Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2014
Proba D

20
Evaluarea competenţelor digitale
Varianta 5

47
Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările

S
OA
• Toate subiectele sunt obligatorii.

TI

ES
Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte

GR
din oficiu.

-
NE
• Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute: 15 minute pentru fișa A şi 75 de minute

ON
pentru fișa B.

DR
• Fişierele pe care le veţi prelucra sunt furnizate în directorul examen, aflat pe Desktop. Ele

re
AN
vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.

G
A
FIŞA A
a
NIT
Accesul la reţeaua Internet este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.
IO
_M
IC

SUBIECTUL I (10 puncte)


OG
OL
tu

1. Căutați pe web informaţii despre cetățile – fortărețe dacice din Munții Orăștiei, care fac
HN

parte din patrimoniul cultural mondial UNESCO.


TE

a. Identificați stilul în care au fost construite aceste cetăți și scrieți-l pe foaia de examen. (2p)
UL
Sa

b. Salvați în directorul (folder) examen, ca pagină web, numai HTML (HTML only), cu numele
CE
LI

implicit, pagina web de pe care ați preluat informația de la punctul a. (3p)


c. Copiați în fișierul comp_n un paragraf despre aceste cetăți, o imagine cu unul dintre

20
sanctuarele de la Sarmizegetusa, precum și adresele paginilor web de pe care ați copiat
fiecare dintre elementele de conținut menționate. (5p)

47
S
OA
TI
-
ES
GR
NE
ON
e
DR
ar

AN
G
TA
NI
_M
IO

e
IC

ct
OG
tu

ie
OL

ub
HN

_s
TE

D
a_
Sa

ob
UL

Pr
CE
LI

Proba de evaluare a competenţelor digitale Varianta 5


Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările FIŞA A
1