Sunteți pe pagina 1din 6

Să se calculeze dreptele de regresie, neponderată şi ponderată, pentru următoarele rezultate.

Să se calculeze concentraţiile în p
pentru regresie neponderata, la valorile absorbanţei de 0,12 şi 0,60.

Conc. (microg/L) Abs. (u.a) Abatere standard, si 1/si2 wi


0.00 0.02 0.020 2500 2.445
2.00 0.16 0.025 1600 1.565
4.00 0.32 0.032 977 0.955
6.00 0.46 0.045 494 0.483
8.00 0.58 0.054 343 0.335
10.00 0.74 0.067 223 0.218
Suma 6136 6.000

Proba 1: 0.12
Proba 2: 0.60

panta 0.0714285714 b y=a+bx0.80


ordonata 0.0228571429 a 0.70 f(x) = 0.0714285714x + 0.0228571429
conc. Pr. 1 1.36 R² = 0.9987216363
0.60
conc pr. 2 8.08
0.50
Abs. (u.a)

Coef. Corelatie 0.9994 0.40


Patratul coef. Cor. 0.9987 0.30 Column C
Linear (Column C
0.20
0.10
0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.0012.00
Conc. (microg/L)
ă se calculeze concentraţiile în probele de analizat,

wixi wiyi wixiyi wixi2


0.000 0.0489 0.0000 0.000
3.129 0.2503 0.5006 6.258
3.820 0.3056 1.2223 15.278
2.897 0.2221 1.3327 17.383
2.683 0.1945 1.5559 21.461
2.178 0.1612 1.6119 21.783
14.707 1.1826 6.2235 82.164

0228571429

Column C
Linear (Column C)

0012.00
Sa se reprezinte grafic dreapta de regresie liniara neponderata pentru datele experimentale de la exercitiul 1.
Se considera o dreapta de regresie liniara neponderata pentru datele experimentale de la exercitiul 1. Sa se
calculeze: 1) panta; 2) ordonata la origine; 3) coeficientul de corelatie.
Se considera o dreapta de regresie liniara neponderata pentru datele experimentale de mai jos. Sa se calculeze
concentratiile probelor de analizat care au produs urmatoarele valori ale absorbantei: a) 0.15; b) 0.45; c) 0.55.

Conc. (microg/L) Abs. (u.a)


0.00 0.02
2.00 0.16
4.00 0.32
6.00 0.46
8.00 0.58
10.00 0.74

Proba a: 0.15
Proba b: 0.45
Proba c: 0.55
s. Sa se calculeze
b) 0.45; c) 0.55.