Sunteți pe pagina 1din 2

FISA VERIFICARE REGISTRU DE SUPRAVEGHERE MASINI DE RIDICAT

NR. CERINTA LEGALE CONFORM PT R 1 - 2010 ESTE INDEPLINITA OBSERVATII


CERINTA?
DA NU
1 REGISTRUL DE SUPRAVEGHERE ESTE INTOCMIT CONFORM
MODELULUI DIN ANEXA 3 LA PT R 1 - 2010
2. RSVTI A CONSEMNAT IN REGISTRUL DE SUPRAVEGHERE
LUCRARILE DE INTRETINERE, REVIZIE SI REPARARE
EFECTUATE
3. RSVTI VERIFICA LUNAR STAREA DISPOZITIVELOR DE
SIGURANTA SI CONSEMNEAZA ACEST FAPT IN REGISTRUL
DE SUPRAVEGHERE
4. EFECTUAREA LUCRARILOR DE MONTARE A MASINILOR DE
RIDICAT ESTE CONSEMNATA IN REGISTRUL DE
SUPRAVEGHERE DE CATRE RSL AL PERSOANEI JURIDICE
AUTORIZATE ISCIR PENTRU ACEST TIP DE ACTIVITATI
5. ESTE NUMIT PRIN DECIZIE SCRISA CONDUCATORUL DIRECT
AL LOCULUI DE MUNCA PENTRU PERSONALUL DE
DESERVIRE/AUXILIAR DE DESERVIRE SA PASTREZE REGISTRUL
DE SUPRAVEGHERE IAR ACEASTA DECIZIE ESTE ADUSA LA
CUNOSTIINTA RSVTI SI PERSONALULUI DE
DESERVIRE/AUXILIAR DE DESERVIRE
6. IN REGISTRUL DE SUPRAVEGHERE SUNT CONSEMNATE
DEFICIENTELE SAU DERANJAMENTELE CONSTATATE IN
TIMPUL UTILIZARII PRECUM SI NUMELE , PRENUMELE SI
SEMNATURA PERSOANEI CARE A CONSTATAT DEFICIENTELE
SI DERANJAMENTELE
7. IN REGISTRUL DE SUPRAVEGHERE SUNT CONSEMNATE
NUMELE, PRENUMELE SI SEMNATURA PERSOANEI
RESPONSABILE PENTRU EFECTUAREA LUCRARILOR SAU
PENTRU INLATURAREA DEFICIENTELOR SAU
DERANJAMENTELOR CONSTATATE IN TIMPUL UTILIZARII