Sunteți pe pagina 1din 5

A realizat: Coțofană Iana, gr.

201
Profesor: Cibotaru Liubovi, dr. conf.
Verbul
Reactualizarea cunoștințelor!
1. Ce este verbul?
2. Care sunt modurile verbelor?
3. Modurile personale. Formarea lor
4. Modurile nepersonale. Funcțiile sintactice
Verbul. Definiții și exemplificări

Definiția! Verbul este o parte de vorbire exprimă o acțiune:


flexibilă, care exprimă acțiuni, a alerga, a dansa
stări, existența, devenirea, exprimă o stare:
fenomene ale naturii. a sta, a dormi
exprimă existența:
a fi
exprimă devenirea:
a îmbătrâni
exprimă fenomene ale naturii:
a tuna, a ploua
Antrenarea
gândirii critice! De ce verbul este o parte de vorbire flexibilă?

Explicație + Flexibil – care își schimbă forma Eu citesc (pers. I-a, nr.sg.)
exemplificare! pentru a exprima diferite Tu citești (pers. a II-a, nr.sg.)
raporturi gramaticale. El, ea citește (pers. a III-a, nr.sg.)

Observați cum verbul “a citi” își


schimbă forma în funcție de
numărul persoanei.
Modurile și timpurile verbului

Explicație + Modul – forma pe care o ia Învață! (modul imperativ, exprimă


exemplificare! verbul pentru a arăta cum un ordin)
consideră vorbitorul acțiunea. Tu să înveți (modul conjunctiv,
acțiunea poate fi posibilă,
realizabilă)

Explicație + Timpul – forma pe care o ia Eu învăț (timpul prezent)


exemplificare! verbul pentru a arăta când se Eu am învățat (timpul trecut)
petrece acțiunea față de Eu voi învăța (timpul viitor)
momentul vorbirii.
Atenție!
Analizând acest tabel nu disperați, dacă nu cunoașteți unele lucruri, informațiile cu privire la
funcțiile sintactice se vor reactualiza, repeta și completa. Unele dintre modurile nepersonale
mai au și alte funcții sintactice, dar despre acestea veți afla pe parcurs.

Funcțiile sintactice ale verbelor la modurile nepersonale (nepredicative)


N.B. La modurile nepersonale verbele nu pot avea funcția sintactică de predicat.

Nr. Modul nepersonal al Funcția sintactică și exemplu


o/d verbului
1. Infinitiv 1. Subiect – A învăța permanent e o datorie.
(a învăța) 2. Nume predicativ – Datoria noastră e de a învăța permanent.
3. Complement direct – Fiecare om poate învăța mai mult.
4. Complement indirect – M-am gândit a-l învăța să joace șah.
5. Complement circumstanțial de timp – Înainte de a învăța, să te odihnești.
6. Complement circumstanțial de scop – Străduiește-te pentru a învăța mai bine.
7. Complement circumstanțial de mod – A plecat fără a învăța.
2. Gerunziu 1. Subiect – Se aude tunând.
(învățând) 2. Complement direct – Am auzit tunând.
3. Complement indirect – M-am săturat asteptând.
4. Complement circumstanțial – Ajungând acasă , mi-am intâlnit părinţii.

3. Participiu 1. Atribut – Mi-a plăcut poezia învăţată.


(învățat)
N.B. (Verbele la participiu se acordă în gen cu substantivul determinat, de aceea este
poezia învățată, deoarece poezie este un substantiv la genul feminin, dacă ar fi la
genul masculin, ar fi textul învățat. Simțiti diferența?)

2. Nume predicativ - Tema este scrisă.

4. Supin 1. Subiect – E usor de învăţat.


(de / pentru învăţat) 2. Nume predicativ – Lectia asta este de învăţat
3. Atribut – Poezia de memorat este foarte frumoasă.
4. Complement direct – Am de memorat niște formule.
5. Complement indirect – M-am apucat de învăţat formule matematice.
SĂ EXERSĂM!

Dezlegând careul de mai jos, veţi descoperi pe verticala A – B, una dintre valorile verbului „a fi”.

1. Modul care exprimă o acţiune sigură, reală.


2. Modul care exprimă o acţiune posibilă şi poate fi uşor recunoscut după conjuncţia „să”.
3. Verbele care îşi schimbă forma după număr şi persoană sunt la modurile.......................
4. Modul care este alcătuit din prepoziţiile „de”, „la” + participiu se numeşte....................
5. Verbelor care ajută la formarea modurilor şi timpurilor compuse se numesc...................
6. Forma de indicativ imperfect, persoana I, sg, a verbului „a cânta” este............................
7. Modul care exprimă un îndemn sau o poruncă se numeşte...............................................
8. Verbul „spunând” este la modul.........................................
9. Partea de vorbire care exprimă acţiunea, starea, existenţa se numeşte.............................
10. Verbul „spălat” este la modul.............................................
Fișă de lucru

1. Scrie în spaţiul rezervat modul următoarelor verbe:


a) Citesc cu plăcere în timpul vacanței. ..............................................................
b) Ştiu a conjuga orice verb. ..............................................................
c) Intrând pe uşă, am auzit telefonul. ..............................................................
d) Am mult de învăţat. ...............................................................
e) Știu să scriu un mesaj. ...............................................................

2.Transformaţi enunţurile de mai jos, înlocuind verbele la modul conjunctiv cu verbe la modul infinitiv:
a) Maria poate să vorbească fără întrerupere două ore.
b) N-a îndrăznit să-i spună adevărul.
c) Dan a putut să ia zece.

3. Alcătuiește un eseu pe temă liberă plasând verbele la modurile nepersonale și personale.


N.B. Pentru îndeplinirea cu succes a sarcinei consultați tabelul și materialele informative oferite.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și