Sunteți pe pagina 1din 6

„COORDONAT” „APROB”

Şef catedra Obstetrică şi Ginecologie FECMF Director IMSP Institutul Mamei şi Copilului
Dr.hab.med., profesor universitar Dr.med., conferențiar universitar
________________________Olga Cerneţchi _______________________Sergiu Gladun

MINISTERUL Protocol clinic naţional standardizat pentru medicii obstetricieni


SĂNĂTĂŢII
AL din secţiile de obstetrică Centrul Perinatal nivelul III
REPUBLICII
MOLDOVA Vacuum-extracţia fătului

A. Partea introductivă
A. 1 Diagnosticul Vacuum-extracţia fătului
A. 2 Codul bolii (CIM 10)
A. 3 Utilizatorii Secţiile de obstetrică
A. 4 Scopul protocolului Sporirea calităţii managementului naşterilor în perioada de
expulzie la pacientele cu eclampsie, patologie extragenitală gravă,
insuficienţa scremetelor, hipoxie intrauterină acută şi hemoragie
în secţiile de obstetrică
A. 5 Data elaborării 2013
A. 6 Data revizuirii martie 2019
A. 7 Definiţia Vacuum-extracţia: naşterea vaginală instrumentală prin extracţia
fătului în perioada de expulzie de partea craniană care se află în
cavitatea sau la ieşirea din bazinul mic cu ajutorul vacuum-
extractorului

B. Partea general
Nivel de asistenţă medicală spitalicească
Descriere Motive Paşi
B. 1. Internarea
În secţiile de obstetrică Factorii de risk: Evaluarea pacientei (aprecierea
riscului materno-fetal )
Insuficienţa scremetelor. Aprecierea situaţiei obstetricale
Suferinţă fetală intrauterină acută prin tuşeu vaginal şi examen
sau acutizarea suferinţei cornice extern
în perioada de expulzie. Auscultaţia intermitentă a BCF
Dezlipirea precoce a placentei în Înregistrarea şi evaluarea CTG
perioada de expulzie. timp de 10-40 min
Acces de eclampsie în perioada de  Informarea pacientei despre
expulzie. necesitatea, riscurile posibile şi
Patologiea cardiovasculară cu avantajele vacuum-extracţiei
insuficienţă cardiovasculară fătului
severă. Pregătirea echipamentului necesar
Miopie severă. Dezlipirea retinei Oxigenoterapie
şi operaţii plastice pe ea. Linie venoasă centrală/periferică
Iniţierea perfuziei endovenoase cu
oxitotice
Asistenţă anestezilogică
intravenoasă adecuată
Asigurarea asistenţei
reanimatologice neonatale
B. 2. Diagnosticul
C. 1 – C. 4 Stabilirea cauzei insuficienţei
scremetelor, suferinţei fetale acute Investigaţiile Investigaţiile
sau acutizarii celei cornice, paraclinice paraclinice
accesului de eclampsie, dezlipireii obligatorii recomandabile
precoce a placentei şi severiităţii
procesului pentru determinarea Monitorizare Ultrasonogra-
tacticii de tratament. fetală fie fetală cu
cardiotocografi doplerografie
că permanentă
Monitorizarea
TA, Ps şi FR la
parturientă
B. 3. Tratamentul -(comentări suplimentare în anexe)
C.1–C.4
C. 5.1 - C. 5.2 Iniţierea tratamentului Aplicarea vacuum-extractorului
obstetrical.
Perineotomia.
Extracţia propriuzisă a fătului cu
ajutorul vacuumului.
Profilaxia hemoragiei postparte.
Reanimarea nou născutului.
Terapie uterotonică.
Masajul uterin extern.
Controlul manual al uterului şi
masajul lui pe pumn la necesitate.
Perineorafia.
C. 5.2 – C.5.6 Tratamentul cauzelor specifice Terapia eclampsiei.
Terapia patologiei extragenitale.
Terpia antihipertenzivă sau
hipotenzivă.
Recuperarea VLC.
Terapie ventilatorie.

Stări patologice la nou-născut Terapie neonatală specifică

Lăuzie patologică. Tratament medicamentos etiologic


selectat.

C. Descrierea metodelor, tehnicilor şi procedurilor


C. 1 APLICAREA VACUUMULUI OBSTETRICAL: -(comentări suplimentare în anexe)

C.1.1  Condiţiile pentru aplicarea vacuum-extractorului:


Fătul viu
Conjugata vera > 8cm
Deschiderea totală a colului uterin
Punga fetală ruptă
Localizarea capului fetal în cavitatea sau la ieşirea din bazinul mic:
T a b l o u l v a g i n a l : dilatarea completă a colului uterin, pungă fetală ruptă, capul fetal cu
segmentul mare în strîmtoarea îngustă a bazinului mic, punct de direcţie – fontanela mică,
sutura sagitală în unul din diametrele oblici, sau capul fetal la ieşirea din bazinul mic şi sutura
sagitală în diametrul drept .
Situarea suturii sagitale în unul din diametrele oblice sau drept.
Punct de direcţie - fontanela mică
C.1.2 Dimensiunile capullui fetal nu prea mari şi nici prea mici
 Indicaţiile pentru aplicarea vacuumului:
F e t a l e :
-Asfixia fătului:
Suferinţa fetală acută se caracterizează prin: frecvenţa cardiacă fetală < 110 sau >170 bătăi |
min., schimbări hipohice pe cardiotocogramă sau la ecografie cu doplerografie fetală
-Prolabarea cordonului umbilical
M a t e r n e :
-Îngusterea ieşirii din bazinul mic
-Primipare de vîrstă înaintată
-Anomalii de angajare a capului fetal
-Insuficienţa secundară a forelor de expulzie:
Insuficienţa scremetelor se caracterizează prin: contracţii uterine neefective, scurte şi rare,
lipsa mişcărilor progresive prin canalul de naştere a capului fetal
-Eclampsia:
-Hemoragia uterină
C.1.3 -Patologia extragenitală severă

 Tehnica aplicării vacuumului obstetrical: - (comentări suplimentare în anexe)


Se aplică ventuza vacuumextractorului în regiunea fontanelii mici
Se ridică presiunea negativă până la 0,7 - 0,8 atm. În decurs de 3 – 4 min.
Se face tracţia de probă
Se face perineotomia selectivă
La vacuumul cavitar tracţia propriu zisă se face spre genunchii obstetricianului şi apoi spre faţa
lui simultan cu scremetele parturientei
La forcepsul la ieşire tracţia se face numai spre faţa obstetricianului simultan cu scremetele
parturientei
După extragerea capului fetal şi a fătului în întregime se deconectează vacuumul şi se scoate
ventuza
Se restabileşte integritatea perineului – perineorafie
Abrevierile folosite în document
Ps Puls
TA Tensiunea arteriala
FR Frecventa respiratorie
VLC Volumul de lichid circulant
Protocolul a fost discutat şi aprobat la Şedinţa comună a Catedrei
Obstetrică şi Ginecologie FECMF
şi Clinicii de Obstetrică şi Ginecologie IMSP ICŞDOSMşiC
(proces verbal nr. 4, din 24.11.2010)
Elaborat de grupul de autori:
Aprobat prin ordinul MS din RM nr. __din _____2014 Ciobanu Victor, dr.în med.,
„Cu privire la aprobarea Protocolului clinic naţional standardizat pentru confer.univer..,catedra obstet. şi g
medicii obstetricieni din secţiile de obstetrică FECMF, USMF
„Vacuumul obstetrical” “N.Testemiţanu”
Data implementării Protocolului decembrie 2013
Data revederii Protocolului martie 2019

Bibliografie:
1. Малиновский М.С.//Оперативное акушерство., 1955., с.220-303.
2. БодяжинаВ.И.//Мануал де овстетрикэ., 1967., с.399-403., 404-405.
3. Г.Д. Гордеева., Г. К. Степанковская. Акушерство и гинекология.
Москва. 2008. с. 297 – 324.
Anexe

Fig. 1 - Ventuza vacuum – extractorului, Malstreem

Fig. 2 - Forme ale ventuzelor pentru vacuum – extracţie

Fig.3 - Ventuze modificate ale Vacuum – extractorului

Fig.4 - Introducerea în vagin a ventuzei pentru vacuum – extracţie


b) aplicarea corectă (mai aproape de fontanela mică)
1 – în regiunea fontanelei mici; 2 – intre fontanela mare şi mică; lateral de sutura lambdoidă

Б – imagine schematizată

Fig.5 - Controlul locaţiei ventuzei vacuum – exctractorului pe căpşorul fetal

Fig.6 - Poziţionarea corectă a mâinilor în timpul tracţiei vacuum – extractorului


Fig.7 - Direcţionarea tracţiei la vacuum – extracţia fetală în dependenţă de nivelul localizării capului fetal
(schema)
a – căpşorul în cavitatea bazinului mic; b – căpşorul la ieşirea din cavitatea bazinului mic

Fig.8 - Degajarea căpşorului din fanta genitală la


vacuum – extracţia fetală cu protejarea perineului