Sunteți pe pagina 1din 1

Semnele de punctuație

Fișă de lucru

1.Puneți semnul potrivit la sfârșitul fiecărei propoziții:


a) Cineva a mâncat dulceața Cine oare

b) Care țară poate fi mai frumoasă decât țara ta

c) Cine a mâncat smântâna vru să știe mama

d) Să plec să nu plec

e) –Cine-i acolo

-Eu

-Eu mă cheamă și pe mine Care eu

-Eu George

-Tu ești măi George

2.Scrieți un enunț, la sfârșitul căruia,să puneți și semnul întrebării și pe cel al mirării, în același
timp.

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

3.Scrieți trei propoziții în care cuvântul mamă, Doamne, Mircea,să constituie o strigare.

Ce semn de punctuație veți folosi?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

4.Scrieți un enunț în care două puncte să marcheze citirea unei zicale.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………