Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Ci litrii de oxigen (O
2
) i hidrogen (H
2
) sunt necesari pentru a forma 18! g ap"# ($e
dau masele atomice H% 1 O% 1&)
a) 1 l H
2
1 l O
2
.
') 112 l H
2
22( l O
2
.
c) 22( l H
2
112 l O
2
.
d) 22( l H
2
22( l O
2
.
e) ) l H
2
) l O
2
.
2. Ci mol de hidroxid de calciu sunt *ntr+un ,ilogram# Cu ci mol de acid a-otic .a
reaciona 1 ,g de Ca(OH)
2
# ($e dau masele atomice Ca% (! O% 1& H% 1 /% 1().
a) 1 mol 1 mol.
') 1! mol 0 mol.
c) 1! mol 1! mol.
d) 110 mol 22 mol.
e) 101 mol 1!& mol.
1. Ci moli de oxid de fier (333) se g"sesc *ntr+un ,ilogram de oxid feric# $e dau masele
atomice 4e% 0& O% 1&.
a) 120 mol.
') 120 mol.
c) 0! mol
d) 0& mol.
e) &20 mol.
(. Ci moli de oxigen sunt coninuti *ntr+un m
1
# Cu ci litrii de hidrogen se .or com'ina
acetia prin reacia de formare a apei#
a) 1 mol 22( l
') 1! mol ((8 l
c) 2! mol (!! l
d) ((& mol 2!!! l
e) 0 mol ((8 l
0. Calculai num"rul de moli de su'stan" din ()8 g Cu$O
(
50H
2
O. $e dau masele
Cu%&106 $%126 O%1&6 H%1. 7"spunsul corect este%
a) !1 mol.
') !2 mol.
c) !0 mol.
d) 1 mol.
e) 2 mol.
&. Care din seriile de formule de mai 8os sunt scrise toate corect% acetat de -inc oxalat de
calciu acid fosforic oxid cupros hidroxid feric#
a) 9n(CH
1
COO)
2
Ca
2
C
2
O
(
H
1
:O
1
CuO 4e(OH)
2
.
') 9n(CH
1
COO)
2
CaC
2
O
(
H
1
:O
(
Cu
2
O 4e(OH)
1
.
c) 9nC
2
O
(
CaCH
1
COO H
1
:O
(
Cu
2
O
1
4e(OH)
1
.
d) 9nCH
1
COO CaC
2
O
2
H:O
1
CuO
2
4e(OH)
2
.
e) 9nCO
1
CaC
2
O
1
H
1
: Cu
2
O 4eO(OH).
2. :entru num"rul cuantic principal n ; 1 ci or'itali atomici pot ap"rea *ntr+un atom
(doar de tipurile 1s 1p i 1d) *n total#
a) 11
') 1
c) 0
d) &
e) 2
f) )
8. :entru num"rul cuantic principal n ; 1 cte .alori i ce .alori poate lua num"rul
cuantic secundar l#
a) 1 .aloare l;n+1 adic" l;2
') 2 .alori l;1 l;2
c) 1 .alori l;! l;1 l;2
d) 1 .alori6 l;1 l;2 l;1
e) Orice .aloare fracionar" *ntre ! i 2
f) Orice .aloare fracionar" *ntre 1 i 1
). 4ierul se poate oxida *n aer la cald formnd oxid negru (4e
1
O
(
). $" se calcule-e
numarul de moli de oxigen consumai la formarea a 211 <g de 4e
1
O
(
( 4e ; 008 O ;
1&). 4acei calculele i indicai r"spunsul corect.
a) !1 mol
') !2 mol
c) 1 mol.
d) 1! mol.
e) 0 mol.
1!. Configuraie de octet are ionul%
a)
2&
4e
2=
')
2)
Cu
=
c)
1!
9n
2=
d)
08
Ce
1=
11. Configuratiile electronice corecte ale Cl(9;12) $
2+
(9;1&) 4e
1=
(9;2&) sunt *n ordine%
a) 1s
2
2p
&
1s
2
1p
0
6 1s
2
2s
2
2s
2
2p
&
1s
2
1p
2
6 1s
2
2s
2
2p
&
1s
2
1p
&
1d
2
(s
2
1d
!
6
') 1s
2
2p
&
1s
2
1p
2
6 1s
2
2s
2
2p
&
1s
(
1p
2
6 1s
2
2s
2
2p
&
1s
2
1p
&
1d
&
(s
2
1d
1
c) 1s
2
2s
2
2p
&
1s
2
1p
0
6 1s
2
2s
2
2p
&
1s
2
1p
&
6 1s
2
2s
2
2p
&
1s
2
1p
&
1d
0
12. Caracterul electropo-iti. al elementelor% (x) >g (?) O (-) 4 (u) /a (.) @l crete *n
ordinea%
a) @l /a >g O 4
') 4 O @l >g /a
c) >g O 4 /a @l
d) /a @l >g O 4
e) /a >g 4 O @l
11. Care din urm"toarele perechi de atomi formea-" o leg"tur" co.alent" simpl"#
>odelati formarea legaturii chimice.
a) Cs i 4
') H i He
c) H i O
d) /a i Cl
e) /e i He
1(. Care dintre urm"toarele s"ruri hidroli-ea-" *n soluie apoas" iar soluia are un caracter
'a-ic# $crieti reactia de hidroli-a a sarii respecti.e.
a) Ca(/O
1
)
2
') CuCl
2
c) <
2
$
d) <
2
$O
(
e) /a
2
CO
1
f) /aCl
10. :unctul triplu al apei este de (08 torr i =!!1
o
C. Aac" o cantitate de ap" aflat"
iniial la +0!
o
C este *nc"l-it" pn" la 12!
o
C la o presiune constant" de !0 atm
transform"rile (transformarea) de stare care au loc sunt (este)%
a) Ba- +C lichid +C solid.
') Dichid +C ga-.
c) /u are loc nici o transformare.
d) $olid +C ga-.
e) $olid +C lichid +C ga-.
f) $olid +C lichid.
1&. Ci moli de acid sulfuric a.em di-ol.ai *ntr+un .olum de 2!! ml soluie 2 molar"#
a) !2 mol.
') !( mol.
c) 1 mol.
d) 2 mol.
e) ( mol.
12. Ci moli de /aOH conin 0!! ml soluie !0 >#
a) !20
') !0
c) 1
d) 2
e) 20
18. En care dintre urm"toarele soluii apa poate fi considerat" sol.at#
a) 1!! g ap" i 2!! g alcool etilic
') 1!! ml ap" i 2! ml /aCl
c) 1!!! ml ap" i 1 mol /aOH
d) 2l soluie apoas" care conin (! g /aOH
2!. >asa de ap" *n care tre'uie di-ol.ai !( mol /aOH pentru a se prepara o soluie de
concentratie 8F este%
a) !180 g
') 18( ,g
c) 18( g
d) 18( g
e) 18(!g
21. @firmaia incorect" este%
a) Da pH ; 0 soluia este sla' acid" iar la pH ; 1 este puternic acid".
') Da pH ; 2 soluia este neutr" din punct de .edere acido+'a-ic.
c) Da pH ; 8 soluia este sla' 'a-ic" iar la pH ; 12 soluia este putenic
'a-ic".
d) :rin di-ol.area a 1! mol de H
2
i 2! mol /aOH re-ult" o soluie 'a-ic".
e) :rin di-ol.area a 2! mol HCl i 1! echi.aleni Ca(OH) re-ult" o soluie
acid".
22. Care este pH+ul unei soluii dac" concentraia ionilor de hidrogen este !!!1 molGl#
a) +1
') 1
c) 1!
+1
d) 1
e) ln!!!1
21. @pa poate ioni-a#
a) Aisocia-" *n cea mai mare parte conform ecuaiei% H
2
O +++C H
2=
= O
2+
.
') 3oni-ea-" *n mic" m"sur" conform ecuaiei%
HOH = HOH H;C H
1
O
=
= HO
+
.
c) 3oni-ea-" puternic conform ecuaiei% H
2
O +++C 2H
=
= O
2
.
d) /u poate fiind neelectrolit.
e) :oate ioni-a conform ecuaiei% HOH = HOH I H
2
O
2+
= H
2=
.
2(. Care este formula electrochimic" corect" i fora electromotoare pentru o celul"
confecionat" din electro-i de plum' i -inc scufundai fiecare *n soluia propriilor ioni de
concentraii 1 molar" fiecare# ($e dau J
o
(:'
2=
G:');+ !11K J
o
(9n
2=
G9n);+!2&K).
a) (+):'
2=
L:'LL9n
2=
L9n(=)6 M;+!2& K.
') (+):'L:'
2=
LL9n
2=
L9n(=)6 M;!8) K.
c) (+)9n
2=
L9nLL:'L:'
2=
(+)6 M;+!&1K.
d) (+)9nL9n
2=
LL:'
2=
L:'(=)6 M;!&1
e) (+9n
2=
L9nLL:'
2=
L:'(=)6 M;+!11 K.
20. $e formea-" a celul" dintr+un electrod de argint scufundat *ntr+o soluie de a-otat de
argint 1 molar" i unul de -inc scufundat *ntr+o soluie 1 molar" de sulfat de -inc. $" se
g"seasc" formula electrochimic" corect" a celulei i s" se calcule-e 4M> (*n K)N $e dau
J
o
@g
;!8!! K i J
o
9n
;+!2& K
a) (=)9nL9n
=
LL@gL@g
=
(+)6 M;+10& K.
') (=)9nL9n
2=
LL@gL@g
=
(+)6 M;+!.8 K.
c) (+)@gL@g
=
LL9n
=
L9n(=)6 M;!2& K.
d) (+)@gL@g
2=
LL9n
2=
L9n(=)6 M;!!( K.
e) (+)9nL9n
2=
LLG@g
=
L@g(=)6 M;10& K.
2&. Da electroli-a /aCl topit reaciile (pe electro-i ineri) sunt%
a) anod (+) 2/a
=
= 2e
+
++C /a
2
6 catod (=) Cl
+
= e
+
++C Cl
2+
.
') anod (+) Cl
+
= e ++C Cl6 catod (=) /a
=
++C /a = e.
c) anod (+) Cl
+
++C Cl = e
+
6 catod (+) /a
=
= e
+
++C /a.
d) catod (+) /a
=
= e ++C /aCl6 anod (=) Cl
+
++C Cl
o
= e
e) catod (+) /a
=
+ e ++C /a
2=
6 anod (=) Cl
+
= e ++C Cl
2+
.
22. (0.& g sulfat feros anhidru formea-" cu apa 81.( g cristalohidrat. /um"rul de
molecule de ap" de cristali-are din cristalohidrat si procentul din fiecare element coninut
*n cristalohidratul format sunt%
28. Cte grame de Cu$O
(
.0H
2
O sunt necesare pentru a prepara 0!! ml soluie !.!0 molar
#
2). On chimist a di-ol.at *ntr+un litru de ap" distilat" 0!! g de Cu$O
(
0H
2
O (piatr"
.n"t"). Concentraia procentual" a soluiei re-ultate este%
1!. Cte grame i ci mD de ap" distilat" tre'uie s" se adauge la 2!! g soluie 1! F
pentru a o'ine o soluie 20 F#
11. $" se calcule-e cantitatea de ap" care tre'uie ad"ugat" peste (!! mD soluie de HCl
22F pentru a o'ine o soluie 8F.
12. En ce raport tre'uie s" se amestece soluia !1 > de HCl cu soluia !20 > HCl pentru
a o'ine o soluie de concentraie !2 >#
11. Ce duritate temporar" are o ap" dac" 2!! ml ap" dur" s+au titrat cu 1&.8 ml soluie de
HCl !.!2 / #
1(. Auritatea temporar" a unei ape este egal" cu & grade germane. Ce cantitate de
Ca(HCO
1
)
2
se g"sete di-ol.at" *n 1!! de litri de ap" dur" #
10. Da ce temperatura .a fier'e si la ce temperatura se .a solidifica solutia apoasa (!F
(F de masa) de metanol#
1&. 3n ce raport tre'uie sa se amestece apa cu glicerina (>glicerina;)2gGmol pglicerina ;
1.22 gGcm1) pentru ca solutia o'tinuta sa nu inghete pana la P 1).(0 QC#
POT FI SI INTREBARI DIN PREZENTARILE DE LA CURS
DE ex:
1. :e 'a-a seriei potentialelor electrochimice reali-ati pilele din electro-i de tipul%
:'G :'(CH
1
COO)
2
6 CuGCu$O
(
6 @lG@lCl
1
i 9nG9n$O
(.
2. $a se scrie ecuatiile reactiilor chimice pentru%
Clorura ferica = hidroxid de sodiu ;
$ulfat cupric = hidroxid de amoniu ;
1. >odelati ecuatiile reactiilor chimice care au loc la electroli-a apei usor
alcalini-ate si a apei usor acidulate.
(. Aati exemple de procedee de purificare a apei.
0. Mxplicati in ce consta fenomenul de e'ulioscopie si crioscopie.
&. 3n ce consta procedeele pirometalurgic hidrometalurgic si electrometalurgic de
o'tinere ale metalelor. Mxemplificati.
2. >etalele pot reactiona cu su'stante simple si compuse. Aati cate 1 exemple
pentru fiecare tip de reactie.
8. Mxplicati cum are loc fenomenul de coro-iune si dati exemple (8ustificati) de
metode de protectie anticoro-i.a.
). Ce este un material ceramic# Aati exemple.
1!. Ce este o su'stanta macromoleculara# Aati exemple.
11. Care este diferenta dintre un polimer termoplastic si unpolimer termoreacti.#
12. Ce este un material compo-it# Aati exemple.
11. Care sunt componentele unei celule gal.anice# Aati exemple de pile primare
umede si pile primare uscate.
1(. Mxplicati fenomenele% efect de sera ploi acide surse de enrgie regenera'ile