Sunteți pe pagina 1din 1

Asociația de Proprietari

Bl. 13, Sc. B, Calea Rahovei 325, Sector 5


București
Cod Radet 243534
Telefon

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se adeverește ca la apartamentul nr……….compus din


……….camere situat in str. Calea Rahovei, bl, 13, sc, B locuiesc și sunt luate în
calcul la plata cheltuielilor pentru întreținere, cu toate contribuțiile și/sau
penalitățile, achitate la zi, urmatoarele persoane care solicită ajutor pentru
încălzire:

1…………………………………CNP……………………….
2…………………………………CNP……………………….
3…………………………………CNP……………………….

Președinte

1 din 1