Sunteți pe pagina 1din 5

FIȘA ELEVULUI

1. Este toamnă. Spune ce îți place în acest anotimp, ce nu îți place și de ce crezi că e
important.

Îmi place Nu îmi place


toamna: Toamna este toamna:
importantă pentru că:
2. Lucrează în pereche!

DESENEAZĂ!
Nume: Data:
Desenează un personaj din pădure aflat într-o situație critică în dreptunghiul din
mijloc. Scrie într-o bulă o propoziție din care să reiasă ce probleme are. În primul dreptunghi,
desenează cauza, ce a determinat această situație, apoi scrie un text în bulă. În ultimul
dreptunghi, ilustrează modul în care a rezolvat personajul problema.

Cine? Ce i s-a întâmplat? Îl roagă pe ............. Acesta ....................


să...................

________________ _______________ _______________


________________ _______________ _______________
________________ _______________ _______________
________________ _______________ _______________
________________ _______________ _______________
________________ _______________ _______________
________________ _______________ _______________
3. Scrie un bilet prin care ciocănitoarea îi cere veveriței câteva alune. Spune de ce are nevoie
de ele.

__________
____________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
___________
___________
4. Lucrează în echipă! Imaginați-vă un dialog între o vrăbiuță și un brad. Precizează:
 formulele de salut;
 de ce este tristă vrăbiuța;
 scrie câte trei replici pentru fiecare personaj.

_______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
5. Descrie o plimbare prin pădure în anotimpul toamna. Arată:

 motivele pentru care te-ai dus în pădure;


 cum arată pădurea;
 cum te simți.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
____
_______________________________
_
_______________________________
_______________________________
_______________________________
___