Sunteți pe pagina 1din 7

CAIET DE SARCINI

INSTALATII ELECTRICE
1. GENERALITATI

Proiectul cuprinde instalatiile electrice de iluminat, forta si alimentare cu energie electrica a


consumatorilor normali si vitali, legare la pamant si paratrasnet, a investitiei ,, Constructie
de noi spatii de depozitare cereale in cadrul masurii 121 – Modernizarea exploatatiilor
agricole”

2. STANDARDE DE REFERINTA

La baza intocmirii documentatiei au stat in principal urmatoarele acte normative:

 Normativ I.7/2011 privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumator


cu tensiuni pana la 1000 V/C.a;
 Normativ privind protectia impotriva trasnetului – indicativ I-20-2000;
 Normativ NTE 007/08/00 privind proiectarea retelelor electrice in cabluri electrice;

 STAS 234-1986-coloane electrice;

 STAS 2612-1987-proiectarea impotriva electrocutarilor. Limite admise;


 STAS 12604/4, 12604/5-89,90 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii fixe.
Prescriptii de proiectare, executie si verificare
 STAS 551- tuburi pentru instalatii electrice;

 STAS 6646/1 – iluminat artificial la constructii;

 SR-CEI 60364-1998 – alegerea si montarea echipamentelor electrice;

 STAS 4102/85 - Piese pentru instalatii de legare la pamânt de protectie.

3. Alimentarea cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrica a noii investitii s-a prevazut racordarea la linia de 20 kV
prin intermediul unui post de tansformare aerian 20/0.4 kV.
Pe stalpul PTA 20/0.4 kV proiectat se va monta un bloc de masura si protectie protective
trifazat. BMPT-ul va fi echipat cu intreruptor tetrapolar cu protective la scurtcircuit si la suprasarcina.
Intre BMPT si tabloul general al consumatorilor se va realiza LES cu cablu CYABY 4x95 mmp .
Din PTA se va alimenta tabloul general de distributie, tip cutie metalica, montat aparent pe
peretele halei 1, avand gradul de protectie IP 55, ( Pi= 95.80 kW, In=147 A, cs=0.85, U=400 V, f=50 Hz)
Din tabloul general de distributie se vor alimenta tablourile electrice secundare din incinta
indicate pe planuri.
 Corp administrativ: Pi=34.15 kW, In=61 A, k=0.7, Pc=24 kW, f=50 Hz
 Magazie de utilaje: Pi=9.40 kW, In=17 A, k=0.7. Pc=6.58, f=50 Hz

 Hala 1: Pi=7.55 kW, In=13.5 A, k=0.7. Pc=5.25, f=50 Hz

 Hala 2: Pi=7.55 kW, In=13.5 A, k=0.7. Pc=5.25, f=50 Hz

 Hala 3: Pi=7.55 kW, In=13.5 A, k=0.7. Pc=5.25, f=50 Hz

 Camera pompelor (tablou forta): Pi=24.60 kW, In=44.3 A, k=0.7. Pc=17.22, f=50 Hz

Tablourile electrice vor fi echipate corespunzator cu aparate de protectie de tip intrerupatoare


automate diferentiale cu parametrii corespunzatori pentru protectia la scurtcircuit, suprasarcina si
socuri electrice.

4. Contorizarea energiei electrice

Contorizarea energiei se va face la nivelul bornelor de joasa tensiune ale postului de


transformare si se va contoriza atat energia activa cat si cea reactiva.
Se va monta un contor electronic cu posibilitatea inregistrarii consumurilor si a varfurilor de
putere. Contoarul va fi omologat.

5. Materiale folosite

La proiectarea instalatiilor electrice in conformitate cu prevederile normativelor si standardelor


mentionate s-au prevazut urmatoarele materiale:

- Cabluri de energie nenarmate de cupru tip CYYF ;

- Cabluri energie de cupru armate CYABY ;

- Priza trifazata 16 A;

- Comutator capsulat 10 A;

- Corp de iluminat exterior tip PVA-2a (1x250);

- Corp de iluminat de exterior tip proiector 150 W;

- Stalp electric metalic tronconic, H=10 m;

- Corp iluminat tip luminobloc;

- Tablouri electrice – TGD, TGP, TSE, TE1, TE2,TE3, TD, TF.


- Otel zincat ø 12 mm;

- Banda Ol-Zn 25x4, 40x4;

- Teava Ol-Zn ø 2 ½”;

- Doze NBU-PG 16-21 mm.

6. Executarea lucrarilor

Instalatiile electrice s-au prevazut a se executa atat in sistem aparent cat si in sistem ingropat
(iluminat exterior, racorduri electrice j.t., priza de pamant).
Aparatele electrice, intrerupatoarele, ciomutatoarele vor fi montate la inltime maxima fata de
nivelul pardoselii h=1.50m. Prizele vor fi montate la h maxim = 2.00 m de la nivelul pardoselii.
Corpurile de iluminat vor fi montate pe console metalice, pe tavane si ferme metalice. Legaturile
electrice in doze vor fi executate prin rasucire, dupa ce in prealabil au fost cositorite, iar apoi izolate cu
banda izolatoare. Decontarea lucrarilor se va face la ml si la bucata pentru aparate.
Toate cablurile electrice folosite prin proiectare vor fi de tipul cu propagare intarziata a flacarii

7. Conditii generale de executie a lucrarilor

Pentru realizarea unor instalatii electrice care sa corespunda exigentelor de calitate,


executantul va respecta urmatoarele etape:

- Pregatirea punctului de lucru;

- Aprovizionarea si transportul materialelor;

- Montarea cablurilor, conductorilor, tuburilor de protective, aparatelor, corpurilor de iluminat,


tablourilor electrice;

- Probe de functionare.

Executarea instalatiilor electrice trebuie sa se faca astfel incat sa mentina pe durata de folosinta
urmatoarele cerinte de calitate, cu character de obligativitate

- Rezistenta de stabilitate;

- Siguranta in exploatare;

- Siguranta la foc;
- Igiena si sanatatea oamenilor;

- Izolatia termica si economica de energie

- Protectia impotriva zgomotului.

Pregatirea punctului de lucru:

Inainte de inceperea lucrarilor, conducatorul punctului de lucru va analiza atent proiectul tehnic si va lua
toate masurile necesare pentru ca lucrarile sa corespunda calitativ normelor in vigoare.

In vederea executarii lucrarilor, conducatorul santierului isi organizeaza punctul de lucru pentru
depozitarea, prelucrarea si punerea in opera a materialelor.

Punctual de depozitare a materialelor va fi o incapere in incinta in care sa se poata fi pastrate in bune


conditii materialele necesare pentru executarea lucrarilor.

Aprovizionarea si transportul materialelor:

Se va urmari ca materialele aprovizionate sa fie cele prevazute in proiect, sa corespunda cerintelor de


calitate prevazute in standardele de vigoare.

La procurare se vor solicita producatorului sau furnizorului certificate de calitate si omologare care sa
mentioneze datele tehnice despre material.

8. Verificari si probe in vederea receptiei

Verificari si probe pentru tablourile electrice.


In scopul de a descoperi eventualele defecte de materiale sau fabricatii, incercarile se executa
de producator pe fiecare produs in parte dupa asamblare si echipare .
In cadrul incercarilor individuale se efectueaza:
- controlul gradului de protectie;

- controlul masurilor de protectie a muncii si al continuitatii electrice a circuitului

- conductoarelor de protectie;

- controlul rezistentei de izolatie;

- incercarea functionalitatii mecanice.

Pentru toate aceste incercari se completeaza buletine de incercare.


Incercari si probe ale instalatiilor de protectie contra electrocutarilor:
- masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant;

- verificarea continuitatii legaturii intre echipamente si centura de legare la priza de pamant;


- verificarea transmiterii tensiunilor periculoase prin obiecte metalice lungi;

- verificarea tensiunilor de atingere.

Probe si incercari la conductori:


- masurarea rezistentei de izolatie;

- verificarea continuitatii conductorilor

9. Masuri generale de protectie la executarea lucrarilor de instalatii


electrice.

Securitatea muncii la lucrarile de instalatii electrice este asigurata prin urmatoarele masuri
organizatorice:

- emiterea unei dispozitii de lucru scrise sau verbale;

- supravegherea in timpul lucrului;

- admiterea la lucru a echipei se face de seful de echipa, dupa ce a pregatit locul de munca
verificand existenta conditiilor de securitate (legaturi la pamant, lipsa scurtcircuitelor, ingradiri,
placi avertizoare); seful de tura evidentiaza lipsa tensiunii delimitand partile de conectare ale
instalatiei; instruieste echipa asupra partilor instalatiei care au ramas sub tensiune si sunt in
apropierea locului de munca.

Din momentul admiterii la lucru a echipei supravegherea securitatii si prevenirea actiunilor


gresite ale personalului sunt in sarcina sefului de echipa (executantului) care trebuie sa urmareasca in
permanenta, la locul de munca desfasurarea lucrarilor .
Lucrarile de instalatii electrice, se pot executa in trei conditii dependente de caracterul lor:
- cu scoaterea totala de sub tensiune;

- cu scoaterea partiala de sub tensiune;

- sub tensiune.

Acesta din urma se executa numai in cazuri de forta majora la o anumita distanta de partile
aflate sub tensiune .
La executarea lucrarilor sub tensiune se utilizeaza scule cu manere izolante, fiind interzisa
folosirea fierastraului cu priza pentru taiat metale, a pilelor sau a metrului metalic.
Inainte de inceperea acestor lucrari, fazele vecine se ingradesc cu covoare electroizolante.
Persoanele care executa lucrari sub tensiune trebuie sa fie instruite in mod special, sa stea pe
covoras electroizolant sau podet izolant, sa poarte manusi si cizme izolante, sa aiba capul acoperit.
Nu se lucreaza sub tensiune in medii umede, cu conductoare de coborire neizolante sau
neprotejate, fara iluminarea corespunzatoare a locului de munca, cu mai putin de doua persoane.
Inainte de inceperea lucrarii se scot de sub tensiune:
- partile aflate sub tensiune la care se va executa lucrarea.

- partile aflate sub tensiune situate la distanta fata de locul de lucru mai mici de 0,35 m.

Partile aflate sub tensiune se ingradesc punindu-se placi avertizoare cu inscriptia:

"STAI! TENSIUNE, PERICOL DE MOARTE !".

Dupa montarea dispozitivelor mobile de scurtcircuitare si legarea lor la pamint, se pune la locul
de munca o placa avertizoare cu inscriptia "AICI SE LUCREAZA".

Inainte de inceperea lucrarilor se asigura existenta mijloacelor corespunzatoare necesare


executarii acestora: scule de buna calitate, scari, echipament individual de protectie.
Aplicarea masurilor de protectia muncii in perioada de executie constituie obligatia si
raspunderea executantului. Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor electrice de vor executa numai de
muncitori care au calificarea corespunzatoare si instructajul de protectia muncii pentru locul de munca
respective. Acest instructaj va fi consemnat in fisa individuala de instruire

Intocmir,

Ing. c. Stanciu Eugeniu

S-ar putea să vă placă și