Sunteți pe pagina 1din 2

Litosfera.

Caracteristici generale

1.Litosfera este învelișul de rocă a Terrei.


2.Litosfera mai este numită și scoarța terestră.
3.Scoarța continentală este mai groasă (70-80 km)
decât cea oceanică (10-20 km).Această diferență este
cauzată de volumul apei care este mai grea decât
continentele.
4. Scoarța terestră este formată din minerale.
5.Rocile se împart în mai multe categorii
-roci sedimentare
-roci metamorfice
-roci magmatice
Mantaua
1.Sub scoarța terestră se află mantaua.
2.În manta se află magma,care este într-o continuă
mișcare.
3.Magma,fiind foarte fierbinte,încearcă să iasă la
suprafață.Încetul cu încetul iese la suprafață.Acel tunel
pe care îl face magma se numește rift.
4.Când magma iese la suprafață,ea creează un munte
vulcanic.Acolo,s-a creeat un nou teritoriu.
5.Pentru că Terra nu se poate mări,din altă parte,o
placă oceanică se întâlnește cu una
continentală.Atunci,cea mai ușoară,rămâne la
suprafață,adică placa oceanică cade sub cea
continentală.Acest proces se numește subducție.

RIFT ȘI SUBDUCȚIE