Sunteți pe pagina 1din 13

ESTERII

Definitia:
n t d er iv a ţ i
Esterii su i z il o r
i a i a c
funcţional id r o g en ul
c i , î n c a re h
carbox il i e s te
u p a re a – O H
acid d i n g r ic .
n re st o rg an
c u it c u u
înlo
Reactia c
Reactia hc imica d
un acid c himica d intre
un acid acrboxilic intre
alcool m
alcool monohairdbrooxilicsisi
numestoenohidrxoixliilcicse
numestereactie d se
e
esterificreaactie d
esterificrae e
re
Formula generala:
Formula generala a esterilor este:

C n H 2n O 2
i s u nt
ste ri
*E e r i de
izom ne cu
n ct iu
fu i
aciz ici
b o x il
car
Sirul omolog
C H2O2 –

C2H4O2 –

C3H6O2 –

C4H8O2 –

C5H8O2 –
Metode de obtinere
Esteri obţinuţi prin reacţia directă dintre acid şi alcool

Reacţia de esterificare şi de saponificare (reacţia inversă) sunt reacţii de echilibru, catalizate printre
altele de protoni:

++
HH
RR COOH
COOH++R'R' OH RR COOR'
OH COOR' ++ HH2O
2O

Esteri obţinuţi din anhidride

În locul acizilor carboxilici pot fi esterificate cu alcooli anhidridele acestora. În acest caz nu se mai
formează apă, ci un mol de acid.

R-CO
O + R'-OH R-CO-O-R' + R-CO-OH
R-CO
Esteri obţinuţi din cloruri acide

În loc de acidul carboxilic respectiv anhidrida acestuia se pot folosi în reacţia de esterificare şi
clorurile acide corespunzătoare.
În acest caz, dintr-un mol de clorură acidă şi un mol de alcool se formează un mol de ester şi un mol
de acid clorhidric.

OO
RR CC ++ R'-OH R-CO-O-R'
Cl R'-OH R-CO-O-R' ++ HCl
HCl
Cl
Proprietatile chimice
HIDROLIZA ESTERILOR

Hidroliza esterilor este reacţia inversă esterificării. Hidroliza poate


avea loc atât în mediu acid, cât şi în mediu bazic [1, 2, 4].
În mediu acid reacţia care are loc este:

O H+ O
R-C + H2 O R-C + R'OH
OR' OH
Reactii specifice
REACŢIA DE TRANSESTERIFICARE
Prin transeterificare se înţelege înlocuirea alcoolului sau a acidului din ester cu un alt alcool sau
acid
Reacţia care poate avea loc:
- dacă este înlocuit alcoolul, reacţia de alcooliză, este:

O O
R-C + HO-R" R-C + HO-R'
OR' OR"

- dacă este înlocuit acidul, reacţia de acidoliză, este:

O O
R-C + R"-COOH R"-C + R-COOH
OR' OR'
- Un ester poate schimba cu un alt ester resturile de alcool sau acid:

O O O O
R -C + R "'-C R -C + R-C
OR' OR' O R '' O R '"

Toate cele trei reacţii sunt reacţii de echilibru şi sunt


catalizate de acizi sau baze. Ele sunt totale dacă alcoolul
format sau acidul, respectiv un component din partea
dreaptă a reacţiei, se îndepărtează din sistem.
Transesterificarea joacă un rol important dacă esterificarea
directă decurge greu sau nu are loc ( exemplu obţinerea
esterilor vinilici şi policarbonaţilor).
Reacţiile de transesterificare sunt acilări ale alcoolilor cu
esteri.
Proprietatile fizice
1. Lichizi sau solizi

2. Solubili în solvenţi organici, insolubili în apă

3. Dulci

4. Frumos mirositori: a fructe sau flori


Raspandirea in natura
SE CONTINE IN:

Fructe

Flori

Pomusoare

Miere de albini
Domeniu de utilizare
Patiserie

Cofetarie

Industria cosmetica

Parfumerie
Proiect
La chimie
Tema: Esterii