Sunteți pe pagina 1din 44

JUDEDȚUL NEAMȚ

REȚEAUA
unităților de învățământ preuniversitar
în an școlar 2015 - 2016

A. ÎNVĂȚĂMÂNT PUBLIC

I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ
COD CIF

Unitatea de învățământ cu personalitate STRUCTURA ARONDATĂ


Mediul
Nr.crt.

juridică/niveluri de înv. școlarizate/ (AR)/NIVELURI DE


Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail ÎNV./LOCALITATE

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ, MUNICIPIUL


17848405

PIATRA NEAMȚ, (POS), str. Alexandru cel Bun Nr.19, tel,


1 U
fax: 0233230182, secretariat_pss@yahoo.com

COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ",


2613290

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (GIM;LIC TEO), str.


2 U
Alexandru cel Bun Nr. 19, tel: 0233215853, fax: 0233212000,
calistrat_hogas@yahoo.com
COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ, MUNICIPIUL
2613303

PIATRA NEAMȚ, (GIM;LIC TEO), str. Mihai Viteazu Nr. 12,


3 U
tel, fax: 0233227510, cni_pn@yahoo.com

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ASACHI",


2613338

MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ, (PRE;LIC TEO; LIC VOC),


4 U
str. Audia nr.3, tel, fax: 0333401791,
gheorgheasachi@gmail.com
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2,
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), str. Gavril
Galinescu nr.6
COLEGIUL NAŢIONAL "PETRU RAREŞ", MUNICIPIUL
2613311

PIATRA NEAMȚ, (GIM;LIC TEO), str. Ştefan cel Mare Nr.4,


5 U
tel: 0233213751, fax: 0333810588, director@cnpetrurares.ro

COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL PIATRA


2613060

NEAMȚ, (PROF/LIC TEH/POS), str. Ştefan cel Mare Nr.67,


6 U
tel: 0233213680, fax: 0233237311, colegiultehnic@ymail.com

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL


2613281

PIATRA NEAMȚ, (PROF;LIC TEO;LIC TEH;POS), str.


7 U
Soarelui nr.1, tel: 0233216163, fax: 0233219058,
colegiultransporturi@gmail.com
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE CARTIANU",
2613273

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PROF;LIC TEH;POS), b-


8 U
dul Traian nr.165, tel, fax: 0233222800,
colegiulcartianu@gmail.com
COLEGIUL NAȚIONAL "ROMAN VODĂ", MUNICIPIUL
2613591

ROMAN, (PRI;GIM;LIC TEO), str. Mihai Eminescu nr. 3, tel,


9 U
fax: 0233740290, cnrvroman2005@yahoo.com
COLEGIUL TEHNIC "DANUBIANA", MUNICIPIUL

2613923
ROMAN, (PRE;PRI;GIM;PROF;LIC TEO;LIC TEH;POS),
10 U
str. Energiei nr.9, tel: 0233740250, fax: 0233743618,
danubianaroman@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "COSTACHI NEGRI",
MUNICIPIUL ROMAN, (PRE;PRI;GIM), str. Petru
Rareş nr.1, tel: 0233725761,
scoala_2_Roman@yahoo.com
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.5,
MUNICIPIUL ROMAN, (PRE), str. Ion Ionescu de la
Brad nr.5, tel: 0233725762

COLEGIUL TEHNIC "MIRON COSTIN", MUNICIPIUL


2689891

ROMAN, (GIM;PROF; LIC TEH), str. Ștefan cel Mare nr. 26,
11 U
tel, fax: 0233744403, ctmcroman@yahoo.com

COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI", MUNICIPIUL


2613907

ROMAN, (PRE;PROF;LIC TEH;POS), B-dul Republicii nr.1-


12 U
3, tel, fax: 0233724336, lic_3@yahoo.com

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6,


MUNICIPIUL ROMAN, (PRE), str. Roman Vodă nr.35,
tel: 0233740112

COLEGIUL NAŢIONAL "ŞTEFAN CEL MARE", ORAȘ


2614325

TÎRGU NEAMŢ, (PRI;GIM;LIC TEO), str. Ştefan cel Mare


13 U
nr.67, tel, fax: 0233790932, colegiulstefantgnt@yahoo.com

COLEGIUL TEHNIC "ION CREANGĂ", ORAȘ TÎRGU


2614295

NEAMŢ, (PRE;PRI;GIM;PROF;LIC TEO;LIC TEH;POS),


14 U
str. Mărăşeşti nr.175, tel: 0233790574, fax: 0233790576,
colegiultehnicic@yahoo.com
LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "CUVIOASA
3671027

PARASCHEVA", COMUNA AGAPIA, (LIC VOC), com.


15 R
Agapia, str. Mănăstirea Agapia nr. 631, tel: 0233244695, fax:
0233244695, semagapia@yahoo.com,
LICEUL "CAROL I", ORAȘ BICAZ, (LIC TEO;LIC TEH),
2614465

Oraș Bicaz, str. Republicii Nr.21, tel: 0233253541, fax:


16 U
0233253036, liceulbicaz@yahoo.com

LICEUL "MIHAIL SADOVEANU", COMUNA BORCA,


2614333

(PRE;PRI;GIM; PROF;LIC TEO;LIC TEH;POS), Comuna


17 R
Borca, tel: 0233268016, fax: 0233268281,
gsbborca@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”AUREL DUMITRAȘCU”,
COMUNA BORCA, (PRE;PRI;GIM), Comuna Borca, sat
Sabasa, tel: 0233268017
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI PETRESCU”,
COMUNA BORCA, (PRE;PRI;GIM), Comuna Borca, sat
Mădei, tel: 0233268018

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1, COMUNA BORCA,


(PRE;PRI), Comuna Borca, sat Soci, tel: 0233268020
ȘCOALA PRIMARĂ NR.2, COMUNA BORCA,
(PRE;PRI), comuna Borca, sat Pîrîul Pîntei, tel:
0233268019
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3, COMUNA BORCA,
(PRE;PRI), Comuna Borca, sat Pîrîul Cîrjei, tel:
0233268021
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA
BORCA, (PRE), tel: 0233268022
LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREŞTI, COMUNA
25192556 17502230

BOTEŞTI, (PRE/PRI/GIM/PROF/LIC TEH), sat


18 R
Nisiporești, tel, fax: 0233781031,
samnisiporesti_botesti@yahoo.com
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA DĂMUC,
(PRE/PRI/GIM/PROF/LIC TEH), str. Mihai Eminescu, tel,
19 R
fax: 0233256220, liceultehnologicdamuc@yahoo.com

LICEUL TEHNOLOGIC "ION IONESCU DE LA BRAD",


2613621

COMUNA HORIA, (PROF;LIC TEH;POS), str. Alexandru cel


20 R
Bun nr. 115, tel, fax: 0233747655,
liceultehnologichoria@yahoo.com
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA PETRICANI,

14078083
(PRE;PRI;GIM;PROF;LIC TEH), tel, fax: 0233785052,
21 R
sampetricani@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA PETRICANI,


(PRE;PRI;GIM), sat Ţolici
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, COMUNA PETRICANI,
(PRE;PRI), sat Tîrpeşti, tel: 0233785057
ŞCOALA PRIMARĂ NR.1, COMUNA PETRICANI,
(PRE;PRI), tel: 0233785291
ŞCOALA PRIMARĂ ”DOMNU TRANDAFIR”,
COMUNA PETRICANI, (PRE;PRI), sat Boiştea, tel:
0233785289
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, MUNICIPIUL PIATRA
2613249

NEAMȚ,(GIM;LIC SP), str. Dragoş Vodă nr. 15A, tel, fax:


22 U
0233233605, lps_p_neamt@yahoo.com

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR, MUNICIPIUL PIATRA


NEAMȚ, (GIM;LIC SP), str. Dragoş Vodă nr. 15A
LICEUL DE ARTE "VICTOR BRAUNER", MUNICIPIUL
4881256

PIATRA NEAMȚ, (PRI;GIM;LIC VOC), str. Peneş Curcanul


23 U
nr.6, tel:0233213062, fax: 0233237337,
victorbrauner_nt@yahoo.com
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA",
17973548

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM; PROF;LIC


24 U
TEO;LIC TEH;POS), str. Mărăşeşti nr.13, tel: 0233215262,
fax: 0233215266, grupdleonidapnt@yahoo.com
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.8,
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), str. G-ral.
Dascalescu nr.426
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.19,
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), str. Ion
Ionescu de la Brad nr.13
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10,
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), str. Mărășești
nr.34
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV,
2613265

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PROF;LIC TEH;POS), str.


25 U
Alexandru Lăpuşneanu Nr.16, tel: 0233211552, fax:
0233212328, economicnt@yahoo.com
LICEUL TEHNOLOGIC "SPIRU HARET", MUNICIPIUL
17108806 14505275

PIATRA NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM;PROF;LIC TEH), str.


26 U
Petru Rareş Nr.26, tel, fax: 0233226079,
spiru_haret20022000@yahoo.com
LICEUL TEHNOLOGIC "ION CREANGĂ", COMUNA
PIPIRIG, (PRE;PRI;GIM; PROF;LIC TEH), str. David
27 R
Creangă nr.464, tel, fax: 0233252453, licpipirig@yahoo.ro

ŞCOALA GIMNAZIALĂ STÂNCA, COMUNA PIPIRIG,


(PRE;PRI;GIM), sat Stânca, tel: 0233252453,
scoalastanca@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PLUTON, COMUNA PIPIRIG,
(PRE;PRI;GIM), sat Pluton, tel: 0233252451
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA PIPIRIG,
(PRE;PRI;GIM), sat Boboiești, tel: 0233252452
ŞCOALA PRIMARĂ NR.2, COMUNA PIPIRIG,
(PRE;PRI), sat Popeni, 0233252450
ŞCOALA PRIMARĂ NR.2, COMUNA PIPIRIG,
(PRE;PRI), sat Boboiești
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LEGHIN,
COMUNA PIPIRIG, (PRE), sat Leghin, tel:
0233252514
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFINȚII ÎMPĂRAȚI
17086813 17954422

CONSTANTIN ȘI ELENA", MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ,


28 U
(LIC VOC), B-dul Traian nr. 165, tel, fax: 0233229550,
seminarulpiatraneamt@yahoo.com
LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA RĂUCEȘTI,
(PRE;PRI;GIM;PROF;LIC TEH), tel, fax: 0233787564, sat
29 R
Oglinzi, samoglinzi@yahoo.com

ŞCOALA PRIMARĂ NR.2, COMUNA RĂUCEȘTI,


(PRE;PRI), sat Oglinzi, tel: 0233787733
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, MUNICIPIUL ROMAN,

2613931
(PRE/PRI/GIM/LIC SP), str. Tineretului nr.24, tel, fax:
30 U
0233744370, lps_roman@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ROMAN MUŞAT",


MUNICIPIUL ROMAN, (PRE;PRI;GIM), str. Victor
Hugo nr.9, tel: 0233744630,
sc_roman_musat@yahoo.com
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL ROMAN,
(GIM;LIC SP), str. Tineretului nr.24
LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE SAV", MUNICIPIUL
2613869

ROMAN, (PROF;LIC TEO;LIC TEH;POS), B-dul Republicii


31 U
nr.46, tel, fax: 0233744786, vasilesav@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CAROL I", MUNICIPIUL


ROMAN, (PRE;PRI:GIM), str. Bogdan Dragoş nr.183,
tel: 0233741144, scoala_6_roman@yahoo.com
LICEUL TEOLOGIC "EPISCOP MELCHISEDEC",
17598090

MUNICIPIUL ROMAN, (LIC VOC;POS), str. Alexandru cel


32 U
Bun nr.2, tel, fax: 0233740906, seminar@ssgroman.ro

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SFÂNTUL


7367447

FRANCISC DE ASSISI", MUNICIPIUL ROMAN, (LIC


33 U
VOC), str. Ștefan cel Mare nr. 268/B, tel, fax: 0233741421,
liceulfranciscan@yahoo.com
LICEUL TEHNOLOGIC "GH. RUSET ROZNOVANU ",
15984842

ORAȘ ROZNOV, (PRE;PRI;GIM;PROF;LIC TEO;LIC TEH),


34 U
str. Tineretului nr.647, tel, fax: 0233665694,
grupscolarroznov@yahoo.com
LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", COMUNA
2613877

SĂBĂOANI, (PRE;PRI;GIM; PROF;LIC TEO;LIC TEH), str.


35 R
Progresului nr.40, tel, fax: 0233735052,
ltva_sabaoani@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN, COMUNA
SĂBĂOANI, (PRE;PRI;GIM), sat Traian, str. Libertăţii

LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA TĂMĂȘENI,


17232390 18148728

(PRE;PRI;GIM;PROF;LIC TEH), str. Unirii nr.399, sat


36 R
Adjudeni, tel, fax: 0233749502, scoalaadjudeni@yahoo.com

LICEUL "VASILE CONTA", ORAȘ TÎRGU NEAMŢ, STR.


RADU TEOHARIE NR.3, (PRE;PRI;GIM;LIC TEO;LIC
37 U
VOC;LIC TEH), tel: 0233791228, fax: 0233790701,
lic_ec_vasilecontatgnt@yahoo.com
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, ORAȘ
TÎRGU NEAMŢ, (PRE), str. Panazol nr.3,

LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA VALEA URSULUI,


18235913

(PRE;PRI;GIM;PROF;LIC TEH), tel, fax: 0233763038,


38 R
scoala_valeaursului@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHILII, COMUNA VALEA


URSULUI, (PRE;PRI;GIM), sat Chilii
ȘCOALA PRIMARĂ BUCIUM, COMUNA VALEA
URSULUI, (PRE;PRI), sat Bucium

ȘCOALA PRIMARĂ GIURGENI, COMUNA VALEA


URSULUI, (PRE;PRI), sat Giurgeni
ȘCOALA PRIMARĂ MUNCELU DE JOS, COMUNA
VALEA URSULUI, (PRE;PRI), sat Muncelu de Jos

LICEUL TEHNOLOGIC "ARHIMANDRIT CHIRIAC


14143957

NICOLAU", (PRE;PRI;GIM;PROF;LIC TEH), Comuna


39 R
Vînători-Neamț, str. Ştefan cel Mare nr198, tel, fax:
0233251004, scprofvanatori@yahoo.com
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, COMUNA VÎNĂTORI
NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM), sat Drehuţa, 0233251706,
scoalanr2vinatori@yahoo.com
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEMȚIȘOR, COMUNA
VÎNĂTORI-NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM), sat Nemțișor,
tel: 0233251042, scoala_nemtisor@yahoo.com
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA, COMUNA VÎNĂTORI
NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM), sat Lunca, tel: 0233251501
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "VENIAMIN
3429261

COSTACHI", COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, (LIC VOC),


40 R
str. Arh. Chiriac Neculau nr.86, sat Mănăstirea Neamț, tel, fax:
0233251876, stvcmn@yahoo.com
17232404 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE GRIGORESCU",
41 R COMUNA AGAPIA, (PRE;PRI;GIM), com. Agapia, nr. 631,
tel, fax: 0233244610, scoalaagapia@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU",


COMUNA AGAPIA, (PRE/PRI/GIM), sat Filioara nr.
192, scoalafilioara@yahoo.com,
ȘCOALA PRIMARĂ, SĂCĂLUȘEȘTI, COMUNA
AGAPIA, (PRE;PRI), sat Săcăluşeşti, nr.124
18231466

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VADURI, COMUNA ALEXANDRU


42 R CEL BUN, (PRE;PRI;GIM), Sat Vaduri, str. Ştefan cel Mare
nr.42, tel, fax: 0233241390, vaduri_scoala@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ALEXANDRU CEL


BUN, (PRE;PRI;GIM), Sat Bistriţa, str. Mănăstirii nr. 19
17474432

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA,


43 R (PRE;PRI;GIM), comuna Bahna, tel, fax: 0233760034,
scoalabahna@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA,


(PRE;PRI;GIM), sat İzvoare, Comuna Bahna

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂHNIȘOARA,


COMUNA BAHNA, (PRE), sat Bahnişoara, comuna
Bahna

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BROȘTENI,


COMUNA BAHNA, (PRE), sat Broșteni, comuna Bahna

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂLȚĂTEȘTI,


18148760

(PRE;PRI;GIM), comuna Bălțătești, str. Slt. Mihai Oprea nr.


44 R
401, tel, fax : 0233244001,
scartasimeseriibaltatesti@yahoo.com,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA SEACĂ, COMUNA
BĂLȚĂTEȘTI, (PRE;PRI;GIM), sat Valea Seacă,
Comuna Bălțătești, tel, fax : 0233245211
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, ORAȘ BICAZ,
17487920

(PRE;PRI;GIM), Oraș Bicaz, str. Mărceni nr.1, tel, fax:


45 U
0233253740, scoala_marceni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, ORAȘ BICAZ,


(PRE;GIM), Oraș Bicaz, str. Păltiniş nr.9, tel:
0233253457
ȘCOALA PRIMARĂ, (PRE;PRI), sat Secu, Oraș Bicaz
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂRCENI,
ORAȘ BICAZ, (PRE), str. Primăverii, nr. 1, tel:
0233253355
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DODENI,
ORAȘ BICAZ, (PRE), Oraș Bicaz, str. Păltiniş, nr.5
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
"MOLDOCIM", ORAȘ BICAZ, (PRE), Oraș Bicaz, str.
Aleea Teilor, nr.3, tel: 0233254161
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZ CHEI,
19386710

(PRE;PRI;GIM), comuna Bicaz Chei, str. Lunca Bisericii nr.


46 R
665A, tel, fax: 0233255707, scoalabicazchei1@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, COMUNA BICAZ CHEI,


(PRE;PRI;GIM), comuna Bicaz Chei, str. Dăndeni nr.
574, tel: 0233255771
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, COMUNA BICAZ CHEI,
(PRE;PRI;GIM), comuna Bicaz Chei, sat Ivaneș, str.
Ivaneș nr. 48 A, tel: 0233255772
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA BICAZU
17355377

ARDELEAN, (PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233255320,


47 R
scoalabardelean@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, COMUNA BICAZU


ARDELEAN, (PRE;PRI;GIM), Sat Telec, Comuna
Bicazu Ardelean, tel: 0233256332
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1, COMUNA BICAZU
ARDELEAN, (PRE;PRI), Sat Toşorog, Comuna Bicazu
Ardelean
17598074
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ANTONIE MUREŞIANU",
48 R COMUNA BÎRA, (PRE;PRI;GIM), str. Antonie Mureşianu nr.
214, tel, fax: 0233765527, sambira@yahoo.com

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1, COMUNA BÎRA,


(PRE;PRI), sat Rediu, Comuna Bîra, str. Alexandru Ioan
Cuza, tel: 0233765506
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1, COMUNA BÎRA,
(PRE;PRI), sat Rediu, Comuna Bîra, str. Florilor, tel:
0233765509
17261795 17775940

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BÎRGĂUANI,


49 R (PRE;PRI;GIM), comuna Bîrgăuani, tel, fax: 0233294327,
scbirgauani@gmail.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BODEȘTI,


50 R (PRE;PRI;GIM), Comuna Bodeşti, tel, fax: 0233243008,
scoalabodeşti@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BODEȘTI,


(PRE;PRI;GIM), Comuna Bodești, sat Bodeşti de Jos,
nr.154, tel: 0233243303
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA
BODEŞTI, (PRE), Comuna Bodeşti, sat Cotuna, uliţa
Cotuna nr. 63
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOGHICEA,
17598082

51 R (PRE;PRI;GIM), Comuna Boghicea, str. Principala, tel, fax:


0233767003, scoalaboghicea@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOGHICEA,


(PRE;PRI;GIM), Comuna Boghicea, sat Slobozia, str.
Principală, tel: 0233767370
ȘCOALA PRIMARĂ, COMUNA BOGHICEA,
(PRE;PRI), Comuna Boghicea, sat Nistria, str. Principală
ȘCOALA PRIMARĂ, COMUNA BOGHICEA,
(PRE;PRI), Comuna Boghicea, sat Căuşeni, str.
Principală
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BORLEŞTI,
14236924

(PRE;PRI;GIM), comuna Borleşti, str. Aleea Şcolii nr.2, tel,


52 R
fax : 0233297359, scoalaborlestineamt@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE",


COMUNA BORLEȘTI, (PRE;PRI;GIM), sat Mastacăn,
str. Şcolii nr.2, tel: 0233297326,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN GRIGORE TEODORESCU", scoalamastacannt@yahoo.com
17129337

53 R COMUNA BORLEȘTI, (PRE;PRI;GIM), sat Ruseni, str.


Bistrița nr. 241, tel, fax: 0233296879,
scoala_ruseni@yahoo.com
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2,
COMUNA BORLEȘTI, (PRE), sat Ruseni, str. Sf. Lazăr
nr.1, tel: 0233297253
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3,
COMUNA BORLEŞTI, (PRE), sat Ruseni, str. Aleea
Burebista nr.2, tel: 0233297022
23513153

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BARTICEȘTI, COMUNA BOTEȘTI,


54 R (PRE;PRI;GIM), sat Barticești, tel, fax: 0233781017,
scoala.barticesti@yahoo.com

ȘCOALA PRIMARĂ, COMUNA BOTEȘTI, (PRE;PRI),


tel: 0233781042
21587561

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOZIENI,


55 R (PRE;PRI;GIM), Comuna Bozieni, str. Principală nr. 56, tel,
fax: 0233764105, sc.bozienidejos@yahoo.com

ȘCOALA PRIMARĂ BĂNEASA, COMUNA BOZIENI,


(PRE;PRI), sat Băneasa, str. Speranţei nr.9,
ȘCOALA PRIMARĂ CRĂIEȘTI, COMUNA BOZIENI,
(PRE;PRI), sat Crăieşti, str. Narciselor nr.1
ȘCOALA PRIMARĂ CUCI, COMUNA BOZIENI,
(PRE;PRI), sat Cuci, Str. Teiului nr. 104, tel:
0233764007
ȘCOALA PRIMARĂ IUȘCA, COMUNA BOZIENI,
(PRE;PRI), sat Iucşa, Comuna Bozieni, tel: 0233764235
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IEREMIA IRIMESCU", COMUNA

17197617
56 R BRUSTURI, (PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233789013,
sc_brusturi@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE STURZU",


COMUNA BRUSTURI, (PRE;PRI;GIM), sat Târzia, tel:
0233789030
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GROȘI,
COMUNA BRUSTURI, (PRE), sat Groși
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POIANA,
COMUNA BRUSTURI, (PRE), sat Poiana, comuna
Brusturi
17524492

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE UNGUREANU",


57 R COMUNA CEAHLĂU, (PRE/PRI/GIM), str. Principală nr.
677, tel, fax: 0233258126, scoalaceahlauneamt@yahoo.com

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1, COMUNA CEAHLĂU,


(PRE;PRI), sat Bistricioara, tel: 0233264651
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA
CEAHLĂU, (PRE), tel: 0233258285
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CÎNDEŞTI,
17123644

58 R (PRE;PRI;GIM), str. Principală, tel, fax: 0233294993,


scoala_cindesti@yahoo.com

ŞCOALA PRIMARĂ PĂDURENI, COMUNA


CÎNDEȘTI, (PRE;PRI), sat Pădureni
ŞCOALA PRIMARĂ VĂDURELE, COMUNA
CÎNDEȘTI, (PRE;PRI), sat Vădurele
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BĂRCĂNEŞTI,
COMUNA CÎNDEȘTI, (PRE), sat Bărcăneşti
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA CORDUN,
20215837

(PRE;PRI;GIM), str. Vasile Alecsandri nr. 169, tel, fax:


59 R
0233748082, scoalacordun@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA


CORDUN, (PRE), sat Cordun, str. Vasile Alecsandri
nr.104
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SIMIONEȘTI,
COMUNA CORDUN, (PRE), sat Simioneşti, str. Vasile
Alecsandri nr.116
17383563 20215845

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PILDEȘTI, COMUNA


60 R CORDUN, (PRE;PRI;GIM), Sat Pildeşti, str. Vasile Alecsandri
nr.156, tel, fax: 0233748507, scoalapildesti@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSTIȘA,


61 R (PRE/PRI/GIM), nr.85, tel, fax: 0233260061,
scoala_costisa@yahoo.com

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MĂNOAIA,


COMUNA COSTIȘA, (PRE), sat Mănoaia
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE SĂVINESCU",
17123628

COMUNA CRĂCĂOANI, (PRE;PRI;GIM), str. nr 1, tel, fax:


62 R
0233246008, scoala_cracaoani@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MAGAZIA, COMUNA


CRĂCĂOANI, (PRE;PRI;GIM), sat Magazia, str.
Principală, tel: 0233246248, scoalamagazia@yahoo.com
ŞCOALA PRIMARĂ NR.2, COMUNA CRĂCĂOANI,
(PRE;PRI), str. Principală
ŞCOALA PRIMARĂ CRACĂUL NEGRU, COMUNA
CRĂCĂOANI, (PRE;PRI), sat Cracăul Negru, str.
Principală, tel: 0233246083
ŞCOALA GIMNAZIALĂ HUISUREZ, COMUNA
DĂMUC, (PRE;PRI;GIM), sat Huisurez, str. Şt.
Octavian Iosif, tel: 0233263605
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DOBRENI,
18262586 17409574

(PRE;PRI;GIM), str. Lascar Catargiu nr. 80, tel, fax:


63 R
0233242520, scoala.dobreni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA DOCHIA,


(PRE;PRI;GIM), tel: 0233291775, fax: 0233291881,
64 R
scoaladochia@yahoo.com
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE PĂTRAȘCU",

19793564 17973556
65 R COMUNA DOLJEȘTI, (PRE;PRI;GIM), Sat Buruienești, str.
Al.I. Cuza nr. 82, 0233780504, 0233780504,
scoalaburuienesti@yahoo.com
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DOLJEȘTI,
66 R (PRE;PRI;GIM), str. Sfânta Treime nr.12, tel, fax:
0233780515, doljestiscoala@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA, COMUNA


DOLJEȘTI, (PRE;PRI;GIM), sat Rotunda, str. Vasile
Alecsandri nr.175, tel: 0233780552,
rotundascoala@yahoo.com
ȘCOALA PRIMARĂ BUHONCA, COMUNA DOLJEȘTI,
(PRE;PRI), sat Buhonca, str. Sfintei Cruci nr.51, tel:
0233780515
18301820

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PR. GHEORGHE SĂNDULESCU",


67 R COMUNA DRAGOMIREŞTI, (PRE;PRI;GIM), str.
Principală nr.86, tel, fax: 0233292610,
scdragomirestint@yahoo.com
ŞCOALA PRIMARĂ HLĂPEŞTI, COMUNA
DRAGOMIREȘTI, (PRE,PRI), sat Hlăpeşti, tel:
0233293903
ŞCOALA PRIMARĂ VAD, COMUNA DRAGOMIREȘTI,
(PRE,PRI), sat Vad, tel: 0233292794
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VAD, COMUNA
DRAGOMIREȘTI, (PRE), sat Vad, tel: 0233292794
17150347

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEŞTI,


68 R (PRE,PRI,GIM), str. Principală, tel, fax: 0233789002,
draganestiscoala@yahoo.com

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ŞOIMĂREŞTI,


COMUNA DRĂGĂNEȘTI, (PRE), sat Șoimărești
17086864 18042122

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DULCEŞTI,


69 R (PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233761039,
sam_dulcesti@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA DUMBRAVA


70 R ROŞIE, (PRE;PRI;GIM), str. Dumbravei nr.71, tel, fax:
0233282419, sc_dumbrava_rosie@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, COMUNA DUMBRAVA


ROȘIE, (PRE;PRI;GIM), Sat Izvoare, tel: 0233282231
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, COMUNA DUMBRAVA
ROȘIE, (PRE;PRI;GIM), sat Cut, tel: 0233282370
ȘCOALA PRIMARĂ NR.4, COMUNA DUMBRAVA
ROȘIE, (PRE;PRI), sat Brăşăuţi, 0233282223
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN LUCA", COMUNA
18162854

71 R FARCAȘA, (PRE;PRI;GIM), str. Principală nr.109, tel, fax:


0233267005, scoalafarcasa@yahoo.com

ȘCOALA PRIMARĂ FRUMOSU, COMUNA FARCAȘA,


(PRE/PRI), str. Secundară nr.98, sat Frumosu,
ȘCOALA PRIMARĂ STEJARU, COMUNA FARCAȘA,
(PRE;PRI), str. Secundară nr.129, sat Stejaru
ȘCOALA PRIMARĂ POPEȘTI, COMUNA FARCAȘA,
(PRE;PRI), sat Popești
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA FĂUREI,
18659447

(PRE;PRI;GIM), str. Principală, tel, fax: 0233762042,


72 R
faureiscoala@yahoo.com

ȘCOALA PRIMARĂ BUDEȘTI, COMUNA FĂUREI,


(PRE;PRI), sat Budești, tel: 0233762222
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUDEȘTI,
COMUNA FĂUREI, (PRE), sat Budești
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GÂDINȚI,
19242021 17686702

73 R (PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233765111, gadinti@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEŞTI,


74 R (PRE;PRI;GIM), str. Vasile Alecsandri nr. 64, tel, fax:
0233746164, s_gheraesti@yahoo.com

ȘCOALA PRIMARĂ GHERĂEŞTII NOI, COMUNA


GHERĂEȘTI, (PRE;PRI), sat Gherăeştii Noi, str.
Romanului nr.22
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE CONTA", COMUNA

17379015 17213585
75 R GHINDĂOANI, (PRE;PRI;GIM), str. Vasile Conta nr.2, tel,
fax: 0233270038, scoala_ghindaoani@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. GHEORGHE


76 R DUMITREASA", COMUNA GIROV, (PRE;PRI;GIM), tel,
fax: 0233291042, scoalagirov@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA GIROV,


(PRE;PRI;GIM), sat Căciuleşti, str. Principală, nr.200,
tel: 0233290049, scoalacaciulestint@yahoo.com
ȘCOALA PRIMARĂ GURA-VĂII, COMUNA GIROV,
(PRE;PRI), sat Gura-Văii, str. Prof. Dumitru Trifan nr.88
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "EPISCOP MELCHISEDEC
17496848

ŞTEFĂNESCU", COMUNA GÎRCINA, (PRE;PRI;GIM), str.


77 R
Melchisedec Ştefănescu nr. 117, tel, fax: 0233242050,
scoalagircina@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CUEJDIU, COMUNA
GÎRCINA, 0233242250, (PRE;PRI;GIM), sat
Cuejdiu, str. Cuejdiului nr. 146, tel: 0233242250
17537646

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PANȚIRU”,


78 R COMUNA GRINȚIEȘ, (PRE;PRI;GIM), tel, fax:
0233265140, scgrintie@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1,


COMUNA GRINȚIEȘ, (PRE), sat Poiana

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GRINȚIEȘU


MIC, COMUNA GRINȚIEȘ, (PRE), sat Grințieșu Mic
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BRADU,
COMUNA GRINȚIEȘ, (PRE), sat Bradu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GRUMĂZEȘTI,
17145545

79 R (PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233786006,


scoalagrumazesti@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOPOLIȚA, COMUNA


GRUMĂZEȘTI, (PRE;PRI;GIM), sat Topolița
ȘCOALA PRIMARĂ CURECHIȘTEA, COMUNA
GRUMĂZEȘTI, (PRE;PRI), sat Curechiștea
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA HANGU,
18102933

(PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233257674,


80 R
secretariathangu@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUHALNIŢA, COMUNA


HANGU, (PRE;PRI;GIM), sat Buhalniţa, tel:
ȘCOALA PRIMARĂ BOBOTENI, COMUNA HANGU,
(PRE;PRI), sat Boboteni
19386698 23102034 17557163

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "OTILIA CAZIMIR", COMUNA


81 R HORIA, (PRE;PRI;GIM), sat Cotu Vameș, str. Plopului
nr.62, tel, fax: 0233747795, sc.cotuvames@gmail.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CARMEN SYLVA", COMUNA


82 R HORIA, (PRE;PRI;GIM), str. Alexandru cel Bun nr. 115, tel,
fax: 0233747309, scoalahoria_neamt@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂLUŞEŞTI, COMUNA ICUŞEŞTI,


83 R (PRE;PRI;GIM), sat Bălușești, tel. Fax: 0233762664,
scoalabalusesti@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ICUŞEŞTI,


(PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233762515
ŞCOALA PRIMARĂ ROCNA, COMUNA ICUŞEŞTI,
(PRE;PRI), sat Rocna, tel: 0233762712
ŞCOALA PRIMARĂ BĂTRÎNEŞTI, COMUNA
ICUŞEŞTI, (PRE;PRI), sat Bătrîneşti, tel: 0233762798
ŞCOALA PRIMARĂ SPIRIDONEŞTI, COMUNA
ICUŞEŞTI, (PRE;PRI), sat Spiridoneşti, tel:
0233762524
ŞCOALA PRIMARĂ MESTEACĂN, COMUNA
ICUȘEȘTI, (PRE;PRI), sat Mesteacăn, tel: 0233762523
ŞCOALA PRIMARĂ TABĂRA, COMUNA ICUŞEŞTI,
(PRE;PRI), sat Tabăra
18102909
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ION CREANGĂ,
84 R (PRE;PRI;GIM), str. I.C. Brătianu nr.91, tel: 0233780015,
fax: 0233780180, scoala_ioncreanga@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ION CREANGĂ,


(PRE;PRI;GIM), sat Avereşti, str. Oancea Averescu
nr.13, tel: 0233
ȘCOALA PRIMARĂ STEJARU, COMUNA ION
CREANGĂ, (PRE;PRI), sat Stejaru, str. Preot Moraru
nr.18, tel: 0233
ȘCOALA PRIMARĂ RECEA, COMUNA ION
CREANGĂ, (PRE;PRI), sat Recea, str. Siretului nr. 63,
tel : 0233
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BULEU", COMUNA
23269289

MĂRGINENI, (PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233295332,


85 R
scoalamarginenineamt@yahoo.com

ȘCOALA PRIMARĂ HOISEȘTI, COMUNA


MĂRGINENI, (PRE/PRI), sat Hoisești, tel:
0233295581
ȘCOALA PRIMARĂ ITRINEȘTI, COMUNA
MĂRGINENI, (PRE;PRI), sat Itrinești
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MOLDOVENI,
17442872

(PRE/PRI/GIM), tel, fax: 0233745762,


86 R
scoala_moldoveni@yahoo.com,

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL HOCIUNGI,


COMUNA MOLDOVENI, (PRE), sat Hociungi,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU ALMAȘ", COMUNA
17409582

87 R NEGREȘTI, (PRE;PRI;GIM), str. Principală, tel, fax:,


0233242565, sc_dumitru_almas@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POIANA,


COMUNA NEGREȘTI, (PRE), sat Poiana
19587756

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ONICENI,


88 R (PRE;PRI;GIM), str. Principală nr.45, tel, fax: 0233763555,
s_scoalaoniceni@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLCA, COMUNA ONICENI,


(PRE;PRI;GIM), sat Solca
ȘCOALA PRIMARĂ GORUN, COMUNA ONICENI,
(PRE;PRI), sat Gorun
ȘCOALA PRIMARĂ VALEA ENEI, COMUNA
ONICENI, (PRE;PRI), sat Valea Enei
ȘCOALA PRIMARĂ PIETROSU, COMUNA ONICENI,
(PRE;PRI), sat Pietrosu
18282656

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PĂSTRĂVENI,


89 R (PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233783015,
scoalapastraveni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA


PĂSTRĂVENI, (PRE;PRI;GIM), sat Rădeni, tel:
0233783242
ŞCOALA PRIMARĂ NR.2, COMUNA PĂSTRĂVENI,
(PRE;PRI), sat Rădeni
ŞCOALA PRIMARĂ LUNCA MOLDOVEI, COMUNA
PĂSTRĂVENI, (PRE;PRI), sat Lunca Moldovei
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VLAD DĂNULESCU", COMUNA
17578760

PÂNCEŞTI, (PRE/PRI/GIM), tel, fax: 0372873848,


90 R
scoala_pancesti@yahoo.com

ȘCOALA PRIMARĂ CIUREA, COMUNA PÂNCEȘTI,


(PRE;PRI), sat Ciurea

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DANIELA CUCIUC",


17973530

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM), str.


91 U
Progresului nr.108, tel, fax: 0233211582,
scoaladanielacuciuc@gmail.com
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE
DE COLȚ", MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), str.
Progresului nr.36, tel: 0233222651
17292104

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA CUZA", MUNICIPIUL


92 U PIATRA NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM), B-dul. Decebal nr. 72-74,
tel, fax: 0233215816, scoalaelenacuza2012@gmail.com
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.12,
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), B-dul Decebal
nr. 46, tel: 0233236045
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.13,
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), B-dul Decebal
nr. 46, tel: 0233236045
GRĂDINIŢA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL
"VERONICA FILIP", MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ,
(PRE), str. Alexandru Lăpuşneanu nr.12, tel:
0233216334
17466804 17954414 17487912

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICU ALBU", MUNICIPIUL


93 U PIATRA NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM), str. Ecoului nr.26, tel:
0233218177, fax: 0233210651, scoalazece@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, MUNICIPIUL PIATRA


94 U NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM), str. Gen. Nicolae Dăscălescu nr.4,
tel: 0233212676, fax: 0333404067, scoalanr1pn@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, MUNICIPIUL PIATRA


NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM), str. Mărăţei nr.6, tel: 0233226895,
95 U
fax: 0233226894, scoala_2_pn@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7, MUNICIPIUL PIATRA


NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM), str. Gheorghe Asachi nr.3,
tel:0233230419
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1,
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), str. Aleea
Plaiului nr.7, tel: 0233223989
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL Nr.11,
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), str. Gheorghe
Asachi nr.3, tel: 02332300419
17404178

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, MUNICIPIUL PIATRA


96 U NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM), str.22 Decembrie Nr.1, tel, fax:
0233212315, scoala3pn@yahoo.com

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2,


MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), B-dul 9 Mai
nr.3,
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6,
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), str. Cuza Vodă
nr. 80
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9,
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), str. Durăului
nr. 14
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5, MUNICIPIUL PIATRA
17466839

97 U NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM), str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, tel,


fax : 0233224508, scoala5p.neamt@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12,


MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), str. Constantin
Mătase nr.9
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.8, MUNICIPIUL PIATRA
17954406

NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM), str. Dărmăneşti nr. 8, tel, fax:


98 U 0233226706, scoala8pn@yahoo.com

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5,


MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), str. ”1
Decembrie 1918”, nr. 44, tel: 0233626431,
gradinitacincipiatraneamt@yahoo.com
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8,
MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), str. Dărmăneşti
nr.41, tel: 0233627975
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.11, MUNICIPIUL PIATRA
17474386

99 U NEAMȚ, (PRE;PRI;GIM), str. Gavril Galinescu nr. 46, tel,


fax: 0233227606, scoala11pn@yahoo.com

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OCOL,


MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, (PRE), str. Cetatea
Neamţului nr. 34, tel: 0233229106

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PIATRA ŞOIMULUI,


17123652

100 R (PRE;PRI;GIM), str. Cantonului nr.33, tel, fax: 0233296150,


scoalapiatrasoimului@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUMINIŞ, COMUNA PIATRA


ŞOIMULUI, (PRE;PRI;GIM), sat Luminiș, str. Luminii,
tel: 0233296602
ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIENI, COMUNA PIATRA
ŞOIMULUI, (PRE;PRI;GIM), sat Poieni, str.
Ghiocelului, tel: 0372787883
ŞCOALA PRIMARĂ COMUNA PIATRA ŞOIMULUI,
(PRE;PRI), str. Bisericii
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NEGULEŞTI,
COMUNA PIATRA ȘOIMULUI, (PRE), sat Neguleşti,
str. Staţiunii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA"̋, COMUNA
17474408

PÎNGĂRAȚI, (PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233240341,


101 R
pingarati_scoala@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU, COMUNA


PÎNGĂRAȚI, (PRE;PRI;GIM), sat Stejaru,
0233240623
ȘCOALA GIMNAZIALĂ OANȚU, COMUNA
PÎNGĂRAȚI, (PRE;PRI;GIM), sat Oanțu, tel:
0233240699
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL
PÎNGĂRĂCIOR, COMUNA PÎNGĂRAȚI, (PRE), sat
Pîngărăcior
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POIANA,
COMUNA PÎNGĂRAȚI, (PRE), sat Poiana
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU PODOLEANU",
17926678

COMUNA PODOLENI, (PRE;PRI;GIM), str. Speranței nr. 4,


102 R
tel, fax: 0233299453, scoalapodoleni@yahoo.com

ȘCOALA PRIMARĂ NEGRITEȘTI, COMUNA


PODOLENI, (PRE;PRI), sat Negritești, str. Principală
nr.22
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1,
COMUNA PODOLENI, (PRE), str. Alex. Podoleanu,
nr.19
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2,
COMUNA PODOLENI, (PRE), str. Bisericii nr.20, tel:
0233299805
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3,
COMUNA PODOLENI, (PRE), str. Sfânta treime nr.81,
tel: 0233299806
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IUSTIN PÎRVU", COMUNA
17743247

POIANA TEIULUI, (PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233266059,


103 R
scgalu@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN


ROMANESCU", COMUNA POIANA TEIULUI,
(PRE;PRI;GIM), sat Dreptu
ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU VODĂ, COMUNA
POIANA TEIULUI, (PRE;PRI;GIM), sat Petru Vodă
ŞCOALA PRIMARĂ POIANA LARGULUI, COMUNA
POIANA TEIULUI, (PRE;PRI), sat Poiana Largului
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA
POIANA TEIULUI, (PRE)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA POIENARI,
17086821 17466871

104 R (PRE/PRI/GIM), str. Principală, tel, fax:0233764705,


scoalapoienari@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA RĂUCEŞTI,


105 R (PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233788019,
scoala_raucesti@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, COMUNA RĂUCEŞTI,


(PRE;PRI;GIM), tel: 0233788025
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN VIRGIL
17191584

GHEORGHIU”, COMUNA RĂZBOIENI, (PRE/PRI/GIM),


106 R sat Războienii de Jos, str. Principală nr.101, tel, fax:
0233292921, scoalaunurazboieni@yahoo.com
ŞCOALA PRIMARĂ NR.2, COMUNA RĂZBOIENI,
(PRE;PRI), sat Războienii de Jos, tel: 0233293140

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA REDIU,


17123660

(PRE;PRI;GIM), str. Centrul Civic nr. 15, tel, fax:


107 R
0233298753, scoalarediu2006@yahoo.com

ŞCOALA PRIMARĂ BEŢEŞTI, COMUNA REDIU,


(PRE;PRI), sat Beţeşti, str. Bisericii nr.25
ŞCOALA GIMNAZIALĂ POLOBOC, COMUNA REDIU,
(PRE;PRI;GIM), sat Poloboc, str. Cireşilor nr.66
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA
REDIU, (PRE), sat Socea, str. Şcolii nr.10
ŞCOALA DE ARTĂ "SERGIU CELIBIDACHE",

17732787
108 U MUNICIPIUL ROMAN, (PRE;PRI;GIM), str. Bogdan
Dragoş nr.91, tel: 0233725791, fax: 0233740175,
sc_arta_roman@yahoo.com
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "MUGURI
DE LUMINĂ" NR.2, MUNICIPIUL ROMAN, (PRE),
str. Dobrogeanu Gherea nr.44, tel: 0233744999
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA",
12803259

109 U MUNICIPIUL ROMAN, (PRE;PRI;GIM), str. Cuza Vodă


nr.22, tel, fax: 0233741410, sc5roman@sc5roman.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3,


MUNICIPIUL ROMAN, (PRE), str. Cuza Vodă nr.20,
tel: 0233741143
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CALISTRAT HOGAŞ ",
17502222 17598066

110 U MUNICIPIUL ROMAN, (PRE;PRI;GIM), str. Mihai Viteazu


nr.15, tel: 0233742838, fax: 0333814900,
scoala_8_roman@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU",
111 U MUNICIPIUL ROMAN, (PRE;PRI;GIM), str. Mihai
Eminescu nr.27, tel, fax: 0233744599,
m_eminescu_roman@yahoo.com
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1,
MUNICIPIUL ROMAN, (PRE), str. Ion Creangă nr.13
17507874

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI",


112 U MUNICIPIUL ROMAN, (PRE;PRI;GIM), str. C.A. Rosseti
nr.8, tel, fax: 0233744270, scoala1roman@yahoo.com

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5,


MUNICIPIUL ROMAN, (PRE); str. Ecaterina Teodoroiu
nr.1A, tel: 0233722006
14087121

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE NICOLAU",


113 R COMUNA ROMÂNI, (PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233768954,
scoalaromani@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT GOŞMANI, COMUNA


ROMÂNI, (PRE;PRI;GIM), tel: 0233768531,
scoalagosmani@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA ROMÂNI,
(PRE;PRI;GIM), sat Siliștea, tel: 0233768963,
scoalasilistea1@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, COMUNA ROMÂNI,
(PRE;PRI;GIM), sat siliștea, tel: 0233768552,
scoalasilistea2@yahoo.com
17617869 18042130 17487939

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, STR.AVIATOR MAGDALENA


114 U NR.721, ORAȘUL ROZNOV, (PRE;PRI;GIM), sat Slobozia,
tel, fax: 0233665437, sloboziaroznov1@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE APOSTOL", COMUNA


115 R RUGINOASA, (PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233761300,
scoalaruginoasa_n@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SAGNA,


116 R (PRE;PRI;GIM), str. Principală nr.845, tel, fax: 0233766009,
sagnasc@yahoo.com

ȘCOALA PRIMARĂ VULPĂŞEŞTI, COMUNA SAGNA,


(PRE;PRI), sat Vulpăşeşti, tel: 0233766450
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LUŢCA,
COMUNA SAGNA, (PRE), sat Luţca
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”I. GERVESCU”, COMUNA
17809821

SĂVINEŞTI, (PRE;PRI;GIM), str. Tineretului nr.23, tel:


117 R
0233281527, fax: 0233281144,
sscoalanr.2savinesti@yahoo.com
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SĂVINEŞTI,
(PRE;PRI;GIM), str. Gen. Buniş nr.108, tel:
0233281337
ŞCOALA PRIMARĂ, COMUNA SĂVINEŞTI,
(PRE;PRI), str. Bistriţei, tel: 0233281282
GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA
SĂVINEŞTI, (PRE), str. Dornelor, tel: 0233281561
GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA
SĂVINEŞTI, (PRE), str. Aleea Parcului
17637254
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECUIENI,
118 R (PRE;PRI;GIM), str. Principală nr.83, tel, fax: 0233745031,
sc.secuieni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECUIENI,


(PRE;PRI;GIM), sat Butnăreşti nr.140, tel:
0233745077, scoalabutnaresti@yahoo.com
ŞCOALA PRIMARĂ, COMUNA SECUIENI,
(PRE;PRI), sat Başta nr.281
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA STĂNIŢA,
23102042

(PRE;PRI;GIM), str. Principală, tel, fax: 0233767567,


119 R
scstanita@yahoo.com

ŞCOALA PRIMARĂ NR.1, COMUNA STĂNIȚA,


(PRE;PRI), sat Todireni

ŞCOALA PRIMARĂ NR.2, COMUNA STĂNIȚA,


(PRE;PRI), Sat Ghidion

ŞCOALA PRIMARĂ NR.3, COMUNA STĂNIȚA,


(PRE;PRI), sat Veja
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DR. EMANUIEL RIGLER",
17524468

COMUNA ŞTEFAN CEL MARE, (PRE;PRI;GIM), str.


120 R
Principală nr.27, tel, fax: 0233292021, scgim@yahoo.com

ŞCOALA PRIMARĂ GHIGOIEŞTI, COMUNA ȘTEFAN


CEL MARE, (PRE;PRI)
17442880

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IULIA HĂLĂUCESCU", COMUNA


121 R TARCĂU, (PRE/PRI/GIM), tel, fax: 0233240049,
scoalatarcau@yahoo.com

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL STRAJA,


COMUNA TARCĂU, (PRE), sat Straja
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE MITRU", COMUNA
18282664

122 R TAŞCA, (PRE/PRI/GIM), str.Alex. cel Bun nr.1, tel, fax:


0233255009, scoala_tasca@yahoo.fr

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.1,


COMUNA TAȘCA, (PRE)
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I.I. MIRONESCU'', COMUNA
17145570

TAZLĂU, (PRE;PRI;GIM), str. Ştefan cel Mare nr.186, tel,


123 R
fax: 0233298159, scoala_iimironescu_tazlau@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TĂMĂȘENI,


17220477 18137338

(PRE;PRI;GIM), str. Unirii nr.193, tel, fax: 0233749155,


124 R
sc_tamaseni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOMNEASCĂ "GRIGORE GHICA-


VODĂ", ORAȘ TÎRGU NEAMŢ, (PRE;PRI;GIM), str. Ştefan
125 U
cel Mare nr.30, tel, fax: 0233790703, sc2tgnt@yahoo.com

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2, ORAȘ


TÎRGU NEAMŢ, (PRE)
17213577 17191592

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", ORAȘ TÎRGU


126 U NEAMŢ, (PRE;PRI;GIM), str. Mihail Sadoveanu nr.20, tel,
fax: 0233791709, scoalahumulesti@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TIMIŞEŞTI,


(PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233787043,
127 R
scoalatimisesti@gmail.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUMBRAVA, COMUNA


TIMIȘEȘTI, (PRE;PRI;GIM), sat Dumbrava, tel:
0233787094
ŞCOALA PRIMARĂ PLĂIEŞU, COMUNA TIMIȘEȘTI,
(PRE;PRI), sat Plăieşu, tel: 0233787043
ŞCOALA PRIMARĂ PREUTEŞTI, COMUNA
TIMIȘEȘTI, (PRE;PRI), sat Preuteşti
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TRIFEȘTI,
17641395

128 R (PRE;PRI;GIM), str. Principală nr.1149, tel, fax:


0233745538, scoalanr1trifesti@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN, COMUNA


TRIFEȘTI, (PRE;PRI;GIM), sat Miron Costin, tel:
0233745712
ȘCOALA PRIMARĂ MIRON COSTIN, COMUNA
TRIFEȘTI, (PRE;PRI), sat Miron Costin, tel:
0233745747
ȘCOALA PRIMARĂ, COMUNA TRIFEȘTI, (PRE;PRI),
tel: 0233745744,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TUPILAŢI,
18102925 17993340

129 R (PRE;PRI;GIM), tel, fax: 0233782046,


scoala_tupilati@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA ŢIBUCANI,


(PRE;PRI;GIM), str. Mare nr.947, tel, fax: 0233293467,
130 R
sctibucani@yahoo.co.uk

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, COMUNA ŢIBUCANI,


(PRE;PRI;GIM), str. Humăriei nr.485, tel: 0233293797
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ȚIBUCANI,
(PRE/PRI/GIM), str. Şcolii nr.421, sat Davideni, tel:
0233789301
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA URECHENI,
18117950

(PRE;PRI;GIM), str. Principală nr.66, tel, fax: 0233784019,


131 R
scoala_urecheni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ FUNDĂTURA, COMUNA


URECHENI, (PRE;PRI;GIM), sat Fundătura, str.
Fundătura nr.47, tel: 0233784201
ŞCOALA GIMNAZIALĂ INGĂREȘTI, COMUNA
URECHENI, (PRE;PRI;GIM), str. Principală nr.106, sat
Ingăreşti, tel: 0233784004
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MORENI, COMUNA VĂLENI,
23635746

(PRE;PRI;GIM), sat Moreni, tel, fax: 0233781003,


132 R
valeniscoala@yahoo.co.uk

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MUNTENI,


COMUNA VĂLENI, (PRE), sat Munteni, tel:
0233781290
17496864

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, COMUNA ZĂNEȘTI,


133 R (PRE;PRI;GIM), str. Naţională nr.666, tel, fax: 0233230182,
scoalazanesti@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2, COMUNA ZĂNEȘTI,


(PRE;PRI;GIM), str. Luminii nr.381, tel: 0233283504

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA


ZĂNEȘTI, (PRE), sat Traian, str. Cărţii, tel: 0233283483

II. ÎNVĂȚĂMÂNT MILITAR


Unitatea de învățământ cu personalitate
Mediul
Nr.crt.

STRUCTURA ARONDATĂ (AR)/NIVELURI


COD
CIF

juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Adresa,


DE ÎNV./LOCALITATE
nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail
NU ESTE CAZUL

III.ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
Unitatea de învățământ cu personalitate
Mediul
Nr.crt.

STRUCTURA ARONDATĂ (AR)/NIVELURI


COD
CIF

juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Adresa,


DE ÎNV./LOCALITATE
nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL, COMUNA ȘTEFAN CEL
4145446

1 R MARE, (GIM;PROF;LIC TEH;SPE), tel, fax: 0233292004,


sam_speciala@yahoo.com,

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ


2613320

"ALEXANDRU ROȘCA", MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ,


2 U
(PRI;GIM;SPE), Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68, tel, Fax:
0233221101, csei_alrosca@yahoo.com
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ,
2613893

MUNICIPIUL ROMAN, (PRI;GIM SPE), str. Prof. Dumitru


3 U
Mărtinaş nr.11, tel, fax: 0233741751,
scoala_speciala_roman@yahoo.com
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVA,

2614309
ORAȘUL TÎRGU NEAMŢ, (PRI/GIM SPE), str. Veniamin
4 U
Costachi nr.5, tel, fax: 0233791875,
cseducatie.incluziva.tg.neamt@gmail.com

IV. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE


COD CIF

Unitatea de învățământ cu personalitate


Mediul
Nr.crt.

STRUCTURA ARONDATĂ
juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Adresa, nr.
(AR)/NIVELURI DE ÎNV./LOCALITATE
TEL/FAX/FAX/fax/e-mail
PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ,
2613893

1 U (PRI;GIM), str. Ștefan cel Mare, nr.44, tel, fax: 0233214351,


pc_neamt@yahoo.com

CLUBUL COPIILOR ORAȘ BICAZ, (PRI;GIM), Aleea


U Teilor nr.9, tel, fax: 0233253987,
bicaz_clubul_copiilor@yahoo.com
CLUBUL COPIILOR MUNICIPIUL ROMAN, (PRI;GIM),
4145446 2614309 612994

2 U str. Victor Hugo nr.9, Roman, tel, fax: 0233740486,


clubulcopiilor_roman@yahoo.com

CLUBUL COPIILOR COMUNA SĂBĂOANI (PRI;GIM), str.


3 R Orizontului nr. 54, tel, fax: 0233735025, e-mail:
clubul_copiilor_sab@yahoo.com

CLUBUL COPIILOR ORAȘ TÎRGU NEAMŢ, (PRI;GIM), str.


4 U Mărășești nr 101, tel, fax: 0233790679,
neamtclub@yahoo.com
34459181 2614287

CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR, ORAȘ TÎRGU NEAMŢ (GIM,


5 U LIC), str. Ștefan cel Mare, nr.88, telefon 0233790242, fax
0233790623, e-mail : csstgnt@yahoo.com

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ, MUNICIPIUL


6 U PIATRA-NEAMȚ, (GIM;LIC TEO), str. Ştefan cel Mare Nr.4,
tel: 0233220018, excelentant@gmail.com

B. ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR
COD CIF (al unității de învățământ

Unitatea de învățământ cu personalitate Unitatea de învățământ fără personalitate


Mediul
Nr.crt.

cu pj)

juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Adresa, nr. juridică/niveluri de înv. școlarizate/


TEL/FAX/FAX/fax/e-mail Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ


26208600

"PREUNIVERSITARIA ROMAN MUŞAT" ROMAN (POS)


Urban

1 Roman, str. Tineretului, bl. 13, sc. A, ap. 2, cod 611027; tel:
0233741915; fax: 0233741915;
fd_pr_romanmusat@yahoo.com; www.spsanitararoman.ro
33181620 28172685 34615434
ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG Education PIATRA- NEAMȚ

Urban
2 (POS), Str. Petru Rareș, Nr. 26, cod.610119; tel/fax: 0233-
229544; fegpiatraneamt@yahoo.com

CENTRUL DE STUDII EUROPEAN PIATRA NEAMȚ,


Urban

3 (POS), str. 22 Decembrie nr.1, cod 610007; tel:0233622952,


e-mail: cse.neamt@yahoo.ro

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ,,LAUREATUS"


Urban

TÂRGU NEAMŢ; (POS); jud. Neamţ, loc.Târgu Neamţ, str.


4
Mihail Sadoveanu nr.20; tel./fax 0233-661131, 0756315862;
laureatustgnt@gmail.com
ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ,,MOLDOVA" (POS)
2487238
Urban

5 Roman, B-dul Republicii, Nr. 1-3, Cod poştal 611010, tel./fax:


4

0233-740155; spsmoldova_roman@yahoo.com

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ,,MOLDOVA"


Urban

(POS)Tg. Neamţ, Str. Ştefan cel Mare, Nr. 67, Cod


poştal 615200, tel: 0742-071962,
spsmoldova_tgneamt@yahoo.com

LICEUL PARTICULAR NR.1


25661946

(PRE;PRI;GIM;LIC.TEO,LIC.TEH,LIC.VOC) sat Bistrița,


Rural

6
com. Alexandru cel Bun, Jud. Neamț, tel/fax: 0233/234269;
liceulauroraouatu@yahoo.com
31472534

LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL IOAN DE LA SALLE (LIC


Rural

7 TEH) Pildeşti, str. V. Alecsandri, nr.1, jud. Neamţ, tel/fax:


0233748537; scoalapildesti@lasalle.ro

GRĂDINIȚA ”EPISCOP MELCHISEDEC” - ROMAN (PRE)


Urban

8 Roman str. Alexandru cel Bun, Nr.4, tel: 0233 734 853; 0728
880 515; cod 611065, fundatiamelchisedec@gmail.com
24872201 24732577 24196525 24707417

GRĂDINIȚA ”CRISTOS REGE” (PRE), Piatra-Neamț,


Urban

9 str.Eroilor, nr 7, cod 610053; tel/fax: 0233235869; e-mail:


gradinitacristosrege@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFÂNTA ANA”-


SĂBĂOANI (PRE), com. Săbăoani, jud. Neamț, str.
Rural

10
Orizontului, nr. 62, cod 617400, tel/fax: 0233735117;
gradi_sfana@yahoo.com

GRĂDINIȚA ”ROZA VENERINI” PILDEȘTI (PRE),


Rural

11 Pildești,jud. Neamț, Str. Miron Costin nr. 2 , cod 617136,


tel/fax: 0233748684; e-mail:mpv_pildesti@yahoo.it

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”VINCENZINA


CUSMANO” PIATRA-NEAMȚ (PRE), str. 1 Decembrie 1918,
Urban

12
nr.36 bis, cod 610231, tel/fax: 0233210516;
gradivince@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFÂNTA FAMILIE„


22187776

GHERĂEȘTI (PRE), Str. Familiei, Nr. 28, Com Gherăești, cod


Rural

13
poștal 617205, tel: 0233/746017; e-mail:
gsf_gheraesti@yahoo.com .
23019967

GRADINIȚA PARTICULARĂ HAPPY LAND PIATRA-


Urban

14 NEAMȚ (PRE), str.Privighetorii.nr 15, cod: 610139; tel:


0233223331,0233223332; happyland.resort@yahoo.com

GRĂDINIŢA "MAICA MARIA ROSA ZANGARA" (PRE)


29320267

Buruieneşti,com. Doljeşti, jud. Neamţ, str. Pr. Petru Ciocan


15
R

COD 617162; tel/fax:0233780509; e-mail:


fmburuienesti@yahoo.it
Prof.dr. Viorel STAN Prof. Constantin-Mircea CORLĂȚEANU
Anexa R

Observatii:
Observatii

Observatii:
Observatii:

Observatii:
Unitatea de
învățământ
cu PJ este
AUTORIZAT
Ă/
ACREDITAT
Ă pe cel puțin
un nivel de
învățământ

Acreditată ,
OMEN nr.
4487/01.09.2014
Acreditată OM
4506/ 02.09.2014

Autorizată OM
6222/07.11.2011

Autorizată
OMEN nr. 5070/
17.09.2013

Acreditată
O.M.E.C.I.
4384/17.06.2009

Autorizată Nr.
3527/ 26.03.2015

Acreditat PE
PRE, PRI, GIM SI
LIC.TEO; OMEC
5633/2006
completat de
OMEC
2842/17.12.2007
Autorizat PE
LIC.TEH SI
LIC.VOC ;OMECTS
5912/23.12.2010

Acreditată
OMECS
5206/11.09.2015

Autorizată OM
4926/ 31.07.2012

Acreditată OM
nr.3566/30.03.200
9

Acreditată OM
nr.4667 din
12.08.2010

Acreditată, OM
nr. 3553 din
30.03.2009

Acreditată OM
nr.4104 din
11.05.2009

Acreditată OM
nr. 2827 din
04.05.2009,
evaluare periodică
având nr.
3295/10.12.2014.

Autorizată OMEC
nr.5649/
14.10.2009

Autorizație de
încredere
aprobată de MEN
prin decizia ISJ
Neamț nr.
12/17.06.2012
Anexa 1R

REȚEA ȘCOLARĂ 2015 - 2016

ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ _PJ

PRE PRI GIM PROF LIC POSTLIC

TOTAL PJ
URBAN
Județul

Județul
Nr.crt

TOTAL PJ

TOTAL PJ

TOTAL PJ

TOTAL PJ

TOTAL PJ

TOTAL PJ

TOTAL PJ

TOTAL PJ
RURAL

RURAL

RURAL

RURAL

RURAL

RURAL

RURAL
URBAN

URBAN

URBAN

URBAN

URBAN

URBAN
1 Alba 11 0 11 0 0 0 20 64 84 0 0 0 30 3 33 1 0 1 62 67 129 Alba
2 Argeș 23 0 23 0 0 0 33 90 123 0 0 0 35 6 41 0 0 0 92 96 188 Argeș
3 Arad 13 0 13 0 2 2 16 68 84 0 0 0 32 7 39 1 0 1 67 77 144 Arad
4 Bacau 1 0 1 0 0 0 37 92 129 0 0 0 29 5 34 0 0 0 67 97 164 Bacau
5 Bihor 17 1 18 0 2 2 16 86 102 0 0 0 40 11 51 0 0 0 73 100 173 Bihor
6 Bistrita-N 11 0 11 0 0 0 9 58 67 0 0 0 18 8 26 0 0 0 38 66 104 Bistrita-N
7 Botosani 6 0 6 0 0 0 21 65 86 0 1 1 21 7 28 0 0 0 48 73 121 Botosani
8 Brasov 48 5 53 0 1 1 29 48 77 1 0 1 37 3 40 0 0 0 115 57 172 Brasov
9 Braila 17 0 17 0 0 0 23 40 63 0 1 1 21 1 22 1 0 0 62 42 104 Braila
10 Buzau 13 1 14 0 0 0 17 80 97 0 0 0 24 6 30 1 0 1 55 87 142 Buzau
Caras- Caras-
11 Severin 14 0 14 0 1 1 10 60 70 0 1 1 23 6 29 0 0 0 47 68 115 Severin
12 Calarasi 9 3 12 0 0 0 15 50 65 0 0 0 14 3 17 1 0 0 39 56 95 Calarasi
13 Cluj 40 0 40 0 4 4 26 72 98 1 1 2 55 2 57 0 0 0 122 79 201 Cluj
14 Constanta 35 37 72 0 0 0 43 49 92 0 0 0 43 16 59 0 0 0 121 72 193 Constanta
15 Covasna 7 24 31 0 0 0 11 42 53 0 0 0 18 0 18 0 0 0 36 42 78 Covasna
16 Dambovita 15 1 16 0 1 1 19 84 103 0 0 0 25 5 30 0 0 0 59 91 150 Dambovita
17 Dolj 21 0 21 0 0 0 27 93 120 0 0 0 32 9 41 0 0 0 80 105 185 Dolj
18 Galati 22 2 24 0 0 0 36 72 108 0 0 0 28 5 33 0 0 0 86 79 165 Galati
19 Giurgiu 6 0 6 0 0 0 12 51 63 0 0 0 10 4 14 1 0 1 29 55 84 Giurgiu
20 Gorj 8 0 8 0 0 0 17 51 68 0 0 0 19 14 33 0 0 0 44 65 109 Gorj
21 Harghita 15 0 15 0 0 0 19 53 72 0 0 0 29 9 38 0 0 0 63 62 125 Harghita
22 Hunedoara 7 0 7 0 0 0 15 34 49 0 0 0 30 3 33 0 0 0 52 51 103 Hunedoara

23 Ialomita 8 0 8 0 4 4 11 47 58 0 3 3 17 4 21 1 0 1 37 58 95 Ialomita
24 Iasi 22 0 22 0 0 0 32 102 134 0 3 3 37 23 60 1 0 1 92 128 220 Iasi
25 Ilfov 10 4 10 0 0 0 10 38 48 0 0 0 6 11 17 0 0 0 26 53 79 Ilfov
26 Maramures 21 0 21 0 0 0 33 65 98 0 0 0 33 6 39 0 0 0 87 71 158 Maramures
27 Mehedinti 9 0 9 0 3 3 15 57 72 0 0 0 14 4 18 1 0 1 39 64 103 Mehedinti
28 Mures 8 0 8 0 0 0 32 88 120 0 0 0 31 4 35 0 0 0 71 92 163 Mures
29 Neamt 0 0 0 0 0 0 18 75 93 0 0 0 26 13 39 1 0 1 45 88 133 Neamt
30 Olt 11 0 11 0 0 0 21 97 118 0 0 0 23 8 1 0 1 1 56 105 161 Olt
31 Prahova 24 1 25 0 0 0 38 94 132 0 0 0 36 11 47 0 0 0 98 106 204 Prahova
32 Satu Mare 20 1 21 0 0 0 17 62 79 0 0 0 25 4 29 1 0 1 63 67 130 Satu Mare
33 Salaj 14 0 14 0 0 0 13 54 67 0 0 0 15 8 23 1 0 1 43 62 105 Salaj
34 Sibiu 12 0 12 0 0 0 18 89 107 0 0 0 18 5 23 1 0 1 49 94 143 Sibiu
35 Suceava 17 2 19 0 0 0 38 106 144 0 0 0 31 6 37 1 0 1 87 114 201 Suceava
36 Teleorman 12 0 12 0 0 0 18 89 107 0 0 0 18 5 23 1 0 1 49 94 143 Teleorman
37 Timis 21 0 21 0 3 3 26 79 105 0 0 0 44 8 52 0 0 0 91 90 181 Timis
38 Tulcea 5 0 5 0 0 0 12 43 55 1 0 1 16 3 19 0 0 0 34 46 80 Tulcea
39 Vaslui 16 0 16 0 0 0 23 80 103 0 0 0 17 6 23 1 0 1 57 86 143 Vaslui
40 Valcea 2 0 2 0 0 0 13 76 89 0 0 0 24 3 27 0 0 0 39 79 118 Valcea
41 Vrancea 8 0 8 0 0 0 14 68 82 0 0 0 19 2 21 1 0 1 42 70 112 Vrancea
42 Bucuresti 122 0 122 0 0 0 162 0 162 0 0 0 101 0 101 1 0 1 386 0 386 Bucuresti
TOTAL 721 82 799 0 21 21 1035 2811 3846 3 10 13 1164 267 1401 18 1 17 2948 3154 6102

Inspector școlar general, Compartiment rețea școlară,


Prof.dr. Viorel STAN Prof. Constantin-Mircea CORLĂȚEANU
REȚEAUA ȘCOLARĂ 2015 - 2016
Anexa 2R

I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ II. ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL


Unități de învățământ fără
Unități de învățământ cu Unități de învățământ cu Unități de învățământ fără
personalitate juridică-
personalitate juridică (PJ) personalitate juridică (PJ) personalitate juridică (STR)
Structuri (STR)
Județul

Total Total
PJ+STR PJ+STR
Total Total TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL
PJ PJ STR STR PJ PJ TOTAL STR STR TOTAL
PJ STR
urban rural URBAN RURAL URBAN RURAL PJ URBAN RURAL STR
AB 62 67 129 98 286 384 513 1 0 1 1 0 1 2
AG 92 96 188 55 289 344 532 4 0 4 0 0 0 4
AR 67 77 144 51 257 308 452 2 1 3 0 0 0 3
B 386 0 386 1 0 1 387 19 0 19 1 0 1 20
BC 67 97 164 104 512 616 780 5 0 5 0 0 5 5
BH 73 100 173 51 571 622 795 6 2 8 0 1 1 9
BN 38 66 104 34 198 232 336 5 0 5 0 0 0 5
BR 62 42 104 36 139 175 279 0 0 0 0 0 0 0
BT 48 73 121 59 343 402 523 2 0 2 0 0 0 2
BV 115 57 172 50 196 246 418 6 0 6 1 0 1 7
BZ 55 87 142 28 377 405 547 4 0 4 0 0 0 4
CJ 122 79 201 60 129 189 390 10 1 11 0 0 0 11
CL 39 56 95 33 184 217 312 0 0 0 0 0 0 0
CS 47 68 115 72 251 323 438 4 0 4 0 0 0 4
CT 121 72 193 77 213 290 483 4 0 4 2 0 2 6
CV 36 42 78 28 207 235 313 0 0 0 0 0 0 0
DB 59 91 150 41 352 393 503 1 0 1 0 3 3 4
DJ 80 105 185 74 313 387 572 4 0 4 0 0 0 4
GJ 44 65 109 37 408 445 554 1 0 1 0 0 0 1
GL 86 79 165 49 209 258 423 4 0 4 2 0 2 6
GR 29 55 84 10 92 102 186 1 0 1 0 0 0 1
HD 52 51 103 65 117 182 285 2 0 2 0 0 0 2
HR 63 62 125 38 207 245 370 1 2 3 0 0 0 3
IF 26 53 79 22 89 111 190 0 1 1 0 2 2 3
IL 37 58 95 7 42 49 144 1 0 1 0 0 0 1
IS 92 128 220 51 361 412 632 7 0 7 1 0 1 8
MH 39 64 103 28 94 122 225 2 0 2 1 0 1 3
MM 87 71 158 50 99 149 307 5 0 5 0 0 0 5
MS 71 92 163 130 362 492 655 3 0 3 0 0 0 3
NT 45 88 133 36 164 200 333 3 1 4 0 0 0 4
OT 56 105 161 58 224 282 443 2 0 2 0 0 0 2
PH 98 106 204 83 348 431 635 5 1 6 2 1 3 9
SB 49 94 143 29 140 169 312 4 1 5 3 0 3 8
SJ 43 62 105 14 273 287 392 1 0 1 1 0 1 2
SM 63 67 130 36 135 171 301 2 0 2 0 0 0 2
SV 87 114 201 73 502 575 776 7 0 7 0 0 0 7
TL 34 46 80 9 51 60 140 1 0 1 0 0 0 1
TM 91 90 181 84 332 416 597 4 0 4 1 0 1 5
TR 49 94 143 26 195 221 364 2 0 2 0 0 0 2
VL 39 79 118 79 262 341 459 2 0 2 0 0 0 0
VN 42 70 112 40 353 393 505 1 2 3 0 0 0 0
VS 57 86 143 47 533 580 723 4 0 4 1 0 1 5
Total 2948 3154 6102 2053 10409 12462 18525 142 12 154 17 7 29 173

Inspector școlar general, Compartiment rețea școlară,


Prof.dr. Viorel STAN Prof. Constantin-Mircea CORLĂȚEANU
Anexa 3R

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 2015 -2016

Palate și Cluburi ale elevilor


Cluburi Secții afiliate
Nr. Centre de sportive cluburilor
Județul Cluburi ale
crt Palate ale Cluburi ale excelență școlare cu școlare/în alte
Copiilor PJ unități de înv.
Copiilor(PJ) Copiilor (PJ)
(STR)
1 Alba 1 0 6 1 3
2 Arad 1 2 4 1 0
3 Arges 1 5 0 0 2
4 Bacau 1 0 5 2 0
5 Bihor 1 0 5 0 6
6 Bistrita-N 1 3 0 1 0
7 Botosani 1 1 0 1 0
8 Braila 1 0 2 0 1
9 Brasov 1 4 2 3 3
10 Bucuresti 1 6 0 7 1
11 Buzau 1 0 6 1 1
12 Calarasi 1 1 0 1 0

13 Caras-Severin
1 1 3 2 1
14 Cluj 1 5 0 1 2
15 Constanta 1 0 4 2 0
16 Covasna 1 0 4 1 1
17 Dambovita 1 2 2 1 1
18 Dolj 1 0 7 1 2
19 Galati 1 0 1 2 0
20 Giurgiu 1 0 0 1 0
21 Gorj 1 0 5 1 2
22 Harghita 1 1 5 4 0
23 Hunedoara 1 3 0 2 1
24 Ialomita 1 0 0 1 0
25 Iasi 1 1 9 1 3
26 Ilfov 1 0 0 1 1
27 Maramures 1 1 4 3 0
28 Mehedinti 1 0 4 2 0
29 Mures 1 0 6 2 4
30 Neamt 1 3 1 1 1 2
31 Olt 1 1 3 2 1
32 Prahova 1 4 4 3 1
33 Salaj 1 3 0 1 0
34 Satu Mare 1 1 2 0 2
35 Sibiu 1 0 6 3 0
36 Suceava 1 5 1 3 2
37 Teleorman 1 0 3 3 0
38 Timis 1 1 0 3 2
39 Tulcea 1 1 1 1 0
40 Valcea 1 2 2 1 2
41 Vaslui 1 1 1 1 1
42 Vrancea 1 0 4 3 0
TOTAL 42 40 112 71 48

Inspector școlar general, Compartiment rețea școlară,


Prof.dr. Viorel STAN Prof. Constantin-Mircea CORLĂȚEANU
Anexa 4R
JUDEȚUL NEAMȚ

B. ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

TOTAL grupe antepreșcolari/ prescolari/clase elevi


COD CIF (al unității de învățământ cu pj)

Nr TOTAL de antepreșcolari/prescolari/elevi
Nr grupe anteprescolari/prescolari/clase elevi

Nr antepreșcolari/prescolari/ elevi
Observatii: Unitatea de
Unitatea de învățământ cu Unitatea de învățământ fără învățământ cu PJ este

(PJ+AR)

(PJ+AR)
Mediul
Nr.crt.

personalitate juridică/niveluri de personalitate juridică/niveluri AUTORIZATĂ/


înv. școlarizate/ Adresa, nr. de înv. școlarizate/ Adresa, nr. ACREDITATĂ pe cel
TEL/FAX/FAX/fax/e-mail TEL/FAX/FAX/fax/e-mail puțin un nivel de
învățământ

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Acreditată OMEN nr.


26208600

"PREUNIVERSITARIA ROMAN MUŞAT" 4487/01.09.2014


Urban

1 ROMAN (POS) Roman, str. Tineretului, bl. 6 110 6 110


13, sc. A, ap. 2, cod 611027; tel: 0233741915;
fax: 0233741915;
fd_pr_romanmusat@yahoo.com;
ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG Education Acreditată OM 4506/ 02.09.2014
www.spsanitararoman.ro
34615434

PIATRA- NEAMȚ (POS), Str. Petru Rareș,


Urban

2 Nr. 26, cod.610119; tel/fax: 0233-229544; 8 181 8 181


fegpiatraneamt@yahoo.com
CENTRUL DE STUDII EUROPEAN PIATRA Autorizată OM 6222/07.11.2011

28172685
NEAMȚ (POS), str. 22 Decembrie nr.1, cod
Urban 610007; tel:0233622952, e-mail: 12 326 12 326
cse.neamt@yahoo.ro

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Autorizată OMEN nr.


,,LAUREATUS" TÂRGU NEAMŢ; (POS); jud. 5070/17.09.2013
33181620

Neamţ, loc.Târgu Neamţ, str. Mihail Sadoveanu


Urban

5 83 5 83
nr.20; tel./fax 0233-661131, 0756315862;
laureatustgnt@gmail.com

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ Acreditată O.M.E.C.I. 4384/17.06


24872384

,,MOLDOVA" (POS) Roman, B-dul


Urban

10 287 13 351
Republicii, Nr. 1-3, Cod poştal 611010, tel./fax:
0233-740155; spsmoldova_roman@yahoo.com
ŞCOALA POSTLICEALĂ Autorizată Nr. 3527/ 26.03.2015
SANITARĂ ,,MOLDOVA" (POS) Tg.
Neamţ, Str. Ştefan cel Mare, Nr. 67, Cod
Urban

3 64
poştal 615200, Tel: 0742071962,
spsmoldova_tgneamt@yahoo.com

LICEUL PARTICULAR NR.1 Acreditat PE PRE, PRI, GIM SI


(PRE;PRI;GIM;LIC.TEO,LIC.TEH,LIC.VOC) LIC.TEO; OMEC 5633/2006
25661946

sat Bistrița, com. Alexandru cel Bun, Jud. completat de OMEC


Rural

11 72 11 72
Neamț, tel/fax: 0233/234269; 2842/17.12.2007 Autorizat PE
liceulauroraouatu@yahoo.com LIC.TEH SI LIC.VOC ;OMECTS
5912/23.12.2010
LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL IOAN DE
31472534

LA SALLE (LIC TEH) Pildeşti, str. V. Acreditată OMECS


rural

8 109 8 109
Alecsandri, nr.1, jud. Neamţ, tel/fax: 5206/11.09.2015
0233748537; scoalapildesti@lasalle.ro
GRĂDINIȚA ”EPISCOP MELCHISEDEC” - Autorizata OM 4926/ 31.07.2012
ROMAN (ANTEPRE ;PRE) Roman str.
Urban

Alexandru cel Bun, Nr.4, cod 611065, tel: 0233


4 67 4 67
734 853; 0728 880 515,
fundatiamelchisedec@gmail.com

GRĂDINIȚA ”CRISTOS REGE” (PRE), Acreditată OM


24707417
Urban

Piatra-Neamț, str.Eroilor, nr 7, cod 610053; nr.3566/30.03.2009


2 36 2 36
tel/fax: 0233235869; e-mail:
gradinitacristosrege@yahoo.com
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Acreditată OM 4667 din
24196525

„SFÂNTA ANA”-SĂBĂOANI (PRE), com. 12.08.2010


Rural

3 Săbăoani, jud. Neamț, str. Orizontului,nr.62, 3 67 3 67


cod 617400; tel/fax: 0233735117;
gradi_sfana@yahoo.com
GRĂDINIȚA ”ROZA VENERINI” Acreditată, OM nr. 3553 din

24732577
PILDEȘTI, PRE, Pildești, str. Miron Costin nr. 30.03.2009
4 Rural 2 , cod 617136, tel/fax: 0233748684; e- 2 43 2 43
mail:mpv_pildesti@yahoo.it

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Acreditată OM nr.4104 din


”VINCENZINA CUSMANO” PIATRA- 11.05.2009
24872201

NEAMȚ (PRE), str. 1 Decembrie 1918, nr.36


Urban

5 4 76 4 76
bis, cod 610231, tel/fax: 0233210516;
gradivince@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Acreditată OM nr. 2827 din


„SFÂNTA FAMILIE„ GHERĂEȘTI (PRE), 04.05.2009, evaluare periodică
22187776

Str. Familiei, Nr. 28, Com. Gherăești, Jud. având nr. 3295/10.12.2014.
Rural

6 2 45 2 45
Neamț, cod poștal 617205, tel: 0233/746017;
gsf_gheraesti@yahoo.com

GRADINIȚA PARTICULARĂ HAPPY LAND Autorizată OMEC


23019967

PIATRA- NEAMȚ (PRE), str.Privighetorii.nr nr.5649/14.10.2009


Urban

7 15, cod: 610139; tel: 2 20 2 20


0233223331,0233223332;
happyland.resort@yahoo.com
GRĂDINIŢA "MAICA MARIA ROSA Autorizație de încredere aprobată
29320267

ZANGARA" (PRE) Buruieneşti,com. Doljeşti, de MEN prin decizia ISJ Neamț nr.
Rural

8 jud. Neamţ, str. Pr. Petru Ciocan COD 617162; 12/17.06.2012 1 20 1 20


tel/fax:0233780509; e-mail:
fmburuienesti@yahoo.it
TOTAL 83 1606 83 1606

Inspector școlar general, Compartiment rețea școlară,


Prof.dr. Viorel STAN Prof. Constantin-Mircea CORLĂȚEANU

S-ar putea să vă placă și