Sunteți pe pagina 1din 14

Aprilie 2021

PLAN DE AFACERI
al firmei „Chihai Maxim” ÎI
întocmit în scopul obţinerii finanţării afacerii

Director: Chihai Maxim


Adresa: Moldova, Balti
Telefon: +37369663298

Bălţi 2021
Cuprins
Rezumat 3
1. Date despre companie 4
2. Analiza pieţei 5
2.1 Descrierea pieţei de desfacere a produsului/serviciului 5
Relaţia cu alte programe/strategii/proiecte/alte documente
2.2 6
relevante
2.3 Concurenţa 6
3 Produsul/serviciul 7
3.1 Descrierea produsului/serviciului 7
3.2 Analiza SWOT 7
4 Tehnologia de producere 8
4.1 Descrierea procesului tehnologic 8
4.2 Strategia de dezvoltare a produsului/serviciului 10
5. Analiza riscurilor 10
5.1 Matricea riscurilor 10
5.2 Analiza riscurilor 10
5.3 Promovarea produsului/serviciului 11
6 Logistica 11
6.1 Localizarea 11
6.2 Furnizorii 11
7 Managementul 12
7.1 Lista personalului 12
7.2 Organigrama 12
7.3 Salariile şi beneficiile 12
8. Analiza costurilor de operare 13
8.1 Venituri anuale prognozate 13
8.2 Investiţii necesare 13
8.3 Prognozarea fluxului mijloacelor băneşti 13
8.4 Venituri/cheltuieli 14
8.5 Pragul de rentabilitate 15

Rezumat

Întreprinderea ce doresc să o înfiinţez este o întreprindere producătoare de mobilă şi


elemente de construcţie din lemn.
Un atelier de tîmplărie este oricînd binevenit într-o comunitate. În ziua de azi este destul
de greu de imaginat o localitate în care lemnul să nu fie prezent. Într-o casă sau într-o gospodărie
2
de la ţară lemnul este foarte des întîlnit la realizarea construcţiei propriu-zise, iar dacă construcţia
nu este din lemn, aproape sigur vom întîlni lemnul în acoperişul construcţiei, în uşi şi ferestre, în
prispa sau cerdacul casei, în gardul casei precum şi în diversele anexe gospodăreşti. Mai departe,
este usor de observat că marea majoritate a mobilierului dintr-o gospodărie este din lemn.
Totodată lemnul este folosit şi la realizarea unor construcţii de interes economic şi public.
Lemnul este frecvent întîlnit în construcţiile comerciale, agricole, instituţionale.
Şi fiindcă lemnul este atît de des întîalnitîn localităţi, în mod evident trebuie să existe şi
firme care să se ocupe de prelucrarea lemnului şi punerea sa în valoare.
Obiectivul principal al întreprinderii pe care o înfiinţez e acela de a oferi o mobilă şi nu
numai, de cea mai buna calitate în cel mai scurt timp. Produsul principal este reprezentat de
cherestea dar şi de panoul de lemn, care, după prelucrare va da naştere elementelor de mobilier.
Produsele oferite sunt reprezentate de piesele de mobilier.
Este foarte adevărat că foarte frecvent fermierii din mediul rural îşi fac singuri micile
construcţii din lemn, dar nu trebuie să uităm că destul de des este nevoie de un atelier dotat cu
echipamente profesionale pentru a realiza semifabricatele, produsele sau construcţiile necesare.
Un mic atelier de tîmplarie poate realiza o gama extrem de variată de produse: usi, ferestre,
scări interioare, scări exterioare, lambriuri, podele, obloane, duşumele, mic mobilier (paturi,
noptiere, dulapuri, şifoniere, etajere, birouri, mese, scaune), terase din lemn, balcoane, foişoare,
căsute de lemn pentru gradina, mobilier gradină, porţi, garduri, jucării din lemn, ambalaje din
lemn sau diverse semifabricate din lemn (frize, lanti, baluştri, etc.). Produsele pot fi realizate din
stejar, brad, fag, cires, nuc sau din lemn de esenţă exotică.
Direcţia strategică de dezvoltare pe care îmi propun să o urmez reprezintă „Valorificarea
resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă”.
Pentru lansarea afacerii voi avea nevoie de 100 000 mii lei. Din aceasta sumă 25 000 lei
vor fi bani din surse proprii, iar 75 000 mii lei vor fi investiţii atrase din afara întreprinderii.
Preconizez să apelez pentru a atrage investiţii la următoarele programe:
Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) este un program destinat
persoanelor tinere, cu vîrsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc: 
-să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale;
-să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale; (cu excepţia mun. Chişinău şi
Bălţi)
-să dezvolte o afacere în domeniul agriculturii, producerii sau prestări de servicii.
Durata Programului este 2008-2016.
PNAET oferă:

3
 *   Instruire şi consultanţă antreprenorială GRATUITĂ (Componenta I, implementată de
Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM)):
-Înregistrarea afacerilor şi legislaţia în domeniu;
-Planificarea afacerilor;
-Managementul financiar;
-Contabilitate;
-Managementul resurselor umane;
-Marketing şi vînzări.
 *  Finanţare (Componenta II, implementată de Directoratul Liniei de Credit (DLC)) :
- credite preferenţiale în valoare de pînă la 300.000 lei, din care 40% reprezintă porţiunea
de grant nerambursabil;
- perioada de rambursare maxim 5 ani;
- dobîndă preferenţială;
  *Finanţarea se oferă pentru procurarea de utilaje şi echipamente.
  * La creditare participă numai persoanele juridice.   
 Monitorizarea post – finanţare (Componenta III, implementată de Directoratul
Liniei de Credit).

Costuri de investiţii Surse proprii Surse bugetare
1. Clădiri 10 000
2. Echipamente 60 000
3. Alte bunuri de capital 15 000 15 000
TOTAL: 25 000 75 000

1. Date despre companie


Denumirea companiei „Chihai Maxim” ÎI
Forma organizatorică Întreprindere individuală
Adresa juridică, telefon, e-mail Moldova, Balti
Telefon: +37369663298
e-mail: mchihai4@gmail.com

2. Analiza pieţei

2.1 Descrierea pieţei de desfacere a produsului/serviciului

4
Ramura producerii de mobilă din Republica Moldova întruneşte peste o mie de companii.
Dintre acestea, pe linia de plutire se menţin în jur de o sută. Mai mult de  jumătate din producţia
de mobilă de pe  piaţa autohtonă este asigurată de 18 companii. În ultimii doi ani producţia de
mobilă a  sporit, dar pentru a se menţine pe piaţă, producătorii se văd siliţi să-şi adapteze mereu
oferta la dorinţele consumatorilor.
Ultimul studiu care reflectă situaţia industriei de mobilă din Moldova a fost făcut acum doi
ani de experţii USAID. Aceştia au remarcat că piaţa autohtonă de mobilă de dezvoltă mai greu
decît cele din regiunile apropiate, mai ales pentru că producătorii moldoveni sunt puşi în condiţii
inegale cu importatorii, deoarece lucrează cu utilaje dar şi cu materie primă de import, suportînd
taxe enorme pe fiecare din segmentele  afacerii.
O dezvoltare mai rapidă o au însă intreprinderile mici şi mijlocii care fabrică mobilă la
comandă, pentru că ele sunt adaptate perfect la cererea consumatorilor.
Autorităţile sprijină producătorii de mobilă prin îmbunătăţirea cadrului legal în domeniul
fiscal şi vamal. Cei de la Ministerul Economiei s-au oferit să finanţeze producătorii care îşi
doresc să participe la acţiuni de promovare în afara ţării.
In functie de tipul de mobilier fabricat, clientii pot fi persoane fizice sau juridice. In cazul
mobilierului de comanda, majoritatea cumparatorilor sunt persoane fizice.
Cererea de produse poate fi influenţată de un important factor, şi anume cel economic.
Criza a afectat foarte mult salariile, dar şi dorinţa oamenilor de a investi, de aceea este posibil ca
piaţa să fie alcatuită dintr-un numar mai mic de clienţi.
Cine sunt potenţialii clienţi?
-   persoanele fizice care deţin proprietăţi în mediul rural
-  proprietari de exploataţii agricole, microferme de animale, livezi
-  asociaţii agricole
-  firme ce îşi desfăşoară activitatea în mediul rural
-  instituţii publice
-  en-grosişti şi comercianţi en-detail (la bucată) (în cazul producţiei de serie mică)
Piaţa potenţială a firmei este formată din locuitorii comunei unde este amplasată firma.
Pe viitor această arie se poate lărgi, aceasta constituind piaţa disponibilă.

2.2 Relaţia cu alte programe/strategii/proiecte/alte documente


relevante
№ Tip Denumire Mod de relaţionare
1 Program PNAET (Programul Naţional de Asistenţă Accesarea finanţării
Economică pentru Tineret) operaţiunilor de
procurare a
5
echipamentelor şi
utilajelor noi de
producere.
Împrumuturile pot fi
acordate în valoare de
pînă la 300 mii lei, la
achitarea la timp a
plăţilor 40 % din
credit devine grant
nerambursabil. 

2.3 Concurenţa

Concurenţa este deosebit de bine reprezentată. Dintotdeauna prelucrarea lemnului a


reprezentat o îndeletnicire de baza a moldovenilor (date fiind resursele deosebite de care dispune
teritoriul ţării în acest sens), iar această tradiţie s-a păstrat din generaţie în generaţie.
Astfel, după 1990 au apărut o serie de fabrici de profil care actionează pe scară mai largă
sau mai restrînsă. O categorie aparte o constituie fabricile existente încă de pe vremea fostului
regim, majoritatea functionînd în continuare pe “scheletul” moştenit. Pe piaţă funcţionează o
serie de companii mari şi foarte mari care desfăşoară activităţi complexe de producţie, distribuţie
prin magazine specializate proprii sau prin dealeri, export. Pentru a acoperi cererea nesatisfăcută
de către acestea, au apărut şi o serie de fabrici mici, axate în special pe mobilier de comandă,
acestea avînd avantajul flexibilităţii în producţie şi al costurilor şi implicit al preţurilor mai mici.

Principalii concurenţi Politica de preţ Cota de Descrierea avantajelor oferite


piaţă de către concurenţi
Fabricile de mobilă: Strategia preţurilor 50 % Oferă mobilă de calitate
Viitorul, ICAM- înalte (preţuri pentru înaltă, la preţuri europene
Super, Stejaur, Nord- performanţe de Deţin o reţea vastă de
Mobila, Comfort, excepţie) distribuţie prin toată ţara
Creator, Ergolemn şi Strategia preţurilor
Casa Modernă. medii
Micii producători de Strategia preţurilor de 10 % Produc mobilă la comandă
mobilă promovare după designul şi posibilităţile
financiare ale clientului
Importatorii de mobilă 20 % Oferă mobilă exclusivă

Marea majoritate a concurenţilor îşi promovează afacerea prin publicitate la radio şi


televiziune, prin anunţuri în ziare, pe net sau în reţelele de socializare. O astfel de publicitate le
permite să-şi menţină clientela la un nivel constant, cu mici fluctuaţii în direcţia creşterii.

3. Produsul/serviciul

6
3.1 Descrierea produsului/serviciului

Produsele oferite sunt reprezentate de piesele de mobilier ce pot fi de dimensiuni variate,


cum ar fi: etajere, scaune, suporturi pentru diverse obiecte, chiar şi jucării din lemn, usi şi
ferestre (inclusiv tîmplărie ferestre pentru geam termopan), mobilier pentru camere (paturi,
canapele, seturi de canapele, dulapuri, vitrine, etajere, biblioteci, mese – inclusiv mese pentru
TV, audio-video, pentru servire etc.), mobilier de bucătărie, ajungîndu-se şi la mobilier de birou
(în special birouri, mese pentru calculator – adesea dotate cu suporturi pentru tastatură, unitate
centrală, imprimantă sau pentru toate acestea, mese pentru conferinţe, biblioteci, corpuri mobile).

3.2 Analiza SWOT


Puncte tari: Puncte slabe:
Recunoaşterea pe plan local Imposibilitatea repararii imediate a aparatelor
Gradul ridicat de dezvoltare tehnică şi de lucru
tehnologică în domeniul de activitate Lipsa lichiditatilor pentru achizitia aparatelor
Executarea lucrărilor după dorinta clienţilor noi în locul celor stricate
Amplasare favorabilă
Oportunitati: Amenintari:
Posibilităţi mari de intrare pe piaţă Recesiunea economică (şomajul sau scăderea
Forţă de muncă calificată pe plan local salariilor)
Creşterea numărului de imobile construite în Intenţia firmelor deja existente de reînoire a
localitate, dar şi aflate, înca, în proces de utilajelor
construcţie Creşterea costurilor în vederea cumpărării
materiei prime

4. Tehnologia de producere

4.1 Descrierea procesului tehnologic

Identificarea factorilor de poluare şi impactul lor asupra mediului


1. Apa.
Tipurile de ape evacuate din proces, modul de reţinere şi evacuare sunt prezentate în
tabelul urmator:
№ Sursa generatoare de apa uzata Metode de Punct de evacuare
epurare
7
1. Apa uzata tehnologica Mecanică (separare Reteaua de canalizare stradală
Instalatiile de recirculare a apei din gravitationala)
cadrul cabinelor de vopsire
2. Apa uzată menajeră - Reteaua de canalizare stradala

2. Sol.
Surse potentiale de poluare ale solului:
- retelele de canalizare a apei uzate tehnologice şi menajere;
- zona depozitelor de substanţe chimice – lacuri, vopsele, solvenţi, coloranţi; pot constitui surse
de poluare a solului în conditiile degradării platformelor betonate şi a manipulării
necorespunzatoare a acestora;
- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor ;
- sistemul de preluare şi transport al pulberilor fine rezultate la prelucrarea lemnului în condiţiile
apariţiei unor neetanşeităţi pe sistemul de transport pneumatic;
- reţeaua internă de canalizare, în cazul exploatării necorespunzătoare sau a degradării;
- depozitarea necontrolată a materialului lemnos direct pe sol;
- clădiri, căi de acces, utilaje – neîntreţinute corespunzător;
- stocarea incorectă a deşeurilor menajere, a celor rezultate din activitatea de întreţinere, a
deşeurilor de ambalaje.
3. Zgomot.
Surse generatoare de zgomot sunt :
- funcţionarea ventilatoarelor aferente instalaţiilor de exhaustare;
- circulaţia auto de pe amplasament.
Controlul poluării.
Cele mai sensibile strategii de control ale poluării (atmosferice) implică metode ce reduc,
colectează, captează sau reţin poluanţii la ieşirea din proces şi înainte ca ei să intre în atmosferă.
Din punct de vedere ecologic, reducînd emisiile poluante cu o mărire a randamentului energetic
şi prin măsuri de conservare, precum arderea de mai putin combustibil este strategia preferată.
Metodele de controlare a poluării atmosferice includ şi îndepărtarea materialelor poluante
direct din produsul brut, înainte ca acesta să fie folosit, sau imediat după ce s-a format, dar şi
alterarea proceselor chimice ce duc la obţinerea produsului finit, astfel încît produşii poluanţi să
nu se formeze sau să se formeze la nivele scăzute. Reducerea emisiilor de gaze din arderea
combustibililor folosiţi de către automobile este posibilă şi prin realizarea unei combustii cît mai
complete a carburantului sau prin recircularea gazelor provenite de la rezervor, carburator şi
motor, dar şi prin descompunerea gazelor în elemente putin poluante cu ajutorul proceselor
catalitice. Poluanţii industriali pot fi la randul lor captaţi în filtre, precipitatori electrostatici etc.

8
4.2 Strategia de dezvoltare a produsului/serviciului
Strategia de dezvoltare: Acţiunile companiei:
Dezvoltarea de servicii unice originale faţă de Campanii de promovare puternice (promoţii,
concurenţi, reduceri, distribuirea pliantelor, pentru a
atrage un număr important de clienţi
Strategia creşterii vînzărilor Creşterea moderată a preţurilor şi prestarea de
servicii adiţionale
Strategia de dezvoltare a serviciului Efectuarea de servicii suplimentare (de ex.
restaurarea mobilei vechi)

5. Analiza riscurilor

5.1 Matricea riscurilor

Denumirea riscului Probabilitatea Impact Scor total:


(mic-1, (mic-1,
mediu-2, mediu-2,
mare-3) mare-3)
Riscurile nesolicitării serviciilor oferite 2 3 5
Risc de calamităţi naturale 2 2 4
Risc de accident profesional 2 3 5
Risc concurenţial 2 3 5
Risc de neaprovizionare cu materii prime de 2 3 5
calitate
Risc valutar 2 2 4
Risc creditar 1 2 3

5.2 Analiza riscurilor


Denumirea riscului Consecinţe Măsuri de prevenire
Riscurile nesolicitării Imposibilitate de a continua Asigurarea afacerii
serviciilor oferite activitatea
Risc de calamităţi Deteriorarea încăperilor, utilajelor Asugurarea afacerii, spaţiilor,
naturale Imposibilitatea de a deservi echipamentelor
clientela
Risc de accident Intrarea în incapacitate temporară Respectarea tehnicii securităţii
profesional de muncă
Risc concurenţial Micşorarea vînzărilor, scăderea de Utilizarea promoţiilor,
preţuri la întreprinderile abonamentelor, etc.
concurente
Risc de Stoparea activităţii întreprinderii Încheierea de contracte de
neaprovizionare cu furnizare a materiei prime pentru
materii prime de perioade mari de timp
calitate
Risc valutar Modificări rapide ale cursului Efectuarea achiziţiilor în valută
valutar maţională, de la producători
autohtoni, crearea unor rezerve
9
Risc creditar Modificări ale ratei creditare, ale Accesarea unor împrumuturi de
politicii de creditare a băncii la bănci care sînt de mulţi ani pe
piaţă

5.3 Promovarea produsului/serviciului


Strategia La începutul dezvoltării afacerii preţurile vor fi desigur mai mici decît la
de preţ posibilii concurenţi, pentru a atrage clienţi. Preţurile vor evolua în dependenţă de
cerere, inflaţie şi alţi factori obiectivi.În preţul serviciilor pe lîngă sinecost va
mai fi inclus şi un adaos comercial de 15 la sută.
Strategia Întreprinderea va avea o emblemă;
de Promovare pe web prin reţele de socializare, prin site propriu şi parteneri care
promovare vor posta pe site-urile lor link-uri către pagina mea;
şi reclamă Cărţi de vizită;
Broşuri tipărite cu articolele deja fabricate;
Publicitatea în ziare, etc.
Strategia Pe termen scurt – îmi propun să recuperez investiţiile şi să ocup un loc pe piaţa
de acestor servicii.
dezvoltare Pe termen mediu – îmi propun să ocup o nişă de aproximativ 35 % la mobila
fabricată din lemn natural (se poate şi mai mult) şi să mă menţin pe piaţă.
Pe termen lung – îmi propun să extind afacerea, oferind servicii suplimentare de
livrare, asamblare, deservire ulterioară

6. Logistica

6.1 Localizarea
Indicatorii Încăpere
Locaţie Hala unui depozit
Suprafaţa 110 m2
Proprietate proprie sau arendă arendă
Cheltuieli pentru reparaţia necesară a suprafeţelor 5 000 lei
arendate
Cheltuieli pentru utilaje şi echipamente 60 000 lei
Logistica de aprovizionare Aprovizionarea cu consumabile se va face
din timp, în stocuri necesare pentru o lună
de lucru la nivel maxim

6.2 Furnizorii
Categorii de bunuri Furnizorii Volumul de Termeni/
livrate/servicii prestate achiziţii pentru condiţii
anul următor
Cherestea Piaţa «Твой дом» 100 m2 Plata la
or. Bălţi, str I. Franco procurare
Plăci din lemn Mebax Lux SRL, mun. Balti 100 m2 Plata la
str-la Sofiei 4 procurare,
tel/fax: 0-231-46989; tel: 0-231- prin transfer
93644; 0-231-57202;
Utilaje şi echipamente SMADshop. MD 9 buc Plata în rate
10
“SMAD-GRUP” SRL
mun. Chisinau str. Puşkin 22,
of.412 tel: 079 83 86 03
Cleiuri, lacuri, vopsele Piaţa «Твой дом» 4 buc. Plata la
or. Bălţi, str I. Franco procurare

7. Managementul

7.1 Lista personalului


Numele, Prenumele Funcţia Responsabilităţi în cadrul Implicarea
proiectului efectivă (durata,
luni)
Chihai Alexandru Director general Mangementul, marchetingul De bază, 12 luni
promovarea afacerii
Chihai Xenia Director adjunct Sectoril de producere, design De bază, 12 luni
Toaderi Alexandra Contabil Achiziţii, dări de seamă De bază, 12 luni
contabile
Cazacu Eugen Tîmplar Lucrări de tîmplărie De bază, 12 luni
Cazacu Vasile Tîmplar Lucrări de tîmplărie De bază, 12 luni

7.2 Organigrama

7.3 Salariile şi beneficiile


Numele, Prenumele Implicarea efectivă Retribuţia muncii
(luni) Salariul lunar, lei Salariul anual, lei
Chihai Alexandru 12 luni 2 500 30 000
Chihai Xenia 12 luni 2 500 30 000
Toaderi Alexandra 12 luni 2 500 30 000
Cazacu Eugen 12 luni 2 500 30 000
Cazacu Vasile 12 luni 2 500 30 000

8. Analiza costurilor de operare

8.1 Venituri anuale prognozate


La o deservire în medie a 5 clienţi pe zi şi un cost mediu al serviciilor oferite (fabricarea,
repararea mobilei) de 300 lei pentru un serviciu, zilnic se poate obţine un venit de 1 500 lei. La o
activitate lunară de 25 de zile, venitul mediu lunar ajunge la nivelul de 37 500 lei. În decursul a
12 luni de activitate se vor obţine venituri în sumă de 450 000 lei.

8.2 Investiţii necesare


11
Obiectul investiţiei Furnizor Valoarea estimată Durata de amortizare
Închirierea spaţiilor Primăria or. Balti 3 000 1 an
Reparaţii curente Piaţa «Твой дом» 5 000 1 ani
Procurarea de utilaje www.instrumente.md 60 000 2 ani
Procurarea de materii Îîntreprinderea pentru 27 000 1 an
prime Silvicultură Bălţi I.S.
mun. Balti, str.
Aerodromului, 16
Mebax Lux SRL, mun. 27 000
Balti
str-la Sofiei 4

Înregistrarea Camera de înregistrare 2 000 -


întreprinderii Bălţi
Alte cheltuieli Diverşi 3 000 -
Total: 100 000

8.3 Prognozarea fluxului mijloacelor băneşti


Indicatori Prinul Ani Total
an
trimestrial N+2 N+3 N+4 N+5
Soldul mijloacelor
băneşti la începutul 0 234 900 461 013 644 681 869 723 2210317
perioadei
Încasări băneşti din
450 000 500 000 500 000 600 000 600 000 2650000
vînzări
Încasări sub formă de
75 000 0 0 0 0 75000
credit bancar
Total încasări 525000 734900 961013 1244681 1469723 4935317
Plăţi furnizorilor 54 000 55 000 60 000 75 000 100 000 344000
Plăţi băneşti
150 000 150 000 160 000 170 000 180 000 810000
salariaţilor
Plata dobînzii bancare 6 000 0 0 0 0 6000
Plăţi băneşti privind
45 000 0 0 0 0 45000
creditul
Plata impozitului pe
venit (13 %) 35100 68887 96332 129959 154664 484941
Total plăţi 290100 273887 316332 374959 434664 1689941
Soldul mijloacelor
băneşti la sfîrşitul 234900 461013 644681 869723 1035059 3245376
perioadei

8.4 Venituri/cheltuieli
Indicatori N
N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
trimestrial
Profit brut cumulativ 0 234 900 461 013 644 681 869 723 1 035 059
Venit din vînzări 450 000 500 000 500 000 600 000 600 000 645 000

12
Alte venituri 0 12 000 20 000 23 000 37 000 50 000
Total venit 450 000 746 900 981 013 1 267 681 1 506 723 1 730 059
Cheltuieli directe de producţie
Materie primă 54 000 55 000 60 000 75 000 100 000 110 000
Materiale auxiliare 10 000 20 000 30 000 55 000 70 000 80 000
Combustibile şi
15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000
energie
Personalul de
90000 110 000 130 000 150 000 175 000 180 000
producere
Cheltuieli indirecte de producţie
Cheltuieli general şi
20 000 25 000 30 000 55 000 55 000 60 000
administrative
Arenda 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Servicii de promovare 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Amortizarea/uzura 11 390 7 310 7 480 7 650 7 820 7 990
Total cheltuieli de
întreţinere a
41 390 42 310 47 480 72 650 72 820 77 990
personalului
administrativ
Cheltuieli de investiţii
Utilaj 60 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Echipament 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000
Altele 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Profit brut 450 000 746 900 981 013 1 267 681 1 506 723 1 730 059
Impozitul pe venit 280 390 238 310 279 480 355 650 401 820 427 990
Profit net 22 049 66 117 91 199 118 564 143 637 169 269
Rentabilitatea
427 951 680 783 889 814 1 149 117 1 363 085 1 560 790
vînzărilor
Rentabilitatea
100 149 196 211 251 268
economică
Termenul de 1,0
răscumpărare a
investiţiei

8.5 Pragul de rentabilitate


Perioada de Cheltuieli total Venit total Profit brut
timp Mediu Opti- Pesi-mist Mediu Opti-mist Pesi-mist Mediu Opti-mist
mist
Ianuarie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Februarie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Martie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Aprilie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Mai 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Iunie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Iulie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000

13
August 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Septembrie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Octombrie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Noiembrie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000
Decembrie 30 000 24 000 20 000 32 000 40 000 52 000 2 000 16 000 32 000

14

S-ar putea să vă placă și