Sunteți pe pagina 1din 2

Numele…………………………………… Data:…………………

Probă de evaluare

1. Citește textul și subliniază verbele.


Pădurea se schimbase. Copacii aveau frunze verzi. Păsărelele ciripeau vesele. Lângă un stejar bătrân am
zărit niște pete albe.
M-am apropiat cu pași mărunți. Inima mi-a tresărit de bucurie. Pâlcuri de ghiocei se întindeau în fața
mea. M-am aplecat. I-am mângâiat. Le-am mulțumit că au venit să anunțe primăvara.
Timpul a trecut pe nesimțite. Soarele nu se mai zărea. Am tresărit . Gânduri, gânduri mă cuprind. Ce vor
spune părinții despre întârzierea mea? Cum voi motiva absența?

2. Analizează verbele din ultimul alineat.


_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3. Completează tabelul cu verbe, după cerința dată.


exprimă acțiune exprimă starea exprimă existența

4. Scrie enunțuri în care verbele să aibă formele cerute:


a)timpul viitor, pers. a II-a, singular;
_________________________________________________________________________________________
b)timpul trecut, pers. I, plural;
_________________________________________________________________________________________
c)timpul prezent, pers. a III-a, singular;
_________________________________________________________________________________________

5. Trece verbul din propoziția următoare la prezent apoi la viitor.


Copilul s-a jucat cu mingea.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6. Scrie corect persoana verbelor din paranteză:


Eu (mergi) foarte des la bunici. Ei (ai) o grădină mare și frumoasă. În grădină (este) pomi și crizanteme.
Bunicul (îngrijesc) grădina cu toată dragostea. În grădină (sunt) o alee. Acolo (aleargă) eu. Grivei (fugim)
după mine. Bunicul (râdem).
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

7. Taie forma incorectă:


voi fi / voi fii va merge/v-a merge cea fost/ce-a fost ce-l doare/cel doare
nu fi rău/nu fii rău să fi bun /să fii bun să vii/să vi ești/iești
ia cartea/i-a cartea se înnoptează/se înoptează cauto/caut-o l-a văzut/la văzut

8. Completează tabelul:
Verb Substantiv Adjectiv
mănâncă
răbdarea
prietenos

9. Scrie două enunțuri cu sensurile diferite ale cuvântului pui. Menționează în paranteză ce este ca parte de
vorbire.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Alcătuiește câte o propoziție enunțiativă, interogativă, exclamativă, în care să introduci verbul poartă.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________