Sunteți pe pagina 1din 46

Materialul didactic dat are drept scop recapitularea celor mai importante

teme din chimia anorganic i analitic la trapta preuniversitar.

Autor: Iurie SUBOTIN

Subotin, Iurie
Chimia general i inorganica n scheme i tabele/ Iurie Subotin

Ed.: MySelf, 20 ex.


ISBN 978-9975-45-291-5

Chiinu 2016
LEGILE I NOIUNILE FUNDAMENTALE ALE CHIMIEI

Chimia tiina despre substane, structura, proprietile i Legea conservrii masei


transformrile lor n procesul reaciilor chimice. (M. Lomonosov, 1748; A. Lavoisier, 1789)
Masa substanelor care particip n reacie = cu masa sub-
Atom cea mai mic prticic a unui element chimic care stanelor obinute dup reacie.
posed proprietile lui chimice.

Molecula cea mai mic prticic a substanei, care posed


proprietile ei chimice. Legea lui Avogadro
(1811)
Element chimic un anumit tip de atomi care posed ace- n volume egale de gaze diferite n aceleai condiii (t, P) se
eai sarcin pozitiv a nucleului. conine acelai numr de molecule.
n condiii normale (0C, 1 atm.) 1 mol de orice gaz ocup
un volum de 22,4 l.
Mol cantitatea de substan ce conine aa un numr de
particule, ci atomi se conin n 12 g de carbon.

Masa molar masa 1 mol de substan.


Legea constanei compoziiei
(S. Proust, 1808)
Volum molar volumul ocupat de 1 mol de substan n
Substanele chimice posed o compoziie calitativ i can-
stare gazoas. titativ constant, indiferent de metoda de obinere.
CLASELE DE COMPUI ANORGANICI

Oxizi Sruri

Acizi: Bazici: Acide: Neutre:


CO2;SO2;SO3;P2O5;NO2;SiO2 Na2O; CaO; CuO NaHCO3;K2HPO4;KH2PO4 K3PO4; AlCl3; K2CO3

Ineri: Amfoteri: Duble: Bazice:


N2O; CO Al2O3; Cr2O3; ZnO; PbO; SnO NH4Fe(SO4)2; KAl(SO4)2 AlOHCl2; Al(OH)2Cl

Complexe:
K3[Fe(CN)6]; Na3[Al(OH)6]
OXIZI

Oxizii care la Oxizii care la Oxizii care Oxizii care


interaciunea cu apa interaciunea cu apa greu particip manifest proprieti
sau n alt mod sau n alt mod la reacii chimice. i acide i bazice.
duc la formarea duc la formarea
acizilor. bazelor.

Prepararea: Prepararea: Prepararea: Prepararea:


t
1) Interaciunea substanelor 1) Interaciunea substanelor C + H2O CO + H2 1) Interaciunea substanelor
simple: simple: CaO + 3C CaC2 + CO simple:
C + O2 CO2 2Ca + O2 2CaO NH4NO2 N2O + 2H2O
t 4Al + 3O2 2Al2O3
4P + 5O2 2P2O5 4Fe + 3O2 2Fe2O3 2Zn + O2 2ZnO
2) Descompunerea acizilor, 2) Descompunerea bazelor, 2) Descompunerea bazelor:
srurilor: srurilor: t
2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O
H2CO3 H2O + CO2 2Fe(OH)3
t
Fe2O3 + 3H2O Pb(OH)2 t PbO + H2O
2Cu(NO3)2 t 2CuO + 4NO2 + O2 CaCO3 t CaO + CO2
3) Arderea compuilor organici:
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
C12H22O11 + 12O2 12CO2 + 11H2O
Proprieti chimice: Proprieti chimice:
1) Interaciunea cu apa:
1) Interaciunea cu acizii:
Proprieti chimice: CaO + H2O Ca(OH)2
Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O
Na2O + H2O 2NaOH
1) Interaciunea cu apa: PbO + 2HNO3 Pb(NO3)2 + H2O
CO2 + H2O H2CO3
P2O5 + 3H2O 2H3PO4
2) Interaciunea cu oxizii acizi:
2) Interaciunea cu bazele:
CaO + CO2 CaCO3
SiO2 + H2O Al2O3 + 6NaOH + 3H2O 2Na3[Al(OH)6]
Na2O + SO2 Na2SO3
ZnO + 2KOH + H2O K2[Zn(OH)4]
2) Interaciunea cu oxizii bazici: Na2O + SO3 Na2SO4
CO2 + CaO CaCO3
SO2 + Na2O Na2SO3 3) Interaciunea cu acizii:
CaO + 2HNO3 Ca(NO3)2 + H2O
3) Interaciunea cu bazele: FeO + 2HCl FeCl2 + H2O
SO2 + 2NaOH Na2SO3 + H2O
SO3 + 2NaOH Na2SO4+ H2O
ACIZI
substane compuse, formate din cationi de hidrogen i radical rest acid.

Denumirea acizilor: Prepararea: Proprieti chimice:


HF - acid fluorhidric 1) Oxizi acizi + apa: 1) Interaciunea cu oxizi bazici:
HCl - acid clorhidric SO3 + H2O H2SO4 2HNO3 + CuO Cu(NO3)2 + H2O
HBr - acid bromhidric P2O5 + 3H2O 2H3PO4
HI - acid iodhidric CO2 + H2O H2CO3 2) Interaciunea cu bazele
H2SO4 - acid sulfuric (reacie de neutralizare):
2) Substan simpl + substan
H2SO4 + 2KOH K2SO4 + 2H2O
H2SO3 - acid sulfuros simpl (+ dizolvarea ulterioar):
H2 + Cl2 2HCl 2HCl + Ca(OH)2 CaCl2 + 2H2O
H2S - acid sulfhidric
HNO3 - acid azotic H2 + S H2S
3) Interaciunea cu srurile:
HNO2 - acid azotos 3) Sare + acid: H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl
H2CO3 - acid carbonic Ba(NO3)2 + H2SO4 BaSO4 + 2HNO3 2HCl + K2O3 2KCl + H2O + CO2
H3PO4 - acid fosforic Na2SiO3 + 2HCl H2SiO3 + 2NaCl
H2SiO3 - acid silicic 4) Interaciunea cu metalele
(vezi schemele de mai jos)

Interaciunea H2SO4 Interaciunea HCl Interaciunea HNO3


cu metalele cu metalele cu metalele
H2SO4 HCl HNO3

H2SO4 H2SO4 HClconc. + HCldil. HNO3 HNO3


(diluat) (concentrat) (concentrat) (diluat)

Metalele ce se afl Metalele ce se afl Metalele ce se afl Metalele ce se afl


Metalele grele
n seria activitii n seria activitii n seria activitii n seria activitii Metalele alcal. (Na, K),
pn la H dup H pn la H dup H Metalele alc.-pm. (Ca, Ba)

Li; K; Ba; Ca; Na; Mg; Al; Mn; Zn; Fe; H; Cu; Ag; Pt; Au Me(NO3)x + NO + H2O
Me(NO3)x + N2O + H2O
Mex(SO4)y+ H2 Nu reacioneaz MeClx + H2 Nu reacioneaz
Al, Fe, Cr, Metalele alc.-pm.
Mex(SO4)y+ S + H2O Metalele grele Au, Pt, Ir, Ta (Ca, Ba) + Fe, Zn

Pasiveaz sau
Mex(SO4)y + H2S + H2O Mex(SO4)y + SO2 + H2O Me(NO3)x + NO2 + H2O Me(NO3)x + NH4NO3 + H2O
nu reacioneaz
BAZE
substane compuse, n care cationii metalelor (sau NH4+) sunt combinai
cu una sau mai multe grupe hidroxile.

Proprieti chimice:

Prepararea: 1) Interaciunea cu oxizi acizi: Bazele amfotere -


2KOH + SO2 K2SO3 + H2O
Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O
1) Metal activ + apa: manifest proprieti i
2Na + 2H2O 2NaOH + H2 2) Interaciunea cu acizi: acide i bazice.
Ca + 2H2O Ca(OH)2 + H2 NaOH + HCl NaCl + H2O Al(OH)3, Cr(OH)3, Zn(OH)2,
Ca(OH)2 + H2SO4 CaSO4 + 2H2O Pb(OH)2, Sn(OH)2
2) Oxizi bazici + apa:
CaO + H2O Ca(OH)2 3) Interaciunea cu srurile: 1) Interaciunea cu acizi:
Ba(OH)2 + K2SO4 BaSO4+ 2KOH Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O
3) Electroliza soluiilor srurilor: Zn(OH)2 + 2HNO3 Zn(NO3)2 + 2H2O
Ca(OH)2 + Na2CO3 CaCO3+ 2NaOH
2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2
2) Interaciunea cu bazele:
4) Descompunerea termic:
4) Sare + baz solubil: Al(OH)3 + 3NaOH Na3[Al(OH)6]
2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O
t

AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl Zn(OH)2 + 2NaOH Na2[Zn(OH)4]


Cu(OH)2 t CuO + H2O

5) Baze alcaline + baze amfotere:


3NaOH + Al(OH)3 Na3[Al(OH)6]
2KOH + Zn(OH)2 K2[Zn(OH)4]
SRURI
substane compuse, formate din cationi de metal (sau amoniu) i rest acid.
CLASIFICAREA

la disociere se la disociere se la disociere se conin cationi sau formate din doi


formeaz doar formeaz cationi formeaz cationi anioni complexi: cationi diferii i un
cationi de metal +
de metal sau NH4 , de de metal, anioni [ A g ( N H 3 ) 2 ] B r, anion: KAl(SO4)2,
sau NH4+ i anioni hidrogen i anioni de de hidroxil i rest Na3[Al(OH)6] NH4Al(SO4)2
de rest acid: K2SO4, rest acid: NaHCO3, acid: ZnOHCl,
Na3PO4, (NH4)2S Ca(HCO3)2, KH2PO4 Al(OH)2Cl
Proprieti chimice:

Denumirea anionilor: Prepararea: Proprieti chimice:


-
F - fluorur
Cl- - clorur 1) Metal + nemetal: 1) Descompunerea termic:
Br- - bromur 2Na + Cl2 2NaCl CaCO3 t CaO + CO2
2) Metal + acid:
2Cu(NO3)2 t 2CuO + 4NO2 + O2
-
I - iodur
NO3- - nitrat (azotat) Mg + 2HCl MgCl2 + H2
- 3) Metal + sarea unui metal
NO2 - nitrit (azotit) 2) Interaciunea cu acizi, baze, sruri:
mai puin activ:
2-
CO3 - carbonat Fe + CuSO4 Cu + FeSO4 AgNO3 + HCl AgCl + HNO3
HCO3- - hidrogenocarbonat 4) Oxid acid + oxid bazic: Fe(NO3)3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaNO3
2-
SO4 - sulfat
-
CO2 + CaO CaCO3 CaCl2 + Na2SiO3 CaSiO3 + 2NaCl
HSO4 - hidrogenosulfat 5) Oxid bazic + acid:
2-
SO3 - sulfit CuO + 2HNO3 Cu(NO3)2 + H2O
-
HSO3 - hidrogenosulfit 6) Oxid acid + baz:
2-
S - sulfur CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
HS- - hidrogenosulfur 7) Baz + acid:
2-
SiO3 - silicat Mg(OH)2 + 2HCl MgCl2 + 2H2O
3-
PO4 - fosfat 8) Sare + acid:
2- MgCO3 + 2HCl MgCl2 + H2O + CO2
HPO4 - hidrogenofosfat
9) Sare + baz:
H2PO4- - dihidrogenofosfat Na2SO4 + Ba(OH)2 BaSO4+ 2NaOH
-
MnO4 - permanganat 10) Sare + sare:
2-
CrO4 - cromat 3CaCl2 + 2Na3PO4 Ca3(PO4)2+ 6NaCl
2-
Cr2O7 - dicromat
LEGTURA GENETIC DINTRE CLASELE DE
COMPUI ANORGANICI. TRANSFORMRI CHIMICE
METAL NEMETAL

OXID BAZIC SARE OXID ACID

BAZ ACID

1. Mg MgCl2 Mg(NO3)2 Mg(OH)2 MgO MgSO4

2. Al Al2O3 Al2(SO4)3 AlCl3 Al(OH)3 Na3[Al(OH)6]

FeCl3
3. Fe Fe(NO3)3 Fe(OH)3 Fe2O3
5. Zn ZnCl2 Zn(OH)2 ZnO Zn(NO3)2


Fe2O3 FeO FeCl2 Fe(OH)2
Na [Zn(OH) ]
2 4

4. Ca Ca(OH)2 CaCO3 CaO Ca(NO3)2 6. S SO2 SO3 H2SO4 CuSO4Ca(NO3)2 Ca(HCO3)2 CaCO3 H2S

7. N2 NH3 NO NO2 HNO3 NH4NO3 N2O

8. C CO2 CaCO3 Ca(HCO3)2 CaCO3 CaCl2 Ca3(PO4)2


STRUCTURA ATOMULUI
Atomul - particul electroneutr, format din nucleu (ncrcat pozitiv) i electroni, care se rotesc n jurul nucleului

Electron
Proton ATOM Numrul de ordine al elementului chimic n
sistemul periodic coincide cu sarcina pozitiv a
nucleului, adic cu numrul de protoni.
n atom numrul de protoni = numrul de
electroni (ca urmare, atomul este electroneutru).
NUCLEU ELECTRONI Masa electronului n comparaie cu masa
Neutron me 0 u.a.m. protonului sau neutronului este 0 ( mmpe 10 000)
Nucleu
qe = -1 i se negligeaz.
Masa atomului este concentrat n nucleu i
PROTONI NEUTRONI reprezint suma maselor protonilor i neutronilor.
mp = 1 u.a.m. mn = 1 u.a.m.
qp = +1 qn = 0

??????????? Electronii se rotesc n jurul nucleului:


Dac mp=mn=1, de ce masele ato-
mice relative ale elementelor n siste-
mul periodic nu snt numre ntregi?
Determinai numrul de p (Np), n (Nn), (N) Se explic prin existena izotopilor. Orbitalul Orbitalul Orbitalul Orbitalul
n atomul de Au. Izotopi - atomii unui element, s p d f
Np = 79 la care numrul de protoni este
N = Np = 79 acelai, dar numrul de neutroni -

Nn = Ar Np diferit.

Nn = 197 79 = 118 masa atomic
1 2 3
1H 1D 1T relativ nucleu
nucleu
numrul de protoni nucleu
rspndirea izotopilor n natur
(H) (D) (T)
-7
199,98% + 20,02% + 310 %
M(H) = = 1,0002
100%
REPARTIZAREA ELECTRONILOR PE ORBITALI
Numrul perioadei, n care se afl elementul, coincide cu numrul de nveliuri electronice n atom

Numrul de Tipul orbitalilor


nveliul electroni maximal (numrul de electroni) Orbitali Repartizai electronii pe orbitali, scriei
electronic de pe nivel formula electronic pentru atomul de Ti.
I 2 s(2)
s 1) Ti se afl n perioada a IV deci electronii
se rotesc n jurul nucleului pe 4 nveliuri
II s(2)+p(6) electronice:
8
s p

Ti +22
III 18 s(2)+p(6)+d(10)
s p d
2) Reprezentm orbitalii atomici:
IV 32 s(2)+p(6)+d(10)+f(14) I
s p d f
II
III
IV
n conformitate cu regula lui Klecikovski, ordinea repartizrii electronilor pe orbitali este urmtoarea: 3) Deoarece n atom numrul de protoni este
1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s5f6d7p... egal cu numrul de electroni, n atomul de
Ti snt 22 . Repartizm aceti 22 electroni
pe orbitali conform ordinii:
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d...
I
????????? II
De ce electronii dup completarea orbitalului
III
IV
3p completeaz orbitalul 4s, dar nu 3d?
Deoarece n acest caz sistemul (atomul) este 4) Formula electronic:
mai stabil. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2

!!! Regula lui Hund: Numrul de electroni necuplai n atom trebuie s fie maximal
Exemplu: Dac este necesar s repartizm 3 pe orbitalul p:
LEGTURA CHIMIC

Tipuri de legturi chimice

Covalent Ionic de Hidrogen Metalic


EN 2
se formeaz pe baza cuplurilor se formeaz ntre atomii cu o se formeaz ntre atomii de legtura cauzat de prezena
comune de electroni diferen esenial a electro- hidrogen ai unei molecule i unui numr mare de electroni
negativitilor (metale+ un atom cu electronegativitate care nu sunt legai de atomii
nemetale) mare (F, O, N mai rar Cl, S) a i ionii metalului
altei molecule


Na + Cl Na+ Cl
Nepolar Polar
EN = 0 0 < EN < 2
se formeaz se formeaz
ntre atomii ntre atomii
aceluiai diferitor ele-
element H2, mente H2O,
O2, Cl2 ... NH3 ...
Reea cristalin: ionic
Reea cristalin: metalic

+ -
H + H H H H + Cl H Cl
Seri a electronegativitii (EN)
Mecanismul Donor-Acceptor

Cl + Cl Cl Cl F O N Cl Br I S C Se P As H B Si Al Mg Ca K Na
NH3 + HCl NH4Cl

+ 4,0 3,5 3,07 3,0 2,8 2,6 2,6 2,5 2,5 2,2 2,1 2,1 2,0 1,8 1,6 1,2 1,04 0,9 0,9
H H

H N H + H+Cl H N H Cl
Donor Acceptor H

Reea cristalin: Reea cristalin:


molecular (H2, N2, O2, P4 alb) molecular (SO2, HCl, CH4)
atomic (C, Si, B, Prou) atomic (SiO2, SiC)
TIPURILE DE REELE CRISTALINE

Ionic Atomic Molecular Metalic


n nodurile ioni atomi molecule atomi i cationi
reelei crista-- + +
line se afl
unitatea struc-
+ +
tural

Tipul legturii
chimice ntre covalent: covalent:
ionic metalic
particulele din polar sau nepolar polar sau nepolar
nodul cristalin

Fore de inte-
raciune ntre
electrostatice covalente intermoleculare electrostatice
particulele
cristalului

forele de atracie legturile cova- forele de atracie forele de interac-


ntre ioni sunt lente ntre atomi ntre molecule iune sunt puter-
mari; sunt puternice; sunt slabe; nice;
top. nalte (greu top. i Tfierb. foarte top. nalte; top. nalt;
Proprieti fi-
fuzibile); nalte; unele se dizolv conductibilitate
zice, cauzate
uor solubile n insolubili n ap; n ap; electric i ter-
de reeaua
ap; topitura nu con- volatili. mic nalt.
cristalin
topitura i soluia duce curentul
conduc curentul electric.
electric;
nevolatili.
Starea de
solid,
agregare n solid,
solid solid gazoas,
condiii lichid (g)
lichid
normale
Toate gazele, lichi-
dele, majoritatea
nemetalelor: gazele
(diamant, grafit), inerte, halogenii,
Si, Ge, B, SiO2, H 2, N 2, O 2, O 3,
CaC2, SiC (carbo- P , S . Compuii
Majoritatea 4(alb) 8
rund), BN, Fe3C nemetalelor cu Metalele,
Exemple srurilor, alcaliilor,
(t = 3800). hidrogenul, oxizii aliajele
oxizii bazici top.
Fosfor rou i nemetalelor: H2O,
negru. Oxizii unor CO2 ghea usca-
metale. t. Majoritatea
compuilor orga-
nici.
DISOCIAIA ELECTROLITIC
Disociaia electrolitic procesul de disociere (desfacere) a substanelor n ioni n procesul dizolvrii n ap sau topirii.

Compui anorganici

Insolubili n ap Solubili n ap

Electrolii Neelectrolii

Electrolit substana care la dizolvare sau topire disociaz n ioni (i Slabi


Tari
ca urmare conduce curentul electric).

Electrolit tare Electrolit slab Disocierea electroliilor slabi proces reversibil, care se caracterizeaz
Electrolitul care la dizolvare Electrolitul care la dizolvare sau prin constanta de disociere: H2CO3 H+ + HCO3

sau topire disociaz complet topire disociaz parial n ioni [H+ ][HCO3 ] 7
(< 5%). NH4OH NH4 + OH
+ K = = 4,5 10
n ioni (100%). 1
[H2CO3]

Exemple: Hl, Hr, HI, H2SO4, Exemple: H2O3, HNO2, H2SO3, +
[NH4 ][OH ] HCO
H +
+ CO 2
K= = 1,710-5
3 3
HNO3, NaOH, KOH, Ca(OH)2, H2SiO3, H2S, NH4OH, CH3COOH, [NH4OH] [H ][CO32 ]
+

toate srurile solubile. toate srurile i bazele insolubile. K2 = = 4,810 11
[HCO3 ]
H + NO2
+
HNO2 Reacii ionice
Hl H+ + Cl H2O3 H+ + HO3 2Ag NO3 + BaCl2 Ba(NO3)2 + 2AgCl ecuaia molecular (EM)
KOH K+ + OH HO3 H+ + O32 2Ag+ + 2NO3 + Ba2+ + 2Cl Ba2+ + 2NO3 + 2AgCl ecuaia ionic
(NH4)2SO4 2NH4+ + SO42 2Ag+ + 2Cl 2AgCl ecuaia ionic redus (EIR) complet (EIC)

Grad de disociere () raportul numrului de molecule disociate (n) Ecuaia ionic redus indic Ag +
NO3
ctre numrul de molecule dizolvate (N): care ioni reacioneaz n soluie.
+ Cl Ba2+
n 100% electrolii tari;
= 100%
N < 5% electrolii slabi. AgCl
HIDROLIZA SRURILOR
interaciunea unei sri cu apa, n rezultatul creia se formeaz un electrolit slab.

1. Sarea insolubil nu hidroliz!

2. Dac sarea este solubil, snt posibile 4 variante:

a) Sarea format din acid tare i baz slab c) Sarea format din acid slab i baz slab
(mediul soluiei - acid) (mediul soluiei - neutru) 3. Hidroliza ireversibil
CH3COONH4 NH4 + CH3COO-
+
NH4Cl NH4+ + Cl- Ecuaia ionic
H2O H + + OH- a procesului H2O H + + OH- n tabelul solubilitii pentru unele sruri este indicat
+ -
NH4Cl + H2O NH4OH + H + Cl de hidroliz CH3COONH4 + H2O CH3COOH + NH4OH semnul - sarea nu exist n soluie apoas din cauza
electrolit slab mediu acid electrolit slab electrolit slab
hidrolizei ireversibile.
Ecuaia molecular a hidrolizei: n acest caz echilibrul este deplasat complet spre dreapta
NH4Cl + H2O NH4OH + HCl
baz slab acid tare d) Sarea format din acid tare i baz tare
(hidroliza nu are loc, deoarece nu se formeaz 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O 2Al(OH)3+ 3H2S + 6NaCl
electrolit slab)
b) Sarea format din acid slab i baz tare Al2S3
NaCl Na + Cl
+ -
(mediul soluiei - bazic) - Hidroliza
H2O H + + OH- nu are loc
Na2CO3 2Na+ + CO32- + - + - Al2S3 (obinut dup reacia 2Al + 3S Al2S3) fiind adugat
NaCl + H2O Na + OH + H + Cl
+
H2O H + OH
- n ap, hidrolizeaz ireversibil:
Na2CO3 + H2O
+ -
2Na + OH + HCO3
-* Exemplu:
mediu bazic electrolit slab Scriei ecuaia ionic i molecular a hidrolizei, Al2S3 2Al3+ + 3S2-
Na2CO3 + H2O NaOH + NaHCO3 indicai mediul soluiei la dizolvarea n ap a H2O H + + OH-
baz tare sare acid sulfatului de cupru. Al2S3 + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2S
*
n cazul dat hidroliza decurge preponderent CuSO4 Cu2+ + SO42-
-
dup prima etap, de aceea CO32- adiioneaz H2O H + + OH
+ + 2-
doar un ion H +. CuSO4 + H2O CuOH + H + SO4
electrolit slab mediu acid

2CuSO4 + 2H2O (CuOH)2SO4 + H2SO4


REACII DE OXIDO-REDUCERE (ROR)
reaciile n procesul crora unii atomi i modific gradul de oxidare

1. Grade de oxidare constante posed: 5.


substanele simple: H20; O20; S0; Al0; etc. 3 2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
n compui: H+1(H2+1SO4; KOH+1), H 1(MgH2 1), O 2(H2SO4 2; KO 2H), O (H2O2), O (O F2),
1 +1 +1

Na+1(Na2+1SO4), K+1(K+1NO3), Ca+2(Ca+2SO4), Mg+2(Mg+2Cl2), Ag+1(Ag+1NO3), Al+3(Al2+3(SO4)3). +


2 ? +6
S S
? = 8
2. Suma gradelor de oxidare n molecul = 0 3. X2SO4; XSO4; X2(SO4)3; X(SO4)2
K2+1SxO4 2

(+1)2 + x1 + (2)4 = 0 X = +1 X = +2 X = +3 X = +4
x = +6 6. Definiii
Oxidant - substana (atomul) care n pro-
cesul reaciei primete electroni.
Ca3+2(PxO4 2)2

(+2)3 + x2 + (2)8 = 0
Reductor - substana (atomul) care n
x= +5 4. La egalarea ROR n primul rnd se procesul reaciei cedeaz electroni.
Suma gradelor de oxidare n ion = sarcina ionului egaleaz metalele i apoi nemetalele. Proces de oxidare - proces de cedare a
NH4+ (NxH4+1)+1 x1 + 4(+1) = +1 Dintre nemetale hidrogenul i oxigenul electronilor.
x = 3 se egaleaz n ultimul rnd. Proces de reducere - proces de adiio-
Cr2O7 (Cr2 O7 )
2 x 2 2
2x + 7(2) = 2 nare a electronilor.
x = +6

Exemple:
2) 2K+1Mn+7O4 2 + 5Na+1N+3O2 2 + 3H2+1S+6O4 2 K2+1S+6O4 2 + 2Mn+2S+6O4 2 + 5Na+1N+5O3-2 +3H2+1O 2

1) 3Zn0 + 4H2+1S+6O4 2(conc.) 3Zn+2S+6O4 2 + S0 +4H2+1O 2 Mn+7 +5oxidant Mn+2 5 2 proces de reducere
reductor N+3
2
N+5 2 5 proces de oxidare
reductor Zn0
2
Zn+2 2 6 3 proces de oxidare
3) K2+1Cr2+6O7 2 + 6Fe+2S+6O4 2 + 7H2+1S+6O4 2 Cr2+3(S+6O4 2)3 + 3Fe2+3(S+6O4 2)3 + K2+1S+6O4 2 + 7H2+1O 2

S+6
+6
oxidant S0 6 2 1 proces de reducere

oxidant 2Cr+6 +6
2Cr+3 6 2 1 proces de reducere
reductor 2Fe+2
2
2Fe+3 2 6 3 proces de oxidare
23
ELECTROLIZA
Electroliza proces de oxido-reducere care decurge la electrozi la trecerea curentului electric
continuu prin soluia sau topitura unui electrolit.

natura electrolitului Exemple


Electroliza depinde de: intensitatea curentului
1) K2SO4(sol.) 2K + SO4 2) ZnCl2(sol.) Zn + 2Cl
+ 2 2+
natura electrozilor
() K: 2H2O + 2 H2 + 2OH
() K: Zn2+ + 2 Zn
Electroliza topiturii srii A K (+) A: 2H2O 4 O2 + 4H+ 2H2O + 2 H2 + 2OH
+
K2SO4 + 2H2O 2KOH + H2SO4 + H2+ O2 (+) A: 2Cl 2 Cl2

NaCl(solid) Na+ + Cl ZnCl2 + 2H2O Zn+ H2 + Cl2+ Zn(OH)2


() K: Na+ +1 Na reducere Na+
+
(+) A: Cl 1 Cl oxidare 3) AgNO3(sol.) Ag+ + NO3 4) H2SO4(sol.) 2H+ + SO42
Cl + () K: Ag + 1 Ag
+
() K: 2H+ + 2 H2
Cl + Cl Cl2
2NaCl 2Na + Cl2 (+) A: 2H2O 4 O2 + 4H+ (+) A: 2H2O 4 O2 + 4H
+

4AgNO3 + 2H2O 4Ag + O2 + 4HNO3 2H2O 2H2+ O2

5) KOH K+ + OH
Electroliza soluiilor srurilor () K: 2H2O + 2 H2 + 2OH
(+) A: 4OH 4 O2 + 2H2O

2H2O 2H2+ O2
Reducere la catod (electrozi ineri)

Li, K, Cs, Ca, Na, Mg, Al Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Au, Pt

1. n irul Li Al se reduce H2O: 2H2O + 2 H2 + 2OH Electroliza soluiilor srurilor (anozi solubili)
2. n irul Zn Ni se reduce H2O i MeZ+: 2H2O + 2 H2 + 2OH
MeZ+ + Z Me
2) AgNO3 Ag + NO3
+
3. n irul Sn Pt se reduce MeZ+: MeZ+ + Z Me
1) ZnSO4 Zn + SO4
2+ 2
() K: Ag+ + 1 Ag
4. Acizi: se reduce H+: 2H+ + 2 H2
() K: Zn + 2 Zn
2+
grafit

Oxidare la anod (electrozi ineri)


grafit (+) A: Ag 1 Ag+
2H2O + 2 2H2+ 2OH
argint

(+) A: Zn 2 Zn2+ 2H2O 4 O2+ 4H+


1. Anioni neoxigenai (Cl, S2) se oxideaz anionul (2Cl 2 Cl2) zinc 4AgNO3 + 2H2O 4Ag+ O2+ 4HNO3
2H2O 4 O2 + 4H
+
2. Anioni oxigenai (SO42, NO3) se oxideaz H2O: 2H2O 4 O2 + 4H+
3. Baze alcaline se oxideaz OH: 4OH 4 O2 + 2H2O ZnSO4 + 4H2O Zn+ 3H2+ 2O2+ H2SO4
Legile lui Faraday

1) Masa substanei oxidat la anod sau redus la catod este proporional cu cantitatea de electricitate
care a trecut prin soluia sau topitura unui electrolit.
m masa substanei oxidate sau reduse (g);
MMEQ MMEit MME masa molar a echivalentului;
m= F = F Q cantitatea de electricitate care a trecut prin electrolit (Q = it).

2) Masele de substane diferite, transformate la electrozi de aceeai cantitate de electricitate, snt


proporionale cu echivalenii lor chimici.

m1 MME1 F constanta lui Faraday = 96500;


m2 = MME2 i intensitatea curentului (A);
t timpul (sec).

Electroliza. Exemple de probleme

1) n rezultatul electrolizei topiturii clorurii unui metal trivalent la anod s-a format 672 ml gaz, iar la
catod 0,54 g metal. Clorura crui metal a fost supus electrolizei?
0,54 g 0,672 l
MeCl3 Me + 3Cl
3+
2MeCl3 2Me + 3Cl2
() K: Me3+ + 3 Me 3 2 2M = ? 322,4 l/mol

(+) 2Cl 2 Cl2 2 3 0,54322,4


2Me + 6Cl 2Me + 3Cl2
3+ 2M = 0,672
M = 27 g/mol Al

2) Prin soluia de sulfat de cupru (II) a trecut curentul electric timp de 1 or i intensitatea 0,5 A (electrozi
ineri). Determinai mase cuprului obinut, dac randementul dup carent este 90%.

CuSO4 Cu2+ + SO42


() K: Cu2+ + 2 Cu
(+) A: 2H2O 4 O2+ 4H
+

2CuSO4 + 2H2O 2Cu+ O2+ 2H2SO4

1. Conform legii lui Faraday:


MMEQ MMEit 920,53600
m= F = F = 96500 = 0,597 g (Cu)

M(Cu) 64 g/mol
MME(Cu) = 2 = 2 = 32 g/mol
mpr.
2. = m 100%
teor.

mteor. 900,597
mpr. = 100% = 100% = 0,537 g (Cu)
ECHIVALENT CHIMIC
Echivalent particula real sau convenional care corespunde unui atom (ion) de hidrogen sau unui
electron ntr-o reacie de oxido-reducere.
Determinarea factorului de echivalen
f=
1 f (Cr) Cr O = 1
Factor de echivalen ( f ) indic, ce parte din molecul reprezint Element V
2 33

echivalentul: 0<f<1 chimic 1


V - valena elementului. f (Cr) H2CrO4= 6
M 1 1
HCl: MME = f=1 f=
1 f (H2) = 21 = 2
1 nV
M 1 Substana f (O2) =
1
=
1
H2SO4: MME = f = simpl n - numrul de atomi de element; 22 4
2 2
M 1 V - valena elementului. f (O3) = 1 = 1
H3PO4: MME = f = 32 6
3 3 1 1
1 f (Cr2O3) = 23 = 6
f = nV
Masa n grame a 1 mol de echivalena se numete masa molar 1 1
Oxid f (CrO) = 12 = 2
echivalent (MME). n - numrul de atomi de element;
MME = f M (g/molechiv.) V - valena elementului. f (P2O5) = 215 =10
1

m 1 1
f (H2SO4)) = 1 = 1
Numrul de moli echivaleni: vechiv. = f=
MME n(H+) H2SO4 + KOH KHSO4 + H2O
Acizi + 1
f (H2SO4) = 2
Legea echivalenilor: contitile echivalente de diferite substane snt egale: n(H ) - numrul de ioni de hidrogen
v1 echiv. = v2 echiv. = ... vz echiv. cedai n procesul reaciei. H2SO4 + 2KOH K2SO4 + 2H2O

m1 m2 V0 1
1 f (Ca(OH2)) = 1 = 1
MME1 MME2 = = VME f=
n(OH) Ca(OH2) + HCl CaOHCl + H2O
unde VME volumul molar a echivalentului pentru diferite gaze Baze 1
n (OH-) - numrul de ioni OH-cedai f (Ca(OH2)) = 2
1 Ca(OH2) + 2HCl CaCl2 + H2O
(VME(H2) = ... ) n procesul reaciei.
2
Masa molar echivalent a substanei compuse = suma maselor molare 1
f=
echivalente ale prilor componente. nV
n - numrul atomilor de metal (sau 1 1
Sruri f (Cr2(SO4)3) = 23 = 6
Exemplu: +
NH4 ) din sare;
MME(oxid) = MME(element) + MME(O) = MME(element) + 8 V - valena metalului.
MME(acid) = MME(H) + MME(rest acid) = 1 + MME(rest acid)
Fe + 2 Fe
2+ 0
MME(baz) = MME(Me) + MME(OH) = MME(Me) +17 Particula 1
f= n 1
MME(sare) = MME(Me) + MME(rest acid) n reacii f (Fe ) = 2
+2

MnO4 + 8H + 5 Mn + 4H2O
+ 2+
de oxido- n - numrul de elecrtroni care
f (MnO4 ) = 1

Substanele gazoase se caracterizeaz i prin volumul molar echivalent: reducere particip la oxidare sau reducere.
volumul unui mol de echivalent: VME = f 22,4 5
1 1
1 1 1 f= 2
f (SO4 ) = 2
VME(H2) = ; VME(O2) = ; VME(N2) = Ion z - sarcina ionului.
z
2 4 6
VITEZA REACIILOR CHIMICE
Viteza reaciei chimice variaia concentraiei substanelor (reactante sau finale) ntr-o unitate de timp.

C
=
t

FACTORII CE INFLUENEAZ ASUPRA VITEZEI REACIILOR CHIMICE:

CONCENTRAIA SUBSTANELOR REACTANTE TEMPERATURA


legea aciunii maselor: legea lui vant Hoff:
viteza reaciei chimice este direct proporional cu produsul creterea temperaturii cu 10C duce la creterea vitezei reaciei
concentraiilor substanelor reactante ridicate la puterea chimice de la 2 pn la 4 ori.
coeficienilor lor stoichiometrici. t t -t
2 1

t =
2 10
aA + bB cC + dD 1

= k CA CB ecuaia cinetic t viteza reaciei dup mrirea temperaturii;


2

k constanta de vitez; t viteza reaciei pn la mrirea temperaturii;


1

CA, CB concentraiile molare ale substanelor reactante. coeficient de temperatur.


*n ecuaia cinetic se introduc doar concentraiile substanelor
n stare gazoas i lichid.
SUPRAFAA DE CONTACT
influeneaz n cazul reaciilor eterogene. Odat cu creterea
suprafeei de contact, crete viteza reaciei chimice.
PRESIUNEA
influeneaz cnd la reacie particip substane n stare
gazoas.
La creterea presiunii de Z ori, concentraia substanelor gazoase CATALIZATORUL
crete Z ori, adic aplicm legea aciunii maselor. prezena catalizatorului accelereaz viteza reaciei chimice.
Exemplul 1
Cum se modific viteza reaciei chimice ntre H2 i O2, dac concentraia substan-
elor reactante va fi mrit de 2 ori?
2H2(g) + O2(g) 2H2O
1 = k[H2]2[O2] viteza reaciei pn la mrirea concentraiei
2 = k[2H2]2[2O2] = 8k[H2]2[O2] viteza reaciei dup mrirea concentraiei
2 8k[H2]2[O2]
= = 8 ori a crescut viteza reaciei
1 k[H2]2[O2]

Exemplul 2
Cum se modific viteza reaciei chimice ntre Fe i Cl2, dac concentraia
substanelor reactante va fi mrit de 3 ori?
2Fe(s) + 3Cl2(g) 2FeCl3(s)
1 = k[Cl2]3 viteza reaciei pn la mrirea concentraiei
2 = k[3Cl2]3 = 27k[Cl2]3 viteza reaciei dup mrirea concentraiei
2 27k[Cl2]3
= = 27 ori a crescut viteza reaciei
1 k[Cl2]3

Exemplul 3
Cum se modific viteza reaciei dintre SO2 i O2, dac presiunea va fi mrit
de 2 ori?
2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g)
1 = k[SO2]2[O2]
2 = k[2SO2]2[2O2] = 8k[SO2]2[O2]
2 8k[SO2]2[O2]
= = 8 ori crete viteza reaciei
1 k[SO2]2[O2]

Exemplul 4
Cu cte grade trebuie mrit temperatura pentru ca viteza reaciei s creasc
de 27 ori? Coeficientul de temperatur este egal cu 3.
t t -t
2
10
1 t
10
t
2
= 27 27 = 3 27 = 3 t = 30 C
1
ECHILIBRUL CHIMIC
Reacii chimice

ireversibile reversibile
1
C + D reacie reversibil
A+ B
2

1 = 2 echilibrul chimic

Deplasarea echilibrului se realizeaz conform principiul Le Chatelier:


dac reacia se afl n stare de echilibru chimic i se modific unul din factorii, care determin echilibrul (C, T, P),
echilibrul chimic se deplaseaz n acea direcie, care se opune aciunii efectuate.

Influena presiunii asupra deplasrii echilibrului chimic (aplica-


Influena concentraiei asupra deplasrii echilibrului chimic: pibil numain cazul substanelor stare gazoas):
creterea concentraiei substanelor reactante duce la deplasarea
echilibrului n direcia formrii produselor reaciei (); 3C(g) + D(l)
2A(g) + 3B(g)
creterea concentraiei produselor reaciei duce la deplasarea 5v 3v
echilibrului n direcia formrii substanelor reactante ();
micorarea concentraiei produselor reaciei duce la deplasarea La mrirea presiunii echilibrul se deplaseaz n acea direcie, unde num-
echilibrului n direcia formrii produselor reaciei (); rul de volume de substane n stare gazoas este mai mic, n cazul dat .
micorarea concentraiei substanelor reactante duce la deplasarea
echilibrului n direcia formrii substanelor reactante (). Exemplu:
Cum trebuie de modificat concentraia, temperatura i presiunea
nfluena temperaturii asupra deplasrii echilibrului chimic: 2NH3(g) + Q n
pentru a deplasa echilibrul reaciei N2(g) + 3H2(g)
Ridicarea temperaturii deplaseaz echilibrul n direcia reaciei direcia formrii aminiacului?
endoterme (Q; H), iar micorarea temperaturii n direcia 1) a. concentraia N2, H2 mrim
reaciei exoterme (Q; H). b. concentraia NH3 micorm
2) temperatura micorm
3) presiunea mrim
CARBONUL


Structura electronic: C +6


2 4
Rspndirea n natur
Compui anorganici Compui organici

CaCO3 Gaz Organisme


Diamant Grafit Crbune (cret, calcar, marmur) natural Petrol vii

Strile alotropice

Diamant Grafit Carbin Fuleren Nanotuburi


C=C
C=C

sau
=C=C=C=C=

Proprieti chimice
1) Interaciunea cu nemetalele: 2) Interaciunea 3) Interaciunea cu ali compui:
C + O 2 CO 2 cu metalele: C + 4HNO3(c) CO2 + 4NO2 + 2H2O
+ 2F2 CF4 2C + Ca t
CaC2 + 2H2SO4(conc.) CO2 + 2SO2 + 2H2O
+ 2H2 CH4 3 + 4Al Al4C3
t t
+ CuO Cu + CO
COMPUII ANORGANICI AI CARBONULUI
CO
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
2C + O2 2CO gaz incolor; Interaciunea cu O2: gaz de sintez (component);
O2 + C 2CO inodor; 2O + O2 2CO2 obinerea metanolului;
t
HOOH CO + H2O
H2SO4
puin solubil n ap; Interaciunea cu oxizii metalelor: industria alimentar (pre-
t
CH4 + H2O CO + 3H2 toxic. O + FeO Fe + CO2 lucrarea crnii i petelui).
Interaciunea cu Cl2:
CO + Cl2 COCl2

C2
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
Laborator gaz incolor; Interaciunea cu H2O: ap gazoas;
CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + O2 inodor; O2 + H2O H2CO3 ghea uscat agent de
Industrie solubil n ap. Interaciunea cu bazele solubile: rcire;
t
CaCO3 CaO + O2 O2 + KOH KHCO3 combaterea incendiilor;
O2 + 2KOH K2CO3 + H2O industrie alimentar (E290);
reacia de identificare: arme pneumatice.
CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O
Interaciunea cu oxizii bazici:
O2 + CaO CaCO3

H2CO3
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice
H2CO3
O2 + H2O O2 Interaciunea cu carbonaii: Electrolit slab

CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2CO3 H2O H2CO3 + Na2CO3 2NaHCO3 H2CO3 H+ + HO3
H2CO3 + CaCO3 Ca(HCO3)2 HCO3 H+ + O32
Interaciunea cu bazele:
H2CO3 + 2KOH(conc.) K2CO3 + 2H2O
H2CO3 + KOH(dil.) KHCO3 + H2O
CIRCUITUL CARBONULUI N NATUR
AZOTUL


Descoperit 1772, D.Rutherford N +7 N

Structura electronic:

2 5 N=N

Rspndirea n natur
Stare liber n compui

N2 (azot atmosferic, 78% dup volum) Nitrai Organisme vii (compui organici)

N2
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
n laborator: gaz incolor; Interaciunea cu metalele: producerea amoniacului,
t
NH4NO2 N2 + 2H2O N2 + 6Na 2Na3N
t
inodor; ngrmintelor azotoase,
(NH4)2r2O7 r2O3 + N2 + 4H2O puin solubil n ap. Interaciunea cu nemetalele: substanelor explozibile;
n industrie:
N2 + O2 t
t,P
2NO azot lichid n cosmetolo-
prin lichifierea aerului N2 + 3H2 cat.
2NH3 gie agent de rcire;
crearea mediului inert;
industria alimentar (E941) .

N3
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice
n laborator: gaz incolor; Interaciunea cu H2O:
Ca(OH)2 + 2NH4Cl CaCl2 + 2H2O + 2NH3 toxic; NH3 + H2O NH4OH
n industrie: miros caracteristic; Interaciunea cu acizii:
N2 +3H2 2NH3 bine solubil n ap NH3 + HCl NH4Cl
(1V H2O+700V NH3). NH3 + HNO3 NH4NO3
Interaciunea cu O2:
4NH3 + 3O2 2N2 + 6H2O
4NO + 6H2O
Pt
4NH3 + 5O2
HNO3
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
n laborator:
t
lichid; Interaciunea cu metalele vezi schema obinerea ngrmintelor;
NaNO3 + H2SO4(conc.) NaHSO4 + HNO3 incolor; Interaciunea cu oxizii metalelor: obinerea explozibilului,
n industrie: = 1,5 g/cm3; 6HNO3 + Fe2O3 2Fe(NO3)3 + 3H2O medicamentelor,
t,Pt
4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O bine solibil n ap; Interaciunea cu bazele: coloranilor.
2NO + O2 2NO2 HNO3 electrolit tare: 2HNO3 + Ca(OH)2 Ca(NO3)2 + 2H2O
4NO2 + O2 + 2H2O 4HNO3 HNO3 H+ + N3. Interaciunea cu srurile:
2HNO3 + CaCO3 Ca(NO3)2 + 2H2O + C2
Interaciunea cu nemetalele:
4HNO3(conc.) + C CO2 + 4NO2 + 2H2O
6HNO3(conc.) + S SO3 + 6NO2 + 3H2O
se descompune (la lumin, t):
4HNO3 4NO2 + 2H2O + O2

SRURILE DE AMONIU
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
NH3 + HNO3 NH4NO3 substane solide; Interaciunea cu baze alcaline: ngrminte minerale.
2NH3 + H2SO4 (NH4)2SO4 bine solubile n ap. NH4Cl + KOH KCl + NH3 + H2O
Interaciunea cu acizi:
(NH4)2C3 + H2S4 (NH4)2S4 + H2O + C2
Interaciunea cu srurile:
(NH4)2S4 + BaCl2 BaS4 + 2NH4Cl
FOSFORUL


Descoperit 1669, alchimistul Brand P +15


Structura electronic:
285

Strile alotropice

Palb Prou Pnegru


P4 Pn Pn
P P P P P P P
P P P P P P P P
P P P
P
P P P P P P P P P P
P P P P P P

reea cristalin molecular reea cristalin atomic P P P


solid; solid; P P P P
alb; rou (sau violet);
miros de usturoi; inodor; P P P P
lumineaz n ntuneric; insolubil n ap i solveni organici; P P P
insolubil n ap; netoxic.
solubil n solveni organici; reea cristalin atomic
toxic. solid;
negru;
insolubil n ap i solveni organici;
netoxic.
P
Prepararea Proprietile chimice Utilizarea
n laborator: Interaciunea cu nemetalele: ngrminte minerale;
Prou sublimare Palb 4P + 5O2 2P2O5 producerea chibriturilor;
n industrie: 2P + 5F2 2PF5 sinteza organic.
t
2Ca3(PO4)2 + 10 + 6SiO2 P4 + 10O + 6CaSiO3 2P + 3Cl2 2PCl3
Interaciunea cu metalele:
P + 3Na Na3P
Interaciunea cu acizii:
3P + 5HNO3(conc.) + 2H2O 3H3PO4 + 5NO
2P + 5H2SO4(conc.) 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

P25
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
4P + 5O2 2P2O5 cristalin; Interaciunea cu H2O: producerea H3PO4;
alb; P2O5 + H2O 2HPO3(acid metafosforic) uscarea gazelor, lichidelor;
solubil n ap; P2O5 + 3H2O 2H3PO4(acid ortofosforic) n sinteza organic.
higroscopic. Interaciunea cu bazele:
P2O5 + 6NaOH 2Na3PO4 + 3H2O

H3PO4
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
P2O5 + 3H2O 2H3PO4 substan solid; Electrolit de putere medie: industrie alimentar (E338);
Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 3CaSO4 + 2H3PO4 cristalin; H3PO4 H+ + H2PO4 medicin (stomatologie);
incolor;
H2PO4 H + HPO4
+ 2
agricultur (creterea
higroscopic; HPO42 H+ + PO43 animalelor).
bine solubil n ap. Interaciunea cu metalele (pn la H):
O 2H3PO4 + 6Na 2Na3PO4 + 3H2
Interaciunea cu oxizii metalelor:
=

2H3PO4 + 3CaO Ca3(PO4)2 + 3H2O


HO P OH Interaciunea cu bazele:

H3PO4 + 3KOH K3PO4 + 3H2O


OH Interaciunea cu srurile:
2H3PO4 + 3ZnCl2 Zn3(PO4)2 + 6HCl
OXIGENUL


Descoperit 1772, C.Scheele O +8
Structura electronic:

2 6
Strile alotropice
O2 oxigen O3 ozon
(+)
O=O () O ()

Rspndirea n natur O 116,8 O

Stare liber Compui


21% n aer oxizi, sruri,
organismele vii

O2
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
n laborator: gaz incolor; Interaciunea cu metalele: respiraie;
2KMnO4 t
K2MnO4 + MnO2 + O2 inodor; 2Ca + O2 2CaO sudarea metalelor;
2KClO3 2KCl + 3O2
t
mai greu dect aerul; Interaciunea cu nemetalele: arderea combustibilului;
Cat.
2H2O2 2H2O + O2 puin solubil n ap. S + O2 SO2 ozonarea (medicin,
4P + 5O2 2P2O5 purificarea apei potabile,
n industrie: 2H2 + O2 2H2O nlbirea hrtiei);
lichifierea aerului Interaciunea cu oxizii (unii): metalurgie;
electroliza apei 2SO2 + O2 2SO3 medicin (respiraie);
2CO + O2 2CO2 industria alimentar
(E948).
Interaciunea cu compui
organici:
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O
SULFUL


S +16
Structura electronic:


286

Rspndirea n natur
n stare liber n compui

Sulfai Sulfuri

Strile alotropice

rcirea brusc a

t > 96 C sulfului fierbinte
Rombic
Monoclinic Plastic
t < 96 C spontan

S8(sulf) S8(sulf) S
S
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
n laborator: substan solid; Interaciunea cu nemetalele: agricultar (fungicid);
2H2S + SO2 2H2O + 2S galben; S + O2 SO2 industria chimic (obinerea
n industrie: inodor; S + 3F2 SF6 H2SO4, vulcanizarea cauciu-
extracia din minereu insolubil n ap. S + H2 H2S cului);
2S + C CS2 medicin (sulf coloidal).
Interaciunea cu metalele:
S + 2Na Na2S
S + Fe FeS
Interaciunea cu acizii:
S + 6HNO3(conc.) t
H2SO4 + 6NO2 + 2H2O
S + 2H2SO4(conc.) 3SO2 + 2H2O
t

Interaciunea cu bazele alcaline:


3S + 6NaOH topitur Na2SO3 + 2Na2S + 3H2O

SO2
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
n laborator: gaz incolor; Interaciune cu O2: industria chimic
Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + H2O + SO2 miros neptor; 2SO2 + O2 2SO3 (obinerea H2SO4);
Cu + 2H2SO4(conc.) CuSO4 + SO2 + 2H2O toxic; Interaciune cu H2O: medicin
n industrie: bine solubil n ap. SO2 + H2O H2SO3 industria alimentar
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 Interaciune cu oxizi bazici: (E220);
SO2 + CaO CaSO3 nlbirea paelor, lnei,
Interaciune cu bazele: mtasei.
SO2 + KOH KHSO3
SO2 + 2KOH K2SO3
Interaciune cu H2S:
SO2 + 2H2S 3S + 2H2O
SO3
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
2SO2 + O2 t
cat. 2SO3 lichid uleios; Interaciunea cu H2O: obinerea H2SO4.
Fe2(SO4)3
t
Fe2O3+ 3SO3 incolor; SO3 + H2O H2SO4
bine solubil n ap; Interaciunea cu oxizi bazici:
higroscopic. SO3 + CaO CaSO4
Interaciunea cu bazele:
SO3 + KOH KHSO4
SO3 + 2KOH K2SO4

H2S
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
H2 + S H2S gaz incolor; Interaciunea cu O2: medicin (balneo-
FeS + 2HCl FeCl2 + H2S miros neplcut; 2H2S + 3O2 2H2O + 2SO2 logie, ape minerale)
Al2S3 + 6H2O 2Al(OH)3+ 3H2S toxic; 2H2S + O2(insuf.) 2H2O + 2S industria chimic
bine solubil n ap; Interaciunea cu bazele: (obinerea H2SO4, S)
electrolit slab: H2S + NaOH NaHS + H2O sinteza organic.
H+ + HS
H 2S H2S + 2NaOH Na2S + 2H2O
HS H+ + S2. se descompune (t):
H 2S
t
H2 + S
Interaciunea cu srurile:
H2S + PbCl2 PbS + 2HCl
OH
H2SO3


O=S
OH
Prepararea Proprietile chimice Utilizarea
H2SO3
SO2 + H2O electrolit de putere medie: nlbirea lnei, mtasei;
H2SO3 H+ + HSO3 prelucrarea lemnului.
HSO3 H+ + SO32
Interaciunea cu O2:
2H2SO3 + O2 2H2SO4
Interaciunea cu bazele:
H2SO3 + 2KOH(exces) K2SO3 + 2H2O
H2SO3 + KOH(insuf.) KHSO3 + H2O O

=
HO S OH

=
O
H2SO4
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 lichid uleios; electrolit tare: producerea ngrmintelor
2SO3
2SO2 + O2 incolor; H2SO4 H+ + HSO4 minerale;
xSO3 + H2SO4(conc.) H2SO4xH2O higroscopic; HSO4 H+ + SO42 fibre sintetice, colorani;
(oleum) bine solubil n ap. Interaciunea cu metalele (vezi schema __) emulgator (industria
Interaciunea cu oxizii metalelor: alimentar E513);
3H2SO4 + Fe2O3 Fe2(SO4)3 + 3H2O electrolit (n acumulator);
Interaciunea cu bazele: sinteza organic;
H2SO4 + Cu(OH)2 CuSO4 + 2H2O substane explozive.
Interaciunea cu srurile:
H2SO4 + K2CO3 K2SO4 + H2O + CO2
Interaciunea cu nemetalele:
2H2SO4(conc.) + C CO2 + 2SO2 + 2H2O
5H2SO4(conc.) + 2P 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O
Interaciunea cu compui organici:
2H2SO4 + 2C12H22O11 23C + CO2 + 2SO2 + 24H2O
CLORUL


Descoperit 1772, C.Scheele Cl +17


Structura electronic:
287

Cl2
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
n laborator: galben-verde; Interaciunea cu metalele: industria alimentar
MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O mai greu dect aerul 3Cl2 + 2Fe 2FeCl3 (E925);
2KMnO4 + 16HCl 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O (2,5 ori); Interaciunea cu nemetalele: industria chimic (obi-
n industrie: puin solubil n ap; Cl2 + H2 2HCl nerea HCl, ngrminte,
electroliza topiturii NaCl toxic. 3Cl2 + 2P 2PCl3 mase plastice);
2NaCl 2Na + Cl2 Interaciunea cu H2O: metalurgie (obinerea
electroliza soluiei NaCl Cl2 + H2O HCl + HClO metalelor);
2NaCl2 + 2H2O H2 + 2NaOH + Cl2 Interaciunea cu baze alcaline: nlbirea esturilor,
Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O hrtiei.
Interaciunea cu srurile:
Cl2 + NaBr 2NaCl + Br2
Interaciunea cu compui organici:
CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
hv

CH2 = CH2 + Cl2 CH3Cl CH3Cl

Hl
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
n laborator: Hl + H2O Hl HCl electrolit tare: obinerea srurilor;
clorura de acid
NaCl + H2SO4 (conc.) NaHSO4 + Hl hidrogen clorhidric HCl H+ + Cl maselor plastice;
n industrie: gaz incolor; Interaciunea cu metalele (vezi schema__) coloranilor;
Cl2 + H2 2Hl miros neptor; Interaciunea cu oxizii bazici: curarea metalelor;
mai greu dect aerul; 2HCl + Ca CaCl2 + H2O hidrometalurgie,
bine solubil n ap. Interaciunea cu bazele: galvanoplastic;
HCl + KOH KCl + H2O industria alimentar
Interaciunea cu srurile: (E507);
2HCl + Na2C3 2NaCl + H2O + C2 medicin (reglarea
aciditii n stomac).
FIERUL


Fe +26


Structura electronic:
28


14 2

Fe
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
FeO + C t
Fe + CO metal cenuiu; Interaciunea cu nemetalele: component principal al
Fe2O3 + 3CO t
2Fe + 3CO2 ttop.= 1539 oC; 2Fe + O2 2FeO fontelor i oelurilor.
Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O
t
proprieti magnetice; 4Fe + 3O2 2Fe2O3
conduce curentul electric 3Fe + 2O2 Fe3O4
i cldura. 2Fe + 3Cl2 2FeCl3
2Fe + 3Br2 2FeBr3
Fe + S FeS
Interaciunea cu H2O:
3Fe + 4H2O t
Fe3O4 + 4H2
Interaciunea cu acizii:
Fe + 2HCl FeCl2 + H2
Fe + H2SO4(dil.) t
FeSO4 + H2
2Fe + 6H2SO4(conc.) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
Fe + 4HNO3(dil.) Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
Interaciunea cu srurile:
Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
Fe + ZnSO4 /
FeO
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice
2Fe + O2 2FeO solid; Interaciunea cu reductorii:
Fe2O3 + C 2FeO + CO cristalin; FeO + C Fe + CO
2Fe(OH)2 2FeO + 2H2O negru; FeO + H2 Fe + H2O
insolubil n ap. FeO + CO Fe + CO2
Interaciunea cu acizii:
FeO + 2HCl FeCl2 + H2O
FeO + 2HNO3 Fe(NO3)2 + H2O

Fe2O3
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice
2Fe + O2 t
2FeO solid; Interaciunea cu reductorii:
Fe2O3 + C 2FeO + CO
t
brun; Fe2O3 + 3C 2Fe + 3CO
Fe(OH)2 t
2FeO + H2O insolubil n ap. Interaciunea cu acizii:
Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2O
Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2O
Interaciunea cu bazele (propr. amfotere):
Fe2O3 + 2NaOH(sol.) + 3H2O t
2Na[Fe(OH)4 ]
Fe2O3 + 2NaOH(top.) 2NaFeO2 + H2O
t
Fe(OH)2
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice
FeCl2 + 2KOH 2Fe(OH)2 + 2KCl solid; Interaciunea cu acizii:
cristalin; Fe(OH)2 + 2HCl FeCl2 + 2H2O
insolubil n ap. Uor se oxideaz:
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3
Descompunerea termic:
Fe(OH)2 t
FeO + H2O

Fe(OH)3
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice
FeCl3 + 3KOH Fe(OH)3 + 3KCl solid; Interaciunea cu acizii:
insolubil n ap. Fe(OH)3 + 3HCl FeCl3 + 3H2O
Interaciunea cu bazele (propr. amfotere):
Fe(OH)3 + NaOH(sol.) Na[Fe(OH)4 ]
Fe(OH)3 + NaOH(top.) NaFeO2 + 2H2O
Descompunerea termic:
2Fe(OH)3 t
Fe2O3 + 3H2O
ALUMINIUL


Descoperit 1825, H.Orsted Al +13


Structura electronic:
283

Al
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
electroliza metal; Interaciunea cu nemetalele: construcia avioanelor;
2Al2O
topiturii
3 Na3AlF6 4Al + 3O2 alb-argintiu; 4Al + 3O2 2Al2O3 materiale de construcie;
uor; 2Al + 3Cl2 t
2AlCl3 vesel de buctrie;
moale; 2Al + 3S Al2S3
t
cabluri electrice;
conduce curentul 4Al + 3C t
Al4C3 industria alimentar (E173);
electric i cldura. Interaciunea cu H2O: reductor (obinerea
3Al + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2 metalelor).
Interaciunea cu MexOy:
2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe
Interaciunea cu acizii:
2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2
Al + 6HNO3(conc.) t
Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
Al2O3
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice Utilizarea
4Al + 3O2 2Al2O3 solid; Interaciunea cu acizii: materiale abrazive;
2Al(OH)3 t
Al2O3 + 3H2O alb; Al2O3 + 6HNO3 2Al(NO3)3 + 3H2O pietre preioase sintetice:
2Al + Cr2O3 t
2Al2O3 + 2Cr insolubil n ap. Interaciunea cu bazele (propr. amfotere): rubin rou,
Al2O3 + 6NaOH(sol.) + 3H2O 2Na3[Al(OH)6 ] safir albastru.
Al2O3 + 2NaOH(top.) 2NaAlO2 + H2O

Al(OH)3
Prepararea Proprietile fizice Proprietile chimice
Al(NO3)3 + 3NH4OH Al(OH)3 + 3NH4NO3 solid; Interaciunea cu acizii:
alb; Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O
insolubil n ap. Interaciunea cu bazele (propr. amfotere):
Al(OH)3 + 3NaOH(sol.) Na3[Al(OH)6]
Al(OH)3 + NaOH(top.) t
NaAlO2 + 2H2O
Descompunerea termic:
2Al(OH)3 t
Al2O3 + 3H2O