Sunteți pe pagina 1din 2

ACIZI CARBOXILICI

Proprietati chimice
Acizii carboxilici prezinta urmatoarele proprietati chimice:
o caracterul acid
o reactii comune cu reactiile acizilor minerali
o reactii specifice acizilor carboxilici
Caracterul acid.
Polarizarea legaturii O-H determina caracterul slab acid, care poate fi pus in evidenta cu ajutorul
indicatorilor acido-bazici. Aciditatea scade cu cresterea radicalului hidrocarbonat, si creste cu cresterea
numarului de grupe carboxil.
Aciditatea unor compusi scade in ordinea:
Acizi minerali tari (HCl, HNO3, H2SO4)> RCOOH> H2CO3> H2S> HCN> ArOH> H2O> ROH,
Unde RCOOH – acid carboxilic
ROH – alcool
ArOH - fenol
Reactii comune cu acizii minerali.
Acizii carboxilici formeaza saruri cu metalele reactive (Na, K, Ca, Mg, Zn, Al), cu oxizii bazici(Na2O,
CaO, MgO, CuO, PbO), cu bazele (NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, NH3), cu sarurile derivate de la acizii
mai slabi (NaHCO3, Na2CO3, NaCN, C6H5- ONa, CH3-ONa)

+ Na CH3-COO-Na+ + 1/2H2

+ KOH CH3COO-K+ + H2O


+ NaHCO3 CH3COO-Na+ + CO2 + H2O

CH3COOH + KCN
CH3COO-K+ + HCN

+ C6H5-O-Na+ CH COO-Na+ + C H OH
3 6 5
+ C2H5-O-Na+
CH3COO-Na+ + C2H5OH
+ CaO (CH3COO-)2Ca2+ + H2O
În toate reacțiile de mai sus, aciditatea este dată de inlocuirea H din RCOOH cu atomi de metale.

Reactii specifice acizilor carboxilici


Acizii carboxilici formeaza urmatorii derivati functionali:

O
O R C O O O
R C O R C R C R C R C N
O R' R C Cl NH2 NH R'
O
ester anhidrida clorura amida amida nitril
acida acida -N-substituita
 Reactia de esterificare decurge conform ecuatiei chimice urmatoare:

R C OH + H OR' R C OR' + H2O

O O
acid carboxilic alcool ester apă

In reactia de esterificare se elimină –OH de la acidul carboxilic și un atom de hidrogen din alcool cu
formarea unui ester și a apei.

S-ar putea să vă placă și