Sunteți pe pagina 1din 9

CAP. IV.

IDENTIFICAREA SURSELOR PENTRU RECRUTARE


4.1. Surse din interiorul întreprinderii
4.2. Surse din exteriorul întreprinderii

4.1. SURSE DIN INTERIORUL ÎNTREPRINDERII


9 Grupul de salariaţi dintr-o organizaţie constituie una din sursele
importante
9 O serie de persoane care deja lucrează pentru organizaţie pot fi
bine calificate pentru a ocupa un post liber
9 Deşi persoanele existente sunt uneori transferate lateral în cadrul
organizaţiei, cele mai multe sunt transferuri interne sau promovări
9 Promovarea din interior are avantajul:
- imbunătăţirii moralului salariaţilor
- al încurajării salariaţilor să lucreze mai intens în speranţa
unei promovări
- a păstrării salariaţilor în organizaţie datorită posibilităţii unei
promovări viitoare
Instrumente de inregistrare a informaţiilor pentru inventarierea
resurselor umane:
Fişa inventarului de management
Formularul de inlocuire pe post
Diagrama de inlocuire a efectivelor de management

Fiecare formular ofera informatii diferite pe care se poate baza decizia de


promovare din interior. Aceste formulare ajută managementul să raspundă la
următoarele întrebări:
1. Care este evoluţia unei persoane în organizaţie şi ce potenţial are
respectiva persoană (fişa inventarului de management)?
2. Daca postul devine vacant, cine este potrivit pentru a-l ocupa
(formularul înlocuirii pe post)?
3. Care sunt meritele unei persoane avute în vedere pentru un post în
comparaţie cu cele ale unei alte persoane care poate ocupa acelaşi
post (diagrama de înlocuire a efectivelor de management)?
Analiza comună a răspunsurilor la aceste trei întrebări trebuie să
ajute managementul să ia cu succes decizia de promovare din interior. Sunt
disponibile programe pentru calculator pentru a veni în sprijinul
managementului în încercarea de a ţine evidenţa unor resurse umane complexe
şi în luarea unor decizii mai bune legate de modul în care salariaţii pot fi cel
mai bine folosiţi şi promovaţi.
FIŞA INVENTARULUI DE MANAGEMENT
9 este un formular folosit pentru efectuarea inventarului
resurselor umane
9 cuprinde evoluţia în organizaţie a unui salariat
9 ne arată modul în care acel salariat poate fi folosit, în viitor în
organizaţie
9 constă din informaţii despre caracteristicile membrilor
organizaţiei
9 accentul se pune pe performanţele din trecut şi pe potenţialul
viitor
9 obiectivul este de a informa managementul despre
posibilităţile ocupării unui post din interior
9 trebuie să indice ce persoane din organizaţie vor fi adecvate
pentru a ocupa un post dacă devine disponibil

FORMULARUL DE INLOCUIRE PE POST


9 este folosit în inventarierea resurselor umane
9 sintetizează informatiile despre membrii organizaţiei care pot
ocupa un post în cazul în care acesta se va elibera

DIAGRAMA INLOCUIRII EFECTIVELOR DE MANAGEMENT


9 este un formular folosit pentru inventarierea resurselor
umane
9 este orientată asupra oamenilor
9 ofera o privire de ansamblu asupra persoanelor pe care
managementul le consideră semnificative pentru planificarea
resurselor umane
FISA INVENTARULUI DE MANAGEMENT
NUME Vârsta, Anul angajării
Morărescu Pavel
47 ani 1985
POSTUL PREZENT Ocupă postul de 6 ani
Manager, Vânzări (divizia de ventilatoare pentru locuinţe)
PERFORMANŢELE PREZENTE
Semnificative – şi-a depăşit obiectivele de vânzări în ciuda unei concurenţe dure
ATUURI
Bun planificator, îşi motivează foarte bine subordonaţii, comunică excelent
SLĂBICIUNI
Nu deleagă întotdeauna subordonaţilor autoritatea impusă de diversele situaţii
Uneori nu înţelege problemele de producţie
EFORTURI DE PERFECŢIONARE
A realizat progrese semnificative în procesul de delegare în ultimii doi ani
Se organizează mai eficient după ce a urmat un curs de management despre folosirea
propriului timp de muncă şi iniţiativă
POATE FI PROMOVAT PE POSTUL DE: CAND?
Vicepreşedinte – marketing 2010
PREGĂTIREA DE CARE ARE NEVOIE
Expunere mai mare la problemele altor divizii (participare la conferinţa conducerii de
varf). Posibil participarea la un program universitar care să pună accent pe rolul
personalului de conducere din domeniul marketingului în raport cu vânzarea liniilor de
produse
POATE FI PROMOVAT PE POSTUL DE: CAND?
Manager, Divizia de ventilatoare industriale sau pentru locuinţe 2011-2012
PREGĂTIREA DE CARE ARE NEVOIE
Cursuri în domeniul managementului producţiei;
Participarea la proiecte alături de oamenii din productie; probabil participarea la o
simulare de afaceri
Avantaje şi dezavantaje ale surselor interne de recrutare a
personalului

In cazul unei recrutari interne nu se realizeaza propriu-zis o angajare, ci


doar o schimbare de post, dar care presupune parcurgerea de catre candidati a
acelorasi etape ca si pentru candidatii externi.
Probleme potenţiale care pot apare:
• recrutările interne nu sunt posibile întotdeauna, mai ales când organizaţia
se dezvoltă rapid sau nu s-a realizat o pregătire corespunzătoare a
propriilor angajaţi pentru ca aceştia să poată prelua noi responsabilităţi;
• dacă se constată o anume stagnare sau o amplificare a rutinei,
obişnuinţei, este posibil ca recrutarea internă să nu fie cea mai indicată
metodă;
• în cazul organizaţiilor dispersate geografic, gradul în care sunt dorite sau
încurajate transferurile dintr-un loc în altul constituie o problemă
specială;
• promovarea unui angajat mediocru într-un post superior.

Avantajele recrutării interne:


• organizaţiile cunosc mult mai bine „punctele forte” şi „punctele
slabe” ale candidaţilor;
• atragerea candidaţilor este mult mai uşoară;
• selecţia este mult mai rapidă şi mai eficientă;
• se permite obţinerea calificării specifice organizaţiei respective
doar prin recrutarea din cadrul acesteia a unui candidat;
• probabilitatea de a lua decizii necorespunzătoare este mult
diminuată;
• timpul aferent orientării şi îndrumării pe posturi a noilor angajaţi
este mult diminuat;
• motivarea personalului creşte, iar ambianţa morală se
îmbunătăţeşte;
• recrutarea personalului este mult mai rapidă şi mai puţin
costisitoare;
• sentimentul de apartenenţă la organizaţie, de loialitate sau de
ataşament faţă de aceasta creşte.

Dezavantajele recrutarii interne:


• impiedică infuzia de „suflu proaspăt” şi defavorizează promovarea
unor idei noi;
• favorizează manifestarea „principiului lui Peter”, conform căruia
oamenii tind să se ridice pe scara ierarhică până la nivelul lor de
incompetenţă, aceasta înseamnă că angajaţii pot fi promovaţi, în
condiţiile îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor, până ajung la
acele posturi ale căror cerinţe sunt superioare potenţialului lor;
• se poate manifesta favoritismul sau se pot declanşa numeroase
conflicte sau stări afective determinate de modul diferit de
percepere a unor fapte sau situaţii la promovarea angajaţilor din
cadrul firmei;
• provocarea apariţiei de posturi vacante în lanţ, aşa-numitul efect de
undă a postului liber;
• elaborarea unor programe adecvate de pregatire profesională care
să permită dezvoltarea corespunzătoare a propriilor angajaţi pentru
ca aceştia să îşi poată asuma noi responsabilităţi şi sarcini.
4.2. SURSE DIN AFARA ORGANIZAŢIEI

1. Concurenţii – una dintre sursele de resurse umane folosite adesea este


cea reprezentată de organizaţiile concurente. Intrucât există o serie de
avantaje datorate atragerii resurselor umane de la concurenţi, acest tip de
piraterie a devenit o practică obişnuită. Printre avantaje enumerăm:
• Persoana cunoaşte activitatea
• Concurentul a plătit pentru pregătirea persoanei
• Organizaţia concurentă va fi oarecum slabită prin pierderea
acelei persoane
Odată angajată persoana va reprezenta o sursă valoroasă de informaţii despre
modul în care se poate concura cel mai bine cu organizaţia de la care a plecat.

2. Agenţiile de recrutare – îi ajută pe oameni să găsească locuri de


muncă şi le ajută pe organizaţii să descopere candidaţi pentru
posturile lor libere. Aceste agenţii pot fi publice sau private. Agenţiile
publice de recrutare nu percep taxe, în timp ce cele private percep o taxă
fie de la persoana angajată, fie de la organizaţia care a făcut angajarea,
după finalizarea angajării.

3. Cititorii anumitor publicaţii – probabil cea mai des folosită sursă


externă de resurse umane este reprezentată de cititorii anumitor
publicaţii:
recrutanţii plasează un anunţ într-o publicatie corespunzătoare
anunţul, descrie în detaliu postul disponibil şi comunică faptul că
organizaţia acceptă candidaturile din partea persoanelor calificate
tipul de post care urmează să fie ocupat determină tipul de
publicaţie în care va apare anunţul
obiectivul este acela de a publica anunţul într-o publicaţie ai căror
cititori sunt interesaţi de ocuparea postului

4. Instituţiile de învăţământ – mulţi recrutanţi merg direct în instituţii de


învăţământ pentru a-i intervieva pe absolvenţi. Eforturile de recrutare
trebuie să se focalizeze asupra institutiilor de învăţământ care oferă cea
mai mare probabilitate de a găsi resursele umane adecvate posturilor
libere.

Avantajele şi dezavantajele surselor externe de recrutare a


personalului

Avantajele recrutării externe a personalului:


• permite identificarea şi atragerea unui număr mai mare de candidaţi
potenţiali;
• permite îmbunătăţirea procesului propriu-zis de recrutare datorită
posibilităţii oferite de a compara candidaturile interne şi externe;
• noii angajaţi pot constitui o sursă potenţială de idei şi cunoştinţe noi;
• permite îmbogăţirea potenţialului uman intern al organizaţiei, eliminarea
unor eventuale stagnări sau rutine instalate;
• permite diminuarea cheltuielilor sau a costurilor cu pregătirea
personalului;
• încurajează un nou mod de gândire în cadrul organizaţiei şi poate preveni
sau corecta unele obligaţii contractuale de durată;
• permite corectarea eventualelor practici discriminatorii privind angajarea
sau îndeplinirea unor planuri privind identificarea şi atragerea unor
grupuri speciale de candidaţi;
• permite satisfacerea necesităţilor suplimentare de personal determinate de
extinderea sau dezvoltarea rapidă a organizaţiei, fără a solicita personal
neexperimentat.

Dezavantajele recrutarii externe:


• identificarea, atragerea şi evaluarea candidaţilor se realizează mult mai
dificil, doar pe baza unor referinţe sau a unor scurte interviuri;
• riscul de a angaja candidaţi care, ulterior, nu dovedesc sau nu se pot
menţine la potenţialul înalt pe care l-au demonstrat în timpul procesului
de selecţie;
• costul recrutării personalului este mult mai ridicat;
• timpul necesar orientării, adaptării sau integrării pe posturi a noilor
angajaţi este mult mai mare;
• potenţialii candidaţi interni se pot simţi frustraţi în cazul angajării pe
cineva din afara organizaţiei, situaţie în care scade interesul, motivarea
propriilor angajaţi care consideră că îndeplinesc condiţiile necesare însă
cărora li se reduc şansele de promovare.