Sunteți pe pagina 1din 0

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 54

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
Pe aleea-nalt de castani
Taina, toamna, timpul mi se joac .
Simt: m-ajung din urm vechii ani,
Zurg l ii lor o s m -ntreac ,
Sun pe aleea de castani.

Vii de unde? din ce veac? din ce mormnt?


n berlina* fo nind surd pe frunza moart
Nim nuia ori a mea? pe vecie ori nicicnd?
Timpul, toamna, taina mi se poart
Blnd n zori, greu n amiaz, lin n mormnt.

Pe aleea veche niciun om,


Nicio frunz , pe castanii de c rbune,
Doar trecutul: cucuvaie ntr-un pom.
Und i-e rsul? unde plnsul? s mai sune
Pe alee, n surdin , ca prin somn.

Alb cas , neagr frunz , putred parc:


Roata timpului i pierde uruirea.
Taina vremii mn umbrele n arc.
Numai toamna mi-a r mas i amintirea
Alb -n zare, sur -n cas , neagr -n parc.
(Ion Pillat, Elegie)

Transcrie, din textul dat, patru termeni din cmpul semantic al cuvntului timp.
4 puncte
Explic utilizarea apostrofului n structura ,,Und i-e rsul?.
4 puncte
4 puncte
Scrie patru expresii/ locu iuni care s con in verbul a pierde.
Men ioneaz o valoare expresiv a gerunziului fonind, n a doua strof a poeziei.
4 puncte
Transcrie, din text, dou structuri lexicale care con in imagini artistice ale cadrului natural. 4 puncte
Men ioneaz dou teme/ motive literare, prezente n poezie.
4 puncte
Precizeaz dou m rci lexico-gramaticale prin care se eviden iaz eul liric, n textul dat. 4 puncte
Explic semnifica ia unei figuri de stil identificate n a treia strof a poeziei.
4 puncte
4 puncte
Prezint , n 6 8 rnduri, semnifica ia titlului, n rela ie cu textul poeziei date.
Comenteaz , n 6 10 rnduri, ultima strof a poeziei, prin eviden ierea rela iei dintre ideea
4 puncte
poetic i mijloacele artistice.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

n fa

* berlin , s.f. tr sur mare, nchis , cu dou banchete a ezate fa

Subiectul al II - lea (20 de puncte)


Te nume ti Daniel/ Daniela Vasilescu, locuie ti n ora ul Bra ov i ai participat la o dezbatere despre
impactul mass-media asupra vie ii tinerilor de vrsta ta.
Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 20 de rnduri, adresat
prietenului t u, Adrian, din Ploie ti, n care s -i comunici punctul t u de vedere asupra acestei probleme.
Data redact rii scrisorii este 29.06.2007.
Aten ie! n scrisoare, trebuie:
- s utilizezi conven iile specifice stilului epistolar;
4 puncte
- s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere;
12 puncte
- s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie, a ezarea
n pagin , lizibilitatea.
4 puncte
Not ! Este obligatorie folosirea numai a datei i a numelor precizate. Punctajul pentru redactare se
acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu precizat .

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 54

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu, argumentativ, de 2 3 pagini, despre nuvela psihologic , pornind de la ideile
exprimate n urm toarea afirma ie critic : ,,Dar prin ea ns i, psihologia nu poate dect s preg teasc
crea ia literar ; iar n opera ns i, adev rul psihologic nu are valoare artistic dect dac -i m re te
coeren a i complexitatea dac , pe scurt, este art . (Ren Wellek, Austin Warren, Teoria literaturii)

Not ! n elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constnd n
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem , argumenta ia (cu minimum 4 argumente) i
concluzia/ sinteza. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14
puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz i
de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezarea n pagin , lizibilitatea
1 punct).

n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 54