Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE,
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
MASTERAT CHIMIE-CRIMINALISTICA

LUCRARE DE
DISERTAŢIE

Coordonator ştiinţific
Lector universitar doctor
Maria Gabriela Zoana

Masterand
Ana Elena Croitoru
PITEŞTI
2021

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI


FACULTATEA DE ŞTIINŢE,
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI INFORMATICĂ
Master CHIMIE-CRIMINALISTICA

INVESTIGAREA
CRIMINALISTICA A
INFRACTIUNILOR DE FALS

Coordonator ştiinţific
Lector universitar doctor
Maria Gabriela Zoana
Masterand
Ana Elena Croitoru

PITEŞTI

S-ar putea să vă placă și