Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul National ,,Unirea” Brasov Nume:

LUCRARE SCRISĂ la MATEMATICĂ

Clasa a V-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 20 puncte din oficiu.
 Timp de lucru 50 minute.

SUBIECTUL I (40 puncte) – Pe foaia de teză se trec numai rezultatele

5p 1. Rezultatul calculului  11,34 + 4,223 este egal cu ..... .


5p 2. Rezultatul calculului 61,5 ∙1,33 este egal cu ….. .
5p 3. Dintre numerele 23,7(4) şi 23,743 mai mare este numărul ….. .
7
5p 4. Fracția ordinară 12
transformată in fracție zecimală va fi egală cu ….. .
5p 5. Jumătatea numărului 124,44 este ….. .
5p 6. Fractia zecimala 6,7(23) scrisa sub forma de fractie ordinara este …..
5p 7. Scrieţi în ordine descrescătoare numerele: 3,(2) ; 0,3(2) ; 0,32 ; 3,2 ; 0,(32).
5p 8. Alex si Daria au impreuna 53,4 lei. Stiind ca Alex are cu 4,2 lei mai mult decat triplul sumei
Dariei, aflati ce suma are fiecare.

SUBIECTUL II (40 puncte) – Pe foaia de teză se fac rezolvările complet

1
10p 1. Efectuaţi : (1,2  0,13 + 6,25 : 2,5) : 2 - 3,312

10p 2.Se dau patru puncte coliniare A, B, C, D, in aceasta ordine, pe o dreapta, astfel incat

[AB]=4,5cm, [BC] este egal cu 3 cm mai mult decat dublul lungimii lui [AB], iar [CD] este cu 2cm

mai putin decat doua treimi din [BC].

a) Aflati lungimile segmentelor

b) Stiind ca M este mijlocul lui [CD], aflati lungimea segmentului [BM]

10p 3. Folosind raportorul, desenati unghiurile de 65°, 163°, 90°, 180°, 0° si precizati tipul lor.

3
4. Calculaţi media aritmeticǎ a numerelor a, b, c, unde a=0,7⋅( 9,5−2 ) , b = 20 din
10p
800

c =1,12 + 7,79
Colegiul National ,,Unirea” Brasov Nume: