I.

SUBSTANŢE TENSIOACTIVE STA (denumiţi, de asemenea, agenţi activi de suprafaţă sau tenside), sunt substanţe care prezintă o caracteristică structurală ce constă în existenţa a două componente, una cu caracter hidrofil (polar), adică având afinitate pentru apă şi o alta cu caracter hidrofob (nepolar) care prezintă afinitate pentru lichide uleioase. Cele două componente cu caracter opus sunt legate între ele printr-o puternică legătură chimică. Această structură particulară stă la baza proprietăţilor tensidelor, care sunt adsorbite efectiv la interfaţa apă-ulei, orientându-se spre cele două straturi în funcţie de afinitatea lor, ceea ce are ca efect micşorarea tensiunii superficiale la interfaţă. Agenţii tensioactivi scad tensiunea interfacială a două lichide nemiscibile, diminuând, de asemenea, opoziţia la dispersia sub formă de picături fine a unuia dintre lichide în celălalt. Dispersia astfel obţinută, care se numeşte emulsie, este stabilizată de către agenţii tensioactivi, numiţi şi agenţi de emulsionare sau emulgatori. Acţiunile specifice tensidelor depind de importanţa fiecăruia dintre cei doi poli structurali. Atunci când predomină partea hidrofilă, predomină proprietăţile solubilizante sau detergente. În cazul în care partea hidrofilă şi cea lipofilă sunt echilibrate se manifestă caracterul emulsionant, în timp ce partea hidrofilă, mai slabă, determină proprietăţi de spumare. HLB - Acronim pentru Hydrophile/Lipophile Balance, sistem utilizat pentru definirea raportului între partea hidrofilă şi cea lipofilă a unei substanţe cu activitate superficială (agent tensioactiv), care permite selectarea compusului optim pentru formularea unei emulsii, a unui detergent, etc. Agenţii tensioactivi furnizează bariera fizică de la interfaţă, prevenind atingerea picăturilor şi reducând tensiunea interfacială. Principalele funcţii ale tensidelor în preparatele cosmetice sunt: - Solubilizarea componentelor insolubile; - Emulsionarea şi asigurarea stabilităţii emulsiei; - Spumarea, calitate necesară şampoanelor şi spumelor de baie; - Detergenţa (eliminarea murdăriei); - Udarea, care reprezintă cea mai bună modalitate de contact între produsul de aplicat şi substrat. Stabilizarea emulsiei cosmetice Pentru prevenirea separării emulsiei în cele două faze componente se poate acţiona în mai multe moduri : - se măreşte vâscozitatea fazei externe, ceea ce micşorează mobilitatea picăturilor fazei interne şi astfel se diminuează posibilitatea lor de coliziune:

. obţinem valoarea HLB = 9. .5 Acid oleic 17 Lanolină 12 Acid stearic 17 Petrolatum 7 Alcool cetilic 15 Ulei mineral greu 10.12 Formula de calcul a indicelui HLB este: HLB = % masa părţii hidrofile / 5. .sterolii. Tabelul 6. prin scăderea tensiunii superficiale se determină scăderea forţei motoare responsabilă termodinamic de coalescenţa picăturilor.ce compatibilităţi există între diferitele clase de emulgatori: . Din punct de vedere practic. care permit emulsionarea apei în ulei şi obţinerea de creme cu fază continuă uleioasă. conform formulei.ce efecte indezirabile pot avea emulgatorii asupra structurii celulare a epidermei. Valorile HLB necesare pentru emulsionarea unor materiale de uz cosmetic sunt prezentate în Tabelul 6. . Împărţind la 5. De exemplu oleil alcoolul (5 unităţi de etilen oxid .ce fel de agenţi tensioactivi există şi care sunt caracteristicile acestora. cei sintetici prezentând avantajul constanţei calităţii şi preţului de cost mai scăzut. Printre substanţele cu activitate superficială naturale se pot cita: .2.valorile HLB ale emulgatorilor şi cum sunt acestea corelate cu potenţiala utilizare a tensidului. ceea ce scade probabilitatea lor de adeziune.care sunt emulgatorii ce trebuie aleşi pentru emulsiile de tip U/A şi care pentru emulsiile A/U.2. Tipuri de substanţe tensioactive Agenţii tensioactivi pot fi de origine naturală sau sintetică.5 Ceară de albine 9 Ulei mineral uşor 10 .5 EO) cu masa molară egală cu 489 şi masa părţii hidrofile egală cu 220 (5x44) este 45 % hidrofil. este necesar ca formulatorul să aibă acele cunoştinţe care să-i permită să ştie: .- se dispersează faza internă astfel încât să rezulte cât mai multe particule posibile. Valorile HLB necesare emulsionării unor materiale de uz cosmetic MATERIALUL HLB MATERIALUL HLB Acetofenona 14 Ceară microcristalină 9. dintre care cel mai cunoscut compus este colesterolul.

al căror ion cu cea mai mare dimensiune. extrase din lemnul de panama sau din iederă. cationici în mediu acid). care. care. este purtător de sarcină negativă (anion). al căror ion cu cea mai mare dimensiune. clasificarea lor fiind posibilă prin considerarea naturii părţii hidrofobe sau hidrofile sau a comportării în soluţie apoasă. Derivaţi de acizi carboxilici – în această categorie intră acizii alcanoici (şi alcanoaţii). cum ar fi acil lactilatul de sodiu. datorită proprietăţii lor de a forma cu apa. au comportare diferită (anionici în mediu alcalin. .lecitinele din ouă sau soia. cum ar fi citratul de dinonoxinol-9 sau esteri formaţi dintr-un acid şi gruparea hidroxi aparţinând unui acid carboxilic. ale căror proprietăţi spumante le recomandă pentru folosire în formularea şampoanelor. în funcţie de pH-ul mediului. Clasificarea cea mai uzuală are la bază comportarea tensidelor în soluţie. . agenţii tensioactivi anionici aparţin următoarelor clase de produse: 1. în mod spontan.saponinele. straturi duble. O CH2 HO C C O (CH2CH2O)9C6H4C9H19 COOH O R O C O OCHC O CH3 CH CH3 COONa - CH2 C O(CH2CH2O)9C6H4C9H19 Citrat de dinonoxinol-9 Acil lactilat de sodiu . care este partea activă.agenţii tensioactivi cationici.agenţii tensioactivi amfoteri. mai exact posibilitatea de ionizare. Tensidele anionice şi cele cationice sunt incompatibile. Substanţe tensioactive anionice Din punct de vedere chimic. Agenţii tensioactivi sintetici reprezintă o familie vastă. Esterii acizilor carboxilici În această categorie intră un număr mic de monoesteri ai acizilor disau tri-carboxilici. sunt utilizate în formularea lipozomilor. .agenţii tensioactivi anionici. este purtător de sarcină electrică pozitivă. esterii acizilor carboxilici şi eterii acizilor carboxilici. Din grupa tensidelor care ionizează în soluţie apoasă fac parte: . care este partea activă.

Compuşii tensioactivi anionici sunt agenţi tensioactivi primari într-o mare varietate de şampoane. care intră în compoziţia cremelor de ras şi a cremelor depilatoare. dar acesta este legat direct de lanţul hidrocarbonat. Metoda de preparare a acestor produse implică două etape. Derivaţii sulfonaţi Tensidele din această categorie conţin. Sunt agenţi de emulsionare U/A şi A/U apreciaţi. Cei mai utilizaţi sunt sulfaţii de alchil (AS) datorită consideraţiilor de preţ. Sulfaţii de alchil se utilizează frecvent în combinaţie cu alchileter sulfaţii (AES) care au hidrofilicitate mai bună şi iritabilitate mai mică. schema de reacţii): HC CH C O C + R OH O Alcool R O C CH CH COOH O O Monoesterul acidului maleic Anhidrida maleica . 2. Sulfatarea alcoolilor se poate face pe următoarele căi ROH + H2SO4 ROSO3H + H2O ROH + SO3 ROSO3H ROSO3H + HCl ROH + HOSO2Cl Cel mai cunoscut compus din această categorie este laurilsulfatul de sodiu. ceeea ce-i recomandă pentru şampoane. K. iar Me poate fi Na. Sărurile acil lactilaţilor cu catenă scurtă spumează foarte bine.Compuşii din această categorie. metalul fiind acelaşi ca şi în cazul anterior. un atom de sulf. unde R reprezintă un rest hidrocarbonat lung. de asemenea. Unul din cele mai cunoscute produse din această categorie este dioctilsulfonatul de sodiu. Derivaţii sulfataţi sunt sărurile esterilor sulfurici ai alcoolilor graşi. între care sunt mai des utilizaţi stearoil lactilatul de calciu şi citratul de laureth-6. toleranţă faţă de apa dură şi uşurinţă de spumare. Acest compus are proprietăţi spumante şi detergente şi intră în compoziţia şampoanelor. esterificarea şi sulfonarea (v. Ca sau Mg. cu formula generală R-OSO3Me. spumelor de baie şi pastelor de dinţi. Sulfosuccinaţii Agenţii tensioactivi din categoria sulfosuccinaţilor sunt din punct de vedere chimic sărurile de sodiu ale monoesterilor sau diesterilor acidului sulfosuccinic. Formula generală este R-SO3Me. Esteri ai acidului sulfuric . cu formula CH3-(CH2)11-OSO3Na. sunt solide cu aspect ceros. Sunt consideraţi stabili în condiţiile de formulare a produselor cosmetice.

Isetionaţii pot fi amestecaţi cu substanţe tensioactive anionice sau neionice. cu mult mai blânzi decât sulfaţii de alchil şi alţi derivaţi sulfonaţi. la valori extreme pot suferi hidroliză. Isetionaţii nu sunt afectaţi de apa dură şi pot fi folosiţi în şampoane. Produsul reprezentativ pentru această clasă de compuşi este isetionatul de cocoil COO CH2CH2SO3Na Isetionat de cocoil Isetionatul de cocoil se poate obţine prin două metode: . Este foarte interesant faptul că isetionaţii sunt agenţi tensioactivi foarte blânzi. Acizi sulfonici şi sărurile acestora Acil isetionaţii Acil isetionaţii sunt esteri formaţi din acizi carboxilici şi acidul isetionic (HOCH2CH2SO3H) O Acidul isetionic se formează prin adiţia bisulfitului de sodiu la oxid de etenă. dar principala utilizare o reprezintă batoanele detergente (syndet bars). de obicei sub formă de pudre sau fulgi. R C O CH2CH2SO3Na Isetionaţii sunt livraţi sub forma sărurilor Acil isetionatul de sodiu de sodiu. Stabilitatea isetionaţilor este influenţată de condiţiile de pH.O R O C O Monoesterul acidului maleic CH CH COOH + R OH CH CH C C O O R R O Diesterul acidului maleic SO 3Na + R O C O Bisulfit de sodiu Sarea disodica a monoesterului acidului sulfosuccinic CH CH2 COO Na + - R O C O CH CH NaOH COOH + NaHSO3 +_ H2O Monoesterul acidului maleic O CH CH C C O Diesterul acidului maleic O O R R Na+O3-S + NaHSO3 O C C O CH CH2 O O R R Sarea de sodiu a diesterului acidului sulfosuccinic 3.

anhidridă sulfurică sau acid clorsulfonic. R NaSO3 Liniar alchil benzen sulfonaţii (LAS) sunt agenţi tensioactivi foarte puternici. acţiunii blânde şi compatibilităţii foarte bune cu pielea isetionatul de cocoil este recomandat pentru includere în formulele preparatelor pentru copii sau ale produselor destinate curăţirii faciale. La temperatura camerei..tauraţii. Alchil aril sulfonaţi Alchil aril sulfonaţii moderni se obţin prin alchilarea Friedel Crafts a benzenului cu olefine sau derivaţi halogenaţi cu catenă liniară. Alchilbenzenii obţinuţi sunt sulfonaţi cu acid sulfuric. Principalele utilizări ale acestora sunt legate de produsele de curăţire casnice şi detergenţii pentru veselă. particulele având dimensiuni mici. . Isetionatul de cocoil este livrat sub formă de pudră. ceea ce limitează folosirea lor în formulele cosmetice şi de îngrijire. sub 40µ m. Datorită proprietăţilor emoliente .peptidele acilate .. ceea ce îl face recomandabil pentru barele de detergent. dar au acţiune degresantă asupra pielii şi părului.sarcozinaţii. Acil aminoacizi şi săruri ale acestora . . .esterificarea directă a 2-hidroxi etansulfonatului de sodiu cu acidul gras provenit din cocos şi . producând o senzaţie de uscăciune şi asprime neplăcute. în produs se găsesc mici cantităţi de clorură de sodiu rezultată ca secundar în reacţie).acil glutamaţii. 4. cu proprietăţi detergente şi spumante foarte bune. isetionatul de cocoil are o solubilitate destul de redusă în apă. dar poate provoca cristalizarea în preparatele lichide care nu au fost formulate adecvat.în această clasă de compuşi intră aminoacizii acilaţi şi sărurile acestora: .condensarea cu clorura acidului gras (în acest procedeu.

Derivatul său N-acilat poate forma săruri la una sau la ambele grupe carboxil. Sunt agenţi tensioactivi foarte blânzi. Capacitatea de spumare a acil glutamaţilor este destul de mică. HOOC CH2CH2CH COONa Acilglutamaţii sunt amide care pot suferi hidroliză.Acilglutamaţii Acidul glutamic este un aminoacid cu două grupări carboxilice. ceea ce îi recomandă pentru utilizare cu precădere în şampoane. Se folosesc în formularea şampoanelor şi produselor destinate curăţirii pielii. sare de potasiu: CH3(CH2)10CO N CH2 COONa CH3 Lauril sarcozinatul de sodiu Agenţii activi de suprafaţă proveniţi din aminoacizi. apelor de gură. Datorită porţiunii polare voluminoase prezintă stabilitate în apa dură. chiar în cazul pielii sensibile. dar au o acţiune blândă. C (NH CH C )n OK O X O Proteina animală hidrolizată şi acilată. Inocuitatea peptidelor acilate este demonstrată de utilizarea lor în siguranţă de cca. Peptidele acilate Cele mai importante acil amide utilizate ca agenţi tensioactivi în industria cosmetică sunt sarcozinaţii şi produşii de condensare ai proteinelor cu acizii graşi.Un alt membru reprezentativ NH C R pentru această categorie de compuşi este aspartatul de di-TEA-palmitoil. O acilglutamat de sodiu Sărurile de sodiu sunt livrate în formă solidă în timp ce sărurile de trietanol amină (TEA) sunt livrate sub formă de soluţie 30 %. 50 ani. Soluţiile apoase ale sării monobazice au un pH uşor acid (5-6). cum ar fi laurilsarcozinatul de sodiu precum şi derivaţii acilaţi de colagen sau proteine hidrolizate (provenite din ovăz sau grâu. în timp ce soluţiile sărurilor dibazice sunt alcaline. . Preţul ridicat şi mirosul specific restrâng aria de utilizare. Lauril-sarcosinatul de sodiu posedă şi proprietăţi antimicrobiene şi poate fi utilizat în compoziţia pastelor de dinţi. cu structuri complexe) se obţin prin condensarea clorurilor acizilor graşi cu N-metil glicina sau cu oligopeptide. foarte bine toleraţi. în scopul prevenirii cariilor. lăsând pe piele o senzaţie plăcută.

disterii fiind mai lipofili decât monoesterii. Produsul final este un amestec de mono-. Datorită acţiunii lor detergente. proprietăţilor de înmuiere şi de spumare. agenţii tensioactivi anionici sunt utilizaţi cu precădere în . di. care să includă mai multe funcţiuni între care de exemplu. Sunt livraţi.n-alchil Fosfat de diPEG -n-alchil O CH3(CH2)16COCH2 CH3(CH2)7CH CH(CH2)7COCHCH2 O O O P O CH3 OCH2CH2N CH3 CH3 Fosfolipida . Esteri ai acidului fosforic şi săruri ale acestora Substanţele din această clasă sunt în principal mono şi diesterii acidului fosforic şi sărurile acestora: O O OH R (OCH2CH2)n O R (OCH2CH2)n O P P OH R (OCH2CH2)n O OH Fosfat de PEG. Esterii acidului fosforic se obţin prin reacţia dintre oxiclorura de fosfor şi un alcool. de regulă. un atom de azot cuaternar. poate avea o catenă mai complexă. O serie de esteri fosforici sunt solubili în solvenţi nepolari comuni. Au puţine utilizări în produsele cosmetice. Esterii neutralizaţi (sărurile) sunt solubili în apă. lecitina (fosfatidil colina). Alcoolul poate fi mono-.sau polihidroxilic (glicerina).şi tri. dar datorită acţiunii spumante foarte bune sunt recomandabili pentru spumanţii de baie. fie în stare solida.4. Lipofilicitatea esterilor depinde de structura alcoolului şi de natura esterului. Tauraţii sunt acizi sulfonici tari. fie în soluţii. 5.esteri care trebuie purificat pentru separarea componenţilor.lecitina Alţi membri din această clasă: Fosfat de DEA-oleth-10.Tauraţii O R C N CH2CH2SO3Na CH3 Metil aciltaurat de sodiu Tauraţii se obţin prin acilarea taurinei sau Nmetil taurinei. Fosfat de dilaureth. di. foarte solubili în apă.

Din categoria agenţilor tensioactivi amfoteri fac parte acil/dialchil etilendiaminele si acizii aminici N-alchilaţi Formulele generale ale acil/dialchil etilendiaminelor sunt: O R C NH CH2CH2 CH2CH2OH N CH2COONa R O C NH CH2CH2 N CH2COONa Restul hidrofob cationic pH puternic acid Acil amfo glicinat de sodiu O R C NH CH2CH2 N CH2CH2OH R CH2CH2OCH2CH2COONa Acil amfo carboxi glicinat . una negativă în mediu puternic bazic. Sărurile de amoniu cuaternare.formularea produselor de igienă. Aminele etoxilate 4. 2. prezentându-se ca amfioni la valori pH intermediare. sare disodică O C NH CH2CH2 N CH2COONa CH2CHCH2SO3Na OH Acil amfohidroxipropil sulfonat de sodiu CH2CH2OCH2COONa Acil amfodiacetat de sodiu . care capată încărcare la scăderea pH-ului la 7 sau sub 7. Principalele clase de compuşi aparţinând acestei categorii sunt: 1. Alchil imidazolinele 3. Alchil aminele. RNH2CH2CH2COOH X RNH2CH2CH2COO RNHCH2CH2COO B Restul hidrofob Restul hidrofob anionic amfionic pH pH puternic bazic intermediar În aceste structuri X. Astfel. cu precizarea că este necesară o clătire foarte bună. Substanţe tensioactive amfotere Sunt considerate tenside amfotere acele substanţe ale căror sarcină de pe lanţul hidrofob se modifică în funcţie de pH.reprezintă un anion (cum ar fi Cl-) iar B+ este un cation (cum ar fi Na+ sau K+). Substanţe tensioactive cationice În categoria tensidelor cationice intră substanţele care au sarcina pozitivă localizată pe restul hidrofob si o serie de alţi derivaţi cum ar fi alchilaminele. substanţele tensioactive amfotere poartă o sarcină pozitivă în mediu puternic acid.

acetat fosfat de lauroamfo-PG-. sare disodică: coco amfodipropionat. . sare disodică. Undecilen amfopropionat de sodiu.O R C NH CH2CH2 N CH2CH2OH CH2CH2COONa Acil amfopropionat de sodiu Printre membrii cei mai importanţi ai acestei clase se pot cita: • • coco amfocarboximetil hidroxi propil sulfat. sare monosodică. • • • cocoamfoacetat de sodiu.

CH2 .C .C . o etapă de amidare şi una de carboximetilare: Reacţia de obţinere a betainei-faza de amidare este prezentată mai jos: O R-C .CH2 .C . Ca efect secundar apare modificarea vâscozităţii (îngroşarea) datorită creşterii mărimii micelelor.Cocamidopropilbetaina (CAPB Betainele sunt livrate la un conţinut de aproximativ 30 % substanţă activă.CH2 . Alchil betainele se prepară prin Derivati de betaina condensarea unei alchil dimetil amine cu cloroacetat de sodiu.NH . La valori ale pH-ului cuprinse între 5 şi 7. În funcţie de pH.Formulele generale ale aminoacizilor N-alchilaţi sunt: CH2CH2CH2NH2 R N R NH CH2CH2COOH CHCH2CH2 C NH2 COOH O Acid alchil amino propionic Compuşi specifici din această clasă: amino propil lauril glutamida. cu cca.O-R ' CH3 + H2N .N CH3 Amida acidului gras O CH3 Ester acid gras O 3-aminopropil-dimetilamina CH3 O . care sunt tipice pentru şampoane şi preparatele pentru baie. CAPB a devenit un produs esenţial în formulele care includ agenţi activi de suprafaţă.CH2 . Aceşti complecşi au solubilitate mai mică în apă. Cocamidopropilbetaina (CAPB) este considerată cel mai important agent tensioactiv secundar. Betainele îmbunătăţesc efectul de spumare. în special structura spumei.C . betainele formează complecşi ionici cu substanţele tensioactive anionice cum ar fi eter sulfaţii sau alcoolii graşi sulfataţi. Procedeul de obţinere cuprinde în esenţă două etape.NH . Este cunoscută şi sub denumirea de amidopropilbetaina acizilor graşi din cocos.C . 6 % clorură de sodiu care rezultă secundar în proces. betainele pot fi tenside anionice sau cationice.CH2. glicinat de dihidroxietil soia.R'-OH O CH3 R .CH2-CH2 .N + Cl -CH2 . acid lauramidopropionic Aminopropil alchil glutamida CH2CH2COONa R N CH2CH2COOH Alchil imino dipropionat (sare monosodica) CH3 Principalii reprezentanţi ai acestei grupe sunt O derivaţii de betaină (betaina este trimetil + R-N CH2 C O glicina).N CH3 .ONa CH3 Amida acidului gras Monocloracetat de sodiu + R .NaCl Faza de carboximetilare: R . CH3 N CH3 Alchilbetaina O C NH CH2CH2CH2 CH3 N CH3 CH2 CH2 COO COO Alchilamidobetaina .NH .(CH2)3 -N .CH2 .CH2 .dar prin introducerea uneia din cele două componente în exces creşte solubilitatea. care devine mai moale şi mai fină. unde R este un lanţ hidrocarbonat mai mult sau mai puţin lung şi derivaţii de CH3 imidazolină. De la introducerea sa pe piaţă în anul 1960 şi până în prezent.CH2 .O CH3 Cocamidopropilbetaina (CAPB) .

este necesară o clătire riguroasă după utilizare. Sunt indicate pentru acele produse destinate a rămâne în contact îndelungat cu pielea şi nu necesită clătirea imediată. alegerea unui anume produs este corelată cu preocuparea permanentă a formulatorului de a obţine un rezultat optim. sunt stabile pe un interval larg de pH şi sunt compatibile cu toate celelalte clase de detergenţi şi tolerează apa dură. aşa numitele “creme evanescente” (vanishing creams) sunt formulate pe baza unor săpunuri obţinute “in situ” (pe loc) prin acţiunea unei baze (trietanol amina. Există. de asemenea. Din această raţiune. Au o putere detergentă bună şi sunt deseori asociate cu agenţi tensioactivi anionici. de exemplu) asupra acidului stearic. deoarece aceştia pot genera un strat dublu electric în jurul picăturilor. Desigur. de asemenea. O . Intră. ceea ce recomandă drept principali agenţi de emulsionare agenţii tensioactivi cu acţiune blândă. Cel mai important şi cunoscut emulgator pentru emulsiile U/A este săpunul. Astfel. Amino oxizii CH3 N CH3 Alchil dimetil amino oxid Substanţe tensioactive neionice Produsele din această grupă sunt foarte mult utilizate pentru formularea produselor de îngrijire. sunt utilizate în formularea produselor pentru copii şi a celor adresate pielii sensibile. însă o acţiune iritantă asupra pielii. Proporţiile substanţelor cu activitate superficială în formulele cremelor de îngrijire sau a produselor de tip “lapte” se încadrează între 4 şi 5 %. produsele de igienă au în compoziţie agenţi tensioactivi ionici în timp ce formulările de îngrijire conţin agenţi tensioactivi neionici. în preparate se introduce un ulei siliconic.O/W) Emulgatori anionici Emulsii foarte stabile pot fi obţinute prin folosirea agenţilor tensioactivi anionici. cărora le ameliorează toleranţa cutanată şi oculară. care sunt deosebit de eficienţi.Substanţele cu activitate superficială din această categorie sunt cu mult mai bine tolerate decât agenţii tensioactivi din grupele precedente. cum ar fi sarea de potasiu a fosfatului de cetil. cum ar fi izetionatul de cocoil (deosebit de blând) şi esterii acidului fosforic. care formează creme de tip stearat. micşorând în cea mai mare măsură cu putinţă efectele nedorite ale acestuia. atunci când pielea este masată cu cremă. ca şi în cazurile anterioare. în primul rând. Diferiţii reprezentanţi ai acestei categorii sunt identificaţi după natura legăturii care uneşte partea polară de partea nepolară. în compoziţia deodorantelor corporale şi a loţiunilor demachiante. datorită. prevenind astfel coalescenţa acestora. Tensidele amfotere sunt excelenţi modificatori de vâscozitate. toţi agenţii tensioactivi anionici pot fi folosiţi în acest scop. inocuităţii lor. Datorită pH-ului neutru. pentru a determina pătrunderea ei în epidermă.Dezavantajul acestui tip de emulgator este apariţia unei spume pe piele. Substanţele tensioactive ca emulgatori Emulgatori pentru emulsii ulei în apă (U/A . desigur. buni emulgatori. şi anume: • Substanţe tensioactive cu legătură de tip ester • Substanţe tensioactive cu legătură de tip eter • Substanţe tensioactive cu legătură amidică • Substanţe tensioactive polimeri Alegerea substanţei tensioactive Dat fiind numărul mare de agenţi tensioactivi. Aceştia au. dar. Principalul dezavantaj în cazul acestui tip de produse este legat de sensibilitatea lor faţă de pH şi prezenţa electroliţilor. chiar la concentraţii mici. Teoretic. Deşi sulfaţii de alchil sunt. alegerea adecvată. şi excepţii. în special sarea de sodiu a cetearil sulfatului. care la neutralizare cu hidroxid de potasiu dă o reacţie alcalină. Pentru prevenirea acestui fenomen. depinde şi de tipul emulsiei ce se doreşte a fi realizată (A/U sau U/A ) şi de alte considerente care sunt mai mult sau mai puţin subiective şi care au în vedere impresia tactilă (tuşeu gras sau uscat) sau segmentul de vârstă căruia i se adresează. Neutralizarea uzuală este făcută cu trietanol amina.

izostearatul de poligliceril. Emulgatorii utilizaţi în mod curent sunt oleaţii: monooleatul de sorbitan sau cel de gliceril şi sesquioleatul de sorbitan. în special din cauza acţiunii iritante asupra pielii. la emulgatorii etoxilaţi. care includ ulei mineral. care. Stabilizarea emulsiilor A/U se poate face prin utilizarea unor copolimeri (PEG. ceara de albine. sunt. variaţii prea mari ale conţinutului de etilenoxid. alcooli graşi etoxilaţi. Vâscozitatea şi stabilitatea acestor emulsii sunt dependente de tipul de procesare. esterii PEG ai acizilor graşi. Întrucât lanolina s-a dovedit a cauza alergii.W /O) Întrucât filmul de lipide de pe piele este o emulsie de tipul A/U. un dezavantaj major. în special alcoolii extraşi şi separaţi după saponificarea lanolinei. Emulgatori neionici Există o plajă foarte largă de agenţi de emulsionare neionici. alcoolii din lanolină sunt din ce în ce mai mult utilizaţi.Emulgatori cationici În general. Dificultatea de obţinere a emulsiilor A/U stabile poate fi diminuată prin folosirea unor preamestecuri. Esterii de poligliceril pot fi utilizaţi ca emulgatori primari în concentraţii de 1-4 % în timp ce în calitate de co-emulgator sunt suficiente concentraţii cu mult mai mici ( 0. Emulgatori pentru emulsii apă în ulei (A/U .3 %). capabile să reţină o cantitate mare de apă.45 dodecil glicol) care acţionează în sensul prevenirii coalescenţei picăturilor.25 . existând pericolul unei separări a acelor două faze. . cu atât mai mult cu cât asigură şi buna hidratare a pielii şi reprezintă o bază ideală pentru ingredienţii activi liposolubili. Emulgatorii tipici aparţin următoarelor categorii. lanolina sau alcooli de lanolină. Astfel. esterii de sorbitan etoxilaţi. Deoarece emulgatorii ionici nu pot fi folosiţi iar potenţialii emulgatori trebuie să aibă valori HLB între 3 şi 6. sunt puţin folosiţi ca emulgatori. derivaţi de ulei de ricin etoxilaţi. Lanolina (care poate lega 200-300 % apa sub forma unei emulsii A/U) şi derivaţii de lanolină. substanţele tensioactive din această categorie. care au efecte de condiţionare şi antistatice foarte bune. petrolatum. Senzaţia de onctuozitate pe care o lasă pe piele. însă. Principalul avantaj al compuşilor neionici este lipsa lor de sensibilitate faţă de variaţiile de pH. acesta din urmă în calitate de co-emulgator. cu formarea unei faze lichide lamelare. calităţi necesare în produsele de îngrijire a părului. 2. de asemenea. nu sunt operante. Avantajul acestora (în special clorurii de distearil amoniu) este legat de senzaţia de catifelare pe care o conferă preparatelor în emulsie. folosiţi ca emulgatori. În ultima vreme au căpătat importanţă destul de mare esterii de poligliceril. nu face plăcere utilizatorului. ricinoleaţii şi izostearaţii. în principal derivaţi de poli etilen glicol (PEG) cum ar fi compuşi etoxilaţi sau esteri etoxilaţi. monogliceride etoxilate. de regulă. Cei mai buni emulgatori se situează în domeniul valorilor HLB 8-18. reprezintă. ceara ceresina.2 ca emulgator primar poate fi efectiv combinat cu diizostearatul de poligliceril-2 . numite baze de absorbţie. acest tip de emulsie este de preferat. Există destul de puţini emulgatori pentru emulsiile A/U. stearat de aluminiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful