Sunteți pe pagina 1din 27

Dana Oprea, Laura Răducanu,

Nicoleta Popescu, Ana-Maria Paraschiv

Călătorie prin lumea


textelor literare
clasa
din MANUALUL
de limba română a III-a

partea I

exerciții, vocabular
lecturi, evaluări

Citeşte lecturile şi vei


primi diploma de membru
al Ordinului Cititorilor!

Acest caiet aparține elevului/elevei:


...........................................................................

AL editura ELICART
Acest auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale,
conform Anexei la Ordinul nr. 3530 din 04.04.2018, privind
aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


Călătorie prin lumea textelor literare din manualul de limba română :
clasa a III-a : exerciții, vocabular, lecturi recapitulări, evaluări / Dana
Oprea, Laura Răducanu, Nicoleta Popescu, Ana-Maria Paraschiv. - Bascov :
Elicart, 2018
2 vol.
ISBN 978-606-768-163-5
Semestrul 1. - 2018. - ISBN 978-606-768-164-2

I. Oprea, Dana
II. Răducanu, Laura
III. Popescu, Nicoleta
IV. Paraschiv, Ana-Maria

37

Copyright © Editura Elicart – 2020. Toate drepturile aparțin Editurii


Elicart. Conținutul acestei cărți este protejat de legea drepturilor de
proprietate intelectuală. Nicio parte din acest volum nu poate fi
copiată fără acordul scris al Editurii ELICART.

Pentru COMENZI vă puteți adresa la:


telefon: 0727.304.880; 0770.508.511
0747.584.029; 0774.607.024
e-mail: editura_elicart@yahoo.com
site: www.edituraelicart.ro
UNITATEA
Fantezii de toamnă – Recapitulare

Septembrie
după George Coşbuc

1 Marchează cu „x” caseta corespunzătoare răspunsului corect:


● Zilele din luna septembrie: cresc mereu se măresc scad mereu
● Florile: se usucă încep să moară se ofilesc
● Albinele: ies pe câmp alungă trântorii se pregătesc de iarnă
● Frunzele copacilor: se scutură şi cad înverzesc se mişcă lent
2 Uneşte printr-o linie părţile corespunzătoare unui enunţ. (vezi modelul)
Prin grădini încep să fie mai reci.

Acum se culeg e zgomot şi veselie.

Prin vii oamenii îşi adună legumele.

Pe câmp vezi merele, perele, piersicile şi nucile.

Acum nopţile stoluri mari de berze.

3 Alege cuvântul potrivit din coloana din dreapta pentru a completa enunţurile:
● Furnicile _____________________ şi-au strâns hrană de ajuns în goale
muşuroaiele lor. jalnic
● Câmpurile rămân ____________________ şi pădurile fără cântecul
sprintene
_____________________ şi fără verdeaţă.
● Vântul începe să cânte cântecul ______________________ şi zilele păsărilor
se fac tot mai ____________________ . scurte

4 Descrie ce se întâmplă cu frunzele copacilor toamna. Foloseşte informaţiile din textul citit.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3
5 Completează cele patru rubrici ale „cadranului” cu cel puţin trei exemple din text:
Semne specifice toamnei Roade ale toamnei
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________

Schimbări în viaţa plantelor Schimbări în viaţa gâzelor


______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________

6 Formulează enunţuri în care cuvântul „septembrie” să exprime:


 o constatare: ______________________________________________________________________
 o întrebare: _____________________________________________________________________
 o exclamare: ______________________________________________________________________

7 Completează „harta” textului lecţiei cu câte trei exemple pentru fiecare cerinţă:
imagini vizuale imagini auditive
imagini auditive
(ce se vede?) (ce se aude?)

imagini tactile
(ce se simte?)

8 Caută cuvinte cu acelaşi sens pentru:


sfârşitul = __________________________ veselie = ___________________________
au pierit = __________________________ se gătesc = ___________________________
9 Caută cuvinte cu sens opus pentru:
sprinten ≠ ____________________ răcoare ≠ ___________________________
goale ≠ ____________________ scurte ≠ ___________________________
10 Selectează din text şi transcrie doar câteva dintre activităţile pe care le desfăşoară
oamenii la începutul toamnei.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4
Prepelița și puii ei
după Lev N. Tolstoi

1 Formulează întrebări pentru următoarele răspunsuri:


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
O prepeliţă îşi cloci cele trei ouă într-un lan de ovăz.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Prepeliţa se tot temea ca stăpânul ogorului să nu înceapă să cosească ovăzul.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Stăpânul ogorului îşi trimite feciorul la rude să le roage să-l ajute la cosit.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Prepeliţa îşi avertizează puii că trebuie să se mute.

2 Completează cadranele cu informaţii esenţiale din text, urmărind cerinţele

1. Început 4. Sfârşit

Prepeliţa
şi puii ei

2. Continuare 3. Urmare

3 Completează propoziţiile, folosind cuvintele din text. Urmăreşte modelul:


Model: Într-o zi, o prepeliţă a plecat după hrană pentru pui.

 Într-o __________________________________________________________________________
 Într-un __________________________________________________________________________
 Dintr-o __________________________________________________________________________
 Dintr-un __________________________________________________________________________

5
4 Explică decizia prepeliţei de a-şi muta puii la auzul veştii că omul va începe de a doua
zi cositul.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5 Completează tabelul, urmărind modelul:
cuvânt explicaţie cuvânt cu acelaşi sens cuvânt cu sens opus
mănos cu rod bogat roditor neroditor
copt
grijulie
6 Pornind de la expresia „s-a crăpat de ziuă” din textul lecţiei, găseşte alte trei expresii
care să conţină cuvântul „a crăpa” şi explică-le înţelesul.
Expresie Explicaţie

7 Alcătuieşte:
 o propoziţie enunţiativă, formată din cinci cuvinte, în care să foloseşti cuvântul „ogor”;
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 o propoziţie interogativă, care să înceapă cu „unde” şi să conţină cuvântul „prepeliţă”;
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 o propoziţie exclamativă, care să conţină cuvântul „puişori”.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8 Completează casetele cu însuşiri şi acţiuni prin care poţi descrie o prepeliţă.

 REŢINE!

În textul lecţiei din manual, autorul povesteşte cum o prepeliţă, împreună


cu puii ei se pregătesc să-şi mute cuibul. Odată cu pârguirea ovăzului,
aşteaptă venirea toamnei şi personajele povestirii.

6
Toamna
de Octavian Goga

1 Bifează varianta corectă:


a) Textul „Toamna” este text literar d) O strofă are şase versuri
text nonliterar patru versuri

b) Poezia este formată din patru strofe e) Autorul textului se numeşte poet
cinci strofe prozator

c) Primul cuvânt al fiecărui vers se scrie de obicei cu litere înclinate


cu literă iniţială mare
2 Găseşte rime pentru cuvintele date, altele decât cele din poezie.
argintie noastre
grădina păgână
dumbravă bătrânii
plumbul gene
milă învie
3 Caută în dicţionar explicaţia cuvântului „brumă”. Alcătuieşte un enunţ cu acest
cuvânt.
 Explicaţie
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 Enunţ
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4 Completează cadranele, folosind din textul poeziei cuvinte care denumesc:


Fenomene ale naturii Plante
_____________________________________ _______________________________________
_____________________________________ _______________________________________
_____________________________________ _______________________________________
_____________________________________ _______________________________________

Acţiuni Însuşiri
_____________________________________ _______________________________________
_____________________________________ _______________________________________
_____________________________________ _______________________________________
_____________________________________ _______________________________________

7
5 Urmărind modelul, completează cu încă trei cuvinte alese din text, care respectă
aceeaşi regulă.

nor
nori
norii

6 Alcătuieşte un scurt text despre toamnă, în care să foloseşti cuvinte şi expresii din
poezie. Dă-i un titlu potrivit.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7 Completează textul de mai jos, folosind cuvintele potrivite, scrise pe frunze.


Toamna şi-a împodobit _________________ cu un văl de brumă ____________________ .
Vântul poartă norii ___________________ peste creştet de ____________________. Un pui de
____________________ plânge pe ____________________ fântânii.

dumbravă grădina argintie suri ciocârlie cumpăna

8 Introdu în enunţuri formele „mi-a” şi „mia”. Explică sensurile celei de-a doua forme!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9 Găseşte cuvintele care „s-au ascuns” în cuvintele date:
 crestată – cresta, stat, tată, sta, est, rest;
 duceam – ______________________________________________________________________
 farfurie – ______________________________________________________________________
 adormeam – ______________________________________________________________________
 REŢINE!
Poezia din manual ne înfăţişează prin imagini sugestive venirea anotim-
pului toamna. Sentimentul care se desprinde din versurile poeziei este de
tristeţe: norii sunt de plumb, porumbul tremură pe câmp, vântul suflă fără milă,
un pui de ciocârlie plânge şi, în final, chiar autorul simte o lacrimă sub gene.

8
Ordinul Cititorilor
Vrei să faci parte din Ordinul Cititorilor? Poţi
deveni membru al Ordinului dacă vei îndeplini
toate misiunile din acest auxiliar, numit „Călă-
torie prin lumea textelor literare – clasa a III-a”. Pentru a-ţi recunoaşte acest
statut, ţi se va acorda o diplomă care va dovedi meritele tale de cititor.
Îţi dorim mult succes!

MISIUNEA 1 – Parcurge următoarea lectură!

Vântul şi Soarele
(traducere după Konstantin Uşinski)
Într-o zi, blândul Soare și Vântul de miazănoapte cel mânios s-au luat
la ceartă care dintre ei este mai puternic. În cele din urmă, pentru că nu
cădeau la înțelegere, s-au hotărât să-și măsoare puterile asupra unui călă-
tor care își vedea liniștit de drumul său.
— Ia privește! a spus Vântul, o dată voi sufla asupra lui și îi voi rupe
hainele!
A început să sufle din toate puterile sale, dar cu cât sufla mai strașnic,
cu atât mai tare își strângea omul haina în jurul său. Mormăia morocănos
călătorul, ocărând vremea rea, dar mergea mai departe.
Vântul s-a mâniat cumplit și a început să urle de furie, trimițând
asupra bietului drumeț ploi torențiale și ninsori abundente. Blestemând
vijelia ce se abătuse asupra lui, omul a scos din rucsac o centură
cu care s-a încins la brâu ca vântul să nu îi smulgă hainele de pe
el. Atunci, vântul s-a convins că nu va reuși niciodată prin
forțele sale dezlănțuite să îl abată pe drumeț din călătoria sa.
Văzând neputința adversarului, Soarele a început să
zâmbească de după nori. Apoi și-a trimis razele sprintene să
usuce și să încălzească pământul și, odată cu el, pe drumețul
înghețat de frig. Călătorul a simțit căldura plăcută a Soarelui și s-a înveselit.
I-a binecuvântat măreția și, simțindu-se ocrotit, și-a scos hainele groase.
— Vezi, i-a spus blândul Soare Vântului mânios, prin bunătate și răb-
dare poți face mult mai multe lucruri decât prin răutate și nerăbdare!

9
UNITATEA
Magia Cărților
Cartea

1 Marchează cu „x” caseta corespunzătoare răspunsului corect:


• Cartea de pe biroul lui Andrei avea coperte:
cartonate creponate pastelate colorate
• Cartea are: cotor coperte file
cuprins tastatură autor
• Cititul: te relaxează te face mai isteţ
dezvoltă vocabularul dăunează sănătăţii
• Calculatorul te ajută:
să fii sănătos să găseşti informaţiile rapid să comunici cu prietenii
2 Trebuie să cumperi un cadou pentru o colegă sau un coleg. Ai de ales între o carte de
poveşti şi o carte de poezii. Completează diagrama de mai jos cu asemănări şi deo-
sebiri.

CARTE DE POVEŞTI ________________________________ CARTE DE POEZII


_______________________ ________________________________ _______________________
_______________________ ________________________________ _______________________
_______________________ ________________________________ _______________________
_______________________ ________________________________ _______________________
_______________________ ________________________________ _______________________
______________________ ________________________________ ______________________

Deosebiri Asemănări Deosebiri


3 Uneşte corespunzător părţile pentru a forma enunţuri corecte:
Convorbirea dintre două de la vorbitor.

Cel care vorbeşte se pot schimba.

Ascultătorul primeşte informaţia sau mai multe persoane se numeşte dialog.

Rolurile dintre vorbitor şi ascultător se numeşte vorbitor.

10
4 Ştii să te prezinţi colegilor? Pentru a te prezenta foloseşte următoarele formule:
— Eu sunt ___________________. — Daţi-mi voie să mă prezint _____________.
— Mă numesc ___________________. — Permiteţi-mi să mă prezint ____________.
— Mă cheamă ____________________.
• Încearcă să te prezinţi folosind şi formulările:
Îmi place – marea. Prefer – să citesc.
– pădurea. – să mă joc cu pisica.
Nu suport – să văd animale bolnave. Ador – florile.
– să stau în ploaie. – să merg cu bicicleta.
Iubesc – matematica.
– natura.
5 Completează cu răspunsurile potrivite dialogul dintre tine şi doamna
bibliotecară.

La bibliotecă
— Bună ziua! Cu ce te pot ajuta?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
— În bibliotecă găseşti o varietate de cărţi. Ce tip de carte doreşti?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
— Te rog să îmi spui: preferi să fie cu ilustraţii sau doar text?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
— Pentru a putea să o împrumuţi, te rog să îmi spui datele de identificare: numele,
adresa, şcoala, clasa.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
— Poftim cartea!
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6 Desparte cuvintele pentru a forma enunţuri corecte. Vei descoperi trei proverbe
despre carte. Reţine-le! Scrie numărul de cuvinte găsite în fiecare propoziţie.
 Carteaestedarulcelmaidepreţ. (…… cuvinte)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 Carteaestefăclialumii. ( …… cuvinte)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 Ocartealeasăeunbunprieten. (…… cuvinte)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
11
7 Scrie lista preferinţelor membrilor familiei tale:
Mie îmi place: Mama adoră: Tata preferă:
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ _______________________ _______________________

8 Îţi doreşti de ziua ta o tabletă, dar părinţii tăi nu sunt hotărâţi încă să o cumpere.
Completează tabelul de mai jos cu argumente „PRO” şi „CONTRA”, pentru a uşura
luarea unei decizii de către părinţi.
Vor cumpăra părinţii tableta dorită?
PRO (avantaje) CONTRA (dezavantaje)

9 Aminteşte-ţi ultima carte pe care ai citit-o şi argumentează dacă ţi-a plăcut sau nu.
Da, mi-a plăcut... Titlul cărţii Nu, nu mi-a plăcut…

Autorul

10 Scrii frumos? Transcrie caligrafic pe un caiet ultimele patru alineate din textul „Cartea”.
11 AUTOEVALUARE. Bifează doar ce ştii!
Cartea este formată la exterior din coperte şi cotor.
În interior se află paginile numerotate.
La început sau la sfârşit găsim cuprinsul. Acesta ne
informează la ce pagină se află un anumit text.
Textele au autor. Ele pot fi în proză sau în versuri.

REȚINE! Dialogul este convorbirea dintre două sau mai


multe persoane. Participanţii la dialog sunt vorbitorul şi
ascultătorul. Informaţiile transmise trebuie să fie exprimate
într-un limbaj comun, pentru a fi înţelese.

12
Nică începe școala
după Ion Creangă

1 Pune în corespondenţă expresia cu explicaţia potrivită:


● „s-a pus pe capul tatei” ● să te străduieşti
● „să te sileşti” ● cu banii lui
● „nu ştie boabă de carte” ● a insistat pe lângă tată
● „era un pui de ger” ● nu ştie să scrie şi să citească
● „cu toată cheltuiala lui” ● era foarte frig
2 Completează „piramida lecturii”, notând următoarele informaţii:
1. Autorul; 2. Numele copiilor participanţi la acţiune; 3. Numele părinţilor şi al bunicului lui
Nică; 4. O propoziţie din patru cuvinte care să exprime finalul lecturii.

3 Textul „Nică începe şcoala” de Ion Creangă este un text literar narativ. Completează
schema cu informaţiile însuşite până acum, pe care le selectezi din lista dată.
● întâmplări reale
● personaje
Textul literar ● ordine logică a întâmplărilor
narativ ● alineate
● autor
● titlu
● dialog
● formulă de salut
● întâmplări imaginare
● descriere

4 Elimină intrusul din fiecare şir de cuvinte:


chiteşte socoteşte zice gândeşte plănuieşte

a purces a pornit a plecat a început a cerut

rufă zdreanţă cârpă picior petec

traistă săculeţ cutie desagă tolbă

13
5 Citeşte cu atenţie următoarele enunţuri şi explică cuvintele subliniate:
— Ia mai taci, măi femeie!

● Se scrie „ia” deoarece ____________________________________________________________

— Bunicul ia desagii şi-i pune pe spinarea cailor.


● Se scrie „ia” deoarece ____________________________________________________________

Smaranda i-a spus lui Nică să asculte de bunic.


● Se scrie „i-a” deoarece ____________________________________________________________

6 a) Transcrie pe caiet textul, ţinând cont de aşezarea corectă în pagină.


Într-o dimineaţă, îndreptându-se spre şcoală, Mihai zări pe marginea drumului un muşuroi.
Se opri şi îl privi cu atenţie.
„Oare de când o fi aici? Nu l-am observat. Ciudat! Aşa se întâmplă când eşti preocupat de
multe lucruri, nu mai vezi ce se întâmplă în jurul tău. ”
— Bună dimineaţa! Încotro, Mihai? îl întrebă furnica-soldat, stând ţanţoşă în vârful muşu-
roiului.
— Bună dimineaţa, furnicuţă! Mă îndrept spre şcoală. Dar tu ce faci aici?
— Păzesc muşuroiul. Noi, furnicile, avem îndatoriri diferite. De pildă: eu sunt soldat şi
apăr de duşmani întreg furnicarul, răspunse furnica pe un ton apăsat.
— Trebuie să-ţi mărturisesc că mi se pare foarte curajos ceea ce faci. Felicitări!
— Mulţumesc! zise furnica-soldat încântată.
Mihai a realizat că, la fel ca furnica-soldat, şi el are o îndatorire: să înveţe! Drept urmare, se
grăbi spre şcoală. Nu voia să întârzie.
(Prin pădure, de Laura Răducanu)
b) Realizează oral povestirea textului transcris, urmărind imaginile de mai jos şi între-
bările orientative.

1. Unde se îndreaptă Mihai? 4. Ce răspunde furnica-soldat?


2. Ce zăreşte băiatul pe marginea drumului? 5. Ce şi-a dat seama băiatul în final, după
3. Ce o întreabă Mihai pe furnica-soldat? discuţia cu furnica-soldat?

 REŢINE!
 În textul literar narativ se povestesc întâmplări reale sau imaginare, aşe-
zate în ordinea în care s-au petrecut. Textul are autor şi personaje din lumea
oamenilor, plantelor sau animalelor. În povestirea orală a textului folosim vor-
birea indirectă, comunicări clare şi precise.

14
După asemănarea lor
după Emil Gârleanu

1 Citeşte textul lecţiei cu atenţie. Pentru fiecare animal scrie o caracteristică (însuşire)
desprinsă din text şi cel puţin două informaţii ştiinţifice. (vezi modelul)

Animal Însuşire Informaţii ştiinţifice


leu înţelept Animal sălbatic; trăieşte în junglă.
tigru
raţă
elefant
broască
fluture
şopârlă
rândunică
2 Formulează întrebări pentru următoarele răspunsuri. Poţi începe cu „cine?”, „ce?”,
„cum?”, „unde?”.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Dumnezeu hotărî să plăsmuiască o lighioană după sfatul celorlalte.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
O broască, o albină, un fluture, un păianjen îi ieşiră în cale.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Dumnezeu înţelese că noua vieţuitoare era într-adevăr frumoasă.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Din răutatea celor cinci vieţuitoare, zbură, pentru întâia oară pe pământ, nebunatica şi
gingaşa libelulă.

3 Din textul lecţiei ai aflat că ultimele vieţuitoare plăsmuite de Dumnezeu au fost create
după dorinţa celorlalte lighioane. Răspunde la întrebările:
 Cum a apărut mâţa (pisica)?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 Cum a fost plăsmuit şoarecele?


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

15
4 Găseşte în textul lecţiei cuvinte cu acelaşi înţeles sau cu înţeles opus pentru cuvintele
date mai jos.
 cu acelaşi înţeles  cu înţeles opus
lighioană, dihanie, dobitoc
animal = ___________________________ a scurta ≠ ___________________________
să creeze = _________________________ bunătate ≠ __________________________
sfat = ______________________________ plecară ≠ ____________________________
batjocoritor = _______________________ ateriza ≠ ____________________________

5 Realizează enunţuri cu expresiile următoare:


 „a croi o dihanie” (a imagina o vietate)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 „a face hatârul” (a îndeplini pofta/a face plăcerea)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6 Explică oral scrierea cuvintelor de mai jos, apoi introdu-le în enunţuri.


● într-adevăr ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

● du-te ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7 Citeşte cu atenţie enunţurile şi explicaţiile date pentru scrierea cuvintelor subliniate.


Scrie şi tu câte un exemplu asemănător.
● Ce zici că-i lipseşte acestei fiinţe? că îi – cratima ţine locul vocalei „î”
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
că este – „-i” ţine locul cuvântului „este” şi se pronunţă într-o singură
● Spune că-i frig. silabă, împreună cu cuvântul „că”
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

● Au rezolvat problema pe două căi. căi = metode


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8 Transcrie din text două enunţuri care să conţină enumerări.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

16
9 Imaginează-ţi şi tu o vietate/lighioană. Realizează descrierea pe spaţiul de mai jos. Poţi
face şi un desen pe o foaie A4. Arată-l colegilor tăi!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10 Notează în diagramă asemănările şi deosebirile dintre libelulă şi albină.


LIBELULĂ ALBINĂ

Deosebiri Asemănări Deosebiri


11 Caută în cărţi sau pe Internet curiozităţi despre:
Păianjen Furnică Libelulă

__________________________ __________________________ __________________________


__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________

 REŢINE!

● Emil Gârleanu povesteşte în textul „După asemănarea lor” cum au


apărut vietăţile pe Pământ. După ce le-a creat pe majoritatea, Dumnezeu, în
mărinimia Lui, a oferit animalelor şansa de a plăsmui şi ele dobitoace, după
chipul şi dorinţa lor. Astfel, a apărut libelula, un amestec între trăsăturile
broaştei, fluturelui, albinei şi păianjenului. Personajul cel mai generos din text a
fost rândunica, singura care a dorit pe cineva mai frumos decât ea.

17
Prieten devotat
poveste populară arabă

1 Bifează răspunsurile corecte:


 Trăia odată un om care avea:
un cal voinic şi frumos un mânz doi cai puternici
 Calul a început să simtă:
că se apropie o primejdie că îl lasă puterile că se teme
 Munca la care participa stăpânul calului era:
să hrănească animalele să îngrijească caii să adape caii
2 La ce te gândeşti când vezi un cal ? Notează mai jos cuvintele care îţi vin în minte.

3 Textul lecţiei are titlul „Prieten devotat” deoarece:


autorul prezintă un prieten la modul general;
este prezentat devotamentul unui animal faţă de stăpânul său;
calul este singurul prieten al omului.
4 Completează cele patru rubrici ale „cadranului”.
Alege un alt titlu textului citit şi justifică. Defineşte „prietenia” şi scrie ce înseamnă ea
________________________________________ pentru tine.
________________________________________ _______________________________________
________________________________________ _______________________________________
________________________________________ _______________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________
Explică de ce calul s-a dovedit a fi un Desenează ceva care să te ducă cu gândul la
„prieten devotat”. prietenie.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

5 Colorează etichetele cu emoţiile sau stările pe care le-ai trăit citind textul.

tristeţe indiferenţă plăcere interes curiozitate

uimire neputinţă revoltă milă furie

18
6 Ţie îţi plac caii? Alege una dintre cele două variante şi argumentează:

Da, îmi plac, pentru că __________________ Nu, nu-mi plac, pentru că _______________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________

7 Explică de ce calul nu a putut să-şi salveze stăpânul de pe câmpul de luptă.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8 Scrie un proverb despre prietenie:


_________________________________________________________________________________
9 Ce cuvinte fac parte din familia cuvântului „cal”? Bifează corespunzător!
a încăleca călător călăreţ a călări
necălărit călărie călărit descălecat

10 Găseşte cuvinte cu sens opus pentru:


odată ≠ _________________________ câştigă ≠ _________________________
îndepărtată ≠ _________________________ primul ≠ _________________________
voinic ≠ _________________________ duşmanul ≠ _________________________
bunătate ≠ _________________________ înainte ≠ _________________________
stăpân ≠ _________________________ încet ≠ _________________________
teafăr ≠ _________________________ îngrijit ≠ _________________________

11 a) Atenţie la scrierea cu cratimă a următoarelor forme! Caută în text alte exemple.


să îl doară – să-l doară să îl lase – să-l lase

b) Scrie forma negativă a acestora.


să nu-l doară să nu-l lase

 REŢINE!
În povestea „Prieten devotat” ni se reaminteşte cât de important este să îţi
respecţi prietenii, să le porţi de grijă, să îi mângâi, să fii alături de ei atât la bine,
cât şi la rău. Astfel, calul l-a învăţat pe stăpânul său ce înseamnă să fii cu
adevărat un prieten!

19
Rugăciune pentru părinți
din folclorul copiilor

1 Bifează răspunsurile corecte, legate de textul din manual:


 Poezia are:
trei strofe patru versuri cinci strofe
 Copilul se roagă lui Dumnezeu pentru:
a obţine note mari sănătate sănătatea şi fericirea părinţilor
 Rugăciunea copilului este:
de mulţumire de cerere de slavă lui Dumnezeu

2 Scrie două cuvinte cu sens opus întâlnite în poezie şi introdu-le în enunţuri:


___________________________ ≠ ____________________________

● ___________________________________________________________________________
● ___________________________________________________________________________
3 Completează JURNALUL CU DUBLĂ INTRARE!

Strofa care îmi place Motivarea alegerii

______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________

4 Imaginează-ţi că discuţi cu un coleg şi îi ceri o carte, apoi acelaşi lucru îl faci cu


doamna învăţătoare. Cum te adresezi în cele două situaţii?
Coleg Doamna învăţătoare
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________

20
5 Scrie formulele de politeţe folosite într-o cerere politicoasă:
_________________________ _________________________ ___________________________

6 Citeşte enunţurile. În fiecare situaţie, indică sensul cuvintelor subliniate.


● Mircea scrie o cerere familiară.
care este obişnuit, binecunoscut;
familiar
care aparţine familiei, legat de familie.
● Dinu a lipsit din cauza unor probleme familiale.
care este obişnuit, binecunoscut;
familial
care aparţine familiei, legat de familie.
7 Completează cu exemple potrivite:
cerut cartea

i-au iau

8 În grabă, un elev a scris greşit unele cuvinte. Rescrie corect enunţurile!


____________________________________________
Irina şi Delia iau cerut bunicii
____________________________________________
coli să scrie o cerere politicoasă şi
____________________________________________
una familială. ____________________________________________
Fetele i-au în considerare ca ____________________________________________
acestea să ajungă în timpul cel ____________________________________________
____________________________________________
mai scurt la doamna învăţătoare şi
____________________________________________
la părinţi. ____________________________________________

9 Marchează cu „x” cuvintele care au înţeles opus cuvintelor din prima coloană:
bine frumos rău
atent neatent treaz
fericit bucuros supărat
aici sus acolo
trudesc stau muncesc
10 În lista de mai jos, încercuieşte cuvintele cu ajutorul cărora poţi preciza:
TIMPUL LOCUL
azi departe apoi ieri
ieri mâine mâine acolo
acolo aproape azi în curând
aici în curând aici lângă
lângă apoi departe aproape

21
11 Colorează cuvântul scris corect:
roiau roeau citiau citeau soseau sosiau

ştiau şteau ziciau ziceau biau beau


12 Completează cuvintele cu grupul de vocale potrivit:
ea
învârt _______ înmu _______ tră _______ zic _______
cit _______ împlet _______ ven _______ pescu _______
încep _______ gră _______ îndo _______ vorb ______
13 Uneşte enunţurile cu sensul corespunzător al cuvântului „iau”:
În fiecare vineri, iau revista de la chioşc pentru bunica. a obţine

La concursul de anul acesta vreau să iau medalia de aur. a cumpăra

Iau repede un măr şi fug afară. a apuca

Când plouă, iau pe mine pelerina. a îmbrăca

14 Scrie un scurt dialog în care să foloseşti formele afirmative şi negative:


iau / nu iau; i-au dat / nu i-au dat.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
15 Scrie un scurt text în care le mulţumeşti părinţilor pentru educaţia pe care ţi-o oferă, pen-
tru grija şi dragostea cu care te ocrotesc, pentru faptul că sunt mereu alături de tine etc.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 REŢINE!

 Este minunat să ne iubim părinţii, să-i respectăm şi să le dorim numai


bine. De asemenea, este bine să ne rugăm pentru sănătatea şi fericirea fami-
liei noastre.

22
Planul simplu de idei

Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă exerciţiile propuse.


Într-o dimineaţă răcoroasă de toamnă, familia aricilor era în mare frământare: proviziile
se terminaseră şi unul dintre arici trebuia să meargă să aducă mâncare.
Ţepeluş ştia o cărare care ducea în lumea oamenilor. Acolo erau livezi roditoare şi an
de an fructele gustoase deveneau provizii pentru iarnă.
Ajuns în livadă, Ţepeluş se miră văzând merele coapte şi parfumate. Ariciul era mare
meşter în tumbe şi giumbuşlucuri. Îşi luă avânt, apoi se aruncă chiuind în mormanul de
fructe căzute la rădăcinile copacilor.
Cu toate că drumul de întoarcere s-a dovedit mult mai anevoios, ajungând acasă, Ţepeluş
a fost fericit: adunase o mulţime de provizii şi a fost întâmpinat cu bucurie de întreaga familie.
În acea seară, masa a avut parfum de mere şi toţi l-au privit cu admiraţie pe Ţepeluş.
(Ţepeluş face o vizită în livadă, de Laura Răducanu)

1 Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:


răcoroasă = ___________________ provizii = ___________________
anevoios = ___________________ se terminaseră = ___________________
cărare = ___________________ avânt = ___________________
tumbe = ____________________ morman = ___________________

2 Ce reprezintă ţepii pentru arici? Argumentează!


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3 Găseşte două cuvinte „ascunse” în cuvântul:


GUSTOASE

4 Tu consumi mere? Alege răspunsul şi justifică.


Da, pentru că _______________________ Nu, pentru că __________________________
____________________________________ _______________________________________
____________________________________ _______________________________________
____________________________________ _______________________________________
____________________________________ _______________________________________
5 Caută în dicţionar următoarele cuvinte şi notează definiţiile găsite.
• giumbuşluc • anevoios
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
23
6 Priveşte cu atenţie imaginile. Răspunde la întrebări şi formulează ideile principale.

Cine? Ce face?
Tepeluş iese din pădure să caute
hrană

Cine? Ce face?
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________

Cine? Ce face?
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________

Cine? Ce face?
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________

 Planul simplu de idei:


1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________________
7 Desenează un arici folosind litere mari de tipar.

24
Cenușăreasa
după Fraţii Grimm

1 Pune în ordine ideile principale ale textului:


La propunerea prinţului, surorile vitrege se pregătesc pentru bal.
În a treia noapte, Cenuşăreasa şi-a pierdut pantoful pe treptele palatului.
Cenuşăreasa şi prinţul au făcut o nuntă mare.
A fost odată un om văduv care s-a căsătorit cu o femeie rea, ce avea două fiice.
Porumbiţa fermecată i-a dăruit Cenuşăresei o rochie minunată pentru bal.
Prima fiică a omului, Cenuşăreasa, trudea din greu pentru toţi.
La bal, toţi au fost fascinaţi de frumuseţea Cenuşăresei, dar nu au recunoscut-o.
Prinţul a pus fiecare fată să încerce pantoful, însă acesta i s-a potrivit doar Cenuşăresei.
2 Scrie formulele de început şi de sfârşit ale unui basm/poveste.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3 Notează asemănările şi deosebirile dintre Cenuşăreasa şi surorile vitrege.

CENUŞĂREASA Asemănări SURORILE VITREGE

Deosebiri Deosebiri

4 Extrage informaţiile (de detaliu) din textul „Cenuşăreasa”, în ordinea dată.


La început Apoi În final
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________

5 Fii atent şi reţine cum se scrie corect acest cuvânt!


odată = demult, cândva, odinioară o dată = dată calendaristică
A fost odată un moş şi o babă. 1 Iunie este o dată importantă pen-
tru fiecare copil.
= brusc, deodată = o singură dată, nu de mai multe ori
Odată a-ncremenit la auzul răgetelor. Am mers o dată în peşteră, nu de
două ori.
25
dori ca drăguțul și răcorosul copac să fie iarăși aici, să mă apere de dogoarea
soarelui!”
Când a venit iarna, Piatra cea mare și ursuză a simțit lipsa frunzelor copa-
cului care ar fi căzut de cu toamnă peste ea și i-ar fi ținut cald toată perioada
anotimpului rece. „Of, dar frig mai este! Tare mi-aș dori ca nodurosul copac să
fie aici și să-și scuture frunzele peste mine ca să mă protejeze de frig!”
Așa au trecut ani și ani la rând, iar Piatra cea mare și bătrână stătea tot sin-
gură. „Mi-aș dori ca o veveriță să treacă pe aici și să mănânce niște nuci! Veve-
rițele sunt niște ființe atât de înțelepte! Sunt sigur că, până la urmă, va veni
una care va scăpa o nucă! Nuca va crește într-un copac mare și minunat, iar
acesta îmi va ține de urât încă mulți, mulți ani.”
Dar au trecut și mai mulți ani de atunci și nicio veveriță nu a mai venit pe
acolo să mănânce nuci. Și niciodată, niciun copac nu a mai crescut deasupra
Pietrei ursuze ca să-i țină companie. „Biata de mine!” a oftat Piatra. „Niciodată
nu apreciem ceea ce avem până nu pierdem acel lucru!”

Felicitări! Ai ajuns la finalul misiunilor din partea I! Eşti la un pas de a


obţine diploma şi de a deveni membru al Ordinului Cititorilor. Dar, mai
înainte de a-ţi oferi diploma, trebuie să răspunzi la următoarele între-
bări:

• Ai citit toate lecturile indicate de Misiuni? DA / NU

• Ai înţeles toate textele? DA / NU

• Ţi-ai îmbogăţit vocabularul cu noi cuvinte? DA / NU

• Lectura a devenit o plăcere pentru tine? DA / NU

Dacă ai răspuns DA de cel puţin trei ori, poți decupa diploma pe care o
meriți!

Nu uita! În partea a II-a, misiunile tale vor continua


şi, dacă îţi vei dovedi mai departe meritele de
cititor, vei fi înălţat în grad.

70
(numele și prenumele)

membru

S-ar putea să vă placă și