Sunteți pe pagina 1din 47

Legea vibratiei

Legea vibraţiei susţine că tot ce există în univers se află într-o stare continuă de
vibraţie. Universul cu tot ceea ce cuprinde el este alcătuit din energie. Totul este
energie în mişcare. Scaunul pe care stăm este energie în mişcare, la fel casa în care
locuim, pământul pe care călcăm, mâncarea pe care o mâncăm, cerul pe care-l vedem,
aerul pe care-l respirăm, trupul – totul este energie în mişcare la nivel fundamental.

Materia solidă este energie care vibrează în ritm foarte lent şi cu frecvenţă joasă, în
vreme ce aerul are o vibraţie foarte rapidă şi cu frecvenţă înaltă. Vibraţia Spiritului este
atât de intensă şi atât rapida, încât practic el este în repaos, la fel ca o roata care se
învârte cu o aşa de mare
rapiditate încât pare că stă pe loc. Gândurile reprezintă tot energie în mişcare. La fel şi
acţiunile, iar obiceiurile sunt tipare repetitive a energiei
aflate în mişcare.

Noi nu putem nici să creăm, nici să distrugem energia – nu putem decât s-o
transformăm în ceva nou. Asta înseamnă că toată energia care a existat şi va exista
vreodată există şi acum într-o formă sau alta. Trupul nostru s-a format prin fuziunea
unui ovul cu un spermatozoid, ei înşişi rezultatul procreerii şi al evoluţiei de când a
apărut viaţa pe Pământ. Obiceiurile noastre s-au format ca efect al tiparelor noastre de
gândire şi al socializării, influenţate de mentalităţi care s-au schimbat şi s-au
transformat milenii de-a rândul.

Prin urmare, dacă vrem să schimbăm un obicei, nu-l putem distruge. Putem doar să-l
transformăm într-unul nou. Dacă vrem să ne schimbăm modul de a gândi, nu putem
distruge vechea gândire – putem doar s-o transformăm întruna nouă. Una dintre cele
mai înalte şi mai puternice forme de energie o reprezintă gândul. Gândul este energie
electrică vibrând la o frecvenţă foarte înaltă. Fiecare gând produce o vibraţie, care
călătoreşte prin univers şi începe să prindă formă. Acel gând s-a născut dintr-o altă
formă de energie şi va exista, sub o formă sau alta, pentru totdeauna. Acest fapt
înseamnă că avem o uriaşă responsabilitate în privinţa supravegherii şi disciplinării
gândurilor noastre. Gândurile formează câmpuri de energie care călătoresc din mintea
noastră către lumea exterioară. Un gând trecător va primi puţină energie, dar dacă acel
gând începe să se dezvolte şi noi îi acordăm atenţie, devine tot mai puternic. Cu cât i
se dă mai multă atenţie, cu atât are mai multă influenţă asupra lumii noastre şi a
relaţiei noastre cu ea.

Legea atracţiei

Legea atracţiei este una dintre cele două legi care derivă din legea vibraţiei si care ne
spune că asemănarea duce la apropiere – că vom atrage energii similare cu a noastră
şi cu cea a subiectului asupra căruia ne concentrăm gândurile. Vibraţiile cu frecvenţe
similare se atrag, cele cu frecvenţe diferite se resping. De aceea atragem lucrurile
asupra cărora ne concentrăm, la care ne gândim sau cărora le dăm energie. Lucrul la
care ne gândim îl facem adesea să se manifeste. Când gândim pozitiv, atragem spre
noi oameni şi situaţii pozitive. Când gândim negativ, atragem oameni şi împrejurări

1
negative. Ce se aseamănă se adună, atragem spre noi ceea ce noi înşine proiectăm în
afară.

Ceea ce căutăm este exact ceea ce vom găsi. Ne definim aşteptarea în minte, iar
mintea noastră va reacţiona în consecinţă. Energia pleacă în
univers sub forma unui gând sau a unei comenzi, astfel că vom atrage obiectul la care
ne-am gândit. Există un câmp de vibraţie energetică numit aură, care înconjoară toate
obiectele şi fiinţele umane. Vibraţia trupului crează aura, iar gândurile şi modul în care
procesăm experienţele vieţii o guvernează. Câmpul energetic vibrează cu o frecvenţă
mai mare în jurul oamenilor care utilizează niveluri mai ridicate de conştientizare
lucidă. Pentru cei care sunt mai puţin conştienţi şi care trec prin viaţă “pe pilot
automat”, câmpurile energetice vibrează cu o frecvenţă mai joasă.

Legea schimbării

A doua lege derivată, legea schimbării, ne spune că, din moment ce totul este energie
şi energia se află într-o mişcare continuă, totul se schimbă în mod constant. În ultimă
instanţă, există doar schimbare. Nimic nu rămâne vreodată la fel. Toţi cunoaştem
persoane care nu se simt în siguranţă decât dacă lucrurile rămân aşa cum sunt.
Schimbarea produce teamă, pentru că deschide uşa spre necunoscut. Oamenii vor
accepta situaţii neplăcute pentru simplul motiv că li se pare mai uşor sau mai sigur
decât să schimbe ceva – li se pare că măcar ştiu ce urmează să li se întâmple, chiar
dacă este rău. Dacă fac vreo schimbare, intră într-o lume dincolo de sfera lor de
experienţă.

Celor cu o capacitate înalt dezvoltată de conştientizare şi cu un simţ mai dezvoltat al


posibilităţilor oferite de viaţă, ideea de a merge înainte pe
valurile schimbării li se pare mult mai puţin ameninţătoare. Sunt mai siguri pe ei şi au
mai multă încredere că, într-un fel sau altul, universul le va purta de grijă. Pentru ei,
schimbarea poate fi chiar incitantă, pentru că există mereu ceva nou – o nouă şansă, o
provocare inedită, un nou dar din partea vieţii.

Nici aici nu se pune problema încălcării acestei legi, ci de a o înţelege corect întrucât
conţine în ea întreaga cheie a transformării. Pentru a ne schimba starea de spirit sau
stările mentale e suficient să ne schimbăm vibraţia. Orice om îşi poate schimba vibraţia
printr-un efort de voinţă, fixând atenţia pe starea de voinţă. Voinţa conduce atenţia şi
atenţia modifică vibraţia. Dacă ne cultivăm arta atenţiei cu ajutorul voinţei vom găsi
secretul stăpânirii sentimentelor şi stărilor mentale.

Orice gândire, orice emoţie şi orice stare mentală are procentul corespunzător şi gradul
său de vibraţie. Graţie unui efect de voinţă a individului, sau a mai multor indivizi,
aceste stări mentale pot fi reproduse, la fel cum este posibil a se reproduce un sunet
muzical ce face să vibreze un
instrument într-o anumită manieră, la fel cum se poate reproduce o culoare facând
imediat obiectul să vibreze. Prin cunoaşterea principiului vibraţiei la fenomenele
mentale, fiecare îşi poate polariza spiritul său, putând să-l facă să aibă gradul de

2
vibraţie dorit. Se obţine astfel un control perfect al stărilor sale mentale, a caracterului
său etc.

Principiul vibraţiei există la toate fenomenele produse de marii înţelepţi, care sunt
capabili în aparenţă să înlăture legile naturii, deşi în realitate nu fac decât să utilizeze o
lege pentru a se apăra contra alteia, un principiu pentru a desfiinţa efectul altora şi
care obţin rezultate uimitoare, schimbând vibraţiile obiectului material şi a formelor de
energie, săvârşind astfel ceea ce se cheamă în mod curent minuni.

Manifestările gândirii, emoţiei, voinţei, dorinţei sau oricărei stări sau condiţii mentale
sunt însoţite de vibraţii, din care o parte sunt exteriorizate şi tind să influenţeze prin
inducţie spiritul altor indivizi. În consecinţă, e important sa fim atenţi la toate
manifestările individuale, să le armonizăm şi să le stăpânim, întrucât au repercursiuni
asupra întregului univers.

In acest proces de transformare, armonizare şi control, de imens ajutor ne sunt îngerul


păzitor, arhanghelul Mihail, arhanghelul Uriel, arhanghelul Gabriel, arhanghelul
Metatron, îngerii cunoaşterii, ai discernământului, ai înţelegerii, îngerii înţelepciunii, ai
armoniei.

Legea polaritatii

Legea polaritatii e mai uşor de înţeles dacă analizăm mai întâi derivata ei, legea
relativităţii. Aceasta din urmă afirmă că nici un lucru nu poate exista singur, ci doar în
relaţie cu opusul său. Sus şi jos, corect şi greşit, simplu şi dificil nu există decât unul în
relaţie cu celălalt. Nu putem simţi bucuria dacă nu am fost niciodată trişti, curajul, fără
să fi cunoscut teama, lumina, fără să fi avut experienţa întunericului. Mai mult, nu
există niciodată doar două posibilităţi.

Legea polarităţii ne spune că totul există pe un spectru şi că între extremităţile


spectrului există un număr infinit de puncte. Întunericul e o
lumină mai slabă; teama, un grad de curaj mai scăzut; tristeţea înseamnă mai puţină
bucurie. Nimic nu este în întregime alb sau negru.
Există mii de nuanţe de gri. Prin urmare, legea polarităţii ne arată că atunci când avem
de luat o hotărâre nu trebuie să rămânem cu senzaţia că avem doar două posibilităţi.
Întotdeauna există mai multe opţiuni, dacă privim lucrurile mai în profunzime sau ne
schimbăm perspectiva.

Consultând termometrul vom vedea că nu e posibil de delimitat unde se termină


căldura şi unde începe frigul. Nu există o caldură absolută şi nici un frig absolut. Aceşti
doi termeni “cald şi frig” indică numai grade diferite ale aceluiaşi lucru, ce se manifestă
cu frig şi cald şi care constituie numai o variantă a vibraţiei. Astfel, cald şi frig nu sunt
decât doi poli a ceea ce noi numim “caldură” şi fenomenele care le însoţesc sunt
manifestările legii polarităţii. Acelaşi fenomen este adevărat în cazul luminii şi
întunericului, care sunt unul şi acelaşi lucru, deosebirea constând într-o diferenţă de
grade între cei doi poli ai fenomenului: când ne părăseşte noaptea şi când începe ziua.

3
Din moment ce totul există de-a lungul unui spectru, contrariile se întrepătrund.
Aşadar, în orice situaţie există toate posibilităţile în care situaţia respectivă poate
evolua, iar aceasta înseamnă că orice problemă îşi are soluţia în ea însăşi, că orice eşec
conţine o şansă de succes. Nu putem recunoaşte succesul decât dacă am avut
experienţa înfrângerii. Prin eşecuri ne dezvoltăm aptitudinile şi cunoştinţele care ne vor
aduce succesul. Învăţăm să facem alegeri înţelepte prin experienţa pe care o câştigăm
făcând alegeri greşite. În final, nu există eşec sau alegere greşită. Există doar rezultate.
Pur şi simplu am învăţat un alt mod de a nu face ceva, am aflat o altă opţiune care nu
aduce rezultatele dorite. În timp, vom găsi calea cea bună.

Interpretarea legii polarităţii poate fi dusă şi mai departe, la ideea că toate posibilităţile
şi înţelepciunea de care avem nevoie se află deja în noi. Prin legea reflectării, ştim că
trebuie doar să ajungem la nivelul de conştiinţă la care acea înţelepciune este complet
dezvoltată. Încrederea şi convingerea că drumul începe în interior şi că toate hărţile şi
uneltele de care avem nevoie pentru această călătorie se află în noi vor reprezenta o
transformare radicală de concepţie pentru o mare parte a societăţii moderne.

Printr-o conştientizare lucidă putem observa modul în care legea polarităţii se reflectă
în viaţa noastră, ea generând manifestări pe care,
cunoscând această lege, să le putem modula printr-un efort minim. Nu suntem puşi
niciodată în situaţia de a alege între necesităţile fizice ale fiinţei (ale eu-lui) şi cele
sufleteşti. Dansul magic al vieţii se desfăşoară într-un echilibru dinamic constant, în
cadrul spectrului eu-suflet. O fi sufletul căpitanul navei, dar există şi momente când
trebuie să se dea la o parte pentru a lăsa eul să-şi facă treaba, să ducă la bun sfârşit
aspectul fizic al misiunii. Alteori, eul trebuie să renunţe la perspectiva lui limitată,
lăsând sufletul să fie călăuza. La fel cum ne explorăm Sinele la fiecare nivel, analizăm
şi situaţiile din viaţa noastră, la multele lor niveluri, ca să vedem unde e loc pentru
dezvoltare sau schimbări. E necesar să privim din toate perspectivele posibile situaţia
în care ne aflăm şi vom vedea soluţia din fiecare problemă, darul din fiecare dificultate,
ocazia
favorabilă din fiecare conflict.

În fiecare experienţă de viaţă se află comori nepreţuite. Marea provocare constă


în a le recunoaşte şi a le fructifica la maximum. Dragostea şi ura, de pildă, sunt doua
stări în aparentă total diferite; şi încă sunt grade diferite în ură şi în dragoste. De
asemenea, sunt sentimente intermediare pentru care noi folosim cuvintele simpatie si
antipatie, care ajung să se confunde atât de strâns încât deseori este dificil să se ştie
dacă vreunul ne este simpatic sau antipatic, sau ne este indiferent. Aceste sentimente
opuse nu sunt decât grade diferite ale unui sentiment unic, cum îl vom putea înţelege
daca vom reflecta o clipă la aceasta. Mulţi dintre noi am făcut experienţa personală de
tranziţie rapidă, involuntară, care poate să se facă între dragoste şi ură şi invers, în
propria persoană şi în a altora, printr-un proces de alchimizare. În cazul de faţă,
iertarea,
compasiunea sau înţelegerea sunt fenomene ce pot declanşa alchimizarea unor
resentimente în iubire.

4
Astfel, putem suprima părţile negative ale unui fenomen psihic prin focalizarea asupra
polului opus celui pe care vrem să-l anihilăm. Vom reuşi astfel să cultivăm în fiinţă
calităţi prin transmutarea vibraţiilor negative în vibraţii pozitive, în diferite grade, din ce
în ce mai elevate. Înţelegând cât mai bine această lege şi aplicând-o vom fi capabili de
a ne stapâni sentimentele, de a ne modifica predispoziţiile, de a ne modela
personalitatea după cum considerăm că o putem alinia binelui personal cel mai înalt.

Deşi ne dorim acest salt calitativ, deseori avem nevoie de o energie care să declanşeze
sau să susţină ascensiunea, fie că e vorba de încredere, înţelegere, forţă, iubire sau
curaj. Acest surplus energetic ni-l pot oferi îngerii. În funcţie de situaţia în care suntem
sau de fenomenul pe care dorim să-l modulăm, putem apela îngerii cu vibraţia
specifică. Îngerul păzitor, care solicită pentru noi ajutorul îngerilor specializaţi, sau
arhanghelul Uriel, care are rol alchimizator, pot fi apelaţi în orice situaţie.

Invatatorii esoterici si spirituali au stiut de ani de zile ca trupul nostru poate fi


programat prin limbaj, cuvinte si gand.

In prezent, acest lucru a fost demonstrat si explicat. ADN-ul uman este un Internet
biologic si, in multe aspecte, superior celui artificial. Cea mai recenta cercetare
stiintifica din Rusia explica direct sau indirect fenomene precum clarvederea, intuitia,
actele de vindecare spontana sau de la distanta, auto-vindecarea, tehnicile de
afirmatie, lumina/aura neobisnuita din jurul oamenilor (precum maestrii spirituali),
influenta mintii asupra tiparelor de vreme si multe altele.

Mai mult, exista dovezi in sprijinul unui tip complet nou de medicina in care ADN-ul
poate fi influentat si reprogramat prin cuvinte si frecvente, FARA a extrage si inlocui
genele singulare. Numai 10% din ADN-ul nostru este folosit pentru construirea
proteinelor si tocmai aceasta subcategorie prezinta interesul cercetatorilor occidentali,
fiind examinat si clasificat. Celelalte 90% sunt considerate „ADN nefolosit”. Cercetatorii
rusi, insa, fiind convinsi sa natura nu este lipsita de inteligenta, s-au alaturat lingvistilor
si geneticienilor intr-o cautare de a explora acele 90% de „ADN nefolosit”. Rezultatele,
descoperirile si concluziile lor sunt pur si simplu revolutionare!

Conform descoperirilor, ADN-ul nostru nu este responsabil numai cu construirea


corpului nostru, ci serveste, de asemenea, ca depozit de date si comunicare. Lingvistii
rusi au descoperit ca, codul genetic – mai ales in aparentele 90 de procente
nefolositoare” – urmeaza aceleasi reguli ca toate limbajele noastre umane.

Ei au comparat regulile sintaxei (felul in care sunt aranjate cuvintele intre ele pentru a
forma fraze si propozitii), semantica (studiul semnificatiei in formele limbajului) si
regulile de baza ale gramaticii. Ei au descoperit ca alcaloizii ADN-ului nostru urmeaza o
gramatica regulata si au reguli fixe, exact ca si limbajele noastre. Prin urmare,
limbajele umane nu au aparut accidental, ci sunt o reflectie a AND-ului nostru inerent.

Biofizicianul si biologul molecular rus Pjotr Garjajev si colegi sai au explorat, de


asemenea, comportamentul vibrational al ADN-ului. Pe scurt, ideea de baza a fost:
„Cromozomii vii functioneaza exact ca un computer holografic, folosind radiatie ADN

5
laser endogena”. Aceasta inseamna ca ei au reusit, de exemplu, sa moduleze anumite
tipare de frecventa (sunete) pe o raza ca cea de laser, care influenta frecventa ADN-
ului si astfel informatia genetica propriu-zisa. Avand in vedere ca structura principala a
perechilor de ADN-alcalin si a limbajului (asa cum am explicat mai devreme) au aceeasi
structura, nu e nevoie de nici o decodare de ADN.

Putem folosi pur si simplu cuvinte si propozitii din limbajul uman! Si acest lucru a fost
demonstrat prin experiment! Substanta ADN vie (din tesut viu, nu in vitro) va reactiona
intotdeauna la raze laser modulate prin limbaj si chiar si la unde radio, daca se folosesc
frecventele adecvate (sunet). Acest lucru explica stiintific, in sfarsit, de ce afirmatiile,
hipnoza si cele asemanatoare pot avea asemenea efecte puternice asupra oamenilor si
a corpurilor lor. Este foarte firesc si natural ca ADN-ul nostru sa reactioneze la limbaj.

In timp ce cercetatorii occidentali extrag gene singulare din siruri ADN si le insereaza in
alta parte, cei rusi creeaza mecanisme ce influenteaza metabolismul celular prin
frecvente radio si de lumina modulate, reparand astfel defectele genetice. Ei au
capturat pana si tiparele informationale ale unui anumit ADN si l-au transmis altuia, in
acest fel re-programand genele la un alt genom. Astfel ca au transformat cu succes, de
exemplu, embrioni de broasca in embrioni de salamandra, pur si simplu prin
transmiterea tiparelor de informatie ADN!

In acest fel, intreaga informatie a fost transmisa fara nici unul dintre efectele secundare
sau conflictele intalnite atunci cand se extrag si re-introduc genele singulare din ADN.
Acest lucru reprezinta o revolutie si o senzatie incredibila, transformatoare: prin simpla
aplicare a vibratiei (frecvente de sunet) si limbaj, in schimbul procedurii arhaice de
extragere! Acest experiment arata puterea imensa a geneticii cu unde, care are in mod
evident o influenta mai mare in formarea organismelor decat procesele biochimice ale
secventelor alcaline.

Invatatorii esoterici si spirituali au stiut de ani de zile ca trupul nostru poate fi


programat prin limbaj, cuvinte si gand. Acest lucru a fost demonstrat si explicat in
prezent. Dar, bineinteles, frecventa trebuie sa fie corecta. Si acesta este motivul pentru
care nu toata lumea are la fel de mult succes sau poate face acest lucru cu intotdeauna
aceeasi forta. O persoana trebuie sa lucreze la dezvoltarea proceselor interioare pentru
a stabili o comunicare constienta cu ADN-ul. Cercetatorii rusi lucreaza la o metoda care
sa nu depinda de acesti factori, ci care sa functioneze INTOTDEAUNA, cu conditia ca
frecventa corecta sa fie folosita. Insa, cu cat este mai evoluata constiinta unui individ,
cu atat este mai putina nevoie de orice tip de mecanism: o persoana poate obtine
aceste rezultate de una singura. Stiinta va inceta intr-un final sa rada de aceste idei si
va confirma si explica rezultatele. Si nu se termina aici.

Cercetatorii rusi au descoperit, de asemenea, ca ADN-ul nostru poate cauza tipare


neregulate intr-un vid, producand astfel gauri de vierme magnetizate. Gaurile de
vierme sunt echivalentele microscopice ale asanumitelor punti Einstein-Rosen din
apropierea gaurilor negre (lasate de stele care au explodat). Acestea sunt legaturi de
tunel intre zone complet diferite din univers prin care informatia poate fi transmisa in
afara timpului si spatiului. ADN-ul atrage aceste particele de informatie si le trimite mai

6
departe catre constiinta noastra. Acest proces de hiper-comunicare (telepatie,
channeling) este mult mai usor de folosit intr-o stare de relaxare.

Stresul, ingrijorarea sau un intelect hiperactiv impiedica hiper-comunicarea sau


informatia va fi complet distorsionata sau inutila. In natura, hiper-comunicarea a fost
aplicata cu succes timp de milioane de ani. Fluxul de viata organizat al insectelor
demonstreaza acest lucru cu prisosinta.

Omul modern o cunoaste doar la un nivel mult mai subtil numit „intuitie”. Insa si noi ne
putem recastiga utilizarea completa a ei. Ca exemplu din natura, atunci cand o regina
furnica este separata de colonia ei, furnicile lucratoare care au ramas vor continua sa
construiasca intens in conformitate cu planul. Insa, daca regina este ucisa, toata
activitatea din colonie se opreste. Nici o furnica nu va stii ce sa faca. Se pare ca regina
transmite supusilor ei „planurile de construire” chiar daca se afla la mare distanta –
prin intermediul constiintei de grup. Se poate gasi oricat de departe, cu conditia sa fie
in viata.

La oameni, hiper-comunicarea se intalneste cel mai adesea atunci cand o persoana


dobandeste dintr-o data accesul la informatia care se afla in afara bazei de cunoastere
a cuiva. Acest gen de hiper-comunicare este apoi experimentata ca intuitie sau
inspiratie (de asemenea, in channeling in transa).

Oamenii de stiinta rusi iradiau mostre ADN cu raze laser. Pe ecran, se formeaza un
anumit tipar de unde. Atunci cand au inlaturat mostra de ADN, tiparul nu a disparut, ci
a ramas. Multe experimente controlate au aratat ca tiparul continua sa vina de la
mostra inlaturata, a carei camp de energie a ramas de unul singur. Acest efect este
numit acum efectul de ADN fantoma.

Teoria spune ca energia din afara spatiului si timpului curge in continuare prin gaurile
de vierme activate dupa ce ADN-ul a fost inlaturat. Efectele secundare intalnite cel mai
adesea in hiper-comunicarea oamenilor sunt campurile electromagnetice inexplicabile
din apropierea persoanei in cauza. Mecanismele electronice precum CD playerele pot fi
iritate si pot inceta sa functioneze ore intregi. Atunci cand campul electromagnetic se
disipeaza incet, mecanismul functioneaza normal din nou. Multi vindecatori si oameni
cu capacitati extrasenzoriale cunosc acest efect din munca lor: cu cat atmosfera si
energia sunt mai bune, cu atat este mai „obositor” pentru mecanismele de inregistrare,
deoarece ele inceteaza sa functioneze chiar in acele momente. Adeseori, pana a doua
zi totul revine la normal. Probabil ca citirea acestor randuri ii linisteste pe multi,
deoarece nu are nici o legatura cu faptul ca sunt inapti din punct de vedere tehnic;
inseamna ca ei sunt buni pentru hiper-comunicare.

In cartea lor Vernetzte Intelligenz, Grazyna Gosa si Franz Bludorf explica aceste legaturi
cu precizie si claritate. Autorii citeaza, de asemenea, surse ce presupun ca in vremurile
timpurii umanitatea semana perfect cu animalele: era conectata foarte puternic la
constiinta de grup si prin urmare se comporta ca un grup. Pentru a dezvolta si
experimenta individualitatea insa, noi, oamenii am trebuit sa uitam aproape complet
hipercomunicarea.

7
In prezent, cand suntem relativ stabili in constiinta noastra individuala, putem crea o
noua forma de constiinta de grup – si anume una in care sa dobandim accesul la toata
informatia prin informatia prin intermediul ADN-ului nostru, fara a fi fortati sau
controlati de la distanta in legatura cu ce sa facem cu acea informatie. Noi stim acum
ca exact asa cum folosim Internet-ul, ADN-ul nostru poate distribui informatie adecvata
in retea, poate prelua informatie din retea si poate stabili contacte cu alti participanti la
retea.

Vindecarea la distanta, telepatia sau „simtirea la distanta” in legatura cu starea altuia


pot fi astfel explicate. Unele animale stiu foarte bine atunci cand stapanii lor planuiesc
sa se intoarca acasa. Acest lucru poate fi interpretat si explicat mai nou prin conceptele
stiintei de grup si hiper-comunicarii.

Orice constiinta colectiva nu poate fi utilizata rational pentru o anumita perioada de


timp fara o individualitate distinctiva; altfel ne-am intoarce la instinctul primitiv de
turma care este manipulat cu usurinta. Hipercomunicarea in noul mileniu reprezinta
ceva foarte diferit. Cercetatorii considera ca daca oamenii cu individualitate completa
ar recastiga constiinta de grup, ar avea o putere dumnezeiasca de a crea, modifica si
modela lucruri pe Pamant! SI umanitatea chiar se indreapta colectiv catre o asemenea
constiinta de grup noua.

Cincizeci de procente dintre copii vor deveni o problema din momentul in care merg la
scoala, deoarece sistemul „ingramadeste” pe toata lumea la un loc si acestia necesita
ajustari. Insa individualitatea copiilor de astazi este atat de puternica, incat ei refuza
aceste ajustari si se opun renuntarii la particularitatile lor in cele mai variate feluri. In
acelasi timp, se nasc din ce in ce mai multi copii clarvazatori. (vezi copii indigo)

Ceva din acesti copii se lupta pentru a se indrepta catre constiinta de grup de noul tip
si nu mai pot fi supusi. Ca o regula, vremea, de exemplu, este foarte dificil de influentat
de un singur individ, insa poate fi influentata de constiinta de grup (ceva ce nu este
deloc nou pentru unele triburi indigene).

Vremea este puternic influentata de frecventele de rezonanta ale Pamantului


(frecventele Schumann). Insa, exact aceleasi frecvente se produc si in creierul nostru,
iar atunci cand mai multi oameni isi sincronizeaza gandirea sau cand indivizi (maestrii
spirituali, de exemplu) isi concentreaza gandurile ca un laser, atunci nu este deloc
uimitor ca pot influenta vremea. O civilizatie moderna care isi dezvolta constiinta de
grup nu ar avea nici probleme de mediu, nici goluri de energie: daca ar folosi
asemenea puteri mentale ca o civilizatie unificata, ar avea controlul energiilor planetei
sale casa ca o consecinta naturala.

Atunci cand un numar mai mare de oameni se unifica intr-o intentie mai
inalta ca meditatia pentru pace – se dizolva, de asemenea, si potentialele
pentru violenta.

Si totusi ce poate salva omenirea?

8
O noua forma a Fiintei Umane? ADN-ul, abgradare celulara? Un articol
interesant in care Dr. Berrenda Fox furnizeaza dovezi ale modificarilor ADN-ului si a
celulelor intr-un interviu acordat Patriciei Resch…..

Dr Fox este un practician holistic de la Centrul de Bunastare din Avalon din Mt Shasta,
California. Clinica Avalon isi propune revenirea la utilizare a idealului de vindecare asa
cum a fost el practicat in insula originara Avalon. Dr. Fox a dovedit prin teste de singe
ca unele fiintze au dezvoltat noi lantzuri in ADN.

Patricia Resch: Berrenda, spune-ne ceva despre back-ground-ul tau.

Dr. Berrenda Fox: Am doctorate in psihologie si neuropatie. In timpul perfectionarii


mele in Europa, am lucrat si cu media, iar acest lucru continua inca printr-o serie de
filme si management. Cum stiti, lucrez cu Reteaua de Televiziune FOX, asupra
subiectului: „Sa intzelegem Extraterestrii si rolul lor in ceea ce se intimpla cu omenirea
in acest moment”. Cele mai cunoscute productii sunt: „Sightings”(Viziunile) si „The X
File” (Dosarele X).

PR: Care sunt schimbarile ce se petrec in momentul acesta pe planeta, si cum sunt
organismele noastre afectate?

Dr.Fox: Exista schimbari majore, mutatii care nu s-au mai petrecut, dupa geneticieni,
de cind se presupune ca viata s-a ivit din apa. Citziva ani in urma, in Mexico City a fost
o conventzie a geneticienilor din toata lumea, si subiectul principal a fost legat de
schimbarile care se produc la nivelul ADN-ului. Ni se intimpla cu sigurantza o
transformare evolutiva, numai ca inca nu stim in ce anume ne transformam.

PR: Cum este aceasta schimbare de ADN?

Dr.Fox: Fiecare are o spirala dubla de ADN. Ceea ce noi aflam acum este ca exista
si alte spirale care s-au format. In interiorul spiralei duble exista doua filamente
(lantzuri) de ADN rasucite intr-o spirala. In intzelegerea mea, noi vom dezvolta
douasprezece spirale. In aceasta perioada, care pare ca ar fi inceput cu 5 pina la 20 de
ani in urma, am fost transformatzi prin mutatzii. Aceasta este explicatzia stiintzifica.
Este o mutatzie a speciei noastre in ceva nou pentru care rezultatul final nu este inca
cunoscut.

Schimbarile nu au fost facute publice, deoarece comunitatea stiintzifica se teme sa nu


inspaiminte populatzia. Totusi, oamenii se schimba la nivel celular. Lucrez copii chiar
acum cu trei care au 3 spirale de ADN. Mare parte dintre oameni stiu si simt asta. Multe
religii au vorbit despre aceasta transformare si acum ea devine realitate, in moduri
diferite. Stim ca este o mutatzie pozitiva chiar daca fizic, mental si psihologic poate fi
intzeleasa gresit si poate inspaiminta.

PR: Acesti copii prezinta caracteristici diferite de ceilaltzi copii?

9
Dr.Fox: Acestia sunt copii care pot muta obiecte in camera doar concentrindu-se
asupra lor, sau pot umple pahare cu apa doar privindu-le. Sunt telepatici. Potzi sa te
gindesti ca acesti copii ar fi angelici sau supraumani, dar nu sunt. Eu cred ca ei sunt
ceea ce vom deveni noi, ca specie, in citeva decade.

PR: Crezi ca asta ni se va intimpla tuturor?

Dr.Fox: Sistemele noastre imunitare si endocrine sunt cele mai bune evidentziatoare
ale acestor schimbari. Acesta este unul dintre motivele pentru care lucrez cu cercetari
din domeniul testarii si terapiei imunologice. Citziva adultzi pe care i-am testat au de
fapt inca o spirala de ADN in formare. Citziva o au chiar si pe a treia. Acesti oameni trec
printr-o multzime de modificari majore care se petrec in constiintza si in organismul lor,
pentru ca de fapt cele doua sunt una. In opinia mea, Pamintul si orice exista aici isi
inaltza vibratziile. Multzi dintre copii recent nascutzi au trupuri care sunt luminatori
magnetici. Aceia dintre noi care sunt mai invirsta si aleg sa se schimbe trebuie sa
treaca prin multe transformari fizice.

PR: Ce anume cauzeaza transformarea in organismele nascute cu cele doua lantzuri


normale de ADN?

Dr.Fox: Cel mai usor mod de a produce mutatzia ADN-ului nostru este printr-un virus.
In consecintza, virusii nu sunt neaparat rai. Virusii traiesc doar in tzesuturi vii. Virusii
ADN-ului, cum ar fi Epstein Barr sau Herpes #6 schimba structura celulara. Virusul Hiv
nu este un virus al ADN-ului. In loc sa transforme organismul, el il devora. Cei mai
multzi dintre oamenii care trec prin acest proces si ies de partea cealalta a valului, cum
s-ar spune, au o noua profesie, un nou mod de a gindi, sau cel putzin un inceput al unui
nou mod de viatza…

Chiar daca ei se pot simtzi bolnavi, obositzi, sau deznadajduitzi la un moment dat,
acesta e un dar. Li s-a acordat o sansa de a-si schimba structura ADN-ului si organismul
intr-unul mai sanatos, mai luminos, ceea ce-i poate integra in noua generatzie. Ingerii
care au fost vazutzi sunt semne ca noi ne transformam. Asa cum intzeleg eu, vom
putea desavirsi acest proces pina in 2012.

PR: Ce alte schimbari ne putem astepta sa vedem?

Dr.Fox: Nu va mai exista nici o boala, nu va mai fi nevoie sa murim. Vom fi aptzi sa ne
invatzam lectziile nu prin suferintza ci prin bucurie si prin iubire. Vechiul sistem va
trebui sa se prabuseasca si asta nu se va intimpla fara o lupta majora. Si astfel vom
avea toate razboaiele: o multzime dintre metodele de vindecare ale medicinii alopate
nu mai functzioneaza, guvernele nu mai functzioneaza. O multzime din vechile
paradigme nu mai pot exista, desi se lupta a fi mentzinute, nu exista nici un dubiu ca
ele de fapt sunt in schimbare.

Aceia dintre noi care au ales sa traiasca in acest timp sunt inaintemergatorii unei specii
aproape noi. Este o specie umana, insa, in acelasi timp manifestind de fapt “raiul” pe
pamant. Primim acum ajutor suplimentar de la maestri si de la fiintze de pe alte

10
planete, fiintze angelice, si invatzam sa ne indreptam spre inlauntrul nostru. Cu cit
suntem mai capabili sa ne adincim in noi insine si sa ascultam vocea tacerii acolo, cu
atit ne acordam mai usor la transformarile care se produc.

PR: Care sunt efectele colaterale ale unei asemenea transformari?

Dr.Fox: Cu transformarea care se petrece la nivel celular, incepem sa ne simtzim ca si


cum nu am fi aici. Ne putem simtzi istovitzi, deoarece noi chiar ne schimbam celulele si
devenim o alta fiintza. Ca un nou nascut, s-ar putea sa avem nevoie de foarte multa
odihna.

Confuzia mentala si incapacitatea de a ne concentra pe sarcinile de rutina pot aparea,


deoarece noi suntem programatzi pentru ceva mai cuprinzator. Junghiurile si durerile in
tot corpul care nu au cauze specifice pot deveni ceva obisnuit. Unii oameni se pot
simtzi ca si cum ar lua-o razna. Daca se vor duce la un cabinet medical, cel mai
probabil li se va recomanda tratamentul cu Prozac, deoarece nu i se va putea spune
despre ce este vorba. Este dificil pentru medici deoarece nu au obiceiul sa lucreze cu
energia organismului.

Pentru ca chakrele noastre sunt legate de sistemul endocrin, femeile vor trece prin
transformari hormonale. Pot plinge fara motiv, fiindca plinsul elibereaza hormonii.
Multe femeii vor intra in menopauza mai devreme, pentru ca suntem acceleratzi.

Barbatzii se pot simtzi frustratzi datorita epuizarii, pentru ca in mod obisnuit ei sunt
destul de activi. Isi pot simtzi partea feminina a fiintzei manifestindu-se deoarece
aceasta este partea intuitiva. Terapia emotzionala care a luat proportzii In ultimii 20 –
30 de ani, a fost imbogatzita cu noi tehnici tocmai pentru a face fatza acestor
transformari. De fapt noi facem o munca emotzionala uriasa intr-un timp foarte scurt
care, in mod normal, ar fi durat mii de ani

PR: Cum tratezi pe cineva care trece prin aceste transformari?

Dr.Fox: Abordez situatzia din punctul de vedere al lucrului cu fiintzele individuale in loc
de a trata o boala, “doctor” in latina inseamna educator. Singurul serviciu eficient pe
care il potzi desfasura ca vindecator autentic este acela de a imputernici persoanele cu
instrumentele necesare si de a le reasigura ca ceea ce li se intimpla este real, si ca se
pot vindeca, eliberindu-se de simptomele negative in timpul vindecarii.

Mai intii cer un test imunologic care nu se efectueaza in mod traditzional. Acesta este
un test de singe realizat de un laborator de cercetare inalt specializat. Apoi dau
pacientzilor informatziile despre rezultate. Acestea sunt mai mult ca o harta/diagrama
a transformarilor, astfel incit ei sa poata avea puterea de a se vindeca. Eu nu sunt
vindecatorul, ci doar un instrument in procesul individual de vindecare. Exista fortza
intr-o persoana care-si priveste testele de singe si vede harta/diagrama a ceea ce
urmeaza sa se petreaca in organismele lor, cauzind citeodata declicku-uri in
subconstient.

11
Cheia reala este ca persoana isi asuma responsabilitatea si face propria munca. Ceea
ce utilizez ca instrumente nu sunt instrumentele obisnuite. Folosesc foarte mult
organoterapia, care este un tratament glandular din Europa, ca sa fortific sistemul
hormonal spre a accepta schimbarile ce survin la nivelul AND-ului.

De asemenea, folosesc homeopatia, pentru a lucra asupra corpului energetic, vitamine,


plante si terapia cu laserul rece. Terapia aplicata depinde in intregime de nevoile
fiecarei persoane. Din ceea ce fac, multe lucruri sunt preluate de la cei pe care i-as
numi surorile si fratzii mai virstnici care au trait inaintea noastra aici. Ei sunt din alt
sistem solar de unde am venit totzi ca sa ajutam aceasta planeta in tranzitzie.

PR: Cum itzi vezi munca desfasurindu-se?

Dr.Fox: Ma uit la munca mea ca la un pod sau ca al o tranzitzie. Este si stiintzifica si


artistica. Vindecarea este atit o arta, cit si o stiintza. A folosi doar stiintza sau doar arta
vindecarii nu este destul pentru o sanatate deplina. Nu cred ca voi fi un vindecator
toata viatza deoarece cred ca bolile vor fi eliminate. Noi, ca fiintze constiente, vom
elimina boala si suferintza.

Transformarile ADN-ului si ale organismului – Remedii pentru simptomele


care le insotesc – Extrase dintr-un articol “Viziunea extinsa” de Suzana
Thorpe-Clark.

Am fost transformati fizic din fiintze organice – compusii organici sunt compusi bazatzi
pe carbon – cu doua lantzuri de AND, in fiintze cristaline cu 1 024 lantzuri de AND (cel
mai probabil), deoarece doar substantzele cristaline pot exista pe nivele superioare
multidimensionale. De fapt, organismele noastre au fuzionat cu spiralele AND-ului
Sirian (al fiintzelor de pe Sirius), dat fiind ca acest format este destul de aproapiat de
cel care ne este propriu, pentru ca acesta sa fie capabil sa integreze transformarea cu
relativ putzine efecte secundare.

Nu doar noi, oamenii, ne schimbam, ci toate formele de viatza de pe Pamint devin


cristaline. Totzi pestii din mare, toate florile din gradina, pasarile de pe cer, chiar si
ciinele sau pisica ta. Totul se schimba. Nimic nu va muri si nu va fi distrus, pentru ca
noi toti ne deplasam impreuna spre O NOUA STARE DE A FI. Aceasta noua stare de a
fi reclama ca fiecare dintre noi, mental, fizic si emotzional, sa lasam la o parte
conceptele lumii tridimensionale.

Exact ca si in moarte, a lasa deoparte este partea majora a procesului de


transformare, precum cineva nu poate lua cu sine vechile valori si vechiul fel de a fi
intr-o viatza de apoi cu totul diferita. Deci, pe masura ce inaintam in aceste
transformari, suntem silitzi sa renuntzam la relatziile obisnuite, la slujbe, la cariere, la
camine, la proprietatzi si asa mai departe, daca acestea sunt incapabile sa ne sustzina
noul mod de a fi.

Prin urmare, poate sa ne surprinda aparitzia unei stari de anxietate si de teama care se
simte deoarece aceste transformari se afla deja in progres, chiar daca majoritatea

12
oamenilor nu sunt constientzi de ele. De asemenea, schimbarile de la nivel fiziologic
sunt, in mod curent, acacelerate si exista MULTE SIMPTOME FIZICE TEMPORARE care
se manifesta in corpul nostru in consecintza. Citeva dintre acestea ar fi:

- simptome ca de gripa: temperatura ridicata, transpiratzie, dureri de oase si


incheieturi, etc., dar care nu raspund la antibiotice;

- migrene – dureri severe de cap, care nu trec cu nici un analgezic;

- diaree ocazionala;

- ocazional, curge nasul – cu stranuturi care dureaza 24 de ore si nu e o raceala


sau o alergie;

- ametzeala;

- zgomote in urechi;

- palpitatzii;

- ne simtzim intregul corp vibrind– mai ales in timpul noptzii cind suntem in stare
relaxata;

- spasme musculare intense – plus dureri in trup, mai ales in spate;

- furnicaturi – in miini, bratze, picioare sau talpi;

- pierderea puterii musculare – in miini, cauzata de schimbarile care se produc la


nivelul sistemului circulator;

- dificultatzi ocazionale de respiratzie – si/sau observarea unei respiratzii mai


puternice sau mai zgomotoase cind ne aflam in stare relaxata;

- schimbari in sistemul imunitar;

- schimbari ale sistemului limfatic;

- oboseala – chiar epuizare in urma unor eforturi minore;

- nevoia de a dormi mai mult si mai adesea decit este normal;

- accese de depresie fara motiv real;

- alunecare in trecut – cercetarea relatziilor, obtzinerea unei clarificari a


problemelor personale;

- simtim o uriasa epurare;

13
- tensiune, anxietate si stres la cele mai ridicate niveluri – deoarece simtzim ca
ceva se intimpla si nu stim ce.

Unele dintre aceste simptome sunt resimtzite de o mare parte dintre oameni. Multzi se
grabesc panicatzi sa mearga la doctor, la terapeut, la psiholog si asa mai departe, dar li
se spune de obicei ca nu e nimic in neregula cu ei. Si acesta este adevarul. Deoarece
toate aceste simptome sunt doar temporare si indica pur si simplu ca aceste
transformari fiziologice chiar se petrec.

Cateva dintre REMEDIILE DE USURARE A ACESTOR SIMPTOME sunt:

- Lasa-te in voia valului (nu te imotrivi curgerii), nu te lupta cu ele, cu simptomele.

- Daca te simtzi obosit sau epuizat, dormi mai mult.

- Bea multa apa, pentru ca procesele de detoxifiere care au loc prin deshidratare
sunt accelerate.

- Pentru a elibera tensiunile emotzionale si stresul ia valeriana. Schinduful


elibereaza stresul sistemului limfatic si ajuta detoxifierea.

- Pentru a usura spasmele musculare, foloseste tot valeriana si incearca baile de


namol, sau cufundarea intr-o indelunga baie la care adaugi o ceasca cu sare Epsom
(marina, sau grunjoasa). Fa asta zilnic.

- Recunoaste ca si daca ai palpitatzii sau dificultatzi de respiratzii, acestea sunt


datorate chakrelor de la nivelul inimii sau a gitului care se deblocheaza si ca aceste
simptome sunt temporare. Nu mori, doar te transformi!

Totusi, nu lua vorbele mele de bune. Consulta-tzi medicul daca esti nesigur. Daca nu
stii de unde sa iei valeriana sau schinduf, mergi la orice magazin de produse naturiste,
sau pur si simplu spune in gind numele plantei cind ai nevoie de alinare.

Toate energiile vindecarii sunt transmise via sunet, deci prin rostirea numelui. Ele sunt
la fel de eficiente daca le rostesti numele in gind sau cu voce tare, pe cit sunt si atunci
cind le foloseshti in forma fizica. Incerca si vezi! Cere ingerilor tai pazitori sa te ajute sa-
ti alini durerile. Ei abia asteapta sa li se ceara ajutorul! Multe dintre simptome pot dura
vreo citeva saptamini si apoi trec. Unele pot reaparea din timp in timp. Aceste
transformari nu sunt in mod necesar experimentate de totzi oamenii simultan. Un
procent foarte mic de adultzi au realizat intreaga trasformare in forma cristalina si
acum au 1 024 lantzuri de ADN.

Se cunoaste cazul unei femei care a crescut 3 inchi in inaltzime si un numar in marimea
piciorului. Totzi copii sub virsta de 7 ani au de asemenea completa aceasta schimbare
de structura, sau in foarte scurt timp o vor completa. Bebelusii nascutzi in ultimii doi
ani s-au nascut cu totzii cu intreg setul de ADN. O parte din oameni se afla la inceputul
acestei transformari si multzi altzii parcurg deja procesul de transformare.

14
Acest proces de transformare este cunoscut ca Procesul de Trezire sau de Ascensiune,
sau mai este cunoscut ca Procesul de dobindire a Merkabah, adica a corpului luminos.

E nevoie sa ne transcendem fricile si sa invatzam despre dragoste, despre adevarata


dragoste, care trebuie sa inceapa cu sine. Deoarece, pina nu ne iubim si nu avem
incredere in noi insine, nu putem iubi cu adevarat si nici avea incredere reala in
altcineva.

Legea Unimii

Legea Unimii afirmă că tot ceea ce vine din Dumnezeu este de la Dumnezeu. Orice îşi
are originea în întreg, aparţine întregului. La fel cum Dumnezeu nu poate fi divizat, nici
o expresie a lui Dumnezeu nu poate fi divizată. Fiecare este întreg şi complet. Nici o
expresie a lui Dumnezeu nu are vreo lipsă şi toate expresiile lui Dumnezeu sunt Bune.
Aceasta este legea care a făcut posibilă crearea lui Adam, primul om. Aceasta este
semnificaţia cuvintelor din Geneză, când se spune că omul a fost făcut “după
asemănarea Sa”.

Dumnezeu, Esenţa Creatoare a Tot Ceea Ce Este, nu poate fi descris pe deplin. Dar,
deşi nu-L putem descrie complet prin folosirea cuvintelor şi conceptelor, noi Îl putem
experimenta pe Dumnezeu. Această trăire este, în mod esenţial, MISTICA. Este trăirea
pe care au avut-o profeţii. Ei au experimentat starea de a fi Una cu Dumnezeu.

Ei au venit la Dumnezeu cu evlavie si respect, dar nu cu frică. La urma urmei, nu se


apropiau de “un altul”, ci de sursa – de creatorul lor. La fel ne apropiem şi noi de
Dumnezeu, cum vine un fiu sau o fiică la Tatăl sau la Mama sa. Ne apropiem cu mintea
şi inima deschise, căutând sfat, înţelepciune, călăuzire, înţelegere şi sprijin.

Iisus ne-a spus că Împărăţia Cerurilor sălăşluieşte în interiorul nostru. Cu toate acestea,
mulţi dintre noi am căutat în zadar să-l găsim pe Dumnezeu în afara noastră. Învăţăm
să venim la Dumnezeu cu mâinile goale, să venim la altar cu smerenie şi respect.
Învăţăm să vorbim direct cu El, din inima noastră – şi să-I cerem îndrumare sau ajutor.
Aceasta este adevărata rugăciune. Ea vine din străfundul inimii şi este sinceră.

Atunci când venim la Dumnezeu, intrăm în templul interior. Ne deschidem posibilităţii


de a primi iubirea, grija şi îndrumarea lui Dumnezeu. Ne deschidem către posibilitatea
ca, indiferent cât de mult ne-am luptat sau am suferit în această viaţă, să ne conectăm
la iubire şi adevăr şi să readucem viaţa, din nou, la o stare de armonie şi aliniere cu
legile spirituale.

Legea Unimii spune că esenţa noastră trăieşte în Dumnezeu. Este “calea, adevărul şi
viaţa” la care trebuie să ne aliniem şi pe care trebuie să le urmăm. Nimeni altcineva nu
ne poate da răspunsurile şi nu ne poate purta către acest adevăr. Trebuie să venim la
el benevol. Trebuie să ne cerem legătura cu esenţa creatoare din interior. Locul în care
cerem acest lucru este adevăratul templu. Nu este vorba despre un loc exterior. Nu e
un loc din lume. Este un loc din inima si mintea noastra. Este un loc sfânt, deoarece

15
acolo Îl întâlnim pe Dumnezeu. Nici un alt loc din lume nu este atât de sfânt precum
acesta, fiindcă numai în acest loc putem găsi adăpost.

Atunci când Îl găsim pe Dumnezeu în interiorul inimii şi al minţii noastre, nu ne putem


da puterea altora şi nici nu vom căuta să devenim o autoritate pentru altcineva. Vom
respinge autoritatea exterioară şi vom descoperi autoritatea din interior.

Dat fiind că Dumnezeu este întreg şi complet, iar noi suntem din Dumnezeu şi de la
Dumnezeu, şi noi suntem întregi şi compleţi. Esenţa lui Dumnezeu se află în mine şi în
tine, căci suntem puieţi al aceluiaşi copac. Scânteia Divină trăieşte în inima noastră.
Putem uita că este acolo. Ne putem pierde în spectacolul dramatic al lumii şi în viaţa
noastră agitată. Însă scânteia rămâne în miezul fiinţei noastre şi o putem găsi şi îngriji.

Într-adevăr, aceasta este ceea ce practica spirituală aduce după sine. Este comuniunea
cu Dumnezeu, în tăcerea inimilor noastre. Practica spirituală are grijă de Scânteia
Divină lăuntrică şi o ajută să se dezvolte într-o flacără constantă, care îşi revarsă
lumina asupra tuturor locurilor întunecate ale sufletului. Aceasta scoate la lumină
greşelile şi arde neadevărul. Ne centrează şi ne ţine conectaţi la Sursa noastră, astfel
încât să putem servi în lume cu compasiune pentru alţii şi pentru noi înşine. În felul
acesta, dăm naştere propriei divinităţi în timp ce ne aflăm încă în formă umană.

Conştiinţa unităţii este starea de conştiinţă în care intrăm atunci când simţim
prezenţa lui Dumnezeu în interiorul inimilor şi minţilor noastre. În această stare de
conştiinţă, Siritul lui Dumnezeu locuieşte înăuntrul nostru. Putem experimenta această
stare ca o căldură sau energie în centrul inimii – şi ca pace şi linişte în interiorul minţii.
Trăim în profunzimea deplină a momentului prezent, fără dorinţa de a ne gandi la
trecut sau la viitor. În acest moment, ştim că suntem perfecţi exact aşa cum suntem şi
la fel sunt şi ceilalţi. Nu vedem probleme. Nu există nimic care ar trebui schimbat sau
reparat. Nu există lipsă sau neajunsuri. Totul este perfect, aşa cum este.

Cum este timpul petrecut în comuniune cu Dumnezeu? Este o experienţă de extaz,


întrucât simţim recunoştinţa pentru tot ceea ce înseamnă viaţă şi binecuvântăm şi
iubim totul.

Atunci când trăim în conştiinţa unităţii, nu ne simţim separaţi de Dumnezeu sau de


fraţii şi surorile noastre. Aceasta este semnificaţia “raiului” pe Pământ, întrucât
Dumnezeu este prezent în inimile şi gândurile noastre.

Nerespectarea acestei legi atrage după sine starea de separare si de a nu merita ceea
ce-ţi doreşti. Mulţi oameni se simt singuri, izolaţi, bandonaţi de Dumnezeu de a cărui
existenţă nici nu sunt siguri. De asemeni, sunt mulţi oameni care se luptă cu ideea că
poate nu merită să aibă tot ce-şi doresc. Dacă suntem manifestarea umană a unui
aspect dumnezeiesc, nu merită oare orice părticică din Dumnezeu să primească tot
ceea ce e mai bun? Nu vorbim aici despre pretenţia la titluri sociale sau la un stil de
viaţă extravagant, cu cheltuieli frivole, pur şi simplu fiindcă “ni se cuvine”, ci despre a
ne îngădui să merităm superlativul absolut al unei vieţi echilibrate, împlinite, conştiente
şi bogate, pentru că suntem aici ca să-l slujim pe Dumnezeul din noi.

16
În contextul universal al vieţii mai există un mod de a aborda chestiunea meritului. Toţi
venim pe lume cu trei sarcini principale:

1 – să ştim cine suntem, dintr-o perspectivă spirituală, înseamnă să ne


explorăm fiecare aspect al fiinţei, nelăsând nici o piatră neîntoarsă. Prin
această explorare, ajungem nu numai să ne cunoaştem Sinele, ci începem să-
L cunoaştem şi să-L înţelegem mai bine pe Dumnezeu, din moment ce noi
suntem în Dumnezeu şi El e în noi.

2 – să ne trăim misiunea spirituală înseamnă să ne menţinem fiecare aspect


al vieţii în armonie şi în concordanţă cu acea misiune. Atunci, fiecare gând,
fiecare cuvânt, fiecare faptă vor fi o reprezentare a esenţei noastre divine şi
un dar pentru lume. Trăindu-ne misiunea sufletului ne lăsăm însemnul unic
asupra lumii şi creem în mod conştient o moştenire pentru generaţiile
viitoare.

3 – învăţarea lecţiilor înseamnă să acceptăm şansa de a învăţa şi de a ne


dezvolta cu fiecare experienţă. Fiecare interacţiune cu lumea din jurul nostru
ne oferă un dar. Avem îndatorirea să cunoaştem darul sau lecţia, s-o primim
şi s-o integrăm în conştiinţa noastră, pentru a ne extinde în continuare
sentimentul de Sine. Când ne concentrăm viaţa asupra acestor trei sarcini,
nu se mai pune problema că merităm să ni se împlinească visurile, ci, mai
degrabă, că avem responsabilitatea să le concretizăm.

Pentru a ne realinia la conştiinţa unităţii putem apela la ajutorul îngerului păzitor, al


Arhanghelului Mihail, al Arhanghelului Metatron, al ingerilor credinţei, fiinţei, ai iubirii, ai
recunoştinţei sau a oricăror îngeri pe care sufletul este inspirat sa-i cheme.

Pentru că toate fiinţele umane iniţial au fost parte integrantă a conştiinţei divine, acum
se realizează procesul invers de reintegrare. Şi de cele mai multe ori reintegrarea se
realizează prin acelaşi aspect prin care fiinţa la un moment dat s-a îndepărtat. De
aceea, este bine să ne lăsăm inspiraţi de îngerul păzitor, care cunoaşte cel mai bine
povestea sufletului nostru încă de când a fost creat.

Legea egalitatii

Această lege afirmă că fiecare fiinţă umană este egală şi că nu putem iubi un om, în
detrimental altuia. Bărbaţii şi femeile sunt egali, rasele neagră, albă, galbenă şi roşie
sunt egale. Hinduşii, creştinii, musulmanii, evreii şi budiştii sunt egali. Heterosexualii şi
homosexualii sunt egali, cei bolnavi şi cei sănătoşi, cei cu handicapuri şi cei fără, sunt
egali.

Pentru că toţi suntem aspecte ale lui Dumnezeu, nici unul dintre noi nu este, în esenţa
lui spirituală, mai bun sau mai rău decât celălalt. Pornim toţi pe picior de egalitate, ca
aspecte ale divinului. La nivelul sufletului, nimeni nu poate avea putere asupra ta, nici
tu nu poţi avea putere asupra altcuiva. Sufletul nu stie de titluri, de poziţie socială sau

17
de statut economic. Sufletul ştie doar că întâlneşte un alt suflet şi cinsteşte călătoria
făcută împreună.

Iisus a mers chiar mai departe, spunând că trebuie să învăţăm să-i iubim pe toţi, până
şi pe cei mai sadici criminali. El a spus: „Aşa cum aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici,
aşa Mi-aţi făcut Mie”. Iar aceasta nu este o învăţătură simplă.

Legea Egalităţii creează o punte între oameni – punte ce deschide canalul spre iubirea
divină. Iubindu-se şi acceptându-se unii pe alţii, oamenii îşi pot redeştepta conştiinţa
legată de iubirea lui Dumnezeu. Nimeni nu este mai spiritualizat decât altul. Din punct
de vedere spiritual, noi suntem cu toţii egali. Cu toţii merităm iubire şi toţi trebuie să
învăţăm să o dăruim şi să o primim fără condiţii. În lumea spiritului, nu există ierarhie.

O persoană care trăieşte conform Legii Egalităţii simte, în mod constant, că e nevoie
să-şi extindă limitele şi să păşească dincolo de propria zonă de confort. Simte că e
necesar să renunţe la prejudecăţi şi să-şi însuşească o perspectivă mai largă şi mai
altruistă în ceea ce-i priveşte pe ceilalţi. I se cere să „intre în pielea” duşmanului său şi
să înţeleagă perspectiva aceluia cu care nu este de acord.

Cel care îşi propune să respecte drepturile omului – care sunt dovada, pe planeta
Pământ, a principiului spiritual al egalităţii – nu poate avea o minte îngustă şi o inimă
închisă. Calea spirituală a acelora care îşi iau un angajament faţă de egalitatea dintre
oameni le prezintă ocazii mereu provocatoare de a renunţa la ideile false şi limitate de
a adopta un adevăr mai profund şi mai cuprinzător. O astfel de persoană îşi ia
angajamentul de a-i iubi nu doar pe aceia care îi aprobă setul de valori şi credinţe, ca şi
pe cei care nu o fac.

„Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face”. Aceasta este regula de aur pentru toate
interacţiunile umane.

Învăţăturile separării spun că unii au dreptate şi alţii greşesc – iar cei care au dreptate
trebuie să-I învingă sau să-i doboare pe aceia care nu au dreptate. Învăţăturile egalităţii
afirmă că nici una dintre părţi nu deţine adevărul întreg. Prin urmare, fiecare parte
trebuie ascultată cu respect. Calea spre pace, conform învăţăturilor egalităţii, este de a
onora viziunea şi credinţele unei persoane care se află de partea opusă – chiar şi dacă
nu suntem de acord cu ele.

Practica acceptării afirmă că nu e nevoie ca o persoană să fie de acord cu alta pentru a


o accepta, ci doar să asculte ce are de zis, să-i respecte părerea, chiar şi dacă o face să
nu se simtă în largul ei. Prin practica acceptării noi creăm egalitatea, pornind tot timpul
de la atitudinea că idea celuilalt este la fel de importantă şi demnă de a fi ascultată, ca
şi a noastră.

Aceasta reprezintă un progres revoluţionar în interacţiunea umană. Este o deplasare


din perspectiva deosebirii – care alimentează conflictul şi neînţelegerile, spre cea a
egalităţii – care susţine pacea şi toleranţa. Dacă vrem să avem pace în suflet şi pace în
lume, trebuie să renunţăm la următoarele nevoi: nevoia de a avea dreptate (a

18
considera că alţii greşesc) şi nevoia de a fi de acord.Emiterea de judecăţi atrage
după sine nerespectarea acestei legi divine.

Cu toţii avem în viaţă oameni pe care îi excludem din legea egalităţii. Suntem dispuşi
să acceptăm egalitatea oricăror altor oameni şi grupuri, dar nu şi a „acestuia” –
indiferent cine este acesta pentru noi. Mai mult, în fiecare zi, fiecare dintre noi emite
sute de judecăţi în legătură cu alţi oameni.

Încercăm să justificăm aceste judecăţi în mintea noastră. Considerăm că sunt obiectivi,


atunci când nu suntem. Îi privim pe ceilalţi, nu aşa cum îi vede Dumnezeu – cu
înţelegere şi compasiune – ci aşa cum îi percepem noi la un moment dat. Nu avem
perspectiva spirituală care să cuprindă întreaga imagine – şi anume, reţeaua de
interconexiuni ce o influenţează pe persoana pe care o judecăm. Această perspectivă
vine doar dintr-o conştiinţă eliberată de judecată.

Unul din primele lucruri pe care e necesar să le conştientizăm pe cărarea spirituală este
că judecăţile noastre nu sunt corecte, nici justificabile. Ceea ce percepem nu este, în
mod necesar, adevărat. Ori de câte ori vedem o persoană într-o lumină negativă, o
atacăm pe ea şi, în cele din urmă, ne atacăm pe noi înşine. A considera că cineva este
rău, nu numai că este supărător pentru acea persoană; este supărător şi pentru noi
înşine.

Fiecare inegalitate pe care o percepem este, pur şi simplu, o eroare de percepţie. Dacă
dorim să trăim o viaţă de adevăr, trebuie să ne rectificăm percepţiile de inegalitate,
înainte de a le lăsa să ne influenţeze şi să provocăm astfel suferinţă pentru noi înşine şi
pentru alţii.

Conştiinţa noastră este rezultatul gândurilor pe care le avem şi, dacă emitem multe
gânduri negative sau neadevărate, vom fi temători şi necăjiţi tot timpul. Cu toate
acestea, nu este nevoie să încercăm să ne formăm să fim pozitivi, atunci când avem
gânduri negative. Acest lucru nu face altceva decât să întărească negativitatea,
făcând-o să fie ceva rău sau greşit.

Trebuie doar să devenim conştienţi de gândirea noastră negativă şi să ne amintim că


nici unadintre judecăţile noastre nu este corectă sau justificabilă. Trebuie doar să
înţelegem judecata, fără să ne pedepsim sau să ne umilim pe noi înşine şi, pur şi
simplu, să spunem: „Sunt conştient de faptul că judec”, sau „Pot vedea că mi-am închis
inima şi că, atunci când ma aflu în această stare, nu privesc lucrurile corect sau drept”.

Conştientizarea este, prin ea însăşi, o rectificare. Nu trebuie să schimbăm nimic. Nu


trebuie să negăm judecata sau să o îndepărtăm. Nu trebuie să o considerăm ca fiind
ceva rău sau care necesită modificări. Trebuie doar să fim conştienţi de existenţa ei şi
să o tratăm cu blândeţe.

Dacă ne tratăm judecăţile cu blândeţe, ne vom da seama că multe dintre ele se nasc
din frică. Apoi, ne putem privi frica în faţă şi o putem aborda cu compasiune. Dacă
procedăm astfel, într-un final, frica se diminuează. Frica se dizolvă întotdeauna în

19
prezenţa iubirii. Iar judecata nu poate rămâne prezentă , atunci când ne-am luat
angajamentul de a practica egalitatea.

Dacă avem nevoie de ajutor, mai ales în procesul de conştientizare a emiterii


judecăţilor, dar şi în cel de raportare concretă la cei din jur, îngerul păzitor, îngerii
iubirii, ai iertării, îngerii cunoaşterii, ai discernământului, Arhanghelul Mihail, îngerii
compasiunii, îngerii împăcării, ai păcii sau ai fraternităţii ne sunt alături şi aşteaptă
chemarea noastră. Să nu ezităm să o facem, întrucât procesul de eliminare a
judecătilor este anevoios şi necesită o înţelegere profundă a lucrurilor şi multă atenţie,
cu atât mai mult cu cât avem în jur persoane care judecă. Iar pacea sufletului nu poate
fi obţinută decât integrând această lege divină în viaţa noastră.

Legea reflectarii

Legea reflectării afirmă că ceea ce e deasupra, la fel şi dedesubt, ceea ce e


înăuntru, la fel şi în afară. Fiecare din noi are întreg universul în interiorul
său – fiecare om este o reprezentare a universului la nivel microcosmic. Iar
Universul, la rândul său, ne reprezintă pe fiecare la nivel macrocosmic.

Legea reflectării ne spune că totul există la fiecare nivel de realitate. Prin urmare,
persoana care-ţi doreşti să devii există deja în tine. Transformarea personală înseamnă
înţelegerea profundă a firii noastre divine – trebuie să învăţăm să ne mişcăm
permanent între sfera fizică şi cea spirituală, între perspectiva eului şi cea a sufletului
şi, în cele din urmă, să vedem toate perspectivele în acelaşi timp.

Există o armonie, un raport, o corespondenţă între diferitele planuri de manifestare a


vieţii şi a fiinţei. Tot ceea ce conţine universul emană din acelaşi izvor; aceleaşi legi,
aceleaşi principii, aceleaşi caracteristici se aplică la fiecare unitate sau la orice
combinaţie de unităţi, de activităţi şi fiecare dintre ele manifestă propriile sale
fenomene pe propriul său plan.

Dumnezeu a creat omul după chipul şi asemănarea sa. Cu alte cuvinte, omul este o
reflectare a divinităţii. “Precum în cer aşa şi pe Pământ” ne spune Iisus în rugăciunea
“Tatăl nostru”. Ceea ce nu se potriveşte cu această reflectare face parte din experienţa
umană.

Din perspectiva experienţei umane, această lege ne spune că fiecare persoană pe care
o întâlnim ne reflectă înapoi ceva legat de noi înşine. Viaţa din planul orizontal (lumea
exterioară) este o oglindă a ceea ce se întâmplă în conştiinţă (lumea interioară).

Mulţi dintre noi încercăm să găsim soluţii pentru problemele din relaţii privind mai întâi
tiparele comportamentale interpersonale şi încercând să le schimbăm. Acest lucru nu e
valabil decât uneori, întrucât ignoră cauzele care au declanşat respectivele probleme,
ca şi structura persoanelor implicate.

Problemele de natură exterioară reflectă problemele de natură interioară. Dacă ne


urâm pe noi înşine şi dacă ne e ruşine de vreun aspect din viaţa noastră, nu vom putea

20
să acţionăm cu consecvenţă într-un mod iubitor faţă de altcineva. Este vorba de relaţia
conflictuală pe care o avem cu noi înşine. Există blocaje sau obstacole în conştiinţa
noastră. Nu vrem să ne vedem prejudecăţile, să ne uităm la suferinţa sau mânia
noastră. Nu vrem să înţelegem de ce îi minţim pe alţii sau nu ne ţinem promisiunile. Nu
vrem să ne analizăm frica şi nesiguranţa sau să verificăm de ce suntem ambivalenţi ori
tensionaţi.

Considerăm că relaţiile ar trebui să fie distractive şi ar trebui să ne distragă atenţia de


la problemele pe care le avem şi că nu ar trebui să ne facă să muncim. E necesar să ne
găsim curajul de a privi aceste impedimente şi a le remedia.

Greşeala face parte din experienţa umană – ne arată că suntem oameni. Ea are rostul
de a ne oferi ocazia să învăţăm şi să evoluăm. Cu cât profităm mai curând de această
ocazie, cu atât vom învăţa şi vom evolua mai repede, altfel vom repeta greşelile până
când vom fi dispuşi să învăţăm din ele.

Nu se pune problema de a încălca această lege, pentru ca universul nostru interior se


reflectă încontinuu în universul exterior, indiferent de starea de spirit sau de gradul de
evoluţie pe care îl avem. Ci mai degrabă să urmărim să ne recunoaştem ca fiind
reflectarea divinităţii şi să împlinim scopul pentru care am fost creaţi. Dar cum ajungem
să facem acest lucru? Pentru că suntem implicaţi prea mult în sentimente de vină,
ruşine şi în proiecţie reciprocă, astfel încât nu mai putem vedea ce anume ne aparţine
nouă şi ce aparţine celorlalţi.

De fapt, este foarte simplu, dar trebuie să ne reamintim acest lucru, întrucât tendinţa
de a proiecta este foarte puternică. Dacă suntem furioşi sau trişti, cine este responsabil
pentru furia şi tristeţea noastră? Dacă învinuim, criticăm sau încercăm să reparăm
ceva, cine este responsabil pentru cuvintele noastre? Dacă ne plângem de milă,
pretinzând că suntem victime sau ne rănim intenţionat, cine este responsabil pentru
comportamentul nostru?

Ceilalţi oameni s-ar putea să ne declanşeze aceste stări, dar noi suntem responsabili
pentru tot ceea ce gândim, simţim, spunem sau facem. Deseori ştim că suntem
responsabili, dar nu îndrăznim să ne asumăm răspunderea. Asumarea se exersează şi
este un semn al maturităţii emoţionale şi spirituale. Altfel, vom continua să ne
proiectăm lucrurile personale asupra altor oameni. Există foarte multe modalităţi de a
proiecta şi cu toţii suntem extrem de inventivi atunci când se pune problema de a crea
noi metode.

Înţelegerea felului în care ne proiectăm ne poate ajuta mult, dacă avem curajul de a
privi acest proces. Însă toate formele de proiecţie pot fi reduse la un simplu mesaj: „Nu
e vorba despre mine, ci despre tine”. Acesta este substratul. Refuzăm să ne uităm la
ceea ce ne aparţine şi încercăm să transmitem totul celuilalt. Proiecţia este un
mecanism al negării (nu eu sunt cauza) şi al exteriorizării sau asumării false a
răspunderii (tu eşti cauza).

21
Cu toţii avem tendinţa de a refuza să recunoaştem şi sa ne asumăm răspunderea că
am făcut o greşeală. Pentru că ne e teamă şi refuzăm să ne simţim vinovaţi sau
ruşinaţi, prin urmare, evităm să ne asumăm responsabilitatea. Dar, procedând astfel,
nu mai avem ocazia de a ne îndrepta greşelile. Acest tipar este un cerc vicios. Evitând
recunoaşterea şi asumarea, dăm vina pe ceilalţi – iar aceştia ne răspund, învinuindu-ne
la rândul lor. Ciclul de atac şi contra-atac continuă la infinit, până când cineva îşi face
curaj şi ia atitudine.

Cealaltă persoană se va simţi eliberată şi odată ce înţelege că nu vrei să o învinuieşti


sau să o umileşti, nu se va mai simţi ameninţată, chiar mai mult va avea respect pentru
curajul dovedit.

Iisus ne-a vorbit despre spovedanie. Aceasta presupune sa-ti recunoşti vina, să-ţi asumi
greşeala şi să-ţi ceri iertare. Un asemenea gest este foarte puternic; este ceva care te
transformă profund. Cheia integrării corecte a acestei legi în viaţa noastră este
recunoaşterea. Recunoaşterea propriilor gânduri, sentimente, cuvinte şi acţiuni,
asumarea lor şi recunoaşterea reflectării divinităţii în noi înşine. Sunt procese care se
produc simultan.

Recunoaşterea şi asumarea a ceea ce ne aparţine atrage după sine răspunsul din noi
înşine a acelui aspect divin recunoscut. Cu cât facem mai des acest lucru, cu atât
accelerăm procesul cunoaşterii de sine şi al recunoşterii scânteii divine din noi.

Cunoaşterea de sine nu e un lucru uşor. Dumnezeu ne-a dăruit întreaga libertate


pentru a reuşi acest lucru şi o lume în care să ne oglindim. Ne-a mai dăruit o mulţime
de îngeri care să ne asiste în acest proces. Să nu ezităm să cerem ajutorul îngerului
păzitor, Arhanghelului Metatron, îngerilor cunoaşterii, ai discernământului, ai fiinţei,
îngerilor maturităţii sau ai iertării.

Legea cauzei si efectului

Legea cauzei şi efectului spune că orice cauză are un efect rezultant si fiecare
efect devine cauza unui alt efect. Nu există nimic la întâmplare. Nimic nu începe un
nou lanţ de evenimente. Universul e un ciclu perpetuu. Orice spunem sau facem are o
consecinţă. Asta nu înseamnă că trebuie sa privim consecinta ca pe o pedeapsă.

Pur şi simplu, are un rezultat. Karma e doar rezultatul sau consecinţa unei
acţiuni.

( Nota : Vremurile exceptionale pe care le traim permit ca prin cresterea


vibratiei sa iesim din karma : http://www.lucratorul-in-
lumina.com/channels/transmutarea.htm )

Există multe expresii care ilustrează această lege: “Ce semeni, aia culegi”,”Părinţii
mănâncă aguridă şi copiilor li se strepezeşte gura”, “Cum îţi aşterni, aşa dormi”, “După
faptă şi răsplată”. Altfel spus, ceea ce emiţi se întoarce la tine (de fapt, nici nu te
părăseşte vreodată).

22
E important să examinăm efectele din viaţa noastră şi cauzele lor. Trebuie să devenim
conştienţi de toate alegerile pe care le facem, pentru că toate vor deveni cauzele
rezultatelor de pe parcursul drumului. Dacă gândurile noastre sunt cele care ne
creează viaţa, cum trebuie să ne schimbăm gândurile (cauza) pentru a obţine un efect
diferit? Şi căror forţe exterioare le permitem să provoace efecte asupra vieţii noastre?

Legea karmei este legea vindecării în acţiune. Ea afirmă că nu poţi ataca o persoană,
fără să te ataci pe tine însuţi. Într-un final, trebuie să simţi suferinţa pe care ai cauzat-
o.

Agresiunea este o forma de proiecţie prin care încercăm să-i dăm altuia durerea
noastră. Dacă suferim, dorim ca şi alţii să sufere – aşadar, agresam, iar apoi ne simţim
vinovaţi. Vina menţine agresiunea în câmpul nostru energetic. Credem că am scăpat de
suferinţa noastră, dar nu este aşa. Ea se află încă acolo. Apoi, într-o zi, în viaţa noastră
intră cineva sau ceva care ne declanşează vina şi o aduce la suprafaţă pentru a fi
vindecată.Poate că suntem agresati sau răniţi de către altcineva. Poate că doar
vizionăm un film sau citim o carte care ne tulbură. Atunci când vina se ridică la
suprafaţă şi ne cuprinde, iese la lumină şi ocazia de a ne vindeca. Primim o şansă
pentru a ne asuma greşelile şi remuşcările cu privire la ceea ce am spus sau făcut
altuia. Avem ocazia să ne recunoaştem greşeala, să o corectăm şi să cerem iertare.

Negarea ne împiedică întotdeauna să ne manifestăm responsabilitatea adecvată pentru


gândurile, sentimentele, cuvintele şi acţiunile noastre. Până nu înlăturăm acest
mecanism de negare, nu putem înfrunta adevărul despre noi înşine. Legea karmei ne
asigură că vina şi ruşinea noastră vor fi conştientizate şi aduse spre vindecare. Deci,
chiar dacă nu facem nimic spre a ne sparge cochilia negării, viaţa o va face, într-un
final, în locul nostru, întrucât, mai devreme sau mai târziu, trebuie să ne asumăm
responsabilitatea corespunzătoare.

Majoritatea dintre noi suntem mai fericiţi atunci când ne oferim benevol să ne asumăm
responsabilitatea, decât atunci când suntem “forţaţi” de evenimente să o facem. De ce
să ne proiectăm vina asupra celorlalţi, când aceasta creează o distanţă inutilă sau o
amânare între păcatul nostru şi îndreptarea lui? De ce să-i implicăm şi pe alţii în
melodrama noastră, dacă putem descoperi rădăcina suferinţei sau a fricii şi tratarea ei?

Roata karmică nu reprezintă decât oameni care îşi proiectează durerea şi încearcă să o
trateze într-o relaţie cu altcineva. Ea ne oferă multe ocazii de a ne privi problemele şi
de a ni le asuma. Roata karmică nu este alimentată de electricitate. Ea se autosusţine.
Prin urmare, nu încetează să se rotească. Nu te dai jos de pe roata karmică, oprind-o.
Te dai jos, prin asumarea propriilor probleme – o dată pentru totdeauna.

Acesta nu e însă un lucru uşor, dar avem cu toţii însoţitori puternici, iar ajutorul de care
avem nevoie ne va fi dat. Trebuie să avem încredere în acest lucru. Şi, cu cât vom
crede mai mult, cu atât mai repede vom avea rezultate.

Arhanghelii Metatron, Gabriel, Mihail, Uriel şi Rafael, îngerul păzitor, îngerii înţelegerii,
ai cunoaşterii, ai dicernământului, îngerii înţelepciunii aşteaptă momentul în care să le

23
solicităm ajutorul. S-o facem chiar în momentul în care ne confruntăm cu situaţia în
sine, înainte de a trece la fapte şi a crea efecte pe care apoi să le regretăm. Să le
cerem îndrumarea şi ea ne va fi oferită.

Ea statea afara lânga mormântul gol si plângea si plecându-se spre mormânt a vazut
doi ingeri în veşminte albe, unde a fost trupul Lui Iisus. Îngerii au întrebat-o: Femeie, de
ce plângi? Pe cine cauţi? Ea a răspuns: Că au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au
pus! Apoi întorcându-se înapoi a văzut pe Iisus, care a întrebat-o: Femeie, de ce plângi?
Pe cine cauţi? Ea crezând ca este grădinarul, I-a zis: Doamne, dacă Tu L-ai luat, spune-
mi unde L-ai pus şi eu Îl voi ridica! Iisus iarăşi i-a zis: Marie! Ea întorcându-se şi vazând
ca este Iisus, a exclamat în evreieste: Rabuni! (adica Învaţătorule). Apoi Iisus a trimis-o
la propovaduirea Evangheliei şi Maria Magdalena a mers şi a vestit ucenicilor că a văzut
pe Domnul. (Ioan 20,11-18).

Manuscrisul Mariei Magdalena este o altfel de viziune asupra istoriei,


o altfel de poveste…. care socheaza, dar care te va pune pe
ganduri….Nu vreau sa fac alte comentarii, pentru ca cel mai
important este ceea ce crezi si ceea ce simti tu!

Manuscrisul Mariei Magdalena

Unu

24
Am fost crescută cu înţelegerea magicului. Tatăl meu era din Mesopotamia şi mama
mea, din Egipt. Înainte de a fi crescută ea s-a rugat lui Isis să o binecuvânteze cu un
copil. Eu sunt acel copil. Şi am fost cunoscută ca Maria Magdalena.
Când am avut 12 ani, am fost trimisă să studiez cu o soră secretă a Iniţiaţilor, sub
aripile lui Isis. Am fost antrenată în secretele Egiptului, Alchimia lui Horus şi Cultul
Magiei Sexuale al lui Isis. Când l-am întâlnit pe cel ce-l numiţi Isus, trecusem toate
Iniţierile mele. M-am pregătit pentru întâlnirea cu el la râu.
Evangheliile au povestit despre mine ca o prostituată, pentru că toate Iniţiatele din
ordinul meu purtau o brăţară de aur ce era un şarpe; şi era cunoscut că noi practicam
magia sexuală; iar în ochii evreilor, noi eram prostituate.
Când l-am văzut pe Isus şi ochii noştri s-au întâlnit, am înţeles că noi am fost destinaţi
unul pentru celălalt.
Ceea ce am de gând să vă povestesc nu a fost cunoscut, cu excepţia celor care erau cu
mine. Multe legende există cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Dar pentru mine este o
poveste a celei mai profunde iubiri. Acel Isus (recunoscut de legendele respective) a
avut o viziune a lumii ce nu m-a atins (nu a avut legătură cu mine). Povestea mea este
o poveste de iubire.
Mulţi oameni l-au urmat pe Isus. Şi oportunităţile pentru noi de a fi împreună singuri
erau foarte puţine.
Nu a fost scris în evanghelii pentru că nimeni nu a cunoscut, doar cei apropiaţi de noi.
Înainte ca Isus să meargă în Grădina Ghethsemane, noi am conceput un copil, şi
numele ei a fost Sar’h.

Doi
Povestea pe care am de gând să v-o povestesc sună fantastic.

25
Îmi reamintesc scrierile Maries de la Mer, deşi atunci, desigur, nu erau numite aşa. Este
un loc unde barca noastră a acostat. Sar’h era foarte mică. Nici măcar nu avea un an.
Am fost sfâşiată de mâhnire şi surprindere.
Am fost acolo când Isus a fost crucificat. L-am văzut în mormânt şi l-am învăluit
împreună cu mama lui în urma mea. Îmi voi reaminti întotdeauna mirosul mirului. A fost
unul din alifiile pe care noi le foloseam.
Isus mi-a apărut în lumina sa luminoasă. Nu-mi venea să-mi cred ochilor şi astfel i-am
atins rănile. Discipolii au fost geloşi pentru că el mi s-a arătat mie întâi.
Era ciudat să-mi văd iubitul transportat într-un alt tărâm, altă lume, în timp ce eu şi
fetiţa noastră traversam Mediterana singure. Nu mai eram în siguranţă şi a trebuit să
părăsim Egiptul, pentru că acolo ne dusesem.
Când am traversat unul din malurile a celei ce avea să devină Franţa era doar
pustietate. Ne-am întâlnit cu preotesele Cultului Isis, şi ne-am îndreptat în nord spre
protecţia Druizilor, pentru că Isis le-a vorbit şi ei au auzit chemarea de a proteja fata ei,
Sar’h. Şi astfel ne-am îndreptat spre nord pe un alt mare curs de apă şi am traversat
spre ceea ce a devenit Anglia.
Şi am fost ascunse în cea mai sacră inimă a Druizilor, la Tor şi Glastonbury. Deşi noi
eram mai în siguranţă decât am fost în Israel sau Egipt, influenţa romană s-a extins la
fel de bine şi în Anglia şi noi am fost ascunse.
Am locuit în aceste locuri mulţi ani, iar Sar’h s-a măritat cu un bărbat ai cărui urmaşi
urmau să devină Cavaleri Templieri şi eu am mers în nord în Ţara Galilor şi am locuit la
mare pentru tot restul zilelor mele.
Voi spune aceasta, pentru că în acei ani când am locuit singură lângă mare, Isus
deseori mă va vizita. Desigur, nu era ca înainte, pentru că, corpul său era mai mult
energie decât carne, mai mult lumină; dar încă era extraordinar să fiu cu el din nou.
Când am murit, el era acolo şi m-a dus în ceea ce unii ar spune rai dar este doar un loc
în suflet.
Trei
Mi-am început povestea la râu pentru că, în multe feluri atunci este când viaţa mea a
început cu adevărat. Toţi acei ani dinainte au fost pregătirea pentru această întâlnire.
În acea dimineaţă am ştiut că ceva era agitat (neliniştit), un fel de emoţie – un fior în
braţe şi picioare – chiar şi înainte de a-l întâlni. Eram deja la râu când el a sosit. Mi-am
scufundat deja ulciorul pe deasupra mânerului şi el m-a ajutat să-l pun drept. Unii
dintre apostoli care mi-au văzut brăţara şarpe şi au presupus că sunt o prostituată,
erau îngroziţi că Maestrul v-a ajuta o astfel de persoană.

26
Dar asta nu m-a atins. Eram într-o altă lume,
transportată de ochii lui Isus. Când ochii noştri s-au atins a fost ca şi cum aş fi privit în
toată eternitatea, şi ştiam că el era cel pentru care fusesem pregătită – şi la fel şi el.
Am continuat la marginea celor care-l urmau şi serile încercam să fim împreună; nu în
fiecare seară, pentru că era permanent căutat.
Eu, care am fost antrenată în Alchimia lui Horus şi Sexul Magic al lui Isis, eram
considerată a fi foarte avansată de învăţătorii mei, totuşi, prima dată în braţele lui Isus
am fost o femeie ce tremura, şi a trebuit să mă lupt să găsesc acea cale centrală prin
dorinţa mea spre cel mai înalt tron, pentru că acesta era antrenamentul meu.
Isus şi eu, folosind tehnicile în care am fost antrenată şi la fel de bine metodele pe care
el le-a învăţat în Egipt, am fost în măsură să încărcăm Ka-ul lui, corpul lui energetic, cu
mai multă lumină şi mai multă forţă, astfel încât el a putut să lucreze mai uşor cu cei
care au venit după el. Şi aşa a fost.
Şi încă găsesc ironic faptul că Evangheliiile povestesc despre faptul că eu am fost la
izvor când Isus a sosit; dar acele câteva nopţi când Isus şi eu am fost singuri, a venit la
izvorul meu, pentru a atrage de la mine puterile lui Isis, pentru a se zidi şi întări pe sine
însuşi.
Patru
Şi stând în acest timp acum, uitându-mă la toate acestea de parcă ar fi fost un vis şi
chiar şi aşa – încă, cu însufleţire clar. Inima mea tremură când repovestesc povestea de
parcă ar fi fost ieri. Acea primă noapte cu Isus este întipărită în mintea mea la fel de
clar ca şi cerul peste Ierusalim.
După ce am fost capabilă să trec peste dorinţele mele ca femeie şi am urcat pe calea
alchimiei spirituale în care am fost antrenată, am putut vedea forma spiritului lui Isus –
deja luminoasă, deja strălucitoare cu lumină.
Un porumbel era deasupra capului său, raze aurii de lumină curgând din el. Peceţile lui
Solomon, Hator, Isis, Anubis şi Osiris erau în forma spiritului său. Erau semnele că el
trecuse prin aceste Iniţieri. Erau şi alte simboluri pe care nu le-am înţeles; pentru că
erau din culturi despre care nu aveam cunoştinţă sau nu fusesem învăţată despre ele;
dar cu privire la peceţile egiptene pe care eu le ştiam el a fost pe calea Marelui Zeu
Horus.
Dar încă nu trecuse prin Iniţierea morţii sale, şi ştiam în inima mea tremurândă că de
aceea fusesem atrasă spre el la acest moment – pentru a-i fortifica sufletul cu puterile

27
lui Isis şi ale Mamei Cosmice, astfel încât el să poată trece prin portalul întunecat şi să
ajungă la Horus.
Noaptea, după ce am făcut dragoste şi am condus şi contopit corpurile noastre
spirituale amândoi, acţiunea alchimiei începând între noi doi, Isus a alunecat în somn.
Cum îl ţineam în braţele mele, am simţit o frământare în mine, o dorinţă de a-l proteja,
de a fi tot timpul cu el, şi înţelegerea, ca o muchie a unui cuţit rece, că vom fi despărţiţi
de forţe mai mari decât dorinţa mea.
Cinci
Biserica a vrut să vă facă să credeţi că sunt o prostituată, dar vă spun acum că,
Biserica este prostituata, pentru că v-a făcut să credeţi că femeia este pângărită şi
pasiunile sexuale dintre un bărbat şi o femeie sunt răul (păcatul). Încă este aici, în
magnetismul pasiunii, că leagănul ascensiunii (locul de unde începe ascensiunea) este
creat.
Acest secret al secretelor a fost ştiut de toţi Iniţiaţii lui Isis, şi încă nu mi-am imaginat
vreodată că aş fi aceea care l-ar fi adus în cea mai completă exprimare prin uniunea cu
cineva ca Isus.
Pentru mine, această călătorie este a spiritului meu şi a inimii mele.
Dar pentru acei care doresc să cunoască călătoria fizică… după crucificarea lui Isus, eu
şi mama lui, Maria, Iosif din Arimathea, băiatul lui de 12 ani, numit Aaron şi două alte
tinere femei am pornit spre nordul Egiptului.
Cursul nostru a luat-o ironic spre est înainte să putem întoarce direcţia spre vest şi a
trebuit să ne oprim pentru provizii pe drum pentru că barca noastră era foarte mică.
Drumul nostru a luat-o spre Malta şi micuţa insulă Oudish, de acolo spre Sardinia şi
spre capătul a ceea ce acum este Cinque Terra, în final debarcând la Saintes-Maries-de-
la-Mer şi făcând călătoria spre nord prin Rennes-le-Chateau în nordul Franţei şi
traversând canalul spre ceea ce acum este Anglia. Ne-am stabilit în Glastonbury pentru
mai mulţi ani până când Sar’h a împlinit 12 ani.
După aniversarea ei de 12 ani, noi am pornit spre locul dintre trestii unde noi ne-am
aşezat. Acolo, atât de aproape de Egipt cât era de sigur pentru noi, mi-am iniţiat fata în
Cultul lui Isis şiam îmbăiat-o în apele mediteraneene în concordanţă cu învăţăturile pe
care le primisem.
Ne-am întors apoi la Glastonbury, până când fata mea şi a lui Isus, Sar’h, s-a căsătorit
la 16 ani. A intrat într-o familie binecunoscută, ai căror descendenţi au devenit
Templierii, deşi la acea dată Cavalerii Templieri nu existau.
Linia genetică a acestei familii, prin Sar’h, ar fi fost purtată de înşişi templierii. Când
Sar’h s-a căsătorit şi si-a asigurat viaţa astfel, m-am îndreptat spre nordul Ţării Galilor
şi am locuit într-o mică căsuţă de piatră lângă mare pentru restul zilelor mele.
În spatele căsuţei mele era o apă curgătoare ce venea de la un deal şi stăteam acolo
multe zile. Pentru că acolo pentru un timp această apă se despărţea în două şi cele
două ape mergeau una lângă alta iar apoi una o lua la dreapta şi cealaltă la stânga. Şi
stăteam acolo, între ele, gândindu-mă la râul vieţii mele şi la al lui Isus – cum, pentru
un timp, vieţile noastre au curs împreună şi apoi s-au separat.
Şase
Îmi voi aminti pentru totdeauna de momentul când Isus a venit prima dată la mine
după învierea sa.

28
Era o lună nouă şi cerul era senin. O ceaţă luminoasă agăţată peste iarba neagră şi
totul era de argint de la lumina lunii şi stelelor. Am văzut o figură apropiindu-se de
mine pe cărarea bătută de vânturi ce duce la căsuţa mea.
Ironic, tocmai ieşisem afară pentru a aduce apă de la râu şi el era acolo. Arăta la fel,
însă cu o radianţă – de neconfundat! Ochii mei s-au umplut cu lacrimi, inima a tresărit.
Am alergat la el şi oprindu-mă o clipă, mi-am reamintit cuvintele lui imediat după
înviere.
„Nu mă atinge încă”, a spus el atunci, „pentru că nu am ascensionat la Tatăl”.
Oh, cum eu, o Iniţiată a lui Isis, am dus dorul în toţi aceşti ani să înţeleg corect această
afirmaţie!
Ce vroia să spună cu aceste cuvinte? Deoarece creştinii au moştenit doar o parte din
adevăr. Cea mai mare parte a adevărului este ascunsă în misterele Marii Mame; şi
pentru că Biserica a căutat să priveze de drepturi femeile şi tot ceea ce este feminin a
fost sigilat deoparte acest adevăr.
Şi adevărul are de-a face cu corpul Ka însăşi – ceea ce am învăţat ca Iniţiaţi să numim
Dublul eteric sau Geamănul Spiritual – pentru că, corpul Ka, când se încarcă cu energie
şi vitalitate suficientă, seamănă cu corpul fizic. Dar spre deosebire de corpul fizic,
corpul Ka nu este făcut din carne, doar din energie – energie şi lumină.
Şi astfel când Isus a venit la mine după învierea sa, el era în corpul său Ka, dar acesta
nu era încă stabilizat, pentru că încă nu mersese la Tatăl – însemnând Marele Spirit al
propriului suflet. Astfel, înainte de a putea face aceasta, el trebuia să treacă prin
portalul morţii şi să călătorească prin infernul propriei fiinţe.
El a făcut aceasta din două motive, după cum am înţeles. Primul era: că un suflet
maestru făcând un astfel de lucru aduce multă putere lui Ka. Al doilea motiv era să
croiască un drum prin moartea însăşi, astfel ca alţii să fi putut urma şi trece prin lumea
întunecată mai uşor urmărind dâra luminii sale.
Şi astfel acea primă noapte când noi ne-am reunit – o simt acum, încă cu însufleţire,
clar şi puternic – inima mea s-a umplut cu bucurie fiind din nou cu el. El a venit la mine
în acea noapte tocmai înainte de miezul nopţii şi a plecat tocmai înainte de a se lumina.
În acele ore noi ne-am aşezat unul lângă altul, corpurile noastre Ka unindu-se din nou,
fără să fie nevoie de vorbe. Comunicarea noastră era telepatică. Şi fără actul fizic al
sexului Puterea Şarpelui din el s-a unit cu Puterea Şarpelui din mine şi a urcat în sus de-
a lungul căilor sacre din coloanele noastre vertebrale, spre tronul coroanelor capetelor
noastre trimiţându-mă într-un extaz şi beatitudine ce mă legăna. Şi aşa a fost pentru
mulţi ani. El a venit la mine în acest fel de mai multe ori în fiecare an. Uneori am vorbit.
De cele mai multe ori era în uniune.
Îl întrebam unde mergea de fiecare dată când nu eram împreună. El spunea că mergea
în multe locuri sacre de pe planetă – că se întâlnea cu mulţi oameni diferiţi. El a spus că
aşternea o cale de lumină.
În timpul unei vizite de-ale sale i-am cerut să-mi explice acest concept oarecum ciudat.
El a desenat un cerc pe podeaua murdară a căsuţei mele şi apoi ceea ce am
recunoscut erau două triunghiuri intersectându-se, pentru a face Pecetea lui Solomon,
devenind Steaua lui David. El a spus că sunt multe pământuri de care noi, în această
parte a lumii nu aveam cunoştinţă. Multe din aceste pământuri aveau vârfuri
corespunzând vârfurilor Peceţii lui Solomon. Mergând în aceste zone, el se asigura că
munca lui avea să ia o direcţie profundă în pământul acestei lumi.
Şapte

29
Dintre toate timpurile când m-a vizitat, cel care a rămas cel mai puternic în mintea mea
a fost cel în care a venit când Sar’h m-a vizitat.
Ea tocmai devenise însărcinată şi vroia să mă vadă pentru a primi binecuvântarea mea,
şi astfel am fost emoţionată să o văd şi compania ei de călătorie. Ea a trimis vorbă de
sosirea ei prin Druizi, dar cuvântul lor a ajuns la mine doar cu o zi înainte de venirea ei.
Ea a stat cu mine trei zile şi în a doua noapte Isus a apărut. Nu ştiu dacă puteţi aprecia
cât de ciudat a fost. Pentru că Sar’h niciodată nu şi-a întâlnit Tatăl şi nici Isus nu şi-a
văzut fata. Şi tocmai aici ei s-au întâlnit pentru prima dată! Şi corpul tatălui ei s-a
reîntors la elemente într-o fulgerare de lumină prin învierea sa, astfel că acum el era în
corpul său Ka ce emitea un anumit fel de lumină de neconfundat.
Amândoi au fost mişcaţi, Sar’h cu lacrimi şi Isus cu mare patos. Ei au petrecut o oră
împreună, doar ei singuri, plimbându-se afară. Nu ştiu despre ce au vorbit. Dar din
momentul în care ei au început şi până la sfârşit când au terminat, cerul era umplut cu
stele căzătoare.
Înainte ca Isus să plece în acea seară, chiar înainte de a se lumina, după cum îi era
obiceiul, şi-a pus mâinile peste stomacul lui Sar’h şi a binecuvântat copilul. Sar’h a
plecat de la mine a doua zi, plină de un sens de pace de neconfundat.
Şi astfel v-am povestit ceea ce vroiam să vă spun despre viaţa mea ca mamă şi acum
voi întoarce povestea la mine ca Iniţiată în Alchimia lui Horus, în secretele lui Isis.
Opt
Mă voi întoarce acum la preaiubita mea soră, soră în spirit, Mama lui Isus, cunoscută ca
Maria.
Maria a fost o mare Iniţiată în Cultul lui Isis, primindu-şi învăţătura în Egipt. De aceea
când ea şi Iosif s-au ascuns de mânia regelui Israelului, ei s-au refugiat în Egipt, pentru
că ea era mai în siguranţă acolo printre Preotesele şi Preoţii lui Isis.
Învăţătura ei a fost diferită de a mea dar noi am servit în acelaşi fel. Pentru ca să explic
cunoaşterea mea referitoare la Maria trebuie să explic unul dintre cele mai profunde
secrete ale Cultului lui Isis. Pentru că se credea şi cred că acesta este adevărul, că în
anumite condiţii Zeiţa însăşi s-ar putea încarna, fie prin naştere fie prin iniţiere
spirituală.
Maria, Mama lui Isus, când era foarte tânără, era recunoscută pentru puritatea spiritului
ei de marile Preotese ale Templelor lui Isis. Ea a fost antrenată ca o Iniţiată şi a atins
cele mai înalte nivele. Dar mai degrabă decât să devină o preoteasă, ea a fost
antrenată să devină ceea ce se numeşte o Încarnare (a Zeiţei).
Pentru a fi o Încarnare trebuie să fii un suflet foarte înalt şi cere străbaterea unor
discipline şi învăţături deosebite. Într-o Iniţiere finală, Maria a devenit păstrătoarea unei
energii ce izvorăşte direct de la Isis însăşi. Din acest punct de vedere, ea era o
întrupare a Mamei Cosmice. Era ca şi cum ar fi fost două Marii, Maria cea umană, pură
în spirit şi inimă, ţinând în ea un portal direct de la Marea Mamă, Creatoarea întregii
materii, a timpului şi a spaţiului.
În acest fel temelia a fost aşezată, ca să spunem, pentru conceperea unei fiinţe cu
calităţi remarcabile ce urma să devină fiul său, Isus.
Când Maria a trecut prin ceea ce Biserica se referă la Concepţia Imaculată, ea a fost
dovada unui proces de inseminare galactic şi Celestial, prin care Principiul Tatălui, sau
Spiritul cum îl înţelegem noi în Cultul lui Isis, şi-a transferat esenţa sa în Isis, Mama ce
primeşte sămânţa Tatălui – Materia primind impulsul Spiritului. Şi această energie

30
spirituală puternică şi înalt rafinată a prins rădăcini în uterul lui Maria şi a dat naştere
lui Isus.
Nouă
Maria era cu apostolii când au venit spre mine la izvor. Ea imediat m-a recunoscut ca o
Iniţiată asemenea ei după brăţara din aur sub formă de şarpe pe care o purtam pe
braţul meu şi după Pecetea lui Isis ce lumina în corpul meu Ka, pentru că Maria era
clarvăzătoare şi spirituală (transcedentală).
Prima persoană ai cărei ochi i-am întâlnit au fost ai lui Isus şi aşa cum am spus m-am
simţit transportată în alte lumi în imensa sa prezenţă. A doua persoană ai cărei ochi i-
am întâlnit au fost cei ai mamei sale. În ochii ei era recunoaşterea şi cunoaşterea
statutului meu ca o camaradă Iniţiată în Cultul lui Isis şi deşi învăţătura ei nu era în
Sexul Magic cum era a mea, ea a înţeles că am fost pregătită pentru Isus.
Între ei, m-am simţit purtată pe aripile unei iubiri transcedentale. Am simţit spiritul meu
zburând sus.
Ironic a fost faptul că următorii ochii pe care i-am văzut au fost ai discipolilor lui Isus,
care m-au judecat ca o prostituată, şi următoarele generaţii m-au considerat în acest
mod.
Dar vă spun vouă că în ochii lui Isus şi ai mamei sale eu nu eram o prostituată ci un vas
curat pentru vindecarea şi hrănirea puterilor lui Isis însăşi.
Vine un timp în viaţa unui bărbat, fie uman fie divin, când mama lui nu mai poate să-i
dea esenţa a ceea ce are nevoie. Iubirea ei continuă, dar ceea ce este necesar este
susţinut de o altă femeie. Eu eram acea femeie.
Maria m-a recunoscut pe mine şi statul meu şi mi-a dat pe fiul ei în acel moment la
izvor.
Maria şi cu mine am petrecut mult timp împreună, timp în care am discutat de munca
lui Isus, de necesităţile sale şi locul meu în viaţa lui. A fost înţeles că eu eram
servitoarea unei mari puteri. Am fost antrenată pentru aceasta dar trebuie să vă spun
că puterea recunoaşterii încă mă cutremură. Încă tremur la recunoaşterea lui.
În acele multe nopţi şi zile împreună, Maria şi cu mine am fost prezente la nevoile lui
Isus şi ale discipolilor săi, şi în acea perioadă Maria şi cu mine am devenit foarte
apropiate, pentru că am iubit-o şi încă o iubesc – pentru frumuseţea ei fizică, puritatea
inimii şi a spiritului ei şi blândeţea cu care trata lumea.
Pot spune cu propria-mi claritate, că Maria, servea ca un vas pentru Isis ca o Încarnată,
a fost un maestru foarte evoluat, dar acum servind în aceste moduri, măiestria şi
perfecţiunea ei – perfecţiunea ei spirituală – este uluitoare.
Zece
Ea se află în tărâmurile raiului, compasiunea şi iubirea ei curgând continuu spre
oameni. Ea este disponibilă pentru toţi, indiferent de credinţele lor. Când cineva o
cheamăsă ştiţi că el este auzit.
Aş vrea acum să clarific despre cunoaşterea mea. Aş vrea să vă vorbesc despre Sexul
Magic al Cultului lui Isis, despre Alchimia lui Horus. Aş vrea să vă dezvălui secrete pe
care un Iniţiat nu le-ar dezvălui, chiar şi sub ameninţarea morţii. Dar timpurile sunt
diferite acum.
Timpul aşa cum cunoaşteţi se accelerează şi am primit permisiunea de la Zeiţă însăşi –
într-adevăr, am fost rugată de Zeiţa însăşi – să vă dezvălui câteva dintre cele mai bine
apărate secrete ale tuturor timpurilor. Vă sunt dezvăluite în speranţa că voi vă veţi
înălţa în timp.

31
Unsprezece
Alchimia lui Horus se referă la o mulţime de cunoştinţe şi metode pentru transformarea
corpului Ka. În această înţelegere, cum corpurile Ka dobândesc mai multă energie şi
lumină, există o creştere în câmpul magnetic al aceluia şi ceea ce Iniţiatul doreşte se
manifestă mult mai repede.
Cu toate acestea, prin a te preda propriului Suflet Celest, sau Ba, urmărirea dorinţelor
personale, deşi nu abandonate, nu mai reprezintă centrul întregii existenţe a cuiva. În
schimb, acela priveşte în sus, sau ca să spunem, la capacităţile mai înalte ale propriului
sine, percepute prin Ba sau Sufletul Celest.
Sufletul Celest sau Ba, există într-un nivel de vibraţie mult mai înalt decât corpul fizic
(Khat) sau Ka (geamănul spiritual sau eteric al formei fizice). În corpul Ka sunt căi ce
pot fi stimulate şi deschise. Activarea acestor pasaje secrete din Ka îi aduce mai multă
putere. Alchimia lui Horus este desemnată să consolideze acestea, să activeze puterile
şi abilităţile latente ale Iniţiatului prin ceea ce este numit Djed sau ascensiunea celor
şapte peceţi, ceea ce yoghinii şi yoghinele din India numesc chakre.
Doisprezece
În Şcoala în care am fost învăţată am învăţat cum să activăm Puterea Şarpelui, să o
mişcăm prin anumite căi prin coloana vertebrală şi să deschidem circuitele din creier.
Aceasta creează ceea ce se numeşte Uraeus.
Uraeus este adesea un foc albastru ce se extinde în sus pe coloana vertebrală atât
lateral cât şi orizontal şi în creier şi se unduieşte cu modificările în energie din aceste
căi. Activarea lui Uraeus creşte potenţialul creierului pentru inteligenţă, creativitate şi,
foarte important – receptivitate, pentru că sarcina Iniţiatului este să schimbe calitatea
propriei fiinţe, astfel încât acordarea la Ba sau Sufletul Celest să fie clară şi
neobstrucţionată.
Treisprezece
Când l-am întâlnit pe Isus la izvor simpla apropiere a prezenţei sale a activat Alchimiile
mele interne. Puterea Şarpelui s-a mişcat în sus pe coloana mea vertebrală de parcă aş
fi practicat disciplinele pe care le-am învăţat.
Acea primă noapte când am fost împreună singuri, unul în braţele celuilalt, odihnindu-
ne unul lângă celălalt, am practicat Magia Sexuală a lui Isis. Această formă specifică de
magie încarcă corpul Ka cu forţă magnetică cutremurătoare prin puterea orgasmului
fizic, pentru că atunci când cineva are un orgasm sexual, acolo este o eliberare
cutremurătoare de energie magnetică în interiorul celulelor. Şi cum această energie se
împrăştie ea eliberează un potenţial magnetic ce poate fi folosit.
Aş vrea să împărtăşesc specificitatea acestora, dar ca să o fac trebuie să explic mai
mult din înţelegerea de bază a realizării sexuale şi spirituale, pentru că acest secret a
fost furat de Biserică.
Paisprezece
Când eu, o Iniţiată a lui Isis, m-am unit cu Isus, au fost căi specifice pe care a trebuit să
le deschid în mine. Am fost uimită să descopăr, cu toate acestea, că multe din aceste
căi erau deschise spontan în prezenţa lui. Am menţionat la începutul acestei poveşti
cum am tremurat ca femeie, trebuind să mă lupt cu propriile mele dorinţe şi pasiuni;
pentru că, calea unui Iniţiat este să folosească energia pasiunii într-un mod specific
foarte înalt, şi nu să se lase simplu dus de ea; pentru că alchimia cere ca energia să fie
reţinută atât cât să poată fi transformată.

32
Foarte curând, Isus şi eu am atins starea – cunoscută ca Cele Patru Serpentine. Aceasta
s-a întâmplat când amândoi am stăpânit Alchimiile interne ale lui Horus în măsura în
care acestea pot activa atât Serpentina Solară cât şi cea Lunară în coloanele
vertebrale.
Prin clarvedere se poate vedea aici un canal central ce merge sus pe coloana
vertebrală, iar la stânga este Circuitul Lunar iar la dreapta un Circuit Solar, numite Ida
şi Pingala de yoghini şi yoghine.
Alchimiile lui Horus conduc la activarea acestor două circuite de către câmpuri
magnetice ce sunt asemănătoare şerpilor.
Şarpele Lunar de pe partea stângă este negru ca smoala, culoarea Voidului; pentru că
într-adevăr, este întruparea Voidului însuşi şi păstrează potenţialul Creaţiei tuturor
lucrurilor.
Serpentina Solară este aurie.
Un Iniţiat determină aceste Două Serpentine să urce în sus. Pe măsură ce ele urcă în
sus ele străpung chakrele şi se încrucişează una cu cealaltă. În Alchimia lui Horus,
aceste Două Serpentine se încrucişează una cu cealaltă prin cea de-a cincea pecete
(chakra), a gâtului, şi prin toate cele dedesubt.
Ele stau apoi una în faţa celeilalte, în zona unde este glanda pineală sau centrul
capului. Aici, un potir este vizualizat cu glanda pineală la partea de jos a potirului
însuşi.
Aceste Două Serpentine sunt vii – ele nu sunt statice ci vibrează şi scânteiază şi se
ondulează cu energia – şi zvârcolirea corpurilor lor în Ka activează o creştere a
potenţialului magnetic.
Sunt practici specifice, pe care vi le voi împărtăşi mai târziu, dar aş vrea să vorbesc în
acest moment despre practica celor Patru Serpentine.
Cincisprezece
Când Isus şi eu am făcut dragoste, după cum spuneţi voi, noi am determinat
Serpentinele noastre să urce pe coloanele noastre vertebrale, prin Djed-ul nostru. Am
făcut acest lucru simultan şi în momentul orgasmului reciproc încărcătura eliberată din
prima chakră în zona pelviană a corpurilor noastre a fost trimisă sus, în Tron, care se
află în partea superioară a capului – stimulând centrii cei mai înalţi ai creierului.
În acelaşi timp, în timpul acestui moment al extazului sexual noi am plasat conştiinţa
noastră complet în corpurile noastre Ka, pentru că, Ka este întărit de extaz. Stările
extatice hrănesc şi întăresc corpul Ka şi, după cum am spus mai devreme, cu fiecare
întărire Ka devine mai magnetic, atrăgând Iniţiatul spre ceea ce el sau ea îşi doreşte.
Magia Sexuală a lui Isis are de-a face cu abilitatea internă a fiinţei feminine de a utiliza
energiile magnetice pentru a deschide nivele mai adânci ale conştiinţei prin actul de
predare a energiilor sexuale căilor ce sunt deschise.
Când o femeie este profund îndrăgostită şi preţuită, cum am fost eu de Isus, ceva lasă
să meargă la cel mai adânc nivel al ei şi în momentul orgasmului este o cutremurare
incontrolabilă ce are loc. Dacă ea se simte în siguranţă şi permite acest cutremur, acest
tremur să o poarte, există un vortex magnetic grozav ce deschide centrul ce se află în
uterul ei.
Doi Iniţiaţi angajaţi în Magia Sexuală a lui Isis se pot întări pe ei înşişi şi să-şi
expansioneze rapid conştiinţa prin puterea acestui câmp magnetic.
În practicile avansate ale Magiei Sexuale a lui Isis, bărbatul Iniţiat determină amândouă
Serpentine ale sale să urce prin corpul Ka al femeii Iniţiate iar femeia determină

33
Serpentinele sale să urce prin corpul Ka al bărbatului. Puterea explozivă a acestei
practici este asemenea energiei eliberate de o bombă atomică. Amplitudinea masivă a
valurilor câmpului magnetic pot întări corpul Ka dincolo de orice imaginaţie sau să-l
distrugă, dacă nu este tratat cum trebuie.
Aceasta a fost acea practică avansată a lui Ka pe care Isus a angajat-o în acea noapte
înainte de Grădina Gethsemane. Pentru el această creştere grozavă a potenţialului
magnetic în Ka-ul său l-a întărit pentru munca sa grea şi pentru sarcina pe care a
înfruntat-o în Iniţierea sa finală prin portalul morţii; astfel încât, când corpul său fizic s-a
dizolvat în elementele sale constitutive aceasta s-a petrecut astfel într-o fulgerare de
lumină şi căldură – ceea ce Biserica numeşte Înviere. Dar aceasta a fost doar un efect a
ceva mult mai profund ce s-a întâmplat în el. A fost determinată de magnetismul
corpului său Ka, pentru că a fost posibil prin Ka-ul său să călătorească prin lumea sa
interioară, dincolo de moartea însăşi.
Cum Isus şi eu am angajat Practicile Sexuale ale lui Isis în relaţia noastră, noi am
înţeles amândoi că acesta era scopul.
Pentru el fiecare uniune cu mine a însemnat o întărire a Ka-ului său. De aceea am spus
mai devreme că el a venit la izvorul meu, pentru că izvorul pe care o femeie Iniţiată îl
oferă bărbatului este un izvor nesfârşit de potenţial magnetic. Dar el este deschis doar
când femeia se simte în siguranţă şi iubită. Doar atunci practicile vor funcţiona. Pentru
că practicile fără hrana iubirii devin doar tehnici şi nu vor da rezultatul cerut sau dorit.
În ceea ce mă priveşte, eram atât femeie cât şi Iniţiată. Am fost antrenată ani şi am
ştiut ce să fac cu căile, dar am fost surprinsă să mă simt dată gata ca femeie.
M-am găsit pe mine însămi aşteptând cu cea mai profundă anticipare o privire sau o
atingere a lui Isus, şi timpurile noastre petrecute împreună au fost cele mai preţioase
timpuri pe care le-am experimentat vreodată. Ceva din atingerea lui şi ochii lui – felul în
care îl simţeam – a determinat o deschidere în mine şi mă găseam uneori aproape
râzând de mine.
Eu, care am fost antrenată în cele mai secrete practici ale Sexului Magic al lui Isis şi am
fost apreciată de Preotesele mele ca fiind foarte avansată – ca Iniţiată – m-am găsit pe
mine, o simplă începătoare în prezenţa femeii.
Pentru că ce vă spun acum este că, în inima şi mintea şi corpul înţelepciunii feminine
se află cele mai mari secrete şi cele mai mari puteri – şi ele aşteaptă să fie revelate.
Şi toate acestea sunt scoase la iveală de atingerea altcuiva!
Şi astfel în clipa în care vorbesc de Isus sunt străbătută de iubirea mea şi de
sentimentele pe care le păstrez pentru el prin toate timpurile.
Şaisprezece
Sexul Magic al lui Isis se bazează pe realizarea că principiul feminin păstrează prin
natura lui, în mod deosebit natura lui sexuală, o cheie alchimică. Această cheie
alchimică este revelată în actul pe care voi îl numiţi iubire – iubire sexuală. Când
aceasta este activată suficient de puternic, Alchimiile lui Horus apar spontan în cei doi
parteneri.
În învăţătura mea era înţeles faptul că erau două căi, alchimic vorbind, cu acelaşi
obiectiv.
Alchimiile lui Horus au fost fundaţia pentru ambele alchimii sau practici, de vreme ce
aceleaşi căi fundamentale erau folosite. Pentru acei ce nu doresc să se angajeze în
relaţii, Alchimiile lui Horus vor furniza un mod de a întări şi activa corpul Ka la nivelele
unei Înalte Iniţieri.

34
Pentru acei ce se află în relaţii, Magia Sexuală a lui Isis va furniza aripile prin care ei vor
ascensiona Djed-ul şi vor intra în Tronul Celei Mai Înalte Conştiinţe.
Din poziţia mea avantajoasă, eu văd o mare tragedie în faptul că secretele şi
sacralitatea naturii noastre sexuale au fost făcute „diavol” de Biserică – de Părinţii
Bisericii. Şi pentru aproape două mii de ani, cea mai dinamică şi una dintre cele mai
rapide căi de Realizare a lui Dumnezeu a fost considerată greşită.
Şi găsesc aceasta cu adevărat ironic că Biserica a făcut-o păcat – şi, de aceea, a
îngrozit pe aceia care s-ar putea poticni de ea.
Şaptesprezece
În timp ce miracolele lui Isus sunt considerate extraordinare de unii, ele sunt din
punctul de vedere al unui Iniţiat, simple expresii – expresii naturale – ale potenţialului
conştiinţei. Ele sunt un semn. Sunt motive pentru miracole şi doresc să discut despre
acestea din punctul de vedere al cunoaşterii Iniţiatice pe care Isus şi eu o aveam.
La timpul când l-am întâlnit pe Isus, el deja demonstrase semnele sale. Nivelul său de
creaţie era foarte înalt.
Sarcina mea era să-l asist să-şi întărească corpul Ka pentru Iniţierea sa finală prin
portalul morţii la Marele Dumnezeu Horus. Aceasta urma să se realizeze, după cum am
spus, prin Sexul Magic al lui Isis şi alchimiile lui Horus.
Dintre toate miracolele la care am fost martoră la performanţa lui Isus, cel care îmi este
cel mai drag este cel al înmulţirii pâinilor şi peştilor.
Era o zi foarte lungă şi caldă. Discipolii, Maria şi eu urmam Maestrul ca de obicei. O
foarte mare mulţime s-a format, ascultând atent fiecare cuvânt din gura lui Isus. Am
fost cu toţii încântaţi de viziunea lui şi modurile sale de exprimare.
Era ca şi cum, pentru mai multe ore, am fost transportaţi în raiul însăşi, şi am observat
că, corpul Ka al lui Isus s-a extins pentru a cuprinde pe fiecare – alt semn.
Când a terminat cuvântarea sa era târziu, după amiaza, şi plin de compasiune pentru
ei, realizând că mersul lor acasă le-ar lua câteva zile, el a cerut ca mâncarea să fie
adunată şi împărţită.
Astfel, discipolii, Maria şi eu şi încă câţiva care s-au alăturat nouă din mulţime am
început să adunăm mâncarea.
Dar când toată a fost adunată, erau doar câţiva peşti şi câteva mici pâini. Prea puţin.
Atunci am fost martoră la un eveniment remarcabil.
Isus a mers în interiorul său şi a închis ochii. Am putut simţi intenţia rugăciunii sale,
deşi nu am auzit cuvintele sale. Alergând cursul complet al Djed-ului său de la baza
coloanei sale vertebrale până în vârful capului său, am văzut, prin clarvedere, o
explozie de lumină zburând departe de coroana sa, în Ba – Sufletul său Celestial. Şi
apoi o energie a coborât ca un răspuns la cererea sa; şi şi-a pus mâinile sale peste cele
două mici coşuri şi a început să scoată afară pâinile şi peştii, rupându-i în bucăţişi dând
câte una la fiecare persoană.
A fost cu adevărat remarcabil; peste o mie de oameni au fost hrăniţi şi pâinile şi peştii
nu s-au terminat. După ce mulţimea a fost hrănită, Isus a dat bucăţi Discipolilor săi, lui
Maria şi mie, iar pâinea a avut cel mai dulce gust iar peştele cea mai minunată aromă
pe care nu le-am mai simţit vreodată.
Asemenea miracole sunt naturale pentru un Maestru de calibrul lui Isus şi din punctul
de vedere al cunoaşterii Iniţiatice, aceste miracole sunt potenţialul fiecăruia dacă ei
practică ceea ce este cerut.
Optsprezece

35
Isus adesea folosea fraza: „Eu şi Tatăl suntem Una”. Aceasta a condus la o interpretare
greşită. Pentru că din punctul de vedere al unui Iniţiat este simplu un alt cuvânt pentru
Spirit. Şi în aceste cuvinte Isus indica că el era contopit cu Spiritul lui şi astfel
miracolele s-au putut realiza.
Şi astfel el oscila în spate şi în faţă, între două idei pe care Evangheliile l-au relatat în
felul lor limitat.
Pe de-o parte, Isus spunea uneori: „Eu şi Tatăl suntem Una”. Altă dată el spunea: „ Fără
Tatăl meu, nu pot să fac nimic”. Aceasta este oscilaţia ce are loc în procesul Iniţiatic în
care Iniţiatul oscilează între puterea şi convingerea conecţiei sale cu Sursa Spiritului şi
apoi la o altă stare a minţii, în care el realizează că este nimic şi nu poate face nimic
fără Spirit.
Deci o stare a minţii are senzaţia omnipotenţei. Şi o altă stare a minţii are senzaţia
impotenţei. Şi Iniţiatul trebuie să treacă printre aceste două. De aceea Isus a folosit
aceste fraze de mai multe ori, atrăgându-mi atenţia mie, care eram o Iniţiată înaintată,
că el se afla în mijlocul acestui paradox.
Şi a trăit cu acest paradox în conştiinţă până la Grădina Gethsemane. Pentru că a fost
înainte de timpul său în Grădină, venind la mine şi noi am practicat Cele Patru
Serpentine pentru ultima oară. Era o intensitate a trăirii în timpul nostru petrecut
împreună, pentru că amândoi ştiam că timpul se apropia de sfârşit.
Cu forţa explozivă eliberată prin practică, corpul Ka al lui Isus scânteia de putere şi
convingere, pe care le-a luat cu el în orele finale ale vieţii sale, fortificându-l pentru
călătoria sa prin moarte. Dar timpurile de altădată au fost deja petrecute – caut pentru
cuvintele potrivite – într-un fel de autochestionare.
Aceia care l-au urmat pe Isus, care se autointitulează creştini, le place să creadă că el
era sigur pe el şi întotdeauna clar în ceea ce priveşte scopul şi misiunea sa şi că
niciodată nu ezita. Dar eu, care am petrecut nopţile cu el, vă spun altfel.
Doar pentru că o fiinţă a atins un nivel de măiestrie nu înseamnă că ea este capabilă să
treacă de la incertitudine la nepăsare.
Isus simţea presiunea Sufletului său Celestial dar este un lucru ciudat să fi un Iniţiat.
Pentru că el este om cu tot ceea ce decurge din aceasta – iar el este din ce în ce mai
mult conectat la, şi o parte a Sufletului său Celestial.
Este Ba, Sufletul Celestial, ce este vocea lui Dumnezeu vorbind. Iniţiatul înalt
acţionează ca un reflex din partea gurii lui Dumnezeu, dar tocmai pentru că Sufletul
Celestial este clar nu înseamnă că omul este neapărat la fel.
Isus a văzut în alţii potenţialul realizării lui Dumnezeu şi a vorbit despre aceasta de
multe ori. Într-una din aceste dăţi a fost menţionat în Evanghelii când el a spus: „voi
puteţi face lucruri mai măreţe decât mine”. Pentru că el a înţeles că miracolele sunt o
expresie naturală a conştiinţei şi pe măsură ce conştiinţa se extinde miracolele vor fi
ceva obişnuit.
Şi totodată el era foarte conştient de limitările celor care-l însoţeau – de dependenţa lor
de ură, ignoranţă şi fanatism – şi aceasta l-a îngrijorat profund. Am petrecut multe seri
discutând despre aceasta. Şi până câteva zile înainte de Gethsemane, el nu era sigur
dacă va putea atinge ce era cerut pentru a trece prin Iniţierea finală.
Nu cunosc motivul schimbării în el, dar cu câteva zile înainte de Grădină şi Iniţierea
noastră finală pe care am realizat-o împreună prin cele Patru Serpentine, un sens
profund de pace a venit peste el, şi era sigur într-un fel pe care nu l-am mai simţit la el.
Nouăsprezece

36
Eu stau acum în timp aproape două mii de ani după crucificarea lui Isus şi încă tremur
la gândul acesteia. Este foarte ciudat să fi atât Iniţiată cât şi Femeie.
Ca Iniţiată, am fost alături de Isus în timpul crucificării păstrându-mi Ka-ul meu într-o
rugăciune puternică – ceea ce este un alt mod de a spune că am păstrat constantă
intenţia mea de a fi acolo pentru el în ceea ce trecea prin moarte. Aceasta era o
acţiune iniţiatică din partea mea ce necesita detaşare.
Ca Iniţiată antrenată o asemenea obligaţie era uşoară, dar ca Femeie ce-l iubea pe
Isus, Bărbatul, inima mea era sfâşiată în bucăţi. Şi astfel am stat pe Golgota, ezitând
între puterea mea de Iniţiată şi jalea mea ca Femeie îndrăgostită al cărei iubit suferea.
În acel moment nu îmi păsa de Iniţiere. Nu îmi păsa că Isus aşternea o cale de lumină
prin regatele morţii pentru toţi acei care ar fi vrut să-l urmeze.
Chiar am urlat la Isis.
„ Cum îndrăzneşti!”, am spus.
În cel mai mare moment al chinului meu, Maria a întins mâna şi m-a atins. Am fost
singură în amărăciunea mea şi nu am observat-o pe a ei. Ochii noştri s-au întâlnit, plini
cu lacrimi şi ne-am aruncat una în braţele celeilalte. Ea pentru fiul ei, eu pentru iubitul
meu.
Evangheliile au relatat că un cutremur a avut loc imediat după trecerea lui Isus iar eu
vă spun vouă că aceasta este adevărat. Era de parcă toată natura ar fi intrat în travaliu
şi pământul s-a scuturat cu supărare şi mânie, pentru că tocmai un astfel de Maestru, o
asemenea fiinţă, ar fi putut suferi de mâinile semenilor săi.
Dar acesta este paradoxul vieţii pe pământ.
O mare furtună a venit peste oraş de asemenea – vânturi cum nu am mai văzut. Cerul
s-a umplut cu nori întunecaţi şi fulgere de lumină – sunetul trăznetelor cutremurând
totul. Această desfăşurare înfricoşătoare părea să dăinuie pentru totdeauna, dar eu
cred că a fost pentru aproximativ o oră.
La mormânt Maria şi eu am spălat corpul conform ritualului evreiesc şi tradiţiei, l-am
învăluit şi lăsat în mormânt. Am făcut acest lucru în tăcere. Singurul sunet a fost doar
cel al lacrimilor noastre înăbuşite.
M-am gândit că era ciudat că el a putut să-l învie pe Lazăr din moarte dar nu a fost în
stare să se ajute pe el însuşi.
Nu înţelegeam ce făcea el.
Dar după învierea sa l-am văzut în Ka-ul său, radiant şi frumos ca niciodată şi am
înţeles. Din punctul de vedere Iniţiatic a deveni Marele Zeu Horus înseamnă ca cineva
să-şi activeze cele mai înalte potenţiale ale conştiinţei în forma umană. Dar acest lucru
este făcut în mod obişnuit doar pentru el însuşi. Însă, Isus a făcut acest lucru în
interesul întregii omeniri. Aceasta este moştenirea lui.
Dar vă spun că nu are nimic de-a face cu religia! Are de-a face cu fizica şi alchimia.
Simpla învăţătură a lui Isus era că noi toţi suntem Dumnezei – că noi toţi avem în noi
puterea de a iubi şi vindeca – şi a demonstrat acest lucru cât de bine a putut.
În primele zile ale Bisericii – însemnând comunităţile acelora ce s-au strâns în jurul
învăţăturilor lui Isus – cel mai frumos ritual a apărut.
Cei care doreau să continue a se simţi în prezenţa sa trebuiau să împartă pâine şi vin.
Câteodată bărbaţii împărtăşeau ritualul, câteodată femeile. Acest simplu act al
împărţirii de la unul la celălalt era în concordanţă cu intenţia lui Isus dar cum anii au
trecut simplicitatea acestui act s-a pierdut şi doar acei numiţi de Biserică puteau da

37
împărtăşania (comuniunea), ceva ce Isus ar găsi dezagreabil. (Cunoscându-l aşa cum v-
am povestit, vă pot spune aceasta.)
Adevărul şi puterea învăţăturii lui Isus au fost denaturate de Biserică.
Şi secretele elevării conştiinţei prin Sexul Sacru, aşa cum l-am practicat eu şi Isus, au
fost furate de Biserică.
Realizez în împărtăşirea poveştii mele că doar o mână vor înţelege – dar atâta este
suficient.
Douăzeci
Aş vrea acum să vă împărtăşesc câteva din secretele Sexului Magic al lui Isis.
Cum am spus mai devreme, este posibil să atingi cele mai mari niveluri de conştiinţă
singur, fără partener; şi în acest mod, Alchimiile lui Horus sunt desemnate să asiste
Iniţiatul.
Cu toate acestea, pentru acei care se află în parteneriat – Relaţia Sară – Sexul Magic al
lui Isis a fost revelat. Sunt câteva aspecte referitoare la acesta pe care vreau să le
discut.
Primul dintre acestea se referă la înţelegerea că în momentul orgasmului, câmpurile
magnetice sunt generate. Într-adevăr, aceste câmpuri sunt create prin ceea ce voi
numiţi preambul – stimularea simţurilor prin atingere. Această stimulare senzitivă
începe procesul construirii câmpurilor magnetice şi este crucială pentru practica
alchimică a Sexului Magic.
Sunt mai multe metode disponibile Iniţiaţilor, şi voi discuta câteva dintre acestea – dar
esenţial pentru practică este înţelegerea naturii interacţiunii celor două elemente
alchimice din bărbat şi femeie. La nivelul lumesc, sperma bărbatului poartă informaţia
liniei sale genetice, care este trecută copilului. Când spermatozoizii din sperma sa se
unesc cu ovulul feminin viaţa este creată iar viaţa este o interacţiune completă a
câmpurilor magnetice. Copilul în creştere din uter dezvoltă organe şi sisteme, dar la
nivelul magnetic acestea pot fi văzute ca interconectându-se, câmpuri magnetice şi
vibraţionale complexe. Şi astfel la nivelul terestru, actul sexual creează noi structuri
magnetice.
Iniţiaţii antrenaţi în alchimie folosesc energia sexuală de asemenea pentru a crea
câmpuri magnetice complexe – dar aceste câmpuri nu devin o nouă fiinţă, un copil; ele
devin încorporate în corpurile Ka ale celor doi Iniţiaţi, întărindu-le şi elevându-le. Acesta
este primul punct esenţial ce trebuie înţeles. Totul se învârte în jurul acestui punct.
Sarcina Iniţiatului în acest sistem în care Isus şi eu am fost antrenaţi este să întărească
corpul Ka dincolo de limita formei fizice, a lui Khat.
Următorul nivel al înţelegerii are de-a face cu acordarea emoţională a femeii Iniţiate –
pentru că receptivitatea femeii Iniţiate depinde de starea ei emoţională. Aceasta este
parte din natura ei şi nu poate fi evitată dacă aceste tehnici sunt funcţionale.
Esenţial pentru femeia Iniţiată este sentimentul autentic de siguranţă şi iubire sau
apreciere măcar. Când acestea există, ceva din fiinţa ei pleacă şi permite ca alchimia
să aibă loc.
Alchimia este creată prin unirea corpului Ka al Iniţiatului masculin cu corpul Ka al femeii
Iniţiate. Cum ei fac dragoste corpurile Ka interacţionează şi aceasta determină ca
femeia să-şi deschidă Podeaua Magnetică. Acesta este un termen ciudat. El vine din
limba folosită în Templele lui Isis.
Podeaua este fundaţia pe care cineva stă. Când vrem să aşezăm ceva să fie în
siguranţă noi îl aşezăm pe podea. Astfel, podeaua a fost folosită ca un termen de

38
jargon în Temple, referindu-se la cea mai de bază piesă ce este cerută. Astfel, când
spun „Podeaua Magnetică a femeii”, spun că aceasta este piesa fundamentală ce
trebuie să se întâmple.
Cum cei doi Iniţiaţi continuă să facă dragoste şi pasiunea unirii lor creşte, chimicale
puternice sunt eliberate în creier şi în corp. Acestea duc Iniţiaţii într-un alt spaţiu decât
cel normal în care se află ei de obicei ca fiinţe. Aceasta deschide mai departe câmpurile
magnetice şi generează o creştere în acestea.
Sunt două opţiuni pentru Iniţiatul bărbat în momentul orgasmului. El poate ejacula sau
poate să-şi păstreze sămânţa. Dacă ejaculează şi condiţiile anterioare sunt îndeplinite,
apare o reacţie instantanee ce se realizează în uterul femeii. Cum esenţa energetică a
spermei sale atacă sanctuarul ei interior are loc o explozie de energie magnetică – lumi
în interiorul lumilor, învârtindu-se. Şi în măsura în care Iniţiatul bărbat a obţinut o înaltă
stare la fel ca şi femeia, energiile magnetice eliberate dintr-un asemenea contact dintre
fluidele sexuale poate fi enorm. Astfel, este important de înţeles că aceasta creează
câmpuri magnetice complexe pe care atât femeia cât şi bărbatul le pot trage în
corpurile lor.
Un fenomen secundar se întâmplă când femeia Iniţiată poate începe să tremure fără a
se putea controla. Pe măsură ce ea tremură, centrul acestui tremur este de obicei
uterul însăşi, care scoate în evidenţă o cascadă, un efect oscilant în pelvis. Această
acţiune creează, de asemenea, câmpuri magnetice foarte complexe, din nou, pe care
bărbatul şi femeia Iniţiată le pot trage în corpurile lor Ka. Aceasta este înţelegerea de
bază sau fundamentală.
Ca Iniţiaţi, este posibil ca, de asemenea, să cauzeze ca Serpentinele Puterii să urce pe
coloana vertebrală în timpul actului sexual şi oriunde cele Două Serpentine se
întâlnesc, vor conduce spre magnetizare acea chakra şi abilităţile sau puterile sale
aferente.
Mai mult de atât nu mi se permite să spun, din moment ce deprinderea acestei practici
poate conduce la o creştere semnificativă a puterilor cuiva. Las acest lucru în seama
celorcare citesc acest manuscris pentru a vedea printre rânduri. Dacă eşti pregătit
pentru această practică, vei şti cum se face.
Douăzeci şi unu
În antrenarea atât în Sexul Magic al lui Isis cât şi Alcmiile lui Horus, Iniţiaţii vor fi
antrenaţi în exerciţiile de bază ale celor Două Serpentine.
În această practică, Iniţiatul singur generează energie prin puterea lui Ra sau focul
intern, pentru a crea câmpuri magnetice complexe în propriul corp – şi apoi pentru a
aduce acestea în Ka.
Aş vrea să împărtăşesc această metodă. Este inima practicii atât pentru cei care vor să
lucreze singuri cât şi pentru cei care vor să lucreze în parteneriat.
Practica fundamentală cere să stea aşezat drept, respirând într-un mod ritmic, calm.
Apoi Iniţiatul devine conştient de baza coloanei sale vertebrale şi pe respiraţii trage
Serpentina Neagră urcând de la stânga şi Serpentina Aurie de la dreapta, sus pe
coloana vertebrală.
Cum cele Două Serpentine intră în fiecare chakra, ele traversează chakra, făcându-şi
drumul lor sus spre coroană. Dar în această practică, cele Două Serpentine sunt aduse
sus în centrul capului în preajma glandei pineale.

39
Apoi Iniţiatul, folosind puterea respiraţiei, trimite energia inspiraţiilor în Serpentine şi
apoi cu expiraţiile trimite energia respiraţiei mai adânc în corpurile serpentinelor,
determinându-le să devină „vii”, ca să vorbim aşa.
În cele din urmă ele se vor răsuci sau mişca prin puterea respiraţiei şi intenţia
Iniţiatului.
La acest punct, un caliciu este imaginat în interiorul capului cu cele două serpentine
stând faţă în faţă la buză, glanda pineală odihnindu-se la baza caliciului.
Următoarea fază trage energia lui Ra în sus. Iniţiatul îşi imaginează o minge vie de foc,
asemănătoare cu soarele, în plexul solar şi cu fiecare expiraţie Iniţiatul repetă în tăcere
sau intonează sunetul Ra. Acesta cauzează lumina, focul lui Ra interior să fie activat şi
spontan el începe să se mişte în sus.
Cum această lumină şi căldură se mişcă în sus ea trece prin centrul Caliciului printre
cele Două Serpentine, sus spre coroana capului. De aici, cel mai remarcabil fenomen se
întâmplă.
Din partea stângă a coroanei o energie coboară ce se aseamănă cu lichidul prin natura
sa. Acest lichid este numit Serpentina Picăturilor Roşii. Din partea dreaptă a coroanei
un alt lichid asemănător energiei se mişcă jos în Caliciu, numit Serpentina Picăturilor
Albe. Este căldura şi lumina Ra-ului intern ce determină coroana să secrete aceste
substanţe.
Serpentina Picăturilor Roşii are legătură cu mama biologică a Iniţiatului. Serpentina
Picăturilor Albe se referă la tatăl Iniţiatului. Pe măsură ce cele două se amestecă mai
multe lucruri se pot întâmpla. Poate fi senzaţia unui gust dulce în spatele gâtului – ceea
ce yoghinii şi yoghinele numesc Amrita – dar ceea ce noi în Cultul lui Isis numim Apele
Ţâşnitoare, pentru că ele par să vină de la izvorul din cap.
Câteodată aceasta este prima prezentare; şi dacă un Iniţiat se concentrează pe
senzaţia Apelor Ţâşnitoare, un fel de extaz soseşte. Câteodată Iniţiatul simte lumină în
capul lui. Din nou, dacă el se concentrează pe această lumină, un fel de extaz soseşte.
Câteodată pe măsură ce cele două serpentine (Roşie şi Albă) se amestecă, apare un
extaz spontan. Acest extaz, nu are importanţă ce-l cauzează, este crucial pentru
alchimie. Pentru că extazul este mâncarea şi alimentaţia pentru corpul Ka.
Există o tendinţă pentru acest extaz să rămână în centrele superioare, din moment ce
aici este locul unde el a luat naştere prin această practică. Dar în această metodă, pe
prima sosire a extazului, Iniţiatul trebuie să-şi mute conştienţa sa spre întregul corp Ka.
Aceasta determină extazul să se împrăştie în întregul corp fizic, Khat şi este apoi
absorbit de Ka, întărindu-l şi revitalizându-l.
Aceasta este practica de bază, fundamentală.
Pentru cei care se află în parteneriat practicând sexul Magic al lui Isis, starea extatică
soseşte natural. Pentru acei care practică individual, extazul trebuie auto-generat.
Cu toate acestea, ambele practici, cer ca Iniţiatul să devină conştient în timpul
momentelor de extaz astfel încât corpul Ka să poată lua parte la bogăţie (comoară),
câmpuri magnetice create de asemenea beatitudine.
Douăzeci şi doi
Într-un sens foarte real, bărbatul Iniţiat înfruntă cele mai mari provocări în practicarea
Sexului Magic al lui Isis, pentru că aceasta cere, după câte s-ar părea, să meargă
împotriva propriei naturi. Prin natură, bărbatul este electric dintr-un punct de vedere
alchimic, în timp ce femeia este magnetică.

40
Este în natura electricităţii să se mişte şi să acţioneze în timp ce în natura magneticului
este să umple, să îmbrăţişeze.
În practică, concentrarea devine întărirea corpului Ka prin incorporarea câmpurilor
magnetice eliberate prin actul sexual. Imediat după orgasm, câmpurile magnetice
generate de femeia Iniţiată continuă spiralat şi circular. Acesta este timpul pentru
odihnă şi a fi cu energia magnetică, dar prin natura lor bărbaţii tind să se scoale şi să
facă ceva sau să meargă la culcare.
Astfel, bărbatul Iniţiat trebuie să se antreneze el însuşi pentru a se adăposti (to nest),
pentru a permite energiei magnetice ce a fost creată să intre sub formă de spirală în Ka
şi în corpul său.
Aceasta este diferit faţă de ce se întâmplă de obicei, pentru că la bărbat, orgasmul este
limitat în zona pelviană şi în anumite cazuri se iroseşte. Dar, pentru femeia Iniţiată, în
special una care a fost în măsură să se relaxeze în experienţă, orgasmul se
răspândeşte în tot corpul şi poate continua la nivele diferite de intensitate pentru mai
multe ore.
Unii bărbaţi Iniţiaţi ar putea să se îngrijoreze că dacă s-ar schimba, prin adăpostire
(nesting), vor deveni mai puţin masculini – dar vă asigur că nimic nu poate fi mai
departe de adevăr decât această nelinişte.
Pentru că adevărul este că, pe măsură ce bărbatul Iniţiat se adăposteşte (nesting) în
câmpurile magnetice, corpul său Ka devine mai puternic iar energia sa sexuală devine
mai potentă. Una dintre sarcinile bărbatului Iniţiat este să se sensibilizeze el însuşi la
noi nivele de simţire astfel încât să poată încorpora câmpurile magnetice eliberate prin
sex în propriul său corp şi Ka.
Pentru a clarifica termenul nesting, aceasta nu înseamnă că membrul bărbatului
rămâne în interiorul femeii neapărat. Înseamnă că bărbatul rămâne aproape de femeie
– atingând-o, mângâind-o, fiind cu senzaţiile fizice şi emoţiile de după orgasm. Prin
portalul nesting bărbatul Iniţiat este în măsură să pătrundă în misterele feminine ale
creaţiei.
Un alt aspect de care Iniţiatul bărbat trebuie să fie conştient este ceea ce se cheamă
Adorarea Iubitei.
Pe măsură ce alchimia Sexului Magic devine mai puternică sunt semne sigure ce se
întâmplă. Unul dintre acestea este că Iubitul (Iubita) devine adorat şi preţuit.
Aceasta se întâmplă atât pentru bărbatul Iniţiat cât şi pentru femeia Iniţiată. Când
Adorarea Iubitului se întâmplă la amândoi partenerii, alchimia şi sexul Magic se
intensifică şi mai mult, pentru că armonia şi magneticul create de o asemenea emoţie
sunt benefice pentru magic.
Douăzeci şi trei
Aş vrea să vorbesc despre termenul magic în acest moment.
Motivul pentru care termenul magic este folosit se referă la transformarea individului
uman într-un Dumnezeu. Aceasta este într-adevăr magic. El este simbolizat de
dumnezeul Horus, parte om, parte şoim, iar prin practicile alchimiei omul este ridicat la
statutul Marelui Dumnezeu Horus, însemnând că omul a atins cele mai elevate stări de
conştiinţă.
Astfel sexul Magic al lui Isis este cu siguranţă o metodă de elevare a conştiinţei, care
este, în sine, magică – şi aceasta este făcută prin intermediul energiilor şi extazului
create prin sex.

41
Un alt motiv pentru care termenul magic este folosit este acela că sunt metode, odată
ce Ka este întărit, pe care Iniţiatul le poate folosi pentru a afecta realitatea în moduri
foarte directe prin metode ce par magice. Luaţi, de exemplu, inima de bază ce se
practică în Achimiile lui Horus – ridicarea Serpentinelor Negre şi Aurii sus pe coloana
vertebrală, crearea Caliciului, activarea focului intern al lui Ra şi întâlnirea
Serpentinelor Picăturilor Roşii şi Albe – toate sunt acte de magie, acte ale intenţiei şi
voinţei atât personale cât şi spirituale. De aceea se referă ca la magic.
Întorcându-ne la paradoxul înfruntat de bărbatul Iniţiat, găsim că natura sa lucrează
împotriva lui într-o anumită măsură în aceste practici, în mod deosebit Sexul Magic.
Pentru că, odată ce Ka-ul unui Iniţiat bărbat este încărcat, el, prin natura sa, vrea să
acţioneze, să facă ceva. Însă dacă, el se poate disciplina, antrena el însuşi să continue
să stea aşezat alături de Iubita sa, el se poate adăposti el însuşi în câmpurile magnetice
bogate create prin iubirea lor, sexul lor şi să-şi întărească Ka-ul într-o mai mare
măsură.
Douăzeci şi patru
Există un alt aspect înfruntat de Iniţiatul bărbat în acest proces, şi are de-a face cu
ceea ce în temple ne referim la Obstacolele Zborului, dar care în limbajul vostru sunt
cel mai bine numite „probleme psihologice”. Termenul Obstacolele Zborului se referă la
piedicile în realizarea naturii lui Horus a cuiva, aspectul specific ce poate zbura sus într-
o stare elevată de conştiinţă.
Sunt atitudini, credinţe şi obiceiuri emoţionale ce sunt contra-productive zborului sau
elevării conştiinţei la care ne referim când vorbim de Obstacolele Zborului. Ele sunt aici
pentru Iniţiatul bărbat la care, una dintre cele mai complexe treceri, solicitând o mare
îndemânare, se realizează.
Ca şi copil, bărbatul a fost purtat de mama lui în uter şi protejat şi hrănit de mama lui în
pruncia lui până la un punct când a avut autonomie şi a putut acţiona pentru el însuşi.
La acest punct copilul de sex masculin a dat la o parte mama lui, ca să spunem aşa,
pentru a înfrunta lumea.
Într-o asemenea conjunctură, în dezvoltarea lui, el se poate simţi închis şi limitat de
mama lui şi o bătălie a voinţelor poate avea loc. Ca bărbat, ca Iniţiat bărbat, el poarte
purta aceste obiceiuri emoţionale în el. Dacă aceasta este situaţia, va găsi dificil să se
relaxeze în adăpostul câmpurilor magnetice, întrucât la un nivel psihologic el
experimentează ca o capitulare în faţa femininului.
Dacă Iniţiatul bărbat are probleme cu mama lui din copilărie, el poate angaja acestea
conştient sau inconştient cu partenera lui.
Douăzeci şi cinci
Este important pentru ambii iniţiaţi ce desfăşoară Sexul Magic al lui Isis să realizeze că
ei se îmbarcă într-o lungă călătorie şi că procesul este în esenţă unul de alchimie.
Scopul alchimiei este să transforme o substanţă în alta. Ea face aceasta calcinând
reziduurile sau negativitatea unei substanţe astfel încât substanţa pură rămâne sau
este creată.
În procesul Sexului Magic al lui Isis substanţele transformate sunt pur şi simplu fluidele
sexuale, hormonii, neurotransmiţătorii şi alte substanţe încă nedescoperite de ştiinţa
voastră. Dar, de asemenea, implică o transformare a psihologiei cuiva.
Prin natura sa, Sexul Magic al lui Isis sporeşte procesul alchimic. Căldura se ridică sus,
ca să zicem aşa, reziduul devine clar, ceea ce are nevoie să fie purificat se apropie
dureros în focar.

42
Dacă cineva nu înţelege că acesta este unul din produsele secundare ale alchimiei,
acela ar putea fi deranjat de sosirea materialului psihologic dificil. Dar, de fapt, acesta
este unul dintre rezultate, pentru că presiunea internă creată prin alchimia intensă
generată prin Sexul Magic al lui Isis determină corpul Ka să împingă afară din el toate
impurităţile şi să se cureţe de toate Obstacolele Zborului.
În practica de unul singur, fără partener, alchimiile lui Horus, de asemenea, creează
presiunea internă, scoţând afară impurităţile, dar sarcina este mai dificilă prin aceea că
energia cerută vine prin eforturile proprii ale cuiva şi nu există beneficiul reflexiei de la
celălalt. Cu toate acestea, poate fi făcută.
Douăzeci şi şase
Aceasta este înţelegerea de bază cerută pentru practica Sexului Magic al lui Isis. În
paginile precedente am revelat secretele timpurilor, unul dintre cel mai strâns apărat
secret al Templelor lui Isis.
Înţelegerea acestor practici a fost rezervată celor mai avansaţi studenţi.
Indiferent dacă se practică calea solitară prin Alchimiile lui Horus sau calea Relaţiei
sacre prin Sexul Magic al lui Isis, acela păşeşte pe drumul dumnezeirii.
Cheia centrală în această călătorie este întărirea lui Ka prin stările extatice ale
conştiinţei. Fie că este auto-generată, fie este creată prin extazul sexului, nu are
importanţă în mod inerent; Ka este hrănit şi întărit de stările extatice indiferent de
sursa lor.
Din contra, ruşinea este o otravă pentru corpul Ka, un element toxic ce descreşte
vitalitatea şi potenţa sa.
Eu, o Iniţiată a lui Isis, găsesc tragic că Biserica a învinovăţit femeia şi bărbatul cu
privire la natura lor sexuală şi a închis o poartă uneia dintre cele mai directe căi către
Realizarea lui Dumnezeu. Indiferent de ce aţi face de-a lungul acestei căi, sfatul meu
este să vă eliberaţi de toată ruşinea.
Căutaţi în toate catacombele minţii şi inimii voastre, cercetaţi locurile întunecate din
voi înşivă unde ruşinea locuieşte şi scoateţi-o afară.
Găsiţi oportunitatea de a crea extazul, pentru că el vă întăreşte şi potenţează Ka-ul.
Faceţi ca obstacolele zborului vostru să fie câteva iar binecuvântările de-a lungul
călătoriei voastre să fie multe.
Douăzeci şi şapte
Aş vrea să-mi întorc atenţia acum la câteva fire nedesluşite referitor la practica
Achimiei şi a Sexului Magic al lui Isis.
Pentru Iniţiatul bărbat, este esenţial să înţeleagă că sunt câmpuri magnetice create mai
întâi prin atingerea şi mângâierea femeii Iniţiate, iubita lui, ce încep o cascadă a
câmpurilor magnetice ce construiesc o intensitate până la punctul orgasmului.
Este important ca Iniţiatul bărbat să se antreneze pentru a fi capabil să se
adăpostească în câmpurile magnetice.
Este extrem de important pentru ambii Iniţiaţi să-şi plaseze atenţia pe corpul Ka în
timpul stărilor extatice de conştiinţă ce sunt generate de actul de iubire pe care-l
realizează, pentru că aceasta întăreşte şi potenţează corpul Ka, iar aceasta este
esenţial pentru acest tip de alchimie pe care am practicat-o eu şi Isus.
La momentul orgasmului fizic există o tendinţă pentru valul magnetic de a se mişca fie
sus prin vârful capului sau jos prin picioare – dar în ambele cazuri, acest câmp
magnetic părăseşte câmpul magnetic şi se risipeşte. Este important ca în timpul
momentului orgasmului să se păstreze câmpul sau valul magnetic. Ideal ar fi ca Iniţiatul

43
să-şi plaseze conştienţa în Tronul superior sau centrii superiori ai creierului. Aceasta va
cauza un val de orgasm să urce sus în cap, trimiţându-şi energia în creier şi în corpul
Ka.
Douăzeci şi opt
Sunt momente când Iniţiatul bărbat doreşte să-şi reţină sămânţa. Cu Sexul Magic al lui
Isis, Iniţiaţii bărbaţi au fost învăţaţi o practică specifică numită Oprirea Nilului de Jos.
Din cunoaşterea iniţiatică a Egiptului antic, Nilul există atât extern cât şi intern, Nilul
extern fiind râul fizic iar Nilul intern fiind Djed-ul şi curgerea sa prin cele şapte chakre.
La momentul orgasmului fizic, când un bărbat ejaculează, puterile creative ce au
coborât din Nilul superior în Nilul inferior sunt eliberate.
Această spermă poartă un mare potenţial pentru crearea câmpurilor magnetice în
forma unei noi vieţi sau o reacţie alchimică în uterul femeii Iniţiate, aşa cum am
discutat anterior.
Uneori, totuşi, un bărbat Iniţiat poate dori să-şi păstreze sămânţa, în primul rând,
pentru că funcţie de vitalitatea lui, ejacularea poate, de fapt, descreşte această
energie, şi pentru acest motiv tehnica Opririi Nilului Inferior a fost dezvoltată.
Bărbatul plasează un deget peste prostată, chiar în faţă, astfel încât la momentul
ejaculării, sperma merge înapoi în loc să meargă înainte, iar câmpurile magnetice ale
esenţei sale sexuale recirculă prin corpul său şi Ka-ul său. Dar chiar şi în aceste
momente sunt câmpuri magnetice generate de Ka-ul său care interacţionează cu cel al
femeii Iniţiate şi pot amândoi să se odihnească în aceste interacţiuni.
Douăzeci şi nouă
Şi acum aş vrea să vă vorbesc de o formă relativ rară de parteneriat dar care, uneori,
se realizează în Iniţierile lui Isis. Veţi numi aceasta parteneri de acelaşi sex.
În timp ce construirea câmpurilor magnetice şi adăpostirea în aceste câmpuri şi sosirea
stărilor extatice poate fi creată prin parteneri de acelaşi sex, interacţiunea dintre
spermă şi uter nu se realizează şi, astfel, acest aspect al alchimiei nu este prezent.
Cu toate acestea, toate celelalte aspecte ale Alchimiei şi Sexului Magic al lui Isis sunt
relevante.
Treizeci
În final, aş vrea să-mi întorc atenţia la termenul de Iniţiat, pentru că am folosit acest
termen extensiv prin acest material. Termenul Iniţiat se referă la acea persoană care s-
a decis să trăiască la un nivel înalt de conştiinţă, unul care s-a decis să lase în urmă
viaţa lumească şi să intre într-o aventură a conştiinţei.
În general vorbind, trecerea pragului de la viaţa lumească la una sacră este marcată de
un ritual de Iniţiere. În practicile vechi, un candidat putea fi iniţiat de un preot sau
preoteasă, şi acest preot sau preoteasă avea puterea să confere acelui individ puterea
relativă a descendenţei de care aparţinea.
În anumite tipuri de treceri, un Iniţiator extern este necesar sau cerut.
Cu toate acestea, pentru fazele de început este posibil pentru o persoană să se iniţieze
ea însăşi, pentru că adevărata esenţă a iniţierii înseamnă a marca pragul, trecerea de
la viaţa lumească la viaţa sacră.
Pentru acei care sunt atraşi să practice Alchimiile lui Horus şi doresc să marcheze
angajamentul lor de a trăi într-o viaţă sacră, le ofer acest simplu ritual. Dau această
instrucţiune pentru că este un aşa deficit de persoane calificate care să conducă
iniţierile în vechile descendenţe ale Egiptului.
Pentru acest ritual, cineva are nevoie de o lumânare şi două pahare sau căni.

44
O cană este umplută cu apă şi una este goală. Dacă doriţi, puteţi adăuga flori sau
tămâie, făcând ritualul atât de plăcut estetic pe cât doriţi, dar fundamental, Auto-
Iniţierea este un act al intenţiei şi voinţei personale şi spirituale.
Ritualul este o simplă reflecţie externă a ceva ce se întâmplă în profunzimea cuiva. Şi,
într-adevăr, această alegere internă poate fi făcută fără nevoia unui ritual extern de
loc, pentru că ritualul fără alegerea internă nu este bun de nimic.
Pentru acest ritual, aprindeţi lumânarea şi apoi spuneţi aceste cuvinte…
„Spirit al întregii vieţi, fi martorul meu aici. De dragul propriei elevări şi a elevării
întregii vieţi, mă voi strădui să fiu nevătămător mie şi tuturor celorlalţi.”
Apoi ţineţi cana cu apă în mâna dreaptă, turnaţi apa în cana din mâna stângă, şi prin
aceste cuvinte veţi pecetlui această acţiune…
„Prin turnarea acestei ape, eu însemnez transferul apelor mele sacre ale vieţii
De la lumesc la sacru. Spirit al întregii vieţi, fi martorul meu aici.
Amin. Amin. Amin.”
Treizeci şi unu
Aş vrea să închei povestea mea cu gânduri despre iubitul meu, Isus. Ca Iniţiată a lui
Isis, am fost antrenată pentru momentul întâlnirii cu el. Şi din momentul în care ochii
mei au întâlnit ochii lui, am fost transportată în alte lumi.
Am înţeles învăţăturile ce au fost obscure. Am înţeles cele mai adânci secrete ale lui
Isis, aşa cum ea mi le-a revelat, nu prin scrierile sacre ci prin prezenţa vie a iubirii mele
pentru Isus.
Cum Alchimia dintre noi s-a intensificat, eu am ajuns să-l ador şi el pe mine. I-a fost
foarte dificil să se desparte de mine.
Au fost nelinişti în el încât ar fi preferat să fie cu mine decât să înfrunte Iniţierea prin
moarte a lui Horus; deşi ca suflet maestru el a venit să aştearnă o trenă de lumină prin
regatele întunecate ale morţii. A făcut aceasta de dragul lui şi pentru întreaga omenire.
Sunt mulţi care au înţeles greşit ceea ce el a făcut şi de ce a făcut.
Sunt aceia care cred că tot ce au de făcut este să creadă în el şi nici un alt efort din
partea lor nu este cerut. Aceasta nu a fost niciodată credinţa şi înţelegerea lui Isus. El a
venit ca un indicator de lumină, ca un far de iubire la vremea la care lumea încă se afla
în umbra unui dumnezeu gelos. Isus, ca maestru, a demonstrat un curaj şi o tărie mare,
ca să înveţe iubirea într-un asemenea timp.
A fost ciudat pentru mine, fiind atât iniţiată cât şi femeie care iubeşte, pentru că am
înţeles că obligaţia mea era să-l asist în construirea Ka-ului său, astfel încât să poată
înfrunta regatele morţii cu o putere mai mare.
Ca Iniţiată, am înţeles sarcina mea; şi într-o oarecare măsură am înţeles care era
viziunea lui Isus. Dar ca femeie îndrăgostită, am fost măturată de sentimentele mele
pentru Iubitul meu.
Şi astfel stau în timp, uitându-mă înapoi, cum a fost, asupra vieţii noastre împreună; şi
este un gust dulce amărui.
Dulceaţa prezenţei lui Isus mă va umple şi susţine, pentru totdeauna, cu toate acestea
amărăciunea despărţirii noastre va fi întotdeauna acolo la fel de bine.
În ultimele mele zile pe pământ, Isus a venit la mine din nou în corpul său Ka, aşa cum
a făcut-o de atât de mulţi ani. A fost cu mine când îmi dădeam ultima mea suflare şi
mi-a luat Ka-ul meu prin regatele morţii, prin trena de lumină pe care el a lăsat-o prin
puterea intenţiei sale şi m-a dus în ceea ce voi numiţi rai, dar este un loc în suflet.
Mă odihnesc în acest loc cu prezenţa lui tot timpul şi spaţiul.

45
Treizeci şi doi
Am fost mulţumită să rămân aici cu esenţa lui pe care o port în inima şi mintea mea,
dar Isis, însăşi, a venit la mine şi a spus că acum trebuie să-mi spun povestea… că
minciunile ultimilor două mii de ani trebuie să ajungă la un sfârşit… că femininul se
reîntoarce în echilibru cu masculinul… că Mama Cosmică se revelează pe ea însăşi la
începutul sfârşitului acestui timp.
Şi astfel v-am descoperit unul dintre cele mai pierdute secrete ale timpurilor – că
Spiritul, principiul masculin, pentru ca să se întoarcă la el însuşi din călătoria sa în
Materie, necesită asistenţa principiului feminin, Inteligenţa Materiei însăşi.
Dar din perspectiva solară plină de lumină a principiului masculin, principiul feminin
poartă în el un întuneric, abis umed şi periculos. Principiul solar se simte ameninţat de
întunecimea aspectului lunar. Dar în unirea dintre Soare şi Lună, unirea principiilor
masculin şi feminin, în echilibru, în balanţă energetică, acea adevărată iluminare se
obţine.
Când Isus s-a pregătit cu mine pentru încercarea sa înainte de Grădina din
Ghethsemane, eu eram întruparea lui Isis. Eu eram Ea. Nu era nici o diferenţă între ea
şi mine. Am fost antrenată în practicile ce ar fi asigurat acest lucru. Şi astfel, Isus ca
Soare, principiul solar în manifestare în regatele materiei, s-a unit cu mine, Luna; şi el
s-a unit cu Isis însăşi şi elevarea sa nu s-ar fi realizat fără ea. Ea este Mama Cosmică.
Alte culturi au numit-o cu alte nume dar ea este aceeaşi.
În măsura în care Iniţiatul bărbat este capabil să se adăpostească în câmpurile
magnetice cu Iubita lui şi să atragă în el însuşi energiile vibraţionale ale acestui câmp
magnetic – în această măsură face contact cu Isis însăşi, Mama Cosmică, Creatoarea
întregului timp şi spaţiu.
În măsura în care femeia Iniţiată este capabilă să capituleze în faţa energiilor
magnetice şi să le lase să intre în propria sa natură, ea devine Isis însăşi. Când aceste
două evenimente se realizează la nivelul cosmic, Iniţiatul bărbat devine energetic
acordat cu Osiris şi femeia Iniţiată devine acordată cu Isis, şi dincolo de unirea
câmpurilor lor magnetice, Horus este născut – însă, în acest caz Horus nu ia forma unui
copil. Horus ia formă şi Horus îşi ia zborul în corpurile Ka ale ambilor Iniţiaţi. Ei se ridică
sus într-o manieră foarte reală. Ei pot să-şi ia zborul în regatele celestiale ale propriei
fiinţe.
Adevărul este că Osiris nu poate să se ridice fără Isis şi nici Isis fără Osiris. Marele Zeu
Horus este născut din energiile magnetice ale unirii lor.
Bărbatul Iniţiat, fiind electric prin natură sa, crede că el poate să facă acest lucru prin el
însuşi, dar el nu poate.
Isis îl aşteaptă să recunoască acest lucru, dar el nu o face.
De secole ea a aşteptat, iar acum suntem la începutul sfârşitului timpului şi presiunea
este puternică. Este unul din motivele pentru care am venit înainte.
Pentru acei Iniţiaţi bărbaţi capabili să găsească calea în ei înşişi, să cedeze puterilor lui
Isis purtate în natura Iubitelor lor sau purtate în propria lor natură dacă practică calea
solitară, cunoaşteţi că voi faceţi aceasta nu doar pentru voi ci, pentru întreaga omenire.
Când cineva înţelege Sexul Magic al lui Isis, nu este posibil să o facă doar pentru sine,
deoarece practicile elevează repede Iniţiatul la nivelul mitului viu, pentru că în expresia
sa cea mai înaltă, aşa cum am indicat mai devreme, bărbatul Iniţiat devine însăşi
Osiris, iar femeia Iniţiată devine Isis… şi Horus este născut afară din energiile lor
magnetice.

46
Pentru aceia angajaţi în practica solitară a alchimiei, aceasta este realizată prin
energiile magnetice ale Circuitelor Lunar şi Solar. Pe măsură ce practica de bază
împărtăşită mai devreme este stăpânită, Serpentina Neagră a Lunii, ţinând esenţa
Voidului, freamătă şi tremură în corpul Ka al Iniţiatului, asemănător cum femeia Iniţiată
freamătă şi tremură în braţele bărbatului când practică Sexul Magic.
În practica de iniţiere a căii solitare, Serpentina de Aur a Soarelui întâlneşte Serpentina
Neagră a Lunii în centrul capului, şi câmpurile magnetice create de amestecul lor şi
reacţiile energetice create de intersecţiile lor prin chakre, creează pe Horus.
Astfel, indiferent dacă este făcută singur sau împreună cu altcineva nu are importanţă
propriu zis, dar ceea ce trebuie să se întâmple în ambele este la fel. Soarele şi Luna
trebuie să fie în balanţă şi, apoi, iluminarea, ceea ce numim Horus, se realizează.
Treizeci şi trei
V-am oferit povestea mea şi v-am dat învăţăturile mele cu cele mai adânci speranţe ca
voi să găsiţi un culoar spre măreţia voastră, pentru că de aceasta are nevoie acum
lumea mai mult ca niciodată.
Este speranţa mea că voi veţi fi înălţaţi de înţelegerile mele şi, că acestea vă vor
inspira, aşa cum am fost eu inspirată, de magnifica fiinţă pe care o numiţi Isus, dar pe
care eu o numesc Iubitul meu.
Pentru acei care au curajul să practice Alchimiile lui Horus şi, pentru acei care aleg să
trăiască în Relaţie Sacră cu ei înşişi sau cu altul, vă dau binecuvântarea mea.
Fie ca, binecuvântările Mamei Cosmice să cadă asupra voastră de-a lungul călătoriei
spre voi înşivă. Fie ca, calea dintre Soare şi Lună să fie revelată.
Spiritul întregii vieţi să-l aveţi martor. Amin.”

47