Sunteți pe pagina 1din 6

Evoluția poeziei în literatura română

Poezia (din grecescul poiesis – „creație”) este o artă a limbajului


care evocă imagini, sugerează sentimente și emoții, prin ritm și
spontaneitate.
Perioada Pașoptistă 1830 – 1860 (Preromantism)
În 1840 apare revista „Dacia Literară” considerată manifestul
literar al Romantismului.
În articolul „Introducție”, Mihail Kogălniceanu îndeamnă la:
- folosirea surselor de inspirație din istoria poporului român, din
frumusețile patriei și din folclor;
- păstrarea specificului național în opera literară, originalității
creației.
În această perioadă se îmbină trăsăturile clasice cu cele romantice.
Trăsături clasice:
- trăsături ferme și precise;
- cultul pentru adevăr și natural;
- cultul pentru virtuți morale: vitejia, demnitatea, generozitatea;
- imitarea naturii în aspectele esențiale ale omului și vieții, după
modelul antic;
- cadru decorativ rece.
Trăsături romantice:
- cultivarea sensibilității, a imaginației și a fanteziei creatoare în
defavoarea rațiunii lucide;
- evaziunea în trecut sub forma visului , a somnului, într-un decor
preferențial nocturn;
- contemplarea naturii, sub forma descrierilor, a meditațiilor;
- interesul pentru tradiții, istorie și folclor național;
- importanța acordată iubirii, înțelese ca o trăire afectivă puternică;
- descoperirea infinitului spațial și temporal;
- procedee stilistice specifice: antiteza și comparația dezvoltată.
Reprezentanți:
- Ion Heliade Rădulescu
- Grigore Alexandrescu
- Dimitrie Bolintineanu
- Vasile Alecsandri

Romantismul (a doua jumătate a secolului al XIX-lea)


- cultivă sensibilitatea , imaginația, fantezia creatoare;
- inspirația din tradiție, folclor, trecutul istoric;
- evadarea din realitate prin vis, somn într-un cadru natural nocturn;
- antiteza – procedeu artistic principal.
Principalul reprezentant – MIHAI EMINESCU
Teme:
- istoria
- mitologia
- iubirea și natura
- timpul
- universul

Prelungiri ale Clasicismului și Romantismului (sfârșitul secolului


al XIX-lea , începutul secolului al XX-lea)
- perioada posteminesciană (imitarea poeziei eminesciene –
Alexandru Vlahuță)
- apariția curentului tradiționalist (întoarcerea la universul rural, la
obiceiurile și tradițiile populare, la religie)
Reprezentanți:
- George Coșbuc
- Octavian Goga
Simbolismul
Simbolismul este un curent literar aparut in Franta ca o reactie
impotriva Romantismului.
Trasaturi ale Simbolismului:
- crearea unei poezii a sensibilitatii
- forma de exprimare este sugestia
- folosirea simbolului, a corespondentelor, a muzicalitatii prin
folosirea refrenului, a repetitiei obsedante a unor cuvinte
- inclinatia catre stari sufletesti nedefinite (nevroza, delir)
- cultivarea anumitor teme: citadinul, targul provincial, natura,
iubirea; teme: singuratatea, nevroza, boala, ploaia, plumbul
Reprezentanti:
- Alexandru Macedonski
- George Bacovia
- Stefan Petica
- Ion Minulescu

Perioada Interbelica: Traditionalismul


S-a constituit in jurul revistei „Gandirea” , aparuta la Cluj.
Trasaturi:
- cultivarea valorilor nationale
- redescoperirea miturilor
- inspiratia din religia ortodoxa
- teme preferate: lumea rurala, taranul, ortodoxismul, trecutul
Reprezentanti:
- Ion Pillat
- Adrian Maniu
- Vasile Voiculescu

Modernismul
Modernismul – doctrina estetica promovata de Eugen Lovinescu
prin intermediul revistei si cenaclului „Sburatorul”. Conceptul de
sincronism presupune accelerarea schimbului de valori intre culturi prin
acceptarea elementelor care confera noutate si modernitate fenomenului
literar.
Trasaturi:
- ruptura de traditie si refuzul modelelor clasice
- acceptarea noului
- sincronizarea literaturii cu literatura europeana
- accentuarea lirismului
- intelectualizarea poeziei
- abandonarea conventiilor si incalcarea regulilor
- ermetism poetic
- renuntarea la elementele prozodice, utilizarea versului alb
Reprezentanti:
- Tudor Arghezi
- Lucian Blaga
- Ion Barbu
Avangardismul (negatorul literaturii de pana atunci)
Este o miscare literara care se opune violent traditionalismului,
propunand o „reluare” a literaturii de pe baze noi sau chiar de la zero.
Trasaturi:
- negatie, ruptura, experiment
- exalta insuccesul
- refuza capodopera
- libertatea absoluta de creatie
Reprezentanti:
- Ion Vinea
- Tristan Tzara
- Ilarie Voronca
- Sașa Pană
- Geo Bogza

Neomodernismul
Provine din orientarea reprezentantilor Cercului Literar de la Sibiu
inspre modernism si impotriva exagerarilor traditionalismlui.
Trasaturi:
- lirica abstracta de idei
- expansiunea imaginatiei
- luciditate si fantezie
- sensibilitate si ironie
- forme ermetizante
- subtilitatea metaforei
- universul afectiv
- al omului contemporan
Reprezentanti:
- Nichita Stanescu
- Marin Sorescu
- Ana Blandiana

Postmodernismul
Miscare culturala manifestata in a doua jumatate a secolului al XX-
lea, accentuata in anii `80.
Trasaturi:
- amestecul de stiluri
- spiritual ironic, ludic si parodic
- apropierea de viata cotidiana
- includerea autobiografiei in opera
- mimarea limbajului colocvial
Reprezentanti:
- Mircea Cartarescu
- Traian Cosovei
- Florin Iaru
- Alexandru Musina

S-ar putea să vă placă și