Sunteți pe pagina 1din 7

Răăspunsuri grilăă văriănte Competenţe digităle

1

1. O aplicaţie care nu este specializată pentru servicii de conversaţie în timp real, prin Internet,
1.
O aplicaţie care nu este specializată pentru servicii de conversaţie în timp real, prin Internet, este:
a)
AOL Instant Messenger (AIM)
c)
Skype
b)
Internet Explorer
d)
Yahoo! Messenger
2.
Un exemplu de extensie pentru fişierele de tip imagine este:
a)
avi
b)
doc
c)
jpg
d)
rar
3.
Un exemplu de frecvenţă a unui microprocesor este:
a)
1.20 GHz
c)
32-bit
b)
1.87 GB
d)
17”
4.
Combinaţia care conţine doar exemple de memorii interne este:
a)
CD, DVD
c)
ROM, CD-ROM
b)
RAM, ROM
d)
hard disk, floppy disk
5.
Rolul realizării unei copii de siguranţă (back-up) a datelor stocate într-un calculator este acela de a:
a)
arhiva fişierele de lucru
b)
proteja fişierele de lucru împotriva accesului neautorizat
c)
recupera fişierele de lucru, în cazul defectării sistemului de operare
d)
tipări fişierele de lucru înaintea închiderii lor
6.
Dacă la compunerea unui mesaj transmis prin e-mail s-a completat câmpul Către (To) cu adresa A,
câmpul CC (Carbon Copy) cu adresa B, iar câmpul BCC (Blind Carbon Copy) cu adresa C, atunci
mesajul va fi recepţionat:
a)
la adresele A, B şi C
c)
numai la adresele A şi B
b)
numai la adresa A
d)
numai la adresele A şi C
7.
Dintre următoarele, nu reprezintă un sistem de operare:
a)
Linux
c)
Unix
b)
Opera
d)
Windows XP
8.
Un fişier în format video poate fi indicat de extensia implicită:
a)
divx
b)
doc
c)
pps
d)
txt
9.
În urma recuperării (Restore) unui fişier din Coşul de reciclare (Recycle Bin) al calculatorului, fişierul:
a)
capătă automat doar drepuri de citire
c)
este salvat automat pe Desktop
b)
este recuperat parţial
d)
este readus din directorul (folderul)

din care provenea

10.

Un caracter care poate să apară în numele unui director (folder) este:

Răăspunsuri grilăă văriănte Competenţe digităle 1 1. O aplicaţie care nu este specializată pentru servicii de
a) ~ b) : c) ? d) > 11. Resursele unui calculator sunt gestionate de către:
a)
~
b)
:
c)
?
d)
>
11.
Resursele unui calculator sunt gestionate de către:
a)
DVD
c)
placa de bază
b)
memoria cache
d)
sistemul de operare
12.
După închiderea calculatorului, memoria ROM va reţine:
a)
adresele paginilor web recent
c)
toate datele inscripţionate în aceasta
utilizate
d)
b)
numele tuturor fişierelor de sistem
toate detaliile aplicaţiilor utilizate
recent
13.
Programele caracterizate prin faptul că încearcă să răspândească de la un computer la altul, având o
acţiune distructivă asupra datelor stocate în acestea sunt:
a)
accesorii ale sistemelor de operare
c)
screen saver
b)
motoare de căutare
d)
viruşi informatici
14.
Utilizarea unei baze de date este recomandată pentru:
a)
editarea de oferte speciale
c)
b)
editarea unei prezentări a companiei
stocarea datelor angajaţilor unei
companii
d)
transmiterea sarcinilor de lucru
15.
O extensie implicită, care corespunde unei fişier de tip arhivă, poate fi:
a)
avi
b)
gif
c)
xls
d)
zip
16.
După executarea operaţiei de salvare a unui fişier deschis:
a)
fişierul este închis automat
b)
fişierul rămâne deschis în continuare
c)
se anulează automat modificările realizate în sesiunea curentă
d)
se obţine o versiune a fişierului original, sub un alt nume, iar fişierul original este şters automat
17.
Precizaţi care dintre următoarele reprezintă un dispozitiv de intrare-ieşire:
a)
imprimantă
c)
tastatură
b)
scanner
d)
touch-screen
18.
Indicaţi semnificaţia acronimului bit:
a)
Binary Digit
c)
Binary Instrument
b)
Binary Internet Tehnology
d)
Binary system
19.
Indicaţi cărei categorii de bare asociate unei ferestre aparţine bara din imaginea de jos:
a)
bara de derulare (Scrollbar)
c)
bara de instrumente (Toolbar)
b)
bara de meniu (Meniu Bar)
d)
bara de stare (Status Bar)
20.
Combinaţia implicită de taste , prin care se poate lipi (Paste) conţinutul memoriei Clipboard într-un
document este:
1
a)
CTRL şi A
c)
CTRL şi V
b)
CTRL şi C
d)
CTRL şi X

1

21. Memoria RAM are proprietatea că este: a) accesibilă numai pentru citire c) descriptivă b) accesibilă
21.
Memoria RAM are proprietatea că este:
a)
accesibilă numai pentru citire
c)
descriptivă
b)
accesibilă numai pentru scriere
d)
volatilă
22.
Din punct de vedere structural, una dintre componentele unui sistem de calcul este:
a)
antivirus
c)
software
b)
ergonomie
d)
tutorial
23.
Pentru transmiterea unui mesaj e-mail, adresa destinatarului se introduce în câmpul:
a)
Ataşament (Attachment)
c)
De la (From)
b)
Către (To)
d)
Subiect (Subject)
24.
Închiderea ferestrei active a unei aplicaţii se poate realiza folosind combinaţia implicită de taste:
a)
ALT şi ESC
c)
ALT şi TAB
b)
ALT şi F4
d)
CTRL şi F4
25.
Un dispozitiv necesar pentru a reda cu ajutorul calculatorului o melodie memorată pe un compact
disc (CD) audio este:
a)
CD-ROM
c)
microfon
b)
LCD
d)
placă de reţea
26.
Butonul, aflat în colţul din dreapta – sus al unei ferestre, care permite maximizarea dimensiunilor
ferestrei respective este:
a)
c)
b)
d)
27.
Dintre relaţiile următoare, cea adevărată este:
a)
1 KB<1 MB<1 GB
c)
1 KB<1 GB<10 MB
b)
1 MB<100 KB<1 GB
d)
100 KB<1 MB<1000 KB
28.
Reţeaua Intranet reprezintă:
a)
o reţea care conectează între ele calculatoare de pe întreg globul
b)
o reţea care conectează între ele calculatoare numai de la nivelul unui oraş
c)
o reţea care conectează între ele calculatoare numai de la nivelul unei ţări
d)
o reţea privată şi internă a unei companii
29.
Un echipament periferic al calculatorului personal cu ajutorul căruia se afişează informaţiile şi care
facilitează comunicarea între utilizator şi calculator este:
a)
imprimanta
c)
monitorul
b)
microfonul
d)
tastatura
30.
Operaţia de arhivare aplicată asupra unor fişiere text are efectul:
a)
arhiva rezultată are o dimensiune egală cu cea obţinută prin însumarea dimensiunilor fişierelor
originale, dar fişierele sunt mai uşor de localizat
b)
arhiva rezultată are o dimensiune mai mică decât cea obţinută prin însumarea dimensiunilor

fişierelor originale

1 21. Memoria RAM are proprietatea că este: a) accesibilă numai pentru citire c) descriptivă b)

c)

d)

fiecare dintre fişierele originale este şters

fiecare dintre fişierele originale îşi micşorează dimensiunea

  • 31. Dintre următoarele, cel care nu reprezintă un calculator personal portabil:

a) Desktop c) Notebook b) Laptop d) PDA (Personal Digital Assistant) 32. Dintre relaţiile de mai
a)
Desktop
c)
Notebook
b)
Laptop
d)
PDA (Personal Digital Assistant)
32.
Dintre relaţiile de mai jos, cea adevărată este:
a)
1
KB=1 MB
c)
1000 KB>1 GB
b)
10 MB>1 GB
d)
2 10 KB=1 MB
33.
Reţeaua care conectează între ele calculatoare din întreaga lume se numeşte:
a)
Internet
c)
Local Area Network
b)
Intranet
d)
Metropolitan Area Network
34.
Un dispozitiv care poate fi utilizat pentru memorarea informaţiilor pe suport extern este:
a)
hard disk
c)
memorie ROM
b)
memorie RAM
d)
placa de bază
35.
Notaţia LCD este acronim pentru:
a)
Linear Computer Display
c)
Liquid Chromatic Display
b)
Linear Crystal Display
d)
Liquid Crystal Display
36.
Precizaţi care dintre următoarele dispozitive este un periferic doar de intrare:
a)
boxe
c)
imprimantă
b)
dischetă
d)
tastatură
37.
Directorul (folderul) Inbox al unei căsuţe poştale electronice (e-mail) conţine implicit:
a)
mesaje primite de proprietarul
contului
c)
mesaje şterse de proprietarul
contului
b)
mesaje salvate de proprietarul
contului
d)
mesaje trimise de proprietarul
contului
38.
Precizaţi care dintre următoarele butoane, aflate în colţul din dreapta – sus al unei ferestre, care
permite minimizarea acesteia în bara de start (Taskbar):
a)
c)
b)
d)
  • 39. Păstrarea extensiei corecte a unui fişier este importantă deoarece prin intermediul ei:
    a)

este identificată automat aplicaţia care va deschide fişierul

1 b) c)
1
b)
c)

este împiedicată ştergerea accidentală a fişierului

este localizat automat fişierul

1

d) este specificată dimensiunea fişierului 40. Ştergerea fizică a unui fişier selectat se poate realiza prin
d)
este specificată dimensiunea fişierului
40.
Ştergerea fizică a unui fişier selectat se poate realiza prin combinaţia implicită de taste:
a)
ALT şi DELETE/DEL
c)
SHIFT şi DELETE/DEL
b)
CTRL şi DELETE/DEL
d)
TAB şi DELETE/DEL
41.
O pictogramă (icon) care poate fi asociată implicit unui fişier de tip arhivă este:
a)
c)
b)
d)
42.
Atributul Doar în citire (Read-only) asociat unui fişier, indică faptul că acesta:
a)
este invizibil
b)
este un fişier de sistem
c)
poate fi deschis şi modificat numai cu un editor de texte
d)
poate fi numai deschis, nu şi modificat
43.
Unitatea de măsură pentru frecvenţa unui microprocesor este:
a)
Byte
c)
Hz
b)
Dpi
d)
Inch
44.
Un exemplu de valoare pentru rezoluţia de afişare pe un monitor este:
a)
17”
c)
256 MB
b)
1024x768 pixeli
d)
2 GHz
45.
Monitoarele calculatoarelor portabile pot fi de tipul:
a)
LCD
c)
Desktop
b)
CRT
d)
Laptop
46.
Un MB este egal cu:
a)
1024 Kb
c)
1000 bytes
b)
1000 Kb
d)
10 30 biţi
47.
Care dintre următoarele denumiri nu reprezintă o reţea:
a)
WAN
c)
ISDN
b)
FTP
d)
LAN
48.
Care dintre următoarele dispozitive se foloseşte pentru conectarea la reţeaua Internet:
a)
DVD-ROM
c)
placa video
b)
monitorul
d)
placa de reţea
49.
HTML este acronim pentru:
a)
HyperText Markup Link
c)
Hypertext media Language
b)
HypoText Markup Language
d)
HyperText Markup Language
  • 50. Acronimul WWW reprezintă:

1 d) este specificată dimensiunea fişierului 40. Ştergerea fizică a unui fişier selectat se poate realiza

1

  • a) World With Web

  • c) World Wide Web

  • b) World Wild Web

  • d) World Wade Web

1 a) World With Web c) World Wide Web b) World Wild Web d) World Wade
1 a) World With Web c) World Wide Web b) World Wild Web d) World Wade