Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere tip 1 – Cerere de concesionare

Declarație de Consimțământ Sunt de acord cu preluarea, prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor mele cu
caracter personal de către Societatea Servicii Publice Iași S.A. care va asigura protecţia şi confidenţialitatea acestor
date, în scopul dovedirii calității mele de titular.

DOMNULE DIRECTOR

Subsemnatul (a)___________________________________________________________,
legitimat cu B.I./C.I. seria________, nr.________________, C.N.P.________________________,
eliberat de Poliţia/S.P.C.L.E.P._________________________cu domiciliul în Iaşi,
_______________________________________________________________________________
telefon_________________________________, e_mail __________________________ solicit
aprobarea pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat în
cimitirul_______________________________________.
Declar pe proprie răspundere că nu am concesionat alt loc de înhumare în cimitirele publice
ale Municipiului Iaşi.
Am luat la cunoştinţă că obţinerea unei concesiuni în baza declaraţiilor false atrage
sancţiunea penală, anularea concesionării fără restituirea tarifului achitat pentru concesionare,
confiscarea lucrării/monumentului funerar edificat pentru acel loc şi neacceptarea atribuirii unui alt
loc de înhumare conform tarifului achitat.
Conform H.C.L. nr.87/2005 de aprobare a Regulamentului privind funcţionarea şi
administrarea cimitirelor publice ale Municipiului Iaşi, aprobarea cererii de concesionare are
valabilitate 30 de zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă.

Dată azi:____________ Semnătura,


________________

S-ar putea să vă placă și