Sunteți pe pagina 1din 23

Master

“Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici


de depoluare”

CURS 8

Chemometrie

• Metode de calibrare
• Regresie (metoda celor mai mici pătrate)
• Corelaţie

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 1


Coeficient de corelaţie
• Coeficient de corelaţie (r) – uşor de calculat; uneori se
interpretează greşit

• Relaţia de calcul a coeficientului de corelaţie va produce o valoare


a lui r chiar dacă datele experimentale nu respectă o dependenţă
liniară

• Punctele dreptei de calibrare aparţin de fapt unei curbe, totuşi se


obţine o valoare mare a coeficientului de corelaţie

• Trebuie reprezentată grafic dreapta de calibrare, apoi se


calculează coeficientul de corelaţie

• r = 0, datele nu sunt corelate liniar, însă există o dependenţă y – x!

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 2


Coeficient de corelaţie

• Dependenţa liniară: demonstrată de valoarea coeficientului de


corelaţie şi dreapta de calibrare

• Valori mai mici ale coeficientului de corelaţie: în acest caz se


verifică semnificaţia coeficientului de corelaţie cu ajutorul unui test
statistic

• Test statistic pentru corelaţie semnificativă: se calculează


parametrul statistic t pentru un anumit interval de încredere (IC)

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 3


Test statistic pentru corelaţie

r n2
tcalc  (1)
1 r 2

• Test statistic t bilateral – se determină parametrul critic tcrit pentru


un anumit IC şi df = (n-2) grade de libertate

• Ipoteza nulă (H0) = corelaţie zero – nu există corelaţie între y şi x!

• Dacă tcalc > tcrit, ipoteza nulă este eliminată, deci există o corelaţie
semnificativă

• r ~ 1, corelaţie puternică, se obţin valori mari ale parametrului tcalc


Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 4
Regresie liniară
• Se presupune o dependenţă liniară între semnalul analitic (y) şi
concentraţia analitului (x)

• Cum se trasează “cea mai bună dreaptă” prin punctele


experimentale, fiecare fiind afectat de erori experimentale?

• Se presupune că toate erorile aparţin valorilor y

• Se vor micşora deviaţiile pe direcţia axei y dintre punctele


experimentale şi dreapta calculată

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 5


Regresie liniară
• Unele deviaţii vor fi pozitive, altele negative

• Se micşorează suma pătratelor deviaţiilor pe direcţia y!

• Pătratele deviaţiilor pe direcţia y vor fi toate pozitive

• Denumire metodă: metoda celor mai mici pătrate

• Dreapta trebuie să treacă prin centroid (x̅, y̅)

• Dreapta este descrisă de:


– Pantă (b)
– Ordonata la origine (a)
Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 6
Regresie liniară
 x  x  y  y 
i i
b i
(2)
 x  x 
2
i
i
(3)
a  y  bx
• Dreapta determinată din ecuaţiile 2 şi 3 se numeşte dreapta de
regresie a valorilor y în funcţie de valorile x

• Această dreaptă indică cum variază y pentru valori stabilite ale lui x

• Dreapta de regresie a valorilor x în funcţie de valorile y este diferita!


(excepţie când r = 1)
Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 7
Regresie liniară

• Ecuaţiile 2 şi 3 pot conduce la rezultate nesemnificative dacă


în prealabil nu a fost calculat coeficientul de corelaţie şi nu s-a
efectuat inspecţia vizuală a punctelor experimentale!

• Regresia liniară presupune o distribuţie normală a erorilor

• Metode non-parametrice (metode robuste) – nu folosesc


ipoteze privind distribuţia erorilor;

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 8


Erori ale pantei şi ordonatei la origine
• Dreapta de regresie liniară este folosită la determinarea
concentraţiei analitului prin interpolare şi a limitei de detecţie

• Este necesară estimarea erorilor aleatoare care afecteză panta şi


ordonata la origine

• Erorile aleatoare în direcţia y (sy/x):

  y  y
2
i i
sy / x  i (4)
n2
Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 9
Erori ale pantei şi ordonatei la origine
• Se calculează valorile reziduale în direcţia y

• Valorile ẏ sunt punctele pe dreapta de regresie calculată care


corespund valorilor individuale x (adică valorile y obţinute prin
fitare)

• Aceste valori pot fi calculate din ecuaţia dreptei de regresie liniară

• Relaţia 4 este similară cu relaţia de calcul a abaterii standard

• În cazul regresiei liniare numărul de grade de libertate este (n – 2)


deoarece prin 2 puncte trece o singură dreapta!

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 10


Erori ale pantei şi ordonatei la origine
sy / x
sb 
 xi  x  (5)
2

 i
x 2

sa  s y / x i
(6)
n  xi  x 
2

• Sb – abaterea standard a pantei

• Sa – abaterea standard a ordonatei la origine

• Se calculeaza intervalele de încredere pentru pantă şi ordonata la


origine pentru o anumită probabilitate şi (n – 2) grade de libertate
Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 11
Aplicaţii
• Exemplu: să se calculeze abaterile standard şi IC ale pantei şi
ordonatei la origine pentru dreapta de calibrare din exemplul
anterior
xi yi xi^2 yi fitare yi-yfitare (yi-yfitare)^2
0 2.1 0 1.52 0.58 0.3364
2 5.0 4 5.38 -0.38 0.1444
4 9.0 16 9.24 -0.24 0.0576
6 12.6 36 13.10 -0.50 0.2500
8 17.3 64 16.96 0.34 0.1156
10 21.0 100 20.82 0.18 0.0324
12 24.7 144 24.68 0.02 0.0004
Sumă 364 0.9368
Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 12
Aplicaţii
0,9368
sy / x   0,4329
5
 x  x  112
2
i
i

0,4329 0,4329
sb    0,0409
112 10,58
tcrit  2,57 pt.IC 95% şi (n - 2)  5 grade libertate
LC pentru pantă :
b 1,93  2,57  0,0409  1,93  0,11
Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 13
Aplicaţii

x
i
2
i  364

364
sa  0,4329  0,2950
7 112
tcrit  2,57 pt.IC 95% şi (n - 2)  5 grade libertate
LC pentru ordonata la origine :
a 1,52  2,57  0,2950 1,52  0,76
Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 14
Calculul concentraţiei
• Dacă se cunosc panta şi ordonata la origine ale dreptei de
regresie, se poate calcula concentraţia (x) corespunzătoare
fiecărei valori experimentale (y)

• Panta şi ordonata la origine sunt afectate de erori

• Rezultatul calculului concentraţiei analitului va fi afectat de erori!

• Estimarea erorii totale a concentraţiei este dificilă

• Se folosesc formule de calcul aproximativ


Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 15
Calculul concentraţiei

s x0 
sy / x 1
1  2
 y0  y 
2
(7)
b n b  xi  x  2

• y0 este valoarea experimentală y din care se determina valoarea


concentraţiei x0

• sx0 este abaterea standard estimată a concentraţiei x0

• celelalte mărimi au semnificaţiile uzuale

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 16


Calculul concentraţiei

• Pentru a obţine valoarea y0 se pot face mai multe măsurători;


• pentru m măsurători relaţia 7 se transformă astfel:

s x0 
sy / x 1 1
  2
 y0  y 
2

m n b  xi  x  2 (8)
b
i

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 17


Calculul concentraţiei

• Concentraţia x0 poate fi exprimată la final în funcţie de IC şi (n –


2) grade de libertate:

concentraţia : x0  t( n2) sx0

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 18


Calculul concentraţiei - exemplu

• Exemplu: să se calculeze concentraţia x0, abaterea standard sx0 şi


LC pentru x0 în cazul soluţiilor de fluoresceină cu intensităţile:

• 2,9; 13,5 şi 23,0 u.a.

• tcrit = 2,57 pentru IC 95% şi (7-2) grade de libertate

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 19


Calculul concentraţiei - exemplu
y 1,93 x  1,52
Înlocuind valorile y0 2,9; 13,5; 23,0 în ecuatie
se obtine x0 : 0,72; 6,21 ; 11,13 pg/ml
n  7, b  1,93; s y/x  0,4329; y  13,1; t crit  2,57

 x  x   112
2
i
i

Valorile y0 : 2,9; 13,5 ; 23,0 produc valorile


s x0 : 0,26; 0,24 ; 0,26
Concentrat ie :
0,72  0,67; 6,21  0,62; 11,13  0,67 pg/ml
Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 20
Calculul concentraţiei - exemplu

• IC este minim pentru y0 = 13,5!

• Dacă y0 se apropie de valoarea medie ymed, al treilea termen din


ecuaţiile 7 şi 8 devine egal cu zero, prin urmare sx0 va avea o
valoare minimă

• În practică, un astfel de grafic de calibrare va produce cel mai


precis rezultat atunci când semnalul analitic măsurat corespunde
unui punct apropiat de centroidul dreptei de regresie liniară

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 21


Calculul concentraţiei - exemplu
• Îmbunătăţirea preciziei se poate face prin 2 proceduri:

1. Se măreşte numărul n de puncte de calibrare (soluţii standard)

2. Se efectuează mai multe măsurători ale semnalului analitic y0,


folosind în calcule valoarea medie pentru m măsurători pentru
calculul concentraţiei x0

• Exemplu: dacă y0=13,5 a fost calculat ca media a 4 măsurători,


atunci sx0=0,14 şi LC: 6,21 ± 0,36.
• 8 măsurători pentru y0 ar produce sx0=0,12 şi
LC: 6,21 ± 0,30!

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 22


Calcul concentraţie - precauţii

• Creşterea numărului de standarde (n) presupune schimbarea


valorii parametrului tcrit corespunzător şi prepararea unui număr
mai mare de standarde

• Nu este acceptabil un număr foarte mic de standarde!

• Un număr de 6 standarde este considerat adecvat în aplicaţiile


practice, precizia fiind îmbunătăţită ulterior prin măsurători
repetate ale valorii y0.

Prof. Dr. HDR Stelian Lupu 23