Sunteți pe pagina 1din 65

Planificarea afaceri

Planificarea afacerii 1
Definiţia afacerii

 O afacere este intenţia unei persoane în


mod individual sau în asociere cu alte
persoane de a întemeia o firmă pentru a
desfăşura anumite activităţi în scopul
obţinerii unui profit

Planificarea afacerii 2
Baza planului de afaceri

 Planul de afaceri se bazează pe trei elemente:


◦ Întreprinzătorul– îşi asumă conştient anumite riscuri şi
doreşte să obţină un anumit profit;
◦ Ideea dezvoltată în afacere - anumite activităţi
desfăşurate de către întreprinzător care generează
profit;
◦ Mediul de afaceri – un mediu în care întreprinzătorul îşi
desfăşoară activităţile.

Planificarea afacerii 3
Etapele afacerii:

 Orice afacere parcurge încă din faza de concepere


următoarele etape:
 apariţia ideii de afacere,
 conturarea viziunii pentru realizarea ei - strategia,
 elaborarea unui plan de afaceri.

Planificarea afacerii 4
Factori necesari pentru a începe afacerea

Ideea
Calități personale
Strategii de lansare Abilități profesionale

Strategii de vânzare Clienți

Resurse suficiente Concurenți


Finanțare sigură Legile pieții

Planificarea afacerii 5
1. Ce reprezintă planul de afaceri?

Planul de început
 Un simplu plan de început reprezintă o declaraţie asupra
misiunii afacerii, căi către succes, o analiză de piaţă
simplă, o analiză preliminară a preţurilor şi a costurilor,
 Acest tip de plan este bun pentru a decide dacă aceasta
este o afacere care merită înfiinţată,
 Acest plan nu este suficient pentru a conduce o afacere.

Planificarea afacerii 6
Planul de afaceri
 Planul de afaceri este un document analitic în care:

 sunt clar definite obiectivele companiei,

 este determinată strategia de realizare a acestora,

 este prezentat planul de acţiuni.

Planificarea afacerii 7
 Este un instrument de management şi planificare – prin
intermediul planului de afaceri întreprinzătorul îşi poate
conduce şi controla tot procesul de demarare a afacerii;
 Este un instrument de monitorizare şi evaluare a afacerii –
ca instrument de management planul de afaceri îl ajută pe
întreprinzător să monitorizeze şi să evalueze modul în care
afacerea se dezvoltă.

Planificarea afacerii 8
 Este un instrument de comunicare externă - planul de
afaceri este folosit pentru a atrage capital investiţional,
împrumuturi şi parteneri de afaceri;
 Este material de prezentare/promovare – el arată cum a
mers afacerea până în prezent, care au fost parametrii pe
care şi i-a propus să îi atingă, care sunt etapele următoare
necesare de parcurs.

Planificarea afacerii 9
2. De ce trebuie elaborat planul de afaceri?

 Pentru a deschide o companie

 Pentru a lua un împrumut

 Pentru a atrage investitori

Planificarea afacerii 10
 PA impune managementul să analizeze:
◦ Ideea afacerii.
◦ Obiectivele întreprinderii.
◦ Echipa managerială.
◦ Produsul.
◦ Strategia de marketing.
◦ Concurenţii.
◦ Resursele şi facilităţile.
◦ Nevoile de capital pe termen lung şi scurt.

Planificarea afacerii 11
Reţineţi!

 Planificarea nu este un panaceu. Ea nu permite echipei


manageriale sa evite luarea deciziilor. Totuşi, poate ajuta prin
identificarea clară a problemelor şi a soluţiilor posibile.
 Planificarea nu trebuie privită ca un răspuns rigid la toate
problemele firmei. Condiţiile interne şi externe se vor schimba
şi vor solicita o modificare a direcţiei de acţiune. Pentru
corelarea acestor factori vor avea loc revizuiri periodice ale
planului de afaceri.

Planificarea afacerii 12
3. Ce reprezintă procesul de planificare a
afacerii?
 Planificarea afacerii este un proces repetitiv de
identificare, culegere, analiză şi interpretare a
informaţiilor legate de activitatea unei firme in scopul
definirii misiunii, obiectivelor, strategiilor si planurilor
de acţiune ale acesteia pentru o perioada determinata.

Planificarea afacerii 13
 Se recomandă de întocmit PA pentru o perioadă de 3 – 5 ani.
o Pentru primul an toate calculele sunt prezentate pe termen
lunar.
o Pentru anul 2 – trimestrial.
o Începând cu anul 3 – anual.
 Trebuie revăzut periodic pentru a reflecta situaţia curentă,
ideile noi şi planurile pentru viitor.

Planificarea afacerii 14
Planul de afaceri trebuie permanent
actualizat

 Modalitatea logică a planului de afaceri este


următoarea:
PLAN – ACŢIUNE – EVALUARE – PLAN
 planificaţi ce doriţi să realizaţi;
 după o anumită perioadă evaluaţi ce aţi realizat,
comparând cu ceea ce v-aţi propus să realizaţi;
 analizaţi cauzele abaterilor eventuale;
 căutaţi căile de remediere a neîmplinirilor;
 adaptaţi planul la noile condiţii apărute.
Planificarea afacerii 15
Structura piramidala a planificării

Pe baza numelui se construieşte sloganul


şi emblema firmei
Numele
firmei
Unitatea acestora defineşte misiunea firmei –
propoziţia sau fraza ce defineşte
Sloganul cine este firma, ce face aceasta, pentru cine face
şi cât de bine face
Emblema (logoul)
În baza misiunii se definesc obiectivele firmei –
ţinta pe care şi-o fixează firma să o atingă
Misiunea firmei în perioada planificată

Obiectivele firmei Obiectivele de afaceri sunt detaliate în strategie –


modalitate de realizare a obiectivelor
Strategia
În baza strategiei se construiesc planurile de acţiune-
Planul de acţiuni paşii concreţi de urmat pentru a se realiza
strategia de afaceri

Planificarea afacerii 16
Planificarea afacerii presupune:

a) Culegerea informaţiilor despre firmă, clienţi, concurenţă,


industrie, procesul de producţie şi operaţiuni, personal,
precum şi informaţii financiar-contabile,
b) Analiza informaţiilor din toate punctele de vedere pentru a
vedea cauza situaţiei actuale, ameninţările din interiorul
firmei şi oportunităţile din exteriorul ei,
c) Utilizarea lor în activitatea viitoare pentru a obţine un profit
confortabil, de durată.

Planificarea afacerii 17
Procesului de planificare

 Colectarea informaţiei.
 Determinarea maturităţii ramurii.
 Determinarea tipului planului de afaceri.
 Determinarea structurii planului de afaceri.
 Distribuirea responsabilităţilor.

Planificarea afacerii 18
Colectarea informaţiilor

 Pentru un plan de afaceri viabil, trebuie de cunoscut:


 Afacerea – ce se face sau ce se doreşte să se facă.
 Piaţa – căror clienţi se adresează, unde sunt aceştia, ce
doresc ei, cine este concurenţa.
 Finanţele – pot fi satisfăcute cerinţele clienţilor potenţiali
şi se poate obţine profit?

Planificarea afacerii 19
Colectarea informaţiei

Surse interne Surse externe

Bilanţul contabil Legislaţia

Raportul despre venituri Programe de stat

Raportul despre mişcarea Date statistice, Anuare


mijloacelor băneşti statistice
Activele şi infrastructura Internet

Informaţii despre resursele Tendinţele în vânzări


umane
Planificarea afacerii 20
Descrierea ciclului de viaţă a ramurii

Creştere Maturitate

Formare Decădere

Ciclul de viaţă al ramurii

Determinarea maturităţii ramurii este foarte


importantă pentru alegerea strategiei de creştere.
Planificarea afacerii 21
Tipul planului de afaceri

 Determinarea tipului planului de afaceri depinde de


priorităţile luate în consideraţie în procesul planificării şi
anume:
◦ Pentru dezvoltarea proprie (Operaţională).
◦ Pentru a efectua un împrumut.
◦ Pentru investitorul extern.

Planificarea afacerii 22
Sugestii privind organizarea informaţiilor

 Planul trebuie să fie cuprinzător şi concis, scris cu un limbaj


clar, simplu.
 Ideile trebuie organizate în capitole distincte, care să se refere
la aspecte specifice.
 Detaliile tehnice şi alte materiale ajutătoare trebuie introduse
în anexe, astfel încât acesta să fie adaptat necesităţilor pentru
care a fost elaborat.

Planificarea afacerii 23
Sugestii privind organizarea informaţiilor

 Planul poate fi simplu sau complex, important este ca acesta


să fie adaptat necesităţilor pentru care a fost elaborat.
 Nu există o reţetă unică de prezentare a planului de afaceri.

Planificarea afacerii 24
Reţineţi!

 La elaborarea unui plan de afaceri trebuie:

◦ să vă porniţi de la UNDE VĂ AFLAŢI ACUM;

◦ să stabiliţi UNDE DORIŢI SĂ AJUNGEŢI peste – să spunem -3


ani.

 Apoi construiţi un plan ca să ajungeţi acolo.

Planificarea afacerii 25
4. Structura planului de afaceri:
Reguli generale

 Planul de afaceri nu are o structură strict determinată;


 În dependenţă de situaţii şi scopuri concrete pot fi introduse
sau omise careva capitole;
 La planul de afaceri se anexează anumite formulare cu calcule
concrete, care confirmă realitatea lui.

Planificarea afacerii 26
Conţinutul planului de afaceri
 Foaia de titlu
 Cuprinsul
 Sumarul executiv
 Capitolul I. AFACEREA (ÎNTREPRINDEREA)
 Capitolul II. PROGNOZELE FINANCIARE
 Anexe

Planificarea afacerii 27
Foaia de titlu

Foaia de titlu trebuie să conţină:


◦ Denumirea întreprinderii
◦ Denumirea documentului
◦ Adresa întreprinderii
◦ Telefoane/fax
◦ Numele şi prenumele conducerii de vârf
◦ Dacă planul de afaceri a fost elaborat în scopul obţinerii
unui credit, atunci pe foaia de titlu se indică banca de la
care se va solicita acest credit
Planificarea afacerii 28
Cuprinsul
 Cuprinsul se alcătuieşte detaliat
 Capitolele pot fi divizate în subcapitole (subpuncte)
 Anexele reflectă calcule detaliate

Planificarea afacerii 29
1. Sumarul planului de afaceri

 Această secţiune are o importanţă deosebită


 În ea se sumarizează şi se evidenţiază punctele cheie ale
planului de afaceri
 Se recomandă ca sumarizarea să fie realizată cât mai simplu
şi concis posibil

Planificarea afacerii 30
2. Viziune, strategie

 Fiecare om de afaceri are o viziune:


 „Vreau să fabric confecţii pentru copii”
 “Vreau să înfiinţez internet-cafe”
 “Vreau să înfiinţez un birou de traduceri”
 Această viziune e de fapt obiectivul final al înfiinţării
afacerii
 Calea necesară de parcurs pentru atingerea şi împlinirea
viziunii este strategia firmei

Planificarea afacerii 31
Clarificarea strategiei
 Pentru a clarifica noţiunea de strategie este necesar de răspuns la
următoarele întrebări:
◦ Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit ?
◦ Cum vor arăta produsele/serviciile?
◦ Există deja modele sau un prototip ?
◦ Cine vor fi clienţii?
◦ Există oferte comparabile pe piaţă ?
◦ Unde se doreşte să se ajungă într-un interval de 3-5 ani. (se fixează
obiective cuantificabile)
◦ Care sunt punctele forte care vor asigura succesul ?
 Pregătirea profesionistă
 Capital
 Relaţii
 Cunoaşterea pieţei
◦ Există un consens între asociaţi referitor la problemele mai sus
menţionate?
Planificarea afacerii 32
3. Descrierea firmei/afacerii
 Informaţii cu privire la firmă/companie:
◦ Istoria companiei:
 Demararea activităţii/Cum şi când a fost înfiinţată?
 Cine sunt partenerii, fondatorii,
◦ Felul de activitate: producţie, servicii, comerţ
◦ Echipamente & utilaje, facilităţi, sedii, clădiri comerciale,
etc.
◦ Pentru informaţii suplimentare puteţi prezenta o adresă
web.
 In anumite situaţii se prezintă afacerea în locul companiei (de
exemplu: daca încă nu aţi înfiinţat o firma)
Planificarea afacerii 33
 Localizarea/Amplasarea Firmei
 Unde vă aflaţi sau doriţi să vă aflaţi?
 Locul amplasării este atrăgător sau convenabil pentru
clienţii Dvs.? Prin ce?
 Este atrăgătoare clădirea în care vă aflaţi?
 Ce cheltuieli va necesita amplasarea pe viitor? (Alcătuiţi
un buget de cheltuieli)

Planificarea afacerii 34
 Ce program de lucru utilizaţi?

 De ce credeţi că această afacere are şanse de succes?

 Care sunt perspectivele de dezvoltare ale afacerii?

Planificarea afacerii 35
Prezentare produse/servicii
 Informaţia poate cuprinde:
◦ descrierea şi evidenţierea calităţilor (puncte forte) ale
produselor/serviciilor
◦ evidenţierea anumitor calităţi/avantaje faţă de
produsele/serviciile concurenţilor
◦ îmbunătăţiri planificate ale produselor/serviciilor
◦ viitoare noi produse/servicii planificate

Planificarea afacerii 36
Procesul de producere
 Descrieţi procesul de producţie şi etapele de bază,
menţionaţi timpul de efectuare
 Ce mijloace fixe veţi utiliza?
 Cum veţi organiza fluxul de producţie/prestare a
serviciului?
 Descrieţi cerinţele procesul de producţie: materiale,
furnizorii, proceduri de control a calităţii etc.

Planificarea afacerii 37
Descrierea modului în care veţi structura şi
conduce afacerea

 Managerul/Echipa managerială
 Structura organizatorică
 Numărul de angajați, caracteristica acestora

Planificarea afacerii 38
Organizare şi conducere

 Fiecare întreprindere – mică sau mare- îndeplineşte anumite


funcţii: comercială, producţie, financiară, personal
 Echipei de conducere îi revine rolul decisiv la îndeplinirea cu
succes a acestor funcţii.

Planificarea afacerii 39
Organizare şi conducere
 Organizarea şi conducerea este importantă atât pentru
managerul firmei, cât şi pentru un partener extern, care
vă citeşte planul;
 O afacere slabă şi condusă de o echipă bună este mai
sigură decât o afacere promiţătoare condusă de o
echipă de manageri slabi.

Planificarea afacerii 40
Analiza cauzelor de insucces

 Incompetenţa conducerii – 45%


 Insuficienţa cunoştinţelor necesare – 20%
 Lipsa abilităţilor necesare – 18%
 Lipsa experienţei în domeniul dat – 9%
 Iresponsabilitate – 3%
 Alte cauze – 5%

Planificarea afacerii 41
Personalul
 De cât personal dispuneţi?
 Cum veţi organiza relaţiile de muncă ?
 De câţi angajaţi veţi avea nevoie în următorii 3-5 ani?
 Unde veţi găsi angajaţii necesari?
 Ce calificare le este necesară?
 Cum îi veţi instrui?
 Cât va constitui bugetul pentru instruirea personalului?
 Cum îi veţi plăti (în regie sau în acord)?
 Ce bonusuri suplimentare le veţi acorda?

Planificarea afacerii 42
4. Analiza pieţei
 Pilonii fundamentali pentru determinarea veniturilor
viitoare sunt:
◦ O analiză a pieţei curente,
◦ O analiză a modului cum a evoluat aceasta în trecut,
◦ O analiză a modului în care se anticipează pe viitor
evoluţia pieţei.

Planificarea afacerii 43
Clienţii

 Cine sunt clienţii potenţiali?


◦ Firme sau persoane fizice ?
◦ Ce-i determină să cumpere produsul sau serviciul pe
care-l oferiţi?
◦ Cât de des cumpără de obicei?
◦ Câţi bani cheltuiesc de obicei?
◦ Ce caracteristici îi interesează?
◦ Ce preţ sunt dispuşi să plătească?
◦ De ce credeţi că vor procura produsele/serviciile
dumneavoastră?
◦ Există un plan de acţiune pentru atragerea clienţilor?
Planificarea afacerii 44
Segmentul de piaţă
◦ Cât de mare este piaţa?
◦ Care este prognoza cererii?
◦ Cum apreciaţi că vor evolua vânzările?
◦ Ce cotă de piaţă veţi deţine?
◦ Este o piaţă în dezvoltare? Ce ritm de creştere
înregistrează?
◦ Cota dvs. va spori sau se va diminua odată cu
dezvoltarea pieţei?
◦ Există caracteristici specifice ale pieţei?

Planificarea afacerii 45
Politici de marketing

◦ Aveţi o strategie de produs ?


 Ce necesitate satisface produsul (nevoie vitală sau capriciu, modă)?
◦ Aveţi stabilită o politică de distribuţie ?
 în ce mod este comercializat/prestat produsul/serviciul (la client,
prin intermediari...)
◦ Aveţi o politică de preţ şi condiţii de plată ?
 la ce preţ/tarif va fi comercializat (ce costuri va implica şi cit de
profitabil va fi)?
◦ V-aţi gândit la o politică de imagine, de comunicare cu
piaţa?
 cum află cumpărătorul (clientul) de produsul/serviciul Dvs (reclamă,
promovare)?

Planificarea afacerii 46
Concurenţa
 Care sunt principalii concurenţi?
 Ce calitate au produsele/serviciile lor?
 Ce reputaţie au aceştia?
 Au clienţi fideli?
 Ce forţă de vânzare au ei?
 Cât de mare este segmentul lor de piaţă?
 Ce strategii de preţ are concurenţa?
 Dar strategii de comunicare/reclamă?
 Cum îşi distribuie produsele/serviciile?
 Ce avantaje au ei/aveţi Dvs.: fonduri, manageri, calitate
a produselor/serviciilor, gamă largă de
produse/servicii...

Planificarea afacerii 47
Piaţa ţintă

 Găsind răspuns la întrebările anterior menţionate vă puteţi


identifica PIAŢA ŢINTĂ pentru produsele/serviciile pe care le
oferiţi;
 O piaţă ţintă este un grup de consumatori asupra cărora vă
concentraţi atenţia;
 Definirea corectă a acestei pieţe şi focalizarea eforturilor
pentru satisfacerea ei oferă şanse mari pentru succesul
afacerii.

Planificarea afacerii 48
5. Planificarea costurilor de operare
1. Costuri de înfiinţare a firmei:
◦ Autorizaţii/licenţe
◦ Înregistrarea întreprinderii
2. Costuri curente:
◦ Consumuri materiale
◦ Consumuri privind personalul
◦ Consumuri indirecte
◦ Cheltuieli ale perioadei

Planificarea afacerii 49
6. Investiţii necesare
Costuri conexe
Costuri de investiţii: Investiţiei:
 infrastructură
◦ clădiri
 apă
◦ echipamente
 gaz
◦ maşini
 energie electrică
◦ alte bunuri de capital
 canalizare
 drum de acces
 asigurarea normelor de
protecţie a muncii şi a
mediului

Planificarea afacerii 50
7. Prognozele financiare

 Prognozele financiare vor fi la fel de simple sau complexe


după cât de simplă sau complexă este însăşi afacerea

 Elaborarea prognozelor financiare nu este complicată dacă


este înţeles:
 scopul fiecărui instrument financiar folosit,

 modul în care acesta este elaborat,

 modul cum va putea fi folosit în conducerea afacerii

Planificarea afacerii 51
Cu ce încep prognozele financiare?

 După ce aţi adunat informaţiile necesare privind:


 afacerea
 piaţa
 clienţii
 concurenţii
veţi putea estima ce vânzări veţi realiza în următorii 3-5 ani

Planificarea afacerii 52
Prognoze financiare

 Prognozele financiare se întocmesc pe baza estimărilor


veniturilor din vânzări
 În primul rând se estimează situaţia profiturilor şi
pierderilor:

Venituri din vânzări – Costul vânzărilor =


Profit brut
Costul vânzărilor include:
- consumuri materiale directe
- consumuri directe privind retribuirea muncii
- consumuri indirecte
Planificarea afacerii 53
Determinarea profitului operaţional

Profit brut – cheltuielile perioadei = profit operaţional

Pe lângă profitul operaţional mai poate fi obţinut:


-Profit din activitatea de investiţii
-Profit din activitatea financiară

Profitul operaţional + Profitul din activitatea de


investiţii + Profitul din activitate financiară = Profitul
perioadei până la impozitare

Planificarea afacerii 54
Determinarea profitului net

Profitul perioadei până la impozitare – impozitul pe


venit = profit net

Situaţia profiturilor şi pierderilor arată dacă


afacerea este viabilă – dacă este suficient de
profitabilă.

Planificarea afacerii 55
Importanţa fluxului de numerar

 Cea mai importantă problemă pe care trebuie s-o aveţi în


vedere este situaţia fluxului de numerar
 Pot exista diferenţe dramatice între profitul net şi numerarul
net
 Profitul net (înregistrat în situaţia profiturilor şi pierderilor)
poate fi doar un profit pe hârtie
 Dacă nu sunteţi atenţi la debitori, puteţi să constataţi că
sunteţi profitabili dar nu şi solvabili

Planificarea afacerii 56
Importanţa fluxului de numerar

 Situaţia fluxului de numerar exprimă


solvabilitatea firmei
 Este necesar de acordat mai multă atenţie
acestei situaţii decât profiturilor şi
pierderilor

Planificarea afacerii 57
Bilanţul contabil

• Bilanţul este un raport financiar-contabil care arată ce deţine


şi ce datorează firma la un moment dat
• Diferența dintre ce deţine şi ce datorează firma reprezintă
capitalul propriu sau cu alte cuvinte valoarea lui netă
•Cele două părţi ale bilanţului contabil trebuie să fie în
permanenţă egale

ACTIV = PASIV
sau
Mijloace economice = Surse proprii+Surse atrase
Planificarea afacerii 58
Pragul de rentabilitate

Pragul de rentabilitate = Venituri totale


– costuri totale = 0

Analiza pragului de rentabilitate arată cât trebuie să vindeţi


pentru a vă acoperi toate cheltuielile

Planificarea afacerii 59
Indicatorii financiari

 Indicatorii financiari constituie instrumente de analiză ce


asigură o mai bună înţelegere a rezultatelor şi poziţiei
financiare a unei firme, precum şi modul în care patrimoniul a
fost folosit
 Cei mai importanţi indicatori financiari pot fi grupaţi în
următoarele categorii:
◦ De profitabilitate (rentabilitate)
◦ De lichiditate
◦ De activitate (privind gestiunea activelor)

Planificarea afacerii 60
Riscurile
 Analiza de risc cuprinde determinarea riscurilor
activitatii viitoare:
◦ factori posibili de risc,
◦ cuantificarea factorilor de risc,
◦ Și impactul lor asupra cheltuielilor și veniturilor
viitoare.

Planificarea afacerii 61
Planul de acţiuni

 Planul de acţiuni este o cale organizată de analiză a afacerii


Dvs şi luarea deciziilor cum de îmbunătăţit aceasta.
 Fiecare acţiune este numită punct de reper. Anume aici planul
de afaceri devine un plan real, cu activităţi specifice şi
măsurabile, în loc de un simplu document.
 Propuneţi cât mai multe puncte de reper şi cât mai concrete.
 Daţi-i fiecărui punct de reper o denumire, numiţi persoana
responsabilă, data realizării şi bugetul.
 Asiguraţi-vă că toată lumea cunoaşte că planul va fi urmărit şi
comparat cu rezultatele actuale. Dacă nu urmăriţi aceasta,
atunci planul nu va fi implementat.

Planificarea afacerii 62
Anexele
 Pentru ca planul de afaceri să fie succint şi uşor de
studiat se recomandă:
◦ ca toate datele, calculele şi detaliile să fie prezentate
în anexe
◦ În textul principal să se facă trimiteri clare la aceste
informaţii

Planificarea afacerii 63
Revizuirea planului
Analiza SWOT care va reflecta:
 Punctele tari şi slabe ale resurselor interne
◦ Punctele tari pentru a fi utilizate în viitor
◦ Punctele slabe pentru a fi înlăturate în viitor: Ce poate fi
schimbat sau îmbunătăţit în fiecare resursă.
 Oportunităţile şi ameninţările pieţei
◦ Prioritatea pieţelor potenţiale şi segmentelor de consumatori în
atingerea obiectivelor
◦ Prioritatea produselor potenţiale în atingerea obiectivelor
◦ Prioritatea politicilor mixului de marketing viitoare în atingerea
obiectivelor

Planificarea afacerii 64
Reţineţi!
 Elaborarea unui plan de afaceri bun cere
efort de gândire şi timp
 Avantajele pe care le aduce folosirea lui în
relaţiile de afaceri şi în conducerea
propriu zisă a acestea compensează pe
deplin aceste eforturi.

Planificarea afacerii 65

S-ar putea să vă placă și