Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare la geografia fizică a Moldovei.

Unitatea de învăţare „Vegetaţia, lumea animală şi solurile”.


Data: Clasa: Numele, prenumele:
1.Explică esenţa următoarelor noţiuni:
*plante
segetale...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
*dumbravă.........................................................................................................................................
*specie endemică...............................................................................................................................
*fertilitate...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
* floră.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 10 p
2.citeşte afirmaţiile de mai jos.dacă o consideri corectă, încerciueşte „Da”, dacă „Nu”, în locul
cuvintelor subliniate scrie altele, care fac afirmaţia adevărată.
* Da Nu Plantele care îmburuenează culturile agricole se numesc relicte.....................................
* Da Nu Pădurile de fag sunt răspîndite mai mult în sudul ţării....................................................
* DA Nu Negara este o plantă arboriscentă....................................................................................
* Da Nu În Moldova se întîlnesc 1989 specii de plante superioare................................................
* Da Nu Solurile brune sau format sub vegetaţia de stepă.......................................................10 p.
3. Completează tabelul caracteristicilor„Factorii care au contribuit la dezvoltarea vegetaţiei”12 p

Factorul Rolul în dezvoltarea vegetaţiei

Clima

Relieful

Apele

Solul

Lumea animală

Omul

4.Argumenteată afirmaţia prin 3 exemple „ dezvoltarea faunei este determinată de


particularităţile vegetaţiei”:
*.........................................................................................................................................................
*.........................................................................................................................................................
*...................................................................................................................................................3 p.
5.Enumeră:
a) trei cauze ale poluării solurilor:

b) trei măsuri eficiente pentru protecţia solurilor: 3 p.

Scor acumulat: Nota:

S-ar putea să vă placă și