Sunteți pe pagina 1din 8

PROBLEME propuse spre REZOLVARE

pentru Anul II specializarea: IM+ISBE


( 30 probleme / student)
TERMEN : 1 iunie 2010 ora 1200
Birou : E.2.4 (corp E, etaj 2) conf.dr.ing. Cristina Rou

Bibliografie : Cristina Rosu Bazele chimiei mediului : elemente teoretice


si aplicatii practice, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2006 (carte albastra)

1.4.2.1. Starea gazoas


pag. 24-25
1. Ce volum ocupa 160 g de oxigen la 00C si 5 atm ? ( densitatea oxigenului = 1,42 g/L)
2. Un mol de apa lichida este trecut in stare de vapori. De cite ori creste volumul
apei la evaporare ?
3. Un mol de apa lichida se supune electrolizei. Ce volum de gaze rezulta ?
4. Compozitia volumetrica a aerului este 21% oxigen si 79% azot. Se cere compozitia gravimetrica a aerului.
5. Ce volum in conditii normale ocupa: a) 4 g hidrogen; b) 32 g oxigen; c) 14 g azot.
6. Cit cintaresc in conditii normale: a) 11,2 L azot; b) 11,2 L hidrogen sulfurat; c)
22,4 L oxigen.
7. Intr-un cilindru metalic cu volum de 80 L se afla oxigen la presiunea de 200 atm.
Se consuma oxigen din tub pina cind presiunea ajunge la 100 atm. Se cere:
a. volumul de oxigen consumat in conditii normale
b. ce presiune ar avea oxigenul consumat daca s-ar introduce intr-un cilindru
similar ?
2. Calculati masa moleculara a hidrogenului, daca acesta are densitatea in raport cu
aerul egala cu 0,0692.
3. La ce presiune se va gasi hidrogenul dintr-un recipient avind un volum de 20 L
daca tem-peratura este de 270C iar in recipient se gasesc 24,092.1023 molecule
(R=0,082 L.atm / mol.K)
4. Un amestec de azot si bioxid de carbon contine (in volume) 35% azot si se afla la
presiunea de 1200 mm coloana de Hg. Sa se afle presiunile partiale ale componentelor din amestec.
5. In conditii normale 1 L dintr-o substanta elementala gazoasa cintareste 1,43 g iar
0,1 mg dintr-o alta substanta elementala gazoasa ocupa un volum de 1,12 mL.
Identificati cele doua substante gazoase.

6. Un amestec gazos cu masa de 1020 g este format din 25 % CO2, 25% H2 si 50%
CO (procente de volum). Sa se determine volumele corespunzatoare celor trei
gaze si densitatea amestecului gazos in raport cu componentul cel mai usor.
7. Un amestec gazos format din 8,96 L contine (in procente de masa) 25% CH4, 25%
O2 si 50% SO2. Sa se determine volumele gazelor din amestec si densitatea absoluta a amestecului.
8. 448 L amestec echimolecular de CO2 si H2 (in conditii normale) se trec peste
KOH. Se cere : a) masa amestecului b) densitatea si densitatea relativa fata de aer
a celor doua gaze c) masa moleculara medie a amestecului de gaze d) masa de
solutie 20% KOH necesara absorbtiei unuia dintre gaze.
9. Un amestec gazos format din doua gaze contine 57,9% CO2 (in procente de
masa). Sa se determine masa moleculara a gazului necunoscut daca densitatea
amestecului in raport cu azotul este 1,357.
10. Densitatea unui amestec gazos format din CH4 si H2 la 270C si 2,46 atm este 0,48
g/L. Sa se determine raportul de masa in care se afla cele doua gaze si volumul de
aer necesar arderii lor daca recipientul in care se afla amestecul de gaze are un
volum de 100 L.
11. Sa se calculeze volumul de aer necesar pentru arderea completa a unui amestec
echimolar format din hidrogen, monoxid de carbon si bioxid de carbon cu masa
de 370 g.
12. 852 kg dintr-o substanta gazoasa elementala ocupa 340,48 m3 la 364 K si 800 mm
col.Hg Sa se determine: a) masa moleculara a substantei elementale gazoase b)
densitatea si densitatea fata de aer a substantei gazoase.
13. Intr-un vas se gasesc volume egale de H2, O2 si CO la temperatura de 270C si
presiunea de 3 atm. Se da foc amestecului gazos. Care va fi presiunea gazelor
dupa ardere la aceeasi temperatura ?
14. Un amestec gazos cu masa de 11,6 g format din doua gaze care se gasesc intr-un
raport molar de 1:2 se introduce intr-un vas vidat, cu volumul de 2,24 L, presiunea
din vas devenind de 3 atm (la 00C). Stiind ca raportul dintre masele celor doua
gaze este 0,318 sa se calculeze masele lor moleculare si sa se identifice
Rspunsuri:
1.4.3.1. 1. 22,4 L; 2. 1244,44 ori; 3. 33,6 L; 4. 23,3% oxigen si 76,7% azot; 5.
a) 44,8 L; b) 22,4 L; c) 11,2 L; 6. a) 14 g; b) 17 g; c) 3,2 g; 7. a) 8 000 L oxigen;
b) 100 atm; 8. 2 g/mol; 9. p=4,92 atm; 10. pazot=420 mm Hg; pCO2=780 mm Hg.
11. oxigenul si hidrogenul; 12. 224 L CO2; 224 L H2 si 448 L CO; Mmedie=25,5;
dH2=12,75; 13. 4,48 L metan; 2,24 L oxigen si 2,24 L dioxid de sulf; Mmedie=32;
dabsoluta=1,43 g/L; 14. a) 460 g amestec; b) CO2 are densitatea 1,96 g/L si cea fata
de aer 1,52 iar H2 are densitatea 0,089 g/L si cea fata de aer de 0,069; c)
Mmedie=23; d) 5,6 kg solutie 20% KOH; 15. Mmedie=38; 16. 20% CH4 si 80% H2;
896 L aer (in c.n.) 17. 560 m3; 18. Mgaz=71, clor; d=3,17 g/L iar daer=2,456; 19.
1 atm. 20. Mmedie=38,64; Mgaz X=28 (azot) si Mgaz Y=44 (bioxid de carbon).

2.1.2.

Stabilirea formulelor chimice ale substanelor


pag.32 34

1. Un oxid al azotului a dat la analiza un continut de 30,43% azot. Sa se determine


formula compusului cunoscind ca are masa moleculara M=92.
2. O sare de amoniu a dat la analiza urmatoarea compozitie procentuala: 36,84% N,
42,10% S, 15,78% C. Determinati formula sarii.
3. Un hidrat al azotatului de calciu contine 11,86% azot. Care este numarul
moleculelor de apa de cristalizare?
4. Pentru arderea a 4 moli dintr-un gaz necunoscut au fost necesari 3 moli de oxigen.
Ca rezultat al reactiei s-au format 2 moli de azot si 6 moli de apa. Sa se stabileasca
formula gazului necunoscut.
5. La aprinderea amestecului compus compus dintr-un mol de gaz necunoscut si 2
moli de oxigen s-au format 2 moli de bioxid de carbon si un mol de azot. Determinati
formula gazului necunoscut.
(Olimpiada 1977)
6. Un metal formeaza combinatii avind doua numere de oxidare. Raportul masic de
combinare dintre clor si metal intr-o clorura a metalului este de 1,9017 : 1 iar cel dintre
metal si oxigen, intr-un oxid, este 1 : 0,2857. Sa se scrie formula clorurii, a oxidului si sa
se determine metalul.
(Olimpiada 1983)
7. Bromura unui metal contine 22,3% metal, iar oxidul metalului respective contine
41% metal. Sa se identifice metalul.
Compusul unui element Y cu hidrogenul contine q=17,64% hidrogen, iar
1.
compusul aceluiasi element Y cu oxigenul contine w=69,56% oxygen. Care este
elementul Y si despre ce combinatii ale sale este vorba.
Un oxoacid al sulfului contine 2,04% hidrogen si 32,5% sulf. Determinati formula
2.
lui moleculura.
Sa se calculeze % azot din acidul azotic.
3.
Calculati procentul de Al din urmatoarele substante : a) AlBr3 b) Al2(SO4)3
4.
c) Al(NO3)3 d) AlCl3
Calculati procentul de Fe din urmatoarele substante : a) FeO b) Fe2O3 c) Fe3O4
5.
d) K4[Fe(CN)6]
Calculati procentul de : a) mercur din HgCO3 b) oxigen din Ca(ClO3)2 c) azot
6.
din nicotina C10H14N2 d) magneziu din clorofila C55H72MgN4O5.
Calculati procentul de : a) crom din Na2CrO4 b) sulf din MgSO4 c) clor din
7.
KClO3 d) carbon din glucoza C6H12O6
Determinati formulele empirice ale compusilor care au : a) 63,6% N si 36,4% O ;
8.
b) 43,4% Na, 11,3% C si 45,3% O c) 18,8% Na, 29,0% Cl si 52,2% O d)
72,02% Mn si 27,98% O.

9.

Completati urmatorul tabel cu formule si denumirea compusilor chimici :


BrO2NO3PO43CO32-

K+
Mg2+
Al3+
Zn2+

Zn3(PO4)2
(di)fosfat de
(tri)zinc

H+

10.

NH4+
Ca2+
Fe3+

Completati urmatorul tabel cu formule si denumiri de compusi chimici :


SO42ClCrO42OHS2Fe2(SO4)3
(tri)sulfat de
(di) fier(III)

Ag+
Cu2+
11.
12.
13.

Poate continutul de sulf intr-o solutie de acid sulfuric sa fie 35% ? Explicati .
Care este % Cl maxim pe care poate sa-l aibe o solutie concentrata de HCl ?
Poate continutul de clor intr-o solutie saturata de NaCl la 200C sa fie 25% ?
Explicati raspunsul.

2.1.4. Aplicaii ale noiunilor de puritate i randament


Pag. 35 - 36
1. Care este puritatea piritei care contine 40% sulf ?
2. Care este puritatea calcarului, daca prin descompunerea termica completa masa
acestuia scade cu 33% ? (se considera ca impuritatile din calcar sunt stabile la
temperatura)
3. La stingerea varului se intrerupe adaugarea apei cind se obtine o crestere a masei
cu 25%. Cite procente de CaO au fost stinse?
(Olimpiada 1975)
4. In reactie cu acidul azotic, 18 g dintr-un metal care in compusi are numarul de
oxidare +2, de puritate 80%, mai putin reactiv decit hidrogenul, degaja 1,68 L gaz
masurat la 00C si 2 atm. Sa se determine metalul.

5. Din 12 g metal de puritate 90% (care in compusi are numarul de oxidare +3) se
obtin 15,3 g oxid. Stiind ca s-a lucrat cu un randament de 75% se cere sa se afle
masa atomica a metalului.
6. Calculati presiunea la care se va gasi hidrogenul degajat prin reactia a 130 g Zn de
puritate 80% cu acidul clorhidric, daca este introdus intr-un cilindru cu volum de
2,24 L. Randamentul reactiei este 93,75%.
7. Se descompune prin incalzire 112 g de carbonat de magneziu. Stiind ca
randamentul de descompunere este de 75% se cere sa se calculeze: a) volumul de
CO2 degajat (in c.n.); b) presiunea la care s-ar gasi CO2 daca el ar fi imbuteliat
intr-un tub cu un volum de de 22,4 L iar tubul s-ar incalzi la temperatura de +
1370C; c) masa de precipitat care se va obtine la barbotarea CO2 in solutie de apa
de var.
8. Intr-o solutie de sulfat de cupru se cufunda un cui de fier. Dupa un timp cuiul se
scoate, se usuca si se cintareste si se constata ca masa acestuia a crescut cu 4 g. Sa
se determine masa de cupru depusa pe cui.
9. Reactioneaza 96 g fier de puritate 87,5% cu solutie de acid sulfuric 2N. Se cere:
a) sa se calculeze volumul de solutie de acid sulfuric 2N necesar;
b) volumul de gaz degajat (in c.n.);
c) volumul recipientului in care s-a introdus gazul daca acesta are presiunea de 10
atm la temperatura de 1370C.
10. La sinteza acidului clorhidric din elemente s-au introdus in instalatie 8 kg
hidrogen si se obtin 219 kg acid clorhidric. Care este randamentul de sinteza ?
Rspunsuri:
i. 1. N2O4 ; 2. NH4SCN tiocianat de amoniu; 3. Ca(NO3)2.4H2O;
4. NH3; 5. C2N2 dicianul; 6. FeCl3; FeO; Fe; 7. NaBr; Na2O; Na;
8. Y este N2; NH3; NO2 sau N2O4; 9. H2SO4; 10. 22,2% ; 11.
a)10,11% b) 15,79% c) 12,67%; d) 20,22%; 12. a) 77,77% b)
70% c) 72,41% d) 15,21%; 13. a) 76,97% b)46,37%; c)
17,28% d) 2,72%; 14. a) 32,098% b) 26,6% c) 28,979% d)
40%; 15. a) N2O b) Na2CO3 c) NaClO4 d) Mn3O4 . 18.
32,653% S pentru H2SO4 pur; %S ar putea fi 35% daca exista SO3
dizolvat in H2SO4 (cazul oleumului) 31,65% SO3 ; 19.
35,9863% Cl (sol. conc. HCl are 37% HCl); 20. 21,785% Cl
(solutia saturata de NaCl la 200C contine 35,9 g NaCl / 100 g apa)
2.1.4. 75%; pirita-FeS2; 2. 75%; calcar-CaCO3; 3. 77,77%; 4. AM=64 Cupru; 5.
AM=27 Aluminiu; 6. 15 atm; 7. a) 22,4 L; b) 1,5 atm; c) 100 g CaCO3; 8. 32 g
Cu; 9. a) 1,5 L; b) 33,6 L; c) 1,68 L; 10. 75%.

6.7. Clase de combinaii anorganice : oxizi, acizi, baze i sruri


( aplicaii practice ) pg. 69 - 72
1. Folosind numai BaCl2, Na2SO4, C i apa obtineti doua baze si opt saruri.
2. Folosind numai Ca(OH)2, C si aer obtineti cel putin sase substante gazoase dintre
care trei combustibile.
3. Folosind numai Al2(SO4)3, HCl, NaOH si apa obtineti un acid, o baza si patru sruri.
4. Folosind numai Al, S, aer si apa obtineti trei oxizi, doua saruri si doi acizi.
5. Folosind numai KOH, H2SO4, NH4Cl si apa obtineti cinci saruri si un acid.
6. Obtineti noua substante folosind ca materii prime numai calcarul, carbunele si apa.
(Obs. : calcarul este minereul care contine CaCO3)
7. Se dau urmatoarele ecuatii de reactii chimice :
(1) a b + c ; (2) b + d e ; (3) c + d f ; (4) c + S g ;
(5) c + Ca h ; (6) h + H2O Ca(OH)2 ; (7) c + Mg i ;
Substanta e contine 75%C si 25% H, iar d este elementul cu Z=6.
Identificati substantele de la a i ; scrieti ecuatiile reactiilor chimice ; clasificati
substantele pe clase (oxizi, acizi, baze si saruri).
8. Se dau urmatoarele ecuatii de reactii chimice :
(1) BaO2 + a BaSO4 + b ; (2) b c + d ; (3) c + Na NaOH + e
(4) c + Na2O NaOH ; (5) e + d c ;
Identificati substantele de la a e ; scrieti ecuatiile reactiilor chimice ; clasificati
substantele pe clase.
9. Se dau urmatoarele ecuatii de reactii chimice :
(1) a + Na b + c ; (2) d + Zn ZnCl2 + c ; (3) c + e Fe + a ; (4) c
+ f Ni + a ; (5) c + Cr2O3 Cr + a ; (6) c + Cl2 HCl ;
Identificati substantele de la a f ; scrieti ecuatiile reactiilor chimice ; clasificati
substantele pe clase.
10. Se dau urmatoarele ecuatii de reactii chimice :
(1) a + HCl KCl + H2O + b ; (2) b + Fe c ; (3) c + NaOH
Fe(OH)3 + NaCl ; (4) b + Zn d ; (5) b + Al e ; (6) b + f CuCl2
(7) a --t C KCl + O2 ; Identificati substantele de la a f ; scrieti ecuatiile
chimice ; clasificati substantele pe clase.
11. Folosind numai CaO, FeSO4, CuSO4 si apa obtineti patru substante greu solubile
in apa.
12. 20 g amestec solid de CaCO3 si K2CO3 in raport molar de 2 :1 reactioneaza cu o
sol. 20% HCl in exces. Se cere : a) sa se calculeze puritatea amestecului, daca
volumul de CO2 degajat este de 3,36 L (in c.n.). b) care este compozitia procentuala
a solutiei finale, daca excesul de HCl este de 10% ?
13. Un amestec echimolecular solid A, continind NaCl, BaCl2 si KClO3 se trateaza
cu solutie de HCl (stoechiometric necesara). In amestecul B se adauga apa pina la
solubilizarea completa a sarurilor, apoi se trateaza cu 170 g sol. 10% AgNO3 pina la
precipitarea completa. Filtratului C ramas, i se adauga o solutie de CaCl2 obtinindu-se
2,87 g precipitat alb. Se cere compozitia masica (%) a amestecului initial A.

14. Pornind de la urmatoarele materii prime : aer, apa, sare de bucatarie, calcar si
pirita (FeS2) s se scrie ecuatiile reactiilor chimice care duc la obtinerea urmatoarelor
substante chimice : FeCl2 ; Fe(OH)3 si Na2CO3.
15. Se da urmatoarea schema: (1) a + O2 b ; (2) b + Ca(OH)2 c + H2O ;
(3) c + d b + H2O + CaCl2 ; (4) b + H2O e ; (5) b + a f ; (6) f + g b
(7) Fe + h i + Cu ; (8) i + BaCl2 j + FeCl2 ; S se identifice substantele de
la a j si sa se scrie ecuatiile reactiilor chimice. S se precizeze importanta
reactiilor (2), (4) si (6).
16. Masele moleculare a doua halogenuri diferite ale aceluiasi metal difera prin 14, si
au ca suma numarul 606. Diferenta dintre masele atomice ale halogenurilor este 47.
Se cere : a) care sunt cele doua halogenuri ; b) scrieti ecuatiile reactiilor chimice ale
HCl cu cei trei oxizi ai metalului.
17. 20 g amestec solid de NaCl si FeCl3 se dizolva in apa. Dupa adaugarea a 200 g
solutie c= 42,5% AgNO3 se filtreaza precipitatul format. In filtrat se introduce o placuta
de Cu care du-pa un timp isi mareste masa cu 11,154 g. Sa se determine compozitia
masica (%) a amestecului initial.
18. 31,5 g HNO3 pur reactioneaza cu o solutie ce contine 18,5 g baza. Stiind ca
metalul este divalent, alegeti baza corespunzatoare : a) Cu(OH)2 ; b)
Mg(OH)2 ; c) Ca(OH)2 ; d) Fe(OH)2 ; e) Zn(OH)2.
19. Se da urmatorul sir de ecuatii de reactii chimice : (1) a + H2 b ; (2) b +
H2SO4 c ; (3) b + d e + f ; (4) e + d g ; (5) g + d + f HNO3 ;
Substantele g si d sunt :
a) NO2 si N2 ; b) NO si H2O ; c) NO si O2 ; d) alt raspuns ; e) NO2 si O2.
20. Cum se pot recunoaste, fr a folosi alti reactivi, solutiile apoase de: CaCl2 ;
CuCl2 ; NaOH ; ZnCl2 ; Na2CO3 si HCl ?
21. 8 g dintr-un amestec solid de NaOH si CaO sunt neutralizate complet de 120 mL
sol. 10% H2SO4 (=1,07 g/mL). Care este compozitia procentuala masica a
amestecului initial ?
22. Sa se scrie toate reactiile posibile intre urmatoarele substante : NaCl ; H2SO4 ;
K2Cr2O7 si H2O2.
23. Gargara se prepara uneori in felul urmator : in apa fierbinte se adauga bicarbonat de sodiu (NaHCO3) si citeva picaturi de tinctura de iod. Scrieti ecuatiile
reactiilor chimice posibile si aratati ce care este substanta antibacteriana.
24. In trei eprubete sunt urmatoarele solutii apoase de : BaCl2, NH4NO3 si KCl. Care
este cel mai simplu procedeu de identificare a continutului lor far a folosi
reactivi suplimentari ?
25. Dintre substantele chimice de mai jos sa se identifice care sunt electroliti :
CH3OH ; MgCl2 ; C2H5-Cl ; C6H5-NO2 ; Pb(NO3)2 ; KClO4 ; C6H5-CH3.
26. Dintre substantele chimice de mai jos sa se identifice electrolitii tari :
CH3COOH ; CH3COONa ; H2S ; K2S ; H2CO3 ; Na2CO3.
27. Care este pH-ul unei solutii 0,3M de acid acetic, stiind ca constanta de disociere a
acidului acetic este 1,8x10-5.
28. Care este pH-ul unei solutii tampon care contine solutie 1M CH3COONa si solutie
0,1M CH3COOH. (se cunoaste constanta de disociere a acidului acetic Ka =
1,8x10-5)

29. Constanta de disociere a unei baze este Kb=9x10-10. Sa se calculeze pH-ul solutiei
apoase 1M a acestei baze.
30. In urma coroziunii unei bare de zinc intr-o solutie apoasa 3M NaOH s-au degajat
2,2 cm3 H2 (in c.n.). Sa se scrie ecuatia reactiei chimice de coroziune si sa se
calculeze cantitatea de zinc corodata.
Rspunsuri :
1. baze : Ba(OH)2 ; NaOH ; saruri : BaSO4 ; NaCl ; BaS ; Na2S ; NaHS ; Na2CO3 ;
BaCO3 ; NaHCO3. 2. gaze combustibile : H2 ; CH4 ; C2H2. 3. acid : H2SO4 ; baza :
Al(OH)3 ; saruri : NaCl ; Na2SO4 ; AlCl3 ; NaHSO4. 4. oxizi : Al2O3 ; SO2 ; SO3 ;
saruri : Al2S3 ; Al2(SO4)3 ; acizi : H2S ; H2SO3 . 5. acid : HCl ; saruri : K2SO4 ;
NH4HSO4 ; (NH4)2SO4 ; KCl ; KHSO4. 6. CaO ; CO2 ; Ca(OH)2 ; H2CO3 ; CO ; H2 ;
Ca(HCO3)2 ; CaC2 ; H2C2 ; 7. a H2O ; b H2 ; c O2 ; d C ; e CH4 ; f CO sau
CO2 ; g SO2 ; h CaO ; i MgO. 8. a H2SO4 ; b H2O2 ; c H2O ; d O2 ; e
H2 ; 9. a H2O; b NaOH; c H2; d -HCl; e FeO; f NiO. 10. a KClO3; b
Cl2; c FeCl3; d ZnCl2; e AlCl3; f - Cu; 11. Ca(OH)2 ; Fe(OH)2 ; CaSO4 ;
Cu(OH)2. 12. Pamestec = 84,5 % ; a) impuritatea este in-solubil atunci % CaCl2 =
15,74 ; % KCl = 10,563 ; % HCl = 1,55 ; % H2O = 72,144 ; b) impuritatea este
solubil, atunci % CaCl2 = 15,07 ; % KCl = 10,12; % HCl = 1,48; % im-puritate =
4,21 ; % H2O = 69,17. 13. 15,04% NaCl ; 53,47% BaCl2 ; 31,49% KClO3. 15. a
C ; b CO2 ; c CaCO3 ; d HCl ; e H2CO3 ; f CO ; g O2 ; h CuSO4 ; i
FeSO4 ; j BaSO4 ; (2) retinerea CO2 dintr-un amestec gazos intr-o solutie de
Ca(OH)2 ; (4) obtinerea sifonului ; (6) transformarea CO, care este foar-te
toxic, in CO2, mai putin toxic. 16. a) X I ;
Y Br ; b) M Fe ; FeO ; Fe2O3 si Fe3O4 ; 17. 56,15% NaCl si 43,85% FeCl3 ; 18.
c Ca(OH)2 ; 19. e NO2 si O2 ; 20. cu o hirtie indicatoare de pH se identifica
solutia de NaOH si solutia de HCl, apoi se efectueaza urmatoarele reactii chimice :
* CaCl2 + 2NaOH Ca(OH)2 + 2NaCl ( un pp. alb-laptos)
* CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaCl ( un pp. alb-albastru gelatinos)
* ZnCl2 + 2NaOH Zn(OH)2 + 2NaCl (un pp. alb-gelatinos, care in exces de NaOH
se solubilizeaza chimic astfel : Zn(OH)2 + 2NaOH Na2[Zn(OH)4]
* Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O ( efervescenta) ; 21. 28% NaOH si
72% CaO ; 23. 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O ; Na2CO3 + H2O 2NaOH + CO2 ;
NaOH + I2 NaI + NaIO ; 3NaIO 2NaI + NaIO3 ; C2H5-OH + 4I2 + 6H2O
CHI3 + HCOONa + 5NaI + 5H2O ( se obtine iodoform care are proprietati antiseptice) 25. electroliti : MgCl2 ; Pb(NO3)2 ; KClO4 ; 26. electroliti tari : CH3COONa ;
K2S si Na2CO3 ; 27. pH=2,64 ; 28. pH=5,74 ; 29. pH=9,48 ; 30. 6,5 mg.

S-ar putea să vă placă și