Sunteți pe pagina 1din 8

Curiozitatea elefantului

(adaptare după Rudyard Kipling)

Se spune că în vremurile de demult Elefantul nu avea trompă. El avea numai


un nas mare cât un bocanc, pe care putea să-l miște cum dorea, dar nu putea
arunca lucruri cu el. Într-o turmă din Africa trăia un Elefant mic, un pui de
elefant, de o curiozitate nestăpânită, care toată ziua nu făcea altceva decât să
pună tot soiul de întrebări.
Într-o dimineață îl întrebă pe unchiul său, Struțul, de ce penele cozii îi cresc
așa zburdalnice, iar Struțul cel înfiorat îl plesni cu gheara lui cea mare. În altă
zi, o întrebă pe mătușa sa cea înaltă și îngâmfată, Girafa, de ce are pielea pătată,
și ea îl pocni cu copita tare și grea. Cu toate astea, Puiul cu nas mare era la fel
de curios și a continuat cu întrebările.
Altădată, îl întrebă pe unchiul cel pântecos, Hipopotamul, de ce are ochii
roșii, și grasul său unchi îl lovi cu copita cea mare și colțuroasă. Apoi, Puiul de
elefant îl întrebă pe jucaușul său unchi, Babuinul, de ce pepenii sunt așa de
gustoși, și acesta îl plesni cu laba lui păroasă. Deși era bătut de fiecare dată când
punea întrebari, Puiul de elefant continua să întrebe despre orice lucru pe care îl
vedea, îl simțea, îl auzea, îl mirosea ori îl atingea, curiozitatea crescându-i de la
o zi la alta.
Însă, într-o dimineață Puiul de elefant puse o întrebare extraordinară, pe care
nimeni n-o mai pusese niciodată. El întrebă:
- Ce mănâncă Crocodilul?
Lumea rămase uluită, înmărmurită, apoi toți s-au apucat să-l bată fără oprire.
După ce scăpă din ghearele lor, Puiul de elefant fugi la pasărea Kolo-kolo și
îi spuse:
- Toți mă bat pentru curiozitatea mea: și tata și mama și unchii și mătușile,
dar eu nu mă las, vreau să aflu ce mănâncă crocodilul!
Pasărea Kolo-kolo, văzându-l atât de îndârjit, îl trimise să afle răspunsul pe
malurile râului Limpopo, un râu mare cu ape verzui și unsuroase ca uleiul.
A doua zi de dimineață, Puiul de elefant, înfometat, luă cu sine banane,
pepeni și batoane de trestie de zahăr și își anunță rudele:
- La revedere! Plec la râul cel mare, cu ape verzi și unsuroase ca uleiul, să aflu
ce mănâncă la masă Crocodilul.
Înainte de plecare a mai primit încă o bătaie, deși el ceruse să se termine cu
bătăile. Porni apoi la drum, plin de curaj, până când ajunse la malurile râului
Limpopo, așa cum îl învățase pasărea Kolo-kolo.
Lucrul cel mai interesant este că până în acea zi și în acel moment, Puiul de
elefant nu vazuse niciodată un Crocodil și nici nu știa cum arată.
Prima viețuitoare întâlnită de el fu Pitonul-tărcat, șarpe de stâncă.
- Scuzați-mă, spuse Puiul de elefant cât mai politicos, nu cumva ați văzut în
aceste ținuturi un animal care se numește Crocodil?
- Dacă am văzut un Crocodil? sâsâi batjocoritor jivina. Dacă nu te superi,
vrei să mă mai întrebi și altceva?
- Scuzați-mă, spuse Puiul de elefant, vă rog să nu vă enervați, dar n-ați
putea să-mi spuneți ce mănâncă la masă Crocodilul?
Imediat Pitonul-tărcat, șarpe de stâncă, îl plesni pe Puiul de elefant cu coada
lui solzoasă.
- Ciudat! mormăi Puiul de elefant. Toți m-au bătut pentru curiozitatea mea
exagerată și cred că și șarpele are aceleași motive.
Plecă mai departe plin de curaj și, cum mergea el așa, văzu o namilă ce părea
un butuc de lemn, chiar la marginea râului Limpopo. Era chiar Crocodilul (dar
el nu știa cum arată crocodilul).
- Scuzati-mă dacă v-am deranjat, spuse Puiul de elefant cât mai politicos.
Nu cumva ați văzut, din întâmplare, un Crocodil prin aceste locuri?
Atunci Crocodilul clipi cu un ochi, iși ridică jumătate de coadă din mâl și îi
spuse Puiului de elefant să se apropie, mirat că este întrebat asemenea lucruri.
- Iertați-mă, spuse Puiul de elefant cât mai politicos, tata m-a bătut,mama
m-a bătut, m-a bătut și unchiul meu cel zbârlit, Struțul, și mătușa cea înaltă,
Girafa, și unchiul meu cel pântecos, Hipopotamul, și părosul meu unchi,
Babuinul. Ultimul care m-a bătut a fost Pitonul-tărcat, șarpele de stâncă, cu
coada solzoasă. Toată lumea m-a batut. N-aș vrea să o iau din nou pe cocoașă,
dacă dumneavoastră vă împotriviți.
- Vino mai aproape, puiule, pentru că eu sunt Crocodilul!
Și vărsă râuri de lacrimi, dovedindu-i că așa era.
- Dumneavoastră sunteți chiar Crocodilul pe care îl căutam de atâtea zile?
- Sunteți amabil să-mi spuneți ce mâncați la masa? întrebă Puiul de elefant
nerăbdător.
- Vino mai aproape, puiule, spuse crocodilul și îți voi spune.
Atunci Puiul de elefant se aplecă spre gura colțoasă și mirositoare a
Crocodilului, și acesta îl înhăță de năsucul lui, care până în acel moment, fusese
cât un borcan.
- Eu cred, vorbi printre dinți Crocodilul, că azi voi începe micul-dejun cu
un pui de elefant!
Speriat, Puiul de elefant îl rugă să-i dea drumul, că-l doare. Auzind discuția,
Pitonul-tărcat, șarpe de stâncă, se târî jos de pe mal și îi spuse Puiului de elefant
să tragă cât poate de tare, altfel amicul său, Crocodilul, îl va arunca în fluviu.
Atunci Puiul de elefant se propti cu picioarele în mal și trase cu putere, iar
nasul i se începu să i se lungească. Crocodilul, zbătându-se în apă, trăgea și el
în cealaltă parte. Nasul Puiului de elefant se lungea la fiecare smucitură a
Crocodilului și se făcea tot mai mare.
Deodată, Puiul de elefant simți că picioarele-i alunecă și ceru ajutorul
Pitonului-tărcat, șarpe de stâncă, care se înodă strașnic în jurul picioarelor sale
din spate.
În cele din urmă, Crocodilul dădu drumul nasului elefantului și căzu în apă
cu un plescăit zgomotos, care a putut fi auzit până departe în josul râului
Limpopo.
Puiul de elefant căzu și ei, cât de mare era, pe malul stâncos al râului. Cum se
dezmetici, îi mulțumi Pitonului-tărcat, șarpe de stâncă, apoi se ocupă de bietul
lui nas alungit, pe care-l bandajă cu frunze de banane și-l afundă în apele verzui-
unsuroase ale râului Limpopo, ca să-l răcorească mai bine.
- De ce faci asta? îl întrebă Pitonul-tărcat, șarpe de stâncă.
- Scuzați-mă, răspunse Puiul de elefant, însă nasul meu este cu
totul desfigurat și aștept să-și revină.
- Atunci va trebui să aștepți mult și bine. Ar trebui să folosești asta
ca pe o calitate, spuse Pitonul-tărcat, șarpe de stâncă.
Elefantul rămase acolo trei zile, așteptând ca nasul să i se
micșoreze, dar se vede că s-a tras de el așa de tare, încât acesta i s-a
transformat într-o trompă, la fel cum o au toti elefanții din ziua de azi.
În ultima zi a șederii sale acolo, o muscă îl înțepă în umăr și fără
să-și dea seama ce face, Puiul de elefant ridică trompa, o atinse doar
cu vârful și scăpă imediat de ea.
- Iată! Primul avantaj înregistrat! exclamă Pitonul-tărcat, șarpe de
stâncă. N-ai fi putut face asta cu un nas cât un dop!

VOCABULAR
 pântecos - care are pântecele mare; burtos
 înmărmurită - care a rămas nemișcată (paralizată) de uimire;
 smucitură - mișcare repezită, bruscă;
 strașnic - (aici) cu putere;
 desfigurat - deformat, pocit, schimonosit, strâmb, urâțit.
1. Răspunde la întrebări:

 Unde trăia puiul de elefant?


________________________________________________________________
____________________________________________________________

 De ce era tot timpul bătut și de către cine?


________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________

 Unde se afla răspunsul la întrebările sale?


________________________________________________________________
______________________________________________________________

 De la cine primește ajutor puiul de elefant?


________________________________________________________________
_____________________________________________________________

 În ce fel se schimbă înfățișarea sa?


________________________________________________________________
______________________________________________________________

 De ce îl avantajează noua înfățișare?


________________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Notează însușirile puiului de elefant:


3. Realizează harta povestirii:
Locul și timpul
Personajele
Titlul desfășurării
________________ ________________ ___________________
________________ ___________________
________________
___________________
________________ ________________
___________________
________________ _____ ___________________
________________ ___________________
________________ ________________
Autorul ___________________
____
_______________ ___________________
________________
________________ _______________ ___________________
_______________ ___________________
________________
___________________
_________________ _______________
______
_________________ _______________
_________________ _____
_______________

Evenimentele
(întâmplările) Concluzia
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ Momentul de _____________________
_____________________ maximă tensiune _____________________
_____________________ ___________________ _____________________
_____________________ ___________________ _____________________
_____________________ ___________________ _____________________
_____________________ ___________________ _____________________
_____________________ ___________________ _____________________
_____________________ ___________________ _____________________
_____________________ ___________________ _____________________
_____________________ ___________________ _____________________
_____________________ ___________________ _____________________
_____________________ ___________________ _____________________
_____________________ ___________--- _____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
4. Adevărat (A) sau fals (F)?

Nasul Puiului de elefant era cât un borcan.

Puiul de elefant le punea întrebări doar părinților.

El punea întrebări despre orice lucru.

Pasărea Kolo-kolo l-a găsit pe marginea lacului Limpopo.

Acolo va afla ce mănâncă Crocodilul.

Puiul de elefant nu vorbea politicos.

După trei zile, nasul Puiului de elefant nu s-a micșorat.

Trompa devenise un avantaj pentru Puiul de elefant.

5. Ordonează ideile principale ale textului în ordinea desfășurării lor.


Povestește apoi lectura, pe baza planului de idei.

Puiul de elefant se întâlnește cu Crocodilul care, vrând să-l mănânce, îl


apucă de nasul cât un borcan și trage.
Puiul de elefant, căutându-l pe Crocodil, ajunge pe malurile râului Limpopo.
Ajutat de Pitonul-tărcat, Puiul de elefant reușește să scape cu viață, dar nasul
lui devine lung cât o trompă.
Într-o zi, Puiul de elefant a pus întrebarea extraordinară: "Ce mănâncă
Crocodilul? "
Puiul de elefant punea întrebări tuturor (părinților, mătușilor, unchilor) și de
fiecare dată mânca bătaie.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. În final, curiozitatea Puiului de elefant i-a fost răsplătită, deoarece
trompa a devenit o clalitate a acestuia. Pentru ce este admirat? Adresează-i
câteva laude.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________

7. Caută informații în enciclopedii despre elefant și crocodil și notează-


le mai jos. Realizează apoi o compunere cu titlul "Elefantul și crocodilul", în
care să folosești dialogulși informațiile adunate din enciclopedii.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___
ELEFANTUL ȘI CROCODILUL

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________