Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 13

Sector 5, Str. Calea Rahovei, Nr. 325, Sc.B


București,

FORMULAR DETALII DATE PERSONALE

În vederea actualizării Cărții de Imobil, va rog să completați formularul cu


datele persoanelor care locuiesc în imobil: proprietar, fiu, fică, chiriaș sau
altele după cum urmează:

1. Subsemnatul..........................................proprietar al apartamentului cu
nr.......legitimat cu CI seria........, nr........................, CNP...........................
data mutării în imobil............................, nr.de telefon.................................
2. Subsemnatul..........................................proprietar al apartamentului cu
nr.......legitimat cu CI seria........, nr........................, CNP............................
data mutării în imobil............................, nr. de telefon................................
3. Subsemnatul..........................................fiul/fica proprietarului
apartamentului cu nr.......legitimat cu CI seria......, nr..............., CNP.........
data mutării în imobil............................, nr. de telefon................................
4. Subsemnatul..........................................fiul/fica proprietarului
apartamentului cu nr.......legitimat cu CI seria......, nr..............., CNP.........
data mutării în imobil............................, nr. de telefon...............................
5. Subsemnatul..........................................fiul/fica proprietarului
apartamentului cu nr.......legitimat cu CI seria......, nr..............., CNP.........
data mutării în imobil............................, nr. de telefon...............................
6. Subsemnatul..........................................fiul/fica proprietarului
apartamentului cu nr.......legitimat cu CI seria......, nr..............., CNP.........
data mutării în imobil............................, nr. de telefon................................
7. Subsemnatul..........................................chiriaș al apartamentului cu
nr.......legitimat cu CI seria......, nr..............., CNP.......................................
data mutării în imobil............................, nr. de telefon................................
8. Subsemnatul..........................................chiriaș al apartamentului cu
nr.......legitimat cu CI seria......, nr..............., CNP.......................................
data mutării în imobil............................, nr. de telefon................................

Nume Proprietar/Chiriaș...........................................
Data.............................................
Semnătura....................................

1 din 2
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 13
Sector 5, Str. Calea Rahovei, Nr. 325, Sc.B
București,

Notă: Formularul se depune în termen de 15 zile de la avizare personal la


Președinte însoțit de copiile CI(certificat de naștere pentru minori) ale
tuturor persoanelor ce locuiesc în apartament.
Conform legilor în vigoare Proprietarul răspunde penal pentru
corectitudinea datelor înscrise în formular, precum și pentru respectarea
termenului de predare a formularului către Asociația de Proprietari.
La punctul nr.1 se completează OBLIGATORIU cu datele personale
ale proprietarului de drept al apartamentului.

2 din 2