Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic” Hermes “ Petroșani Avizat,

Profilul: Servicii Director, Petrescu Florentina


Domeniul de pregătire generală: Comerț
Calificarea profesională: Tehnician în achiziții și contractări
Modulul:VI Stagii de pregătire practică privind studiul mărfurilor
Clasa: a XII-a C
Nr de ore/an: 120, din care: LT: 90, IP:30
Nr. ore /săptămână: 30

Profesor: Roșia Matilda Avizat,


Plan de învățământ OMECI nr.3412 din 16.03.2009 Şef de catedră, Huszar Otilia
Programa aprobata prin Ordinul MEC: 3501/29.03.2018
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Unitatea de Nr. ore Săptămâna


Nr.
rezultate ale Rezultate ale învățării Conținuturi Obs.
crt T LT IP T LT IP
învățării Cunoștințe/abilități/atitudini

(0 (1) (2) (3) (


(4 (5 (7 (10
) 6 (8) (9)
) ) ) )
)
1. URÎ 13. Cunoștințe (C): 13.1.1. Descrierea substanțelor Evaluare iniţială -
Aplicarea din compoziția chimică a produselor alimentare Valoarea nutritivă a produselor 2 2 S4:5-9.X S4:5-9.X
procedurilor 13.1.2. Precizarea importanței și rolului valorii alimentare
privind energetice a produselor alimentare pentru Conceptul de valoare nutritivă -
calitatea consumul populației Compoziția chimică a produselor
produselor și 13.1.3.Clasificarea substanțelor toxice care alimentare:
serviciilor influențează inocuitatea produselor alimentare.  Apa
Abilități (Ab):13.2.1. Identificarea substanțelor  Substanţele proteice
din compoziția chimică a produselor alimentare;  Lipidele 6 2 S4:5-9.X S4:5-9.X
13.2.2. Determinarea valorii energetice a  Glucidele
produselor alimentare pe baza operațiilor  Sărurile minerale
matematice de bază  Vitaminele
13.2.3. Identificarea gradului de asimilare și  Enzimele
inocuitate a produselor alimentare; Valoarea energetică a produselor
Atitudini (At):13.3.1.Conștientizarea efectelor alimentare
substanțelor din compoziția alimentelor asupra Gradul de asimilare al alimentelor

1
Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Nr.
rezultate ale Rezultate ale învățării Conținuturi Obs.
crt T LT IP T LT IP
învățării Cunoștințe/abilități/atitudini

(0 (1) (2) (3) (


(4 (5 (7 (10
) 6 (8) (9)
) ) ) )
)
sănătății și stilului de viață al consumatorilor
Inocuitatea produselor alimentare
Sistematizarea și evaluarea cunoştinţelor Recapitulare și evaluare
acumulate
URÎ 13. Cunoștințe (C): Sortimentul și caracteristicile de calitate
Aplicarea 13.1.4. Descrierea particularităților sortimentale ale produselor alimentare și
procedurilor ale produselor alimentare; nealimentare 8 2 S4:5-9.X S4:5-9.X
privind 13.1.5. Caracterizarea etapelor de verificare a Particularitățile sortimentale și
calitatea calității produselor alimentare caracteristici de calitate ale mărfurilor
produselor și 13.1.6. Descrierea particularităților sortimentale alimentare
serviciilor ale produselor nealimentare; Verificarea calității produselor
13.1.7. Caracterizarea etapelor de verificare a alimentare:
calității produselor nealimentare - produse din cereale 8 5 S4:5-9.X S4:5-9.X
Abilități (Ab): - legume, fructe și produse din legume,
13.2.4.Diferențierea sortimentului și fructe
caracteristicilor de calitate ale produselor - produse zaharoase
alimentare - produse gustative
13.2.5.Verificare calității produselor alimentare - lapte și produse lactate 32 9 S11:23- S11:23-
13.2.6.Diferențierea sortimentului și - ouă 27.XI 27.XI
caracteristicilor de calitate ale produselor - carne și produse din carne
nealimentare - pește și produse din pește
13.2.7.Verificare calității produselor - grasimi alimentare
nealimentare
Atitudini (At): Particularitățile sortimentale și 18 5 S21:1- S21:1-
13.3.2. Asumarea responsabilității în caracteristici de calitate ale mărfurilor 5.III 5.III
menținerea caracteristicilor de calitate a nealimentare
sortimentului de produse alimentare și Verificarea calității produselor
nealimentare. nealimentare:
13.3.3.Colaborarea activă cu membrii echipei - textile
de lucru pentru verificarea cantitativă și - încălțăminte
calitativă a produselor alimentare și -jucării
nealimentare -ceasuri, bijuterii și articole de gablonz
-mărfuri pentru sport, voiaj, turism

2
Unitatea de Nr. ore Săptămâna
Nr.
rezultate ale Rezultate ale învățării Conținuturi Obs.
crt T LT IP T LT IP
învățării Cunoștințe/abilități/atitudini

(0 (1) (2) (3) (


(4 (5 (7 (10
) 6 (8) (9)
) ) ) )
)
-papetărie şi librărie, birotică
- mărfuri chimice de uz casnic
-mărfuri din mase plastice
-mărfuri cosmetice
- mărfuri din sticlă
- mărfuri ceramice
- mărfuri din lemn 12 3 S32:31.V- S32:31.V-
- mărfuri metalice 4.VI 4.VI
-mărfuri tehn-sanitare si pt. construcții
- mărfuri electrotehnice și electronice
- mărfuri electrocasnice
-mărfuri auto-moto-velo

Sistematizarea și evaluarea cunoştinţelor Recapitulare și evaluare finală 4 2 S32:31.V- S32:31.V-


acumulate 4.VI 4.VI