Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

CENTRUL FINANCIAR - CREŞE GALAŢI


Str. Regimentul 11 Siret, nr. 33- A. Galaţi,
CUI:21299089
Tel 0236/410449;fax: 0236/462101
Email: cfcrese@yahoo.com
Adresă corespondenţă: Bdul MILCOV nr.13, etajul 1 corp C15 Liceul Teoretic ,, Mircea Eliade”

Nr. _____ / ________

IMPUTERNICIRE

CATRE,

TREZORERIA MUNICIPIULUI GALATI

In conformitate cu prevederile art.52, alin(5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele
publice, imputernicim urmatoarele persoane cu drept de semnatura pe instrumentele de plata ale
institutiei.

1. Patrascu Sofica – inspector de specialitate cu atributii administrative - CNP 2690105173178,


CI seria ZL, nr.115595;
2. Enache Nicolae Bogdan – consilier juridic – CNP 1781117170381, CI seria GL, nr. 654630.

Ordonator de credite,
DIRECTOR,
Olaru Luminita - Iuliana