Sunteți pe pagina 1din 2

Societatea Comercial ......................... Sediul ........................................ Codul fiscal .................................. Telefon .......................................

CONVENIE CIVIL DE PRESTRI DE SERVICII I. Prile contractante: 1. ................., cu sediul n ..............., str. ..................., nr. ......, telefon ............... cont de virament nr. ......................, deschis la ......................., reprezentat prin ........................, n calitate de ................., numit n prezentul contract angajator (beneficiar) i 2. .........................., domiciliat n ......................, str. ....................... nr. ...... judeul ..................., nscut n localitatea ....................., la data de .................., posesor al actului de identitate seria ...... nr. ..........., eliberat de ................ la data de ..................., codul numeric personal ....................., n calitate de prestator de servicii (executant), am ncheiat prezenta convenie civil n urmtoarele condiii stabilite de comun acord: II. Obiectul conveniei civile - activitatea/lucrarea care urmeaz s fie prestat ....................... - remuneraia brut stabilit pentru prestaie ............. lei - data efecturii plii remuneraiei ..................... III. Drepturile i obligaiile prilor 1. Angajatorul se oblig: - s-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale; - s creeze prestatorului condiii corespunztoare de munc, cu respectarea normelor de protecia muncii; - s rein i s vireze impozitul prevzut de lege pentru venitul realizat de prestator. 2. Prestatorul se oblig: - s presteze activitatea sau s predea lucrarea la termenul convenit, n condiiile i de calitatea cerute de beneficiar; - s respecte secretul lucrrilor i regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariaii si; - s respecte normele de protecie a muncii specifice activitii. IV. Durata conveniei civile - Durata nedeterminat/determinat ........................, timpul de lucru .......... ore pe zi pentru activitate cu caracter de regularitate, conform art. 3 lit. a) din Legea nr. 130/1999. - Durata executrii lucrrii ........................ pentru activiti prestate la asociaiile de locatari sau de proprietari, conform art. 3 lit. b) din Legea nr. 130/1999. V. Modificarea conveniei civile Modificarea oricrei clauze a conveniei civile se poate face numai prin nelegere ntre pri, convenit n scris, prin act adiional. VI. ncetarea conveniei civile Prezenta convenie civil nceteaz: 1. prin acordul scris al prilor; 2. din iniiativa temeinic motivat a uneia dintre pri, cu un preaviz de 15 zile lucrtoare. 3. la sfritul perioadei pentru care a fost ncheiat convenia VII. Rspunderea prilor Nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor asumate prin prezenta convenie civil atrage rspunderea prii n culp, n afar de cazurile de exonerare prevzute de lege. Litigiile ivite n derularea prezentei convenii civile se soluioneaz pe cale amiabil sau de ctre judectorie, n cazul n care nu s-au soluionat pe cale amiabil. Prezenta convenie civil a fost ncheiat n trei exemplare, cte unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru inspectoratul teritorial de munc ....................... .

Angajator (Beneficiar) ........................ L.S. Prestator (Executant) .......................... Avizat Funcionarul Inspectoratului Teritorial de Munc Numele i prenumele ............................. Semntura ....................................... L.S.