Sunteți pe pagina 1din 5

Despre originea basmelor au existat mai multe teorii, mai importante fiind: 

teoria
mitologică, teoria antropologică, teoria ritualistă și teoria indianistă. Mitul, istoria sacră,
înscrisă în timpul „circular, reversibil și recuperabil”, vorbește despre zei, despre ființe fantastice
cu abilități pentru călătorii cosmice și terestre. Basmul induce și ideea de lume repetabilă,
existentă în tipare arhaice, atemporale, încă de la începutul începuturilor.
Unele gesturi sunt magice, cum ar fi scuipatul de trei ori în urmă; la fel, petele de sânge de pe
batistă pot arăta că fratele de cruce este mort. Plantele pot adăposti copii: un dafin are în el o fată
care iese doar noaptea pentru a culege flori. Zmeii sau balaurii aleargă după carne de om sau o
miros de departe când se întorc acasă și aruncă buzduganul de la distanță. Unele pedepse, cum
ar fi aceea de a decapita persoana și a o arde, aruncând cenușa în patru direcții, sunt de certă
inspirație arhaică, din comunitățile primitive.[2]
Relația dintre basm și mit a fost stabilită de frații Grimm, de Wesselski și de Propp: basmul are ca
sursă certă de inspirație mitul, iar cele două specii au existat de la început la popoarele arhaice,
uneori confundându-se. Cu timpul, însă, mitul a pierdut importanța pe care o avea prin
„degradarea sacrului” și transformarea lui în profan[3], zeii și eroii mitici fiind înlocuiți cu personaje
umane, cu puteri însă supranaturale, în basmul fantastic, sau cu personaje comune, în cel
nuvelistic. Pe această pantă a desacralizării, zeitatea supremă a pădurii devine Strâmbă-Lemne,
adică un personaj cu puteri specifice mediului în care trăiește; foarte băutor, devine Setilă, în timp
ce zeul ubicuu, uriașul care pășește de pe un munte pe altul, devine Munte Vânăt, având
capacitatea de a fi peste tot, de a sta cu picioarele pe lună și cu capul sub un stejar, calități pe
care le întâlnim la Păsări-Lăți-Lungilă. Teoriile moderne vorbesc de poligeneza basmelor, de
originea multiplă, de influențele reciproce, ca și de structurarea unei tipologii coerente a acestei
specii literare.

Clasificare[modificare | modificare sursă]
După caracteristicile personajelor, specificul și tematica acțiunii, predominanța elementelor
miraculoase sau a aspectelor concrete de viață, basmele se clasifică în:

 fantastice, cele mai semnificative și mai răspândite, desprinse de regulă din mit, cu o


pregnanță a fenomenelor miraculoase,
 animaliere, provenite din dezvoltarea narativă a legendelor totemice despre animale,
chiar despre plante sau unele obiecte simbolice,
 nuvelistice, având ca punct de pornire snoava, în narațiune semnalându-se o puternică
inserție a aspectelor reale, concrete de viață.
După autor, basmele pot fi

 populare, creație a colectivității anonime,


 culte, creație a unui autor cunoscut.
Basmul fantastic (popular)[modificare | modificare sursă]
Prin basm fantastic înțelegem o narațiune continuă, în general de o anumită lungime, practic,
întotdeauna în proză, serioasă în întregul ei, deși umorul nu este exclus în nici un fel, centrată pe
un erou sau o eroină, de regulă sărac(ă) sau nevoiaș(ă) la început, care, după o serie de aventuri
în care elementul supranatural joacă un rol important, își atinge scopul și trăiește fericit(ă) de
atunci încolo.[4]
Verosimilitatea basmului fantastic trimite spre o vreme îndepărtată, in illo tempore, când a
umblat Dumnezeu cu Sfântu Pătru pă Pământ, când erau viteji cu urieși, adică într-un timp mitic.
Despre veridicitatea faptelor petrecute într-un timp atât de îndepărtat și insondabil chiar cu
percepția omului modern, există accepțiunea: „nu credea nimenea, toată lumea vede că sunt
basme de pierdut vremea, poate copiii ăștia mai mici cred că așa a fost. Nu, ce să crezi în
minciuni? Niciodată n-o existat oameni care să creadă, chiar dacă n-o știut carte.” Inserția în
„timpul mitic” este dată de formule inițiale și finale, care fixează timpul narativ în care se
proiectează acțiunea, iar la sfârșit închide această buclă temporală, prin revenirea în timpul real.
Formulele pot fi diversificate, uneori foarte expresive și dezvoltate, precizând și
atitudinea naratorului față de faptele povestite și caracterul lor miraculos, aproape paradoxal, dar
toate au ca nucleu precizarea de ordin temporal: „A fost odată ca niciodată; că, de n-ar fi, nu s-ar
mai povesti; de când făcea plopșorul pere și răchita micșunele; de când se băteau urșii în coade;
de când se luau de gât lupii cu mieii de se sărutau înfrățindu-se; de când se potcovea puricele la
un picior cu nouăzeci și nouă de oca de fier și s-arunca în slava cerului de ne aducea povești: De
când scria musca pe perete,/ Mai mincinos cine nu crede.” [5]. Sau o formulă de final: „Iar eu,
isprăvind povestea, încălecai p-o șea și vă spusei dumneavoastră așa; încălecai p-un fus, să fie
de minciună cui a spus; încălecai p-o lingură scurtă, să nu mai aștepte nimica de la mine cine-
ascultă; iar descălecând de după șea, aștept un bacșiș de la cine mi-o da: Basm băsmuit,/Gura i-
a trosnit,/Și cu lucruri bune i s-a umplut”.[6] Formulele mediane mențin discursul narativ în
același timp al fabulei, făcând conexiunea între secvențele narative, arătând durata,
continuitatea, deplasarea fără sfârșit: „Și se luptară,/ Și se luptară,/ Zi de vară până seară” sau „Zi
de vară/ Până seară,/ Cale lungă,/ Să-i ajungă.”

Basmul nuvelistic[modificare | modificare sursă]


Basmul nuvelistic este o narațiune cu caracter general, în care eroul este urmărit din copilărie
până la o vârstă a împlinirii în viață. Din om simplu, el ajunge împărat sau dobândește alte măriri.
Eroul combină, în acest tip de basm, inteligența cu viclenia, reușind, în cele din urmă, să
depășească orice întâmplare potrivnică. Din punct de vedere al vechimii, basmul nuvelistic este
mai recent decât basmul fantastic, marcând și o anume demitizare a personajului[7], care este
ales din lumea comună. În literatura română, basme nuvelistice populare sunt cele cu Păcală,
Băiet Sărac, iar, de exemplu, basm cult este Dănilă Prepeleac, de Ion Creangă.

Basmul cult[modificare | modificare sursă]


Articol principal: Basm cult.
Paralel cu eforturile de fixare în scris a basmului popular, apare basmul cult, care
preia motivele și tehnicile narative ale acestuia. Chiar culegătorii de folclor devin povestitori, ca în
cazul lui Petre Ispirescu, care actualizează și recreează basmul, păstrând funcțiile principale,
formule fixe, oralitatea, anumite expresii, dar adăugând o tentă ușor moralizatoare sau aluzii
mitologice de sorginte livrească. Scriitorii devin ei înșiși autori de basme, cunoscuți fiind Nicolae
Filimon, Alexandru Odobescu, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Ioan
Slavici, Barbu Ștefănescu-Delavrancea, Mihail Sadoveanu.
Basmul cult, împlinit printr-o inserție expresivă specifică stilului marilor scriitori, își armonizează
structurile narative, dobândind unitate și fluență discursivă, preluând viziunea scriitorului și
integrând teme și motive caracteristice ale operei acestuia. Scriitorul respectă de regulă structura
și tipologia basmului popular, dar poate aduce modificări ale viziunii naratorului, alternând
persoana a treia cu persoana întâi și a doua, creând o comunicare mai directă cu cititorul și dând
uneori o nuanță subiectivă expunerii faptelor. În același timp, se pot identifica particularități ale
stilului, modalități portretistice și motive proprii autorului în scenariul basmului, care îi conferă
originalitate și atractivitate.
Basmul cult estompează de cele mai multe ori miraculosul și fantasticul, dându-le o mai mare
verosimilitate, și în același timp reduce caracterul convențional al unor secvențe narative,
adăugându-le semnificații și efecte specifice literaturii culte.
G. Călinescu numea basmul cult „o oglindire a vieții în moduri fabuloase”, „un gen vast, depășind
cu mult romanul, fiind mitologie, etică, știință, observație morală etc. Caracteristica lui este că
eroii nu sunt numai oameni, ci și anume ființe himerice, animale. […] Când dintr-o narațiune
lipsesc acești eroi himerici, n-avem de a face cu un basm.”
Basmul a apărut în epica populară, ulterior pătrunzând și în literatura cultă (în sec. al XIX-lea, în
perioada de afirmare a esteticii romantice). Este o specie a epicii (culte), cu narațiune amplă,
implicând supranaturalul sau fabulosul. Personajele (oameni, dar și ființe himerice) sunt
purtătoare ale unor valori simbolice: binele și răul în diversele lor ipostaze. Conflictul dintre bine și
rău se încheie, de obicei, prin victoria forțelor binelui. Eroul (protagonistul) este ajutat de ființe
supranaturale, animale fabuloase sau obiecte magice și se confruntă cu un adversar
(antagonistul). Eroul poate avea trăsături omenești, dar și puteri supranaturale (de exemplu,
capacitatea de a se metamorfoza). Clasificarea sau funcțiile personajelor, prin raportare la erou
(în basmul popular): răufăcători (produc o daună care trebuie corectată de erou), donatori sau
furnizori (personaje întâlnite întâmplător de erou, care îi dăruiesc un obiect miraculos ce-l va ajuta
la nevoie), ajutoare (se pun la dispoziția eroului care duce la bun sfârșit o sarcină, cu sprijinul lor).
Parcurgerea drumului maturizării de către erou presupune un lanț de acțiuni convenționale sau
momentele subiectului: situația inițială de echilibru, intriga (evenimentul care dereglează echilibrul
inițial), acțiunea de restabilire a echilibrului (călătoria eroului, apariția donatorului și ajutoarelor,
trecerea probelor), deznodământul (refacerea echilibrului, răsplata eroului și pedepsirea
răufăcătorului).
În basmul cult, autorul preia tiparul narativ al basmului popular, dar reorganizează evenimentele
stereotipe conform viziunii sale artistice și propriului său stil. Basmul cult imită relația de
comunicare de tip oral din basmul popular, ceea ce conferă oralitate stilului. Particularitățile
basmului cult:

 clișee compoziționale: formule tipice (inițiale, mediane, finale);


 motive narative diverse: călătoria, lupta, victoria eroului, probele depășite, demascarea și
pedepsirea răufăcătorului, căsătoria și răsplata eroului etc.;
 specificul reperelor temporale (timpul fabulos, mitic) și spațiale (tărâmul acesta și tărâmul
celălalt) – sunt vagi, imaginare, redate la modul general ;
 stil elaborat, îmbinarea narațiunii cu dialogul și cu descrierea;
 cifre magice, simbolice;
 obiecte miraculoase;
 întrepătrunderea planurilor real – fabulos; fabulosul este tratat în mod realist;
 convenția basmului (acceptată de cititor): acceptarea de la început a supranaturalului ca
explicație a întâmplărilor incredibile.

Teoria basmelor[modificare | modificare sursă]


Toate basmele din lume corespund unui set de scheme narative arhetipale. O clasificare extrem
de precisă a fost realizată în 1910 de folcloristul finlandez Antti Aarne (1867-1925), completată
mai apoi de un american, de Stith Thompson. Clasificarea Aarne-Thompson include azi 2 340
tipuri diferite de basme.
Folcloristul rus Vladimir Propp în studiul „Morfologia basmului“ a aprofundat structura
naratologică a basmelor populare rusești. Pornind de la clasificarea sa formaliștii ruși au dezvoltat
naratologia, o știință care studiază elementele din care sunt alcătuite narațiunile.
Criticul român de literatură, George Călinescu, a studiat basmele în studiul său „Estetica
basmului“, cu rezultate mai mult decât meritorii.

Basmele și psihanaliza[modificare | modificare sursă]


Bruno Bettelheim a descris modul în care schemele narative arhetipale pot fi raportate la
invarianți psihici sau psihanalitici autorizând și o reinterpretare a conținutului lor. Recent a apărut
și opera analitică a Clarissei Pinkola Estés pe un corpus de basme populare, de fabule și de
mituri, pornind de la o interpretare psihanalitică dintr-un studiu clasic al lui Carl Gustav Jung a
adus o contribuție semnificativă și o cheie de lectură contemporană. Există două categorii de
basme, cele populare, care pot fi culese de un autor oarecare sau de un folclorist sau cele culte,
scrise în epoca Romantismului, după modelul basmelor populare cu spiriduși. Patrimoniul de
basme europene a început să se formeze la sfârșitul secolului al XVII lea. Principalii culegători și
adaptatori de basme au fost Charles Perrault (1628-1703), Madame d'Aulnoy, în Franța, frații
Jacob și Wilhelm Grimm în Germania, Alexandre Nikolaïévitch Afanassiev (1826-1871) în Rusia.

Basmele românești[modificare | modificare sursă]


Basmele românești au intrat în atenția scriitorilor relativ târziu, în epoca marilor clasici și a
Junimii. Atunci foarte activi în culegerea basmelor și apoi în scrierea unor basme culte au fost
scriitorii Vasile Alecsandri, Alexandru Odobescu („Basmul feciorului de împărat fără noroc la
vânat“ din eseul „Pseudokynegetikos“), Mihai Eminescu (autorul mai multor basme originale, între
care și Făt Frumos din Tei, Cenușotca - o variantă a Cenușăresei), Ioan Slavici, Ion Luca
Caragiale, și puțin după aceea și Petre Ispirescu. În ultimul timp, în România scriitorul care a
publicat basme culte este Petre Crăciun (Floarea înțelepciunii și Iarba puterii, în 2002 și Basme,
Editura Zorio, 2013, Basme pentru familia mea, Ed. Zorio 2014)

Povești și povestitori[modificare | modificare sursă]


Basmele populare sunt parte a memoriei colective, a ceea ce Jung numește inconștient colectiv.
Cu toate acestea primele care le-au cules au fost femeile, deși marii povestitori europeni sunt
bărbați. O perspectivă europocentristă este destul de periculoasă deorece există foarte multe
basme și în afara spațiului european, basme arabe (culese în ciclul O mie și una de nopți),
basme persane, basme africane, basme chinezești, basme coreene sau basme japoneze.

Doina *

Doina, doiniţă!
De-aş avea o puiculiţă,
Cu flori galbene-n cosiţă,
Cu flori roşii pe guriţă!

De-aş avea o mândrulică


Cu-ochişori de porumbică
Şi cu suflet de voinică!

De-aş avea o bălăioară


Naltă, veselă, uşoară,
Ca un pui de căprioară!

Face-m-aş privighetoare
De-aş cânta noaptea-n răcoare
Doina cea dezmierdătoare!

Doina, doinitâ!
De-aş avea o puşculiţâ
Şi trei glonp în punguliţâ
Ş-o sorioară de bărdiţă!

De-aş avea, pe gândul meu,


Un cal aprig ca un leu,
Negru ca păcatul greu!

De-aş avea vro şapte fraţi,


Toţi ca mine de bărbaţi
Şi pe zmei încălecaţi!

Face-m-aş un vultur mare,


De-aş cânta ziua, la soare,
Doina cea de răzbunare!

Doina, doiniţă!
Şi i-aş zice: "Mândruliţă,
Mă jur p-astâ cruciuliţâ
Să te ţin ca un bădiţă!"

Şi i-aş zice: "Voinicele,


Să te-ntreci cu rândunele
Peste dealuri şi vâlcele!"

Şi le-aş zice: "Şapte fraţi,


Faceţi cruce şi juraţi
Vii în veci să nu vă daţi!"

Hai, copii, cu voinicie,


Să scăpăm biata moşie
De păgâni şi de robie!

S-ar putea să vă placă și