Sunteți pe pagina 1din 5

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 267 bis/13.V.

2013

Anexa nr. 3 la Normele privind autorizarea


colilor de conductori auto

Ministerul Transporturilor
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Nr: .….…….. Data: …/…./.........………

NOT DE CERTIFICARE

Anul... .... .... ..... luna..... ... . ..... ....... .... ziua..... . .... .... .. localitatea... . .. ...... ........ .... ... ... ………....

Echipa de certificare, format din:


- d-nul (d-na) …...........………………………………..…
- d-nul (d-na) …………………………………………….

a procedat la verificarea colii. ............................................................, cu sediul în ………………………, str.


………………………….., nr. ……, bl. …., et. ….., ap. ……, sector.…… având ca obiect de activitate
pregtirea persoanelor în vederea obinerii permisului de conducere, reprezentat de dl./dna.
…………………..…….………în calitate de ……………………………, unde a constatat urmtoarele:

Punctul de lucru/filiala/sucursala se afl în........................................, str. .................................... ..... nr. ..........,


bl........., et.........., ap.........., sector ..…. telefon. ………………................, funcioneaz în baza actului legal
de înfiinare ……….…………………..cu nr. ........... din........................... i urmeaz s pregteasc persoane
în vederea obinerii permisului de conducere pentru categoriile: …………………………………… ……....

Mijloace specifice necesare procesului de pregtire:


1) personal încadrat ……..................., din care: instructori auto atestai.................. i profesori de legislaie
rutier atestai............................
2) poligon pentru cel puin una din categoriile AM, A1, A2 sau A: DA NU

3) spaiu necesar garrii vehiculelor (se completeaz, dup caz) DA NU

Observaii... ... ....... ..... ... :.. . .... ........ .... ....... ..... .... . ..... ..... ...... ......... ...... . ... .... . ....... .. ..... .
I. Pentru desfurarea procesului de învmânt, coala de conductori auto funcioneaz într-o locaie unic,
deinut în baza unui Felul deinerii Nr. document Valabilitate
Contract de închiriere încheiat între o persoan
fizic i coala de conductori auto
Contract de închiriere încheiat între o persoan
juridic i coala de conductori auto
Contract de comodat
Act de proprietate
i are în dotare urmtoarele:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 267 bis/13.V.2013 13

a) sal de legislaie rutier:


- sala de legislaie rutier are o capacitate de …….m3, cu dimensiunile ..……*.…..…*…..… (L*l*h)
rezultând un nr. de …………… cursani/grup.

Nr. Cantitatea
crt. Denumirea materialului didactic necesar DA NU
(buc)
1. Panouri cu indicatoare rutiere
1.1. Indicatoare de avertizare 1
1.2. Indicatoare de reglementare 1
1.2.1. Indicatoare de prioritate 1
1.2.2. Indicatoare de interzicere sau restricie 1
1.2.3. Indicatoare de obligare 1
1.3. Indicatoare de orientare i informare 1
1.3.1. Indicatoare de orientare 1
1.3.2. Indicatoare de informare 1
1.4. Panouri adiionale 1
2. Panouri cu marcaje
2.1. Marcaje longitudinale 1
2.2. Marcaje transversale 1
2.3. Marcaje laterale 1
2.4. Marcaje diverse 1
3. Panouri cu semnalele agentului de circulaie 1
4. Vehicule diferite în miniatur 10
5. Triunghiuri reflectorizante 1
6. Machet reea stradal 1
7. Trus sanitar 1
8. Aparate audiovizuale
8.1. Retroproiector i/sau videoproiector i/sau aparat video cu monitor 1
8.2. Video-casete/CD cu filme având tematic specific pregtirii teoretice în 1
disciplina legislaie rutier
8.3. Calculator cu video proiector i ecran de proiecie sau reea de
calculatoare, pe care s ruleze cel puin un soft didactic, al crui coninut
va fi stabilit de Autoritatea Rutier Român – A.R.R., specific pregtirii
teoretice în disciplina legislaie rutier i conducere preventiv
9. Altele
Observaii: ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...…………...
NOT: Materialele didactice prevzute la pct.8.1. – 8.2. sunt alternative celor prevzute la pct.1-3.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 267 bis/13.V.2013

b) cabinet de cunoatere a autovehiculului


- cabinetul are o capacitate de …….m3, cu dimensiunile ….…*..….. *……..(L*l*h) rezultând un nr. de
….…….… cursani/grup.

Nr. Cantitatea
crt. Denumirea materialului didactic necesar DA NU
(buc)
1. Plane cu ansambluri, subansambluri i scheme
1.1. Motor
1.1.1. Mecanismul motor 1
1.1.2. Mecanismul de distribuie 1
1.1.3 Instalaie de alimentare a motorului cu aprindere prin scânteie (MAS) i 2
a motorului cu aprindere prin comprimare (MAC)
1.1.4. Instalaie de aprindere 1
1.1.5. Instalaie de rcire 1
1.1.6. Instalaie de ungere 2
1.2. Transmisia autovehiculului 2
1.2.1. Ambreiajul 1
1.2.2. Schimbtorul de viteze 1
1.2.3. Transmisia longitudinal 2
1.2.4. Puntea din spate 2
1.2.5. Puntea din fa 2
1.3. Sistemul de direcie 2
1.4. Sistemul de frânare 3
1.5. Sistemul de rulare 3
1.6. Suspensia autovehiculului 3
1.7. Echipamentul electric 2
2. Aparate audiovizuale
2.1. Calculator cu video proiector i ecran de proiecie sau reea de
calculatoare, pe care s ruleze cel puin un soft didactic, al crui coninut
va fi stabilit de Autoritatea Rutier Român – A.R.R., specific pregtirii
teoretice în disciplina cunoaterea autovehiculului
2.2. Atele

Observaii:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………….

Materialele didactice prevzute la pct. 1 sunt opionale.

c) sal folosit ca spaiu administrativ i arhiv, alta decât sala/slile de pregtire teoretic,
DA NU
dar în aceeai locaie cu acestea:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 267 bis/13.V.2013 15

II. Pentru pregtirea teoretic i practic a persoanelor în vederea obinerii permisului de conducere, coala
de conductori auto are angajai un numr de: .......…....... profesori de legislaie rutier i un numr de
………………. instructori auto.

Atestat de Aviz
Aviz medical
Personal pregtire psihologic cu Cazier judiciar
cu meniunea Contract de munc
angajat profesional meniunea valabil
„apt” valabil
valabil „apt” valabil
durata
Nume Prenume DA NU DA NU DA NU DA NU timpului de DA NU
lucru
Profesori de legislaie
rutier

Instructori auto

Predarea disciplinei „prim ajutor” este realizat de ctre: *


unitate medical unitate de cruce roie cabinet medical individual persoan fizic
în baza contractului nr…………. din data de ……/……/……………..

Observaii:
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………........
...................................................................................................................................................................
Not:
* Se marcheaz cu X varianta corect
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 267 bis/13.V.2013

III. Pentru pregtirea a persoanelor în vederea obinerii permisului de conducere, exist în dotare …......
autoturisme, ............ autocamioane …………………autobuze i alte vehicule …………
Asigurare pentru
Inspecia
daune cauzate
tehnic Certificat
Numrul de R.C.A. terilor i
Carte de identitate periodic de
înmatriculare valabil persoanelor aflate
tip „coal” agreare
în interiorul
al vehiculului valabil
acestora valabil
proprietate leasing DA NU DA NU DA NU DA NU

Observaii:
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
Antecedente în activitatea colii:
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Echipa de certificare precizeaz faptul c sunt îndeplinite toate condiiile necesare eliberrii
autorizaiei / continurii activitii de coal de conductori auto:
DA NU

Echipa de certificare:
1. ….................................................... coala de conductori auto
2. ………………..………………….. Semntur i tampil
NOT:
1. În cazul în care exist opiunea DA/NU, se certific prin încercuire varianta corect, respectiv se marcheaz cu X csua aferent
opiunii DA/NU;
2. O copie a notei de certificare se înmneaz reprezentantului colii de conductori auto.

S-ar putea să vă placă și