Sunteți pe pagina 1din 5

INVESTITOR__________________________

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR


Nr._____________ din_______________

Privind lucrarea ______________________________________________________


____________________________________________________________________
executată în cadrul contractului nr. __________ din _________________ încheiat
între_______________________________________________________ şi între
____________________________________________________________ pentru
lucrările de ___________________________________________________________
1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. __________ eliberată de
_______________________la____________ cu valabilitate până la _____________
2. Comisia de recepţie şi-a desfăsurat activitatea în intervalul___________________
fiind formată din (nume, prenume):
___________________________________ ______________________
___________________________________ ______________________
___________________________________ ______________________
___________________________________ ______________________
___________________________________ ______________________

3. Au mai participat la recepţie (nume, prenume, calitatea):


___________________________________ _____________________
___________________________________ _____________________

4. Constatarile comisiei de receptie :


4.1. Din documentaţia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată, / au lipsit sau sunt
incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.
4.2. Cantităţile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.
4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.
4.4. Valoarea declarată a obiectivlui de investiţie este de _____________ lei.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6.Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7.Comisia de recepţie recomandă următoarele:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8. Prezentul proces verbal conţinând 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file,


a fost încheiat astăzi_____________ la _____________________________________
în _______ exemplare.

Comisia de recepţie:
PRESEDINTE: ______________________
MEMBRI :
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________

SPECIALISTI:
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
INVESTITOR: _________________

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR


Nr._____________ din_______________

Privind lucrarea ___________________________________________________


____________________________________________________________________

ANEXA Nr.1
Piese scrise şi desenate neprezentate sau incomplete

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________

Comisia de recepţie:
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________

Invitaţi:
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________

Au mai participat la recepţie:


_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
INVESTITOR: _________________

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR


Nr._____________ din_______________

Privind lucrarea ___________________________________________________


____________________________________________________________________

ANEXA Nr.2
Lista cu lucrările care nu au fost executate

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________

Comisia de recepţie:
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________

Invitaţi:
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________

Au mai participat la recepţie:


_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
INVESTITOR: _________________

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR


Nr._____________ din_______________

Privind lucrarea ___________________________________________________


____________________________________________________________________

ANEXA Nr.3
Lista cu lucrările care nu respectă prevederile proiectului

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________

Comisia de recepţie:
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________

Invitaţi:
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________

Au mai participat la recepţie:


_________________________________ ______________________
_________________________________ ______________________

S-ar putea să vă placă și