P. 1
Substante Tensioactive

Substante Tensioactive

5.0

|Views: 2,843|Likes:
Published by Robert Puerila

More info:

Published by: Robert Puerila on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2014

pdf

text

original

I.

SUBSTANŢE TENSIOACTIVE STA (denumiţi, de asemenea, agenţi activi de suprafaţă sau tenside), sunt substanţe care prezintă o caracteristică structurală ce constă în existenţa a două componente, una cu caracter hidrofil (polar), adică având afinitate pentru apă şi o alta cu caracter hidrofob (nepolar) care prezintă afinitate pentru lichide uleioase. Cele două componente cu caracter opus sunt legate între ele printr-o puternică legătură chimică. Această structură particulară stă la baza proprietăţilor tensidelor, care sunt adsorbite efectiv la interfaţa apă-ulei, orientându-se spre cele două straturi în funcţie de afinitatea lor, ceea ce are ca efect micşorarea tensiunii superficiale la interfaţă. Agenţii tensioactivi scad tensiunea interfacială a două lichide nemiscibile, diminuând, de asemenea, opoziţia la dispersia sub formă de picături fine a unuia dintre lichide în celălalt. Dispersia astfel obţinută, care se numeşte emulsie, este stabilizată de către agenţii tensioactivi, numiţi şi agenţi de emulsionare sau emulgatori. Acţiunile specifice tensidelor depind de importanţa fiecăruia dintre cei doi poli structurali. Atunci când predomină partea hidrofilă, predomină proprietăţile solubilizante sau detergente. În cazul în care partea hidrofilă şi cea lipofilă sunt echilibrate se manifestă caracterul emulsionant, în timp ce partea hidrofilă, mai slabă, determină proprietăţi de spumare. HLB - Acronim pentru Hydrophile/Lipophile Balance, sistem utilizat pentru definirea raportului între partea hidrofilă şi cea lipofilă a unei substanţe cu activitate superficială (agent tensioactiv), care permite selectarea compusului optim pentru formularea unei emulsii, a unui detergent, etc. Agenţii tensioactivi furnizează bariera fizică de la interfaţă, prevenind atingerea picăturilor şi reducând tensiunea interfacială. Principalele funcţii ale tensidelor în preparatele cosmetice sunt: - Solubilizarea componentelor insolubile; - Emulsionarea şi asigurarea stabilităţii emulsiei; - Spumarea, calitate necesară şampoanelor şi spumelor de baie; - Detergenţa (eliminarea murdăriei); - Udarea, care reprezintă cea mai bună modalitate de contact între produsul de aplicat şi substrat. Stabilizarea emulsiei cosmetice Pentru prevenirea separării emulsiei în cele două faze componente se poate acţiona în mai multe moduri : - se măreşte vâscozitatea fazei externe, ceea ce micşorează mobilitatea picăturilor fazei interne şi astfel se diminuează posibilitatea lor de coliziune:

2. este necesar ca formulatorul să aibă acele cunoştinţe care să-i permită să ştie: . Împărţind la 5. conform formulei. . ceea ce scade probabilitatea lor de adeziune. . dintre care cel mai cunoscut compus este colesterolul.5 Acid oleic 17 Lanolină 12 Acid stearic 17 Petrolatum 7 Alcool cetilic 15 Ulei mineral greu 10. .ce fel de agenţi tensioactivi există şi care sunt caracteristicile acestora.ce efecte indezirabile pot avea emulgatorii asupra structurii celulare a epidermei. Din punct de vedere practic. obţinem valoarea HLB = 9. Valorile HLB necesare pentru emulsionarea unor materiale de uz cosmetic sunt prezentate în Tabelul 6. care permit emulsionarea apei în ulei şi obţinerea de creme cu fază continuă uleioasă.ce compatibilităţi există între diferitele clase de emulgatori: .sterolii. De exemplu oleil alcoolul (5 unităţi de etilen oxid . cei sintetici prezentând avantajul constanţei calităţii şi preţului de cost mai scăzut. Tabelul 6.care sunt emulgatorii ce trebuie aleşi pentru emulsiile de tip U/A şi care pentru emulsiile A/U. prin scăderea tensiunii superficiale se determină scăderea forţei motoare responsabilă termodinamic de coalescenţa picăturilor. Tipuri de substanţe tensioactive Agenţii tensioactivi pot fi de origine naturală sau sintetică.5 Ceară de albine 9 Ulei mineral uşor 10 . Printre substanţele cu activitate superficială naturale se pot cita: .2.12 Formula de calcul a indicelui HLB este: HLB = % masa părţii hidrofile / 5.- se dispersează faza internă astfel încât să rezulte cât mai multe particule posibile. . Valorile HLB necesare emulsionării unor materiale de uz cosmetic MATERIALUL HLB MATERIALUL HLB Acetofenona 14 Ceară microcristalină 9.5 EO) cu masa molară egală cu 489 şi masa părţii hidrofile egală cu 220 (5x44) este 45 % hidrofil.valorile HLB ale emulgatorilor şi cum sunt acestea corelate cu potenţiala utilizare a tensidului.

în mod spontan. extrase din lemnul de panama sau din iederă. . clasificarea lor fiind posibilă prin considerarea naturii părţii hidrofobe sau hidrofile sau a comportării în soluţie apoasă. Agenţii tensioactivi sintetici reprezintă o familie vastă.lecitinele din ouă sau soia. cum ar fi acil lactilatul de sodiu. Clasificarea cea mai uzuală are la bază comportarea tensidelor în soluţie. în funcţie de pH-ul mediului. Substanţe tensioactive anionice Din punct de vedere chimic. ale căror proprietăţi spumante le recomandă pentru folosire în formularea şampoanelor. esterii acizilor carboxilici şi eterii acizilor carboxilici.saponinele. agenţii tensioactivi anionici aparţin următoarelor clase de produse: 1. . sunt utilizate în formularea lipozomilor. este purtător de sarcină electrică pozitivă. cationici în mediu acid). au comportare diferită (anionici în mediu alcalin. care. datorită proprietăţii lor de a forma cu apa. care este partea activă. Esterii acizilor carboxilici În această categorie intră un număr mic de monoesteri ai acizilor disau tri-carboxilici. Derivaţi de acizi carboxilici – în această categorie intră acizii alcanoici (şi alcanoaţii). este purtător de sarcină negativă (anion). . Tensidele anionice şi cele cationice sunt incompatibile. cum ar fi citratul de dinonoxinol-9 sau esteri formaţi dintr-un acid şi gruparea hidroxi aparţinând unui acid carboxilic. al căror ion cu cea mai mare dimensiune. O CH2 HO C C O (CH2CH2O)9C6H4C9H19 COOH O R O C O OCHC O CH3 CH CH3 COONa - CH2 C O(CH2CH2O)9C6H4C9H19 Citrat de dinonoxinol-9 Acil lactilat de sodiu . mai exact posibilitatea de ionizare. Din grupa tensidelor care ionizează în soluţie apoasă fac parte: . al căror ion cu cea mai mare dimensiune. straturi duble.agenţii tensioactivi anionici. care este partea activă.agenţii tensioactivi cationici. care.agenţii tensioactivi amfoteri.

Compuşii tensioactivi anionici sunt agenţi tensioactivi primari într-o mare varietate de şampoane. toleranţă faţă de apa dură şi uşurinţă de spumare. Sulfaţii de alchil se utilizează frecvent în combinaţie cu alchileter sulfaţii (AES) care au hidrofilicitate mai bună şi iritabilitate mai mică. Acest compus are proprietăţi spumante şi detergente şi intră în compoziţia şampoanelor. dar acesta este legat direct de lanţul hidrocarbonat. Sulfosuccinaţii Agenţii tensioactivi din categoria sulfosuccinaţilor sunt din punct de vedere chimic sărurile de sodiu ale monoesterilor sau diesterilor acidului sulfosuccinic. K. Derivaţii sulfonaţi Tensidele din această categorie conţin. care intră în compoziţia cremelor de ras şi a cremelor depilatoare. cu formula CH3-(CH2)11-OSO3Na. ceeea ce-i recomandă pentru şampoane. Sunt consideraţi stabili în condiţiile de formulare a produselor cosmetice. schema de reacţii): HC CH C O C + R OH O Alcool R O C CH CH COOH O O Monoesterul acidului maleic Anhidrida maleica . de asemenea. cu formula generală R-OSO3Me. Sulfatarea alcoolilor se poate face pe următoarele căi ROH + H2SO4 ROSO3H + H2O ROH + SO3 ROSO3H ROSO3H + HCl ROH + HOSO2Cl Cel mai cunoscut compus din această categorie este laurilsulfatul de sodiu. un atom de sulf. Sunt agenţi de emulsionare U/A şi A/U apreciaţi.Compuşii din această categorie. 2. Derivaţii sulfataţi sunt sărurile esterilor sulfurici ai alcoolilor graşi. metalul fiind acelaşi ca şi în cazul anterior. sunt solide cu aspect ceros. între care sunt mai des utilizaţi stearoil lactilatul de calciu şi citratul de laureth-6. spumelor de baie şi pastelor de dinţi. Sărurile acil lactilaţilor cu catenă scurtă spumează foarte bine. Ca sau Mg. esterificarea şi sulfonarea (v. Cei mai utilizaţi sunt sulfaţii de alchil (AS) datorită consideraţiilor de preţ. unde R reprezintă un rest hidrocarbonat lung. Formula generală este R-SO3Me. Esteri ai acidului sulfuric . Metoda de preparare a acestor produse implică două etape. Unul din cele mai cunoscute produse din această categorie este dioctilsulfonatul de sodiu. iar Me poate fi Na.

de obicei sub formă de pudre sau fulgi. Isetionaţii pot fi amestecaţi cu substanţe tensioactive anionice sau neionice. Isetionaţii nu sunt afectaţi de apa dură şi pot fi folosiţi în şampoane. cu mult mai blânzi decât sulfaţii de alchil şi alţi derivaţi sulfonaţi. Produsul reprezentativ pentru această clasă de compuşi este isetionatul de cocoil COO CH2CH2SO3Na Isetionat de cocoil Isetionatul de cocoil se poate obţine prin două metode: . Stabilitatea isetionaţilor este influenţată de condiţiile de pH. dar principala utilizare o reprezintă batoanele detergente (syndet bars). R C O CH2CH2SO3Na Isetionaţii sunt livraţi sub forma sărurilor Acil isetionatul de sodiu de sodiu. la valori extreme pot suferi hidroliză.O R O C O Monoesterul acidului maleic CH CH COOH + R OH CH CH C C O O R R O Diesterul acidului maleic SO 3Na + R O C O Bisulfit de sodiu Sarea disodica a monoesterului acidului sulfosuccinic CH CH2 COO Na + - R O C O CH CH NaOH COOH + NaHSO3 +_ H2O Monoesterul acidului maleic O CH CH C C O Diesterul acidului maleic O O R R Na+O3-S + NaHSO3 O C C O CH CH2 O O R R Sarea de sodiu a diesterului acidului sulfosuccinic 3. Este foarte interesant faptul că isetionaţii sunt agenţi tensioactivi foarte blânzi. Acizi sulfonici şi sărurile acestora Acil isetionaţii Acil isetionaţii sunt esteri formaţi din acizi carboxilici şi acidul isetionic (HOCH2CH2SO3H) O Acidul isetionic se formează prin adiţia bisulfitului de sodiu la oxid de etenă.

Alchil aril sulfonaţi Alchil aril sulfonaţii moderni se obţin prin alchilarea Friedel Crafts a benzenului cu olefine sau derivaţi halogenaţi cu catenă liniară.esterificarea directă a 2-hidroxi etansulfonatului de sodiu cu acidul gras provenit din cocos şi .tauraţii. Principalele utilizări ale acestora sunt legate de produsele de curăţire casnice şi detergenţii pentru veselă.acil glutamaţii. producând o senzaţie de uscăciune şi asprime neplăcute.sarcozinaţii. . sub 40µ m. dar au acţiune degresantă asupra pielii şi părului..în această clasă de compuşi intră aminoacizii acilaţi şi sărurile acestora: . în produs se găsesc mici cantităţi de clorură de sodiu rezultată ca secundar în reacţie). 4. ceea ce limitează folosirea lor în formulele cosmetice şi de îngrijire. isetionatul de cocoil are o solubilitate destul de redusă în apă. Datorită proprietăţilor emoliente . ceea ce îl face recomandabil pentru barele de detergent. Acil aminoacizi şi săruri ale acestora .peptidele acilate . anhidridă sulfurică sau acid clorsulfonic. acţiunii blânde şi compatibilităţii foarte bune cu pielea isetionatul de cocoil este recomandat pentru includere în formulele preparatelor pentru copii sau ale produselor destinate curăţirii faciale. particulele având dimensiuni mici.condensarea cu clorura acidului gras (în acest procedeu. Alchilbenzenii obţinuţi sunt sulfonaţi cu acid sulfuric. . La temperatura camerei. dar poate provoca cristalizarea în preparatele lichide care nu au fost formulate adecvat.. R NaSO3 Liniar alchil benzen sulfonaţii (LAS) sunt agenţi tensioactivi foarte puternici. . Isetionatul de cocoil este livrat sub formă de pudră. cu proprietăţi detergente şi spumante foarte bune.

Derivatul său N-acilat poate forma săruri la una sau la ambele grupe carboxil. O acilglutamat de sodiu Sărurile de sodiu sunt livrate în formă solidă în timp ce sărurile de trietanol amină (TEA) sunt livrate sub formă de soluţie 30 %. dar au o acţiune blândă. Peptidele acilate Cele mai importante acil amide utilizate ca agenţi tensioactivi în industria cosmetică sunt sarcozinaţii şi produşii de condensare ai proteinelor cu acizii graşi. ceea ce îi recomandă pentru utilizare cu precădere în şampoane. Preţul ridicat şi mirosul specific restrâng aria de utilizare. Capacitatea de spumare a acil glutamaţilor este destul de mică. chiar în cazul pielii sensibile. C (NH CH C )n OK O X O Proteina animală hidrolizată şi acilată. sare de potasiu: CH3(CH2)10CO N CH2 COONa CH3 Lauril sarcozinatul de sodiu Agenţii activi de suprafaţă proveniţi din aminoacizi.Acilglutamaţii Acidul glutamic este un aminoacid cu două grupări carboxilice. apelor de gură.Un alt membru reprezentativ NH C R pentru această categorie de compuşi este aspartatul de di-TEA-palmitoil. Inocuitatea peptidelor acilate este demonstrată de utilizarea lor în siguranţă de cca. Soluţiile apoase ale sării monobazice au un pH uşor acid (5-6). Se folosesc în formularea şampoanelor şi produselor destinate curăţirii pielii. lăsând pe piele o senzaţie plăcută. Lauril-sarcosinatul de sodiu posedă şi proprietăţi antimicrobiene şi poate fi utilizat în compoziţia pastelor de dinţi. cu structuri complexe) se obţin prin condensarea clorurilor acizilor graşi cu N-metil glicina sau cu oligopeptide. cum ar fi laurilsarcozinatul de sodiu precum şi derivaţii acilaţi de colagen sau proteine hidrolizate (provenite din ovăz sau grâu. foarte bine toleraţi. . în scopul prevenirii cariilor. HOOC CH2CH2CH COONa Acilglutamaţii sunt amide care pot suferi hidroliză. Datorită porţiunii polare voluminoase prezintă stabilitate în apa dură. 50 ani. în timp ce soluţiile sărurilor dibazice sunt alcaline. Sunt agenţi tensioactivi foarte blânzi.

Alcoolul poate fi mono-. 5. fie în stare solida. care să includă mai multe funcţiuni între care de exemplu.n-alchil Fosfat de diPEG -n-alchil O CH3(CH2)16COCH2 CH3(CH2)7CH CH(CH2)7COCHCH2 O O O P O CH3 OCH2CH2N CH3 CH3 Fosfolipida .esteri care trebuie purificat pentru separarea componenţilor. foarte solubili în apă. Tauraţii sunt acizi sulfonici tari. Esterii acidului fosforic se obţin prin reacţia dintre oxiclorura de fosfor şi un alcool. Datorită acţiunii lor detergente. Fosfat de dilaureth. agenţii tensioactivi anionici sunt utilizaţi cu precădere în . Esteri ai acidului fosforic şi săruri ale acestora Substanţele din această clasă sunt în principal mono şi diesterii acidului fosforic şi sărurile acestora: O O OH R (OCH2CH2)n O R (OCH2CH2)n O P P OH R (OCH2CH2)n O OH Fosfat de PEG. de regulă. proprietăţilor de înmuiere şi de spumare.lecitina Alţi membri din această clasă: Fosfat de DEA-oleth-10. Sunt livraţi.şi tri. fie în soluţii. Au puţine utilizări în produsele cosmetice. dar datorită acţiunii spumante foarte bune sunt recomandabili pentru spumanţii de baie. un atom de azot cuaternar. di. disterii fiind mai lipofili decât monoesterii. Produsul final este un amestec de mono-. poate avea o catenă mai complexă. Lipofilicitatea esterilor depinde de structura alcoolului şi de natura esterului.4. O serie de esteri fosforici sunt solubili în solvenţi nepolari comuni. di. lecitina (fosfatidil colina).Tauraţii O R C N CH2CH2SO3Na CH3 Metil aciltaurat de sodiu Tauraţii se obţin prin acilarea taurinei sau Nmetil taurinei.sau polihidroxilic (glicerina). Esterii neutralizaţi (sărurile) sunt solubili în apă.

Substanţe tensioactive cationice În categoria tensidelor cationice intră substanţele care au sarcina pozitivă localizată pe restul hidrofob si o serie de alţi derivaţi cum ar fi alchilaminele. Aminele etoxilate 4. Principalele clase de compuşi aparţinând acestei categorii sunt: 1. prezentându-se ca amfioni la valori pH intermediare. care capată încărcare la scăderea pH-ului la 7 sau sub 7. Alchil imidazolinele 3.reprezintă un anion (cum ar fi Cl-) iar B+ este un cation (cum ar fi Na+ sau K+). substanţele tensioactive amfotere poartă o sarcină pozitivă în mediu puternic acid. Substanţe tensioactive amfotere Sunt considerate tenside amfotere acele substanţe ale căror sarcină de pe lanţul hidrofob se modifică în funcţie de pH. Astfel. Alchil aminele. Sărurile de amoniu cuaternare. RNH2CH2CH2COOH X RNH2CH2CH2COO RNHCH2CH2COO B Restul hidrofob Restul hidrofob anionic amfionic pH pH puternic bazic intermediar În aceste structuri X.formularea produselor de igienă. sare disodică O C NH CH2CH2 N CH2COONa CH2CHCH2SO3Na OH Acil amfohidroxipropil sulfonat de sodiu CH2CH2OCH2COONa Acil amfodiacetat de sodiu . cu precizarea că este necesară o clătire foarte bună. 2. una negativă în mediu puternic bazic. Din categoria agenţilor tensioactivi amfoteri fac parte acil/dialchil etilendiaminele si acizii aminici N-alchilaţi Formulele generale ale acil/dialchil etilendiaminelor sunt: O R C NH CH2CH2 CH2CH2OH N CH2COONa R O C NH CH2CH2 N CH2COONa Restul hidrofob cationic pH puternic acid Acil amfo glicinat de sodiu O R C NH CH2CH2 N CH2CH2OH R CH2CH2OCH2CH2COONa Acil amfo carboxi glicinat .

• • • cocoamfoacetat de sodiu. . Undecilen amfopropionat de sodiu.O R C NH CH2CH2 N CH2CH2OH CH2CH2COONa Acil amfopropionat de sodiu Printre membrii cei mai importanţi ai acestei clase se pot cita: • • coco amfocarboximetil hidroxi propil sulfat. sare disodică: coco amfodipropionat. sare disodică. acetat fosfat de lauroamfo-PG-. sare monosodică.

care devine mai moale şi mai fină.O-R ' CH3 + H2N .CH2 . 6 % clorură de sodiu care rezultă secundar în proces.dar prin introducerea uneia din cele două componente în exces creşte solubilitatea. Ca efect secundar apare modificarea vâscozităţii (îngroşarea) datorită creşterii mărimii micelelor.N CH3 . De la introducerea sa pe piaţă în anul 1960 şi până în prezent. La valori ale pH-ului cuprinse între 5 şi 7.CH2 .ONa CH3 Amida acidului gras Monocloracetat de sodiu + R .NH .(CH2)3 -N .C .N + Cl -CH2 .N CH3 Amida acidului gras O CH3 Ester acid gras O 3-aminopropil-dimetilamina CH3 O . acid lauramidopropionic Aminopropil alchil glutamida CH2CH2COONa R N CH2CH2COOH Alchil imino dipropionat (sare monosodica) CH3 Principalii reprezentanţi ai acestei grupe sunt O derivaţii de betaină (betaina este trimetil + R-N CH2 C O glicina).CH2. În funcţie de pH.Cocamidopropilbetaina (CAPB Betainele sunt livrate la un conţinut de aproximativ 30 % substanţă activă.C . CH3 N CH3 Alchilbetaina O C NH CH2CH2CH2 CH3 N CH3 CH2 CH2 COO COO Alchilamidobetaina . în special structura spumei. glicinat de dihidroxietil soia. CAPB a devenit un produs esenţial în formulele care includ agenţi activi de suprafaţă. unde R este un lanţ hidrocarbonat mai mult sau mai puţin lung şi derivaţii de CH3 imidazolină.R'-OH O CH3 R .Formulele generale ale aminoacizilor N-alchilaţi sunt: CH2CH2CH2NH2 R N R NH CH2CH2COOH CHCH2CH2 C NH2 COOH O Acid alchil amino propionic Compuşi specifici din această clasă: amino propil lauril glutamida. betainele formează complecşi ionici cu substanţele tensioactive anionice cum ar fi eter sulfaţii sau alcoolii graşi sulfataţi.O CH3 Cocamidopropilbetaina (CAPB) . Este cunoscută şi sub denumirea de amidopropilbetaina acizilor graşi din cocos.C . Aceşti complecşi au solubilitate mai mică în apă.CH2 . Betainele îmbunătăţesc efectul de spumare.CH2 . cu cca. Cocamidopropilbetaina (CAPB) este considerată cel mai important agent tensioactiv secundar. care sunt tipice pentru şampoane şi preparatele pentru baie. Alchil betainele se prepară prin Derivati de betaina condensarea unei alchil dimetil amine cu cloroacetat de sodiu. betainele pot fi tenside anionice sau cationice.NH .C . Procedeul de obţinere cuprinde în esenţă două etape.CH2-CH2 .NaCl Faza de carboximetilare: R .NH .CH2 .CH2 .CH2 . o etapă de amidare şi una de carboximetilare: Reacţia de obţinere a betainei-faza de amidare este prezentată mai jos: O R-C .C .

toţi agenţii tensioactivi anionici pot fi folosiţi în acest scop. şi excepţii. cum ar fi sarea de potasiu a fosfatului de cetil. în special sarea de sodiu a cetearil sulfatului. sunt stabile pe un interval larg de pH şi sunt compatibile cu toate celelalte clase de detergenţi şi tolerează apa dură. de asemenea. care la neutralizare cu hidroxid de potasiu dă o reacţie alcalină. desigur. datorită. aşa numitele “creme evanescente” (vanishing creams) sunt formulate pe baza unor săpunuri obţinute “in situ” (pe loc) prin acţiunea unei baze (trietanol amina. Deşi sulfaţii de alchil sunt. Tensidele amfotere sunt excelenţi modificatori de vâscozitate. Datorită pH-ului neutru. în compoziţia deodorantelor corporale şi a loţiunilor demachiante. Substanţele tensioactive ca emulgatori Emulgatori pentru emulsii ulei în apă (U/A . Proporţiile substanţelor cu activitate superficială în formulele cremelor de îngrijire sau a produselor de tip “lapte” se încadrează între 4 şi 5 %. Astfel. O . Desigur. de asemenea. chiar la concentraţii mici.O/W) Emulgatori anionici Emulsii foarte stabile pot fi obţinute prin folosirea agenţilor tensioactivi anionici. în primul rând. sunt utilizate în formularea produselor pentru copii şi a celor adresate pielii sensibile. Cel mai important şi cunoscut emulgator pentru emulsiile U/A este săpunul. Amino oxizii CH3 N CH3 Alchil dimetil amino oxid Substanţe tensioactive neionice Produsele din această grupă sunt foarte mult utilizate pentru formularea produselor de îngrijire. ceea ce recomandă drept principali agenţi de emulsionare agenţii tensioactivi cu acţiune blândă. micşorând în cea mai mare măsură cu putinţă efectele nedorite ale acestuia. Au o putere detergentă bună şi sunt deseori asociate cu agenţi tensioactivi anionici. cărora le ameliorează toleranţa cutanată şi oculară. Există. Intră. alegerea adecvată. de exemplu) asupra acidului stearic. este necesară o clătire riguroasă după utilizare.Dezavantajul acestui tip de emulgator este apariţia unei spume pe piele. şi anume: • Substanţe tensioactive cu legătură de tip ester • Substanţe tensioactive cu legătură de tip eter • Substanţe tensioactive cu legătură amidică • Substanţe tensioactive polimeri Alegerea substanţei tensioactive Dat fiind numărul mare de agenţi tensioactivi. ca şi în cazurile anterioare. Pentru prevenirea acestui fenomen. produsele de igienă au în compoziţie agenţi tensioactivi ionici în timp ce formulările de îngrijire conţin agenţi tensioactivi neionici. care sunt deosebit de eficienţi. depinde şi de tipul emulsiei ce se doreşte a fi realizată (A/U sau U/A ) şi de alte considerente care sunt mai mult sau mai puţin subiective şi care au în vedere impresia tactilă (tuşeu gras sau uscat) sau segmentul de vârstă căruia i se adresează. dar. Aceştia au. alegerea unui anume produs este corelată cu preocuparea permanentă a formulatorului de a obţine un rezultat optim. deoarece aceştia pot genera un strat dublu electric în jurul picăturilor. Neutralizarea uzuală este făcută cu trietanol amina. pentru a determina pătrunderea ei în epidermă. inocuităţii lor. buni emulgatori. Diferiţii reprezentanţi ai acestei categorii sunt identificaţi după natura legăturii care uneşte partea polară de partea nepolară. atunci când pielea este masată cu cremă. cum ar fi izetionatul de cocoil (deosebit de blând) şi esterii acidului fosforic. Teoretic. Principalul dezavantaj în cazul acestui tip de produse este legat de sensibilitatea lor faţă de pH şi prezenţa electroliţilor. Din această raţiune. Sunt indicate pentru acele produse destinate a rămâne în contact îndelungat cu pielea şi nu necesită clătirea imediată. însă o acţiune iritantă asupra pielii. care formează creme de tip stearat.Substanţele cu activitate superficială din această categorie sunt cu mult mai bine tolerate decât agenţii tensioactivi din grupele precedente. prevenind astfel coalescenţa acestora. în preparate se introduce un ulei siliconic.

. Emulgatori pentru emulsii apă în ulei (A/U . Emulgatorii utilizaţi în mod curent sunt oleaţii: monooleatul de sorbitan sau cel de gliceril şi sesquioleatul de sorbitan. Există destul de puţini emulgatori pentru emulsiile A/U. în special alcoolii extraşi şi separaţi după saponificarea lanolinei. Esterii de poligliceril pot fi utilizaţi ca emulgatori primari în concentraţii de 1-4 % în timp ce în calitate de co-emulgator sunt suficiente concentraţii cu mult mai mici ( 0. Lanolina (care poate lega 200-300 % apa sub forma unei emulsii A/U) şi derivaţii de lanolină. ceara de albine. Principalul avantaj al compuşilor neionici este lipsa lor de sensibilitate faţă de variaţiile de pH. Avantajul acestora (în special clorurii de distearil amoniu) este legat de senzaţia de catifelare pe care o conferă preparatelor în emulsie. existând pericolul unei separări a acelor două faze. stearat de aluminiu. un dezavantaj major. nu sunt operante. sunt. Stabilizarea emulsiilor A/U se poate face prin utilizarea unor copolimeri (PEG. esterii de sorbitan etoxilaţi.25 . calităţi necesare în produsele de îngrijire a părului. care au efecte de condiţionare şi antistatice foarte bune. Cei mai buni emulgatori se situează în domeniul valorilor HLB 8-18. monogliceride etoxilate. însă. la emulgatorii etoxilaţi. capabile să reţină o cantitate mare de apă. esterii PEG ai acizilor graşi.W /O) Întrucât filmul de lipide de pe piele este o emulsie de tipul A/U. În ultima vreme au căpătat importanţă destul de mare esterii de poligliceril. folosiţi ca emulgatori. ceara ceresina. lanolina sau alcooli de lanolină. variaţii prea mari ale conţinutului de etilenoxid. Astfel. derivaţi de ulei de ricin etoxilaţi. substanţele tensioactive din această categorie. Senzaţia de onctuozitate pe care o lasă pe piele. de regulă. de asemenea. Emulgatori neionici Există o plajă foarte largă de agenţi de emulsionare neionici. Emulgatorii tipici aparţin următoarelor categorii. ricinoleaţii şi izostearaţii. alcooli graşi etoxilaţi. în special din cauza acţiunii iritante asupra pielii. izostearatul de poligliceril. în principal derivaţi de poli etilen glicol (PEG) cum ar fi compuşi etoxilaţi sau esteri etoxilaţi. acest tip de emulsie este de preferat. numite baze de absorbţie. petrolatum.3 %). Vâscozitatea şi stabilitatea acestor emulsii sunt dependente de tipul de procesare. reprezintă. alcoolii din lanolină sunt din ce în ce mai mult utilizaţi. sunt puţin folosiţi ca emulgatori. care. 2. acesta din urmă în calitate de co-emulgator. Deoarece emulgatorii ionici nu pot fi folosiţi iar potenţialii emulgatori trebuie să aibă valori HLB între 3 şi 6.2 ca emulgator primar poate fi efectiv combinat cu diizostearatul de poligliceril-2 . nu face plăcere utilizatorului. cu atât mai mult cu cât asigură şi buna hidratare a pielii şi reprezintă o bază ideală pentru ingredienţii activi liposolubili. cu formarea unei faze lichide lamelare.Emulgatori cationici În general.45 dodecil glicol) care acţionează în sensul prevenirii coalescenţei picăturilor. care includ ulei mineral. Dificultatea de obţinere a emulsiilor A/U stabile poate fi diminuată prin folosirea unor preamestecuri. Întrucât lanolina s-a dovedit a cauza alergii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->