Sunteți pe pagina 1din 82

7

Camelia Beșleagă Mariana Moga Mariana Roiniță Anca Tăbăcariu


Elisabeta Merinde Mira Pruneș Daniela-Marilena Tudor

Fișe
de lucru
Chimie
� F I Ș E P E N I V E LE D I FE R E N Ț I AT E

� F I Ș E D E R E CA P I T ULA R E

� F I Ș E D E A UTO E VA LUA R E
7
Camelia Beșleagă Mariana Moga Mariana Roiniță Anca Tăbăcariu
Elisabeta Merinde Mira Pruneș Daniela-Marilena Tudor

Fișe
de lucru
Chimie
� F IȘ E P E N I V E LE D I F E R E N Ț I AT E

� F IȘ E D E R E CA P I T ULA R E

� F IȘ E D E A UTO E VA LUA R E

,
Fișe de lucru. Chimie. Clasa a VII‑a
Camelia Beșleagă, Mariana Moga, Mariana Roiniță, Anca Tăbăcariu,
Elisabeta Merinde, Mira Pruneș, Daniela-Marilena Tudor

Copyright © 2019 Grup Media Litera


Toate drepturile rezervate

Editura Litera
O.P. 53; C.P. 212, sector 4, Bucureşti, România
tel.: 021 319 63 90; 031 425 16 19; 0752 548 372
e‑mail: comenzi@litera.ro
Ne puteți vizita pe

Editor: Vidraşcu şi fiii


Redactor: Gabriela Niță
Corector: Carmen Bîtlan
Copertă: Vlad Panfilov
Ilustrații: arhiva Litera, shutterstock.com
Tehnoredactare şi prepress: Vlad Panfilov, Dorel Melinte

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


Fișe de lucru. Chimie. Clasa a VII‑a /
Camelia Beșleagă, Mariana Moga, Mariana Roiniță, ... –
Bucureşti: Litera, 2019
ISBN 978-606-33-4403-9
I. Beșleagă, Camelia
II. Moga, Mariana
III. Roiniță, Mariana
54
CUPRINS
Cuvânt-înainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
U1 • Chimia – știință a naturii
1 LABORATORUL DE CHIMIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FIȘĂ DE LUCRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 NORME DE PROTECȚIE A MUNCII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
FIȘĂ DE LUCRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 FENOMENE FIZICE ȘI FENOMENE CHIMICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4 PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI PROPRIETĂȚI CHIMICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FIȘA DE LUCRU NR. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5 FIȘĂ RECAPITULATIVĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
U2 • Substanțe. Amestecuri de substanțe
1 SUBSTANȚE. AMESTECURI DE SUBSTANȚE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
FIȘA DE LUCRU NR. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2 METODE DE SEPARARE A AMESTECURILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FIȘA DE LUCRU NR. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3 SOL. AER. APĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FIȘA DE LUCRU NR. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4 SOLUȚII APOASE. DIZOLVAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5 CONCENTRAȚIA PROCENTUALĂ DE MASĂ A SOLUȚIILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
FIȘA DE LUCRU NR. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
U3 • Atomul
1 STRUCTURA ATOMULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
FIȘĂ DE LUCRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2 ELEMENT CHIMIC. SIMBOL CHIMIC. IZOTOPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FIȘĂ DE LUCRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3 MASA ATOMICĂ. MOL DE ATOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4 ÎNVELIȘUL DE ELECTRONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FIȘĂ DE LUCRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5 FIȘĂ DE AUTOEVALUARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
U4 • Tabelul periodic al elementelor
1 STRUCTURA TABELULUI PERIODIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
FIȘĂ DE LUCRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2 RELAȚIA DINTRE STRUCTURA ATOMULUI ȘI POZIȚIA
OCUPATA DE ELEMENT ÎN TABELUL PERIODIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3
3 METALE ȘI NEMETALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4 FIȘĂ RECAPITULATIVĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
U5 • Ioni și molecule
1 FORMAREA IONILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
FIȘA DE LUCRU NR. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2 FORMAREA COMPUȘILOR IONICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FIȘA DE LUCRU NR. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3 PROPRIETĂȚILE FIZICE ALE COMPUȘILOR IONICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
FIȘĂ PENTRU EXPERIMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4 FORMAREA MOLECULELOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5 PROPRIETĂȚILE UNOR COMPUȘI MOLECULARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FIȘĂ DE LUCRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6 VALENȚA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
FIȘĂ DE LUCRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
7 FIȘĂ DE AUTOEVALUARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
U6 • Substanțe chimice
1 STABILIRE FORMULEI CHIMICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
FIȘA DE LUCRU NR. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2 OXIZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
FIȘA DE LUCRU NR. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3 BAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4 ACIZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5 SĂRURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6 SUBSTANȚE CHIMICE – FIȘĂ DE RECAPITULARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
7 DENUMIRILE UZUALE ALE UNOR SUBSTANȚE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
U7 • Calcule chimice
1 MASĂ MOLARĂ. MOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
FIȘA DE LUCRU NR. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
(PROBLEME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2 CALCULE PE BAZA FORMULEI CHIMICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
FIȘA DE LUCRU NR. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
FIȘA DE LUCRU NR. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
FIȘA DE LUCRU NR. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3 FIȘĂ DE AUTOEVALUARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
U8 • Recapitulare finală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
TABELUL PERIODIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4
CUVÂNT-ÎNAINTE

Din dorința de a ușura atât munca profesorului, cât și a elevului, am


conceput o serie de fișe de lucru care pot fi folosite în timpul orei, dar
și pentru teme individuale.
În caiet sunt făcute trimiteri la manualul de Chimie pentru
clasa a VII-a, Editura Litera, semnat de același colectiv de autoare.
În funcție de complexitatea lecțiilor, numărul și tipul fișelor variază și
au grade diferite de dificultate.
Fișa 1 a fost concepută pe baza informațiilor din manual și se poate
folosi în timpul orei, în scopul înțelegerii sau al fixării unor noțiuni.
Fișa 2 este destinată elevilor care completează corect prima fișă.
Aplicațiile propuse au ca scop realizarea unei înțelegeri aprofundate.
Această fișă poate fi completată în timpul în care profesorul îi ajută
pe elevii care întâmpină dificultăți în completarea fișei 1.
Fișa 3 conține aplicații cu un grad ridicat de dificultate.
Fișele de recapitulare apar la acele capitole la care am considerat
că nu s-a insistat suficient în manual.
Fișele de autoevaluare apar la capitolele la care nu au fost incluse
în manual.

Sperăm ca manualul, împreună cu aceste fișe, să reușească să im-


plice cât mai mult elevul în activitatea instructiv-educativă și să vă fie
de ajutor în predarea chimiei.

Vă urăm succes!

Autoarele

5
STUDIIND CHIMIA, POȚI DEVENI SPECIALIST ÎN MAI MULTE DOMENII.

CHIMIA TE VA AJUTA SĂ ÎNȚELEGI FENOMENELE CARE SE PETREC ÎN JURUL TĂU.


ASTFEL, VEI PUTEA CONTRIBUI LA PROTEJAREA MEDIULUI
ȘI LA ÎNSĂNĂTOȘIREA PLANETEI!
U1 • Chimia – știință a naturii U 1
1 LABORATORUL DE CHIMIE
FIȘĂ DE LUCRU

1. Asociază litera corespunzătoare denumirii ustensilelor de laborator cu cifra


corespunzătoare imaginii acestora:
a) pahar Erlenmeyer e) clește
b) pâlnie de separare f) pipete
c) refrigerent g) spatulă
d) cilindru h) sticlă de ceas

1 2 3

4 5 6

7 8 9

2. Desenează următoarele ustensile:


a) cilindru b) eprubetă c) pahar Berzelius d) pâlnie

U N I TAT E A 1 • C H I M I A Ș T I I N ȚĂ A N AT U R I I 7
U1
2 NORME DE PROTECȚIA MUNCII ÎN LABORATORUL DE CHIMIE

FIȘĂ DE LUCRU

1. Citește cu atenție următoarele afirmații scrise în căsuțe. Notează literele cores-


punzătoare unui mod de lucru corect când realizezi un experiment chimic
A Folosesc cantități mici B Substanțele solide le iau C Soluțiile sau substanțele lichide
de substanțe. numai cu spatula. se preling pe pereții eprubetei sau
ai vasului în care se toarnă.
D Citesc cu atenție E Notez observațiile în fișa F Realizez experimentul după
modul de lucru și identific de lucru sau pe caiet. indicațiile date de către profesor
materialele necesare. sau din fișa de lucru.
G Formulez concluzii H La terminarea I Vasele din sticlă se încălzesc
referitoare la experimentul experimentului, las ordine direct pe flacăra spirtierei sau a
realizat. pe masa de lucru. becului de gaz ținându-le cu mâna.
J Spirtierea se stinge K Sticlăria fierbinte se L Substanțele chimice se gustă și
prin suflarea asupra așază pe un suport izolator se miros direct.
flăcării. (sită, pâslă, hârtie).
M După terminarea N În laborator, port halat O Lucrez doar cu ustensile curate.
experimentului, mă spăl de bumbac și când este
pe mâini cu apă și săpun. cazul ochelari de protecție.

2. Identifică greșelile din următoarele desene privind protecția muncii în laborato-


rul de chimie.

3. Pe eticheta unei paste corectoare apar următoarele simboluri.


Pentru fie­care simbol încercuiește litera corespunzătoare precauțiilor.

a) Resturile se a) Poate fi atins a) Nu poate fi aruncată


aruncă în chiuvetă. cu mâna. în foc.
b) Se poate consuma. b) Nu poate fi atins b) Poate fi aruncată în foc.
c) Resturile nu se cu mâna. c) Poate intra în contact
aruncă în chiuvetă. c) Poate fi ingerat. cu substanțe oxidante.

8 U N I TAT E A 1 • C H I M I A Ș T I I N ȚĂ A N AT U R I I
U1
3 FENOMENE FIZICE ȘI FENOMENE CHIMICE

FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Dintre variantele prezentate mai jos, alege un singur răspuns corect și încer­cu­
iește litera corespunzătoare.

1.1. Șirul care indică doar fenomene fizice este:


a) dizolvarea zahărului în apă, dizolvarea iodului în alcool, mărunțirea unui cub
de gheață;
b) putrezirea frunzelor, topirea plumbului, trecerea iodului din stare solidă direct
în stare gazoasă (sublimare);
c) ruginirea fierului, fotosinteza, dilatarea cablurilor electrice.

1.2. Șirul care indică numai fenomene chimice este:


a) dizolvarea lacului de unghii cu acetonă, coclirea cuprului, topirea unui cub de
gheață;
b) râncezirea grăsimilor, arderea cărbunilor, evaporarea apei;
c) ruginirea fierului, fotosinteza, arderea unei panglici de magneziu.
2. Analizează imaginile și completează tabelul alăturat:

Corp Substanță Transformare

Sarea
din
mojar

Sulf

3. Studiază transformările stărilor


de agregare din imaginea alătu-
a d
rată și completează cu denumirea b c
fenomenelor notate cu litere pe
săgeți.
a – ....................... , b – ........................
c – ....................... , d – ........................
e
e – ....................... , f – ........................
f

U N I TAT E A 1 • C H I M I A Ș T I I N ȚĂ A N AT U R I I 9
U1
3 FENOMENE FIZICE ȘI FENOMENE CHIMICE

FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Completează următoarea diagramă cu


fenomene fizice și fenomene chimice la
care poate fi supus un cui de fier.

Fier

2. Asociază literele din cele două coloane cu cifrele corespunzătoare celor două
tipuri de fenomene:

h) stingerea prafului de copt


a) evaporarea alcoolului
cu zeamă de lămâie
b) ruginirea fierului i) topirea plumbului
c) înnegrirea obiectelor 1. Fenomen fizic
j) formarea fulgilor de nea
de argint
d) acrirea laptelui k) putrezirea frunzelor
e) arderea spirtului în 2. Fenomen chimic l) zaharisirea mierii
spirtieră de albine
f) forjarea fierului m) evaporarea apei
g) arderea legumelor în
n) mucegăirea pâinii
tigaia încinsă

3. Analizează graficul ală-


turat. Identifică feno- 2

menele asociate cifrelor


și completează interva-
1
lele cu stările de agre-
gare corespunzătoare.

gheață

10 U N I TAT E A 1 • C H I M I A Ș T I I N ȚĂ A N AT U R I I
U1
4 PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI PROPRIETĂȚI CHIMICE

FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Completează spațiile libere folosind cuvinte referitoare la proprietățile


substanțelor:
a) Gheața se topește la ...........°C.
b) Gardul din fier forjat nevopsit în prezența umezelii ........... .
c) Piatra vânătă are culoarea ........... .
d) Sulful este ........... în apă.
e) Țevile din cupru ........... în prezența aerului umed.
f) Mierea de albine are gust ........... .
g) La temperatură obișnuită mercurul este ........... .
h) Uleiul are ........... mai mică decât apa (plutește deasupra apei).

2. Analizează enunțurile de mai jos și completează tabelul, după model:


a) Zeama de lămâie are gust acru.
b) Sticla este un material solid, incoloră sau divers colorată, care se sparge prin
lovire.
c) Fierul este atras de magnet, iar în aer umed ruginește.
d) Cuprul are densitatea mai mare decât apa și este bun conductor termic și
electric
e) Gazul metan arde și degajă căldură și lumină.
f) Diamantul este foarte dur (are cea mai mare duritate pe scara lui Mohs).
g) Smântâna râncezește dacă este lăsată la temperatura camerei.

Proprietăți fizice Gust,

Proprietăți chimice Ardere,

3. Completează diagrama de mai jos cu proprietățile fizice ale sării de bucătărie.

Clorură
de sodiu
(sare de
bucătărie)

U N I TAT E A 1 • C H I M I A Ș T I I N ȚĂ A N AT U R I I 11
U1
4 PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI PROPRIETĂȚI CHIMICE

FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Indică prin săgeți corespondența dintre felul proprietăților și afirmațiile de mai


jos.
1. Însușiri ale substanțelor ce pot fi percepute
cu ajutorul simțurilor.
Proprietate fizică 2. Modifică compoziția substanțelor.
3. Prin încălzire alcoolul se evaporă.
Proprietate chimică 4. Fierul are densitatea 7860 kg/m3.
5. Magneziu are proprietatea de a arde
cu flacără orbitoare.

2. Analizează teoretic și practic cele două substanțe din tabel. Completează rubri-
cile corespunzătoare proprietăților fizice și chimice observate.
Comportare
Stare de Comportare
Substanță Culoare Gust Miros la adăugare
agregare la încălzire
de oțet
Lapte
Praf de copt
Tipul
proprietății
observate

3. Completează diagrama Venn pentru substanțele fier și cupru folosind proprietățile


prezentate în șirul următor: solid, metal, conductor electric, conductor termic,
ruginire, coclire, roșu, alb cenușiu, 7860 kg/m3, 8980 kg/m3, oxidare, maleabil
și ductil, casant, formează fontă, oțel, alamă, bronz, aramă.
Fier Cupru

12 U N I TAT E A 1 • C H I M I A Ș T I I N ȚĂ A N AT U R I I
U1
4 PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI PROPRIETĂȚI CHIMICE

FIȘA DE LUCRU NR. 3

1. Indică câte trei proprietăți fizice prin care se deosebesc substanțele din fiecare
pereche:
acetonă și cărbune sulf și oxigen alcool și zahăr

...................................... ...................................... ......................................


...................................... ...................................... ......................................
...................................... ...................................... ......................................
2. Analizează imaginile și completează tabelul de mai jos:

sârmă cupru

Corp Substanță Felul proprietății

3. O brățară de argint are masa de 5,2 g. Cunoscând densitatea argintului


(ρ = 10 540 kg/m3), calculează volumul acesteia.
.............................................................................................................................................

4. Calculează masa unui lingou de aur


cu dimensiunile: L = 15 cm, l = 10 cm,
h = 5 cm, cunoscând densitatea auru-
lui (ρ = 19 430 kg/m3).

.............................................................................................................................................

5. Un inel de argint cântărește 2 g (95% argint și 5% cupru). Cunoscând volumul


ocupat de argint V1 = 0,18 cm3 și de cupru V2 = 0,011 cm3, află masa celor două
metale și densitatea inelului.
.............................................................................................................................................

U N I TAT E A 1 • C H I M I A Ș T I I N ȚĂ A N AT U R I I 13
U1
5 CORP. SUBSTANȚĂ. FENOMENE. PROPRIETĂȚI

FIȘA RECAPITULATIVĂ

1. a) Asociază
fiecărui corp
din imagine
substanța
corespunzătoare
din șirul ................ ........................... ....................... ................
următor:
hidrogen,
aluminiu, dioxid
de carbon, sulf,
piatră vânătă,
acetonă, aur,
argint, cupru. ................................. ............................. .................

b) Notează două proprietăți pe baza cărora ai făcut alegerea.


…………………............................................…………………...............................................
c) Identifică și notează corpurile alcătuite din aceeași substanță.
…………………............................................…………………...............................................
d) Identifică două corpuri cu aceeași formă, dar alcătuite din substanțe diferite.
…………………............................................…………………...............................................
e) Asociază fenomenele ardere și evaporare cu două substanțe;
notează tipul fiecărui fenomen.
…………………............................................…………………...............................................
f) Clasifică substanțele solide după proprietățile fizice (solubilitate în apă,
densitate, duritate și temperatură de topire).
…………………............................................…………………...............................................
…………………............................................…………………...............................................

2. Completează rubricile libere din tabelul următor:

Proprietăți fizice O proprietate Substanța Un corp alcătuit


chimică din această substanță
Solid, arămiu, conduce curentul coclește
electric și caldura
Solid, este atras de magnet, are
tt = 1528 °C.
Lichid, incolor, miros înțepător,
gust arzător, are tf = 78 °C.
oxigen

14 U N I TAT E A 1 • C H I M I A Ș T I I N ȚĂ A N AT U R I I
U2 • Substanțe. Amestecuri de substanțe U 2
1 SUBSTANȚE PURE. AMESTECURI DE SUBSTANȚE
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Completează spațiile libere:


a) O substanță .................................................. are compoziție bine determinată.
b) Corpurile conțin substanțe pure și .................................................................... .
c) Saramura, aerul curat, spirtul medicinal sunt amestecuri .............................. .
d) Într-un amestec .................................................... se pot distinge componenții.

2. Bunica vrea să facă suc de roșii. Pasează roșiile și


obține un amestec la fel cu cel din imaginea ală-
turată.
Ce fel de amestec obține bunica?

Amestec ............................................

3. Folosind silabele de mai jos, alcătuiește cuvintele care corespund definițiilor:

tea curi
a ea
aa tăa
pri
a

pro
a lea
mes
a ția

a) Componentele amestecurilor își păstrează ...................................................... .


b) Substanțe puse în comun, între care nu au loc fenomene chimice, formează
............................................................................................................................ .

4. Dă câte un exemplu din următoarele tipuri de amestecuri:


a) Amestec eterogen alcătuit din trei componente ............................................... .
b) Amestec omogen alcătuit din patru componente ............................................. .
c) Amestec gazos format din trei componente ...................................................... .

U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E 15
U2
1 SUBSTANȚE PURE. AMESTECURI DE SUBSTANȚE
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Notează în fiecare căsuță liberă litera A sau B, după cum apreciezi:

Apă de var Tinctură de iod


Oțet A. Substanță pură Aer
Apă distilată Aur
Acid clorhidric B. Amestecuri Limonadă
Saramură Apă cu marmură

2. Alege răspunsurile corecte:

2.1. Sunt amestecuri omogene: 2.2. Sunt amestecuri eterogene:


a) antigelul a) apa cu benzină
b) saramura b) apa
c) aerul curat c) nisipul cu sulf
d) apa tulbure a unui râu d) iodul cu zahăr

3. Analizează amestecul din imagine, precizează tipul și componentele acestuia:

Amestec ........................................

Componenta 1 ...............................
Componenta 2 ...............................
Componenta 3 ...............................
Componenta 4 ...............................

4. Caută în jurul tău 3–4 exemple de amestecuri întâlnite în viața cotidiană și preci­
zează:
a) tipul amestecurilor;
b) starea de agregare a componentelor;
c) importanța practică a acestora.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
16 U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E
U2
1 SUBSTANȚE PURE. AMESTECURI DE SUBSTANȚE
FIȘA DE LUCRU NR. 3

1. Dă câte trei exemple de:

Amestecuri omogene Substanțe pure Amestecuri eterogene

.......................................... .......................................... ..........................................


.......................................... .......................................... ..........................................
.......................................... .......................................... ..........................................
2. Sfecla de zahăr se folosește în industrie la obținerea za-
hărului. Ca produs intermediar se obține un sirop numit
melasă. Aceasta are o puritate de 90% și conține 50% za-
hăr. Află cantitatea de zahăr obținut din 10 t de melasă.

...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
Melasă
...........................................
3. Un amestec format din carbon și iod cântărește 20 g și conține 20% impurități.
Știind că masa carbonului reprezintă o pătrime din masa iodului, calculează
masa și procentul fiecărui component din amestec.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4. La fiecare sfârșit de săptămână, mama
ne răsfață cu pâine de casă. Ea folosește
grâu măcinat la moara din satul bunicii.
Din 100 kg de grâu de puritate 95% (5%
neghină) se obțin 70  kg făină și restul
tărâțe, iar din 1 kg de făină se prepară
2 kg de pâine.
Bunicii cultivă grâu pe o suprafață cu
L = 100 m și l = 50 m. Află cantitatea de
făină care se poate obține din grâul recoltat, știind că media la hectar este de
4 t de grâu. Câte pâini de 1 kg se pot obține din 5 kg de făină?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E 17
U2
2 METODE DE SEPARARE A AMESTECURILOR
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. DECANTAREA
Materiale necesare:
99 2 pahare Berzelius, baghetă, spatulă, amestec de apă cu
boabe de năut/mazăre.
Modul de lucru:
99 într-un pahar se prepară amestecul de apă cu năut/mazăre;
99 amestecul se lasă la sedimentat (1-2 minute);
99 se toarnă apa prelinsă pe baghetă în paharul gol.
• Pe baza experimentului efectuat completează următoarele
propoziții lacunare.
Năutul/mazărea solid/solidă are ............................... mai mare și se lasă la fun-
dul paharului. În paharul gol se separă ..............................., substanța lichidă.
2. FILTRAREA
Materiale necesare:
99 pahar Berzelius, pahar Erlenmeyer, pâlnie de filtrare, hâr-
tie de filtru, foarfecă, baghetă, spatulă, apă cu praf de plută.
Modul de lucru:
99 se prepară amestecul de apă cu plută;
99 se pregătește hârtia de filtru și se fixează în pâlnie;
99 se așază pâlnia în paharul Erlenmeyer;
99 se toarnă amestecul în pâlnie folosind bagheta fără să
depășească marginea hârtiei.
• Completează cuvintele lipsă din enunțurile de mai jos.
Pluta este insolubilă în ..................... și are densitate .......................... față de apă.
Pluta rămâne pe hârtia de filtru, iar apa, substanța lichidă, limpede, separată se
colectează în paharul Erlenmeyer.
3. CRISTALIZAREA
Materiale necesare:
99 spirtieră, capsulă, pahar Berzelius, baghetă, clește,
apă cu sare de bucătărie (saramură).
Modul de lucru:
99 se prepară saramura din apă cu sare de bucătărie în
paharul Berzelius amestecând cu bagheta;
99 se toarnă saramura în capsulă;
99 se încălzește amestecul la flacăra spirtierei.
• Pe baza observațiilor realizate în urma experimentului efectuat, completează
următoarea propoziție lacunară
Prin încălzire apa se ............................, iar în capsulă rămâne sarea, substanța
........................... sub formă de cristale.

18 U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E
U2
2 METODE DE SEPARARE A AMESTECURILOR
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Analizează instalația de distilare din imagine.


1

a) Identifică și notează denumirea ustensilelor 2

de laborator corespunzătoare cifrelor: 3

1 ............................. 5 ............................. 6
7

2 ............................. 6 ............................. 4 5
3 ............................. 7 .............................
4 .............................

b) Completează cuvintele lipsă din enunțurile de mai jos.


În timpul distilării au loc două fenomene fizice: ................... urmată de ....................
Distilarea se utilizează pentru separarea amestecurilor formate din substanțe
cu ..............................
2. Unește prin să­ 1. Apă cu pietriș
geți amestecu- 2. Benzină cu apă a) distilare
rile (notate cu b) cristalizare
3. Apă cu pilitură de fier
cifre) cu metoda
4. Alcool cu apă c) filtrare
de separare (no-
5. Apă cu sodă caustică d) decantare
tată cu litere).
6. Semințe de mac cu apă

3. Folosind două pahare Berzelius prepară un amestec 2


de apă cu piatră vânătă (1) și apă cu sodă caustică (2).
Din fiecare pahar se iau cu pipeta câte 2 mL și se toar-
nă într-o eprubetă sau alt pahar (3).
a) Ce observi? 1 3
.......................................................................................
b) Cum se poate separa substanţa solidă din amestecul format?
.........................................................................................................
c) Indică ustensilele de laborator pe care le utilizezi în acest experiment.
.......................................................................................................................
4. Mătușa vrea să prepare pastă de roșii pentru iarnă. Ea zdro­
bește roșiile și obține un amestec. Pune compoziția într‑un
vas până a doua zi și observă că aceasta formează două stra-
turi. Pentru a obține pasta de roșii, ea trebuie să fiarbă ames-
tecul. Fierberea se face mai rapid dacă mătușa separă și
înlătură componenta lichidă. Propune o metodă de separare
a lichidului, precum și materialele necesare.
...................................................................................................
U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E 19
U2
2 METODE DE SEPARARE A AMESTECURILOR
FIȘA DE LUCRU NR. 3

1. Completează spațiile punctate din schemele de separare a amestecurilor de mai


jos urmărind codul de culori:
componentele metoda substanțele componenta
amestecului de separare rezultate adăugată

a) apă + sare de bucătărie + praf de cărbune

...............?

praf de cărbune ...............?

...............?

...............? ...............?

b) zahăr + sulf

+ ..........?

zahăr + sulf + .......

.............?
2. Folosind ca model exemplele de mai sus
realizează schemele de separare pentru
următoarele amestecuri:
sulf ...............? a) alcool + apă + nisip
b) apă + sodă de rufe + ulei
...............?

...............? ...............?

20 U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E
U2
3 SOL. AER. APĂ
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Alege răspunsurile corecte:


1.1. Solul: 1.2. Aerul:
a) este un amestec omogen; a) întreține viața;
b) este un amestec eterogen; b) conține 78% hidrogen;
c) este stratul situat la suprafața scoarței terestre; c) nu conține azot;
d) conține materie organică și minerală. d) conține 21% oxigen.

2. Notează A pentru afirmațiile adevărate și F pentru cele false:


a) Hidrosfera este alcătuită din apă. 
b) Apa bună de băut este apa potabilă. 
c) Apa potabilă este distilată. 
d) Organismul uman nu conține apă. 
3. Indică principalele caracteristici ale solului, ale aerului și ale apei:

Sol Aer Apă

.......................................... .......................................... ..........................................


.......................................... .......................................... ..........................................
.......................................... .......................................... ..........................................

4. Analizează imaginile, documentează‑te


și realizează un eseu de o pagină cu
tema „Poluarea chimică și consecințele
asupra mediului”.

U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E 21
U2
3 SOL. AER. APĂ
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Analizează imaginile din manual (pag. 35) și corelează tipurile de sol cu princi-
palele lor proprietăți:
99 Are aspect albicios.
99 Când este uscat formează bulgări.
SOL ARGILOS
99 Apa pătrunde ușor în el.
99 Este roditor.
SOL NISIPOS
99 Conține multe pietre.
99 Are culoare maronie.
SOL CALCAROS
99 Se usucă ușor.
99 Conține particule mari de nisip.

2. Notează sursele de prove­ 3. Completează colțurile steluței cu importanța


niență ale substan­țe­lor po- și utilizările aerului:
luante naturale și artificiale:
.................................
Poluanți naturali

..........................................
.......................................... ..........................
.......................................... Importanța
aerului

Poluanți artificiali ..........................

..........................................
..........................................
.......................................... .................................

CANTITATEA DE APĂ ÎN ANUMITE ORGANE


ȘI PĂRȚI ALE CORPULUI

Creier 73% Ochi 95%

4. Analizează imaginea referitoare la


Sânge 94% Inimă 75%
rolul apei în organism și întocmește
un eseu cu aceeași temă. Rinichi 79% Plămâni 83%

Mușchi 75% Oase 31%

22 U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E
U2
3 SOL. AER. APĂ
FIȘA DE LUCRU NR. 3

1. Analizează ce tip de sol există în zona în care locuiești, descrie caracteristicile și


observă ce plante specifice se dezvoltă pe el. Completează tabelul următor:

Tip de sol Culoare Aspect Comportare față de apă Tip de plante

2. Calculează volumul de dioxid de carbon


existent într-o sticlă cu volumul de 2 L,
știind că aerul conține 0,03% gaz care pro-
duce efectul de seră.

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

3. Se amestecă 5 g de apă cu 3 g alcool etilic (etanol):


a) specifică tipul amestecului obținut; .........................................................................
b) indică metoda de separare a celor două lichide; .....................................................
c) arată proprietatea pe care se bazează separarea lichidelor; ................................
d) calculează densitatea amestecului obținut cunoscând densitățile celor două
lichide (densitate apă = 1000 kg/m3 și densitate etanol = 790 kg/m3). .................

4. Elevii clasei a VII-a se pregătesc pentru ora


de educație fizică. Aceasta se desfășoară în
sala de sport care are următoarele dimen-
siuni: 50 m × 30 m × 8 m. Știind că volumul
de oxigen consumat de un elev, la efort, pe
kg/corp într-un minut este de 25 mL și că
masa medie a unui copil este de 40 kg, cal­
culează:
a) volumul aerului din sala de sport (aerul
conține 20% oxigen);
b) volumul de aer consumat de un elev în timpul orei de sport (50 de minute);
c) volumul de aer necesar celor 25 de elevi prezenți la ora de educație fizică.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E 23
U2
4 SOLUȚII APOASE. DIZOLVAREA
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Completează spațiile libere:


a) Dizolvarea este un fenomen ................................ .
b) Soluția este un ................................ obținut prin ................................ .
c) Componenții unei soluții sunt: ................................ și ................................ .
d) Solventul sau ................................ este substanța care ................................ .
e) Substanța care se dizolvă se numește ........................ sau ............................ .
f) Într-o soluție, componenții ................................ proprietățile fizice și chimice
și se pot ................................ .
g) Soluțiile care au ca dizolvant ................................ se numesc soluții apoase.

2. Analizează imaginile, identifică componentele soluției și completează tabelul:

Clorul din apa


Oțet Limonadă Saramură Sifon unei piscine

Soluție

Solvent
Solvat

3. Calculează și completează tabelul:


Număr soluție Masă solvent Masă solvat Masă soluție
1 65 g 25 g
2 55 g 90 g
3 45 g 100 g
4 75 g 95 g

4. Completează spațiile libere:


Sarea se dizolvă mai ușor în apă când:
a) apa este rece sau fierbinte? ..........................................................
b) se folosește sare pulbere sau sare cristale? ................................
c) sarea și apa se agită sau nu? ........................................................

5. Trebuie să-ți prepari o ceașcă cu lapte cu cacao. Ai la dispoziție lapte din frigi-
der, cacao, zahăr (cubic, tos și pudră), o linguriță, o sursă de încălzire, un ibric și
5 minute. Cum procedezi? ......................................................................................
..................................................................................................................................

24 U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E
U2
4 SOLUȚII APOASE. DIZOLVAREA
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Analizează imaginile, identifică componentele amestecurilor din imagini și com­


pletează tabelul. Scrie care dintre amestecuri sunt soluții.

Tinctură de Monedă (90% cupru Alcool sanitar


Ceață Fum iod și 10% argint)

Amestec

2. Analizează următoarele situații și stabilește în care caz dizolvarea este cea mai
rapidă, apoi cea mai lentă, precum și ordinea în care scade durata de dizolvare.
a) apă rece (20 °C) + zahăr cristale
b) apă rece (20 °C) + zahăr pulbere
c) apă caldă (60 °C) + zahăr cristale
d) apă caldă (60 °C) + zahăr pulbere
e) apă caldă (80 °C) + zahăr pulbere
f) apă caldă (80 °C) + zahăr pulbere + agitarea
..................................................................................................................................
3. Horia prepară o soluție de piatră vânătă (10 g piatră vânătă și 50 ml apă) având
la dispoziție apă, piatră vânătă și următoarele ustensile de laborator: balanță,
cilindru gradat, sticlă de ceas, pahar Berzelius, baghetă. Care este ordinea
operațiilor pe care trebuie să le realizeze Horia?
1. .......................................... 3. ..........................................
2. .......................................... 4. ..........................................
4. În imaginea alăturată, cele patru paha-
re conțin în ordine:
a) apă cu sulf
b) apă cu cărbune
c) apă cu alcool sanitar
d) apă cu piatră vânătă
Indică în care pahar se formează o
soluție. Justifică.

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E 25
U2
5 CONCENTRAȚIA PROCENTUALĂ DE MASĂ
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Alege din coloana B dizol­ 2. Rezolvă problemele,


vantul potrivit pentru sub­ completează tabelul:
stanțele din coloana A:

A B Paharul 1 Paharul 2 Paharul 3


unt md 20 g 40 g
sodă de rufe apă
ms 300 200 g
lac de unghii benzină
mapă 250 g
var stins acetonă
ulei c% 30%

3. Completează spațiile libere (cu termenii: crește, scade sau rămâne neschim­
bată) pentru ca afirmația să fie adevărată.
a) Dacă într-o soluție se adaugă apă:
– masa de solvat finală ................................
– masa soluției finale ..................................
– masa de apă finală ...................................
– concentrația finală a soluției ...................
b) Dacă într-o soluție adăugăm solvat:
– masa de solvat finală ...............................
– masa soluției finale .................................
– masa de apă finală ..................................
– concentrația finală a soluției ..................
c) Dacă peste o soluție adăugăm o soluție mai diluată (cu aceleași componente):
– masa soluției finale ................................
– masa de solvat finală .............................
– concentrația finală .................................
4. Verifică dacă afirmațiile de mai jos sunt adevărate. Notează în dreptul fiecăreia
A (adevărat) sau F (fals):
a) Soluțiile saturate conțin masa maximă de dizolvat
la o temperatură dată (egală cu solubilitatea). 
b) Solubilitatea depinde de temperatură, natura
dizolvantului și de natura dizolvatului. 
c) Soluțiile diluate conțin o masă mică de dizolvant. 
d) Soluțiile concentrate conțin o masă mare de dizolvat. 
e) O soluție concentrată devine diluată dacă îndepărtezi
o parte din solvent. 
26 U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E
U2
5 CONCENTRAȚIA PROCENTUALĂ DE MASĂ
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Prepară amestecuri din zahăr și apă în patru pahare Erlenma-


yer, folosind masele de dizolvat și dizolvant din tabel. Folosește
apă încălzită la 20 °C. Încălzește amestecul 4 la 60 °C.
Ce tipuri de amestecuri ai obținut? Consultă Anexa 1 din manual.

Amestec 1 Amestec 2 Amestec 3 Amestec 4


mzahăr 10 g 30 g 42 g 57 g
mapă 100 g 100 g 100 g 100 g
la 20 °C …
tip amestec
la 60 °C …

2. Mihai adaugă 10 g de sare peste 100 g soluție de concentrație 9%.


Ce concentrație va avea soluția obținută?
...................................................................................................
...................................................................................................

3. Maria dorește să dubleze concentrația a 200 g de soluție de


zahăr 10%.
Ce masă de zahăr trebuie să adauge?
...................................................................................................
...................................................................................................

4. Andrei și Horia amestecă într-un pahar Erlenmeyer 150 g de


soluție alcool de concentrație 10% cu 150 g de soluție alcool
de concentrație 20%.
Calculează concentrația procentuală a soluției rezultate.
...................................................................................................
...................................................................................................

5. Horia dorește să micșoreze concentrația unei soluții cu masa


de 150 g de la 30% la 15%.
Ce masă de apă adaugă Horia în soluție?
...................................................................................................
...................................................................................................

U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E 27
U2
5 CONCENTRAȚIA PROCENTUALĂ DE MASĂ
FIȘA DE LUCRU NR. 3

1. Ce masă de sodă caustică se găsește în 500 cm3 soluție de


concentrație 25% (ρ = 1,225 g/cm3)?
...................................................................................................
...................................................................................................

2. Tinctura de iod este o soluție de 10% iod în alcool.


Calculează:
a) masa de iod din 60 g soluție tinctură de iod;
b) volumul de alcool pentru obținerea a 400 g tinctură de iod.
(ρalcool = 0,8 g/cm3)
...................................................................................................
...................................................................................................

3. Mara fierbe o soluție cu masa de 400 g și concentrație 15%,


până când prin evaporare se ajunge la o concentrație de 25%.
Câtă apă s-a evaporat?
...................................................................................................
...................................................................................................

4. Se dizolvă în 200 mL apă (ρ = 1 g/mL) 20 g zahăr de puritate


80%. Știind că impuritățile nu se dizolvă în apă, determină
concentrația procentuală masică a soluției obținute.
...................................................................................................
...................................................................................................

5. În 150 g saramură se adaugă 10 g sare obținându-se o soluție


cu concentrația de 20%. Ce concentrație procentuală a avut
soluția inițială de saramură?
...................................................................................................
...................................................................................................

28 U N I TAT E A 2 • S U B S TA N Ț E . A M E S T E C U R I D E S U B S TA N Ț E
U3 • Atomul U 3
1 STRUCTURA ATOMULUI
FIȘĂ DE LUCRU

1. Analizează imaginea și completează căsuțele cu denumirile părților componen-


te ale atomului, denumirile și caracteristicile particulelor elementare:

Sarcina:
Masa:

Sarcina:
Masa:

Sarcina:
Masa:

2. Completează spațiile libere:


a) Nucleul este partea .......................... a atomului.
b) Particulele care se găsesc în nucleu se numesc .......................... .
c) Numărul de protoni din nucleul unui atom se notează cu .......................... și se
numește .......................... .
d) Suma dintre numărul de ........................ și de ........................ se notează cu A
și se numește .......................... .
e) Într-un atom, numărul de protoni este ....................... cu numărul de electroni
și atomul este .......................... din punct de vedere electric.

3. Atomii de fosfor au A = 31 și Z = 15. În componența unui atom se află:


........................ protoni;
........................ neutroni;
........................ electroni.

4. Un atom de oxigen are numărul de masă 16, iar numărul protonilor este egal cu
numărul neutronilor. Indică numărul de particule subatomice care se găsesc în
acest atom.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

U N I TAT E A 3 • ATO M U L 29
U3
2 ELEMENT CHIMIC. SIMBOL CHIMIC. IZOTOPI
FIȘĂ DE LUCRU

1. Completează spațiile libere:


a) Atomii care conțin același număr de ........................... în nucleu alcătuiesc un
................................ .
b) Atomii care conțin în nucleu același număr de ........................, dar număr dife-
rit de ........................ se numesc ................................ .
c) Litera sau grupul de litere cu care se notează prescurtat un element chimic se
numește ............................................. .
d) Notația 5K indică ................................ .

2. Consultă Anexa 2 și completează tabelele de mai jos:

Element Simbol Simbol Element Simbol Element


sulf B Ca
siliciu Be clor
seleniu Br Co
stronțiu Ba crom
sodiu Bi Cu

3. Grupează după modelul de la exercițiul 2 (folosind Anexa 2 din manual) elemen-


tele ale căror denumiri încep cu literele A, G, I, L, M, P.

4. Identifică simbolurile chimice care apar 5. Scrie in spațiile libere:


în propozițiile de mai jos:
a) Doi atomi de zinc ......................
a) BOriS eSTe UN BaIAt CumInTe.
b) Zece atomi de fier .....................
b) CoPIii Bat mInGea LaNGa PArC.
Scrie denumirile elementelor ale căror c) Patru atomi de heliu .................
simboluri le-ai descoperit: d) Trei atomi de mercur ................
.....................................................................
................................................................... .

5. Analizează notațiile 126 C; 168O; 63


29Cu; 8 O; 92 U; 6 C; 29 Cu; 8O.
18 235 14 64 17

și completează spațiile libere. În șirul analizat:


Există simbolurile a ...................... elemente.
Elementul cu cei mai mulți izotopi este ...................... .
Cel mai mare număr de protoni se găsește în nucleul izotopului ...................... .
Cel mai mic număr de neutroni îl are nucleul izotopului ...................... .
Cel mai mic număr de electroni se găsește în ...................... .

30 U N I TAT E A 3 • AT O M U L
U3
3 MASĂ ATOMICĂ. MOL DE ATOMI
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Completează spațiile libere:


a) Cantitatea de substanță este o mărime fizică exprimată în .......................... .
b) Un mol de atomi conține .......................... atomi.
c) Masa unui mol de atomi se exprimă în .......... și este numeric egală cu .......... .
d) Un mol de atomi de .................................... reprezintă 32 g.
2. Analizează tabelul de la pagina 61 din manual, Anexa 2 și completează tabelul de
mai jos:
Element Simbol Masa atomică relativă Ar Masa atomică rotunjită
Fier Fe 55,85 56
Br
Potasiu
40,08

3. Analizează imaginile de mai jos, consultă Anexa 2 din manual și identifică ele-
mentele știind că pe fiecare balanță se află un mol de substanță.

.......................... .......................... ..........................


4. Calculează câți moli de atomi corespund următoarelor mase:

m = 48 g C m = 13 g Zn

5. Câte grame reprezintă?

2 moli fier 0,4 moli magneziu

6. În ce masă de Al se vor găsi 6,022 · 1023 atomi de Al?


.....................................................................................

U N I TAT E A 3 • ATO M U L 31
U3
3 MASĂ ATOMICĂ. MOL DE ATOMI
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Calculează și completează după model spațiile libere din tabel.

Ar Număr de Număr de
Element Simbol m (g) rotunjită moli atomi
Fosfor P 62 31 2 12,044 · 1023
K 0,2
Brom 32
24 24,088 · 1023

2. Urzica conține o mare cantitate de fier: 100  mg fier


la 100 g plantă. Dacă necesarul zilnic de fier pentru
un adult este de 10 mg, ce cantitate de urzici trebuie
consumată pentru a asigura necesarul zilnic de fier?
Câți atomi se găsesc în 10 mg de fier?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

3. Cei doi izotopi ai litiului au numerele de masă 6 și, respectiv, 7.


Știind că masa atomică relativă a litiului este 6,941, calculează abundența în na-
tură a celor doi izotopi.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

32 U N I TAT E A 3 • AT O M U L
U3
4 ÎNVELIȘUL DE ELECTRONI
FIȘĂ DE LUCRU

1. Analizează imaginea și completează spațiile libere.


Atomul modelat are:
............. electroni
............. protoni
Z = ...................
Învelișul electronic al atomului modelat conține .............
straturi ocupate cu e–, astfel: 2 electroni pe stratul ....... (.....)
3 electroni pe stratul ....... (.....)

2. Identifică elementele ai căror atomi au configurațiile electronice de mai jos.


a) Scrie în fiecare căsuță simbolul elementului identificat și justifică alegerea făcută.
b) Notează sub fiecare căsuță o altă modalitate de scriere a repartiției electronilor
pe straturi (vezi pagina 62 din manual).

1(K) ..........
2(L) ..........

3. După modelul de la exercițiul 2, repartizează electronii pe straturi pentru atomii


elementelor B, Si, Mg.

B : Z= ....... .... e– Si : Z= ....... .... e– Mg : Z= ....... .... e–

4. Atomul căruia îi lipsesc 3 electroni pentru a avea configurație stabilă pe stratul 3


aparține elementului ........................... .
5. Atomii unui element X conțin în nucleu un număr egal de protoni și neutroni și
mai au nevoie de 2 electroni pentru a avea configurație stabilă de octet pe stra-
tul M. Află numărul atomic și numărul de masă al elementului X.
..................................................................................................................................

U N I TAT E A 3 • ATO M U L 33
U3
5 ATOMUL
FIȘĂ DE AUTOEVALUARE

Rezolvă sarcinile de mai jos consultând Anexa 2 din manual. Apoi compară rezul-
tatele obținute cu cele aflate la sfârșitul manualului pentru a-ți calcula punctajul.
Succes!

Nr. Punctaj
Enunț Punctaj
item realizat
I Completează enunțurile cu termenii care lipsesc,
astfel încât afirmațiile să fie adevărate.
a) Cele mai importante particule subatomice sunt
………………, ……………… și ……………… .
b) Un atom care are 8 e– în învelișul de electroni va 1p
avea ……. p+ în nucleu.
c) Atomul elementului cu Z = 3 și A = 7 conține …..…
p+, ……. n0, …… e-.
d) 5 atomi de fosfor se notează prescurtat ……… .
II Determină numărul atomic Z al elementului care are
1p
7e– pe stratul 3(M).
III Încercuiește izotopii care aparțin aceluiași element:
1p
6 X; 6 X; 7 X; 7 X; 8 X.
12 14 14 16 16

IV Scrie simbolurile elementelor: bariu, azot, beriliu,


1p
litiu, fluor, siliciu, clor, sulf, calciu, potasiu.
V Doi moli ai unui element chimic cântăresc 54 g.
1p
Determină elementul.
VI Trei elemente succesive notate cu X, Y, T au suma
numerelor atomice egală cu 21. Determină:
a) numerele atomice ale celor trei elemente; 2p
b) structura învelișului de electroni pentru fiecare
element.
VII Se consideră un cub de fer (AFe = 56) cu latura de 1 cm.
Știind că densitatea ferului este 7,8 g/cm3, calculeză 2p
numărul atomilor de Fe conținuți în cub.
Din oficiu 1p
Total 10 p

34 U N I TAT E A 3 • AT O M U L
U4 • Tabelul Periodic al elementelor U 4
1 STRUCTURA TABELULUI PERIODIC
FIȘĂ DE LUCRU

1. Scrie litera A în dreptul variantei de răspuns pe care o consideri corectă și litera


F în dreptul variantei de răspuns pe care o consideri incorectă.
A. Sistemul periodic al elemente- C. Elementele chimice din aceeaşi grupă prin-
lor este format din: cipală au:
a) 8 grupe și 10 perioade; a) acelaşi număr atomic;
b) 8 grupe și 7 perioade; b) acelaşi număr de straturi electronice;
c) 18 grupe și 7 perioade. c) acelaşi număr de electroni pe ultimul
B. Grupele Tabelului Periodic sunt: strat.
a) 8 grupe principale și 10 grupe D. Elementele chimice din aceeaşi perioadă au:
secundare; a) acelaşi număr de electroni pe stratul ex-
b) 10 grupe principale și 8 grupe terior;
secundare; b) acelaşi număr de electroni pe ultimul
c) 8 grupe principale și 8 grupe strat;
secundare. c) acelaşi număr de straturi electronice.
2. Utilizând Tabelul Periodic și informațiile de la pagina 68 din manual completează
afirmațiile:
a) gazele rare se găsesc în grupa ......................................................................... ;
b) grupa a 17 (VIIA) se numește grupa .................................................................. ;
c) metale alcaline se găsesc în grupa .................................................................. ;
d) grupa 2 (IIA) se numește grupa ........................................................................ ;
e) metale tranziționale se găsesc în grupele ....................................................... ;

3. Analizează Tabelul Periodic și răspunde la următoarele întrebări:


a) Ce au în comun atomii elementelor situate în grupa 1(IA)? ................................
b) Ce au în comun atomii halogenilor? ....................................................................
c) Ce au în comun atomii de sodiu, magneziu și aluminiu? ....................................

4. Un element are numărul atomic 17.


a) Notează numărul de protoni. ..............................................................................
b) Notează numărul de electroni. ...........................................................................
c) Repartizează electronii pe straturi. ....................................................................
d) Stabilește poziția elementului în Tabelul Periodic. ............................................

5. Încercuiește șirul care conține elemente situate în aceeași grupă:


a) Li, N, F; b) Be, Mg, Ca; c) B, Al, K; d) O, S, Se.

6. Elementul 3115
P se găsește în:
a) grupa 15(VA) perioada 2; c) grupa 2(IIA) perioada a 5-a.
b) grupa 15(VA) perioada 3;

U N I TAT E A 4 • TA B E LU L P E R I O D I C A L E L E M E N T E LO R 35
U4
2 RELAȚIA DINTRE STRUCTURA ÎNVELIȘULUI DE ELECTRONI ȘI POZIȚIA
OCUPATĂ DE ELEMENT ÎN TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Completează spațiile li- sarcină


nr. de
nr. total nucleară
bere folosindu-te numai de .......... ordine
electroni ..........
de informațiile scrise în ..........
nr.
protonilor
cercul central: ..........
repartizare e-
.......... N Z=8
.......... M X nr.
.......... L A = 17 neutronilor
.......... K ..........

nr.
nr. grupei
de masă
..........
perioadă ..........
..........

2. Atomul unui element are pe stratul 3(M) - 5 electroni.


Stabilește structura învelișului electronic: .....................................................
Determină poziția elementului în Tabelul Periodic: ........................................

3. Configurația electronică a atomilor unui element este: K-2e-; L-8e-; M-8e-.


Poziția elementului în Tabelul Periodic este:
a) Perioada a 3-a, grupa 13(IIIA);
b) Perioada a 4-a, grupa 14(IVA);
c) Perioada a 3-a, grupa 18(VIIIA).

4. Ținând cont de relația dintre poziția elementelor în Tabelul Periodic și de struc-


tura atomilor lor, identifică elementele ale căror atomi au:
a) 6 protoni și 6 neutroni .........................................
b) 5 protoni și 6 neutroni .........................................
c) 19 nucleoni și 10 neutroni ...................................
d) 13 protoni și 14 neutroni .....................................

5. Stabilește structura atomilor ele- 6. Pe ce strat electronic este plasat elec-


mentelor ale căror numere atomi- tronul distinctiv (ultimul electron) al:
ce sunt date mai jos: a) atomului cu Z = 20
Z = 4: ............................ b) atomului cu Z = 15.
Z = 12: .......................... Pe baza structurii, localizează aceste
Z = 20: .......................... elemente în Tabelul Periodic.
Explică de ce aceste elementele
se găsesc în aceeași grupă.

36 U N I TAT E A 4 • TA B E LU L P E R I O D I C A L E L E M E N T E LO R
U4
2 RELAȚIA DINTRE STRUCTURA ÎNVELIȘULUI DE ELECTRONI ȘI POZIȚIA
OCUPATĂ DE ELEMENT ÎN TABELUL PERIODIC AL ELEMENTELOR
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Suma numerelor de protoni din nucleele atomilor a două elemente este 25, iar
diferența este 1.
Determină elementele chimice, poziția lor în Tabelul Periodic și caracterul chimic.
............................................................................................................................................

2. Atomul unui element are 80 de nucleoni, iar numărul protonilor este cu 10 unități
mai mic decât numărul neutronilor. Identifică elementul?
............................................................................................................................................

3. Învelișul electronic al atomilor unui element X conține 14 electroni. Ce poți


deduce folosind această informație?
............................................................................................................................................

4. Un atom are masa egală cu 5,01 · 10-23 g. Numărul de masă A, al acestui atom
este dublu față de numărul său atomic. Determină:
a) numărul atomic; .....................................................................................................
b) numărul de masă; ...................................................................................................
c) repartizarea electronilor pe straturi; ....................................................................
d) poziția elementului în Tabelul Periodic; ................................................................
e) masa, exprimată în grame, corespunzătoare pentru 3 moli din acest element.
.......................................................................................................................................

5. Masa unui amestec echimolar format din magneziu și aluminiu este 10,2 g.
Determină compoziția procentuală de masă a amestecului.
............................................................................................................................................

6. Un amestec cu 10% impurități este format din două elemente și are masa 250 g.
În amestec se găsesc șase moli de atomi din metalul alcalino-pământos situat în
perioada a 3-a și de două ori mai puțini moli din celălalt element.
a) Află ce elemente se găsesc în amestec și masa fiecăruia dintre ele.
b) Calculează procentul de masa al metalului alcalino-pământos în amestec.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

U N I TAT E A 4 • TA B E LU L P E R I O D I C A L E L E M E N T E LO R 37
3500
U4 3000

temperatura de topire 0 °C
2500
3 METALE ȘI NEMETALE
2000
FIȘA DE LUCRU NR. 1
1500

1. Analizează
1000 diagramele din fișă și proprietățile metalelor din manual de la pag. 72,
apoi notează A (adevărat)/F (fals) în dreptul fiecărei afirmații de mai jos, după cum
500
apreciezi.
0
Mg Al Zn Fe Cu Au W

25
3500

3000

temperatura de topire 0 °C
20
2500
densitatea g/cm3

15
2000

10 1500

1000
5
500
0 0
Mg Al Zn Fe Cu Au Os Mg Al Zn Fe Cu Au W

25
a) Metalele magneziu și aluminiu sunt metale ușoare.
20
b) Aurul conduce curentul electric.
densitatea g/cm3

15
c) Aluminiul are temperatura de topire mai mică dacât zincul.
10
d) Wolframul este metalul cu temperatura de topire cea mai ridicată.
5
e) Cuprul are temperatura de topire mai mică decât temperatura
de topire a aluminiului. 0
Mg Al Zn Fe Cu Au Os
f) Aurul este un metal greu.

g) Magneziul are densitatea peste 4 g/cm3.

h) Un aliaj echimasic format din cupru și zinc are densitatea


mai mică decât aurul.

i) Cuprul are temperatura de topire de aproximativ trei ori


mai mică față de temperatura de topire a wolframului

38 U N I TAT E A 4 • TA B E LU L P E R I O D I C A L E L E M E N T E LO R
U4
3 METALE ȘI NEMETALE
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Completează tabelul cu informațiile cerute:

Element chimic Z=1 Z = 19 Z = 14 Z = 13 Z = 20 Z = 15


Perioada
Grupa
Caracter chimic

2. Realizează corespondența dintre simbolurile chimice și categoria din care face


parte fiecare.
Li
S
Pb
Metale grupa 1 (IA) Ca Metale din grupele principale
Cu
P
Metale grupa 2 (IIA) Nemetale
Al
Na
Metale grupa 13 (IIIA) C Metale din grupele secundare (tranziționale)
Fe
Mg
Ag
3. Completează în fiecare căsuță câte o proprietate fizică a cuprului.

4. Analizează imaginea și informațiile din manual (pagina 73). Scrie patru proprietăți
fizice ale sulfului.

1. ......................................

2. ......................................

3. ......................................

4. ......................................

U N I TAT E A 4 • TA B E LU L P E R I O D I C A L E L E M E N T E LO R 39
U4
4 STRUCTURA ATOMULUI. TABELUL PERIODIC
FIȘĂ RECAPITULATIVĂ

Completează schemele recapitulative 1 și 2.

....... protoni
1. 35
Cl Nucleu
17
....... neutroni

Înveliș de electroni ....... electroni

repartizați pe ..... straturi astfel:

Caracterul chimic .....................


................................ .....................

Poziția în Tabelul Periodic


Perioada .....................
Grupa ..........................

2.
Poziția în Tabelul Periodic
Perioada 4
Grupa 1

Repartiția electronilor pe straturi: Caracterul chimic


................................

....... electroni Înveliș de electroni

Z = ..... ....... protoni


Nucleu
?
.......................
20 neutroni

A = .....

40 U N I TAT E A 4 • TA B E LU L P E R I O D I C A L E L E M E N T E LO R
U5 • Ioni și molecule U 5
1 FORMAREA IONILOR
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. a) Analizează structurile electronice reprezentate în manual la pagina 76 și com-


pletează rubricile din tabelul următor:
Element chimic Na Mg Al Ne F O b) Utilizează informaţiile din
Numărul tabel şi identifică moda­li­
electronilor
tă­țile prin care atomii pot
stratul 1 2 2 2 2 2 2
să ajungă la configurație
stratul 2 8 8 8 stabilă pe ultimul strat.
stratul 3

c) Completează afirmația: Atomii elementelor ............ ajung la configurație stabilă


prin ............ electronilor de pe ............ strat, iar atomii elementelor ............ prin
............ de electroni pe ultimul strat până la ............ .
2. a) Completează tabelul următor, după modelul din manual de la pagina 76:
Numărul Numărul Sarcina
Element chimic b) Completează afirmațiile:
protonilor electronilor electrică
Al
– prin cedarea de electroni
atomul se încarcă cu sar­
Al după cedarea cini electrice ...... și se nu­
electronilor meș­te ion ...... sau ...... .
O – prin acceptarea de elec-
O după accepta- troni atomul se încarcă cu
rea electronilor sarcini electrice ...... și se
Cl numește ion ...... sau ....... .

3. Analizează modelările formării ionilor de magneziu și de oxigen prezentate de


profesor, apoi modelează pe fișă formarea ionilor de aluminiu și clor.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compară cu modelările din manual de la pagina 77.

Sunt metal. Am număr mic


de elec­troni pe ultimul strat Acum am configurație
și nu am configurație stabilă. stabilă! Sunt ion ........... și
Încerc să cedez electronii de am atâtea sarcini pozitive
pe ultimul strat. câți electroni am cedat.

? CATION

Sunt nemetal. Am mai mult


de patru și mai puțin de opt Acum am configurație
electroni pe ultimul strat și în­ stabilă! Sunt ion .......... și
cerc să accept atâția electroni am atâtea sarcini negative
cât să ajung la octet. câți electroni am primit.

? ANION
U N I TAT E A 5 • I O N I Ș I M O L E C U L E 41
U5
1 FORMAREA IONILOR
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Utilizează Tabelul Periodic și completează tabelul următor:

Locul în Numărul de Modelarea


Numărul Denumirea Caracterul
Element Tabelul electroni din formării
de straturi elementului chimic
Periodic ultimul strat ionului
E1 Grupa 1 3
E2 S + 2e-S2-
Perioada 4
E3 Grupa 2
E4 potasiu

2. Se dau elementele chimice: fluor, magneziu, oxigen, aluminiu, sodiu, sulf, brom,
potasiu și calciu. Notează simbolurile elementelor chimice care formează:
a) ioni monovalenți pozitivi ..............................
b) ioni divalenți negativi ...................................
c) cationi trivalenți ...........................................
d) anioni divalenți ............................................

3. Notează simbolurile pentru trei cationi diferiți izoelectronici cu Ne.


.............................................................................................................

4. Atomul unui element are numărul protonilor cu unu mai mic decât dublul numă­
rului de protoni din atomul gazului rar din perioada a 3-a. Câți electroni au 10 ioni
ai acestui element? ............................................. .

5. Fă cunoștință cu ionii proveniți din atomii de Ca și de Cl și completează afirmațiile.

Calculează cât cântărim toți


Salut! cinci împreună?
Eu sunt anion.
Sunt cation.
Am ... e– și ... p+ ..................................................
Am ... e– și ... p+

42 U N I TAT E A 5 • I O N I Ș I M O L E C U L E
U5
1 FORMAREA IONILOR
FIȘA DE LUCRU NR. 3

Citește eticheta unei sticle de apă minerală sau plată și descoperă compoziția
chimică a acesteia (calitativă și cantitativă). Răspunde apoi cerințelor de mai jos.
1. Clasifică ionii identificați pe etichetă:
a) în funcție de numărul atomilor din care s-au format:

ioni monoatomici:

ioni poliatomici:

b) în funcție de sarcina electrică:

Cationi:

Anioni:

c) în funcție de numărul sarcinilor electrice:


Sarcina electrică Cationi Anioni
+1
+2
+3
-1
-2

2. Utilizează Tabelul Periodic și află masa unui mol de Mg2+ (nu uita că masa elec­
tronilor se neglijează):
................................................................................................................................ .
3. Utilizează informațiile cantitative de pe etichetă și calculează:

a) masa ionilor Mg2+ din 100 mL apă minerală;


...........................................................................................

b) numărul de moli de Mg2+ din 100 mL apă minerală;


...........................................................................................

c) numărul de ioni Mg2+ din 100 mL apă minerală.


...........................................................................................
U N I TAT E A 5 • I O N I Ș I M O L E C U L E 43
U5 U5 • Ioni și molecule
2 FORMAREA COMPUȘILOR IONICI
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Clasifică elementele Na, Mg, Cl, O, Ca, K și S după caracterul lor chimic.
a) metale: .......................
b) nemetale: ...................

2. Analizează structurile electronice periferice ale atomilor de sodiu și de clor re­


prezentate în manual la pagina 78, apoi completează modelarea formării clorurii
de sodiu.
Na - .... e–  ...................
Cl + .... e--  ...................  ............ + ............  Na+Cl–

3. Analizează reprezentarea formării clorurii de magneziu din manual de la pagina 79


și identifică ionii. Completează afirmațiile:

Eu sunt .................. Eu le-am dat lor electronii de pe ultimul


meu strat și acum sunt .......................... .
Am sarcina elec­
Împreună formăm clorura de magneziu.
trică .......... pentru
că am primit ..........
electron.
Suntem 2 la ........., de
aceea formula com­
pusului ionic pe care
îl formăm este ......... .

4. Completează afirmațiile:
a) Compușii ionici se formează prin ..................... de electroni între elemente cu
caracter chimic ............................ .
b) Într-un compus ionic, numărul sarcinilor pozitive este ............................ .

5. Urmărește experimentul efectuat de profesor, completează tabelul de mai jos


și identifică compușii ionici din probe, pe baza colorării flăcării de către cationii
acestora. Compară culorile flăcărilor cu cele din manual de la pagina 79.
Numărul probei Culoarea flăcării Cationul identificat Compusul ionic din probă
1
2
3
4
5

44 U N I TAT E A 5 • I O N I Ș I M O L E C U L E
U5
2 FORMAREA COMPUȘILOR IONICI
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Modelează formarea clorurii de magneziu folosind simbolurile Lewis.


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

2.
a) Identifică elementele din imaginea de mai jos și apoi modelează formarea ionilor
folosind simbolurile Lewis.

Sunt foarte important în Puteți trăi fără mine?


formarea și menținerea Eu sunt ........................,
elementul cel mai răspândit
sănătății oaselor și dinților.
din scoarța terestră.
Numele meu este ............ .

Nu am notorietatea Am un singur electron


calciului, dar susțin pe stratul N, dar am
producția de keratină, două nume: ....................
proteina prezentă în .................... .
unghii și păr. Am 16 Rolul meu în organism
protoni și mă numesc e crucial. Susțin
............... . activitatea inimii.

Formarea anionilor:
......................................................................................................................................

Formarea cationilor:
......................................................................................................................................

b) Notează formulele chimice a patru compuși ionici care conțin acești ioni:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

U N I TAT E A 5 • I O N I Ș I M O L E C U L E 45
U5
2 FORMAREA COMPUȘILOR IONICI
FIȘA DE LUCRU NR. 3

1. Pe sticla de ceas din imaginea alăturată se găsesc


cristale de clorură de sodiu. Știind că toate cristale­
le de pe sticla de ceas s-au format din 12,044 × 1021
ioni de sodiu, calculează:
a) masa ionilor de sodiu din cristale; .........................
b) masa ionilor de clor din cristale; ............................
c) masa cristalelor; ........................................................
d) volumul apei distilate în care trebuie dizolvate
cristalele pentru a prepara ser fiziologic, știind
că serul fiziologic este o soluție de clorură de so­
diu de concentrație 0,9%. .........................................
Serul fiziologic se utilizează pentru diluarea sau
dizolvarea unor medicamente injectabile sau în
terapia cu aerosoli.

2. În natură, unele substanțe ionice se găsesc în minerale, sub formă de ameste­


curi. Sunt fascinante prin formă și culoare, dar unele minerale pot afecta sănă­
tatea oamenilor. De exemplu, calcanitul, mineral ce
conține sulfat de cupru, poate contribui la creșterea
concentrației ionilor de Cu2+ în apa naturală (în
urma dizolvării). Ionii pot fi asimilați în exces de că­
tre plante și animale.
Completează tabelul de mai jos pentru a afla for­
mula sulfatului de cupru, cunoscând ionii din care
acesta s-a format.

Formula chimică a sulfatului de cupru ......................


Ionii din compus Cu 2+
(SO4)2-
Numărul de protoni din ion
Număr de electroni din ion

3. După modelul de la exercițiul anterior scrie formula chimică a sulfatului de so­


diu, știind că s-a format din ioni de sodiu și din ioni sulfat.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

46 U N I TAT E A 5 • I O N I Ș I M O L E C U L E
U5
3 PROPRIETĂȚILE FIZICE ALE COMPUȘILOR IONICI
FIȘĂ PENTRU EXPERIMENTE

Experimentul nr. 1
a) Analizează substanțele ionice din cele patru probe de la masa de lucru.
Substanțele din probe sunt: 1. .………………
2. .………………
3. .………………
4. .………………
b) Notează proprietățile fizice observabile în tabelul de mai jos.
.……………….……………….……………….......................................................………………
c) Verifică practic solubilitatea substanțelor în apă, respectând modul de lucru
descris în manual la pagina 81, apoi notează observațiile în tabel.
d) Verifică conductibilitatea electrică a substanțelor, respectând modul de lucru
descris în manual la pagina 82.

Proprietăți fizice
Număr
probă
Stare de agregare Solubilitatea în apă Conductibilitatea electrică

Interpretează tabelul și desprinde concluziile privind proprietățile compușilor ionici.


Experimentul nr. 2
La masa de lucru ai două probe cu substanțe notate X și Y. Una dintre ele este un
compus ionic.
Cunoscând proprietățile substanțelor ionice, efectuează experimentele necesa­
re și identifică în care dintre probe se află compusul ionic.
Înregistrează observațiile și concluziile într-un tabel cu rubrici prestabilite.

Substanța ionică este: ............................................................................................. .

U N I TAT E A 5 • I O N I Ș I M O L E C U L E 47
U5
4 FORMAREA MOLECULELOR
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. a) Completează tabelul următor:


Număr de Număr de
Elementul Locul în Tabelul Caracterul
straturi cu electroni pe
chimic Periodic chimic
electroni ultimul strat
H
O
Cl

b) Analizează reprezentarea moleculei de apă din manual de la pagina 83, corelea-


ză cu informațiile din tabelul de la punctul a) pentru ințelegerea modului de for­
mare a acestei molecule. Modelează practic formarea acestei moleculei folosind
bilele din trusă (sau bile din plastilină).
c) Completează afirmațiile:
99 Molecula apei se notează H2O, deoarece aceasta este formată din ...... de H și
...... de O.
99 Atomul de O a pus în comun, cu cei ...... atomi de H, ...... electroni din cei ......
electroni de pe ...... strat.
99 Prin punere în comun de electroni fiecare atom de H a realizat pe ultimul strat
configurație stabilă de ......, iar atomul de O configurație stabilă de ...... .
99 În molecula apei există ...... perechi de electroni puși în comun și ...... perechi
de electroni neparticipanți ce aparțin ultimului strat.
d) Modelează formarea moleculei de acid clorhidric, practic (cu bile) și în scris (fo­
losind simbolurile Lewis), știind că aceasta este formată din elementele chimice
hidrogen și clor.

2. Analizează imaginea de mai jos și răspunde la următoarele întrebări:


a) Câte molecule sunt în imagine? ......
b) Câte dintre moleculele din imagine sunt formate din:
99 atomi identici? ......
99 atomi diferiți? ......
99 doi atomi identici? ......
99 două elemente chimice? ......
99 trei elemente chimice? ......
c) Găsește două criterii de clasificare a mole­
culelor.
1. ..........................................
2. ..........................................

48 U N I TAT E A 5 • I O N I Ș I M O L E C U L E
U5
4 FORMAREA MOLECULELOR
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. a) Recunoaște elementele chimice prezente în moleculele reprezentate în ima­


ginea din Fișa de lucru nr. 1, folosind informațiile de mai jos. Notează simbolul
fiecărui element în spațiul corespunzător.
Solid, cristalizat, galben,
Halogen lichid: insolubil în apă, nu
........................ conduce curentul electric:
........................
Elementul cel
mai răspândit
din Univers: Element
........................ prezent în apă
........................

Se găsește în aer
Halogen gazos prezent de aproximativ
în apa din piscină: patru ori mai mult
........................ decât oxigenul:
........................

Este prezent în mina de creion:


........................

b) Scrie formulele chimice ale moleculelor reprezentate în Fișa de lucru nr. 1.


......................................................................................................
c) Modelează practic și în scris (cu ajutorul formulei Lewis) formarea moleculei
pentatomice (reprezentată în imaginea din Fișa de lucru nr. 1).
..........................................................................................................
2. Un cub de gheață are toate moleculele formate din 24 088 × 1019 atomi de O.
Calculează:
a) masa cubului de gheață;
............................................................................
b) volumul cubului, știind că densitatea gheții este
0,92 g/cm3;
............................................................................

c) volumul apei după încălzirea cubului de gheață


până la 4 °C, considerând că nu există pierderi de apă. La această temperatură
densitatea apei este 1 g/cm3.
..............................................................................................................................

U N I TAT E A 5 • I O N I Ș I M O L E C U L E 49
U5
5 PROPRIETĂȚILE FIZICE ALE UNOR COMPUȘI MOLECULARI
FIȘĂ DE LUCRU

1. Analizează imaginile din manual de la pagina 85 și imaginile de mai jos. Com-


pară compușii moleculari din imagini după starea de agregare și solubilitatea în
apă. Completează proprietățile corespunzătoare în tabel.

Cele mai mari canti­tăți de


zahăr se extrag din trestia Amoniacul este substanţă Instalație pentru transportul meta­nului.
de zahăr. gazoasă cu miros înţepător, Amestecul de metan şi oxigen devine
Limitați consumul solubil în apă. Lichefiat exploziv în prezența unei scântei! Prin arderea incompletă a cărbu-
de zahăr! (prin răcire și comprimare) Metanul nu are miros. Pentru a sesiza nilor (într-o cantitate insuficientă
se păstrează în cilindri de scăpările de metan din conductele care de aer) se formează monoxid de
oţel (aliaj al Fe cu C și alte îl transportă, acesta se amestecă cu carbon.
elemente). substanțe urât mirositoare (mercaptani). Monoxidul de carbon este un gaz
Amoniacul este toxic! Dacă se simte acest miros într-un spațiu toxic, incolor, inodor, insipid, puțin
Acesta este caustic, irită închis, se deschid ferestrele, nu se utili- solubil în apă!
pielea și căile respiratorii. zează curentul electric sau flacăra deschi- O concentrație mai mare în aerul
să și se anunță de urgență serviciul 112. inspirat produce moartea.

HCl CO2 CO
NH3 CH4
zahăr H2O acid dioxid de monoxid
amoniac metan
clorhidric carbon de carbon

2. Urmărește/Efectuează experimentul descris în manual la pagina 86 pentru a ve­


rifica practic conductibilitatea electrică a unor compuși moleculari. Compară con­
ductibilitatea acestora cu cea a unor compuși ionici (de exemplu, clorura de sodiu).

Concluzii:
• Soluția de zahăr (compus molecular), spre deosebire de soluția de sare (compus
ionic) .................... curentul electric.
• Soluția din portocală ................. curentul electric, deoarece conține ................. .

3. Metanul este cea mai simplă hidrocarbură. Știm că petrolul (un amestec de
hidrocarburi) este ......... în apă. Ce poți spune despre solubilitatea în apă a CH4
........................................?

50 U N I TAT E A 5 • I O N I Ș I M O L E C U L E
U5
6 VALENȚA
FIȘĂ DE LUCRU

1. Consultă Tabelul Periodic, aplică regulile învățate și află valenţele elementelor


sodiu, bariu, magneziu, aluminiu, carbon și hidrogen în compușii lor cu:

hidrogenul clorul oxigenul


Na ............. Na ............. Na .............
Ba ............. Ba ............. Ba .............
Al ............. Al ............. Al .............
C .............. C .............. C ..............
H .............. H .............. H ..............

Notează valențele cu cifre romane.

2. Utilizează Tabelul Periodic și identifică:


a) nouă metale: trei monovalente, patru divalente și două trivalente în compușii
lor cu oxigenul;
b) trei nemetale monovalente în compușii lor cu hidrogenul.

monovalente
....................... Nemetale
monovalente
Metale

divalente
.......................

trivalente ................. ................. .................


.......................

3. Identifică valențele elementelor chimice reprezentate mai jos.

Am nevoie de un electron Ajung la configurație stabilă


pentru a avea configurație dacă cedez doi electroni.
de gaz rar. Am valența ...................... .
Am valența ................ .

Pot forma o moleculă


Dacă pun în comun împreună cu alți
patru electroni, sigur atomi dacă pun în
ajung la configurație de comun trei electroni.
octet pe ultimul strat. Am valența ........... .
Am valența ................. .

U N I TAT E A 5 • I O N I Ș I M O L E C U L E 51
U5
7 AUTOEVALUARE
FIȘĂ DE AUTOEVALUARE

I. Completează spațiile libere astfel încât afirmațiile să fie adevărate:


a) Moleculele sunt …………………….……. din punct de vedere electric.
b) Ionii au …………….…………….……………. pe ultimul strat.
c) …………….……………. compuşilor ionici conduc curentul electric.
d) Elementul situat în perioada a 3-a, grupa a 2-a are pe valența ……………....... .

II. Asociază speciile chimice din coloana A cu notaţiile din coloana B


A B
1. Atom a) Ca2+
2. Moleculă b) Cl2
3. Cation c) HCl
4. Anion d) Na+
e) Cl-
f) Al

III. Utilizează simbolurile/ formulele Lewis și modelează:


a) formarea moleculei de amoniac;
…………….…………….…………….…………….…………….………….

b) formarea clorurii de calciu (CaCl2).


…………….…………….…………….…………….…………….………….

IV. Soluția de clorură de calciu se utilizează în preve­


nirea formării poleiului. Calculează masa clorurii
de calciu necesară pentru a prepara 2 kg soluție
de concentrație 10%.
…………….…………….…………….…………….…………….……

V. Sarea de bucătărie și zahărul sunt printre cele mai utilizate substanţe în ali­
men­tație. Compară aceste substanțe după cele mai cunoscute proprietăţi fizice.

….…………….…………......
….…………….…………......
….…………….…………......
….…………….…………......
….…………….…………......
….…………….…………......

52 U N I TAT E A 5 • I O N I Ș I M O L E C U L E
U6 • Substanțe chimice U 6
1 FORMULA CHIMICĂ
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Analizează formula N2O3.


Consultă Tabelul Periodic și completează spațiile libere:
Valența O ........
Valența N ........
Numărul atomilor de N din moleculă ........
Numărul atomilor de O din moleculă ........
Pentru compușii binari, valența fiecărui element chimic din compoziția substanței
devine ........... pentru celălalt element.

2. Scrie formulele chimice pe baza valențelor și completează tabelul după modelul


dat:

Simbolul Simbolul anionului


cationului (NO3)- (OH)- (PO4)3- O2- Cl-
Na+
Fe3+ Fe(OH)3
Ba2+

3. Analizează formulele substanțelor și completează spațiile punctate:


a) Molecula de O3 conține ...... atomi de ...... .
b) În Na2S la ...... ion(i) de Na+ corespund ...... ion(i) de S2–.
c) Molecula de NH3 este formată din ...... atomi de N și ...... atomi de H.

4. Stabilește valența atomilor/ionilor în compușii următori prin completarea lor,


după model:

Ca
CaII(SO
II
(SO44))II
II

CH
CH44 H
H33PO
PO44 SiO
SiO22 Na
Na22CO
CO33 Bi
Bi22OO33

5. Scrie semnificația următoarelor notații:


P4 ...........................................
4P ..........................................
4P4 .........................................

U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E 53
U6
1 FORMULA CHIMICĂ
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Scrie formulele chimice pe baza valențelor și completează tabelul după modelul dat:
Formula Valență Valența
Denumire compus Cation Anion
chimică cation anion
Iodură de potasiu KI
Azotat de aluminiu Al(NO3)3 Al3+ III NO3– I
Sulfat de magneziu MgSO4
Sulfit de calciu CaSO3

2. Corectează greșelile introduse intenționat în scrierea formulelor din coloana A


prin scrierea corectă a acestora în coloana B:
A B A B
HCl2 Pb2O4
Al3O2 Ag2OH
Cu2(OH)3 H(NO3)2
ZnCl3 Mg2S3
Ca2CO3 Ca(SO3)3

3. Completează spațiile punctate:

....H2CO3 (acid carbonic) ....P2O5 (pentoxid


3NH3 (amoniac)
6 atomi de H de difosfor)
CH4 de C ..... atomi
Na2COde H SiO2de O
..... atomi 3 15 atomi
..... atomi de N
..... atomi de O ..... atomi de O

4. Completează spațiile libere:


Caracterul chimic
Elementele
Z1Na
⇒ ........
CO3
Z1Na
⇒ ........
CO3 2
2 Z2 ⇒ ........
Z2 ⇒ ........
Se dau elementele cu
Z1 =Na
122CO
și Z3 2 =17 Tipul compusului
Valența binar al celor două
Z1Na
⇒ ........
CO3 Na2CO3
elemente
2
Z2 ⇒ ........ ......................

Masa moleculară
Formula chimică
Na2CO3 ......................
Na2CO3
......................
......................

54 U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E
U6
1 FORMULA CHIMICĂ
FIȘA DE LUCRU NR. 3

1. Se dau elementele Na, Ca, Si și P.


a) Scrie formulele compușilor binari ai acestor elemente cu oxigenul.
...............................................................................................
b) Scrie formulele compușilor binari ai elementelor cu caracter metalic cu clorul.
...............................................................................................
c) Scrie formulele compușilor binari ai elementelor cu caracter nemetalic cu hi-
drogenul. ...............................................................................................
d) Scrie formulele compușilor ternari ai elementelor cu caracter metalic cu ionul
carbonat. ...............................................................................................

2. Completează spațiile libere din tabel:


Cation Anion Formula Cation Anion Formula
Fe3+ NO3– MgSO4
K2CO3 Zn 2+
Cl -

Al 3+ O 2-
Na +
NaClO3
CaO Cl -
NH4Cl

3. Un element E1 are Z1 mai mare cu 5 unități decât elementul E2 al cărui anion


monovalent este izoelectronic cu gazul rar situat în perioada 1. Scrie formula
compusului care conține cele două elemente.
.................................................................................................................................

4. Completează spațiile punctate:

......... K2O·CaO·xSiO2
(sticlă de Boemia)
x = .........
4 atomi de K
12 atomi de Si
......... atomi de O

5. Un îngrășământ de mare importanță este azotatul de amoniu. Ce formulă are


acesta dacă formula carbonatului de amoniu este (NH4)2CO3?
.................................................................................................................................

U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E 55
U6
2 OXIZI
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Subliniază cu o linie formulele care corespund oxizilor:

Li2O, NaOH, HClO3, Cr2O3, NaHCO3, HgO, H2CO3, P2O5, CaCO3, Cu2O

2. Denumește următorii oxizi și completează spațiile libere din tabel:

Formula chimică Denumirea Formula chimică Denumirea

K2O PbO2

CO Fe2O3

CuO SO3

3. Precizează, prin completarea spațiilor punctate,


a) numărul ionilor din: BaO ⇒ ......... ioni de Ba2+ și ........ ioni de O2–
3K2O ⇒ ......... ioni de K+ și ........... ioni de O2–
2Al2O3 ⇒ ....... ioni de Al3+ și ......... ioni de O2–
b) numărul atomilor din: N2O ⇒ ........... atomi de N și ........ atomi de O
2SO2 ⇒ .......... atomi de S și ........ atomi de O
5P2O5 ⇒ ......... atomi de P și ........ atomi de O

4. Stabilește valența elementelor chimice din compușii următori prin completarea


lor în fiecare căsuță, după model:

HCaO
PO4 N2O
Na CO
CaCIIIV(SO
O2II4)II
PCHO3
3
SO2
2 3 3
FeO
2 4 SiO2
Bi O
2 3

5. Corectează greșelile introduse intenționat în scrierea formulelor din coloana A


prin scrierea corectă a acestora în coloana B:

A B A B

Zn2O SiO3

N3O2 AgO

F2O2 MgO2

56 U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E
U6
2 OXIZI
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Scrie formulele chimice pe baza valențelor și completează tabelul:

Denumirea Formula chimică Denumirea Formula chimică

Oxid de litiu Oxid de bariu

Dioxid de siliciu Oxid de cupru (II)

Pentoxid de diclor Dioxid de plumb

2. Asociază prin săgeți formula oxidului cu tipul acestuia.

Na2O
MgO
Oxizi SO3 Oxizi
CH4
metalici Na CO3
F22O SiO2
nemetalici
CrO3
N2O5

3. Completează spațiile libere:

Se dau elementele
Tipul compusului Na
cu Z1 = 132CO
și 3Z2 = 9
format din cele Valența
douăNa CO3
elemente
2 Z1Na
⇒ ........
2
CO3
........................... Z2 ⇒ ........

Masa moleculară
Formula chimică
Na2CO3 ......................
Na2CO3
......................
......................

4. Scrie formulele și denumește oxizii modelați mai jos:


O=C=O
2Na+O2-

5. Stabilește formulele chimice și denumirile oxizilor următoarelor elemente:

S, Fe, P, Cu, Al, Cl, Si.


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E 57
U6
2 OXIZI
FIȘA DE LUCRU NR. 3

1. Se dau elementele E1 cu 1 e­­­-­­­­pe stratul M și E2 al cărui anion divalent este izo­


electronic cu gazul rar situat în perioada a 2-a. Precizează:
a) structura atomilor și valențele elementelor; ......................................................
b) poziția elementelor în Tabelul Periodic; .............................................................
c) caracterul chimic al elementelor; ......................................................................
d) modelarea legăturii chimice formate de atomii elementelor E1 cu E2.
..................................................................................................................................

2. Elementul chimic A are numărul atomic (x), elementul B are numărul atomic
(x+3), iar elementul C are numărul atomic (x–2). Suma numerelor atomice este
25. Scrie formulele chimice ale compușilor binari formați dintre elementele C și
B cu A.
..................................................................................................................................
3. Raportul maselor moleculare a doi compuși X și Y, binari, oxigenați ai hidrogenu-
lui este 17:9. Determină formulele compușilor.
..................................................................................................................................

4. Fibrele optice sunt fibre de sticlă cu tran­s­


parență mare, iar dioxidul care se folosește
la obținerea acestora trebuie să aibă purita-
te foarte mare. Scrie formula acestui dioxid,
știind că are 30 e–.
........................................................................
........................................................................
........................................................................

5. Talcul este mineralul cu duritatea cea mai


mică (1 pe scara Mohs). Acesta are formula
chimică aMgO·bSiO2·cH2O și masa molecula-
ră 378. Conține 29,63% Si și 19,04% Mg.
Determină valorile coeficienților a, b și c.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

58 U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E
U6
3 BAZE
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Subliniază cu o linie formulele care corespund bazelor. Argumentează alegerea


făcută:
Li2O, NaOH, NO2OH, Cr2O3, NaHCO3, P(OH)3, H2CO3, P2O5, Ca(OH)2, Cu2O
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. Denumește următoarele baze și completează spațiile libere din tabel:

Formula chimică Denumirea Formula chimică Denumirea

NaOH Mg(OH)2

Cu(OH)2 Fe(OH)3

Al(OH)3 Ca(OH)2

3. Completează spațiile punctate:


a) Mg(OH)2 ⇒ la ....... ioni de Mg corespund ....... ioni (OH)–. Valența Mg este .......
b) NaOH ⇒ la ....... ioni de Na corespund ....... ioni (OH)–. Valența Na este .......
c) Fe(OH)3 ⇒ la ....... ioni de Fe corespund ....... ioni (OH)–. Valența Fe este .......

4. Notează valența fiecărui cation din compușii de mai jos:

Al(OH)
CH4 3 Ni(OH)
H3PO42 NH
SiOOH
4 2
Ba(OH)
Na2CO32

Observații: ionul poliatomic amoniu (NH4)+

5. Corectează greșelile introduse intenționat în scrierea formulelor din coloana A


prin scrierea lor corectă în coloana B:

A B A B

ZnOH Cu(OH)3

NaOH2 Ag2OH

K(OH)2 MgOH

U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E 59
U6
3 BAZE
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Scrie formulele chimice pe baza valențelor și completează tabelul.

Denumirea Formula chimică Denumirea Formula chimică

Hidroxid de plumb(II) Hidroxid de bariu

Hidroxid de fier (II) Hidroxid de crom (III)

Hidroxid de litiu Hidroxid de potasiu

2. Asociază fiecărei substanțe din prima coloană, litera corespunzătoare din a doua
coloană.

1. Oxid de calciu
2. Hidroxid de cupru (II)
3. Dioxid de carbon a. Oxid
4. HidroxidCH
de4potasiu b.SiO
Bază
2

5. Amoniac
6. Trioxid de sulf

3. Trei elemente E1, E2 și E3 sunt situate în perioada a 3-a. Atomii elementului E1 au


câte 1e– pe ultimul strat. Substanța simplă alcătuită din atomii elementului E2
este folosită în industria aeronautică, iar atomul lui E3 formează cu hidrogenul
un compus molecular în raport atomic 1:1.
a) Determină care sunt cele trei elemente. ............................................................
b) Scrie formulele acestor elemente cu oxigenul și denumește-le. Găsește un
criteriu de clasificare. .........................................................................................
c) Scrie formulele posibile ale bazelor formate de elementele E1 și E2 și
denumește-le. .....................................................................................................
4. Rugina este un oxid bazic cu formula FeO(OH). Cunoscând valențele oxigenului și
ionului hidroxil, determină valența fierului.
..................................................................................................................................
5. Prepară în laborator sau acasă un indicator din suc de varză roșie și testează
caracterul acid/bazic al diferitelor substanțe: oțet, bicarbonat de sodiu, roșii, vin,
apă carbogazoasă, lapte, săpun lichid etc.
Caracter acid: ..........................................................................................................
Caracter bazic: ........................................................................................................
Culoarea sucului de varză roșie este albastru-verzui în mediu bazic și roșu în mediu acid.

60 U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E
U6
4 ACIZI
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Subliniază cu o linie formulele care corespund acizilor. Argumentează alegerea


făcută:

HI, CaO, H2S, MgCO3, NaOH, H2SO4, SO3, H2CO3, AgCl, NaHCO3.

2. Completează denumirile substanțelor ale căror formule sunt în tabel:

Formula chimică Denumirea Formula chimică Denumirea


CO2 Al(OH)3
H2CO3 HNO3
P2O5 NaOH

3. Câți atomi de hidrogen sunt cuprinși în:


a) O moleculă de H3PO4 ⇒ ..............
b) 4H2CO3 ⇒ ..............
c) 6HBr ⇒ ..............
d) 5HNO3 ⇒ ..............
4. Indică prin săgeți cărei categorii de acizi corespund formulele de mai jos:

HClO3 Oxiacizi HNO3


HNO2 Hidracizi H2S
HF H2SO3

5. Completează tabelul de mai jos după model:

Acid Radical

Denumirea Formula chimică Formula chimică Denumirea Valența


Acidul sulfuric H2SO4 (SO4) sulfat II
Acid sulfhidric H2S S sulfură II
Acid carbonic
Acid azotic
Acid fosforic
Acid clorhidric

U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E 61
U6
4 ACIZI
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Scrie formulele chimice pentru substanțele ale căror denumiri sunt în tabel:

Denumirea Formula chimică Denumirea Formula chimică

Acid bromhidric Oxid feric

Dioxid de sulf Acid sulfhidric

Hidroxid de cupru (II) Acid carbonic

2. Se dă un număr x de molecule de acid clorhidric. Care este valoarea lui x dacă


acestea cuprind 36 e–?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

3. Acidul fosforic este folosit în industria alimentară


drept conservant (E338) sau ca reglator de aciditate
în unele băuturi răcoritoare. Calculează masa mole-
culară a acidului fosforic.
În câte molecule de acid fosforic se găsesc 3,1 g de
fosfor?
.....................................................................................
.....................................................................................

4. Acidul clorhidric se găsește într-o


concentrație mică în sucul gastric
din organismul uman. Calculează
masa de acid clorhidric care se află
în 10 g de suc gastric cu concentrația
0,3%. Cum se colorează turnesolul în
prezența sucului gastric?

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

62 U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E
U6
5 SĂRURI
FIȘA DE LUCRU NR. 1

1. Subliniază cu o linie formulele care corespund sărurilor. Argumentează alege-


rea făcută:
NaCl, K2O, Na2SO4, Mg(OH)2, H3PO4, Ca3(PO4)2, Al2(CO3)3, HCl, CuO, PbCl2.
..................................................................................................................................

2. Completează denumirile sărurilor ale căror formule sunt în tabel:

Formula chimică Denumirea Formula chimică Denumirea


CaCO3 MgS
CaCl2 CuSO4
NaNO3 K3PO4

3. Notează valențele pentru metalele și radicalii din substanțele următoare:

FeSO
CH4 4 AlH2(CO
PO34)3 SnCO
SiO23 NiSO
Na CO
3 2 43

4. Corectează greșelile introduse intenționat în scrierea formulelor din coloana A


prin scrierea lor corectă în coloana B:

A B A B

ZnNO3 Na2Cl

CaF Ba(CO3)2

Al3PO4 KSO4

Sarea Acidul

5. De la ce acizi provin
sărurile menționate
la exercițiul 4?

U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E 63
U6
5 SĂRURI
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Scrie în tabel formulele chimice corespunzătoare denumirilor date și identifică să-


rurile:
Denumirea Formula chimică Denumirea Formula chimică
Acid sulfuric Carbonat de bariu
Oxid de calciu Hidroxid de argint
Clorură de plumb (II) Dioxid de sulf
Hidroxid de potasiu Acid azotic

2. Se dau următoarele formule chimice: CaCl2, KF, N2, CO2, HI, NaOH, KCl, P4, CH4,
H2SO4, Na2CO3, O2, Li2O, Al, HNO3. Scrie fiecare formulă în rubrica corespunză-
toare din tabel.

Substanțe compuse
Substanțe simple
Compuși ionici Compuși moleculari

3. Asociază denumirea substanței din coloana A cu formula chimică din coloana B.

A B
Clorura de amoniu (NH4)2SO4
Sulfat de amoniu NH4NO3
Azotat de amoniu NH4Cl
Carbonat de amoniu (NH4)2S
Sulfură de amoniu (NH4)2CO3

4. Carbonatul acid de sodiu, cu denumirea uzuală bicarbo-


nat de sodiu NaHCO3 este o sare acidă folosită în bucă-
tărie pentru prepararea produselor de patiserie. Scrie
formula carbonatului acid de calciu, substanță implicată ...................................
în procesul de formare a stalactitelor și stalagmitelor.

64 U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E
U6
6 SUBSTANȚE
FIȘĂ RECAPITULATIVĂ

SUBSTANȚE

Anorganice Organice

Simple Compuse
Hidrocarburi Alte substanțe
(conțin organice(conțin
C și H) C, H și alte
Metale Nemetale Oxizi Baze Acizi Săruri elemente)
................ ................ ................ ................ ................ ................ ...................... ......................

Clasifică substanțele pe care le recunoști în afirmațiile de mai jos. Scrie formu-


lele lor chimice în căsuțele corespunzătoare.
1. Substanță gazoasă prezentă 21% în aer.
2. Se numește sodă caustică.
3. Substanța care determină caracterul acid al sucului gastric.
4. Este atras de magnet și ruginește.
5. Formează moleculă diatomică și are cel mai mic număr de electroni.
6. Se folosește la prepararea varului stins.
7. Se obține prin arderea incompletă a carbonului și este un gaz toxic.
8. Este un compus ternar al sulfului și are în moleculă numărul atomilor de O dublu
față de numărul atomilor de H.
9. Este folosit drept combustibil și este componentul principal al gazelor naturale.
10. Este prezent în spirtul medicinal și are formula C2HxOH. În moleculă, numărul ato-
milor de H este de 3 ori mai mare față de numărul atomilor de C.
11. Are denumirea uzuală calcar sau piatră de var.
12. Se numește hidroxid feric.
13. Este argintiu, conduce foarte bine curentul electric și este utilizat la confecționarea
bijuteriilor.
14. Gaz iritant cu molecula formată din atomi identici folosit pentru dezinfectarea ape-
lor din piscine.
15. Compus ionic binar cunoscut sub denumirea uzuală de sare gemă.

U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E 65
U6
7 D
 ENUMIRILE TEHNICE (UZUALE) ALE UNOR SUBSTANŢE
(NATURALE SAU PRODUSE INDUSTRIALE)

Nr. Natural sau


Produsul Formula chimică
crt. industrial
1 Alumină industrial Al2O3
2 Alamă(aliaj) industrial Cu-Zn
3 Apă tare industrial HNO3
4 Aramă industrial Cu
5 Azurit natural CuCO3·1/2Cu(OH)2 albastru
6 Calcar (piatră de var, marmură) natural CaCO3
7 Cuarţ natural SiO2 cristalin
8 Diamant natural C pur (cubic)
9 Dolomit natural CaCO3·MgCO3
10 Gips natural CaSO4·2H2O
11 Grafit natural C pur (hexagonal)
12 Hematit natural Fe2O3
13 Ipsos industrial CaSO4·1/2H2O
14 Magnetită natural Fe3O4
15 Malachit natural CuCO3·Cu(OH)2 verde
16 Piatra iadului industrial AgNO3
17 Piatră vânătă industrial CuSO4·5H2O
18 Pirită natural FeS2
19 Potasă caustică industrial KOH
20 Rubin natural Varietate de Al2O3 cristalin roşu
21 Safir natural Varietate de Al2O3 cristalin albastru
22 Sare de bucătărie natural NaCl
23 Sare amară industrial MgSO4·7H2O
24 Silvină natural KCl
25 Sodă de rufe (calcinată) industrial Na2CO3
26 Sodă de rufe (cristalizată) industrial Na2CO3·10H2O
27 Sodă caustică industrial NaOH
28 Ţipirig industrial NH4Cl
29 Var industrial CaO
30 Var stins industrial Ca(OH)2
31 Vitriol industrial H2SO4

66 U N I TAT E A 6 • S U B S TA N Ț E C H I M I C E
U7 • Calcule chimice U 7
1 MASA MOLARĂ. MOL
FIȘA DE LUCRU NR. 1

Pentru masele atomice relative folosește Tabelul Periodic.


Exemplu rezolvat:
Calculează masa molară a acidului carbonic H2CO3,
substanța din sifon sau apă minerală.

1
H 6
C O
8
MH CO = 2 · ArH + 1 · ArC + 3 · ArO = 2 · 1 + 12 + 3 · 16 = 62 u.a.m.
1,008 12,001 15,999 2 3

Deci μH CO = 62 g/mol sau kg/kmol.


2 3

1. Calculează masa molară pentru următoarele substanțe.

Al2SO4 MAl SO = .... · ArAl + .... · ArS + .... · ArO = ............


μAl SO = ..... g/mol
2 4

2 4

CaO MCaO =
μCaO =
MCaBr =
CaBr2
μCaBr =
2

Mg(OH)2

Exemplu rezolvat: Calculează numărul de moli din 450 g Fe(NO3)2.


Datele problemei: Rezolvare:
mFe(NO ) = 450 g μFe(NO ) = … · ArFe + ... · ArN + ... · ArO = .... g/mol
3 2
3 2

Cerința: m(g) ...........g


ϑ = = = .......….. moli =
ϑFe(NO ) = ? 3 2 µ(g/mol) ....g/mol

2. Calculează numărul de moli (cantitatea de substanță) din:

a) 44,8 g KOH

b) 14,4 kg CuSO4

3. a) Ce masă (g) au 4 moli KOH?


b) Ce masă (g) au 2 moli CuSO4?
a) ϑKOH = 4 moli
mKOH = ?
b) ϑCuSO = 2 moli
4

mCuSO = ? 4

U N I TAT E A 7 • C A LC U L E C H I M I C E 67
U7
1 MASA MOLARĂ. MOL
FIȘA DE LUCRU NR. 2

Informație:
Ca(OH)2 este folosit
1 mol = 1000 mmoli (milimoli) pentru văruitul
1 kmol = 1000 moli (kmol = kilomol). pereților și copacilor.

1. Calculează masa de substanță din:

a) 3,2 kmoli Ca(OH)2


= ……………. moli

b) 3,5 mmoli CaBr2


= ……………. moli

c) 2 kmoli CaO
= ……………. moli

Exemplu rezolvat: Calculează numărul de molecule din 294 g H2SO4.


Rezolvare:
Calculez μH SO = 2 · 1 + 1 · 32 + 4 · 16 = 98 g/mol
2 4

Calculez numărul de moli:


Datele problemei: m(g) 294 g
ϑ = = = 3 moli H2SO4
mH SO = 294 g
2 4
µ(g/mol) 98 g/mol
Cerința:
Dacă 1 mol H2SO4 ……………. 6,022 ·1023 molecule
Nr. molecule = ?
Atunci 3 moli H2SO4 ……………. x molecule
x = 3 · 6,022 · 1023 = 18,066 · 1023 molecule
Sau: nr. molecule = ϑ·NA = 3 moli · 6,022 · 1023 molecule/mol =
= 18,066 · 1023 molecule de H2SO4

2. Determină numărul de molecule din:

a) 272 g H2S

b) 10,2 kg NH3 Unii vulcani noroioși


degajă H2S

3. Metanul (CH4) este un component al gazelor naturale folosite drept combustibili.


Calculează masa de metan care conține 1,2044 · 1025 molecule.

68 U N I TAT E A 7 • C A LC U L E C H I M I C E
U7
1 MASA MOLARĂ. MOL
FIȘA DE LUCRU NR. 3

Exemplu rezolvat: Calculează masa de CaBr2 care conține 36,132 · 1025 ioni Br–
Rezolvare:
Știind că CaBr2 este compus ionic, formula poate fi scrisă Ca2+ 2Br–
Datele problemei: (formula ionică). Atunci:
Numărul ionilor de 1 mol CaBr2 ……….. 2 · 6,022 · 1023 ioni Br–
Br– = 36,132 ·1025 x moli CaBr2 ........ 36,132 · 1025 ioni Br–
Cerința:
mCaBr = ? x = 36,132 · 1025 / 2 · 6,022 · 1023 = 300 moli de CaBr2
μCaBr = 40 + 2 · 80 = 200 g/mol
2

mCaBr = ϑ · μ = 300 moli · 200 g/mol = 60 000 g = 60 kg


2

1. Calculează masa de AlF3 care conține:

a) 24,088 · 1022 ioni Al3+

b) 72,264 · 1024 ioni F–

c) 96,352 · 1023 ioni

2. Completează cu datele numerice care lipsesc:

Același
Același număr
număr
.....
..... moli
moli FeSO
FeSO44 FeSO4 Fe3(PO4)2 .....
..... moli
moli Fe
Fe33(PO
(PO44))22
de
de ioni Fe
ioni 2+
Fe2+
...........
........... ioni
ioni Fe
2+
Fe2+

344 g ....... g

U N I TAT E A 7 • C A LC U L E C H I M I C E 69
U7
1 MASA MOLARĂ. MOL
FIȘA DE LUCRU NR. 3

3. Completează în următoarea schemă datele numerice care lipsesc:

Cantitate …....... moli CO2 …....... moli apă 6 moli MgCl2

Număr …....... molecule CO2 18,066 · 1024 molecule apă …....... ioni Cl-

Masă 66 kg CO2 …....... g apă …....... g MgCl2

4. Completează schema următoare cu masele de substanțe care conțin același nu-


măr de atomi de oxigen:

..........
.......... gg SO
H2O
2

..........
..........ggHH22OO 72,264..........
· 1024 atomi
g H2O de O ..........
..........ggAlH22OO3

.......... gg
.......... CuSO
H2O4

70 U N I TAT E A 7 • C A LC U L E C H I M I C E
U7
1 MASA MOLARĂ. MOL
PROBLEME

Informație: Amestec echimolar: toți componenții amestecului au același număr de moli


Exemplu rezolvat: Calculează masa a 0,8 moli de amestec echimolar care conține
CaBr2 și CaO.

Rezolvare:
Datele problemei: ϑCaBr = ϑCaO = a moli
2

ϑamestec = 0,8 moli a + a = 2a; 2a = 0,8 moli ⇒ a = 0,4 moli


ϑCaBr = ϑCaO
2
μCaBr = 40 + 2 · 80 = 200 g/mol
2

mCaBr = 0,4 moli · 200 g/mol = 80 g


2

Cerința: μCaO = 40 + 16 = 56 g/mol


mamestec = ? mCaO = 0,4 moli · 56 g/mol = 22,4 g
mamestec = 80 + 22,4 = 102,4 g

1. Calculează masa a 6 moli de amestec echimolar de CaO și MgO.

Datele problemei:
ϑamestec = 6 moli
ϑMgO = ϑCaO
Cerința:
mamestec = ?

2. Calculează numărul de moli din 48,3 g amestec echimolar de HNO3 și H2SO4.

Rezolvare:
μHNO = ........................................... g/mol
Datele problemei: 3

μH SO = .......................................... g/mol
mamestec = 48,3 g 2 4

ϑHNO = ϑH SO = a
ϑHNO = ϑH SO 3 2 4
3 2 4
mamestec = mHNO + mH SO = 3 2 4

= ϑHNO · μHNO + ϑH SO · μH SO
Cerința: 3 3 2 4 2 4

= a · ........ + a · ........... = ............ · a


ϑamestec = ?
48,3 = ......... · a ⇒ a = ......... moli
ϑamestec = 2a = 2 · .......... = .......... moli

3. Calculează numărul de moli de NaCl din 77,4 g amestec echimolar de NaCl și


CuCl2.

U N I TAT E A 7 • C A LC U L E C H I M I C E 71
U7
1 MASA MOLARĂ. MOL
PROBLEME

Informație: Amestec echimasic: amestec ce conține mase egale din fiecare component
4. Calculează raportul molar CaBr2 : CaCO3 din 500 g amestec echimasic.

Datele problemei:
mamestec = 500 g
mCaBr = mCaCO
2 3

Cerința:
ϑCaBr : ϑCaCO = ?
2 3

5. Calculează numărul de moli de CaO din 200 g de CaO de puritate 91%. ................
6. Soda de rufe apare în stare naturală în unele soluri saline, în cenușa plantelor.
A fost folosită chiar din Antichitate, începând cu egip-
tenii, pentru spălarea rufelor. Soda de rufe are formu-
la chimică: Na2CO3.
Calculează concentrația procentuală a unei soluții ce
conține 0,5 moli de Na2CO3 și 20 moli de apă.
......................................................................................
7. Soluția de CuSO4 este folosită pentru stropitul le-
gumelor și viței-de-vie împotriva dăunătorilor și a
manei. Calculează numărul de moli de CuSO4 și nu-
mărul de moli de apă din 2 kg de soluție de CuSO4 de
concentrație 10%.
......................................................................................
8. Serul fiziologic folosit în diverse tratamente în me-
dicină este o soluție de NaCl de concentrație 0,9%
și densitate 1 g/mL. O fiolă de ser fiziologic conține
10 mL de soluție. Calculează câte fiole de ser fiziolo-
gic se pot prepara din 0,6 moli de NaCl.
......................................................................................
9. Calculează masa a 0,9 moli de amestec echimolar ce conține NaCl, KCl și CaCl2.
..................................................................................................................................
10. Calculează numărul de moli din 239 g de amestec echimolar de KNO3, Ca(NO3)2
și Al(NO3)3.
..................................................................................................................................
72 U N I TAT E A 7 • C A LC U L E C H I M I C E
U7
2 CALCULE PE BAZA FORMULEI CHIMICE
FIȘA DE LUCRU NR. 1

Raportul atomic al elementelor într-o substanță


1. Determină raportul atomic pentru următoarele substanțe:
NH3 N:H = ... : ... Ca(NO3)2 Ca:N:O = 1:2:6
SO2 S:O = Ca3(PO4)2
CaCO3 Al2(SO4)3

2. Se dau următoarele modele structurale ale unor molecule.


Culorile convenționale pentru atomi: H-alb, O-roșu, S-galben.
Scrie sub fiecare model formula chimică, denumirea și raportul atomic corespunzător.

Formula chimică ......................... ......................... .........................


Denumire ......................... ......................... .........................
Raport atomic ......................... ......................... .........................
Raportul de masă în care se combină elementele într-o substanță
3. Determină raportul de masă pentru următoarele substanțe:

NH3 mN : mH =
NO2
Ca(NO3)2 mCa : mN : mO = 40 : (2 · 14) : (6 · 16) = 40 : 28 : 96 = 10 : 7 : 24
Ca3(PO4)2

Compoziția procentuală de masă


4. Cunoscând formula chimică, calculează compoziția procentuală de masă pentru
următoarele substanțe:
CaCl2

Fe(NO3)3

5. Cunoscând raportul masic, calculează compoziția procentuală de masă pentru


următoarele substanțe:
a) N:O = 7:20 b) C:O = 3:8 c) Fe:S:O = 7:4:8

U N I TAT E A 7 • C A LC U L E C H I M I C E 73
U7
2 CALCULE PE BAZA FORMULEI CHIMICE
FIȘA DE LUCRU NR. 1

6. Completează schema cu informațiile care lipsesc:


raport masic
μNa
H PO
SO Na : S :Na
O =2CO
... 3: ... : ...
3 2
4 4
compoziție procentuală
% Na =
raport atomic %SiO
S =2
Na : S :CH
O =4 : : NaCHSO
2 4 4
%O=

Masa dintr-un element aflată într-o anumită masă de substanță


7. Calculează masa de hidrogen care se află în:

a) 40 g CH4

b) 117,6 g H2SO4

Masa de substanță care conține o anumită masă dintr-un element


8. Completează schema de mai jos cu datele numerice care lipsesc:

............ g NH3 ............ g NH4NO3


112 g H
N 3se
POaflă
4
în:
............ g Ca(NO3)2 ............ g Al(NO3)3

Determinarea formulei chimice a unei substanțe când se cunoaște compoziția


procentuală de masă
9. Un compus al calciului, constituentul principal din stalagmite și stalactite, con­
ține 40% Ca, 12% C și restul oxigen. Determină formula chimică a acestui com-
pus știind că are un singur atom de Ca.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Stalactite și stalagmite în Peștera
Urșilor – Bihor

Determinarea formulei chimice a unei substanțe, cunoscând


raportul masic al elementelor
10. Un compus al fierului, de toxicitate redusă, folosit ca îngră­șă­
mânt, dezinfectant, insecticid și fungicid are raportul masic
Fe : S : O = 7 : 4 : 8. Determină formula chimică a acestui compus.
.....................................................................................................

74 U N I TAT E A 7 • C A LC U L E C H I M I C E
U7
2 CALCULE PE BAZA FORMULEI CHIMICE
FIȘA DE LUCRU NR. 2

1. Pentru hidroxidul de calciu, indică:


a) Formula chimică ……………………………
b) Procentul de oxigen ……………………………
c) Masa de substanță care conține o masă de oxigen egală cu masa oxigenului
conținut în 1,5 moli carbonat de calciu …………………………… .

2. Calculează masa de sulf care se află în:

a) 18,066 · 1024
molecule de SO3

b) 200 g de CaSO4 de
puritate 95,2%

3. Calculează masa de Ca(NO3)2 care conține:

a) 8 moli ioni Ca2+

b) 0,04 moli de
atomi de N

4. Completează schema cu valorile numerice care lipsesc:

............ g de NH3 masa de hidrogen ............ moli de CH4


H3POde
din 6 moli 4
apă
se află în:
............ molecule de HCl ............ g de H2CO3

5. Un component important al artificiilor și al prafului de pușcă


conține 38,61% K, 13,86% N și restul oxigen. Determină formula
chimică a acestui compus, știind că are 1 atom de potasiu.
...................................................................................................
...................................................................................................

6. Constituentul principal al sticlei este silicatul de sodiu.


Acesta are masa molară 122 g/mol, conține 37,705% Na
și are raportul de masă Si:O = 7:12. Determină formula
chimică a acestui compus.
.........................................................................................

U N I TAT E A 7 • C A LC U L E C H I M I C E 75
U7
2 CALCULE PE BAZA FORMULEI CHIMICE
FIȘA DE LUCRU NR. 3

1. Completează ciorchinele de mai jos cu datele numerice care lipsesc:


raport masic
μ = ....
H PO g/mol Fe : S :Na
O 2=CO
7 :3 6 : 12
3 4 compoziție procentuală
% Fe =
raport atomic formula chimică %SiO
S =2
Fe : S :CH
O =4 : : CH4
.......................... %O=

2. Completează schema de mai jos cu datele numerice care lipsesc:

............ g sulf ............ atomi O


80 kg FeH(SO4)43 conțin:
2 3PO

............ ioni Fe3+ ............ ioni SO42-

3. Azuritul este un pigment natural folosit în pictura


murală. El conține CuCO3 și Cu(OH)2 în raport mo-
lar de 2:1. Calculează:
a) masa de azurit care conține 0,6 moli CuCO3;
b) masa de azurit care conține 144 g oxigen;
c) procentul de Cu din azurit;
d) masa de azurit care conține 5,4198 ·1023 ioni Cu2+.
...................................................................................
4. Un amestec folosit pentru prevenirea înghețului cu masa de 182,4 kg conține NaCl
și CaCl2 în raport molar de 2:1. Calculează masa de ioni de Cl– din acest amestec.
..................................................................................................................................
Determinarea formulei chimice a unei substanțe când se cunoaște compoziția
5. Citește următorul text: „Sub acțiunea prelungită a umidității, pigmentul albastru
azurit se transformă în verde malachit (CuCO3 și Cu(OH)2 în raport molar de 1:1),
așa cum se observă pe picturile exterioare ale bisericilor din Bucovina (Voroneț,
Probota etc.)“ – (prelucrare din Noțiuni de chimia picturii).

Folosind formulele chimice din text, concepe o problemă care să conțină următorii
termeni: raport masic, compoziție procentuală de masă, masă de Cu, masă de malachit.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Propune colegului/colegilor din grup să rezolve problema concepută de tine.

76 U N I TAT E A 7 • C A LC U L E C H I M I C E
U7
3 CALCULE PE BAZA FORMULEI CHIMICE
FIȘĂ DE AUTOEVALUARE

Folosește Tabelul Periodic pentru masele atomice relative de care ai nevoie în


rezolvarea testului.
Timp de lucru: 50 de minute
Succes!

Nr. Punctaj
Enunț Punctaj
item realizat
I Completează spațiile libere, astfel încât afirmațiile să fie adevărate:
a) Cantitatea de substanță se exprimă în …......… .
b) Raportul de masă în care se combină elementele este raportul
între … din fiecare element existent într-o substanță.
1p
c) Compoziția procentuală de masă reprezintă masa din fiecare
element component conținută în …......… substanță.
d) Raportul atomic al elementelor este raportul între …......… din
fiecare element component al unei substanțe.
II Asociază formulele chimice din coloana A cu cele din coloana B care
conțin același număr de atomi de oxigen.
A B
1) Ca(OH)2 a) Ca(HCO3)2
1p
2) Mg(NO3)2 b) CuO
3) CuCO3 c) AlPO4
4) Na2O d) CO2
e) NaNO3
III Scrie formula chimică pentru substanța care are raportul atomic
1p
Cu : N : O = 1 : 2 : 6.
IV Pentru carbonatul de aluminiu, raportul de masă Al : C : O este egal cu:
1p
a) 2 : 3 : 9 c) 3 : 2 : 8 b) 2 : 1 : 3 d) 3 : 3 : 8
V a) Calculează masa molară pentru hidroxidul de fier(III). 1p
b) Calculează masa, exprimată în grame, a 12 kmoli de hidroxid de fier (III). 1p
VI Aspirina este un medicament antiinflamator folosit în tratarea febrei
și are formula chimică C9H8O4. Calculează compoziția procentuală de 1p
masă a aspirinei.
VII Substanța principală din nisip este dioxidul de siliciu. Calculează masa
1p 1p
de SiO2 care conține 112 g de oxigen.
Din oficiu 1p
Total 10 p

U N I TAT E A 7 • C A LC U L E C H I M I C E 77
U8 • Recapitulare finală
RECAPITULARE FINALĂ
FIȘA DE RECAPITULARE FINALĂ

Amestec 3 Separare 3 Soluție apă de var


Vapori de apă var stins Ca(OH)2 și apă Ca(OH)2

Fenomen F3 + var CaO / Fenomen F5


H2

Apă + CO2 / Fenomen F6


Fenomen F1
O2 + Sifon H2CO3
Zahăr + pulbere
Fenomen F4 sulf
Ardere
Fenomen F2 Apă
Amestec 1 Amestec 2 Separare 2
(apă + zahăr) (apă + pulbere sulf)
Sulf
Dioxid de sulf
Separare 1 + fier
Sulfură de Fe (II) Fenomen F7

Se dă schema de mai sus. Se cere:


1. Notează tipul amestecurilor 2. Propune câte o metodă de separare pentru
1 ........................ amestecurile 1 ........................
2 ........................ 2 ........................
3 ........................ 3 ........................

3. Clasifică fenomenele (F1-F7) din schemă


Fizice ............................
Chimice ........................

4. Pentru 33 16
S : a) indică numărul particulelor subatomice (p+, n0, e – )
..............................................................................
b) repartizează electonii pe straturi /configurația electronică
..............................................................................
c) indică tipul de ioni pe care îi poate forma:
..............................................................................

78 U N I TAT E A 8 • R E C A P I T U L A R E F I N A L Ă
RECAPITULARE FINALĂ
FIȘA DE RECAPITULARE FINALĂ

5. Pentru apă:

a) modelează formarea moleculei ...................................................

b) notează două proprietăți fizice .....................................................

c) calculează raportul de masă al elementelor .......................................

d) determină compoziția procentuală de masă ........................................

e) calculează masa de apă care conține 2,4 g de hidrogen ......................

f) determină concentrația procentuală de masă a soluției obținute prin dizolva-


rea a 2 moli acid sulfuric în 304 mL apă. ...........................................................

6. Se consideră substanțele din schemă:


H2, O2, H2O, CO2, Ca(OH)2, zahăr (C12H22O11), H2CO3, CaO, Fe
sulfură de fier (II) dioxid de sulf, sulf
Completează tabelele cu formulele corespunzătoare acestor substanțe în coloana
potrivită.

Nemetale Metale Substanțe simple Substanțe compuse

Substanțe
Oxizi Baze Acizi Săruri
organice

7. Precizează culoarea turnesolului în prezența


a) apei de var ...................
b) a sifonului ...................
8. Dacă s-au folosit 20 g de zahăr și amestecul 1 are o concentrație de 40%, ce
masă de soluție s-a obținut și ce masă de apă a fost necesară?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

U N I TAT E A 8 • R E C A P I T U L A R E F I N A L Ă 79
Tabelul Periodic

80 U N I TAT E A 8 • R E C A P I T U L A R E F I N A L Ă
Manualul de chimie
clasa a VII-a LITERA,
câștigător al licitației MEN
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Auxiliare
didactice
pentru
gimnaziu
Vlad Raisa Elena Vișan Mariana
CA I E T D E ACT I V I TĂȚ I

Chimie
Manual pentru clasa a VII-a
 Experimente
 Aplicații
 Explicații
 Exerciții
 Probleme

CA I E T D E ACT I V I TĂȚ I

Jeanina Cîrstoiu Alexandrina-Dana Grasu Mihaela Nicolae

Lecția de Biologie
CLASA A VI-A

 Experimente
 Aplicații
 Explicații

Lucrarea Fișe de lucru –


 Exerciții
 Probleme
CA I E T D E ACT I V I TĂȚ I

 Experimente
 Aplicații
 Explicații Mihaela Garabet Gabriela Alexandru Raluca Ioana Constantineanu Chimie, clasa a VII-a,
concepută de autorii
 Exerciții
 Probleme
Lecția de Fizică
CLASA A VII-A

manualului, poate fi
CA I E T D E ACT I V I TĂȚ I
folosită în timpul orei,
dar și pentru teme
 Experimente
 Aplicații
 Explicații
Mihaela Garabet Gabriela Alexandru Raluca Ioana Constantineanu  Exerciții
 Probleme

Lecția de Fizică
CLASA A VI-A
individuale. În funcție
de complexitatea
lecțiilor, numărul și
Maria Mariana Gheorghe Irina Ema Săvuță tipul fișelor variază
Lecția de Istorie
CLASA A VII-A
și au grade diferite
de dificultate.
,

Litera Educațional – Partener în educație!


www.literaeducational.ro
un site cu resurse educaționale de calitate! ISBN 978-606-33-4403-9

Manuale • Manuale digitale • Auxiliare • Reviste 9 786063 344039

S-ar putea să vă placă și