Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE VÂNZARE- CUMPARARE

PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT


1. VANZATOR
PERSOANA FIZICA : …………………………….…..., act de identitate seria ..…, nr…………….…….
PERSOANA JURIDICA: ……………………………………………..……….…………………………...
Nr. inmatriculare la Registrul Comertului …………………. Reprezentata prin …………………………..
………………………………. domiciliul / sediul in ……………………………, str. ……………………..
nr …… bl. …… sc. …. ap…….. sector/ judet ………………………..….., cod …………..
(Stampila in cazul persoanelor juridice)
__________________________________________________________________________________________
2. CUMPARATOR
PERSOANA FIZICA : …………………………….…..., act de identitate seria ..…, nr…………….…….
PERSOANA JURIDICA: ……………………………………………..……….…………………………...
Nr. inmatriculare la Registrul Comertului …………………. Reprezentata prin …………………………..
………………………………. domiciliul / sediul in ……………………………, str. ……………………..
nr …… bl. …… sc. …. ap…….. sector/ judet ………………………..….., cod …………..
(Stampila in cazul persoanelor juridice)

3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vehiculul marca …………………….. tipul ………., numar de identificare………………..…..…..……
serie motor …………….cilindree …..….... cmc, numar de inmatriculare ………………...…, data la care
expira inspectia tehnica periodica ……….………………., numarul cartii de identitate a
vehiculului ………….
_______________________________________________________________________________________
4. PRETUL in cifre ……………….… lei , in litere ………………………….……………………………….
_______________________________________________________________________________________

5. Vanzatorul mentionat la punctul (1) declara ca vehiculul este proprietatea sa, libera de orice sarcini.
De asemenea, declara ca a predat cumparatorului mentionat la punctul (2) vehiculul, cheile, fisa de
inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta pretul prevazut la punctul (4)
Cumparatorul mentionat la punctul (2) declara ca a primit de la vanzatorul mentionat la punctul (1)
vehiculul, cheile, fisa de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului, achitand vanzatorului pretul
mentionat la punctul (4).
Anexa la contract : Da Nu
Semnatura vanzatorului ……………………..…..
Locul incheierii contractului …………………………….
Semnatura cumparatorului …………………….……
Data …………………

Incepand cu data semnarii, cumparatorul dobandeste calitatea de proprietar de drept si de fapt asupra
vehiculului ce face obiectul prezentului contract de vanzare-cumparare, preluand toate obligatiile
prevazute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea vehiculului pe numele sau, in maxim 30 de zile.
Am luat la cunostinta _______________________________________
(semnatura cumparator si stampila dupa caz)
(verso contract vanzare-cumparare)

A. Recomandari pentru VANZATOR :


a. Completati contractul de vanzare-cumparare cat mai descifrabil (preferabil dactilografiat),
in 3 (trei) exemplare; atentie la concordanta datelor;
b. Verificati identitatea cumparatorului (documentul de identitate,fotografie, etc.) si faceti o
copie dupa acest document;
c. Mentionati pe certificatul de inmatriculare, atat pe verso cat si pe fata, “Instrainat catre
……....la data de …….…. “ – si faceti o copie dupa acest certificat cu mentiunile efectuate;
d. Pastrati un exemplar al contractului, doua exemplare ale certificatelor de radiere, o copie
dupa cartea de identitate a vehiculului si copia documentului de identitate al cumparatorului,
pentru a le prezenta organului fiscal de domiciliu;

B. Recomandari pentru CUMPARATOR :


a. Verificati concordanta datelor de identificare ale vanzatorului, cu datele de identificare
din documentul de identitate; atentie la data de nastere (CNP) ; nu cumparati vehicule de la
vanzatori care nu sunt mentionati in cartea de identitate a vehiculului;
b. Verificati datele de identificare ale vehiculului (numar de identificare-serie sasiu si serie
motor); de preferat la un service;
c. Solicitati vanzatorului sa va inmaneze certificatul de neurmarire fiscala valabil ;
d. Prezentati-va la sediul serviciului de inmatriculari auto din judetul in care aveti domiciliul
in maxim 30 de zile ;
Atentie – pentru transcrierea vehiculului pe numele dvs. mai aveti nevoie de cateva
formalitati de indeplinit inainte de prezentare: obtinerea certificatului de autenticitate de la
R.A.R., inscrierea in evidenta organelor fiscale, achitarea taxelor de inmatriculare,
asigurarea vehiculului pe numele dvs, etc.