Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluarea constă în :

- Realizarea unui proiect didactic în care să utilizaţi metode interactive moderne.


- Completarea fişei de observare a lecţiei.
- Realizaţi un eseu cu tema,,Implementarea noţiunii de mentorat în societatea modernă’’
( max. 2 pagini)
- Test de evaluare.