I.

SUBSTANŢE TENSIOACTIVE STA (denumiţi, de asemenea, agenţi activi de suprafaţă sau tenside), sunt substanţe care prezintă o caracteristică structurală ce constă în existenţa a două componente, una cu caracter hidrofil (polar), adică având afinitate pentru apă şi o alta cu caracter hidrofob (nepolar) care prezintă afinitate pentru lichide uleioase. Cele două componente cu caracter opus sunt legate între ele printr-o puternică legătură chimică. Această structură particulară stă la baza proprietăţilor tensidelor, care sunt adsorbite efectiv la interfaţa apă-ulei, orientându-se spre cele două straturi în funcţie de afinitatea lor, ceea ce are ca efect micşorarea tensiunii superficiale la interfaţă. Agenţii tensioactivi scad tensiunea interfacială a două lichide nemiscibile, diminuând, de asemenea, opoziţia la dispersia sub formă de picături fine a unuia dintre lichide în celălalt. Dispersia astfel obţinută, care se numeşte emulsie, este stabilizată de către agenţii tensioactivi, numiţi şi agenţi de emulsionare sau emulgatori. Acţiunile specifice tensidelor depind de importanţa fiecăruia dintre cei doi poli structurali. Atunci când predomină partea hidrofilă, predomină proprietăţile solubilizante sau detergente. În cazul în care partea hidrofilă şi cea lipofilă sunt echilibrate se manifestă caracterul emulsionant, în timp ce partea hidrofilă, mai slabă, determină proprietăţi de spumare. HLB - Acronim pentru Hydrophile/Lipophile Balance, sistem utilizat pentru definirea raportului între partea hidrofilă şi cea lipofilă a unei substanţe cu activitate superficială (agent tensioactiv), care permite selectarea compusului optim pentru formularea unei emulsii, a unui detergent, etc. Agenţii tensioactivi furnizează bariera fizică de la interfaţă, prevenind atingerea picăturilor şi reducând tensiunea interfacială. Principalele funcţii ale tensidelor în preparatele cosmetice sunt: - Solubilizarea componentelor insolubile; - Emulsionarea şi asigurarea stabilităţii emulsiei; - Spumarea, calitate necesară şampoanelor şi spumelor de baie; - Detergenţa (eliminarea murdăriei); - Udarea, care reprezintă cea mai bună modalitate de contact între produsul de aplicat şi substrat. Stabilizarea emulsiei cosmetice Pentru prevenirea separării emulsiei în cele două faze componente se poate acţiona în mai multe moduri : - se măreşte vâscozitatea fazei externe, ceea ce micşorează mobilitatea picăturilor fazei interne şi astfel se diminuează posibilitatea lor de coliziune:

Tabelul 6.- se dispersează faza internă astfel încât să rezulte cât mai multe particule posibile.12 Formula de calcul a indicelui HLB este: HLB = % masa părţii hidrofile / 5.care sunt emulgatorii ce trebuie aleşi pentru emulsiile de tip U/A şi care pentru emulsiile A/U.ce fel de agenţi tensioactivi există şi care sunt caracteristicile acestora.ce compatibilităţi există între diferitele clase de emulgatori: .2. este necesar ca formulatorul să aibă acele cunoştinţe care să-i permită să ştie: . . . care permit emulsionarea apei în ulei şi obţinerea de creme cu fază continuă uleioasă. prin scăderea tensiunii superficiale se determină scăderea forţei motoare responsabilă termodinamic de coalescenţa picăturilor. Valorile HLB necesare pentru emulsionarea unor materiale de uz cosmetic sunt prezentate în Tabelul 6. cei sintetici prezentând avantajul constanţei calităţii şi preţului de cost mai scăzut. conform formulei.5 EO) cu masa molară egală cu 489 şi masa părţii hidrofile egală cu 220 (5x44) este 45 % hidrofil. Împărţind la 5.5 Ceară de albine 9 Ulei mineral uşor 10 .2. De exemplu oleil alcoolul (5 unităţi de etilen oxid .sterolii.ce efecte indezirabile pot avea emulgatorii asupra structurii celulare a epidermei. obţinem valoarea HLB = 9. .valorile HLB ale emulgatorilor şi cum sunt acestea corelate cu potenţiala utilizare a tensidului. Printre substanţele cu activitate superficială naturale se pot cita: . Din punct de vedere practic. dintre care cel mai cunoscut compus este colesterolul.5 Acid oleic 17 Lanolină 12 Acid stearic 17 Petrolatum 7 Alcool cetilic 15 Ulei mineral greu 10. Tipuri de substanţe tensioactive Agenţii tensioactivi pot fi de origine naturală sau sintetică. Valorile HLB necesare emulsionării unor materiale de uz cosmetic MATERIALUL HLB MATERIALUL HLB Acetofenona 14 Ceară microcristalină 9. . ceea ce scade probabilitatea lor de adeziune.

. Esterii acizilor carboxilici În această categorie intră un număr mic de monoesteri ai acizilor disau tri-carboxilici. datorită proprietăţii lor de a forma cu apa. . în funcţie de pH-ul mediului. ale căror proprietăţi spumante le recomandă pentru folosire în formularea şampoanelor. mai exact posibilitatea de ionizare.lecitinele din ouă sau soia. esterii acizilor carboxilici şi eterii acizilor carboxilici. al căror ion cu cea mai mare dimensiune. Agenţii tensioactivi sintetici reprezintă o familie vastă. Derivaţi de acizi carboxilici – în această categorie intră acizii alcanoici (şi alcanoaţii). în mod spontan. Substanţe tensioactive anionice Din punct de vedere chimic.agenţii tensioactivi cationici. Clasificarea cea mai uzuală are la bază comportarea tensidelor în soluţie. cum ar fi acil lactilatul de sodiu. Tensidele anionice şi cele cationice sunt incompatibile. agenţii tensioactivi anionici aparţin următoarelor clase de produse: 1. al căror ion cu cea mai mare dimensiune.agenţii tensioactivi anionici. au comportare diferită (anionici în mediu alcalin. sunt utilizate în formularea lipozomilor. cum ar fi citratul de dinonoxinol-9 sau esteri formaţi dintr-un acid şi gruparea hidroxi aparţinând unui acid carboxilic. cationici în mediu acid). care. .saponinele. extrase din lemnul de panama sau din iederă. O CH2 HO C C O (CH2CH2O)9C6H4C9H19 COOH O R O C O OCHC O CH3 CH CH3 COONa - CH2 C O(CH2CH2O)9C6H4C9H19 Citrat de dinonoxinol-9 Acil lactilat de sodiu . care. care este partea activă. clasificarea lor fiind posibilă prin considerarea naturii părţii hidrofobe sau hidrofile sau a comportării în soluţie apoasă. este purtător de sarcină negativă (anion).agenţii tensioactivi amfoteri. care este partea activă. straturi duble. este purtător de sarcină electrică pozitivă. Din grupa tensidelor care ionizează în soluţie apoasă fac parte: .

Sărurile acil lactilaţilor cu catenă scurtă spumează foarte bine. 2. Sunt consideraţi stabili în condiţiile de formulare a produselor cosmetice. Acest compus are proprietăţi spumante şi detergente şi intră în compoziţia şampoanelor. Formula generală este R-SO3Me. dar acesta este legat direct de lanţul hidrocarbonat. Sulfatarea alcoolilor se poate face pe următoarele căi ROH + H2SO4 ROSO3H + H2O ROH + SO3 ROSO3H ROSO3H + HCl ROH + HOSO2Cl Cel mai cunoscut compus din această categorie este laurilsulfatul de sodiu. spumelor de baie şi pastelor de dinţi. ceeea ce-i recomandă pentru şampoane. schema de reacţii): HC CH C O C + R OH O Alcool R O C CH CH COOH O O Monoesterul acidului maleic Anhidrida maleica . metalul fiind acelaşi ca şi în cazul anterior. Metoda de preparare a acestor produse implică două etape. cu formula generală R-OSO3Me. K. iar Me poate fi Na. între care sunt mai des utilizaţi stearoil lactilatul de calciu şi citratul de laureth-6. Cei mai utilizaţi sunt sulfaţii de alchil (AS) datorită consideraţiilor de preţ. un atom de sulf. unde R reprezintă un rest hidrocarbonat lung.Compuşii tensioactivi anionici sunt agenţi tensioactivi primari într-o mare varietate de şampoane. de asemenea. Ca sau Mg. cu formula CH3-(CH2)11-OSO3Na.Compuşii din această categorie. Derivaţii sulfonaţi Tensidele din această categorie conţin. toleranţă faţă de apa dură şi uşurinţă de spumare. Unul din cele mai cunoscute produse din această categorie este dioctilsulfonatul de sodiu. Sulfosuccinaţii Agenţii tensioactivi din categoria sulfosuccinaţilor sunt din punct de vedere chimic sărurile de sodiu ale monoesterilor sau diesterilor acidului sulfosuccinic. Derivaţii sulfataţi sunt sărurile esterilor sulfurici ai alcoolilor graşi. care intră în compoziţia cremelor de ras şi a cremelor depilatoare. sunt solide cu aspect ceros. Esteri ai acidului sulfuric . Sulfaţii de alchil se utilizează frecvent în combinaţie cu alchileter sulfaţii (AES) care au hidrofilicitate mai bună şi iritabilitate mai mică. esterificarea şi sulfonarea (v. Sunt agenţi de emulsionare U/A şi A/U apreciaţi.

Este foarte interesant faptul că isetionaţii sunt agenţi tensioactivi foarte blânzi. cu mult mai blânzi decât sulfaţii de alchil şi alţi derivaţi sulfonaţi. de obicei sub formă de pudre sau fulgi. Produsul reprezentativ pentru această clasă de compuşi este isetionatul de cocoil COO CH2CH2SO3Na Isetionat de cocoil Isetionatul de cocoil se poate obţine prin două metode: . la valori extreme pot suferi hidroliză. R C O CH2CH2SO3Na Isetionaţii sunt livraţi sub forma sărurilor Acil isetionatul de sodiu de sodiu. Stabilitatea isetionaţilor este influenţată de condiţiile de pH. Isetionaţii pot fi amestecaţi cu substanţe tensioactive anionice sau neionice. Acizi sulfonici şi sărurile acestora Acil isetionaţii Acil isetionaţii sunt esteri formaţi din acizi carboxilici şi acidul isetionic (HOCH2CH2SO3H) O Acidul isetionic se formează prin adiţia bisulfitului de sodiu la oxid de etenă.O R O C O Monoesterul acidului maleic CH CH COOH + R OH CH CH C C O O R R O Diesterul acidului maleic SO 3Na + R O C O Bisulfit de sodiu Sarea disodica a monoesterului acidului sulfosuccinic CH CH2 COO Na + - R O C O CH CH NaOH COOH + NaHSO3 +_ H2O Monoesterul acidului maleic O CH CH C C O Diesterul acidului maleic O O R R Na+O3-S + NaHSO3 O C C O CH CH2 O O R R Sarea de sodiu a diesterului acidului sulfosuccinic 3. dar principala utilizare o reprezintă batoanele detergente (syndet bars). Isetionaţii nu sunt afectaţi de apa dură şi pot fi folosiţi în şampoane.

peptidele acilate . în produs se găsesc mici cantităţi de clorură de sodiu rezultată ca secundar în reacţie). cu proprietăţi detergente şi spumante foarte bune. acţiunii blânde şi compatibilităţii foarte bune cu pielea isetionatul de cocoil este recomandat pentru includere în formulele preparatelor pentru copii sau ale produselor destinate curăţirii faciale. .în această clasă de compuşi intră aminoacizii acilaţi şi sărurile acestora: . . sub 40µ m.esterificarea directă a 2-hidroxi etansulfonatului de sodiu cu acidul gras provenit din cocos şi ..sarcozinaţii. Alchil aril sulfonaţi Alchil aril sulfonaţii moderni se obţin prin alchilarea Friedel Crafts a benzenului cu olefine sau derivaţi halogenaţi cu catenă liniară.. Principalele utilizări ale acestora sunt legate de produsele de curăţire casnice şi detergenţii pentru veselă. ceea ce îl face recomandabil pentru barele de detergent.condensarea cu clorura acidului gras (în acest procedeu. La temperatura camerei. particulele având dimensiuni mici. 4. R NaSO3 Liniar alchil benzen sulfonaţii (LAS) sunt agenţi tensioactivi foarte puternici.tauraţii. producând o senzaţie de uscăciune şi asprime neplăcute. ceea ce limitează folosirea lor în formulele cosmetice şi de îngrijire. isetionatul de cocoil are o solubilitate destul de redusă în apă. Acil aminoacizi şi săruri ale acestora . dar poate provoca cristalizarea în preparatele lichide care nu au fost formulate adecvat. . Datorită proprietăţilor emoliente . Alchilbenzenii obţinuţi sunt sulfonaţi cu acid sulfuric. Isetionatul de cocoil este livrat sub formă de pudră.acil glutamaţii. anhidridă sulfurică sau acid clorsulfonic. dar au acţiune degresantă asupra pielii şi părului.

Derivatul său N-acilat poate forma săruri la una sau la ambele grupe carboxil. Capacitatea de spumare a acil glutamaţilor este destul de mică. în timp ce soluţiile sărurilor dibazice sunt alcaline. cu structuri complexe) se obţin prin condensarea clorurilor acizilor graşi cu N-metil glicina sau cu oligopeptide. Lauril-sarcosinatul de sodiu posedă şi proprietăţi antimicrobiene şi poate fi utilizat în compoziţia pastelor de dinţi. lăsând pe piele o senzaţie plăcută. O acilglutamat de sodiu Sărurile de sodiu sunt livrate în formă solidă în timp ce sărurile de trietanol amină (TEA) sunt livrate sub formă de soluţie 30 %. apelor de gură. Sunt agenţi tensioactivi foarte blânzi. sare de potasiu: CH3(CH2)10CO N CH2 COONa CH3 Lauril sarcozinatul de sodiu Agenţii activi de suprafaţă proveniţi din aminoacizi. în scopul prevenirii cariilor. Se folosesc în formularea şampoanelor şi produselor destinate curăţirii pielii. chiar în cazul pielii sensibile. 50 ani. . dar au o acţiune blândă. cum ar fi laurilsarcozinatul de sodiu precum şi derivaţii acilaţi de colagen sau proteine hidrolizate (provenite din ovăz sau grâu. foarte bine toleraţi. Datorită porţiunii polare voluminoase prezintă stabilitate în apa dură. Preţul ridicat şi mirosul specific restrâng aria de utilizare. ceea ce îi recomandă pentru utilizare cu precădere în şampoane. C (NH CH C )n OK O X O Proteina animală hidrolizată şi acilată. Inocuitatea peptidelor acilate este demonstrată de utilizarea lor în siguranţă de cca.Acilglutamaţii Acidul glutamic este un aminoacid cu două grupări carboxilice. Peptidele acilate Cele mai importante acil amide utilizate ca agenţi tensioactivi în industria cosmetică sunt sarcozinaţii şi produşii de condensare ai proteinelor cu acizii graşi. HOOC CH2CH2CH COONa Acilglutamaţii sunt amide care pot suferi hidroliză.Un alt membru reprezentativ NH C R pentru această categorie de compuşi este aspartatul de di-TEA-palmitoil. Soluţiile apoase ale sării monobazice au un pH uşor acid (5-6).

un atom de azot cuaternar.esteri care trebuie purificat pentru separarea componenţilor.Tauraţii O R C N CH2CH2SO3Na CH3 Metil aciltaurat de sodiu Tauraţii se obţin prin acilarea taurinei sau Nmetil taurinei.sau polihidroxilic (glicerina). Esteri ai acidului fosforic şi săruri ale acestora Substanţele din această clasă sunt în principal mono şi diesterii acidului fosforic şi sărurile acestora: O O OH R (OCH2CH2)n O R (OCH2CH2)n O P P OH R (OCH2CH2)n O OH Fosfat de PEG. Alcoolul poate fi mono-. foarte solubili în apă.4. poate avea o catenă mai complexă. Sunt livraţi. O serie de esteri fosforici sunt solubili în solvenţi nepolari comuni. di. dar datorită acţiunii spumante foarte bune sunt recomandabili pentru spumanţii de baie. Tauraţii sunt acizi sulfonici tari. care să includă mai multe funcţiuni între care de exemplu. proprietăţilor de înmuiere şi de spumare. Lipofilicitatea esterilor depinde de structura alcoolului şi de natura esterului. de regulă.n-alchil Fosfat de diPEG -n-alchil O CH3(CH2)16COCH2 CH3(CH2)7CH CH(CH2)7COCHCH2 O O O P O CH3 OCH2CH2N CH3 CH3 Fosfolipida . Esterii acidului fosforic se obţin prin reacţia dintre oxiclorura de fosfor şi un alcool. fie în stare solida. Datorită acţiunii lor detergente. Au puţine utilizări în produsele cosmetice. lecitina (fosfatidil colina). Fosfat de dilaureth. Esterii neutralizaţi (sărurile) sunt solubili în apă. di.lecitina Alţi membri din această clasă: Fosfat de DEA-oleth-10.şi tri. Produsul final este un amestec de mono-. 5. agenţii tensioactivi anionici sunt utilizaţi cu precădere în . disterii fiind mai lipofili decât monoesterii. fie în soluţii.

Sărurile de amoniu cuaternare. Din categoria agenţilor tensioactivi amfoteri fac parte acil/dialchil etilendiaminele si acizii aminici N-alchilaţi Formulele generale ale acil/dialchil etilendiaminelor sunt: O R C NH CH2CH2 CH2CH2OH N CH2COONa R O C NH CH2CH2 N CH2COONa Restul hidrofob cationic pH puternic acid Acil amfo glicinat de sodiu O R C NH CH2CH2 N CH2CH2OH R CH2CH2OCH2CH2COONa Acil amfo carboxi glicinat . Substanţe tensioactive cationice În categoria tensidelor cationice intră substanţele care au sarcina pozitivă localizată pe restul hidrofob si o serie de alţi derivaţi cum ar fi alchilaminele. 2. una negativă în mediu puternic bazic. cu precizarea că este necesară o clătire foarte bună. prezentându-se ca amfioni la valori pH intermediare. RNH2CH2CH2COOH X RNH2CH2CH2COO RNHCH2CH2COO B Restul hidrofob Restul hidrofob anionic amfionic pH pH puternic bazic intermediar În aceste structuri X.formularea produselor de igienă. Principalele clase de compuşi aparţinând acestei categorii sunt: 1. Astfel. Alchil aminele. Alchil imidazolinele 3. sare disodică O C NH CH2CH2 N CH2COONa CH2CHCH2SO3Na OH Acil amfohidroxipropil sulfonat de sodiu CH2CH2OCH2COONa Acil amfodiacetat de sodiu .reprezintă un anion (cum ar fi Cl-) iar B+ este un cation (cum ar fi Na+ sau K+). Aminele etoxilate 4. Substanţe tensioactive amfotere Sunt considerate tenside amfotere acele substanţe ale căror sarcină de pe lanţul hidrofob se modifică în funcţie de pH. substanţele tensioactive amfotere poartă o sarcină pozitivă în mediu puternic acid. care capată încărcare la scăderea pH-ului la 7 sau sub 7.

Undecilen amfopropionat de sodiu. . sare disodică: coco amfodipropionat.O R C NH CH2CH2 N CH2CH2OH CH2CH2COONa Acil amfopropionat de sodiu Printre membrii cei mai importanţi ai acestei clase se pot cita: • • coco amfocarboximetil hidroxi propil sulfat. sare monosodică. acetat fosfat de lauroamfo-PG-. • • • cocoamfoacetat de sodiu. sare disodică.

Formulele generale ale aminoacizilor N-alchilaţi sunt: CH2CH2CH2NH2 R N R NH CH2CH2COOH CHCH2CH2 C NH2 COOH O Acid alchil amino propionic Compuşi specifici din această clasă: amino propil lauril glutamida.NaCl Faza de carboximetilare: R . În funcţie de pH. betainele formează complecşi ionici cu substanţele tensioactive anionice cum ar fi eter sulfaţii sau alcoolii graşi sulfataţi.CH2 .CH2-CH2 . betainele pot fi tenside anionice sau cationice.CH2 .N + Cl -CH2 . CAPB a devenit un produs esenţial în formulele care includ agenţi activi de suprafaţă. o etapă de amidare şi una de carboximetilare: Reacţia de obţinere a betainei-faza de amidare este prezentată mai jos: O R-C .C . Aceşti complecşi au solubilitate mai mică în apă. 6 % clorură de sodiu care rezultă secundar în proces. acid lauramidopropionic Aminopropil alchil glutamida CH2CH2COONa R N CH2CH2COOH Alchil imino dipropionat (sare monosodica) CH3 Principalii reprezentanţi ai acestei grupe sunt O derivaţii de betaină (betaina este trimetil + R-N CH2 C O glicina).CH2 .(CH2)3 -N .ONa CH3 Amida acidului gras Monocloracetat de sodiu + R . Este cunoscută şi sub denumirea de amidopropilbetaina acizilor graşi din cocos. La valori ale pH-ului cuprinse între 5 şi 7.Cocamidopropilbetaina (CAPB Betainele sunt livrate la un conţinut de aproximativ 30 % substanţă activă. care devine mai moale şi mai fină. Ca efect secundar apare modificarea vâscozităţii (îngroşarea) datorită creşterii mărimii micelelor. Alchil betainele se prepară prin Derivati de betaina condensarea unei alchil dimetil amine cu cloroacetat de sodiu. cu cca.C .N CH3 Amida acidului gras O CH3 Ester acid gras O 3-aminopropil-dimetilamina CH3 O . care sunt tipice pentru şampoane şi preparatele pentru baie.dar prin introducerea uneia din cele două componente în exces creşte solubilitatea. CH3 N CH3 Alchilbetaina O C NH CH2CH2CH2 CH3 N CH3 CH2 CH2 COO COO Alchilamidobetaina .C . glicinat de dihidroxietil soia. în special structura spumei.NH .NH .CH2 .C .CH2 . unde R este un lanţ hidrocarbonat mai mult sau mai puţin lung şi derivaţii de CH3 imidazolină. Cocamidopropilbetaina (CAPB) este considerată cel mai important agent tensioactiv secundar.R'-OH O CH3 R .CH2.O-R ' CH3 + H2N .CH2 .N CH3 .CH2 .C . De la introducerea sa pe piaţă în anul 1960 şi până în prezent.NH . Betainele îmbunătăţesc efectul de spumare.O CH3 Cocamidopropilbetaina (CAPB) . Procedeul de obţinere cuprinde în esenţă două etape.

însă o acţiune iritantă asupra pielii. aşa numitele “creme evanescente” (vanishing creams) sunt formulate pe baza unor săpunuri obţinute “in situ” (pe loc) prin acţiunea unei baze (trietanol amina. atunci când pielea este masată cu cremă. alegerea unui anume produs este corelată cu preocuparea permanentă a formulatorului de a obţine un rezultat optim. Desigur. sunt utilizate în formularea produselor pentru copii şi a celor adresate pielii sensibile. Pentru prevenirea acestui fenomen. care formează creme de tip stearat. depinde şi de tipul emulsiei ce se doreşte a fi realizată (A/U sau U/A ) şi de alte considerente care sunt mai mult sau mai puţin subiective şi care au în vedere impresia tactilă (tuşeu gras sau uscat) sau segmentul de vârstă căruia i se adresează. Deşi sulfaţii de alchil sunt. ca şi în cazurile anterioare. buni emulgatori.Substanţele cu activitate superficială din această categorie sunt cu mult mai bine tolerate decât agenţii tensioactivi din grupele precedente. în compoziţia deodorantelor corporale şi a loţiunilor demachiante.Dezavantajul acestui tip de emulgator este apariţia unei spume pe piele. care sunt deosebit de eficienţi. desigur. în preparate se introduce un ulei siliconic. inocuităţii lor. este necesară o clătire riguroasă după utilizare. Teoretic. şi anume: • Substanţe tensioactive cu legătură de tip ester • Substanţe tensioactive cu legătură de tip eter • Substanţe tensioactive cu legătură amidică • Substanţe tensioactive polimeri Alegerea substanţei tensioactive Dat fiind numărul mare de agenţi tensioactivi. ceea ce recomandă drept principali agenţi de emulsionare agenţii tensioactivi cu acţiune blândă. care la neutralizare cu hidroxid de potasiu dă o reacţie alcalină. chiar la concentraţii mici. datorită. de asemenea. dar. Substanţele tensioactive ca emulgatori Emulgatori pentru emulsii ulei în apă (U/A . Există. cum ar fi izetionatul de cocoil (deosebit de blând) şi esterii acidului fosforic. Tensidele amfotere sunt excelenţi modificatori de vâscozitate. prevenind astfel coalescenţa acestora. O . Proporţiile substanţelor cu activitate superficială în formulele cremelor de îngrijire sau a produselor de tip “lapte” se încadrează între 4 şi 5 %. Datorită pH-ului neutru. deoarece aceştia pot genera un strat dublu electric în jurul picăturilor. Au o putere detergentă bună şi sunt deseori asociate cu agenţi tensioactivi anionici. Amino oxizii CH3 N CH3 Alchil dimetil amino oxid Substanţe tensioactive neionice Produsele din această grupă sunt foarte mult utilizate pentru formularea produselor de îngrijire. Neutralizarea uzuală este făcută cu trietanol amina. Principalul dezavantaj în cazul acestui tip de produse este legat de sensibilitatea lor faţă de pH şi prezenţa electroliţilor. de exemplu) asupra acidului stearic. sunt stabile pe un interval larg de pH şi sunt compatibile cu toate celelalte clase de detergenţi şi tolerează apa dură.O/W) Emulgatori anionici Emulsii foarte stabile pot fi obţinute prin folosirea agenţilor tensioactivi anionici. alegerea adecvată. Din această raţiune. produsele de igienă au în compoziţie agenţi tensioactivi ionici în timp ce formulările de îngrijire conţin agenţi tensioactivi neionici. de asemenea. Sunt indicate pentru acele produse destinate a rămâne în contact îndelungat cu pielea şi nu necesită clătirea imediată. pentru a determina pătrunderea ei în epidermă. cărora le ameliorează toleranţa cutanată şi oculară. Astfel. toţi agenţii tensioactivi anionici pot fi folosiţi în acest scop. în special sarea de sodiu a cetearil sulfatului. cum ar fi sarea de potasiu a fosfatului de cetil. Intră. Aceştia au. Cel mai important şi cunoscut emulgator pentru emulsiile U/A este săpunul. şi excepţii. Diferiţii reprezentanţi ai acestei categorii sunt identificaţi după natura legăturii care uneşte partea polară de partea nepolară. în primul rând. micşorând în cea mai mare măsură cu putinţă efectele nedorite ale acestuia.

în special din cauza acţiunii iritante asupra pielii. de asemenea. Emulgatori neionici Există o plajă foarte largă de agenţi de emulsionare neionici.2 ca emulgator primar poate fi efectiv combinat cu diizostearatul de poligliceril-2 . Există destul de puţini emulgatori pentru emulsiile A/U. Esterii de poligliceril pot fi utilizaţi ca emulgatori primari în concentraţii de 1-4 % în timp ce în calitate de co-emulgator sunt suficiente concentraţii cu mult mai mici ( 0.45 dodecil glicol) care acţionează în sensul prevenirii coalescenţei picăturilor. variaţii prea mari ale conţinutului de etilenoxid.Emulgatori cationici În general. stearat de aluminiu. care. Dificultatea de obţinere a emulsiilor A/U stabile poate fi diminuată prin folosirea unor preamestecuri. cu atât mai mult cu cât asigură şi buna hidratare a pielii şi reprezintă o bază ideală pentru ingredienţii activi liposolubili. acest tip de emulsie este de preferat. acesta din urmă în calitate de co-emulgator. de regulă. esterii PEG ai acizilor graşi. lanolina sau alcooli de lanolină. Vâscozitatea şi stabilitatea acestor emulsii sunt dependente de tipul de procesare. Emulgatori pentru emulsii apă în ulei (A/U . în principal derivaţi de poli etilen glicol (PEG) cum ar fi compuşi etoxilaţi sau esteri etoxilaţi. Deoarece emulgatorii ionici nu pot fi folosiţi iar potenţialii emulgatori trebuie să aibă valori HLB între 3 şi 6. Emulgatorii tipici aparţin următoarelor categorii. esterii de sorbitan etoxilaţi. petrolatum. Lanolina (care poate lega 200-300 % apa sub forma unei emulsii A/U) şi derivaţii de lanolină. alcoolii din lanolină sunt din ce în ce mai mult utilizaţi. derivaţi de ulei de ricin etoxilaţi. nu face plăcere utilizatorului. Principalul avantaj al compuşilor neionici este lipsa lor de sensibilitate faţă de variaţiile de pH. Cei mai buni emulgatori se situează în domeniul valorilor HLB 8-18. alcooli graşi etoxilaţi. reprezintă. care includ ulei mineral. însă. Emulgatorii utilizaţi în mod curent sunt oleaţii: monooleatul de sorbitan sau cel de gliceril şi sesquioleatul de sorbitan. Stabilizarea emulsiilor A/U se poate face prin utilizarea unor copolimeri (PEG. ceara de albine. Senzaţia de onctuozitate pe care o lasă pe piele. la emulgatorii etoxilaţi. substanţele tensioactive din această categorie. Avantajul acestora (în special clorurii de distearil amoniu) este legat de senzaţia de catifelare pe care o conferă preparatelor în emulsie. . capabile să reţină o cantitate mare de apă. folosiţi ca emulgatori. sunt puţin folosiţi ca emulgatori. ceara ceresina. un dezavantaj major. izostearatul de poligliceril. monogliceride etoxilate. calităţi necesare în produsele de îngrijire a părului. existând pericolul unei separări a acelor două faze. în special alcoolii extraşi şi separaţi după saponificarea lanolinei.25 . care au efecte de condiţionare şi antistatice foarte bune. sunt. ricinoleaţii şi izostearaţii. nu sunt operante. În ultima vreme au căpătat importanţă destul de mare esterii de poligliceril.W /O) Întrucât filmul de lipide de pe piele este o emulsie de tipul A/U. Întrucât lanolina s-a dovedit a cauza alergii.3 %). 2. cu formarea unei faze lichide lamelare. Astfel. numite baze de absorbţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful