Sunteți pe pagina 1din 20

Lista cuprinzând asociaţiile/fundațiile/cultele, denumirea unităţii de asistenţă socială (UAS) pentru care s-a solicitat subvenţie pentru anul

2021, adresa UAS, suma solicitată şi suma propusă pentru


subvenţionare, numărul de beneficiari pentru care s-a solicitat subvenţie şi numărul de beneficiari propuşi pentru subvenţionare, persoana de contact din cadrul serviciului social, publicată în baza
art.8 alin.(6) din NM, pe baza rezultatului selecției comunicat de ANPIS
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Berghin, sat
1 Asociația A.S. 2001 Alba Iulia Centrul de îngrijire la domiciliu Berghin ALBA str. Principală, nr. 326 Buhoi Ana 64.800 64.800 45 45
Ghirbom
Centrul de servicii de îngrijire și asistență
Asociaţia Caritas Mitropolitan Bucerdea str. Mihai Eminescu,
2 la domiciliu Bucerdea Grânoasă ALBA Mateica Simina 28.800 28.800 20 20
Greco - Catolic Blaj Grânoasa nr.12
str. Mitropolit Andrei
Asociaţia Caritas Mitropolitan Centrul de servicii de îngrijire și asistență
3 ALBA Blaj Șaguna, nr.20 Parjol Adina 21.600 21.600 15 15
Greco - Catolic Blaj la domiciliu Blaj
Centrul de servicii de îngrijire și asistență
Asociaţia Caritas Mitropolitan
4 la domiciliu Cenade ALBA Cenade str. Principală, nr. 85 Parjol Adina 28.800 28.800 20 20
Greco - Catolic Blaj
Centrul de servicii de îngrijire și asistență
Asociaţia Caritas Mitropolitan
5 la domiciliu Cetatea de Baltă ALBA Cetatea de Baltă str. Horea, nr.20 Salcudean Laura 36.000 36.000 25 25
Greco - Catolic Blaj
Centrul de servicii de îngrijire și asistență
Asociaţia Caritas Mitropolitan
6 la domiciliu Târnăveni MUREȘ Târnăveni str.Armatei, nr.68 Baciu Ramona 36.000 36.000 25 25
Greco - Catolic Blaj

Asociaţia Caritas Mitropolitan Centrul de recuperare neuromotorie str. 1 decembrie,


7 SIBIU Mediaș Biris Adelina 84.000 84.000 40 40
Greco - Catolic Blaj Pruncul Isus nr.23A

Asociaţia Caritas Mitropolitan


8 Centrul de zi pentru copii Cenade ALBA Cenade str. Principală, nr. 85 Chiciudean Magda 42.000 42.000 20 20
Greco - Catolic Blaj

Asociaţia Caritas Mitropolitan


9 Centrul de zi pentru copii Cetatea de Baltă ALBA Cetatea de Baltă str. Horea, nr.20 Gașpar Hajnar 31.500 31.500 15 15
Greco - Catolic Blaj

Asociaţia Caritas Mitropolitan Centrul de zi pentru copii Bucerdea Bucerdea str. Mihai Eminescu,
10 ALBA Chiciudean Magda 31.500 31.500 15 15
Greco - Catolic Blaj Grânoasa Grânoasa nr.12
Centrul de Consiliere şi sprijin pentru str. Mitropolit Andrei
Asociaţia Caritas Mitropolitan
11 părinţi şi copii Bunul Samaritean ALBA Mun. Blaj Șaguna, nr.20 Costea Diana 31.500 31.500 15 15
Greco - Catolic Blaj
Echipa mobilă de recuperare complexă la
Asociaţia Caritas Mitropolitan domiciliu pentru copii și tineri cu str. Mitropolit Andrei
12 ALBA Mun. Blaj Veștemean Aurelia 46.200 46.200 22 22
Greco - Catolic Blaj dizabilități din mediul rural Șaguna, nr.20

ASOCIAȚIA VIITORUL COPIILOR str. 1 Decembrie,


13 CASA IOSEPHA ARAD Oraș Sântana BOAR ANTONETA 36.000 36.000 12 12
SÂNTANA nr.39/A
ASOCIAȚIA VIITORUL COPIILOR
14 CASA DE COPII DE TIP FAMILIAL MARIA ARAD Oraș Sântana str. Muncii, nr.134 BOAR ANTONETA 36.000 36.000 12 12
SÂNTANA
Fundatia Umanitara de Orientare Mun. Curtea de str. Valea Sașului, nr.
15 Centrul de Zi Marina ARGEȘ Nicolae Costel 103.068 103.068 54 54
si Integrare Sociala HAND-ROM Arges 2 și 2A
Sat Retevoiești, str.
16 Asociatia Paraschiva Centrul de zi "Paraschiva" ARGEȘ Com. Pietrosani Barbucescu Elena 42.000 42.000 20 20
Principală, nr. 50

1
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Centrul de plasament de tip rezidențial str. Prunului nr. 3, sat
Asociaţia Casa de Copii Sfânta
17 Sfânta Maria Barați BACĂU Com. Margineni Barați Hazu Marinela 105.000 105.000 35 35
Maria Ajutorul Crestinilor

Asociaţia Sfânta Faţă a Domnului


18 Cămin persoane vârstnice BACĂU Com. Magura str. Intre Vii nr.202 SIMON MARIA 180.000 180.000 60 60
Nostru Isus Cristos
Centrul rezidential pentru varstnici Sfanta str. Calea Moldovei
19 Asociația Caritas Bacau BACĂU Mun. Bacau SIMON LUCIAN 120.000 120.000 40 40
Familie nr. 9
Centrul rezidential de tip familial Arca
20 Asociația Arca Postel BACĂU Com. Săucesti sat Schineni CICEU IULIANA 48.000 48.000 16 16
Postel
Asociația Sfântul Voievod Ștefan Serviciul de îngrijire la domiciliu persoane Str.Principală nr.127,
21 BACĂU Com. Oituz PR.Mata Ilarion 28.800 28.800 20 20
cel cel Mare- Hârja vârstnice sat Hârja
Asociația Sfântul Voievod Ștefan Centrul rezidential pentru ingrijirea Str.Principală nr.127,
22 BACĂU Com. Oituz PR.Mata Ilarion 87.000 87.000 29 29
cel cel Mare- Hârja persoanelor vârstnice sat Hârja
Centrul social-medical pentru îngrijirea Str.Principală nr.127,
23 Parohia Sfântul Gheorghe Hârja BACĂU Com. Oituz PR.Mata Ilarion 180.000 180.000 60 60
persoanelor varstnice sat Hârja
Asociația de Asistență Socială și Centrul rezidențial casa pentru copii Maria
24 BACĂU Com. Oituz Str.Principala nr.1184 Sandru Silvia 90.000 90.000 30 30
Educație Montini Lavezzari
str. Pictor Ion
25 Asociația Centrul Daniel Centrul de recuperare "Daniel" BACĂU Mun. Bacau POPA MARIOARA 52.500 52.500 25 25
Andreescu nr.5
Asociația Umanitară Centrul Rezidential destinat persoanelor str. Theodor Neculuta
26 BACĂU Mun. Bacau Frunza Adrian 72.000 72.000 24 24
Acoperământul Maicii Domnului Varstnice Lumina nr.1 A
Asociaţia Creştină de Caritate Centrul de zi Betania pentru persoane
27 Misiune şi Ajutor Olanda România adulte cu dizabilități BACĂU Mun. Bacau Str. Nordului nr. 19 bis Mihaila George 42.000 42.000 20 20
Betania
Asociaţia Creştină de Caritate Centrul Delfinul pentru copii cu autism
28 Misiune şi Ajutor Olanda România BACĂU Mun. Bacau Str. Nordului nr. 19 Mihaila George 29.400 29.400 14 14
Betania
Asociaţia Creştină de Caritate Centrul de integrare a tinerilor corp 1
29 Misiune şi Ajutor Olanda România BACĂU Mun. Bacau Str. Nordului nr. 19 bis Mihaila George 24.000 24.000 8 8
Betania
Asociaţia Creştină de Caritate Centrul de integrare a tinerilor corp 2
30 Misiune şi Ajutor Olanda România BACĂU Mun. Bacau Str. Nordului nr. 19 bis Mihaila George 30.000 30.000 10 10
Betania
Centrul rezidențial pentru persoane cu
31 Asociația Lumina dizabilități - Casa lumina BACĂU oraș Comănești Str.Gării nr.19 Bobeica Florentina 66.000 66.000 22 22

Centrul rezidențial pentru copii Casa Buna


Martinello Maria
32 Fundaţia Victorine Le Dieu Vestire Onești BACĂU Mun. Onești Bdul Mărăşeşti nr. 60 75.000 75.000 25 25
Michela
Centru rezidențial pentru îngrijire str. Crângului nr. 49,
Constantin George
33 Asociaţia Sfinţii Voievozi persoane vârstnice Sfinţii Voievozi BACĂU Mun. Moinești cod poștal 605400 165.000 165.000 55 55
Alexandru
Rețeaua de îngrijire la domiciliu pentru Str. Pictor Andreescu
34 Fundaţia de Sprijin Comunitar BACĂU Mun. Bacău Gabriela Achihai 129.600 129.600 90 90
persoane vârstnice nr. 5
Cămin pentru persoane vârstnice Satul Str. Libertății nr. 325
35 Fundaţia de Sprijin Comunitar BACĂU oraș Buhuși Gabriela Achihai 135.000 135.000 45 45
seniorilor Milly
Centrul de zi pentru copilul aflat în
36 Fundaţia de Sprijin Comunitar BACĂU Podu Turcului sat Podu Turcului Gabriela Achihai 52.500 52.500 25 25
dificultate Clubul cu lipici

2
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ingrijire socio-medicala in sistem
Pardi Benjamin
37 Fundatia Filadelfia Noom rezidential pentru persoane varstnice BIHOR Sălard str. Principală, nr.548 129.000 126.000 43 42
Attila
Camin de batrani Sfanta Elisabeta str. Spartacus, nr.31 A
38 Asociatia Caritas Catolica BIHOR Mun. Oradea Nagy Andrea Maria 102.000 99.000 34 33
Camin de batrani Sfantul Martin
39 Asociatia Caritas Catolica BIHOR Mun. Oradea str. Bumbacului, nr.1 Haier Sikolya Emma 99.000 96.000 33 32

Camin de batrani Sfanta Margareta


40 Asociatia Caritas Catolica BIHOR Mun. Marghita str. Crisan, nr.5 Kiss Karoly Andras 66.000 66.000 22 22
Camin de batrani Sfantul Anton str. Bihorului, nr.9-11
41 Asociatia Caritas Catolica BIHOR Mun. Marghita Kiss Karoly Andras 66.000 60.000 22 20
Camin pentru persoane varstnice str. Kulin Gyorgy,
42 Asociatia Smiles BIHOR Mun. Salonta Tosity Simona 90.000 90.000 30 30
nr.26
Centrul de reintegrare sociala - camin
43 Asociatia Smiles pentru persoane varstnice Oradea BIHOR Mun. Oradea str. Vămii, nr.34 A Tosity Simona 135.000 135.000 45 45

Centru rezidential de ingrijire si asistenta str. Tilecușului, nr.8


44 Asociatia Smiles BIHOR Tileagd Cralic Ligia 102.000 102.000 34 34
persoane dependente
Casa Nucet - Centrul rezidential destinat str. Republicii, nr.2
45 Asociatia Casa Nucet BIHOR Oraș Nucet Torje Adrian Claudiu 90.000 90.000 30 30
persoanelor varstnice
Serviciul Centrul rezidential "Casa Frentiu" str. Spartacus, nr.35 B
46 Asociatia Caritas Eparhial Oradea BIHOR Mun. Oradea 93.000 0 31 0
Centrul rezidențial pentru persoane str. Principală, nr.
Asociaţia Filantropia Ortodoxă - BISTRIȚA- PINTICAN IOAN
47 vârstnice Sfinții Ioachim și Ana Com. Livezile 106A, sat Cușma 108.000 105.000 36 35
Filiala Bistriţa Năsăud NĂSĂUD MARIUS
Centru rezidențial pentru persoane cu
Asociaţia Filantropia Ortodoxă - BISTRIȚA- str. Principală,nr. PINTICAN IOAN
48 nevoi speciale Sfântul Filaret cel Com. Tîrlișua 84.000 75.000 28 25
Filiala Bistriţa Năsăud NĂSĂUD 216, sat Târlișua MARIUS
Milostiv
Centrul rezidențial pentru persoane
Asociaţia Filantropia Ortodoxă - BISTRIȚA- PINTICAN IOAN
49 vârstnice Sfinții Zaharia și Elisabeta Maieru str. Șes, nr. 684A 78.000 57.000 26 19
Filiala Bistriţa Năsăud NĂSĂUD MARIUS
Centrul rezidențial de îngrijire și asistență sat Reteag, str.
BISTRIȚA- Com.Petru
50 S.C. Lenboldor Prodcom SRL pentru persoane vârstnice Casa Daniel Principala, nr.181 BOLDOREA IOAN 2.500 0 10 0
NĂSĂUD Rareș
Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism BISTRIȚA- str.Independenței,
51 Asociația Autism Europa Bistrița Mun. Bistrița DRAGU ANA 107.100 100.800 51 48
"Micul Prinţ" NĂSĂUD nr.79
52 Fundaţia Hand of Help Centrul de plasament Hand of Help BOTOȘANI Mun. Botoșani strada Pacea, nr.118 Simona Boldea 204.000 204.000 68 68
ASOCIAŢIA FILANTROPICA
str.George Moroianu,
53 MEDICAL CREŞTINĂ CHRISTIANA Cămin de bătrâni Dr. Teofil Mija BRAȘOV Mun. Săcele Homeniuc Marina 276.000 192.000 92 64
nr. 11
BRAŞOV
ASOCIAŢIA FILANTROPICA Centrul de ingrijire și asistență a
str.George Moroianu,
54 MEDICAL CREŞTINĂ CHRISTIANA persoanelor cu dizabilități BRAȘOV Mun. Săcele Hilohi Bianca 30.000 30.000 10 10
nr. 11
BRAŞOV
FUNDAŢIA DUMBRAVA Centrul rezidențial pentru persoane Dandu Sevastian
55 BRAȘOV Mun. Brașov str. Romaniței, nr. 22 120.000 111.000 40 37
MINUNATĂ-FILIALA BRAŞOV vârstnice Paul

3
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FUNDAŢIA PENTRU COPII Serviciul rezidențial de tip familial pentru


56 BRAȘOV Oraș Ghimbav Str. Pieții, nr. 103 Cristureanu Carmen 36.000 36.000 12 12
ABANDONAŢI protecția copilului-Casa Prichindel
FUNDAŢIA CREŞTINĂ DIAKONIA- Unitate de îngrijire la domiciliu-Brașov str. Sfântul Ioan, nr.
57 BRAȘOV Mun. Brașov Kassay Geza 21.600 21.600 15 15
FILIALA BRAŞOV 14
ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A STR. CAROL DAVILA,
BESNEA ELENA-
58 COPIILOR HANDICAPAŢI FIZIC CENTRUL DE SOCIALIZARE NOVA ARGEȘ MUN. PITEȘTI NR. 7, BL. B1, SC. A, 25.200 0 12 0
LAVINIA
ROMÂNIA AP. 1
ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A
STR. ȚEPEȘ VODĂ,
59 COPIILOR HANDICAPAŢI FIZIC CENTRUL DE ZI AURORA BUCUREȘTI SECTOR 2 MIHAELA DUȚĂ 42.000 42.000 20 20
NR. 86
ROMÂNIA
ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A
CENTRUL DE ZI COZIA PENTRU COPII CU MUN. RÂMNICU STR. OSTROVENI, NR.
60 COPIILOR HANDICAPAŢI FIZIC VÂLCEA VANEATA PERSIDA 52.500 52.500 25 25
HANDICAP NEUROMOTOR VÂLCEA 10
ROMÂNIA
STR. SOLDAT
61 ASOCIAȚIA CARITAS BUCUREŞTI CASA "SF. IOAN" BUCUREȘTI SECTOR 1 GHEORGHE PRIPU, NR TEREZA MARIUT 45.000 45.000 15 15
22-36
CENTRUL DE ZI ANA PENTRU TINERI CU
STR. PETRU RAREȘ, NEACȘU ANCA
62 ASOCIAȚIA SFÂNTA ANA DIZABILITĂȚI MINTALE ȘI ASOCIATE BUCUREȘTI SECTOR 1 73.500 73.500 35 35
NR. 1 IULIANA
SEVERE
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE TERAPII CENTRUL DE RECUPERARE TERAPEUTICĂ STR. EPISCOP
63 BUCUREȘTI SECTOR 4 GLIGU SĂNDICA 10.500 0 60 0
ÎN AUTISM SI ADHD ARTAADHD CHESARIE NR. 6
ASOCIAȚIA DE AJUTOR AMURTEL COMUNA COMUNA PĂNĂTĂU, DENISE MARIE
64 CENTRUL REZIDENŢIAL FAMILIA AMURTEL BUZĂU 36.000 36.000 12 12
ROMÂNIA PĂNĂTĂU JUD. BUZĂU DESHAIES
COMUNA PĂNĂTĂU,
ASOCIAȚIA DE AJUTOR AMURTEL COMUNA BRĂTUCU FELICIA
65 CENTRUL DE ZI IZVORUL SPERANȚEI BUZĂU JUD. BUZĂU 60.900 48.300 29 23
ROMÂNIA PĂNĂTĂU LARISA
AŞEZĂMÂNTUL SOCIAL CĂMINUL DE COMUNA STR. MĂNĂSTIREA
66 ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR ILFOV MARIȘ MARIANA 90.000 0 30 0
BĂTRÂNI PASĂREA BRĂNEŞTI PASĂREA, NR. 51
STR. FORTUNEI, NR.
67 ASOCIAȚIA ALTERNATIVA 2003 CENTRUL DE ZI ALTENATIVA BUCUREȘTI SECTOR 1 STAN MIHAELA 60.900 60.900 29 29
51
ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CASA DE TIP FAMILIAL "CONCORDIA ȘOS. CENTURA DE
68 PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CUFFNER ALBERT 30.000 30.000 10 10
CONCORDIA ORAŞUL COPIILOR" VEST, NR. 1A
ORGANIZAȚIA UMANITARĂ COM. ARICEŞTII SAT ARICEŞTII NAGHI LILIANA
69 CASA TIP FAMILIAL CAROLINE PRAHOVA 24.000 24.000 8 8
CONCORDIA RAHTIVANI RAHTIVANI NR. 620 ELENA

ORGANIZAȚIA UMANITARĂ COM. ARICEŞTII SAT ARICEŞTII NAGHI LILIANA


70 CASA TIP FAMILIAL ELISABETH PRAHOVA 24.000 24.000 8 8
CONCORDIA RAHTIVANI RAHTIVANI NR. 286 ELENA

ORGANIZAȚIA UMANITARĂ COM. ARICEŞTII SAT ARICEŞTII NAGHI LILIANA


71 CASA TIP FAMILIAL URSULA PRAHOVA 18.000 18.000 6 6
CONCORDIA RAHTIVANI RAHTIVANI NR. 612 ELENA

ORGANIZAȚIA UMANITARĂ Centrul de plasament - casa de tip STR. BUNA VESTIRE


72 PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI ROBU FABIAN 60.000 60.000 20 20
CONCORDIA familial "Casa Eva" NR. 21
ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CENTRU REZIDENTIAL PENTRU TINERI ȘOS. CENTURA DE
73 PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI ALBERT CUFFNER 120.000 120.000 40 40
CONCORDIA CASA ABRAHAM VEST NR. 1A

4
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE
ASOCIAȚIA SAMUSOCIAL DIN MUN. BD. IULIU MANIU NR
74 PERSOANE ADULTE FĂRĂ ADĂPOST BUCUREȘTI NICOLAE SABINA 63.000 63.000 30 30
ROMÂNIA BUCUREȘTI 2, SECTOR 6

75 ASOCIAŢIA AUTISM VOICE CENTRUL DE ZI ABA ACADEMY BUCUREȘTI SECTOR 2 STR. ORZARI NR 92 ANGHEL RALUCA 115.500 0 55 0

STR. AGRICULTORI CIOBANU LAURA


76 ASOCIAŢIA AUTISM VOICE CENTRUL DE ZI OPEN BUCUREȘTI SECTOR 2 105.000 0 50 0
NR. 116A MARIA
CENTRU DE ZI PENTRU COPII PROVENIND STR. STOICA LUDESCU
PETRE RALUCA
77 ASOCIAŢIA ANA SI COPIII DIN FAMILII AFLATE ÎN DIFICULTATE BUCUREȘTI SECTOR 1 NR. 14 105.000 0 50 0
CORINA
STR. DELEA NOUĂ NR.
78 ASOCIAȚIA HELP AUTISM CENTRUL DE ZI DELEA NOUĂ BUCUREȘTI SECTOR 3 FERUCĂ IONELA 52.500 52.500 25 25
36
STR. INTRAREA RADU STELIANA-
79 ASOCIAȚIA HELP AUTISM CENTRUL DE ZI MĂLIN BUCUREȘTI SECTOR 3 52.500 52.500 25 25
GRAURULUI NR. 9 SILVIA
BLD. GEORGE ENESCU
80 ASOCIAȚIA HELP AUTISM CENTRUL DE ZI SUCEAVA SUCEAVA SUCEAVA DANIELA BOSANCU 42.000 42.000 20 20
NR. 18B
CENTRU DE ZI PENTRU COPII DIN FAMILII
81 ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII AFLATE ÎN DIFICULTATE PETRILA HUNEDOARA PETRILA STR. 8 MARTIE NR. 60 POPESCU FLORIN 125.280 125.280 60 60

CENTRUL REȘEDINŢĂ PENTRU TINERI


82 FUNDAȚIA "VIAȚĂ ȘI LUMINĂ" BUCUREȘTI SECTOR 1 STR. IZBICENI NR 7-9 PÎRVAN LENUŢA 135.000 135.000 45 45
"VIAŢĂ ŞI LUMINĂ"
83 FUNDAȚIA "VIAȚĂ ȘI LUMINĂ" CASA DE TIP FAMILIAL NR. 1 BUCUREȘTI SECTOR 1 STR. IZBICENI NR 5, IANOVICI FLORIN 36.000 36.000 12 12

84 FUNDAȚIA "VIAȚĂ ȘI LUMINĂ" CASĂ DE TIP FAMILIAL NR. 2 BUCUREȘTI SECTOR 1 STR. IZBICENI NR 7-9 IANOVICI FLORIN 45.000 0 15 0

STR. LT. GHE. NEGEL, POPESCU CLAUDIA


85 FUNDAŢIA ESTUAR CENTRUL SOCIAL SECTOR 6 BUCUREȘTI SECTOR 6 84.000 42.000 40 20
NR. 1-3, ELENA
STR. IULIU MANIU NR.
86 FUNDAŢIA ESTUAR CENTRUL SOCIAL PRAHOVA MUN. PLOIEȘTI CĂTĂLINA MARIA 31.500 31.500 15 15
26A
FUNDAȚIA JOYO-SPRIJIN SOCIO-
LT. AV. GHEORGHE CONSTANTINESCU
87 EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI CENTRUL DE ZI CASA FLORIAN BUCUREȘTI SECTOR 6 105.000 105.000 50 50
CARANDA NR. 65 ADRIANA
ȘI FAMILII ÎN DIFICULTATE

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE


STR. EPISCOPIEI NR.
88 EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA - EEVA ELISHEVA ŞI ADALBERT HUBER- ARAD MUN. ARAD AHALANI ANCA 30.000 30.000 10 10
22
CULTUL MOZAIC HUBER ARAD

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR
CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE STR. JIMBOLIA NR.
89 EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA - BUCUREȘTI SECTOR 1 PAVEL GERARD 150.000 150.000 50 50
AMALIA ȘI ȘEF RABIN DR. MOSES ROSEN 105
CULTUL MOZAIC

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE


STR. EPISCOPIEI NR. CRISTEA DANIEL
90 EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA - ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ LA DOMICILIU ARAD MUN. ARAD 17.280 17.280 12 12
22 ADRIAN
CULTUL MOZAIC YAD BE YAD ARAD

5
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE
FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR
ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ LA DOMICILIU STR. MAXIMILIAN GEMĂNARU
91 EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA - BUCUREȘTI SECTOR 3 144.000 144.000 100 100
YAD BE YAD BUCUREŞTI POPER NR. 8-10 DANIELA
CULTUL MOZAIC
CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE
FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR
ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ LA DOMICILIU MUN. CLUJ STR. DAVID FRANCISC
92 EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA - CLUJ POPA MARIA 31.680 31.680 22 22
YAD BE YAD CLUJ NAPOCA NAPOCA NR. 16
CULTUL MOZAIC

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE


STR. ELENA DOAMNA AONICESEI VLAICU
93 EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA - ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ LA DOMICILIU IAȘI MUN. IAŞI 33.120 33.120 23 23
NR. 15 MARIUS
CULTUL MOZAIC YAD BE YAD IAŞI

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE


STR. MIHAI VITEAZU
94 EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA - ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ LA DOMICILIU BIHOR MUN. ORADEA SUSA ERZSIKE 14.400 14.400 10 10
NR. 4
CULTUL MOZAIC YAD BE YAD ORADEA

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE


ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ LA DOMICILIU MUN. TÂRGU STR. AUREL FILIMON
95 EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA - MUREȘ AMBRUS ILEANA 14.400 14.400 10 10
YAD BE YAD TÂRGU MUREŞ MUREŞ NR. 23
CULTUL MOZAIC
CENTRUL CARE ACORDĂ SERVICII DE
FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR
ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ LA DOMICILIU MUN. STR. GHEORGHE
96 EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA - TIMIȘ TODOR IDA BIANCA 34.560 34.560 24 24
YAD BE YAD TIMIŞOARA TIMIŞOARA LAZĂR NR. 5
CULTUL MOZAIC
SOS SATUL COPIILOR BUCUREŞTI - CASE
ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR STR. CALEA
97 DE TIP FAMILIAL NR. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, BUCUREȘTI SECTOR 1 VASILE IRINA 96.000 96.000 32 32
ROMÂNIA FLOREASCA NR 165,
13, 14
ŞOSEAUA ŞTEFAN CEL
ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR SOS COMUNITATEA DE TINERI NR 1
98 BUCUREȘTI SECTOR 2 MARE NR 240, BL 59A, GHEORGHE SORIN 36.000 36.000 12 12
ROMÂNIA BUCUREŞTI
SC. 5, AP. 142-144
STR THEODOR
ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR SOS COMUNITATEA DE TINERI NR 2 SPERANŢIA NR 137,
99 BUCUREȘTI SECTOR 3 GHEORGHE SORIN 36.000 36.000 12 12
ROMÂNIA BUCUREȘTI BL. 84, SC. A, ET. 2,
AP. 9-12
STR. ȘTEFAN CEL
ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR
100 APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL NR. 1 BACĂU MUN. BACĂU MARE NR. 13, BL. 13, MARINOIU RODICA 9.000 9.000 3 3
ROMÂNIA
SC. C, ET. 5, AP. 18
STR. ȘTEFAN CEL
ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR
101 APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL NR. 2 BACĂU MUN. BACĂU MARE NR. 10, SC. B, MARINOIU RODICA 12.000 12.000 4 4
ROMÂNIA
ET. 2, AP. 6
. STR.
ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR MIHAI VITEAZU NR. 1, MARINOIU RODICA
102 APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL NR. 3 BACĂU MUN. BACĂU 3.000 3.000 1 1
ROMÂNIA BL. 1, SC. E, ET. 7, AP.
28
STR. CĂLUGĂRENI
ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR
103 APARTAMENTUL DE TIP FAMILIAL NR. 4 BACĂU MUN. BACĂU NR. 1, BL. 1, SC. C, ET. MARINOIU RODICA 6.000 6.000 2 2
ROMÂNIA
3, AP. 7

6
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR
104 SOS COMUNITATEA DE TINERI BACĂU BACĂU MUN. BACĂU STR. AUSTRULUI, NR 2 GHIRĂU CORINA 33.000 33.000 11 11
ROMÂNIA
ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR
105 SOS CENTRUL DE ZI HEMEIUŞ BACĂU HEMEIUŞ STR. GĂRII NR. 45 FURDUI ALINA 29.400 29.400 14 14
ROMÂNIA
SOS CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN
ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR
106 PENTRU COPII ŞI PĂRINŢI BACĂU BACĂU HEMEIUŞ STR. GĂRII NR. 45 FURDUI ALINA 31.500 31.500 15 15
ROMÂNIA
SOS CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN
ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR CALEA FLOREASCA
107 PENTRU COPII ŞI PĂRINŢI BUCUREŞTI BUCUREȘTI SECTOR 1 BURLACU ADINA 52.500 52.500 25 25
ROMÂNIA NR 165
SOS SATUL COPIILOR CISNADIE - CASE DE
ASOCIAȚIA SOS SATELE COPIILOR STR. DR. HERMANN HARIGA MIRCEA
108 TIP FAMILIAL NR. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, SIBIU ORAȘ CISNĂDIE 165.000 165.000 55 55
ROMÂNIA GMEINER NR 3-7 FLORIN
11, 12
Fundaţia Pentru Copii Sfântul Centrul social pentru persoane cu
109 BUZĂU Com. Robeasca sat Moșești Mihail Milea 15.000 15.000 5 5
Sava nevoi speciale
Fundaţia Pentru Copii Sfântul Așezământ pentru persoane vârstnice Com.
110 BUZĂU sat Șarânga Mihail Milea 33.000 33.000 11 11
Sava Pietroasele Pietroasele
Fundaţia Pentru Copii Sfântul Așezământul pentru persoane sat Lunca, str.
111 BUZĂU Com. Amaru Mihail Milea 51.000 48.000 17 16
Sava vârstnice Sfântul Sava Câmpeni Principală, nr. 52
Fundaţia Pentru Copii Sfântul
112 Așezământ pentru bătrâni Năeni BUZĂU Com. Năeni sat Năeni Mihail Milea 33.000 33.000 11 11
Sava
Asociaţia Ortodoxă Filantropia Necula Daniel
113 Căminul de bătrâni Filantropia Berca BUZĂU Com. Berca str. Florilor, nr.40 B 210.000 210.000 70 70
Berca Cătălin
CENTRUL PENTRU ADULTI SI BĂTRÂNI
CARAȘ- ORAȘ OTELU STR. REPUBLICII, NR. BOSNEAG VALENTIN
114 FUNDAȚIA HUMANITAS PRO DEO AFLAȚI ÎN DIFICULTATE CU CAZARE OTELU 90.000 90.000 30 30
SEVERIN ROSU 62-64 SAMUEL
ROSU
CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE CU
CARAȘ- UDREA CLAUDIA
115 FUNDAȚIA HUMANITAS PRO DEO PROBLEME SPECIALE DE SANATATE(HIV. MUN. REȘITA TEILOR, NR.27, AP 2 84.000 84.000 40 40
SEVERIN MARIANA
HEPATITA CRONICA)
CARAȘ- MIHAI VITEAZU,
116 FUNDAȚIA HUMANITAS PRO DEO CENTRUL DE TIP FAMILIAL ”TABITA” ORAȘ BOCȘA DAVID AURELIA 30.000 30.000 10 10
SEVERIN NR.11
FUNDAȚIA HUMANITAS PRO DEO- CAMINUL PENTRU PERSOANE ADULTE SI CARAȘ- STR. SPITALULUI, NR. UDREA CLAUDIA
117 ORAȘ ANINA 90.000 90.000 30 30
FILIALA ANINA VARSTNICE SEVERIN 2 MARIANA
SAT BELOBRESCA,
ASOCIAȚIA SIMIEON SI ANA CARAȘ-
118 CENTRUL SOCIAL SIMION SI ANA COM. POJEJENA STR. PRINCIPALA, CIMPOCA ILIA 75.000 75.000 25 25
RADIMNA SEVERIN
NR.238
ASOCIATIA BAPTISTA CARITABILA CARAȘ- IOVESCU SMEU
119 CENTRUL ” CASA DORCA „ COM. BOZOVICI SAT PRILIPET, NR.128 48.000 0 16 0
CASA DORCA SEVERIN IONEL
ASOCIATIA MEDICALĂ SFINTII CENTRUL DE ZI PENTRU COPII ” COPIII LUI CARAȘ- B-DUL A.I.CUZA, ROSOAGA VICTORIA
120 MUN. RESITA 25.200 0 12 0
COSMA SI DAMIAN ISUS” SEVERIN BL.18,AP.9 ANGELA
Str.DN 1 KM
ASOCIAȚIA ”SFÂNTUL SAVA
121 Cămin pentru persoane vârstnice CLUJ Com. Sănduleşti 453+300M, sat Alexa Sorin Romeo 99.000 99.000 33 33
GOTUL”
Copaceni
Str.Principală,
122 ASOCIAȚIA ”CRISTIANA” SĂLICEA Cămin pentru persoane vârstnice CLUJ Com.Ciurila Butuza Ioan Andrei 141.000 141.000 47 47
nr.77E,sat Sălicea

7
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Str. Principală nr.71, Csergezan Arthur


123 ASOCIAȚIA "CASA BETSAIDA" Cămin pentru persoane vârstnice CLUJ Com.Ciurila 150.000 150.000 50 50
sat Sălicea Gabriel
Cămin pentru persoane vârstnice Casa Mun. Cluj-
124 ASOCIATIA GAL&GAL CLUJ Str Transilvaniei, nr. 6 Gal Tibor 60.000 60.000 20 20
Ambrozia Napoca
Nagy Elisabeta
125 ASOCIATIA ELIZABETH Cămin pentru persoane vârstnice Elisa CLUJ Mun. Dej str. Șomcuțului, nr. 82 96.000 90.000 32 30
Zsoka

Cămin pentru persoane vârstnice Jichișu Nagy Elisabeta


126 ASOCIATIA ELIZABETH CLUJ Jichisu de Jos Nr. 151 A 102.000 96.000 34 32
de Jos Zsoka
Mun. Tîrgu Str. Mihai Eminescu
127 FUNDAȚIA KALVIN JANOS Cămin pentru persoane vârstnice Kalvin MUREȘ Kantor Ksaba 150.000 0 50 0
Mureș nr.22
Nr.282B, sat Luna de Kovacs Ecaterina
128 ASOCIAȚIA FILEO Cămin îngrijire persoane vârstnice CLUJ Com. Floresti 72.000 72.000 24 24
Sus Andrea

str. I.C. Cantacuzino


Kovacs Ecaterina
129 ASOCIAȚIA FILEO Cămin vârstnici Fileo BIHOR Salonta nr. 2/A, cod poștal 72.000 63.000 24 21
Andrea
41550

str. Braniște, nr. 119,


130 ASOCIATIA MOSIA SENIORILOR Cămin pentru persoane vârstnice CLUJ Com. Gilau Pintea Laurentiu 120.000 120.000 40 40
cod poștal 407310
FUNDAȚIA CULTURAL
Str.Protopop Aurel
131 FILANTROPICĂ PROTOPOP AUREL Cantina Socială ”Protopop Dorel Pușcaș” CLUJ Oraș Huedin Moldovan Simion 86.400 86.400 80 80
Munteanu, nr.23
MUNTEANU
ASOCIAȚIA DE CARITATE Cămin pentru persoane vârstnice ”Casa Mun. Cluj- Str.Timișului și
132 CLUJ Szentagotai Tatar 270.000 270.000 90 90
”PROIECT THEODORA” Theodora” Napoca Blajului, nr.10-12 și 9A

ASOCIAȚIA ”SERVICIUL DE Centrul de ingrijire pentru persoane cu Str. Principala nr. 67-
133 ARAD Com. Dorobanti Tischler Ferenc 111.000 111.000 37 37
AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA” handicap 68

ASOCIAȚIA ”SERVICIUL DE
134 Camin pentru persoane vârstnice Sf Ioan TIMIȘ Mun. Timisoara Str. Gh. Baritiu, nr. 18 Tischler Ferenc 60.000 54.000 20 18
AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA”

ASOCIAȚIA ”SERVICIUL DE Centrul de zi pentru consiliere si sprijin Mun. Sfantu Str. Varadi Jozsef, nr.
135 COVASNA Tischler Ferenc 63.000 63.000 30 30
AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA” pentru parinti si copii Sansa pentru familie Gheorghe 92A

ASOCIAȚIA ”SERVICIUL DE Centrul de consiliere si sprijin pentru Bulevardul Republicii


136 ALBA Mun. Blaj Tischler Ferenc 31.500 31.500 15 15
AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA” parinti si copii nr. 57
Centru de zi pentru consiliere şi sprijin
ASOCIAȚIA ”SERVICIUL DE Bdul. Alexandru Ioan
137 pentru părinţi şi copii "Sfântul Ioan BUCUREȘTI Sector 1 Tischler Ferenc 21.000 0 10 0
AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA” Cuza, nr. 23
Botezătorul"
Centrul de zi de socializare și petrecere a
ASOCIAȚIA ”SERVICIUL DE
138 timpului liber pentru persoane vârstnice ALBA Mun. Aiud Str. Ion Creanga, nr. 3 Tischler Ferenc 31.500 0 15 0
AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA”
(tip club)
139 ASOCIATIA BUNICI FERICITI Cămin pentru persoane vârstnice CLUJ Com. Floresti sat Tăuți, nr. 128 A Pop Toma Vicentiu 60.000 60.000 20 20

8
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL Unitate de îngrijire la domiciliu pentru


140 CLUJ Mun. Gherla P-ța Libertății, nr.10 Avram Gheorghe 28.800 28.800 20 20
GRECO-CATOLIC CLUJ persoane vârstnice

ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL Centrul care acordă servicii de îngrijire și BISTRIȚA-


141 Mun. Bistrita Str.Ursului, nr.14 Avram Gheorghe 43.200 43.200 30 30
GRECO-CATOLIC CLUJ asistență la domiciliu NĂSĂUD

Str.Principală, nr.88,
142 ASOCIAȚIA NIRVANA PANTICEU Cămin pentru persoane vârstnice CLUJ Com.Panticeu Lupu Dorina 66.000 66.000 22 22
com.Panticeu

143 ASOCIAȚIA ”PULSUL VIEȚII” Cămin pentru persoane vârstnice CLUJ Com.Mociu sat Chesău, Nr.260A Horvath Iosif 225.000 225.000 75 75

Unitate de îngrijire la domiciliu pentru


Mun. Cluj- Hegedus Ludovic
144 FUNDAȚIA CREȘTINĂ DIAKONIA persoane vârstnice și persoane aflate în CLUJ Str.Zambilei, nr.7 273.600 144.000 190 100
Napoca Andrei
situație de dependență

Cămin pentru persoane vârstnice Fratele Mun. Cluj- Hegedus Ludovic


145 FUNDAȚIA CREȘTINĂ DIAKONIA CLUJ Str.Zambilei, nr.5-7 51.000 51.000 17 17
bun Napoca Andrei

Hegedus Ludovic
146 FUNDAȚIA CREȘTINĂ DIAKONIA Cămin pentru persoane vârstnice Măicuța CLUJ Com. Baciu sat Mera, nr. 86-87 39.000 39.000 13 13
Andrei

Centrul de zi Ștefan Emilian pentru copii Str Stefan Emilian, nr. Hegedus Ludovic
147 FUNDAȚIA CREȘTINĂ DIAKONIA CLUJ Bontida 42.000 42.000 20 20
din familii în dificultate 271A Andrei

Str Braniste, nr 25A, Felhazi Sandor


148 ASOCIAȚIA ”CASA HERMINA” Cămin pentru persoane vârstnice CLUJ Com. Gilau 120.000 120.000 40 40
sat Gilau Lorant

Str Planoarelor, nr. 7, Felhazi Sandor


149 ASOCIAȚIA ”CASA HERMINA” Cămin pentru persoane vârstnice CLUJ Com. Apahida 120.000 120.000 40 40
sat Dezmir Lorant
ASOCIATIA SOCIETATEA DE Str. Avram Iancu, nr.
150 Centrul de tranzit Centrul Daniel CLUJ Com. Floresti Csiszer Balazs 24.000 24.000 8 8
CARITATE BLYTHSWOOD 395
ASOCIAȚIA PENTRU ASISTENȚĂ Cămin îngrijire persoane vârstnice Str. Principală nr.385
151 CLUJ Buza Simon Robert 60.000 0 20 0
SOCIALĂ "CAPERNAUM" Capernaum A

ASOCIAȚIA DE AJUTOR FAMILIAL Centru rezidențial pentru găzduirea și


152 CLUJ Com Florești sat. Luna de Sus, nr.3B Muresan Lucia Delia 120.000 120.000 40 40
ASISTMED îngrijirea persoanelor aflate în dificultate

Fundația Creștină Diakonia Filiala Mun. Sfântu


153 Unitate de îngrijire la domiciliu COVASNA str. Fabricii, nr.41 Anna Toth 489.600 489.600 340 340
Sfântu Gheorghe Gheorghe
Centru de integrare prin terapie
Fundația Creștină Diakonia Filiala Mun. Sfântu
154 ocupațională, de tip centru de zi pentru COVASNA str. Lăcrămioarei, nr.5 Peter Makkai 79.800 79.800 38 38
Sfântu Gheorghe Gheorghe
persoane cu dizabilități
Fundația Creștină Diakonia Mun. Sfântu
155 Cantina Socială COVASNA str. Lăcrămioarei, nr.5 Enikő Makkai 43.200 43.200 40 40
Kapernaum Gheorghe
Fundatia Catedrala Eroilor Bdul. I.C Bratianu Chivulescu Sabina
156 Cămin pentru persoane vârstnice DÂMBOVIȚA Mun. Târgoviște 60.000 60.000 20 20
Târgoviște nr.57 Maria

9
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Centrul rezidențial de îngrijire și asistență str. Cărămidari, nr.19,


157 Asociația Benessere DÂMBOVIȚA com. Răzvad Tambone Nunzio 240.000 0 80 0
Căminul Villa Orchidea sat.Valea Voievozilor

Centrul rezidențial de asistență medico- str. Principală nr. 1,


158 Asociația Suflet pentru Oameni DÂMBOVIȚA Com. Bucșani Stanciu Mihaiela 102.000 0 34 0
socială pentru persoane vârstnice sat. Racovita
Casuta Curcubeu - Centru
Asociatia de Sprijin pentru Parintii Strada Maior Iancu
159 multidisciplinar de interventii GALAȚI Mun. Galati LUPOAE NICOLETA 84.000 0 40 0
si Copiii cu Autism Fotea nr.46
specializate in autism
Centrul Social de Urgenta pentru persoane Stanulica Albert
160 Asociatia Vasiliada DOLJ Mun. Craiova str. Râului, nr. 42B 135.000 135.000 45 45
fara adapost ”Sfantul Vasile” Adrian

Stanulica Albert
161 Asociatia Vasiliada Centrul de zi pentru copii Filiasi DOLJ Oraș Filiasi str. Morii, nr.1 42.000 42.000 20 20
Adrian

Cămin pentru preoți și bătâni Pastor Mun. Odorheiu


162 Asociația Samaritanilor HARGHITA str. Rozei, nr. 16/B Nagy Gergely 96.000 96.000 32 32
Bonus Secuiesc

Filiala din Odorheiu Secuiesc a Centru care acordă servicii de îngrijire la Mun. Odorheiu P-ța Marton Aron,nr.
163 HARGHITA Papp Csilla 28.800 28.800 20 20
Fundației creștine ” Diakonia ” domiciliu pentru persoane vârstnice Secuiesc 6
Asociația Căminul de Bătrâni ” Sf. Mun. Bd. Lacul Roșu, nr.
164 Căminul de bătrâni Sf. Elisabeta HARGHITA Magyari Vencel 444.000 444.000 148 148
Elisabeta ” Gheorgheni 212
Asociația de asistență socială
Mun. Str. Lacul Roșu, nr.
165 umanitară creștină ORA Centru de plasament tip familial HARGHITA Ieszenszky Terezia 75.000 75.000 25 25
Gheorgheni 201
INTERNAȚIONAL
Asociația de asistență socială
Centru de adăpost pentru persoane fără Mun. Str. Kossuth Lajos , nr.
166 umanitară creștină ORA HARGHITA Ieszenszky Terezia 75.000 75.000 25 25
locuință Gheorgheni 198
INTERNAȚIONAL
Asociația Caritas Alba Iulia- Mun. Odorheiu Kovacs Fancsali
167 Centrul Sfântu Luca HARGHITA str.Rozei, nr. 16/ C 90.000 90.000 30 30
Asistență Medicală și Socială Secuiesc Kinga
Centru de îngrijire medicală și asistență
Asociația Caritas Alba Iulia- Mun. Miercurea str.Zsogodi Nagy Imre,
168 socială la domiciliu ( CIMAS Miercurea HARGHITA Szocs Judit 244.800 244.800 170 170
Asistență Medicală și Socială Ciuc nr. 140
Ciuc )
Asociația Caritas Alba Iulia- Centru de îngrijire medicală și asistență Mun. Odorheiu
169 HARGHITA str.Rozei, nr. 16 D Hegy Sara 158.400 158.400 110 110
Asistență Medicală și Socială socială ( CIMAS Odorheiu Secuiesc ) Secuiesc

Asociația Caritas Alba Iulia- Centru de îngrijire medicală și asistență Mun. str. Kossuth Lajos, nr.
170 HARGHITA Nagy-Gyorgy Edit 259.200 259.200 180 180
Asistență Medicală și Socială socială CIMAS Gheorgheni Gheorgheni 31
Centru de îngrijire medicală și asistență
Asociația Caritas Alba Iulia- Oraș Cristuru
171 socială la domiciliu ( CIMAS Cristuru HARGHITA str.Filiaș, nr. 173 Sebok Maria 273.600 273.600 190 190
Asistență Medicală și Socială Secuiesc
Secuiesc)
Asociația Caritas Alba Iulia- Centru de îngrijire medicală și asistență Mun. Targu
172 HARGHITA str.Kanta, nr. 12 Istok Katalin 288.000 288.000 200 200
Asistență Medicală și Socială socială la domiciliu ( CIMAS Brețcu ) Secuiesc

Asociația Caritas Alba Iulia- Centru de îngrijire medicală și asistență Oraș Sîngeorgiu str.Petofi Sandor, nr.
173 HARGHITA Joo Szilard 259.200 259.200 180 180
Asistență Medicală și Socială socială ( CIMAS Sângeorgiu de Pădure ) de Pădure 5-7

10
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Asociația Caritas Alba Iulia- Mun. Miercurea str.Câmpul Mare, nr


174 Locuință protejată HARGHITA Peter Gyorgy 42.000 42.000 14 14
Asistență Medicală și Socială Ciuc 138
str.Principală, nr. 10,
175 Fundația Jakab Lajos Camin de batrâni ecumenic Kiss Rozalia HARGHITA Com. Mărtiniș Zakarias Klara-Marta 135.000 135.000 45 45
sat Locodeni
176 Fundaţia Sf. Francisc CĂMIN SFÂNTA MARIA HUNEDOARA Mun. Deva str.Griviţei, Bl.1, PALKO CECILIA 120.000 120.000 40 40

177 Fundaţia Sf. Francisc CASA DE TIP FAMILIAL SFÂNTUL STEFAN HUNEDOARA Mun. Deva str. Mureșului, nr. 1 PALKO CECILIA 12.000 12.000 4 4

178 Fundaţia Sf. Francisc CĂMIN SFÂNTA ELISABETA HUNEDOARA Mun. Orăștie str. Luminii, nr. 3 MENYHART ERNO 48.000 48.000 16 16

179 Fundaţia Sf. Francisc CENTRUL DE ZI SFÂNTUL BERNADETT HUNEDOARA Mun. Orăștie str. Luminii, nr. 1 MENYHART ERNO 73.500 73.500 35 35
CENTRUL CU MODULE DE TIP FAMILIAL str. 1 Decembrie
180 Fundaţia Sf. Francisc HUNEDOARA Mun. Petroșani LONHARD ANDREA 75.000 75.000 25 25
CAMINUL COR IESU 1918, nr. 73
str. 1 Decembrie
181 Fundaţia Sf. Francisc CENTRUL DE ZI COR IESU HUNEDOARA Mun. Petroșani LONHARD ANDREA 84.000 84.000 40 40
1918, nr. 73
CASA DE TIP FAMILIAL "REGINA PACII"
182 Fundaţia Sf. Francisc BIHOR Mun. Salonta str.Şarcadului, nr.1 HURZUNA CRISTIAN 27.000 24.000 9 8
MODUL I SALONTA
CASA DE TIP FAMILIAL "REGINA PACII"
183 Fundaţia Sf. Francisc BIHOR Mun. Salonta str.Şarcadului, nr.1 HURZUNA CRISTIAN 27.000 21.000 9 7
MODUL II SALONTA
CASA DE TIP FAMILIAL "REGINA PACII"
184 Fundaţia Sf. Francisc BIHOR Mun. Salonta str.Şarcadului, nr.1 HURZUNA CRISTIAN 27.000 24.000 9 8
MODUL III SALONTA
CASA DE TIP FAMILIAL "REGINA PACII"
185 Fundaţia Sf. Francisc BIHOR Mun. Salonta str.Şarcadului, nr.1 HURZUNA CRISTIAN 27.000 27.000 9 9
MODUL IV SALONTA
CASA DE TIP FAMILIAL "REGINA PACII"
186 Fundaţia Sf. Francisc BIHOR Mun. Salonta str.Şarcadului, nr.1 HURZUNA CRISTIAN 27.000 27.000 9 9
MODUL V SALONTA
CASA DE TIP FAMILIAL SF TREIME MODUL Sat Galoșpetreu, nr.
187 Fundaţia Sf. Francisc BIHOR Com. Tarcea SZABO IULIANA 36.000 0 12 0
I GALOSPETREU 540A
CASA DE TIP FAMILIAL SF TREIME MODUL Sat Galoșpetreu, nr.
188 Fundaţia Sf. Francisc BIHOR Com. Tarcea SZABO IULIANA 30.000 0 10 0
II GALOSPETREU 540A
Calea Janos Irinyi , nr.
189 Fundaţia Sf. Francisc CASA DE TIP FAMILIAL PRUNCUL ISUS BIHOR Săcueni SZABO TIMEA 33.000 33.000 11 11
1
str.Gheorghe Doja,
190 Fundaţia Sf. Francisc CASA DE TIP FAMILIAL SF.ANGELA BIHOR Mun. Oradea SZABO IULIANA 27.000 21.000 9 7
nr.18
Str.Câmpul Sărat,
191 Fundaţia Sf. Francisc CAMINUL SF.IOSIF I MUREȘ Oraș Sovata KALAPACS DALMA 33.000 33.000 11 11
nr.22
Str.Câmpul Sărat, NAGZ ISTVAN
192 Fundaţia Sf. Francisc CAMINUL SF.IOSIF II MUREȘ Oraș Sovata 36.000 36.000 12 12
nr.22 SANDOR
Str.Câmpul Sărat,
193 Fundaţia Sf. Francisc CAMINUL SF.IOSIF III MUREȘ Oraș Sovata ZONDA MARIA 36.000 36.000 12 12
nr.22
194 Fundaţia Sf. Francisc CASA DE TIP FAMILIAL MISERICORDIA MUREȘ Com. Ghe. Doja sat Tirimia , nr. 280 KEDVES TEREZ 27.000 27.000 9 9

CASA DE TIP FAMILIAL MAICA TEREZA DIN str. Ecaterina SANDUI VERONICA
195 Fundaţia Sf. Francisc MUREȘ Mun. Sighișoara 30.000 30.000 10 10
CALCUTTA Teodoroiu, nr. 2 ILDIKO
Oraș Băile Aleea Sfânta Ana, nr.
196 Fundaţia Sf. Francisc CASA DE TIP FAMILIAL- CASA SF LASZLO HARGHITA MAR MARIA 141.000 141.000 47 47
Tușnad 41
CASA CU MODULE DE TIP FAMILIAL SZENT Com. Plăieșii de
197 Fundaţia Sf. Francisc HARGHITA Sat Imper, nr. 288 GASPAR ANIKO 30.000 30.000 10 10
KATALIN Jos

11
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

198 Fundaţia Sf. Francisc CAMIN DE TIP FAMILIAL KAJONI JANOS HARGHITA Lăzarea nr. 1472 CSERGO JOZSEF 51.000 51.000 17 17

199 Fundaţia Sf. Francisc CASA DE TIP FAMILIAL KAJONI JANOS HARGHITA Lăzarea nr. 549 CSERGO JOZSEF 27.000 27.000 9 9

Mun. LASZO ANDREA


200 Fundaţia Sf. Francisc Centrul rezidential Căminul "Sf. Ana" HARGHITA str. Lacu Roșu, nr. 35 78.000 78.000 26 26
Gheorgheni CRISTINA
CASA DE TIP FAMILIAL SF ARHANGHEL str. Mitropolit Andrei
201 Fundaţia Sf. Francisc ALBA Mun. Alba Iulia BOJTE EMESE 33.000 33.000 11 11
GABRIEL Șaguna, nr. 1
BALOG BOTAR
202 Fundaţia Sf. Francisc CASA DE TIP FAMILIAL SF TEREZA 2 BĂIEŢI ALBA Com. Râmetea sat Râmetea, nr. 282 21.000 21.000 7 7
ILDIKO

BALOG BOTAR
203 Fundaţia Sf. Francisc CASA DE TIP FAMILIAL SF TEREZA 1 FETE ALBA Com. Râmetea sat Râmetea, nr. 282 27.000 27.000 9 9
ILDIKO
CASA DE TIP FAMILIAL BOLDOG APOR
204 Fundaţia Sf. Francisc COVASNA Oraș Covasna str. Gh. Doja, nr. 8 KOLOZSI ISTVAN 57.000 57.000 19 19
VILMOS
205 Fundaţia Sf. Francisc CAMINUL PATER PIO ARAD Com. Dorobanți str. Principală nr. 430 VALENT ORSOLYA 33.000 33.000 11 11
CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU str. Andrei Șaguna, nr.
206 Asociaţia Samaritenii Orăştieni HUNEDOARA Mun. Orăștie LADAR CORINA 75.000 0 25 0
PERSOANE VARSTNICE 16
Asociația Misionar Umanitară Str. Mureșului nr. 11,
207 Cămin de bătrâni Din nou acasă HUNEDOARA Mun Hunedoara HADA GLIGOR 171.000 171.000 57 57
Maranatha Hunedoara bl 23

Asociația Surorilor Misionare ale Casa de bătrâni și bolnavi Sfântul părinte str. Preot Gheorghe
208 IAȘI Com. Butea Barolo Giuseppina 102.000 102.000 34 34
Patimilor lui Isus-filiala Butea Papa Ioan Paul al II- lea Petz, nr. 58-59
Fundația Creștină penrtu Copii Centrul de plasament de tip familial Casa str. Dragoș Vodă, nr.
209 IAȘI Mun. Pașcani Gavril Dorin 72.000 72.000 24 24
"Agape" Agape 23
Hijkoop Wilhelmina
210 Fundatia Izvor O masă caldă pe zi IAȘI Mun. Iași str. Eternitate, nr. 109 27.000 27.000 25 25
Hendrika

Hijkoop Wilhelmina
211 Fundatia Izvor Centrul de îngrijire Hospice Alinare mică IAȘI Mun. Iași str. Eternitate, nr. 109 60.000 60.000 20 20
Hendrika

Hijkoop Wilhelmina
212 Fundatia Izvor Centrul rezidențial Acasă IAȘI Tomești aleea Viilor, nr. 22 195.000 195.000 65 65
Hendrika

str. Traian Vuia, nr. Hijkoop Wilhelmina


213 Fundatia Izvor Casa familială "Curcubeu" IAȘI Com. Bârnova 18.000 18.000 6 6
53, sat Pietrărie Hendrika

Fundatia "Solidaritate și str. Nicolae Titulescu, Axinte Narcis


214 Centrul de zi pentru copii Mia Casa Inculeț IAȘI Bârnova 63.000 63.000 30 30
Speranță" nr. 8 Constantin

Fundatia "Solidaritate și str. Costache Negri, Axinte Narcis


215 Centrul de zi Sfântul Stelian IAȘI Mun. Iași 42.000 42.000 20 20
Speranță" nr. 48 Constantin

Fundatia "Solidaritate și str. Costache Negri, Axinte Narcis


216 Cantina socială Sfântul Sava IAȘI Mun. Iași 32.400 32.400 30 30
Speranță" nr. 48 Constantin

12
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Congregația Fiicelor Sfintei Maria Centrul de îngrijire la domiciliu Luigi și str. Plopii fără soţ, nr.
217 IAȘI Mun. Iași Bianchini Rosa 43.200 43.200 30 30
a Divinei Providențe Chiara 7
Asistență și suport pentru persoane și
Congregația Fiicelor Sfintei Maria
218 familii defavorizate din municipiul Iași în IAȘI Mun. Iași str. Șt. O. Iosif, nr. 2 Bianchini Rosa 27.000 27.000 25 25
a Divinei Providențe
cadrul cantinei sociale
Congregația Fiicelor Sfintei Maria str. Bisericii, sat
219 Centrul social Fericita Clara IAȘI Com Al. I. Cuza Bianchini Rosa 84.000 84.000 40 40
a Divinei Providențe Șcheia
Îngrijire socio medicală pentru persoane
Congregația Fiicelor Sfintei Maria
220 vârstnice în cadrul căminului de bătrâni IAȘI Mun. Iași str. Șt. O. Iosif, nr. 2 Bianchini Rosa 120.000 120.000 40 40
a Divinei Providențe
Casa Sfântul Iosif
Fundația de Cultură și Știință
221 Centrul de zi Șansa Mea IAȘI Mun. Iași str. Păun , nr. 70 Macovei Olimpia 84.000 84.000 40 40
Daco-România
222 Congregația Surorilor Providenței Centrul de zi Alois Scrosoppi IAȘI Mun. Iași șos. Bârnova, nr. 2 Bogdănel Monica 42.000 42.000 20 20
Centrul de resurse pentru copii și tineri str. Oltea Doamna,
223 Asociația Centrul Diecezan Caritas IAȘI Mun. Iași Iacob Iosif 52.500 52.500 25 25
Don Bosco nr.3
224 Asociația Centrul Diecezan Caritas Centrul de plasament Sfântul Iosif IAȘI Mun. Iași str. Sărărie, nr. 134 Iacob Iosif 36.000 36.000 12 12

225 Asociația Centrul Diecezan Caritas Centrul de îngrijire la domiciliu Iași IAȘI Mun. Iași str. Sărărie, nr. 134 Iacob Iosif 72.000 72.000 50 50

226 Asociația Centrul Diecezan Caritas Centrul de îngrijire la domiciliu Iugani IAȘI Com. Mircești sat Iugani Iacob Iosif 50.400 50.400 35 35
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități str. Bariera veche, nr.
227 Fundația "Star of Hope" România IAȘI Mun. Iași Vatamaniuc Aurora 25.200 25.200 12 12
Iași 3
Centrul de zi pentru copii aflați în
228 Fundația "Star of Hope" România BOTOȘANI Mun. Botoșani Aleea Pacea, nr. 7 Vatamaniuc Aurora 25.200 25.200 12 12
dificultate
Centrul de îngrijire și asistență "Casa Ana str. Sfânta Maria, nr.
229 Asociația Umanitară "Il Chicco" IAȘI Mun. Iași Scripcaru Carmen 42.000 0 14 0
Maria și Claudia" 132
Centrul de abilitare și reabilitare "Casa str. Sfânta Maria, nr.
230 Asociația Umanitară "Il Chicco" IAȘI Mun. Iași Scripcaru Carmen 27.000 0 9 0
Francesca" 81
FUNDAȚIA CĂMINUL DE BĂTRÂNI Oraș Popești- CHIRICHEȘ MONICA-
231 CĂMINUL DE BĂTRÂNI SF. MARIA ILFOV ȘOS. OLTENIȚEI NR. 8 114.000 114.000 38 38
SF. MARIA Leordeni MARIA
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ
232 FUNDAȚIA MOTIVATION PENTRU PERSOANE ADULTE CU ILFOV Oraș Bragadiru ȘOS. CLINCENI NR. 36 DANIELA ILEA 27.000 27.000 9 9
HANDICAP CLINCENI 1
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ
233 FUNDAȚIA MOTIVATION PENTRU PERSOANE ADULTE CU ILFOV Oraș Bragadiru ȘOS. CLINCENI NR. 36 DANIELA ILEA 27.000 27.000 9 9
HANDICAP CLINCENI 2
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ
str. Șoseaua
234 FUNDAȚIA MOTIVATION PENTRU PERSOANE ADULTE CU ILFOV Com. Cornetu DANIELA ILEA 21.000 21.000 7 7
AEROPORTULUI NR. 9
HANDICAP CORNETU
SFÂNTUL GHEORGHE
235 ASOCIAȚIA PRIETENIA CENTRUL DE ZI PRIETENIA PANTELIMON ILFOV Oraș Pantelimon MILCA RUXANDRA 31.500 31.500 15 15
NR. 46
STR. VLĂSCENI NR. CIOBOTARU
236 ASOCIAȚIA ȘANSA TA CENTRUL DE ZI PENTRU COPII ȘANSA TA DÂMBOVIȚA Bilciurești 52.500 0 25 0
212 GABRIEL

13
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Casa de tip familial Sfântul Ghelasie
237 Socială Filiala Organizaţiei Caritas ALBA Com. Stremț str. Principală, nr. 47 Ludescher Laszlo 48.000 48.000 16 16
Stremț
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie
238 Socială Filiala Organizaţiei Caritas HARGHITA Com. Corund sat Corund, nr. 570 Ludescher Laszlo 42.000 42.000 20 20
de risc de separare de părinţi- Corund
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centrul de zi pentru copii provenind din Mun. Sfîntu
239 Socială Filiala Organizaţiei Caritas COVASNA str. Primăverii Ludescher Laszlo 84.000 84.000 40 40
familii aflate în dificultate Gheorghe
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centrul de zi pentru persoane adulte cu Mun. Miercurea piața Sfântul Augustin,
240 Socială Filiala Organizaţiei Caritas HARGHITA Ludescher Laszlo 54.600 54.600 26 26
dizabilități Sfântul Augustin Ciuc nr. 1 - 4
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centrul de zi de dezvoltare și educare Mun. Odorheiu str. Kossuth Lajos, nr.
241 Socială Filiala Organizaţiei Caritas HARGHITA Ludescher Laszlo 52.500 52.500 25 25
timpurie - Odorheiu Secuiesc Secuiesc 18
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centrul de zi pentru servicii de asistență Mun. str. Marton Aron nr.
242 Socială Filiala Organizaţiei Caritas HARGHITA Ludescher Laszlo 31.500 31.500 15 15
comunitară Gheorgheni 22
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centrul de zi pentru servicii de asistență Mun. Odorheiu Str. Kossuth Lajos nr
243 Socială Filiala Organizaţiei Caritas HARGHITA Ludescher Laszlo 31.500 31.500 15 15
comunitară Secuiesc 18
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centrul de zi pentru copii și tineri aflați în
244 Socială Filiala Organizaţiei Caritas HUNEDOARA Mun. Petroșani str. Lunca, nr. 54 Ludescher Laszlo 94.500 94.500 45 45
dificultate Maria Stein Petroșani
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Str.Enăchiţă
245 Socială Filiala Organizaţiei Caritas HUNEDOARA Mun. Petroșani Ludescher Laszlo 21.000 21.000 10 10
Părinţi şi Copii " Sfânta Varvara" Văcărescu, nr.12
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă Centrul de zi pentru copii provenind din


Oraș Sângeorgiu str. Nicolae Bălcescu,
246 Socială Filiala Organizaţiei Caritas familii aflate în dificultate - Sângeorgiu de MUREȘ Ludescher Laszlo 42.000 42.000 20 20
de Pădure nr.13
Alba Iulia Pădure

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centru de zi pentru copii provenind din sat Trei Sate, comuna
247 Socială Filiala Organizaţiei Caritas MUREȘ Com. Ghindari Ludescher Laszlo 23.100 23.100 11 11
familii aflate în dificultate - Trei Sate Ghindari, nr. 478
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centru de zi pentru copii provenind din
248 Socială Filiala Organizaţiei Caritas MUREȘ Com. Bălăușeri str. Principală, nr. 52 Ludescher Laszlo 37.800 37.800 18 18
familii aflate în dificultate - Bălăuşeri
Alba Iulia

14
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Asociaţia Caritas - Asistenţă Centrul rezidențial pentru persoane


str. Principală, nr. 98,
249 Socială Filiala Organizaţiei Caritas vârstnice Casa Providenței Valea MUREȘ Com. Sînpaul Ludescher Laszlo 48.000 48.000 16 16
sat Valea Izvoarelor
Alba Iulia Izvoarelor

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centru de zi pentru consiliere și sprijin Mun. Sfîntu
250 Socială Filiala Organizaţiei Caritas COVASNA str. Kos Karoly, nr. 11 Ludescher Laszlo 42.000 42.000 20 20
pentru părinți și copii Gheorghe
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie


251 Socială Filiala Organizaţiei Caritas de risc de separare de părinţi/Centru socio- COVASNA Com. Ojdula Str. Nagyag, nr.254 Ludescher Laszlo 42.000 42.000 20 20
Alba Iulia educaţional Ojdula

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centrul de zi pentru copii provenind din Mun. Odorheiu
252 Socială Filiala Organizaţiei Caritas HARGHITA str. Budvar, nr. 43 Ludescher Laszlo 94.500 94.500 45 45
familii aflate în dificultate Secuiesc
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă Centru de zi "Hand in hand" pentru copii Com.


253 Socială Filiala Organizaţiei Caritas aflaţi în situaţie de risc de separare de MUREȘ Sîngeorgiu de str. Şcolii, nr. 315 Ludescher Laszlo 105.000 105.000 50 50
Alba Iulia părinţi - Sîngeorgiu de Mureş Mureș

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centru de zi pentru copii provenind din
254 Socială Filiala Organizaţiei Caritas MUREȘ Fântânele 168B Ludescher Laszlo 25.200 0 12 0
familii aflate în dificultate - Fântânele
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Mun. Odorheiu
255 Socială Filiala Organizaţiei Caritas Centru de zi pentru persoane adulte HARGHITA str. Rozei, nr. 16/D Ludescher Laszlo 31.500 31.500 15 15
Secuiesc
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie
256 Socială Filiala Organizaţiei Caritas HARGHITA Com. Zetea sat Zetea, nr. 1103 Ludescher Laszlo 42.000 42.000 20 20
de risc de separare de părinţi - Zetea
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Mun. str. Marton Aron,
257 Socială Filiala Organizaţiei Caritas HARGHITA Ludescher Laszlo 63.000 63.000 30 30
Marton Aron Gheorgheni nr.22
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţie
258 Socială Filiala Organizaţiei Caritas HARGHITA Com. Atid sat Atid, nr. 393 Ludescher Laszlo 42.000 42.000 20 20
de risc de separare de părinţi-Atid
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Mun. Miercurea piața Sfântul Augustin,
259 Socială Filiala Organizaţiei Caritas HARGHITA Ludescher Laszlo 21.000 21.000 10 10
Sfântul Augustin Ciuc nr. 1 - 3
Alba Iulia

Asociaţia Caritas - Asistenţă


Centru de zi pentru copii aflaţi în situaţie
260 Socială Filiala Organizaţiei Caritas MUREȘ Com. Pănet sat Cuieşd, nr.46 Ludescher Laszlo 42.000 42.000 20 20
de risc de separare de părinţi - Cuieşd
Alba Iulia

15
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Asociația Civitas - Împreună Chirteş Mihaela


261 Unitatea de îngrijire la domiciliu Civitas MUREȘ Com. Solovăstru str. Principală, nr. 459 14.400 14.400 10 10
Pentru Comunitate Gabriela

Asociația Civitas - Împreună Chirteş Mihaela


262 Centru de zi Civitas MUREȘ Com. Solovăstru str. Principală, nr. 459 63.000 63.000 30 30
Pentru Comunitate Gabriela

263 Asociaţia de Caritate Betania Casa Betania - casă de tip familial MUREȘ Com. Băgaciu str. Principală, nr. 178 PÎRĂU ȘTEFAN 33.000 33.000 11 11

Fundaţia Creştină Diakonia - Unitate de îngrijire la domiciliu pentru Mun. Tîrgu str. Revoluției, nr. 45-
264 MUREȘ ABRAM NOEMI 403.200 403.200 280 280
Filiala Târgu Mureş persoane vârstnice Bod Peter Mureș 45 B

Rezidența pentru vârstnici Valea str. Principală, nr. 144,


265 Asociația Valea Izvoarelor MUREȘ Com. Sînpaul CÂNDEA CAMELIA 330.000 318.000 110 106
izvoarelor sat Valea izvoarelor
Mun. Tîrgu str. Mihai Eminescu
266 Fundaţia Lazarenum Cămin de vârstnici MUREȘ SUBA ILEANA 150.000 150.000 50 50
Mureș nr. 28-30
Com. Ceuașu de sat Câmpenița, str.
267 Asociaţia Amicus Cămin pentru persoane vârstnice Amicus MUREȘ KARDOS CSABA 300.000 300.000 100 100
cîmpie Principală, nr. 86
Centrul de recuperare şi reabilitare pentru Mun. Tîrgu str. Pavel Chinezu, nr. GOMBOS
268 Fundaţia Rheum Care MUREȘ 36.000 36.000 12 12
persoane cu handicap Mureș 10 MARINELA
sat Sântana de Mureș,
Com. Sîntana de
269 Asociația Senior Residence Cămin pentru persoane vârstnice MUREȘ str. Crizantemelor nr. MICLAUS VASILE 90.000 48.000 30 16
Mureș
13
Centrul rezidențial de tip comunitate
str. Principală, nr. 1,
270 Fundaţia Bonus Pastor terapeutică Centrul de terapie pentru MUREȘ Com. Bichiș SZABO ISTVAN 45.000 39.000 15 13
sat Ozd
toxicomani
Locuinta protejata Peter pentru persoane
271 Fundaţia Mâini Dibace MUREȘ Com. Ernei Str. Garii, nr. 486 MAGDO ORSOLYA 30.000 30.000 10 10
adulte cu dizabilitati
Asociaţia Pro Christo et Ecclesia - Servicii sociale de îngrijire la domiciliu Mun. Tîrgu
272 MUREȘ str. Hegyi Lajos, nr. 9 HALMEN ISTVAN 75.600 75.600 60 60
Filiala Târgu Mureş pentru vârstnici Adoptă o bunică ! Mureș
Centrul de îngrijire și asistență pentru
273 Asociaţia Răsăritul MUREȘ Com. Păsăreni sat Bolintineni, nr. 53 SIMON IOSIF 75.000 75.000 25 25
vârstnici
Centrul de zi de recuperare și îngrijire
Mun. Tîrgu
274 Fundaţia Transilvană Alpha pentru copii cu nevoi speciale MUREȘ Aleea Vrancea nr. 1 LUPSA ALEXANDRU 126.000 126.000 60 60
Mureș
Perseverența
Asociaţia Filantropia Ortodoxă Așezământul social Casa Maria I Reghin - GHERMAN DIMITRIE
275 MUREȘ Mun. Reghin str. Stejarului nr. 14 30.000 30.000 10 10
Alba Iulia - Filiala Reghin casă de tip familial PETRU PAUL

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Aşezământ Social Casa Maria II cu Str. Nicolae Bălcescu, GHERMAN DIMITRIE
276 MUREȘ Mun. Reghin 60.000 60.000 20 20
Alba Iulia - Filiala Reghin Modulele de tip familial nr.23 PETRU PAUL

Asociația Microregională Târnava Servicii de îngrijire la domiciliu pentru


277 MUREȘ Fântânele str. Principală, nr. 168 KONCZ JUDIT 144.000 144.000 100 100
Mică Bălăușeri - Sovata persoane vârstnice
Serviciu integrat de asistență socio
Filiala Reghin a Fundaţiei Creştine SZEKELY ANAMARIA
278 medicală la domiciliu pentru persoane MUREȘ Mun. Reghin str. Oltului nr. 69 244.800 244.800 170 170
Diakonia STEFANIA
vârstnice

16
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Com. Sîngeorgiu Str. Transilvaniei nr.


279 Asociația Men Heart Cămin pentru vârstnici MUREȘ PORTIC ELISABETA 108.000 108.000 36 36
de Mureș 185

Asociația Filiala Filantropia Centru de zi "Sfântul Dumitru" pentru Sat Sângerul de


280 MUREȘ Com. Ernei DUMITRESCU MIHAI 60.000 54.600 26 26
Ortodoxă Sângeru de Pădure copii aflaţi în sutaţie de risc Pădure, nr.125

str. Avram Iancu, nr. MOLDOVAN


281 Fundaţia Buckner Centrul de zi MUREȘ Mun. Târnăveni 252.000 252.000 120 120
160 DRAGOŞ DACIAN
Asociaţia Pentru Îngrijirea Cămin pentru persoane vârstnice
282 MUREȘ Com. Păsăreni sat Păsăreni, nr. 18 A FEJER ANDOR 111.000 111.000 37 37
Bătrânilor Diakonos Diakonos
Fundaţia Centrul Creştin Social
283 Centru de zi pentru persoane vârstnice MUREȘ Mun. Sighișoara str. Târnavei, nr. 45 DAN OVIDIU 84.000 84.000 40 40
Medical de Zi
Fundaţia Centrul Creştin Social Locuință protejată pentru persoane
284 MUREȘ Mun. Sighișoara str. Târnavei, nr. 45 DAN OVIDIU 27.000 27.000 9 9
Medical de Zi vârstnice
Fundaţia Centrul Creştin Social
285 Cantină socială MUREȘ Mun. Sighișoara str. Târnavei, nr. 45 DAN OVIDIU 64.800 35.640 60 33
Medical de Zi
Cămin pentru persoane vârstnice Eden Com. Ceuașu de
286 Asociația Peregrin Cîmpenița MUREȘ sat Cîmpenița, nr. 125 Fărăgău Attila 60.000 60.000 20 20
Garden Cîmpie
Asociația Academia de Sănătate Centrul rezidențial pentru persoane Ciotlăuş Ionela
287 MUREȘ Com. Ernei DN 15, nr. 630 C 60.000 60.000 20 20
Samariteană vârstnice Academia Seniori Claudia

sat Câmpul Cetății, nr. Galiszter Laszlo


288 Asociația History Cămin de bătrâni History MUREȘ Com. Eremitu 150.000 150.000 50 50
137 B Karoly

Centrul rezidențial de îngrijire și asistență Com. Sîntana de


289 Asociația Saflora Heim MUREȘ str. Viilor nr. 453 Gabor Florica 30.000 30.000 10 10
pentru persoane vârstnice Saflora Heim Mureș

ASOCIAȚIA ORGANIZAȚIA Centrul de îngrijire la domiciliu ”Sf.Carol” Mun. Sighetu str. Ioan Mihaly de
290 MARAMUREȘ Polyak Laura 28.800 28.800 20 20
CARITAS A DIECEZEI SATU MARE Sighetu Marmației Marmației Apsa, nr. 17

ASOCIAȚIA ORGANIZAȚIA Centrul Comunitar „Sfântul Francisc de


291 MARAMUREȘ Mun. Baia Mare str.Macului nr.10 Muscan Simona 63.000 63.000 30 30
CARITAS A DIECEZEI SATU MARE Assisi”

ASOCIAȚIA ORGANIZAȚIA
292 Centrul Comunitar Sf. Martin de Tours SATU MARE Com. Turulung Principală nr.7/A Boros Ioan 63.000 63.000 30 30
CARITAS A DIECEZEI SATU MARE

ASOCIAȚIA ORGANIZAȚIA str. Ștefan cel Mare Szovati Monica


293 Centrul de zi Integretto Ardud SATU MARE Oraș Ardud 63.000 63.000 30 30
CARITAS A DIECEZEI SATU MARE nr.60/A Rodica

Centrul de reabilitare Insula Speranței


Asociația Crucea Albastră din
294 pentru femei dependente de alcool si SIBIU Șelimbăr str. Unirii, Nr. 2 Oltean Marius Ion 15.000 15.000 5 5
România
droguri

Centrul de reabilitare Asezământul


Asociația Crucea Albastră din Soseaua Sibiului, nr.
295 Nazaret pentru bărbați dependenți de SIBIU Com. Șura Mică Oltean Marius Ion 60.000 60.000 20 20
România 141
alcool și droguri

17
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Asociatia Umanitară Dare to str. Principală, nr. 134-


296 Centrul de plasament de tip familial SIBIU Com. Roșia Catalina Marginean 48.000 48.000 16 16
Care 135, sat Cornățel
Asociatia Misionară Creştină Cămin de bătrâni Senioren Haus Betel
297 SIBIU Șelimbăr str. Trifoiului, nr. 32 Bârlea Cornel 228.000 228.000 76 76
Speranţa Șelimbar

Centrul de formare profesională și


298 Fundatia Alpha DS SIBIU Com.Moșna str. Cetatii, nr.635-636 Barac Daniel 12.000 12.000 4 4
integrare a tinerilor în societate

Centrul rezidențial pentru persoane


299 Asociatia Cornelia si Bobu SIBIU Com. Marpod str. Principală, nr. 83 Ursu Iancu 120.000 120.000 40 40
vârstnice Marpod-corp A

Centrul rezidențial pentru persoane


300 Asociatia Cornelia si Bobu SIBIU Com. Marpod str. Principală, nr. 391 Ursu Iancu 90.000 90.000 30 30
vârstnice Marpod-corp B

Centrul rezidențial pentru persoane sat Ighișu Vechi, str


301 Asociatia Cornelia si Bobu SIBIU Com.Bârghiș Ursu Raluca 120.000 120.000 40 40
vârstnice Ighișu Vechi Principală, nr. 110
Asociația Evanghelică de
302 Cămin pentru persoane varstnice Aţel SIBIU Ațel nr.170-172 Banyai Ilike 90.000 90.000 30 30
Diaconie Mediaş
Asociația Evanghelică de
303 Bucătăria pe roti SIBIU Mun. Mediaş Piața Castelului, nr. 2 Banyai Ilike 97.200 97.200 90 90
Diaconie Mediaş

Fundația Acțiune Caritate- O


304 Serviciul social de tip familial SIBIU Com. Bazna str. Principală, nr.274 Coman Ioan 21.000 21.000 7 7
Casă pentru Copii Români
Asociația Dr. Carl Wolff a
Cămin persoane vârstnice Dr. Carl str. Pedagogilor, nr. 3-
305 Bisericii Evanghelice C.A din SIBIU Mun. Sibiu Rhein Ortrun 285.000 285.000 95 95
Wolff 5
România
Asociația Dr. Carl Wolff a
Centrul de ingrijire paliativa Hospice str. Pedagogilor, nr. 3-
306 Bisericii Evanghelice C.A din SIBIU Mun. Sibiu Rhein Ortrun 30.000 30.000 10 10
Sibiu 5
România
Com.
307 Fundația B&B Adept Cămin de bătrani SIBIU nr. 226 A Barsan Ioan 75.000 75.000 25 25
Merghindeal
Căminul de persoane vârstnice
308 Asociația Creştină Buna Vestire SIBIU Oraș Tălmaciu str. Ludwig Roth, nr.2 Popa Nistor 90.000 90.000 30 30
Tălmaciu
309 Asociația Casa Bunicilor Cămin îngrijire persoane varstnice SIBIU Slimnic str. Principală, nr. 40 Mila Pavel 135.000 135.000 45 45

Centrul rezidential de îngrijire şi str. Morii nr.35, sat Vîrtan Teodora


310 Asociaţia Armonia Vârstnicilor SIBIU Oraș Sălişte 27.000 27.000 9 9
asistenţă pentru persoane varstnice Vale Irina
ASOCIATIA UMANITARA “ADMO“ Centrul rezidențial pentru persoane Str. Movileștilor, nr. ZAREMBA
311 SUCEAVA Com. Sucevița 126.000 126.000 42 42
MARGINEA vârstnice Sucevița 147 GHEORGHE

18
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ASOCIATIA CU SCOP
NEPATRIMONIAL“ BETHESDA“ -
312 Cămin pentru persoane vârstnice SUCEAVA Com. Ilișești Str.Principală, nr. 263 PUSCASU GABRIELA 90.000 90.000 30 30
SOCIETATE CRESTINĂ DE
CARITATE
Centrul rezidențial pentru bătrâni și Str. Iorgu Toma,
313 FUNDATIA UMANITARA “GEANA“ SUCEAVA Com. Vama ISTRATI MINUTA 120.000 120.000 40 40
persoane cu nevoi speciale nr.149
ASOCIATIA “ SFANTUL IOAN CEL Centrul care acordă servicii de îngrijire și Str. Ion Vodă Viteazul
314 SUCEAVA Mun. Suceava CHIRA VASILE 57.600 57.600 40 40
NOU DE LA SUCEAVA“ asistență la domiciliu nr.2
Kinderzukunft - Fundația Rudolf Casa de tip familial str. Rudolf Walther,
315 TIMIȘ Mun. Timișoara POPESCU CRISTIAN 27.000 27.000 9 9
Walther - Filiala din Timișoara Căsuța cu Flori nr. 1

Kinderzukunft - Fundația Rudolf str. Rudolf Walther,


316 Casa de tip familial Căsuța Veselă TIMIȘ Mun. Timișoara POPESCU CRISTIAN 27.000 27.000 9 9
Walther - Filiala din Timișoara nr. 1

Kinderzukunft - Fundația Rudolf str. Rudolf Walther,


317 Casa de tip familial Căsuța Prieteniei TIMIȘ Mun. Timișoara POPESCU CRISTIAN 27.000 27.000 9 9
Walther - Filiala din Timișoara nr. 1

Kinderzukunft - Fundația Rudolf str. Rudolf Walther,


318 Casa de tip familial Căsuța Curcubeu TIMIȘ Mun. Timișoara POPESCU CRISTIAN 27.000 27.000 9 9
Walther - Filiala din Timișoara nr. 1

Kinderzukunft - Fundația Rudolf str. Rudolf Walther,


319 Casa de tip familial Căsuța Culorilor TIMIȘ Mun. Timișoara POPESCU CRISTIAN 27.000 27.000 9 9
Walther - Filiala din Timișoara nr. 1

Kinderzukunft - Fundația Rudolf str. Rudolf Walther,


320 Casa de tip familial Căsuța cu Povești TIMIȘ Mun. Timișoara POPESCU CRISTIAN 27.000 27.000 9 9
Walther - Filiala din Timișoara nr. 1

Kinderzukunft - Fundația Rudolf str. Rudolf Walther,


321 Casa de tip familial Căsuța Steluțelor TIMIȘ Mun. Timișoara POPESCU CRISTIAN 27.000 27.000 9 9
Walther - Filiala din Timișoara nr. 1

Kinderzukunft - Fundația Rudolf str. Rudolf Walther,


322 Casa de tip familial Căsuța Soarelui TIMIȘ Mun. Timișoara POPESCU CRISTIAN 21.000 21.000 7 7
Walther - Filiala din Timișoara nr. 1
Uniunea Adam Muller str. Gheorghe Lazăr
323 Cămin de bătrâni Timișoara TIMIȘ Mun. Timișoara Weinschrott Helmut 240.000 240.000 80 80
Guttenbrunn nr. 10-12
Uniunea Adam Muller
324 Cămin de bătrâni Bacova TIMIȘ Oraș Buziaş sat Bacova, nr. 422 Weinschrott Helmut 51.000 51.000 17 17
Guttenbrunn
Uniunea Adam Muller
325 Cantina socială Biled TIMIȘ Com. Biled nr. 421 Weinschrott Helmut 21.600 21.600 20 20
Guttenbrunn
Uniunea Adam Muller Oraș Sănnicolau
326 Cantina socială Sânnicolau Mare TIMIȘ str. Republicii, nr. 24 Weinschrott Helmut 21.600 21.600 20 20
Guttenbrunn Mare
Uniunea Adam Muller
327 Cămin de bătrâni Sântana ARAD Oraș Sântana str.Muncii, nr. 58 Weinschrott Helmut 120.000 120.000 40 40
Guttenbrunn
Federația CARITAS a Diecezei Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru CARAȘ- Mun. str. Nicolae Titulescu,
328 Grun Herbert Iohan 43.200 43.200 30 30
Timișoara persoane vârstnice Caransebeș SEVERIN Caransebeș nr. 1
Federația CARITAS a Diecezei Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru CARAȘ-
329 Mun. Reșița Str.Victoriei nr.14 Grun Herbert Iohan 28.800 28.800 20 20
Timișoara persoane vârstnice Reșița SEVERIN

19
Numărul de
Județul Suma propusă Numărul de
Denumirea unității de asistență Persoana de beneficiari
Nr. Denumirea unității de Suma solicitată - pentru beneficiari
socială pentru care s-a solicitat Localitatea Strada, nr., bl., etc. contact din cadrul pentru care s-
crt. asociației/fundației/ cultului asistență lei - subvenţionare - propuşi pentru
subvenție serviciului social a solicitat
socială lei - subvenţionare
subvenţie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Centrul de îngrijire socio-medicală pentru
Federația CARITAS a Diecezei
330 vârstnici și bolnavi cronici Casa Sf.Ioan TIMIȘ Oraș Buziaş sat Bacova, nr 81A Grun Herbert Iohan 36.000 36.000 12 12
Timișoara
Bacova
Federația CARITAS a Diecezei Centrul rezidențial pentru copii Casa
331 TIMIȘ Mun. Timișoara str. Ion Slavici, nr. 56 Grun Herbert Iohan 30.000 30.000 10 10
Timișoara mama copil Timișoara
Federația CARITAS a Diecezei Locuință protejată pentru persoane cu Com. Dudeștii
332 TIMIȘ Str. Timișoarei, nr. 15 Grun Herbert Iohan 15.000 15.000 5 5
Timișoara dizabilități Izvorul vieții Dudeștii Noi Noi

Federația CARITAS a Diecezei Centrul de zi pentru copii cu dizabilități


333 TIMIȘ Com. Sânandrei sat Cărani, nr. 141 Grun Herbert Iohan 16.800 16.800 8 8
Timișoara Casa Sfânta Maria Carani
Federația CARITAS a Diecezei Centrul comunitar pentru copii Casa Pater
334 TIMIȘ Oraș Buziaş sat Bacova, nr 81B Grun Herbert Iohan 63.000 63.000 30 30
Timișoara Berno Bacova
Federația CARITAS a Diecezei
335 Centrul de zi pentru copii rromi Periam TIMIȘ Com. Periam Str. Stejarului, nr. 62 Grun Herbert Iohan 84.000 84.000 40 40
Timișoara
Federația CARITAS a Diecezei
336 Cantina socială Nădrag TIMIȘ Com. Nădrag Str.Grădiniței, nr. 3 Grun Herbert Iohan 86.400 86.400 80 80
Timișoara
Centrul de îngrijire sociomedicală pentru
Federația CARITAS a Diecezei
337 vârstnici și bolnavi cronici Casa Sf.Francisc TIMIȘ Oraș Buziaş sat Bacova, nr.187 Grun Herbert Iohan 30.000 30.000 10 10
Timișoara
Bacova
Asociaţia Evanghelistică și de Serviciul de îngrijire de tip familial pentru Str.Calea Dorobanților
338 TIMIȘ Mun. Timișoara Dugulescu Ligia 63.000 63.000 21 21
Caritate Isus Speranța României copii Frații lui Onisim nr.16

Asociaţia Evanghelistică și de Cămin pentru persoane vârstnice Casa Str. Progresului


339 HUNEDOARA Oraș Hațeg Dugulescu Ligia 96.000 96.000 32 32
Caritate Isus Speranța României Betania nr.35A

Asociația Caritas Banat Sanctus str. Avram Iancu, nr.


340 Cămin pentru persoane vârstnice Emaus TIMIȘ Oraș Ciacova Kobor Gheorghe 150.000 150.000 50 50
Gerhardus Ciacova 55
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități
341 Asociația Myosotis România VASLUI Mun. Bârlad str. I.L.Caragiale, nr.10 POPA MIHAI 94.500 94.500 45 45
Casa Esme
26.104.588,00 lei 23.989.428,00 lei 11.361 10.435

20

S-ar putea să vă placă și