Sunteți pe pagina 1din 3

Nume și prenume: ______________________ Data_________________

FIȘĂ DE EVALUARE

Matematică și explorarea mediului

1. Scrie cu cifre numerele date:


 Nouă sute patruzeci →____________________
 Trei sute paisprezece →___________________
 Opt sute trei→________________

2. Rotunjește la zeci, apoi la sute, numerele date:


 613 → _________ __________
 561 → _________ __________
 542 → _________ __________

3. Compară perechile de numere, folosind semnele >, <, =:

342 415 605 500


318 813 921 721

4. Calculează:
 453 + 226 =
 143 + 121 =
 516 + 146 =
 100 + 567 =
 472 – 154 =
 623 - 215 =

5. Află:
a) suma numerelor 453 și 231.
________________________
b) diferența numerelor 541 și 365
________________________
c) produsul numerelor 6 și 7
________________________

6. Pe un deal s-au plantat 216 de tei și cu 124 mai mulți salcâmi. Câți pomi s-au plantat în total?
Rezolvare:

7. Calculează:
 7x7= 9x8= 8x8= 2x8=
 5x3= 3x6= 7x9= 7x6=
 4x2= 2x9= 4x7= 9x9=
 6x8= 8x7= 3x8= 2x7=
 5x0= 3x9= 4x9= 3x4=
 1x3= 4x8= 4x4= 5x7=
BAREM DE CORECTARE - CLASA A II-A- MEM
Competențe specifice:
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 1000;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-1000
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximari;
1.4. Efectuarea de adunări si scăderi, mental si în scris, în concentrul 0-1000, recurgând la numărare si/sau grupare ori de
câte ori este necesar;
1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin adunări/scăderi repetate
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut,
scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de
probleme;
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple;
Obiective operaţionale:

1. Să scrie cu cifre, numerele date;


2. Să rotunjească la zeci numerele;
3. Să compare perechile de numere;
4. Să efectueze operațiile date;
5. Să lucreze cu terminologia matematică învățată;
6. Să rezolve problema;
7. Să calculeze produsele;
8. Să precizeze valoarea de adevăr a enunțurilor;
Descriptori de performanţă:
I1 – FB – completează spaţiul punctat în 3 cazuri;
B – completează spaţiul punctat în 2 cazuri;
S – completează spaţiul punctat în 1 caz;
I2 – FB – rotunjește corect toate cele 3 numere;
B – rotunjește corect 2 numere;
S – rotunjește corect un număr;
I3 – FB – compară corect toate cele 4 perechi de numere;
B – compară corect toate 2-3 perechi de numere;
S – compară corect 1 pereche de numere;
I4– FB – rezolvă corect 5-6 operații;
B – rezolvă corect 3-4 operații;
S – rezolvă corect 2 operații;
I5– FB – răspunde corect la toate cerințele;
B – răspunde corect la 2 cerințe;
S – răspunde corect la o cerință;
I6 – FB – întrebările, operatiile și răspunsul corect ;
B – întrebările și operațiile parțial corecte ;
S – operațiile parțial corecte, fără întrebări ;
I7 – FB – efectuează corect toate cele 6 produse;
B – efectuează corect toate cele 4-5 produse;
S – efectuează corect toate cele 2-3 produse;

S-ar putea să vă placă și