Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Profesor
_____________________________________________________________________
Disciplina de învaţămînt ________________________________________________________
Clasa _______________________________________________________________________
Data ________________________________________________________________________
Subiectul lecţiei _______________________________________________________________
Obiectivelel lecţiei. La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tipul lecţiei __________________________________________________________________
Tehnologii didactice ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Mijloace de învăţămînt: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__
Evaluare
_____________________________________________________________________
Scenariul lecţiei
Secvenţele Timpul Obiec- Activitatea profesorului Activitatea elevului
lecţiei tivele
lecţiei