Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor: Cumparator:

Nr. Ord. reg. com./an:


Nr. Ord. reg. com./an:
AVIZ
C.I.F.: DE INSOTIRE C.I.F.:
Sediul: Sediul:
A MARFII
Judetul: Seria: Nr.: Judetul:
Cod IBAN Data (ziua, luna, anul): Cod IBAN:
Banca Banca:

Nr. SPECIFICATIA U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea


crt -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5

Semnatura si Date privind expeditia: Total


stampila furnizorului Numele delegatului:
B.I/C.I. seria nr. eliberat(a)
Mijlocul de transport nr. Semnatura de
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la primire
Data de ora
Semnaturile