Sunteți pe pagina 1din 1

Adauga la favoriteAlertaSalvează PDFTipăreşte

HOTĂRÂRE nr. 333 din 20 martie 2003 pentru aprobarea


Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor
de piaţă
În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 872 din Ordonanţa Guvernului
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 650/2002,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Practică judiciară extinsă (1 referinte)
Practică judiciară (1 referinte)
-****-
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie,
Silvia Ciornei
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
ANEXĂ:
NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 235 din data de 7 aprilie 2003