Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE DONAIE*

ncheiat astzi 12.05.2017

I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat n ...................................................,
str. ............................................. nr. ............, bloc ........, scara ........, etaj ......., apartament .....,
sector/jude ..............................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... n
(localitatea) ....................., sector/jude ..........................., fiul lui ............................................. i
al ..............................................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ....................
nr. ........................, eliberat de ......................, cod numeric personal ........................................., n
calitate de donator, pe de o parte, i
1.2. D ......................................................................, domiciliat n ......................................................,
str. ............................................ nr. ............, bloc ......., scara ......., etaj ........., apartament .......,
sector/jude ................................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ........................................ n
(localitatea) ......................, sector/jude ..........................., fiul lui ............................................ i
al ..............................................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ...................
nr. ......................., eliberat de ......................, cod numeric personal .........................................., n
calitate de donatar, pe de alt parte,

1.2. D ........................................................................., domiciliat n ...................................................,


str. ............................................. nr. ............, bloc ........, scara ........, etaj ......., apartament .....,
sector/jude ..............................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... n
(localitatea) ....................., sector/jude ..........................., fiul lui ............................................. i
al ..............................................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ....................
nr. ........................, eliberat de ......................, cod numeric personal ........................................., n
calitate de donatar, pe de alt parte, au convenit s ncheie prezentul contract de donaie.
____________________
*) Donaia se face prin act autentic i este un act de liberalitate prin care donatorul d, irevocabil, un
lucru.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. a) Eu donatorul, donez donatarului urmtoarele bunuri mobile:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) Bunurile mobile donate au fost dobndite de mine, donatorul, prin ................................. i le
evaluez la suma de .................................... lei, anexez Factura fiscala Nr....... Seria...........................
din data.............................).
c) Eu, donatorul, declar c bunurile menionate la lit. a) au fost predate n folosin donatarului la
data de ........................, astfel cum rezult din nscrisul sub semntur privat ncheiat cu
donatarul.
2.2. Eu donatarul, declar c primesc cu recunotin donaia fcut de donator privind bunurile mobile
menionate i descrise mai sus, bunuri pe care le-am preluat n folosin la data de 12.05.2017, pe baza
nscrisului sub semntur privat menionat mai sus.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract a fost redactat ntr-un numr de 2 exemplare.
3.2. S-au eliberat prilor cte 1 exemplar.

DONATAR DONATOR

S-ar putea să vă placă și