Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE

1.Calculaţi:
a) 4.538 + 95.468 - 176.895 + 501.234 -
341 64.123 72.137 34.817

b) 12.468 – 7.458 + 578.642 - 600.741 -


10.225 4.798 356.410 524.865

2.Efectuaţi, apoi faceţi proba prin operaţia inversă:

6.859 + 3.609 = 109.504 – 73.532 =

3. Aflaţi numărul necunoscut:

a) a + 215 = 1.769 546 – b = 315 c – 192 = 527

b) 232 – a < 45 a – 23 < 45 67 – a < 34

c) 78+ 200 – b + 33 - 45 = 98

4. Rezolvați exercițiul ținând cont de ordinea operațiilor :


345 – [ 78 + ( 4+ 9 – 3) + 9 ] =

5.Aflaţi numărul cu 217.678 mai mare decât diferenţa numerelor: 512.482 şi 397.279.

6.Cu cât e mai mare 567 decât 98

7.Suma a trei numere este 290.866. Suma primelor două este 27.108, iar a ultimelor două este
273.441. Care sunt cele trei numere?

8.La o tipografie s-au tipărit 5.800 de cărţi cu poezii, cu 1.988 mai multe cărţi cu poveşti, iar
reviste cu 2.650 mai puţine decât cărţi cu poezii şi poveşti la un loc.
Câte reviste s-au tipărit?