Sunteți pe pagina 1din 2

Data ………… Numele elevului ……………………………………………….…………………………………………….Clasa a VIII-a…….

Lucrare de control nr. 2– Clasele principale de compuşi anorganici

Varianta 1 Total 60 p din care acumulate: ……p, nota ……………....


1. (6p) Se dă şirul de substanţe:
MgO, LiOH, PbSO3, N2O5, H2CO3, AlBr3, SO2, Cu(OH)2, K2O, HF.
Selectează formulele următoarelor substanţe:
a) oxizi bazici ..................................... c) acizi oxigenaţi ................................
b) baze solubile ................................ d) săruri insolubile..............................
2. (6p) Scrie denumirea substanţelor:
a) Fe2O3 ........................................... d) AlCl3......................................................
b) Li3PO4.......................................... e) H2S ......................................................
c) H2CO3....................................... f) Ba(OH)2................................................
3. (24p)Completează ecuaţiile reacţiilor şi stabileşte coeficienţii. Indică tipul reacţiei.
a) ... H2SiO3→ ............ ↑ + ……… reacţie de …
b) ...H2O + ... Li → ................ +... H2↑ reacţie de …
c) ....CO + ... → ...CO2 reacţie de …
d) ...Fe2O3 + ……... → ............ + .....H2O
e) ...K2O + ...SO3 → ................
f) .............. + …Ba(OH)2 → ...BaCO3↓ + ............
g) ...CuSO4 + ........... → ................ ↓ + Cu(NO3)2
h) ...Al(OH)3 → .................+ ...H2O reacţie de …
) ...FeCl3 + ... NaOH → ... NaCl + ..............↓ reacţie de …
4. (6p) Se dau substanţele: Mg, KNO3, Ag, CaO, SiO2, Cr(OH)3, Pb(NO3)2, Cl2.
Găseşte 3 substanţe care vor reacţiona cu H3PO4 şi scrie ecuaţiile reacţiilor.
a) .................................................................................................

b) .................................................................................................

c) ..................................................................................................
5. (9p) Alcătuiește seria genetică din care face parte KOH .
…………………………………………………………………………………………
Scrie ecuaţiile reacţiilor ce corespund acestor transformări.
1) ...........................................................................................................................

2) ...........................................................................................................................

3) .........................................................................................................................
6. (9p) Rezolvă problema:
90 g de aluminiu reacționează cu bromul. Ce masă şi ce cantitate de AlBr3 se formează?
(Rezolvă pe partea cealaltă!)
Data ……………….. Numele elevului ……………………………………………….…………………………………………….Clasa a VIII-a…….
Lucrare de control nr. 2– Clasele principale de compuşi anorganici

Varianta 2 Total 60 p din care acumulate: ……p, nota ……………....


1. (6p) Se dă şirul de substanţe:
NO2, HClO3, FeCl2, NaOH, NiO, HF, Zn(OH)2, LiOH, Ag2SO4, P2O5.
Selectează formulele următoarelor substanţe:
a) oxizii acizi ..................................... c) acizii neoxigenaţi ....................................
b) bazele insolubile .............................. d) săruri oxigenate........................................
2. (6p) Scrie denumirea substanţelor:
a) HBr................................................. d) N2O5 ......................................................
b) MgF2............................................... e) K3PO4.....................................................
c) Cu(OH)2.......................................... f) H2SO3.....................................................
3. (24p)Completează ecuaţiile reacţiilor şi stabileşte coeficienţii. Indică tipul reacţiei.
a) ………… + …FeO → ….FeCl2 +…………
b) ...K2CO3 + ...BaCl → ..............↓ + .....KCl reacţie de …

c) ...Cu(OH)2 t C
 .......+ ....H2O↑
d) ...NO + .......... → ......NO2 reacţie de …
e)...HBr + ...Na2S → ...H2S↑ + .............. reacţie de …
f)... Zn + ……........ → ZnSO4... + .......... ↑
g) ...Ni2O3 + ... H2 → ....Ni + .......... reacţie de …

h) ... H2CO3 t  ……... +………. reacţie de …
C

i) ... Cu(NO3)2 + ………→ ............ + ……Cu↓


4. (6p) Se dau substanţele: SO2, KNO3, MgCl2, BaO, Fe, H3PO4, C.
Găseşte 3 substanţe care vor reacţiona cu NaOH şi scrie ecuaţiile reacţiilor.
a) ............................................................................................
b) ...........................................................................................
c) ...........................................................................................
5. (9p) Alcătuiește seria genetică din care face parte HNO3 .
…………………………………………………………………………………………
Scrie ecuaţiile reacţiilor ce corespund acestor transformări.
1)..........................................................

2) ..........................................................

3) .........................................................
6. (9p) Rezolvă problema:
620 g de fosfor interacţionează cu hidrogenul. Ce masă şi ce cantitate de PH3 se formează?
(Rezolvă pe partea cealaltă!)

S-ar putea să vă placă și